Søk etter personar som har vore omtalt i ei eller fleire av dei 25 bøkene i serien. Utheva tal fortel i kva bok/bøker denne personen er omtala.
Sidetal etterfulgt av "b" betyr at den aktuelle personen er avbilda på denne sida.

Skriv inn namn (Etternamn, Førenamn) :

Du kan også søke berre etter etternamn eller førenamn, men du må alltid bruke stor forbokstav.[1]
Araj, Hussein al 2013 41b
Aa, Alvhild 2009 185b
Aa, Anton 1994 180b
Aa, Anton 2004 255b
Aa, Arnulf 2006 91
Aa, Arnulf 2007 132
Aa, Aslaug Kvamsås 1997 192
Aa, Benedikte 2003 103b, 166b
Aa, Benedikte 2004 117
Aa, Benedikte 2006 91
Aa, Bertel 1997 247b
Aa, Bertel 1999 51
Aa, Bertel 2009 185
Aa, Bertel 2011 2011 227
Aa, Bertel 2012 217
Aa, Bertel 2013 230
Aa, Bertel 2014 235
Aa, Bertel 2015 241
Aa, Dag Jarle 1995 156
Aa, Edit 2004 255b
Aa, Irene 1999 153
Aa, Leiv Inge 1995 156b
Aa, Magni 1997 47b
Aa, Magni 1999 153b
Aa, Marlin 2003 166b
Aa, Olav 1997 113b, 247b
Aa, Olav 1999 51
Aa, Olav Antonsen 2011 227
Aa, Olav Antonsen 2012 217
Aa, Olav Antonsen 2013 230
Aa, Olav Antonsen 2014 235
Aa, Olav Antonsen 2015 241
Aa, Ole Arild 1999 177b
Aa, Tor Øyvin 2009 125
Aa, Tor Øyvin 2016 10
Aa, Tor Øyvin 2017 23
Aa, Tor Øyvind 1993 211
Aa, Tor Øyvind 1996 158b
Aa, Tor Øyvind 1997 247
Aa, Tor Øyvind 2000 164b
Aa, Tor Øyvind 2002 148
Aa, Tor Øyvind 2006 215
Aa, Tor Øyvind 2012 60b, 146, 189
Aa, Torstein 2016 121
Aabel, Per 1993 113
Aaberg, Roy Helge 2000 76b
Aaberg, Roy Helge 2003 189
Aaberge, Aage 1994 175
Aaberge, Endre 2000 15b
Aaberge, Ester 2000 15b
Aaberge, Gjert 2000 15b
Aaberge, Jon 2005 113
Aaberge, Kåre Kristian 2007 97
Aaberge, Kåre Kristian 2012 38b
Aaberge, Merete 1999 69b
Aaberge, Petter 2002 199b
Aaberge, Roy Helge 1999 69b
Aaberge, Solfrid 2002 59b
Aaberge, Tone Damli 2005 5, 59b, 109, 113b
Aaberge, Tone Damli 2005 6
Aaberge, Tone Damli 2006 25b, 109, 211
Aaberge, Tone Damli 2007 115, 159, 203
Aaberge, Tone Damli 2008 50, 180b
Aaberge, Tone Damli 2009 20, 198, 203, 237
Aaberge, Tone Damli 2010 219
Aaberge, Tone Damli 2013 102b, 175, 226
Aaberge, Tone Damli 2014 227
Aaboen, Idar 2017 89
Aabrekk, Egil 1995 17b
Aabrekk, Erling Andreas 2005 40b
Aabrekk, Erling Andreas 2016 103b
Aabrekk, Harald 1998 175
Aabrekk, Harald 2003 102
Aabrekk, Harald 2008 55, 187
Aabrekk, Harald 2009 150b
Aabrekk, Harald 2010 179b
Aabrekk, Harald 2011 81, 152, 163, 251, 255b
Aabrekk, Harald 2013 33
Aabrekk, Harald 2016 261
Aabrekk, Heidi 2008 201b
Aabrekk, Heidi 2009 180
Aabrekk, Håkon Olav 2008 170
Aabrekk, Rune 2003 56b
Aabrekk, Signe 2005 141
Aabrekk, Signe 2009 143b
Aadland, Amalie Brandsøy 2009 75b
Aagård, Ingolf 1997 75
Aagård, Mia 2009 138b
Aakre, Trond 2006 122
Aaland, Arne 1993 115
Aaland, Aslaug 1996 230b
Aaland, Audun 1995 217
Aaland, Bjarne 1994 187
Aaland, Geir Rune 1994 60
Aaland, Janne 2007 121b
Aaland, Jens Einar 2008 41b
Aaland, Per Knut 1993 63, 93
Aaland, Per Knut 1996 23b, 73
Aaland, Per Knut 1997 38b, 75
Aaland, Per Knut 1998 103
Aaland, Per Knut 1999 71
Aaland, Per Knut 2000 101
Aaland, Per Knut 2001 5, 35, 49b, 97
Aaland, Per Knut 2002 124
Aaland, Per Knut 2003 81, 82b
Aaland, Per Knut 2004 95
Aaland, Per Knut 2009 231
Aaland, Per Knut 2015 96
Aaland, Ragnar 1999 121
Aaland, Tore Geir 2007 121
Aalberg, Anne-Mari 1998 249
Aalberg, Anne-Mari 1999 242b
Aalberg, Anne-Mari 2001 139b
Aalberg, Cecilie 2001 139b
Aalberg, Cecilie 2010 18b
Aalberg, Steinar 2001 139
Aalbu, Johannes 2012 97
Aalbu, Johannes 2015 148
Aalde, Trond 2001 19
Aalen, Alfhild 1995 173b
Aalen, Dag 1994 81b
Aalen, Iris 2010 71b
Aalen, Maren 2004 44
Aalen, Olaug Marie 2017 62b
Aalen, Olav 2004 44b
Aalen, Olav 2011 231
Aalen, Sissel Aadnøy 2011 228
Aalhus, Alf 1994 12b
Aalhus, Anders 2000 77
Aalhus, Ulrich 2001 128b
Aalhus, Ulrich 2014 78b
Aalhus, Veronica 2001 128b
Aalhus, Veronica 2004 182b
Aalhus, Veronica 2014 78b
Aall, Carlo 2017 31
Aamot, Dagfinn D. 1994 252
Aamot, Edvin 1997 172
Aamot, Guro H. 2008 43b
Aamot, Ingrid 2003 151
Aamot, Karoline 2015 34
Aamot, Odd 2003 151
Aamot, Siri 2008 113b
Aanestad, Jarl 2012 93
Aanestad, Jostein 2010 142b
Aanestad, Jostein 2016 22, 37
Aaning, Anita Valaker 2011 129b
Aaning, Jon 1998 135b
Aaning, Karin 2008 45b
Aannevik, Andreas 2017 62b
Aaraas, Margrethe Henden 1997 44b
Aaraas, Margrethe Henden 1998 241
Aaraas, Margrethe Henden 2000 87b
Aaraas, Margrethe Henden 2007 46, 57b
Aardal, Bjørn 2000 97
Aardal, Bjørn 2016 79b
Aardal, Edith 1999 143b
Aardal, Jostein 2017 174, 209
Aardal, Jørund 2011 133
Aardal, Karl 2008 144
Aardal, Magne 2001 198b
Aardal, Magne 2003 196
Aardal, Veronica 2009 39b
Aardalsbakke, Geir 2014 69b
Aardalsbakke, Henrik 2014 69b
Aardalsbakke, Nils 1994 104b
Aarebrot, Arne 2006 122b
Aarebrot, Frank 2011 56
Aareskjold, Bjarne 1996 120b
Aarethun, Ellen Kristin 1994 152b
Aarethun, Erik 2000 53
Aarethun, Erik 2011 96b
Aarethun, Erik M. 1994 122b, 220
Aarethun, Herborg 1997 225
Aarethun, Kjersti 2004 209
Aarethun, Knut O. 1994 28b
Aarethun, Knut O. 1995 7, 117, 179b, 196b, 255
Aarethun, Knut O. 1996 117
Aarethun, Knut O. 1997 7, 255b
Aarethun, Knut O. 1998 139, 256
Aarethun, Knut O. 1999 5, 38b, 170b, 204, 206
Aarethun, Knut O. 2000 202
Aarethun, Knut O. 2002 223
Aarethun, Knut O. 2006 241
Aarethun, Knut O. 2007 93, 223
Aarethun, Knut O. 2009 196, 224
Aarethun, Randi 2002 228b
Aarethun, Venke 1997 225
Aarethun, Venke 2007 93
Aarethun, Venke 2013 41b
Aarethun, Vilde 2013 41b
Aarheim, Audun 2007 113
Aarheim, Jon 1993 259b
Aarheim, Olav 2000 199
Aarnes, Jo Erik Losnegård 1995 167b
Aarnes, Joar Oppedal 1995 167b
Aarnes, Lene Kristin 2014 118b
Aarnes, Nina K. 1994 100, 101b
Aarnes, Sigmund 1994 100
Aarnes, Silje Losnegård 1995 167b
Aarnes, Øyvind Losnegård 1995 167b
Aarre, Trond 2009 71
Aarrestad, Håvard 2016 145b
Aarsand, Per Jostein 2011 178
Aarseth, Alisander 2014 185
Aarseth, Eivind 1997 184b
Aarseth, Eivind 1998 226
Aarseth, Eivind 2002 89b
Aarseth, Eli Margunndottir 1993 246b
Aarseth, Frøydis 2009 140b
Aarseth, Jakob 1996 220b
Aarseth, Johnny 1994 234
Aarseth, Linnea 1998 26b
Aarseth, Maria 1996 220b
Aarseth, Ola 2005 176
Aarseth, Perdy 1993 51
Aarseth, Torhild Isaksen 1994 234b
Aarseth, Trygve 2011 44b
Aarseth, Vegard 2000 73
Aarseth, Vilde Valland 2011 128b
Aarsheim, Kristoffer 2016 60b
Aarsheim, Per Elmer 1996 239b
Aarsheim,Thea 2013 195b
Aarskog, Eli Førde 1994 78
Aarskog, Eli Førde 2005 146b
Aarskog, Ragna 1998 95b
Aarskog, Reidun 2006 216b
Aartun, Vemund 2000 222
Aarvik, Arild 1998 79
Aarvik, Arild 2007 56
Aarvik, Astrid Myran 1998 27b
Aarvik, Marita 2008 204
Aarvik, Marita Gunn 2015 220b
Aarvik, Marita Gunn 2016 225b
Aarvik, Marita Gunn 2017 197b
Aarvoll, Jarle 2008 205b, 211
Aarvoll, Jarle 2009 214
Aarvoll, Jarle 2010 202
Aarvoll, Jarle 2011 210, 219b
Aarvoll, Jarle 2012 183, 200, 209b
Aarvoll, Jarle 2013 125, 204, 213b, 222
Aarvoll, Jarle 2014 208, 217b, 227
Aarvoll, Jarle 2015 214, 223b, 233
Aarvoll, Jarle 2016 37, 75b, 101, 219, 228, 233b
Aarvoll, Jarle 2017 193, 200b, 205
Aarøen, Aslaug 2003 81, 144b
Aarøen, Astrid 1993 108b
Aarøen, Astrid 1999 252b
Aarøen, Berit 2008 109b
Aarøen, Håvard Taklo 2016 98b
Aarøen, Katrine 2008 109b
Aarøen, Magne 1995 24
Aarøen, Magne 1996 21b
Aarøen, Magne 1999 246
Aarøen, Magne 2000 251
Aarøen, Magne 2001 200
Aarøen, Magne 2002 185
Aarøen, Magne 2002 27
Aarøen, Magne 2003 60, 144b, 196
Aarøen, Marit Taklo 2016 98
Aarøy, Karianne 1993 97
Aarøy, Tor Hogne 2008 187
Aas, Agnar 2001 215
Aas, Grete 1995 77b
Aas, Kristine 2011 110
Aas, Viktoria 2013 194b
Aase, Anna Sofie 1994 190b
Aase, Anne Grete 2017 59
Aase, Anne Malin Sørland 1997 198b
Aase, Anny 2017 18b
Aase, Anton 2017 90b
Aase, Asbjørn 1994 28b
Aase, Asgeir 2013 142
Aase, Asgeir 2015 157
Aase, Atle 2006 173b
Aase, Daniel 2003 139b
Aase, Eilin Helgås 2008 18b
Aase, Emil André 1997 198
Aase, Erlend 2011 108
Aase, Geir 2009 230b
Aase, Geirl Jarle 2003 221
Aase, Inge Rune 1995 161
Aase, Ivar 2000 106
Aase, Jan Erik 1997 214b
Aase, Jarle Arvid 2012 185
Aase, John Kåre 1998 34
Aase, Jon Arne 2003 139
Aase, Jon Olav 2016 108
Aase, Kjell 2001 261b
Aase, Kjell 2008 16
Aase, Kjell Ivar 2002 221b
Aase, Kjell Ivar 2017 59b
Aase, Knut 2017 18b
Aase, Kurt André 2009 20b
Aase, Lara 2005 178b
Aase, Magnar 2005 37b
Aase, Miriam 2016 153
Aase, Odd 2002 172b
Aase, Odd Helge 2014 179
Aase, Olav Jakob 1995 80
Aase, Olav Jakob 2009 180
Aase, Petter 2015 257b
Aase, Petter 2016 171b
Aase, Ronny Brede 2012 90
Aase, Ronny Brede 2013 73b
Aase, Sigbjørn 2003 221b
Aase, Sjur 1995 229
Aase, Stefan 2012 79
Aase, Stefan 2015 11
Aase, Stein 2011 181b
Aase, Stein Jarle 2012 222
Aase, Stein Jarle 2013 226b
Aase, Steinar 2014 198b
Aase, Søren 2003 67b
Aase, Torbjørn 2005 37
Aase, William 2006 197
Aasebø, Kåre 2017 152b
Aasebø, Roald 1996 102b
Aasen, Agda 2014 199b
Aasen, Anders 2011 228
Aasen, Arve 2004 199
Aasen, Asbjørn 2006 146
Aasen, Aud Johanne 2004 199
Aasen, Bjarne 1996 124
Aasen, Bjarne 2015 47
Aasen, Camilla 2014 199
Aasen, Dagny 1998 212b
Aasen, Einar 1996 180b
Aasen, Erlend 1999 83b
Aasen, Holger 1998 94b
Aasen, Holger 1999 118
Aasen, Ivar 1996 183
Aasen, Ivar 1999 223
Aasen, Ivar 2002 173
Aasen, Ivar 2016 8
Aasen, Jostein 1993 93
Aasen, Kristine Ramberg 2008 204b
Aasen, Kåre 2014 199b
Aasen, Kåre Reidar 2004 210b
Aasen, Marianne 2004 249
Aasen, Marianne 2012 11b
Aasen, Marry 2010 87b
Aasen, Mary 2006 146
Aasen, Merete 2006 146(144b)
Aasen, Norbjørg 1998 212b
Aasen, Norbjørg 2004 84
Aasen, Norvald 1994 150b
Aasen, Olav Helge 1995 182
Aasen, Ole Kristian 2014 55b
Aasen, Ove 2015 205
Aasen, Sonja 2007 109
Aasen, Tor Arne 2009 168
Aasen, Vegar 2011 205b
Aasen, Vidar 1998 86
Aasen, Vidar 2004 210b
Aaserud, Tone 2005 213
Aaset, August O. 2009 248
Aasgard, Fiorella Zuliani 2013 9
Aasgard, Sondre Zuliani 2013 9
Aasheim, Hilde 2012 74
Aasland, Tora 2007 218b
Aasly, Jan 2007 61
Aasnes, Arnulf 2008 185b
Aasnes, Merete 1996 129b
Aasrud, Rigmor 2011 99b
Abakanowicz, Magdalena 2004 58
Abbas, Mahmoud 2013 41
Abdinaasir, Abdigadir Hasan 2012 51b
Abdullahi, Osman Mohamud 2012 51b
Abel, Morten 2008 106
Abelsen, Tom 2008 78b
Abild, Anders 2003 81
Abraham, Samhar 1999 166b
Abrahamsen, Arne 2011 200
Abrahamsen, Egil 2009 243
Abrahamsen, Geir Åge 1996 117
Abrahamsen, Torstein 2006 127b
Abrahamsen, Torstein 2007 256
Abukar, Abdullahi 2008 64b
Ackerfeldt, Carl 2011 158b
Acmicht, Robert 2000 154
Adalsteinsson, Kristjan 2009 152b
Adamson, Arthur 2004 136
Addison, Finn 2016 211b
Addison, Preston 2016 211b
Addison, Rowan 2016 211b
Aemmer, Sølvi Hopland 2016 48
Afloarei, Vasile 2016 16
Aga, Anny Nes 1999 116b
Aga, Frode 1995 76b
Aga, Frode 2008 228
Aga, Hilde 1993 97
Aga, Monica Brede 2005 162b
Aga, Olav 2009 189b
Agerup, Nils Henrik 2005 14
Agerup, Wenche 2006 165b
Agledal, Anette 2016 113b
Agledal, Line 1995 25b
Aglen, Pål 2016 172b
Aglen, Trond 2014 83b
Ahlin, Gerd-Marie 2000 32
Ahlin, Magne 2000 32
Ahlsen, Trond 2008 30
Ainouz, Filip 2010 111
Akcay, Aydin 2014 12b
Akcay, Ekrem 2014 12b
Akcay, Saimm 2014 12b
Akcay, Yavus 2014 12b
Aker, Petter 2012 125b
Akerø, Dan Børge 1995 59
Akerø, Dan Børge 2005 177
Akre, Trond 2016 193b
[2][3][4][5][6]Akse, Adrianne Lavik 2017 102b
Akse, Bjarne 2006 38b
Akse, Eirunn Anette 2007 203
Akse, Lars Helge 1999 57
Akse, Rolf Inge 2005 108b
Akselsen, Olav 2003 43, 238
Aksnes, Anders L. 2010 105b
Aksnes, Janette 2007 178b
Aksnes, Julie 2006 128b
Aksnes, Julie 2007 178b
Al-fayed, Mohammed 2000 96
Al-Habia, Saad 2012 57b
Al-Kalo, Mahmood 2017 121b
al-Thani, Hamad bin Khalifa 2012 75
Alaguin, Maria 1999 94b
Alander, Janne 2005 10b
Alander, Lars 1993 189
Alander, Linnéa Madeleine 2005 10b
Alberska, Aleksandra Dominika 2013 63
Albertsen, Ragnar 1994 65b
Albretsen, Jorunn Kristin Aa 2010 186b
Albrigtsen, Roger 2001 7, 260b
Albrigtsen, Steinar 2004 161
Albrigtsen, Tor 2014 225
Aldeholm, Anette 2009 59b
Aldeholm, Arnhild 2016 160
Aldeholm, Bjarne 2016 160
Aldeholm, Jan-Tore 2016 160b
Alden, Berit Randi 1997 189
Alden, Britt 1996 211
Alden, Frank Rune 1994 238b
Alden, Frank Rune 2004 47
Alden, Fredrik 1994 238b
Alden, Fredrik 2005 132
Alden, Jan 2005 104b
Alden, Jofrid 1994 238b
Alden, Jofrid 1998 191
Alden, Jofrid 2005 104b, 132
Aleksandersen, Åge 2008 105b
Alexander, Jan 2008 129
Alfredsen, Hermod 1996 136
Alhabib, Saad Abulaziz S. 2010 175b
Alhaddad, Fayes 2014 8
Alhaug, Andreas 2017 62b
Alhaug, Eline 2014 79b
Alida, Bodil 2005 203b
Alisøy, Berit 2003 33b
Alisøy, Dagfinn 1997 179b
Alisøy, Dagfinn 2000 218
Alisøy, Dagfinn 2003 255
Alisøy, Jørgen 2005 213
Alisøy, Oda 2005 115
Alisøy, Oda 2011 95b
Alisøy, Oda 2016 101
Alisøy, Oda 2017 128
Aliu, Argjend 2003 189
Alizadah, Nadjib 2007 227b
Alleno, Yannick 1999 32
Allmenning, Oddvar 2000 6, 104b
Alme, Anne Marie 1997 68b
Alme, Astrid 2009 138b
Alme, Audun 2002 149b
Alme, Bård 2001 45
Alme, Even 1997 96b, 231
Alme, Geir 2002 67
Alme, Gudny 2010 87b
Alme, Jon 1997 87b
Alme, Kåre 2017 205b
Alme, Lindis 2001 127b
Alme, Marie 2011 186b
Alme, Marit 2015 11b
Alme, Odd Geir 2001 127
Alme, Trine 2001 45b
Alme, Wilhelm 2001 86
Almenning, Halvard 2003 137
Almenning, Hanne Sofie Sunde 2012 132b
Almenning, Jofrid 2014 139b
Almenning, Kjetil 2009 28b
Almenning, Oddvar 1998 74b
Almenning, Oddvar 1999 193
Almenning, Oddvar 2011 230
Almenning, Ola 2014 139b
Almenning, Ole-Tom 2014 139b
Almenning, Olin 1999 43b
Almenning, Ronny 1995 225b
Almenning, Styrkar 1994 17b
Almenningen, Stig 2000 187b
Almklov, Rolf Petter 1993 28
Almskog, Kjell 1999 264
Almås, Anders Johan 2001 97
Almås, Anders-Johan 2010 67b
Almås, Knut 1999 171
Almås, Martin 2001 249
Almås, Randi-Lise Hjelmeland 2006 29
Alnes, Frode 1994 127
Alpaseth, Eirin 2006 28b
Alsaker, Anny Berge 2009 235
Alsaker, Anny Berge 2012 220
Alsaker, Anny Berge 2013 229
Alsaker, Bjørg 1997 23
Alsaker, Bjørg 2001 150b
Alsaker, Einar 2010 189
Alsaker, Erik 1997 23b
Alsaker, Erik 2001 150
Alsaker, John Kristian 2005 208
Alsaker, Kanutte 1998 161b
Alsaker, Ola 2000 127
Alsaker, Per 1994 107
Alsaker, Synne Lindgren 2010 189b
Alsaker, Thoralf Rye 2014 31b
Alsaker, Øyvind 2006 76
Alsgaard, Thomas 1996 23b
Alsgaard, Thomas 1999 246b
Alsgaard, Thomas 2001 19(20b), 49b
Alsgaard, Thomas 2002 124
Alsgaard, Thomas 2004 26
Alsgaard, Thomas 2009 43
Alsgaard, Thomas 2016 260
Alstad-Evjen, Svein Erik 2013 31
Altermar, Andreas 2016 115
Althammar, Vidar Lågøy 2004 149b
Alvestad, Mona 2011 160b
Alvheim, Herleiv 2015 8
Alvheim, Olaug 2008 227
Alvik, Therese 2013 228
Alværen, Per Morten 2003 195b
Alværn, Anne Margrete 2005 227b
Alværn, Birger 2003 53
Amani, Liam 2011 168b
Amdal, Frode Ueland 2004 232
Amdal, Frode Ueland 2004 7
Amdam, Ashild 2004 11b
Amdam, Erling 2004 11b
Amdam, Jørgen 2001 51
Amdam, Jørgen 2012 220
Amdam, Jørgen 2013 130b
Amdam, Jørgen 2014 177b
Amdam, Kjell Stig 1999 62b
Amdam, Kjell Stig 2000 101
Amdam, Kjell Stig 2008 84b
Amdam, Kjell Stig 2010 112b
Amdam, Stein Jørund 2003 66b
Amdam, Stein Jørund 2004 11b
Amdam, Vigdis 2004 11b
Amdam, Øyvind 2004 11b
Amledal, Kirsten 2009 8b
Amstein, Anne Kari 2008 158
Amundsen, Eilif 1993 250
Amundsen, Grethe 2001 86
Amundsen, Grethe 2005 212b
Amundsen, Hilde 2015 11
Amundsen, Mirjam 1997 19(20b)
Amundsen, Paul Sigve 2012 220
Amundsen, Rune 1998 53
Amundsen, Rune 2001 86
Amundsen, Rune 2007 93, 159
Amundsen, Sverre 1996 85(86b)
Amundsen, Viggo 1995 13
Amundsrud, Erling 2009 248
Anda jr., Louis 2011 2011 36
Anda, Louis 2013 137
Anda, Louis 2016 29
Anda, Louis jr. 2004 41
Anda., Mats 2010 104
Andal, Arne 2005 16
Andal, Arne 2008 227
Andal, Rita 2005 16b
Andal, Tordis 1997 155b
Andenes, Arvid 2006 58b
Andenes, Arvid 2007 223
Andenes, June 2001 105
Andenes, Martin 2011 155
Andenes, Merete Knoff 1994 39b
Andenes, Trygve 1999 245b
Andenæs, Arvid 2008 151
Andenæs, Arvid 2011 72b, 169
Andenæs, Arvid 2012 135
Andenæs, Arvid 2015 180b
Andenæs, Bertel A. 2009 248
Andenæs, Hans Ole 2014 178
Andenæs, Ivar 2015 238
Andenæs, Ivar 2016 238
Andenæs, June 2013 115b, 254
Andenæs, June 2015 117b
Andersbakken, Sigmund 1999 47b
Andersbakken, Sigmund 2001 19
Andersen, Alfred 2011 157b
Andersen, Anja 1996 202b
Andersen, Anja 1998 215
Andersen, Anne Rita 2008 87b
Andersen, Arild 1997 15b
Andersen, Arild 1998 158
Andersen, Arild 2009 170
Andersen, Arnhild 2002 202b
Andersen, Beate 2000 178b
Andersen, Birgitte 2010 8
Andersen, Birte Endal 2009 75b
Andersen, Bjørn 1994 214b
Andersen, Catrine 2009 157
Andersen, Claus Bo 2017 112
Andersen, Ditte Højgaard 2014 158
Andersen, Eivind 2017 78
Andersen, Else 2016 172
Andersen, Erik 2005 69b
Andersen, Georg 1995 113
Andersen, Hans Kristian 2009 42b, 75b
Andersen, Heidi 2001 167
Andersen, Henrik 2010 113b
Andersen, Inge 2002 198b
Andersen, Ingvar 2014 31
Andersen, Iris Beate 2010 104
Andersen, Johan 1999 243b
Andersen, Jørgen 2014 82
Andersen, Karen 2010 91
Andersen, Kari Bergeius 2012 172
Andersen, Karin 2000 76b
Andersen, Kristian 2002 216
Andersen, Kurt Even 2010 172
Andersen, Kurt Even 2014 29
Andersen, Laila 2015 47
Andersen, Leif Petter 1995 210
Andersen, Marie 2001 220
Andersen, Marit 2001 92
Andersen, Monica 2006 160
Andersen, Odd René 2015 76
Andersen, Olaug Grut 2008 36b, 68
Andersen, Oskar 2012 221
Andersen, Ove 2016 17b
Andersen, Per Kr. 1998 16
Andersen, Petter 2013 52b
Andersen, Ragnhild Bente 1993 139
Andersen, Richard 1995 201b
Andersen, Richard 1996 181b
Andersen, Richard 1998 231b
Andersen, Roy 2000 231
Andersen, Sivert 2012 15b
Andersen, Solveig 2006 76b
Andersen, Svein 2009 75b
Andersen, Terje 2001 243
Andersen, Yngvar 2011 230
Andersen, Yngvar 2015 85b
Andersen, Øyvind 2002 75
Andersen, Øyvind 2004 77
Anderson, Gunnar 2000 75
Anderson, Lynn 2008 123
Anderson, Robert 2015 176
Anderson, Werner 2011 230
Anderssen, Anders 1993 12
Anderssen, Idun Husabø 1995 49b
Anderssen, Idun Husabø 2004 178b
Andersson, Ine Drabløs 2016 63b
Andersson, Janne Grete Endal 2011 60b
Andersson, Ånund 1999 117
Andrade, Edson 2001 48
Andreassen, Aida 2001 57
Andreassen, Anne-Marit 1997 47b
Andreassen, Gunn Margit 2002 78
Andreassen, Helge 1994 13b
Andreassen, Johan 2012 22
Andreassen, Johan 2016 199
Andreassen, Liss M. 2016 67
Andreassen, Svein Are 1997 224
Andresen, Bjørn 2010 117
Andresen, Frode 2008 61b
Andresen, Johan H. 2006 72
Andresen, Jon 1996 122b
Andresen, Petter 2012 80b, 2012 100
Andresen, Petter 2017 172
Andresen, Thor 2015 89b
Andvik, Geir 2017 18
Angedal, Astrid 2014 53b
Angedal, Erlend 1999 88b
Angedal, Jostein 2014 164
Angedal, Olav 1998 111b, 236b
Angell-Jacobsen, Gina 2009 158b
Angell-Jacobsen, Kristian 2004 20b
Angell-Jacobsen, Rune 2016 238, 239
Angell-Jacobsen, Rune 2017 209
Angell-Jacobsen, Tomas 2008 39b
Angell, Bonnevie 1998 39
Angelsen, Asgeir 1995 46b
Angelsen, Peter 1998 226
Angelsen, Peter 1999 202b
Angelsgård, Stian 2011 96
Angelshaug, Alf Magne 2000 83
Angelshaug, Anne 2009 235
Angelshaug, Anne 2014 233
Angelshaug, Arve 2017 166b
Angelshaug, Ingvald 2001 13
Angeltveit, Øyvind 2011 2011 125b
Ankarblom, Karl-Johan 2017 109b
Annan, Kofi 2001 6, 176b
Annaniassen, Gunnar 1998 13b
Annaniassen, Gunnar 2008 160
Anonby, Johannes 1997 157
Anonby, Johannes 2009 117
Anonsen, Hans Terje 2007 27
Anseth, Øystein 2001 39b
Anthun, Arvid 2013 220
Anthun, Gro 2009 100
Anthun, Gro 2013 220
Antonisen, Julie-Marie 2008 188b
Antonissen, Eivind 2003 86
Antonsen, Geir 2016 39b
Antonsen, Jan Kaare 2014 131
Antonsen, Katrine 1997 174b
Antonsen, Kåre 2004 40
Antonsen, Kåre J. 2000 7, 234
Antonsen, Odd R. 2005 177
Antonsen, Stian 1995 211
Antonsen, Stian 2017 164b
Antun, Arvid 2008 31
Anundsen, Anders 2014 85b, 154
Anundsen, John 2015 43b
Apalset, Trygve 2007 131
Apalset, Trygve 2008 229
Apalset, Trygve 2017 203b
Apeland, Bert G. 2005 195
Apeland, Sigbjørn 2007 90
Apeland, Sigbjørn 2010 117
Apneseth, Bent 1997 224b
Apneseth, Bent 1998 158
Apneseth, Erlend 2005 137
Apneseth, Erlend 2007 206b
Apneseth, Erlend 2013 225, 226
Apneseth, Oddleiv 1997 47b
Apneseth, Oddleiv 2001 246
Apneseth, Oddleiv 2002 94
Apneseth, Oddleiv 2006 61, 225b
Apneseth, Oddleiv 2009 149b
Apneseth, Oddleiv 2010 85, 2010 217
Apneseth, Oddleiv 2011 168
Apneseth, Oddleiv 2012 220
Apneseth, Oddleiv 2013 228
Apneseth, Oddleiv 2014 233
Apneseth, Oddleiv 2017 208, 209
Apneseth, Yngve 2008 196
Apold, Geir 1993 42b
Arafat, Fahti 1997 225
Arafat, Suha 1997 225
Arafat, Yassir 1999 109
Arafat, Yassir 1999 231
Arafat, Yassir 2000 181
Aralden, Dag Jøran 2015 36b
Araneda, Denny Luis 2006 116b
Arif, Haseed 2006 61b
Arif, M. 2006 61b
Arjang, Mojgan 2011 149b
Armand, Gisken 2007 47
Armas, Anne Kjos Wenjum 2004 260b
Armas, Anne Kjos-Wenjum 2013 97b
Armas, Lazaro 2004 261
Armas, Lazaro 2005 248b
Arnarson, Asgeir Bjørn 2015 38b
Arnes, Kim 2017 20
Arnes, Rolf 2017 132
Arnesen, Carl Erik 2014 164
Arnesen, Elisabet 2000 195b
Arnesen, Vidar Lønn 2000 259
Arnesen, Vidar Lønn 2009 200
Arnestad, Georg 2008 50
Arnestad, Hans Kristian Seim 2015 137b
Arnestad, Inge Bent 2016 177
Arnestad, Kjell 2003 68
Arnestad, Kjell 2011 98b
Arnestad, Kjell 2012 31
Arnestad, Kristen 1995 141
Arnestad, Kristen 1997 28
Arnestad, Kristen 2003 253
Arnestad, Kristen 2016 76b
Arnestad, Mari Thomas 2000 144
Arnestad, Svein Inge 2000 144
Arnestad, Terje 2006 12
Arnstad, Marit 2012 184b
Arnstein, Arve 2002 140
Aronius, Daniel 1994 100
Aronsen, Nora 1996 144
Arstein, Asle 1999 83(84b)
Arstein, Hanne Bringedal 1996 58b
Arstein, Hildegunn Bringedal 1996 58b
Arstein, Jan Terje 1999 83(84b)
Arstein, Olav 1999 83(84b)
Arstein, Sigvald 1999 5
Arvesen, Kurt Asle 2000 175
Asebø, Margot 2013 179b
Ashcroft, Edgar Allan 2006 251
Asheim, Aud 2002 196b
Asheim, Håkon 2004 219
Asheim, Ingebrikt O. 2009 248
Ashrawi, Hanan 2013 41b
Ask, Eivind 2009 141
Ask, Eivind 2010 11
Ask, Eivind 2011 205
Ask, Iver Heen 2014 183b
Ask, Kjell 2000 205
Ask, Marino 2011 36
Ask, Marino 2014 137
Ask, Merete 1997 174b
Ask, Svein Ove 1994 175
Ask, Svein Ove 1996 163, 210b
Ask, Svein Ove 2001 231
Ask, Terje 1998 213
Ask, Vebjørn 2000 121
Aske, Bård Kjetil 1998 61
Aske, Bård Kjetil 2005 227
Aske, Edvard 2006 33b
Aske, Eili 1998 61
Aske, Grethe 1995 63b
Aske, Johan B. 2004 36
Aske, Jon 1998 61b
Aske, Jonfinn 1999 47
Aske, Jonfinn 2007 52b
Aske, Jostein 2000 107b
Aske, Kjell 2002 27
Aske, Kjell 2016 132
Aske, Kolbjørn 1999 98
Aske, Nesdal 2009 48
Aske, Roger 1997 210
Aske, Ruth 2015 62b
Aske, Sverre Nesdal 2009 48b
Askeland, Erik 2011 106
Askeland, Kjell 2008 228
Askeland, Kjell 2009 234
Askeland, Kjell 2013 228
Askeland, Kjell 2015 238
Askeland, Synnøve 2013 115
Askevold, Anders 1995 245
Askevold, Anders 1996 122
Askevold, Anders 1999 159
Askevold, Anders 2000 19
Askevold, Anders 2013 228
Askevold, Bernt 1999 28
Askevold, Jens 1999 188
Askevold, Steinar 2005 118
Askevold, Synne 2012 94
Askevold, Øystein 2005 118b
Askvik, Egon 2016 73, 165, 235
Askvik, Ingrid 2015 205b
Askvik, Mari 2015 205b
Askvik, Matias 2015 205b
Askvik, Morten 2015 214, 222b, 231b
Askvik, Morten 2016 181, 219, 227
Askvik, Morten 2017 193, 199b
Askvoll, Steinar 2005 6
Aslaksby, Thomas 2005 92
Aslaksen, Bjørg 2009 142
Aslaksen, Bjørg, 142
Asmul, Anfrid Misje 2000 85b
Aspaker, Elisabeth 2015 20
Aspen, Maria Elizabet 2015 83
Aspenes, Karianne Eikeset 2009 75b
Asperheim, Mats 2011 134b
Asperheim, Mildrid 2011 16b
Aspeseter, Tove 2002 53b
Aspevik, Arne 1994 239b
Aspevik, Borghild 1994 239b
Aspevik, Magne 2004 209b
Asphjell, Trond-Atle 2010 14b
Asphjell, Trond-Atle 2016 143b
Asplin, Per 1993 57b
Aspmyhr, Trond 1993 169
Aspvik, Anna 1994 217
Aspvik, Per 1994 217
Asting, Gunhild 2006 175
Astor, Bettina 2013 120b
Astor, Dagfinn 2014 10
Astor, Ingrid 2014 10
Astrup d.y., Nikolai 2017 29
Astrup, Arnold 1995 110
Astrup, Engel 2006 231
Astrup, Erik 2006 203
Astrup, Hans Rasmus 2007 39
Astrup, Kari 1995 110b
Astrup, Kari 2013 75
Astrup, Nikolai 1994 143
Astrup, Nikolai 1995 110
Astrup, Nikolai 1996 113, 189, 249
Astrup, Nikolai 1998 106, 216
Astrup, Nikolai 1999 195
Astrup, Nikolai 2000 19
Astrup, Nikolai 2001 147
Astrup, Nikolai 2003 7
Astrup, Nikolai 2005 256
Astrup, Nikolai 2006 43, 177, 203, 231
Astrup, Nikolai 2013 75
Astrup, Nikolai 2015 231
Astrup, Nikolai 2016 30, 43, 140
Astrup, Nikolai 2017 120
Astrup, Peder Alger 2006 231b
Atle jarl 2000 185
Atle jarl 2005 141
Atle jarl 2007 174
Atne, Vidar 2009 224
Attila jr., Markus 70b
Attlee, Clement 2005 144
Aubert, Michael C. S. E. 2009 224
Aud djupauga 2000 23
Audun Hugleiksson 2000 251
Audun Hugleiksson 2001 121
Audun Hugleiksson 2002 50, 6
Audun Hugleiksson 2004 6, 172
Audun Hugleiksson 2007 47
Audunson, Aslaug 2006 256
Auestad, Inger 1998 156b
Auflem, Bjarne 2008 124b
Auflem, Karolina Amalie 1995 111b
Auflem, Ole Andreas Tonning 2015 18b
Augestad, Trygve 2013 90
Auglænd, Ragnar 1995 14
Augustin, Ethaya 1997 67b
Augustin, Johan 1997 67b
Augustin, Johann 2016 140b
Aukland, Anders 1996 26
Aukland, Anders 2005 46
Aukrust, Kjell 2013 227
Aune, Anne 2016 143b
Aune, Tor 1993 153
Auras, Barbara 2002 203
Aure, Aud Inger 1998 23
Aurlien, Bjørg Devik 2000 138b
Aurlien, Bjørg Devik 2002 125b
Aurlien, Bjørn 2000 46
Aurlien, Bjørn 2016 168
Aurstad, Cato 2013 17
Austbø, Roy 2011 125b
Austebø, Roy 2008 46b
Austerheim, Magnar 2005 246b
Austgulen, Einar 2002 211b
Austgulen, Einar 2005 111b
Austgulen, Einar 2012 118b
Austgulen, Grethe 2005 111
Austgulen, Vibecke 2011 159b
Austreim, Ingvald 2002 112
Austreim, Jon 2001 236
Austreim, Jon 2002 135b
Austrheim, Adelheid 1998 98b
Austrheim, Arild 2005 237
Austrheim, Elfrid 1998 85b
Austrheim, Ingrid 1998 85b
Austrheim, Ingvald 2005 219
Austrheim, Ivar 2010 89b
Austrheim, Jenny 1998 13, 85b
Austrheim, Johan J. 1998 13b
Austrheim, John 1995 85b
Austrheim, John 1998 127
Austrheim, Matias 2010 89b
Austrheim, Norvald 1994 259b
Austrheim, Oddrun 1998 85b
Austrheim, Olin Strid 1999 43b
Austrheim, Signy 1998 85b
Austrheim, Sjur Atle 1997 230b
Austrheim, Sjur Atle 2002 233b
Austrheim, Sjur Atle 2017 16b, 122
Austrheim, Snefrid 2013 229
Austring, Monica 2006 147
Austring, Solfrid 2008 45b
Austring, Øystein 2010 90b
Avdal, Jørgen 1996 141
Avdal, Layeune 2008 200
Avdal, Leyeune 2003 225b
Avdal, Leyeune 2004 245
Avdal, Leyeune 2006 237
Avdal, Leyeune 2009 231
Avdal, Leyeune 2010 215
Avdal, Leyeune 2011 85b, 229
Avdal, Leyeune 2012 217
Avdal, Leyeune 2013 224
Avdal, Leyeune 2014 228
Avdal, Leyeune 2015 234
Avdal, Leyeune 2016 236
Avdal, Leyeune 2017 206
Avdal, Sølfest 2003 225
Avdal, Sølvfest 1996 183
Avdem, Anna Jorunn 1997 225b
Avdem, Anna Jorunn 2001 247b
Avdem, Anna Jorunn 2002 185
Avdem, Anna Jorunn 2006 57
Avdem, Anna Jorunn 2009 235
Avedal, Åge 2004 185
Avedal, Åge 2008 122b
Avedal, Åge 2009 123
Aven, Elisabeth 2005 219
Aven, Ragnhild 2004 204b
Aven, Runar 2004 204b
Avendano, Angy 2014 186b
Avløyp, Halfdan 1996 48b, 236b
B
B
B
B
Baardsen, Gjest 1994 123
Baardsen, Gjest 1998 39
Baardsen, Gjest 2000 251
Baardson, Bentein 2004 129
Baardson, Bentein 2007 5, 46
Baarøy, Olav 1997 41b
Baarøy, Olav 2005 30
Baarøy, Ruth Elfrida 2014 53b
Baastad, Helge Leiro 2006 58b
Babaie, Wahid 2015 181
Bach, Tron 2008 229
Bache-Wiig, Axel 1994 255
Bache-Wiig, Bente 2003 63
Bache-Wiig, Julia 2007 47b
Bache, Lars Christian 2013 20
Backley, Steve 2002 141
Baggetun, Ove 2002 75
Baggetun, Ove 2015 106b
Bahonjic, Ajdin 2007 227b
Bahus, Tom Erling 2007 59
Bahus, Tom Erling 2013 10b
Bahus, Tom Erling 2014 73b
Bakhtiari, Masoumeh 2004 59b
Bakk, Silje Eva 2014 79b
Bakk, Sivert 2010 115
Bakk, Sivert 2015 83
Bakk, Sivert 2017 72
Bakk, Trond 1997 168b
Bakka, Åke 1996 189
Bakkane, Erling 2005 5, 61b
Bakke, Anne 1999 106
Bakke, Arve 2012 172
Bakke, Bente 1999 115
Bakke, Eirik 1993 201
Bakke, Eirik 1994 217
Bakke, Eirik 1995 91b, 220
Bakke, Eirik 1996 219b
Bakke, Eirik 1997 133b
Bakke, Eirik 1999 6, 115b
Bakke, Eirik 2000 134b
Bakke, Eirik 2003 27
Bakke, Eirik 2006 133
Bakke, Eirik 2008 55, 108b
Bakke, Eirik 2009 81
Bakke, Eirik 2010 161
Bakke, Eirik 2014 105b, 184
Bakke, Eirik 2015 54, 93, 166, 167b, 202, 256b
Bakke, Eirik 2016 248
Bakke, Eirik 2017 181, 215
Bakke, Gunnar 2012 95
Bakke, Harald 2000 134b
Bakke, Harald 2006 206
Bakke, Heidi Lise 2015 186
Bakke, Helene 2006 206
Bakke, Karl 2002 153b
Bakke, Karstein 2006 126b
Bakke, Karstein 2013 65b
Bakke, Klara 1995 139
Bakke, Kåre 2013 173b
Bakke, Magnar A. 1994 150b
Bakke, Magnar K. 2008 194
Bakke, Nils 2003 108b
Bakke, Ole 1995 240b
Bakke, Ole 2012 153
Bakke, Ove 1999 212
Bakke, Ove 2006 48b
Bakke, Peder 1995 60b
Bakke, Peder 2000 44
Bakke, Roar 2006 206b, 207b
Bakke, Rune 2011 183
Bakke, Siri Aasen 2011 183
Bakke, Stein Rune 2006 206b
Bakke, Stig 1995 240b
Bakke, Stig 1999 212
Bakke, Stig 2006 59b
Bakke, Stig Kenneth 1999 101b
Bakke, Svein 1993 31
Bakke, Svein 1996 219
Bakke, Svein 1999 115, 264
Bakke, Svein 2000 77, 134, 251
Bakke, Svein 2002 27
Bakke, Svein 2005 199
Bakke, Svein 2008 187
Bakke, Svein 2009 173
Bakke, Svein 2010 172
Bakke, Svein 2015 202, 203b
Bakke, Svein 2016 54, 260
Bakke, Svein 2017 121
Bakke, Tone 1999 171
Bakke, Tone 2001 133b
Bakke, Tone 2006 86
Bakke, Tor Vegar 38b
Bakke, Tove 2010 216
Bakke, Trude 2008 150
Bakkebø, Berit 2000 88b
Bakkebø, Jostein 2000 88b
Bakkebø, Leif 1997 259b
Bakkebø, Leon 2009 33
Bakkeli, Monica 2006 131b
Bakkeli, Monica 2010 150b
Bakkeli, Monica 2016 234
Bakken, Andreas 2010 178b
Bakken, Arve M. 1998 249
Bakken, Bodil 1995 121b
Bakken, Ingjerd Ryssdalsnes 2009 138b
Bakken, Johanna 2007 142b
Bakken, Kari 1994 254
Bakken, Kristen 2007 142b
Bakken, Kristen 2010 65b
Bakken, Kåre 1994 258
Bakken, Kåre 1995 68b, 264
Bakken, Kåre 1996 85
Bakken, Kåre 1998 23, 255
Bakken, Malin Jenssen 1997 104b
Bakken, Marit 2017 150
Bakken, Marius 2000 149
Bakken, Marius 2003 145
Bakken, Oddvar 1998 125b
Bakken, Siv 2017 137b
Bakken, Stian 2011 66b
Bakken, Thor 2007 142
Bakken, Truls 1997 104b
Bakken, Vegar 2011 164b
Bakken, Venke 2007 142
Bakken, Vigdis 2001 186b
Bakketeig, Ragnhild 1995 5, 50b
Bakketun, Astrid Skei 1997 198b
Bakketun, Dag 1996 53
Bakketun, Dag 1998 162b
Bakketun, Dag 2013 133
Bakketun, Kjell Arne 2008 41b
Bakketun, Monica 2013 123b
Bakketun, Ove Sten 2015 139b
Bakketun, Reidar 1997 142b
Bakketun, Reidar 1999 162b
Balevik, Amalie 2017 11b
Balevik, Anne-Brit 2002 158b
Balevik, Synnøve Skogen 2009 138b
Balevik, Tor André 1995 127
Ballhaus, Maria 2009 193b
Balog , Kari Leine 2010 74b
Balog, Kari Leine 2007 143b
Balsnes, Jon 1993 83
Balsnes, Kjell 2008 105
Balsnes, Rune 2007 208b
Balvoll, Gudmund 2008 228
Bang-Olsen, Øyvind 2016 34
Bank, Helene Røneid 2014 165
Banne, Per Magne 2011 59b
Bardal, Anders 2012 40, 2012 179
Bardal, Einar 2006 241
Bare, Bobby 1995 159b
Bare, Bobby 2006 140b
Bare, Bobby 2012 28
Bareksten, Anna 2015 156b
Bareksten, Arne Ove 2015 59b
Bareksten, Aslaug 2003 33b
Bareksten, Aslaug 2005 17b
Bareksten, Bente 1994 85b
Bareksten, Judith 2005 17
Bareksten, Lillian 1999 223 (224b)
Bareksten, Marit 2000 235
Bareksten, Marit 2005 17
Bareksten, Rutt 2006 32
Bareksten, Samson 2005 17
Bareksten, Sissel, 2015 59
Bareksten, Sølvi 2000 75b
Bareksten, Terje 2000 75b
Bareksten, Vanessa Skjærli 1997 198b
Bareksten, Vidar 1997 19 (20b)
Barihuta, Yvan 2010 192
Barlund, M 2002 57b
Barmen, Arne 2004 227
Barmen, Astrid 2005 152
Barmen, Iv-Jannike 1998 203b
Barmen, Lars 1998 175
Barmen, Lars 2002 22b
Barmen, Lars 2005 152b
Barmen, Mads 2013 195b
Barmen, Svein 2009 47
Barnung, Tone 2002 56b
Barnung, Tone 2011 194b
Barre, Mahdi Awale 2002 81b
Barsnes, Audun 2015 149
Barsnes, Birte 2004 226b
Barsnes, Gerd Sigrunn 1996 81
Barsnes, Hariss 1999 109
Barsnes, Hilde 1997 124b
Barsnes, Jarle 1996 81
Barsnes, Kjell Magne 2016 193b
Barsnes, Liv Anny 2001 50
Barsnes, Marit 2012 206b
Barsnes, Marit 2013 210b
Barsnes, Marit 2014 214b
Barsnes, Marit 2015 220b
Barsnes, Marit 2016 225b
Barsnes, Marit 2017 197
Barsnes, Per 1997 124
Barsnes, Selina Asperheim 2015 95
Barstad, Johannes 2013 10
Barstad, Reidar 2006 39b
Barstad, Solveig 1994 53b
Barten, Aslaug 2001 11b
Barten, Erik 2001 11b
Barthel, Reidar 2005 224b
Bartnes, Inge Ekker 2015 201b
Bartz-Johannesen, Sigfinn 2005 162b
Barvåg, Birgitte 2006 236b
Barvåg, Renate 2006 236b
Barvåg, Øyvor 2006 236b
Bashir, Javed 2007 140
Bashri, Haya 2017 175b
Basken, Torunn 1996 187b
Bassermann, Adele Eikenes 2004 211
Bastesen, Steinar 2000 219, 231
Batalden, Annanias 1993 170b
Batalden, Olaus 2011 110
Bathen, Mette Kringen 2001 189b
Bau, Alexandre 2007 68b, 135
Bau, Alexandre 2010 214b
Baudonnel, Pascale 2006 119
Baudonnel, Pascale 2013 11b
Baudonnel, Pascale 2015 230b
Baug, Nils Hansen 2000 36
Bauge, Arne 2004 154b
Bauge, Cecilie 1996 161
Bauge, Eirene 2003 32b
Bauge, Irene 2004 92
Bauge, Kjartan 2002 252, 7
Bauge, Knut Morten 2016 167
Bauge, Lars Ståle 1995 148b
Bauge, Noomi Amanda Igland 2009 146b
Bauge, Steinar 1997 184b
Bauge, Thor Arne 2004 154b
Bauge, Yngve 2004 154
Bauge, Åge 2004 154b
Baugstø, Solveig 1998 17
Bay, Tina 1994 111
Becker, Horst 1997 90, 163
Becker, Svein-Phillip 2014 119b
Beddus, Marjorie 2011 141
Befring, Aud Julie 2012 42
Befring, Bjarne 2003 6
Befring, Edvard 2005 58b
Befring, Edvard 2007 223
Befring, Edvard 2010 186
Befring, Irene 2011 206
Befring, Johanna Tomine 2003 6, 159
Befring, Johannes 2003 159b
Befring, Johannes 2013 D. 2013 221b
Befring, Linn Tennefoss 2002 55b
Befring, Målfrid 2003 159b
Befring, Målfrid 2012 42
Befring, Olav J. 1997 216b
Befring, Olav J. 2009 231
Befring, Ottar 1993 60
Befring, Ottar 1994 96
Befring, Ottar 1995 245
Befring, Ottar 1996 151
Befring, Ottar 1997 249
Befring, Ottar 2000 127
Befring, Ottar 2002 47
Befring, Pål 1996 103
Befring, Sverre J. 1995 91b
Befring, Sverre J. 2003 6, 159
Beheim, Ola Normann 2002 14
Behn, Ari 2002 180
Behn, Ari 2003 230
Beinnes, Annika 2015 188b
Beinnes, John 2012 109
Beinnes, Jonn 2008 226b
Beinnes, Jonn 2016 233b
Beinnes, Marit Bente 2011 54b
Beinnes, Svein O. 2005 69b
Beinnes, Synnøve 2012 109b
Beitveit, Natalia 2010 82b
Beitveit, Olaf I. 2003 26
Bekk, Lars Peder 2008 150
Bekke, David Olson 2005 110
Bekkedal, Marta 2004 147
Bekkemellem, Karita 2012 193
Bekker, Christian 1999 201
Belic, Olga 2005 5, 15b, 76b, 81
Belic, Raisa 2005 81
Belic, Tanja 2005 5, 15b, 76, 81
Bell, Arngunn Timenes 1994 153
Bell, Arngunn Timenes 2002 139b
Bell, Arngunn Timenes 2003 145
Bell, Arngunn Timenes 2006 123
Bell, Arngunn Timenes 2007 134b
Bell, Arngunn Timenes 2017 109b
Bell, Arve 2010 135
Bell, Gerd og Kåre 2009 103b
Bell, Iver Pettersen 2010 193
Bell, Kirsti Timenes 2008 33b
Bell, Kjersti 2010 135
Bell, Kjersti og Arve 2009 205
Bell, Kjersti Østerbø 2008 33b
Bell, Kristi Timenes 1994 160
Bell, Lasse Olav 2002 253b
Bell, Leif 1993 134b
Bell, Leif 2011 148b
Bell, Liv Janne 2009 103b
Bell, Nils 2005 147b
Bell, Per Magne 2008 33b
Bell, Simen Pettersen 2010 193
Bell, Sonja 2005 120
Bell, Åslaug Timenes 2000 256
Bell, Åslaug Timenes 2008 41b
Bell, Åslaug Timenes 2017 109b
Bellaiche, Michéle 2000 74
Bellamy, David 2013 112
Bellamy, Howard 112
Bellen, Cato 1997 34
Bellen, Ole Johnny 36b
Bellini, Vincenzo 2014 158
Belov, Oleg 1993 67b
Belsvik, Ester 2012 124
Belsvik, Inger Lise 2017 208
Belsvik, Leif 2015 198
Belsvik, Leif Gunnar 2012 124b
Belsvik, Leif Gunnar 2017 99b
Belsvik, Ove 2012 124
Belsvik, Rolf 2012 124
Bendik, Joseph 2011 65
Bendiksen, Amalie Sangare 2009 59b
Bendiksen, Bjarte 2003 21b
Bendiksen, Frank 2009 54b
Bendiksen, Kari 2003 21b
Bendiksen, Stian 2003 21b
Bendiksen, Turid 1994 234
Bendz, Marit 2011 230
Bendz, Marit 2016 239
Bengtsson, Johan 2016 21
Bengtsson, Martin 2005 109b
Bengtsson, Peter 2004 108b
Benmoussa, Monir 2017 216b
Berdal, Anders 2007 119b
Berdal, Eiliv Kolsrud 2003 264
Berdal, Erik 2007 119
Berdal, Erik 2013 89b
Berdal, Frida 2007 119
Berdal, Ingrid Bolsø 2015 237
Berdal, Jøran 2007 119b
Berdal, Ole Kristian 2007 119b
Berentsen, Olav 2002 85b
Berentzen, Elisabeth 2005 103
Berentzen, Elisabeth 2009 75b
Berentzen, Kari 2009 75b
Berentzen, Susanne 2009 75b
Berg-Hansen, Lisbeth 2013 11b, 83
Berg, Agnes 2001 196b
Berg, Anette 2011 125b
Berg, Arne 1995 69
Berg, Arne 1996 29
Berg, Bjørn 1994 40b
Berg, Bjørn 1995 205
Berg, Christoffer L. 2010 217
Berg, Connie 1999 236b
Berg, Eirik Nordeide 2004 82b
Berg, Elise 2008 201b
Berg, Elna 1997 67
Berg, Emma 1999 165b
Berg, Finn 2015 88
Berg, Gunnar 1993 49
Berg, Hedda 1999 165b
Berg, Henning 2008 151b
Berg, Håkon Nordeide 2004 82b
Berg, Ingrid 1998 7, 204
Berg, Jack 1998 29
Berg, Jenny 1998 7, 204
Berg, Joar 2001 101b
Berg, Jon 1993 12
Berg, Jostein 1993 144b
Berg, Jørgen 1999 165b
Berg, Kathrine 2005 146b
Berg, Kirsten Braaten 2006 227
Berg, Kjetil Klakegg 2011 117b
Berg, Lisa 2003 51b
Berg, Madelene 2005 40b
Berg, Madelene 2006 65b, 241
Berg, Madelene 2009 163b
Berg, Magna B. 1993 132
Berg, Magna B. 1994 249b
Berg, Mette Hestetun 2011 80b
Berg, Ottar 2003 128
Berg, Ottar 2012 98b
Berg, Roy 1997 246
Berg, Runar 1993 228b
Berg, Sebastian 2006 65b
Berg, Signy 1998 7, 204
Berg, Sofia 2006 65b
Berg, Toril 2014 124b
Berg, Vebjørn 2008 137
Berg, Ørjan 1994 207
Berge, Alfred 2016 204b
Berge, Anders 2015 241
Berge, Andre Hetle 2008 33b
Berge, Andreas 2015 148b
Berge, Anne 1993 127
Berge, Anne Marie 1998 260b
Berge, Arne 1993 118
Berge, Arne 1998 43b
Berge, Arne B. 1998 76
Berge, Arne B. 2012 48
Berge, Arne B. 2013 223b
Berge, Arnold 1993 81b
Berge, Arnold 1994 264
Berge, Arnold 2012 65
Berge, Aslak 2004 227
Berge, Aslaug 1998 43b
Berge, Astrid Holstad 2011 108b
Berge, Aud 2005 182b
Berge, Bjørn 2008 146
Berge, Bjørn 2013 171b
Berge, Bjørn Inge 2011 227
Berge, Bjørn Åge 2013 62b
Berge, Borgny 1998 43b
Berge, Daniel 2011 87b
Berge, Egil Arthur 2007 27
Berge, Eirik Slettevold 2002 229b
Berge, Elna 1994 200b
Berge, Else Brynhild 1993 266(265b)
Berge, Erling 2004 201
Berge, Frode 2013 88b
Berge, Gerd Kjellaug 2010 74b
Berge, Gerd Kjellaug 2014 12
Berge, Gerd Kjellaug 2016 195b
Berge, Grethe 2008 84b
Berge, Gunnar 1993 231
Berge, Gunnar 1996 101
Berge, Gunnar 2006 10
Berge, Gunnar Emil 2013 129
Berge, Hans 2000 110
Berge, Harald 2014 12
Berge, Harald 2016 195b
Berge, Hildegunn 2009 58b
Berge, Ida Therese 2008 139b
Berge, Ingebjørg 1998 43b
Berge, Ingrid 1993 81b
Berge, Ingrid 1994 255b
Berge, Ivar 1993 256
Berge, Ivar 2010 131b
Berge, Ivar 2011 87
Berge, Ivar Olai 2010 131b
Berge, Jarle 2010 17b
Berge, Jarle 10b
Berge, Johan 1999 75b
Berge, Johan 2002 262b, 7
Berge, Johan 2012 97b
Berge, Johan 2013 62b, 97b
Berge, Johan L. 1998 43b
Berge, Kari 1998 43b
Berge, Kirsti 1993 81b
Berge, Kjell_Ragnar 2015 239
Berge, Kjell-Ragnar 1996 128b
Berge, Kjell-Ragnar 2005 110b
Berge, Lasse 1998 43b
Berge, Lene Kristin 2010 148
Berge, Lidvin 1998 43b
Berge, Magnhild 1995 141
Berge, Magnhild 1996 73
Berge, Magnhild 1997 211
Berge, Margot 1995 168
Berge, Marie 2002 262b, 7
Berge, Marion 1993 81b
Berge, Marion 1994 255b
Berge, Marion 1998 107
Berge, Marta 1998 43b
Berge, Ole 2000 10b
Berge, Ole Kristoffer 2008 139b
Berge, Per 1998 260b
Berge, Per Magne 1995 264
Berge, Reidun Melvær 2005 108b, 129b
Berge, Reidun Melvær 2016 101b
Berge, Rudi Lie 2010 131b
Berge, Rune 2005 185b
Berge, Rune 2014 97b
Berge, Solbjørg 1996 264
Berge, Stine 1994 147b
Berge, Stine Hetle 2008 33b
Berge, Stine Hetle 2009 137b
Berge, Torill 2011 161
Berge, Trine 2011 87b
Berge, Trygve 1996 254b
Berge, Unni 1998 26b
Berge, Vidar 2006 123
Berge, Øystein 2013 89b
Berge, Øyvind 2000 116
Berge, Øyvind 2016 213
Berge, Øyvind Walle 2004 201
Bergem, Vesla 2001 87b
Berger, Lars 2004 95
Berger, Lars 2005 46b
Berger, Lars 2007 52
Berger, Lars 2009 84b
Berger, Margaret 2013 18, 73
Berger, Rune 1994 49
Berger, Tora 2007 30b
Berger, Tora 2008 60, 61
Berger, Tora 2011 50
Berger, Tora 2013 25
Berger, Tora 2014 36b
Berger, William 2005 163b
Berget, Grete 1996 38
Bergfjord, Kjell 2010 143
Bergh, Ingrid Johanne Brekke 2012 178b
Bergheim, Aud 1998 118b
Bergheim, Bernt 2013 53
Bergheim, Bjørg 2012 206b
Bergheim, Bjørg 2013 210b
Bergheim, Bjørg 2014 214b
Bergheim, Bjørg 216b
Bergheim, Elin 2008 87b
Bergheim, Frøya 2001 159b
Bergheim, Gard E. 2008 19b
Bergheim, Håvard 2005 69
Bergheim, Inge 1995 78b
Bergheim, Inge 2006 237
Bergheim, Jarle 2008 41b
Bergheim, Johan 1995 255b
Bergheim, Jomar 2001 159b
Bergheim, Jomar 2008 19b
Bergheim, Jostein 2011 230
Bergheim, Kjetil Anders 1998 89
Bergheim, Oscar 2015 76
Bergheim, Per 1996 84b
Bergheim, Peter 2009 28
Bergheim, Reidun 1993 45b
Bergheim, Rune 1996 163
Bergheim, Signe Lise 2009 231
Bergheim, Signe Lise 2010 215
Bergheim, Signe Lise 2011 229
Bergheim, Signe Lise 2012 217
Bergheim, Signe Lise 2013 224
Bergheim, Signe Lise 2014 228
Bergheim, Signe Lise 2015 234
Bergheim, Signe Lise 2016 236
Bergheim, Signe Lise 2017 206
Bergheim, Signe Lise Larsson 1997 129(130b)
Bergheim, Signe Lise Larsson 2004 245
Bergheim, Signe Lise Larsson 2006 237b
Bergheim, Sølve 2001 159
Berglund, Bjørge 2014 105
Berglund, Maria 2009 96b
Bergman, Annette 1999 140b
Bergman, Annette 2010 44b
Bergmann, Mette 1993 166
Bergmann, Mette 1995 113b, 177
Bergo, Olav Terje 1997 101
Bergset, Alfred 1999 166b
Bergset, Alv O. 2001 157
Bergset, Alv O. 2010 212b
Bergset, Anne 2014 233
Bergset, Berit Irene 2003 6, 153b, 264
Bergset, Berit Irene 2004 15b
Bergset, Bjørg 2008 13b
Bergset, Endre 1999 166b
Bergset, Irene Kroken 1995 156
Bergset, Irene Kroken 1998 175
Bergset, Ivar 2007 115
Bergset, Jacob 2015 258b
Bergset, Liv Jorun 1996 239(238b)
Bergset, Liv-Jorun 2008 90b
Bergset, Miriam 2000 223b
Bergset, Miriam 2005 40b
Bergset, Rannveig 1997 260
Bergset, Rannveig 2003 137
Bergset, Samuel 2003 69
Bergset, Samuel 2007 134
Bergset, Vemund 1997 260
Bergset, Vidar 2011 230
Bergset, Vidar 2016 239
Bergset, Åse Sætre 2008 71
Bergset, Åse Sætre 2010 123b
Bergsholm, Helene 2011 43b
Bergsholm, Helene Naustdal 2016 115
Bergstedt, Elin 2000 219b
Bergstrøm, Arild 1993 53
Bergstrøm, Arild 2007 133
Bergstrøm, Arild 2012 43
Bergstrøm, Helena 1996 88b
Bergstøl, Ivar 2000 238b
Bergum, Bjørn 1997 25b
Bergum, Bjørn 2005 64b
Bergum, Einar 1995 130b(128b)
Bergum, Else 2007 240b
Bergum, Leiv 1997 123b
Bergum, Leiv 1998 248b
Bergum, Leiv 2005 64b
Bergum, Leiv 2007 240b
Bergum, Leiv 2013 229
Bergum, Øystein 2016 145
Bergøy, Øyvind 2004 123
Berle, Arve 2005 234
Berle, Kjell Idar 1993 192b
Bernander, Jon G. 2002 138
Bernstein, Leonard 2007 169
Berntsen, Anne Sofie 1999 171
Berntsen, Bjarne 2006 114
Berntsen, Bjarne 2008 166
Berntsen, Bredo 1995 176
Berntsen, Gudrunn 1997 105b
Berntsen, Henriette 2004 155b
Berntsen, Inger Johanne 2004 146
Berntsen, Jetmund 1997 10 5
Berntsen, Jetmund 2008 69
Berntsen, Martin 2008 69
Berntsen, Martin 2009 155
Berntsen, Martin 2017 42b
Berntsen, Merita 1994 182b
Berntsen, Merita 1995 177b
Berntsen, Merita 1996 10b, 83, 154b
Berntsen, Olav 1995 60b
Berntsen, Olav 1997 105b
Berntsen, Ole John 1997 105
Berntsen, Ole John 2002 157b
Berntsen, Ragnar 1997 105
Berntsen, Torbjørn 1993 159
Berntsen, Torbjørn 1995 31
Berntsen, Torbjørn 1997 28, 163
Berntson, Per 1997 148b
Berntzen, Grethe 2012 122b
Berqvam, Ida 2005 178b, 195
Berstad, Anita 1999 116b
Berstad, Anna 1996 97
Berstad, Arne 2003 26
Berstad, Einar 2000 23b
Berstad, Grethe 2002 23
Berstad, Gunnar 2009 163
Berstad, Heidi 2002 209b
Berstad, Håkon 2011 229
Berstad, Liv 1996 97
Berstad, Nelly 2000 23
Berteig, Tea 2010 129b
Berteig, Tea 2017 159b
Berthelsen, Petter 1997 145b
Berthelsen, Åse 1997 145b
Berthelsen, Åsmund 1994 166, 230
Berthelsen, Åsmund 2000 100b
Berthelsen, Åsmund 2008 228
Berthelsen, Åsmund 2013 157b
Bessie, Liv 2012 206b
Betten, Olaf 1993 171
Beugger, Elsbeth 1998 229
Bevanger, Kjetil 2011 143
Bickhardt, Ananda 2006 200b
Bickhardt, Bettina Vick 2000 97b
Bickhardt, Bettina Vick 2001 246b
Bickhardt, Bettina Vick 2005 13
Bickhardt, Bettina Vick 2006 200b
Bickhardt, Thomas 2001 7, 246b
Bickhardt, Thomas 2005 13
Bickhardt, Thomas 2006 200b
Bickhardt, Thomas 2007 248
Bickhardt, Thomas 2009 235
Bidne, Tor 2004 85
Bieber, Justin 2012 37
Bieber, Justin 2013 58
Bieber, Justin 2015 233
Bigton, Else 2015 137
Bigus, Gosia 2013 165b
Bigwi, Natasha 2008 100b
Bigwi, Serge 2008 100b
Bijl, Annelise van der 1999 129b
Binderø, Trude Helen 2005 208b
Bindschedler, Thomas K. 1993 189
Bingh, Lars Petter 2011 134
Birger, Lars 1994 161
Birkedal, Trond 2006 45
Birkedal, Trond 2008 116
Birkeflet, Ottar 2001 211
Birkeflet, Tore 2013 88b
Birkeland, 2011 Annlaug 2011 2011 78
Birkeland, Ane Østby 2010 172b
Birkeland, Anna 1993 44b
Birkeland, Brede 1994 111
Birkeland, Fanny Horn 2016 188
Birkeland, Geir 2014 193b
Birkeland, Harald 1995 222b
Birkeland, Johannes 2000 28b
Birkeland, Johnny 2004 170b
Birkeland, Johny 2015 190b
Birkeland, Kamilla 2006 217b
Birkeland, Kari 2013 221b
Birkeland, Kenneth 2015 190b
Birkeland, Kristoffer Dolve 2006 91
Birkeland, Kristoffer Dolve 2009 42b
Birkeland, Leif-Helge 1998 42b
Birkeland, Leonard 2008 161b
Birkeland, Leonard 2012 104b
Birkeland, Ludvig 1998 97
Birkeland, Marie Tefre 2008 44b
Birkeland, Odd 2001 226b
Birkeland, Odd 2012 19b
Birkeland, Oddveig 1995 167b
Birkeland, Oddveig 2002 13
Birkeland, Oddveig 2003 216
Birkeland, Olav 1993 63
Birkeland, Olav 2006 229b
Birkeland, Olav 2012 145b
Birkeland, Ole Karsten 2009 41
Birkeland, Roger 2001 67b
Birkeland, Sander Østby 2009 17b
Birkeland, Steffen 2002 35b
Birkeland, Ståle 2012 21
Birkeland, Tor-Geir 2012 31
Birkeland, Turid 1997 28
Birkeland, Øyvind 2011 231
Birkelund, Eirik 2017 2015b
Birkenes, Gunn 2014 52
Birknes, Mariann 1994 82b
Birknes, Åshild 2008 72b
Biros, Joanne 2015 137
Bitustøyl, Anders 2010 117
Bjaanes, 2011 Terje 2011 26
Bjaanes, Bjørg 1997 174b
Bjaanes, Britt 2009 189b
Bjaanes, Inger 2014 96b
Bjaanes, Terje 2015 208b
Bjaanes, Trygve 2007 25b
Bjarkadottir, Björk 2008 228
Bjarkason, Borgar Kløvtveit 2016 83
Bjarnarsson, Bjørn 2006 133
Bjarnastein, Finn 1999 104
Bjartmann, Bjørn Faste 1995 264
Bjelde, Ragnvald 2004 167b
Bjelde, Thea 2016 131
Bjelde, Torfinn 1994 14b
Bjelde, Trond 2007 110
Bjelkarøy, Audun 1997 10
Bjelkarøy, Oddrun 1993 10
Bjellaas, Torje 2001 18
Bjellaas, Torje 2002 138
Bjellaas, Torje 2015 170b
Bjelland, Gunhild 1995 117
Bjelland, Gunhild 1996 113b
Bjelland, Gunhild 1998 233
Bjelland, Gunhild 1999 194
Bjelland, Gunnhild 2013 168b
Bjelland, Håvard 2014 232
Bjelland, Malvin 2011 23
Bjelle, Kåre Urdal 2015 241
Bjelle, Terje 2010 73
Bjelle, Terje 2013 125
Bjellås, Torje 2012 160
Bjerck, Bjarne 1996 157
Bjerck, Børge 1995 264
Bjerck, Maja 1994 225b
Bjerck, Reidun 1995 264
Bjergene, Magne 2005 30
Bjergene, Magne 2007 135
Bjergene, Magne 2008 226b, 229
Bjergene, Magne 2011 227
Bjergene, Magne 2012 217
Bjergene, Magne 2013 230
Bjergene, Magne 2014 235
Bjergene, Magne 2015 241
Bjerk, Andreas 2007 153b
Bjerkaker, Mia 1999 79b
Bjerkan, Terje 1996 253
Bjerke, Kristian 1999 175
Bjerkengen, Tom Erik 1994 111
Bjerkerud, Eilev 2015 20
Bjerknes, Bjarne André 1999 231
Bjerknes, Thomas 1999 231
Bjordal, Anders 1993 172b
Bjordal, Andrea 1998 149b
Bjordal, Dagny 2003 224
Bjordal, Einar 2003 224
Bjordal, Else Unni 2004 233
Bjordal, Hans 1998 149b
Bjordal, Harald 2003 224b
Bjordal, Harald 2004 233b
Bjordal, Katrine 1998 149b
Bjordal, Kjell 2009 98
Bjordal, Lasse 1998 149b
Bjordal, Magnar 2015 27
Bjordal, Olav B. 2003 224b
Bjordal, OlavB. 221b
Bjordal, Oline 1998 149b
Bjorøy, Helge 2010 213
Bjorøy, Ivar André 1997 56b
Bjorøy, Leon 2016 174b
Bjotveit, Gudmund 2002 164b
Bjotveit, Gudmund 2004 235(236b)
Bjotveit, Signe 2004 235(236b)
Bjotveit, Vidar 2000 6, 197b
Bjotveit, Vidar 2002 73
Bjotveit, Vidar 2010 196b
Bjotveit, Vidar 2012 140
Bjotveit, Vidar 2014 78
Bjotveit, Vidar 2016 73
Bjune, Audhild 2009 100b
Bjurstrøm, Atle 2015 113b
Bjøberg, Bjørg F. 1996 249
Bjøberg, Bjørg F. 1997 37b
Bjøberg, Bjørg F. 2004 136b
Bjørbekk, Mette 1999 217b
Bjørbæk, Lars 2014 144b
Bjørdal, Sesilie 2007 66b
Bjørdal, Tore 1996 93
Bjørge, Johnny 2016 167
Bjørge, Viggo 2008 132
Bjørgen, Marit 2010 96b
Bjørgengen, Lene 2004 249
Bjørgo, Hanne 2002 234
Bjørgo, Nils Chr. 2002 92b, 234
Bjørgo, Rolv 2002 234b
Bjørgo, Sigurd 2002 235
Bjørgo, Vigdis 2002 234
Bjørgum, Bjørg 2011 9
Bjørhovde, Eva 1993 111b
Bjørhovde, Greger 2014 119b
Bjørhovde, Hilde 2014 119b
Bjørhovde, Tuva 2014 119b
Bjørhusdal, Eli 1994 163b
Bjørhusdal, Eli 2017 209
Bjørk, Anders 2011 76, 227
Bjørk, Anders 2012 217
Bjørk, Anders 2013 230
Bjørk, Anders 2014 235
Bjørk, Anders 2015 241
Bjørk, Arne 2011 45
Bjørk, May Iren 2000 61b
Bjørk, Olga 2000 61b
Bjørk, Susanna 1994 165b
Bjørk, Trygve 1993 49, 226b, 231, 269
Bjørk, Trygve 1994 29, 41b
Bjørke, Adrian Auflem 2015 18b
Bjørkedal, Andreas 2009 17b
Bjørkedal, Anne 1995 174b
Bjørkedal, Asbjørg 2015 174b
Bjørkedal, Berge 1997 105b
Bjørkedal, Berge 1999 264
Bjørkedal, Berge 2006 65
Bjørkedal, Helene Midtbø 39
Bjørkedal, Jakob 2007 99
Bjørkedal, Kirsti 2015 31b
Bjørkedal, Saxe 2002 107b
Bjørkedal, Saxe 2007 99
Bjørkedal, Saxe 2011 227
Bjørkedal, Saxe 2012 217
Bjørkedal, Saxe 2013 230
Bjørkedal, Saxe 2014 235
Bjørkedal, Saxe 2015 241
Bjørkedal, Sigurd 2009 229b
Bjørkedal, Svein 2002 107
Bjørkelo, Kristen Sindre 2004 143
Bjørkelo, Kristine Sindre 1997 96b
Bjørkevoll, Bjarne 2015 233b
Bjørkhaug, Johanna 2002 65b
Bjørkhaug, Martin 2011 188
Bjørkhaug, Nils 2002 65b
Bjørkli, Leif 2010 212b
Bjørklund, Kalle 2016 260
Bjørkum, Andreas 2004 242
Bjørkum, Hilde 1993 147, 218
Bjørkum, Hilde 1997 144
Bjørkum, Hilde 1999 154, 219
Bjørkum, Hilde 2004 243
Bjørkum, Hilde 2007 140
Bjørkum, Hilde 2008 121b
Bjørkum, Hilde 2009 100, 115
Bjørkum, Hilde 2011 110
Bjørkum, Hilde 2015 105, 165b, 234b
Bjørkum, Hilde 2016 236
Bjørkum, Hilde 2017 109b, 110, 206
Bjørkum, Hilde, 2002 146
Bjørkum, Hildegunn 2006 227b
Bjørkum, Ingrid 1993 251
Bjørkum, Ingrid 1995 117
Bjørkum, Ingrid 2004 233
Bjørkum, Ingrid 2007 22b
Bjørkum, Kamilla 2009 188b
Bjørkum, Kjell Olav 2009 188b
Bjørkum, Linda Kvam 2009 201
Bjørkum, Ole Jon 2007 22b
Bjørkum, Per 2013 59b
Bjørkum, Per Sæmund 2006 201
Bjørkum, Sæmund 1995 151
Bjørkum, Wenche 1996 110b
Bjørlo, Alfred 2002 32
Bjørlo, Alfred 2004 208b
Bjørlo, Alfred 2011 171b, 216b, 217b
Bjørlo, Alfred 2012 33, 2012 101b, 2012 148, 2012 200, 2012 206b, 2012 207b
Bjørlo, Alfred 2013 43, 53b, 204, 210b, 211b
Bjørlo, Alfred 2014 109, 120b, 208, 214b, 215b
Bjørlo, Alfred 2015 Jens 61, 214, 220b, 221b
Bjørlo, Alfred 2016 11b, 172b, 187, 219, 225b, 226
Bjørlo, Alfred 2017 21, 34b, 103, 187, 193, 197b, 198b, 203b
Bjørlo, Aslaug Nesje 2008 228
Bjørlo, Aslaug Nesje 2015 187
Bjørlo, Birgit 2002 135b
Bjørlo, Cecilie 2012 75b
Bjørlo, Daniel 2006 50
Bjørlo, Erling 1998 127b
Bjørlo, Iver 2004 208b
Bjørlo, Kari S. 2013 66
Bjørlo, Nesje 2008 228
Bjørlo, Ove 2011 2011 101
Bjørlo, Ove 2012 34, 2012 54, 2012 218b
Bjørlo, Ove 2017 103b
Bjørlo, Ragnhild 1996 179
Bjørlo, Ragnhild 2017 203b
Bjørn, herse 2000 23
Bjørn, Randi Langøigjelten 2011 2011 92
Bjørnarheim, Borghild 2000 169b
Bjørnarheim, Liv Tone 2017 127b
Bjørnarheim, Rolf 2006 218b
Bjørnarheim, Rolf 2012 221
Bjørndal, Dag 1993 10
Bjørndal, Jostein 2006 175
Bjørndal, Oddlaug 2016 173b
Bjørndal, Tore 2003 141b
Bjørndalen, Kjell 1996 108
Bjørndalen, Ole Einar 1993 39
Bjørndalen, Ole Einar 2002 5, 45, 78b
Bjørndalen, Ole Einar 2006 34
Bjørndalen, Ole Einar 2008 14, 60
Bjørndalen, Ole Einar 2009 84b
Bjørndalen, Ole Einar 2011 50, 51
Bjørndalen, Ole Einar 2013 25
Bjørndalen, Ole Einar 2014 37
Bjørndalen, Ole Einar 2016 45b
Bjørndalen, Ole Einar 32b
Bjørne-Larsen 2008 228
Bjørne-Larsen, Sven 2008 228
Bjørnereim, Jan Marius Søvik 1999 103
Bjørnereim, Johan 1995 168b
Bjørnereim, Johan 2001 188
Bjørnereim, Johan 2002 183b
Bjørnereim, Johan 2003 56b
Bjørnereim, Leif 1994 19
Bjørnereim, Leif 1996 13
Bjørnereim, Leif 2002 183b
Bjørnereim, Leif 2004 5, 64, 65
Bjørnereim, Lise Marie Søvik 2008 87b
Bjørneset, Hallvard 2015 180b
Bjørneset, Randi 1999 28b
Bjørneseth, Asbjørn 1996 89b
Bjørnestad, Gina Marie 2017 102b
Bjørnestad, Knut Jarle 2008 174b
Bjørnestad, Leif Bjarne 2011 22b
Bjørnestad, Magne 1996 234b
Bjørnestad, Magne 2015 8
Bjørnestad, Reidar 2016 65
Bjørnestad, Sandra 2014 79b
Bjørnetun, Arne 1994 124
Bjørnetun, Arne 2008 170
Bjørnetun, Arne 2016 261
Bjørnetun, Erling 2001 109
Bjørnetun, Erling 2011 230
Bjørnetun, Vilde Blindheim 2007 129b
Bjørno, Jon Atle 2005 61b
Bjørno, Tomas 2005 61b
Bjørnsen, Emma 2012 13
Bjørnsen, Guttorm 1994 13, 107, 112
Bjørnset, Jimmy André 2009 75b
Bjørnset, Jonny 2001 174
Bjørnset, Jostein 2001 198
Bjørnseth, Jostein 2011 129b
Bjørnseth, Odd 2011 129b
Bjørnseth, Olav 2004 185
Bjørnson, Bjørnstjerne 1994 89
Bjørnstad, Bjørn 2008 129b
Bjørnstad, Marte K. 2005 86
Bjørnstad, Vidar 2007 98b
Bjørnø, Jon Atle 1995 225
Bjørnøy, Helen 2005 215
Bjørset, Kjetil 2010 80b
Bjørset, Kjetil 2012 34
Bjørset, Synnøve 1994 252b
Bjørset, Synnøve 2000 158b
Bjørset, Synnøve 2004 27
Bjørset, Synnøve 2005 142b, 219
Bjørset, Synnøve 2008 121b
Bjørset, Synnøve 2012 37
Bjørset, Synnøve 2017 109b, 174
Bjørset, Synnøve S. 2009 237
Bjørseth, Alf 2007 49
Bjørseth, Alf 2008 104
Bjørseth, Britt 1998 205b
Bjørseth, Synnøve 2008 67
Bjørvik, Arvid 2003 152b
Bjørvik, Hallgrim 2001 67b
Bjørvik, Johannes 2005 121
Bjørvik, Magnus 2002 38b
Bjånes, Inger 1997 27
Bjåstad, Svein 1994 45b
Blaaflat, Kari 2009 196
Blaaflat, Torunn 2000 24b
Blaalid, John 1999 237b
Blaalid, Liv 1996 177
Blaalid, Reidun 2005 182b
Blaalid, Terje 2002 75
Blaalid, Terje 2003 93
Blaalid, Terje 2004 77
Black, Mary 2002 156b
Blakset, Leiv 1993 63, 195
Blakset, Leiv 1994 7, 194b
Blakset, Leiv 1995 66
Blakset, Leiv 2004 99b
Blakstad, Tom 1995 66b
Blandhoel, Tone 2015 200
Blécourt, Lisanne de 2006 191b
Bleichert, Alaine 1999 94
Blikra, Ivar 2004 207b
Blikra, Øyvind 2005 69
Blikås, Kim André 2008 189
Blikås, Monika 1995 140b
Blikås, Monika 1997 61b, 239b
Blindheim, Bjørn 1997 105b
Blindheim, Silje 2015 35b
Blix, Peter Andreas 2001 132
Blix, Peter Andreas 2003 125
Blix, Peter Andreas 2007 249
Blix, Peter Andreas 2015 209
Blom, Arnt Henning 2006 79
Blom, Ellen 2010 67b
Blom, Ida 2001 57b
Blom, Karin Ryland 2003 226
Blom, Leif 1994 138b
Blom, Leif 1995 161
Blom, Magny 1998 169b
Blom, Magny 1999 147
Blom, Maria 2001 57b
Blom, Reidar 2001 14
Blom, Sølvi 1998 169
Blomstrand, Arne H. 2016 49b
Blytt, Bente 2014 14
Blø, Elin Larsen 2010 73b
Blålid, Aleksander 1994 22b
Blålid, Jørgen 1994 22b
Blålid, Kristin 1997 185b
Blålid, Kristin 2002 15b
Blålid, Lilli Marleén 2007 200
Blålid, Line 2001 73b
Blålid, Line Engseth 2000 199
Blålid, Turid 2010 134b
Blålid, Turid 2011 160b
Bock, Maria 2015 237
Boel, Hanne 1997 139
Boge, Dag Asle 1994 34b
Boge, Emil 2000 204
Boge, Henny R. 2002 131b
Boge, Henny R. 2007 120b
Boge, Kjersti Brakestad 2003 6, 96b
Boge, Sverre 2000 204b
Boge, Trude 2016 206
Bogen, Terje 1998 67b
Bogetveit, Håvard G. 2014 254
Bogetveit, Håvard Gutubø 2008 68
Bogetveit, Håvard Gutubø 2013 254
Bogetveit, Håvard Gutubø 2015 256
Bogstad, Reiulf Rygg 2012 126
Bogstad, Åshild 2012 126b
Bohinen, Lars 1995 112
Bohinen, Lars 2015 167
Boiesen, Øyvind 2015 165b
Bolan, Elin 2003 56
Bollestad, Kjetil 2008 155b
Bolset, Arild 2006 44b
Bolset, Ola 1993 31
Bolset, Trygve 2007 245b
Bolset, Trygve 2014 153
Bolset, Trygve 2016 112b
Bolseth, Geir Atle 2014 74
Bolseth, Geir Atle 2016 129
Bolseth, Magnus 1995 208b
Bolseth, Morten 1993 260b
Bolseth, Morten 1995 208b
Bolseth, Rune 2001 6, 179b, 251
Bolseth, Rune 2002 217, 27
Bolseth, Rune 2008 187b
Bolseth, Rune 2009 94b
Bolseth, Rune 2016 71b, 182b, 248
Bolstad, Agnar 2005 70b
Bolstad, Anders 2003 66
Bolstad, Annlaug 2014 84
Bolstad, Borghild 2000 10
Bolstad, Emil 1995 183
Bolstad, Emil 2000 149
Bolstad, Helene Myklemyr 2004 178b
Bolstad, Jon 2004 95, 201, 243, 254
Bolstad, Jon 2006 37, 54b, 55b
Bolstad, Jon 2008 165
Bolstad, Jon 2011 73,99
Bolstad, Jon 2017 74b
Bolstad, Kari 2012 52b
Bolstad, Kari 2013 121
Bolstad, Lars 1999 7, 204b
Bolstad, Leif 2004 233
Bolstad, Per 1993 113
Bolstad, Per 2000 149
Bolstad, Øyrunn 1999 61b
Bolsø, Kjetil 1993 107b
Bonden, Irmelin Grimstad 1997 110
Bondevik, Gro Lerum 2006 36b
Bondevik, Jarle 2004 242
Bondevik, Johannes 2002 144b
Bondevik, Kjell Magne 1994 245
Bondevik, Kjell Magne 1997 194, 231
Bondevik, Kjell Magne 1998 26, 75b
Bondevik, Kjell Magne 2000 145
Bondevik, Kjell Magne 2001 225
Bondevik, Kjell Magne 2002 169
Bondevik, Kjell Magne 2004 47, 242
Bondevik, Kjell Magne 2005 137, 177b
Bondevik, Norunn 1996 169b
Bondevik, Oddrun 1998 75b
Bondevik, Ole 2008 91
Bondevik, Ole 2016 93
Bondevik, Stein 2012 53b
Bondevik, Stein 2013 169
Bonnevie-Svendsen, Julie 2008 61
Bonnevie, Jannicke 2005 202b
Bonnevie, Jannik 2000 231
Bontveit, Harald 1994 112b
Book, Elin Hessevik 2012 153b
Book, Erik 2012 67b
Book, Øyvind 2009 178b
Borchgrevink, Johan 1996 184
Borgarp, Cathinga 2013 77
Borge, Knut 1997 63
Borgen, Kjell 1993 102b, 134
Borgen, Therese 2002 23b
Borgund, Mariell 2000 171b
Borgund, Turid Vassliås 2007 221
Borgundvåg, Bjørgulv Vinje 2014 158
Borlaug, Audun 2005 232
Borlaug, Bjørnar Bondevik 2008 50b
Borlaug, Borghild 2002 128b
Borlaug, Eirin 2001 58b
Borlaug, Elin 2006 193b
Borlaug, Erling 2001 58
Borlaug, Geir 2017 164b
Borlaug, Geir Olav 2013 83
Borlaug, Hege 1997 252b
Borlaug, Kari 2002 138
Borlaug, Kristina 2001 58
Borlaug, Kristina 2009 22b
Borlaug, Odd 2014 151b
Borlaug, Odd 2015 241
Borlaug, Regine 2008 113b
Borlaug, Stein Ove 2006 152b
Borten, Per 1995 85
Bortheim, Einy Rochlenge 1994 163b
Bortheim, Inge 2003 152b
Bortne, Elling 1994 220
Bortne, Elling 1997 249
Bortne, Liv 2008 70
Bortne, Møyfrid 2010 56b
Bortne, Torill 2013 223b
Bosheim, Odd Kjell 1996 170b
Bosheim, Odd Kjell 2001 81b
Bosnes, Ole 2006 247
Bosvik, Jørgen 1999 255
Botn, Harry 2000 243b
Botn, Helga 2003 220
Botn, Marit 1999 15
Botn, Øyvind 1998 216
Botn, Øyvind 1999 15
Botn, Øyvind 2003 249
Botnen, Bodil 2005 228
Botnen, Helga 1998 232b
Botnen, Inga Herbjørg 1998 40b
Botnen, Ivar K. 1998 40
Botnen, Kjell 2005 228b
Botnen, Narve 2000 183
Botnen, Sigrun 1994 63b
Botnen, Stian 2004 185
Botnen, Torveig 1996 29
Botnen, Åse 1999 14b
Bottenvik, Stig 2016 26b
Bottolvsen, Ove 2013 87
Boumann, Erik 1995 122
Bovim, Ingvill Måkestad 2011 92
Bovim, Odd 2014 225
Bovim, Odd 220
Boye, Ebbe 2009 58b
Boysen, Audun 1995 176
Braanaas, Anders 1994 55b
Braanaas, Anders 1997 92b
Braanaas, Anders 1998 218b
Braanaas, Anders 2013 42
Braanaas, Edvarda Aslaksen 2017 122
Braanaas, Ola 1997 236b
Braanaas, Ola 1998 129, 197
Braanaas, Ola 2001 167
Braanaas, Ola 2002 90
Braanaas, Ola 2003 209, 247
Braanaas, Ola 2004 227
Braanaas, Ola 2007 5, 6, 70b, 165
Braanaas, Ola 2008 170
Braanaas, Ola 2009 230b
Braanaas, Ola 2010 130, 156b
Braanaas, Ola 2014 141b
Braanaas, Vilde 2011 230
Braanaas, Vilde Kleppe 2017 122
Braathen, Kristian 2000 123
Brabant, Øyvind 2017 174
Bradley, Bob 2015 167
Bradley, Wenche Sande 1993 211
Brakestad, Bjørn 2005 57b
Brakestad, Gunnstein 2007 220
Brakestad, Kjersti 2005 57b
Brakstad, Yngve 2005 162b
Brakstad, Yngve 2008 198b
Brakstad, Yngve 2014 13
Brakstad, Yngve 31
Brandal, Lise 1999 156b
Brandal, Lise 2006 187b
Brandal, Lise 2007 209
Branden, Bodil Flataker van den 2000 118
Branden, Steffi van den 2002 155
Branden, Werner van den 2000 118
Brandsdal, Marie Helene Hollevik 2017 137b
Brandsdal, Marie-Helene Hollevik 2013 114
Brandshaug, Bernt 1996 111
Brandshaug, Ståle 2014 49
Brandshaug, Ståle 2015 43, 58, 200
Brandshaug, Ståle 2016 65
Brandsøy, Asbjørn 2016 12b
Brandsøy, Borghild 2009 27
Brandsøy, Hege 2016 124b
Brandsøy, Ludvik 2005 71
Brandsøy, Magnus 2001 163b
Brandsøy, Magny 2017 8
Brandsøy, Marit 2001 249b
Brandsøy, Morgan 2001 249b
Brandsøy, Ole 2015 107b, 207
Brandsøy, Stian Milan 2008 71b
Brandsøy, Svein 2009 231
Brandsøy, Terje 2013 20
Brandsøy, Thor Henning 2001 163b
Brandtenberg, Ulla Mari 2009 157b
Brandtzæg, Svein Richard 2015 138b
Brandvoll, Bjørn 1997 229b
Brantzeg, Mette 1995 58
Brantzeg, Mette 1998 249
Brantzeg, Mette 2000 29
Brantzeg, Mette 2002 221, 166
Brantzeg, Mette 2003 62, 204 , 252
Brantzeg, Mette 2004 115
Brantzeg, Mette 2017 108
Bratland, Sondre 2006 227
Bratland, Sondre 2007 140
Bratland, Sondre 2008 46
Bratseth, May Britt 2001 251
Bratt, Tore 2010 140
Bratteberg, Lena 2015 30b
Brattebø, Johannes 2001 153
Brattebø, Ørjan 2012 85
Bratteli, Trygve 2014 125
Bratten, Øystein Reed 2001 117b
Bratten, Øystein Reed 2005 164b
Brattheim, Anne 2006 206
Breder, Knut 2016 66
Bredesen, Børre 2009 99b
Bredesen, Børre 2014 137b
Bredesen, Candice 2004 85
Bredesen, Candice 2005 112b
Bredesen, Candice 2006 216
Bredesen, Candice 2011 47
Bredesen, Espen 1996 27
Bredesen, Marit 2000 74
Bredesen, Mathias Vangen 2015 77
Bredsdal, Aslaug 1996 167b
Bredsdorff-Larsen, Peter 2012 102
Breen, Egil 2009 248
Breian, Gro 2000 81b
Breiby, Anne 1994 235b
Breidablik, Hans Johan 2011 26b
Breidablik, Hans Johan 2012 155
Breidablik, Hans Johan 2015 54
Breidablik, Hans Johan 2016 43
Breidablik, Hans-Johan 2013 136b
Breidablik, Irene 1997 244b
Breidablik, Jon 1997 61b
Breidablik, Lina Asheim 2001 234
Breidablik, Lina Asheim 2005 217
Breidablik, Mons 1997 7, 244b
Breidablikk, Kenneth 2012 109
Breidalen, Leif 2012 220
Breidalen, Turid 1999 230b
Breidalen, Turid 2009 64b
Breidalen, Turid 2011 233
Breidalen, Turid 2013 177b
Breidsvoll, Einar 2001 242
Breidvik, Astrid 1994 145
Breidvik, Marianne 2001 196b
Breidvik, Mons 2011 231
Breidvik, Stig 2010 146b
Breien, Haakon 2009 235
Breien, Hedda 2005 226b
Breilid, Bjarte 2008 126b
Breilid, Bjarte 2014 105
Breilid, Erling 1994 264
Breilid, Erling 1995 176
Breilid, Torgeir 2010 55b
Brein-Karlsen, Vidar 2015 127
Breisnes, Arne 1999 179
Breisnes, Astrid 1999 179
Breisnes, Gunn 1993 158
Breisnes, Jens 1999 179
Breisnes, Johan 1995 11
Breistøl, Ole Gunnar 2008 41b
Breivik, Anders Behring 2011 114
Breivik, Bård 2003 206b
Breivik, Bård 2005 177
Breivik, Egil 2003 78b
Breivik, Svein 2010 114
Breivik, Åmund 2013 69
Breivold, Hans 2010 54b
Brekk, Lars Peder 2010 131b
Brekke, Anders 1999 240b
Brekke, Anders 2002 200b
Brekke, Anders 2003 257b
Brekke, Anders 2011 166b, 167
Brekke, Anders 2017 205
Brekke, Arne Martin 1996 253b
Brekke, Arnfinn 2012 110
Brekke, Asbjørn 2015 72,
Brekke, Aurora Sofie 1998 203b
Brekke, Bjørn 1998 201b
Brekke, Brit Eli 2003 257b
Brekke, Eldar 1999 240b
Brekke, Eldar 2002 200
Brekke, Erlend 2011 161b
Brekke, Erling 2015 163
Brekke, Guro 1998 203b
Brekke, Hermod 2005 120
Brekke, Inge 2003 57b
Brekke, Ingeborg 1994 190b
Brekke, Ingeborg 1997 17b
Brekke, Ingeborg 1998 201
Brekke, Ingunn 1996 253b
Brekke, Jan 2003 226
Brekke, Jan Arne 2011 79b
Brekke, Jan Arne 2015 66b
Brekke, Jan Arne 2017 64
Brekke, Jens 1993 108b
Brekke, Jens 1994 191b
Brekke, Jens 1996 72b
Brekke, Jens 1997 31, 243
Brekke, Jens 1998 241
Brekke, Jens 1999 236
Brekke, Jens 2000 77
Brekke, Jens 2003 124b, 257b
Brekke, Jens 2004 5, 21
Brekke, Jens 2006 201
Brekke, Jens 2008 16, 228
Brekke, Jens 2009 206b
Brekke, Jens 2010 216
Brekke, Jens 2011 230
Brekke, Jens 2012 220
Brekke, Jens 2013 228
Brekke, Jens 2016 4, 8b, 238
Brekke, Jens 2017 209
Brekke, Johan 2007 115, 203
Brekke, Johan 2009 248
Brekke, Johan 2012 71
Brekke, Kai Martin 1993 34
Brekke, Kai Martin 2006 69b, 219
Brekke, Kai Martin 2008 228
Brekke, Kai Martin 2011 23, 76
Brekke, Kari Anne 2014 145b
Brekke, Kenneth 2003 5, 32b
Brekke, Kristi 1999 240
Brekke, Kristi 2002 200
Brekke, Lasse 1999 218
Brekke, Margit 1999 243b
Brekke, Marita 2013 107
Brekke, May Britt 1996 253b
Brekke, Nils 2008 194b
Brekke, Nina 2003 57b
Brekke, Odd 2011 226b
Brekke, Ole 2010 148
Brekke, Ole Anton 1996 253
Brekke, Tore 1995 218b
Brekke, Vegard 1993 169b
Brekke, Vegard 1994 175
Brekke, Vegard 1994 49
Brekke, Åsa 2003 257b
Brekken, Rachel 2016 124b
Brekken, Robin 2007 227b
Brekken, Turid 2006 37
Brekkhus, Arve 1997 101b
Brekkhus, Kjellaug 2015 169b
Brekkhus, Kjellaug E. 2014 181
Brelin, Bjørn-Olav 2013 15
Bremer, Amund 2007 80
Bremer, Bjørn Birger 1993 46
Bremer, Bjørn Birger 1994 93
Bremer, Camilla 2002 89
Bremer, Helena 1993 139
Bremer, Helena 2006 117b
Bremer, Helena 2007 80b
Bremer, Herman 2002 89b
Bremer, Karin 2002 89b
Bremer, Tor 1998 256
Bremer, Tor 2000 5, 65b, 124b
Bremer, Tor 2001 197
Bremer, Tor 2003 66, 196b
Bremer, Tor 2004 59
Bremer, Tor 2006 10, 256
Bremer, Tor 2007 188b
Bremer, Tor 2008 159, 190, 221
Bremer, Tor 2009 154b, 223b
Bremer, Tor 2010 207
Bremer, Tor 2011 2011 99, 215b
Bremer, Tor 2012 205b
Bremer, Tor 2013 130, 139
Bremnes, Kari 2014 116
Bremnes, Ola 2012 220
Bremnes, Vidar 1997 69
Brende, Børge 2003 27
Brende, Børge 2005 150
Brendefur, Erik 2009 131b
Brendefur, Erik Rune 2015 164
Brendefur, Jarle 2009 83b
Brendefur, Marie 2010 141b
Brendefur, Rasmus Einar 2009 83b
Brendefur, Silje 1994 138b
Brendefur, Tobias 2006 185b
Brendehaug, Ann-Helen 1997 199b
Brendehaug, Eivind 2005 69b
Brendehaug, Irene 2004 178b
Brendehaug, Johannes 1993 199
Brendehaug, Magnus 2005 48b
Brendehaug, Magnus 2006 72
Brendehaug, Magnus 2008 61b
Brenden, Hallgeir 2004 26
Brenden, Kristian 1996 27
Brendeseter, Geirmund 2003 102
Brendsdal, Arthur 2010 78
Brendsdal, Hjalmar 2010 78
Brennersted, Robert 2009 104b
Brennset, Arvid 1999 46
Brevik, Dagfrid Vallestad 2017 109b
Brevik, Gunnar 1995 223b
Brevik, Magne Olav 1994 208b
Briksdal, Frode 2002 190b
Briksdal, Frode 2015 120b
Briksdal, Hilde 2009 67
Briksdal, Peder 2003 175
Briksdal, Per 1994 164
Briksdal, Per 1995 161
Brimi, Arne 2001 118b
Brimi, Arne 2002 125
Bringe, Anny 2003 173b
Bringebøen, Lisbeth 2010 149b
Bringedal, Berit 1997 137b
Brink, Julius 2013 33
Brkic, Merima Maja 1996 183b
Broberg, Knut 2000 224b
Broberg, Knut 2004 224b
Broberg, Knut 2011 165
Broch, Nicolai Cleve 2015 58b
Brochmann, Tonny 2012 47b
Brockstedt, Nora 2007 165
Brodersen, Dom Alois A. 2012 113
Brokmann, Jens 2011 126b
Broli, Åsmund 1994 172b
Brons, Bert 2014 227
Brooks, Mark 2005 167b
Brooks, Mark 2017 138
Brosnan, Pierre 2002 47
Brosvik, Borgny 1998 124b
Brosvik, Trude 1995 212b
Brosvik, Trude 1998 96b
Brosvik, Trude 1999 204, 206b
Brosvik, Trude 2000 261b
Brosvik, Trude 2001 225b, 247b
Brosvik, Trude 2002 130b
Brosvik, Trude 2004 111, 219
Brosvik, Trude 2007 165
Brosvik, Trude 2007 20
Brosvik, Trude 2008 96, 114, 128b, 157, 210, 221
Brosvik, Trude 2009 214, 223
Brosvik, Trude 2010 61, 2010 202, 2010 207
Brosvik, Trude 2011 40, 147b, 215, 216b
Brosvik, Trude 2012 15b, 2012 205, 2012 206b
Brosvik, Trude 2013 130b, 209, 210b
Brosvik, Trude 2014 71, 213, 214b
Brosvik, Trude 2015 219, 220b
Brosvik, Trude 2016 199, 200, 224, 225b
Brosvik, Trude 2017 196, 197b
Brouwer, Espen 1996 189
Brovold, Bernt 2005 130
Brown, Robert 1996 181
Browne, Jackson 2005 158
Bru, Lars Erik Elbak 2011 189
Bruaset, Oddgeir 1996 211
Bruaset, Oddgeir 2003 249
Bruaset, Oddgeir 2015 170
Brudal, Rune 2000 104b
Brudevoll, Arvid 2007 61b
Brudevoll, Helga 2007 61b
Brudevoll, Johanne 2007 61b
Brudevoll, Jostein 2008 170
Brudevoll, Solveig 2007 61b
Brudvik, Edgar 2010 49
Bruflot, Arild 1994 33b
Bruflot, Haldor 1997 214b
Bruflot, Sølve 2008 99b
Brugrand, Ansgar 2000 24b
Brugrand, Odd Helge 2011 231
Brugrand, Olav Kåre 1993 239b
Brugrand, Olav Kåre 2000 24
Brugrand, Rune 2010 72
Bruhaug, Bjarte 2008 15b
Bruhaug, Svein Inge 1994 195
Bruheim, Jan-Magnus 2014 229, 232
Bruheim, Ove 2002 15b
Bruheim, Siv 2002 15b
Bruheim, Steinar 1999 229b
Bruheim, Steinar 2014 132
Bruheim, Svein 2006 83
Bruikman, Albert 2014 197b
Bruland, Aud 1993 143
Bruland, Bjarte 2017 208
Bruland, Ellen 1993 179b
Bruland, Erna 2000 139
Bruland, Eva 2000 139b
Bruland, Frank 2012 173
Bruland, Harald 2005 154b
Bruland, Ina 1998 50b
Bruland, Ina Therese 2012 115b
Bruland, Jan Egil 2000 178b
Bruland, Katrine 2013 194b
Bruland, Knut 1995 127
Bruland, Lina Lien 1994 32b
Bruland, Lina Lien 2001 154b
Bruland, Maria 2000 139b
Bruland, Marit Elin 1997 198b
Bruland, Mathias 2003 242
Bruland, Odd Bjørn 2002 97
Bruland, Ola 2010 9b
Bruland, Rakel 2011 63
Bruland, Viktor 2011 204
Bruland, Wenche 1993 118
Bruland, Wenche 2017 112
Bruland, Åshild 2013 223b
Brun, Aleksander 2008 39b
Brun, Ane 2006 65
Brun, Ane 2017 106
Brun, Edvin 2004 27
Brun, Kurt 2004 27
Brun, Kurt 2005 184
Brunborg, Helge 2013 107
Brundevoll, Bjarne 1995 172b
Brundtland, Gro Harlem 1993 129b
Brundtland, Gro Harlem 1994 6, 166b
Brundtland, Gro Harlem 1995 21, 96b, 117, 234b, 261
Brundtland, Gro Harlem 1996 56b
Brundtland, Gro Harlem 2001 142
Brundtland, Gro Harlem 2004 200
Brundtland, Gro Harlem 2017 178
Brungot, Anders 2008 85b
Brunsvik, Jonas 2001 178
Brunsvik, Mars 2001 178
Brunsvik, Per Christian 2010 63b
Brunsvik, Per Christian 2011 105b
Brunsvik, Sissel 2006 69
Brusegard, Alfred 2017 93b
Brusegard, Harald 2005 52b
Brusegard, Margit 1996 244
Brusegard, Sigvar 2013 194
Brustad, Jonas Granheim 1993 173b
Brustad, Sylvia 1997 7, 192b
Brustad, Sylvia 2000 158
Brustad, Sylvia 2006 202
Brustad, Sylvia 2007 256
Brustad, Sylvia 2008 30, 45
Bruvik, Hilde Bjerk 2003 13b
Bruvik, Linda Regine 2009 234
Bruvik, Marianne 2015 76
Bruvoll, Anne Grete 1993 93
Bruvoll, Anne Grete 2000 29
Bruvoll, Helge 2005 78b
Bruvoll, Liv 1993 93
Bruvoll, Ragnhild 1993 93
Bruvoll, Rasmus 2001 104b
Bruvoll, Stein 1999 81b
Bruåsdal, Ida 2005 21b
Bruåsdal, Kristine 2008 41b
Bry, Knut 2011 230
Brügger, Ingvil 2017 209
Bryn, Ingvild 2004 218
Bryn, Ingvild 2016 180
Bryn, Thomas 2003 23
Bryne, Helge 2008 165b
Brynestad, Atle 1994 76
Brynestad, Finn-Bjarne 2000 182
Brynestad, Glenn Cato 2000 182
Brynhildsen, Jon Chr. 1995 110
Brynjulf, herse 2000 23
Bræin, Lasse 2001 5, 67b
Brændmo, Stine Follevåg 2008 79b
Brændsrød, Markus 2017 181
Brömssen, Tomas von 2008 34b
Brørs, Sturla 1995 66b
Brøyn, Ingeborg 2007 66
Brå, Oddvar 1999 54b
Brå, Oddvar 2004 26
Bråstad, Aslaug 1998 51
Bråstad, Johannes 1998 51b
Bråstad, Silje 2006 217b
Bråstad, Steinar 2011 78b
Bråstad, Tore 2008 210
Bråstad, Tore 2009 147, 214
Bråstad, Tore 2010 72b  148, 2010 177, 2010 183b, 2010 202
Bråstad, Tore 2011 10b
Bråten, Ole Aastad 2016 123b
Bråthen, Clas Brede 2012 40
Bråthen, Clas Brede 2014 37
Bu, Kjell 2009 181b
Bu, Åshild 2005 137
Buanes, Linda 2014 155b
Buanes, Steinar 1993 83
Buanes, Steinar 1999 12b
Bubik, Kurt 2013 132b
Buen, Knut 2006 227
Buene, Jan Inge 1998 41b
Buene, Jorunn Anita 1995 63b
Buene, Lars Mykkeltveit 2006 128b
Buene, Per Gunnar 2004 6, 126b
Buene, Silje 1998 41b
Buene, Steinar 2002 141
Buene, Steinar 2003 47
Buer, Hilde 2011 231
Buer, Hilde 2013 42b
Bugge, Britt 2001 116b, 195
Bugge, Britt 2006 100
Bugge, Grete 2001 7, 195b
Bugge, Gunnar Degnepoll 2009 39
Bugge, Johannes 2008 199b
Bugge, Marianne 2007 209b
Bugge, Odd John 2000 122b
Bugge, Odd John 2001 195
Bugjerde, O. K. 2001 205
Buhaug, Svein Inge 2008 107
Buhaug, Svein Inge 2012 74
Bukbe, Jon Ingar 2003 22
Bukholm, Hans Kristian 1998 239
Bukkøy, Arild 2000 76b
Bukve, Vegard Aafedt 2017 62b
Bull, Knut Astrup 2000 88
Bull, Ole Jacob 2009 26
Bull, Ragnar 1995 193, 219b
Bull, Ragnar 1999 41
Bull, Ragnar 2000 80
Bulling, Terje 2007 135, 194
Buna, Bjørn 2000 23
Bungum, Ivar 2002 21
Bungum, Ivar 2002 5
Bungum, Magnus 2002 21
Buraas, Hans Petter 2011 92
Burdahl, Bjørnar 1995 65
Burdahl, Bjørnar 2004 132b
Buresund, Inger 2005 82
Burn, Jason 2008 113
Burns, Jason 2013 145
Burzminskiene, Agne 2014 81b
Busch, Otto von 2006 99
Buskaker, Ivar Hermod 2013 165
Bustos, Elisabeth 2006 65
Buttedal, Bjarte 2008 10b
Buttedal, Bjørn 2003 145
Butz, Gry-Anette 1997 192
Butz, Jan Tore 1997 192
Buue, Brynjulf 2015 139b
Buvik, Odd Arne 1998 106
By, Jostein 1993 118b, 173, 260
By, Jostein 1995 141
By, Jostein 1999 164
By, Jostein 2003 74
By, Jostein 2007 91b
By, Jostein 2008 184
By, Oddbjørn 2006 24
Bydal, Gro Hilde 1993 124b
Bydal, Helge 1993 38b, 113
Bydal, Helge 1995 102b
Bydal, Helge 2006 153
Bydal, Helge 2009 231
Bydal, Helge 2016 260
Bydal, Marielle 1993 124b
Bye, Bendik 2017 181
Bye, Bodil 1994 49
Bye, Erik 1993 15
Bye, Erik 2001 119
Byfuglien, Helga 2013 106
Bygnes, Per 2003 65b
Bygnes, Per 2005 89b
Bygnes, Per 2008 228
Bygnes, Per 2011 227
Bygnes, Per 2012 217
Bygnes, Per 2013 230
Bygnes, Per 2014 235
Bygnes, Per 2015 241
Bygnes, Toril Rysjedal 2000 41(42b)
Bygstad, Daniel 1999 203
Byrkjeflot, Odd 2011 231
Byrkjeflot, Odd 2012 221
Byrkjeland, Inga Grytås 1999 95
Byrkjeland, Inge 1994 153
Byrkjeland, Inge 2003 167
Byrkjeland, Leiv 1997 172
Byrkjeland, Liv 2002 106b
Byrkjeland, Liv 2014 132
Byrkjeland, Martin 2011 145b
Byrkjeland, Martin 2015 239
Byrknes, Amalie Kristine Stendal 2002 229b
Byrknes, Ola 1993 98b
Byrknes, Ola 1995 197b
Byrknes, Ola 1997 183
Byrknes, Ola 1998 28
Byrknes, Ola 1999 104b, 194, 204, 206
Byrknes, Ola E. 2011 189
Bækkelund, Mads 2014 41
Bø, Aslaug Thingnes 2014 38b
Bø, Aslaug Tingnes 2006 34
Bø, Bjarne 1995 72b
Bø, Erling 2007 113
Bø, Gaute 2010 190b
Bø, Johannes Thingnes 2009 202
Bø, Johannes Thingnes 2010 190b
Bø, Johannes Thingnes 2011 51b, 251, 259, 260
Bø, Johannes Thingnes 2012 37
Bø, Johannes Thingnes 2013 24b, 187b, 254
Bø, Johannes Thingnes 2014 37b, 254b
Bø, Johannes Thingnes 2015 44b, 256
Bø, Johannes Thingnes 2016 45b, 199, 248, 255b
Bø, Johannes Thingnes 2017 36b, 180b, 214, 215
Bø, Jon Knutson 2007 39
Bø, Jonfinn 1999 155b
Bø, Klemet 2011 50
Bø, Klemet 2014 38b
Bø, Klemet 33
Bø, Mathias 2005 98
Bø, Oddveig Seime 2014 48
Bø, Oddvin 2001 264
Bø, Ola 2014 113
Bø, Olav Arnar 2006 136b
Bø, Reidar 2006 212
Bø, Roar 2015 40
Bø, Sigve 2010 112b
Bø, Sigve 2014 113b
Bø, Tarjei 2004 264
Bø, Tarjei 2005 48b
Bø, Tarjei 2006 34b, 72
Bø, Tarjei 2007 159
Bø, Tarjei 2008 60b
Bø, Tarjei 2009 42b, 163
Bø, Tarjei 2011 50b, 51b, 251b, 259, 260
Bø, Tarjei 2013 25b, 187, 254
Bø, Tarjei 2014 37, 38, 254
Bø, Tarjei 2015 44b, 256
Bø, Tarjei 2016 45b, 199, 248
Bø, Tarjei 2017 36, 180b, 214, 215
Bø, Tarjei 32b, 33, 2010 190b, 2010 215b
Bø, Tor Andreas 2014 113b
Bødal, Anders 1996 198b
Bødal, Anders 2011 2011 227
Bødal, Anders 2012 217
Bødal, Anders 2013 230
Bødal, Anders 2014 235
Bødal, Anders 2015 241
Bødal, Arild 2005 184
Bødal, Arild 2009 131b
Bødal, Arild 2010 189b
Bødal, Arild 2014 104
Bødal, Arild 2015 190b
Bødal, Eili Torpe 2002 189b
Bødal, Erik 2000 195
Bødal, Sigmund 2002 100b
Bødal, Sigurd 2001 101
Bødal, Sverre 1996 198
Bøe, Alf 1993 127
Bøe, Ann-Kristin 1993 223b
Bøe, Bjørn 1999 57b
Bøe, Dag Inge 2014 199
Bøe, Erlend 2010 170b
Bøe, Espen 2014 181
Bøe, Gjertrud 2004 139
Bøe, Halvard 2004 190b
Bøe, Halvard 2006 228
Bøe, Hans Olav 2012 68b
Bøe, Irene 1999 88b
Bøe, Kato André 2013 126b
Bøe, Laila 2004 147
Bøe, Maike Norman 2016 19b
Bøe, Marius 2012 164
Bøe, Marius 2015 71b, 166
Bøe, Odd L. 2005 214b
Bøe, Odd L. 2007 163b
Bøe, Olav 2005 214
Bøe, Reidar 2002 211
Bøe, Reidar 2017 204b
Bøe, Roar 1999 88b
Bøe, Rune 2012 109b, 2012 173b
Bøe, Åge 1996 253
Bøen, Bjørn Tore 2002 148
Bøen, Einar 2002 148
Bøen, Grete 2003 55
Bøen, Jørgen 2007 184
Bøen, Marit 2003 115
Bøen, Marit 2007 184b
Bøen, Marit 2009 55b, 228b
Bøen, Solfrid 2007 184
Bøge, Ingvild Skorpen 2004 104b
Bøkenes, Anna 2004 59
Bøkenes, Ingjerd 1996 245b
Børilden, Sissel 2015 24
Børjesson, Linda 2004 80b
Børresen, Peder 2005 146b
Børresen, Peder 2006 109, 185b
Børresen, Peder 2011 12b,21
Børresen, Peder 2013 12
Børsheim, Annlaug 2013 218
Børsheim, Annlaug 2014 222b
Børsheim, Ragnar 2015 17
Børslien, Dag 2010 111
Børstebråten, Bjarte 2007 196b, 223
Bøstrand, Asbjørn 2005 26
Bøstrand, Dagrun 2009 117b
Bøstrand, Peder 2009 117b
Bøthun, Agnar 2012 61b
Bøthun, Andreas 2009 170
Bøthun, Arild 1994 221b
Bøthun, Edvin 2000 227
Bøthun, Edvin 2014 163
Bøthun, Erik 1994 10
Bøthun, Frode 2015 169b
Bøthun, Gyda 2016 188b
Bøthun, Johannes 1994 10
Bøthun, Jostein 2003 16b
Bøthun, Kjell 1997 15
Bøthun, Kjell 2010 213b
Bøthun, Kjellfrid 1998 166b
Bøthun, Maria 1994 10
Bøthun, Marianne 2006 88
Bøthun, Siri Wølneberg 2003 135
Bøtun, Dag Einar 2007 112b
Bøtun, Dag Einar 2012 8b
Bøtun, Dag Einar Bøtun 2011 75b
Bøtun, Olav J. 2011 95
Bøtun, Sigbjørn 2007 112b
Bøtun, Sigbjørn 2011 75b
Bøtun, Sigbjørn 2012 8b
Bøtun, Øydis 2007 112b
Bøyum, Anders J. 1996 103b
Bøyum, Anders J. 2002 58b
Bøyum, Anne Katrin 2007 181
Bøyum, Anne Katrin 2008 112b
Bøyum, Gerd 2016 95
Bøyum, Gjertrud 1996 215b
Bøyum, Gunnhild 2016 152
Bøyum, Janne Kristin 2013 82
Bøyum, Janne Merete 2008 74b
Bøyum, Jo Marius 2009 134b
Bøyum, Jo Marius 2011 28
Bøyum, Johannes A. 1994 213b
Bøyum, Knut 2002 58b
Bøyum, Knut 2005 121b
Bøyum, Knut P. 2002 182
Bøyum, Knut P. 2007 39
Bøyum, Knut P. 2010 85, 2010 140b
Bøyum, Kristin Fedje 1995 249b
Bøyum, Luina 1995 37b
Bøyum, Mina 1996 215b
Bøyum, Norvald 2004 53b
Bøyum, Norvald 2006 49b
Bøyum, Olav 1995 102b
Bøyum, Olav 2015 241
Bøyum, Vegar Wathne 2008 68
Bøyum, Åge 2016 213b
Bøyum, Åse 2003 221b
Bålsrud, Sigrid Nitter 2009 169b
Bårdsen, Stein Sandemose 2002 16b
Bårdseng, Line 2008 198
Båsund, Tore Helge 2010 9b
Båtevik, Arnfinn 2001 236
Båtevik, Dan Tore 2000 40
C
C
C
C
Calmeyer, Joakim 1994 230
Caprino, Ivo 1998 129
Carew, John 2003 102
Carlborg, Andreas 2008 13
Carlsen, Hannah 2013 194b
Carlsen, Helga 1999 13b
Carlsen, Hroar Holm 2007 256
Carlsen, Hroar Holm 2015 163
Carlsen, Hroar Holm 2016 96
Carlsen, Kjell Kristian 1999 13b
Carlsen, Magnus 2014 150
Carlsen, Mathea 2013 194b
Carlsen, Synnøve Vasstein 2014 78b
Carlsen, Unn Elin 1994 66
Carlsen, Unn Elin 2000 62b
Carlsen, Unn Elin 2011 228
Carlsen, Vegard 2014 41b
Carlson, Gunnar 1995 179b
Carlson, Gunnar 2000 83
Carlson, Gunnar 2004 117
Carlson, Gunnar Johan 2008 170
Carlson, Gunnar Johan 2009 229b
Carlsson, Ingvar 1994 227
Carlsson, Ingvar 1995 132b
Carpenter, Steven 2015 30
Carter, Carlene 1997 139
Cash, Johnny 2007 70
Cassells, Ronny 2017 153
Challen, Amanda 2014 119b
Challen, Colin 2014 119b
Challen, Oline 2007 179b
Challen, Oline 2011 19b
Chandrakumar, Gobika 1998 237b
Chandrakumar, Gobika 1999 230b
Chimbini, Cosm 2003 243
Chimbni, Desire 2003 243b
Chovanova, Gabriela 2014 154b
Christensen, Arne Emil 1999 239
Christensen, Beate 2015 100b
Christensen, Camilla 2012 178b
Christensen, Doris 2017 107b
Christensen, Dorthea 2002 165b
Christensen, Einar 1994 64
Christensen, Einar 2003 184
Christensen, Einar 2009 46
Christensen, Helen 2000 168b
Christensen, Håkon 2017 107b
Christensen, Ingolf E. 2009 224b
Christensen, Jarle 2009 62
Christensen, Jarle 2012 142b
Christensen, Jens Kristian 2008 170
Christensen, Lars Saabye 2013 176
Christensen, Michael Tuchsen 2009 243
Christensen, Svein Tore Nybakk 2015 36b
Christiansen, Anders Baasmo 2015 237
Christiansen, Bjørg 1996 260b
Christiansen, Knut 2016 261
Christiansen, Ragnar 1993 82
Christiansen, Siri 2008 115
Christiansen, Synne Sofie 2012 164b
Christiansen, Synne Sofie 2016 131
Christiansen, Zoe 2014 92b
Christiansen, Ørjan 1998 158
Christiansen, Øystein Melbø 1995 81
Christie, Håkon 1998 74
Christie, Håkon 2009 235
Christie, Linford 1997 150
Christie, Werner 1994 195, 245
Christie, Wilhelm F. K. 2014 43b
Christinel, Macelan 2016 212b
Christophersen, Christine 2003 23b
Chruickshank, Camilla 2010 158b
Chruickshank, Rigmor 2010 66b
Chruickshank, Rigmor 2013 114
Chu, Vivien 2000 7, 220
Cimba, Catherine 2001 177b
Cimba, Otto 2001 177b
Cimba, Otto jr. 2001 177b
Cimba, Per 2001 177b
Cirotzki, Bjørn 1999 88b
Cirotzki, Bjørn 2000 104b
Cirotzki, Frank 2012 76
Cirotzki, Janne 2014 200b, 201
Cirotzki, Leo 2010 137
Cirotzki, Synnøve 2006 226b
Cirotzki, Sønnøve Husabø 2009 126b
Citagetse, Scholastique 2007 107b
Clapton, Eric 1996 163
Clausen, Knut 2016 100b
Clausen, Kristoffer 2010 216
Claussen, Laila 2000 236
Claussen, Laila 2014 185
Clementine, Marianne 2012 220
Clemetsen, Morten 2001 90
Clemetsen, Morten 2004 173
Compagnoni, Deborah 1994 44
Connor, Finnis 1994 37
Connor, Wendy 2016 211b
Contreras, Esteban 1994 150
Cook, Kjell Olav 2015 15b
Corlätean, Titus 2016 35b
Corogno, Marcelo Dario 2011 177b
Corrales, Jean Stephanie 1999 142b
Corrales, Marco 1999 142
Corrales, Stephanie 1999 264
Cosma, Cosmin 2008 204b
Craiasa, Anna Bonculescu 2016 212b
Craig, Mira 2007 159
Craig, Mira 2012 93
Cramer, James 2014 117b
Craven, Samantha 2016 50
Cruyff. Johan 2015 203
Cullen, Andy 2007 171
Cunningham, Dee 2004 117
Cunningham, Dee 2006 119(120b)
Cupper, Ralph 1994 78
Cupull, Maria Isabel 2003 81b
D
D
D
D
Daae, Bjarne 2010 217
Daae, Karl Ludvik 2001 205
Dach, Cesilie 1999 104
Dagestad, Magnus 1998 94
Dagsland, Sissel Hamre 2005 82
Dahl, Anne-Marie Mustard 1999 113
Dahl, Arne John 1999 95
Dahl, Eigil 2002 185
Dahl, Eivind 2015 109b
Dahl, Gudbjørg Martine Lund 2008 103b
Dahl, I. C. 2000 19
Dahl, Jon Arne 2001 51
Dahl, Niels Griis Alstrup 1999 223
Dahl, Ottar 1998 125b
Dahl, Pål A. 2003 152b
Dahl, Roald 2002 181
Dahl, Roald 2008 141b
Dahl, Rolf Helge Lund 2014 79b
Dahlberg, Gunhild 2008 166
Dahle, Elisabeth 2002 106b
Dahle, Randi Markene 2010 96b
Dahler, Kai Arild 2000 155b
Dahlgren, Morten 1994 47b
Dahlin, Finn 2009 248
Dahlin, Ingun 2007 123
Dahlkvist, Stefan 2013 12
Dahlseng, Arve 1994 119b
Dahlstrøm, Harald 2017 202b
Dalaker, Ann-Sylvi 1994 188
Dalaker, Bjørg Marie 1997 227
Dalaker, Harald 1994 188
Dalaker, Marta 2015 259b
Dalaker, Marte 2013 59b
Dalaker, Nina 2000 220
Dalberg, Tommy 2017 146b
Dale, Alfred 1998 89b
Dale, Anders 2004 129b
Dale, Arne 1996 231
Dale, Arne 2006 217
Dale, Aslaug 1996 125
Dale, Bjørn Tore 1999 28
Dale, Colin 2008 158b
Dale, Emil 2015 198b
Dale, Jens Takle 2007 180b
Dale, John 2012 31b
Dale, Jon Georg 2014 28b
Dale, Jon Georg 2017 53b
Dale, Kari 2001 264
Dale, Karl 1994 35b
Dale, Katrine Ørnehaug 2006 217b
Dale, Klara 2001 264
Dale, Knut 2017 166b
Dale, Monica 2008 47b
Dale, Olav 1994 101
Dale, Olav 1995 25b
Dale, Per 1993 18, 167
Dale, Renate Ø. 2001 203b
Dale, Rigmor Strømskog 2000 41(42b)
Dale, Sjur 2004 167
Dale, Svein Arild 2007 180b
Dale, Svein Reidar 2016 141
Dale, Sølve André 2015 36b
Dale, Sølve Takle 2007 180b
Dale, Torbjørn 1994 153
Dale, Torbjørn 1996 229
Dale, Torbjørn 2015 51
Dale, Tord 1996 249
Dale, Tord 2010 207
Dalheim, Rolf 2001 164
Dalin, Oda Bueie 2015 77b
Dall, William 2006 125
Dalos, Ann Hilde 2004 217b
Dalsberg, Anne Sofie 2002 141
Dalsbotten, Caroline Flæthe 2009 175b
Dalsbotten, Erik 2006 128b
Dalsbø, Håkon 2009 105b
Dalsbø, Vidar 2013 195b
Dalsegg, Arne 2006 67
Dalseng, Gro-Beate 2001 60b
Dalseng, Kaisa Sofie 2001 60b
Dalseng, Kaisa Sofie 2002 92b
Dalseng, Stian 2001 60b
Dalseth, Astrid 1996 81b
Dalseth, Gunn Kristin 2008 44b
Dalseth, Norlaug 1996 81b
Dalsøren, Ottar 2009 189
Dalton, Ray 2005 194b
Dalum, Bjørn 1996 178
Damaskinos, fader 2016 22
Damkjær, Sine Weis 2015 32b
Damli, Tone 2014 229
Damman, Håvard 2000 148
Damstuen, Ingebjørn 2015 163b
Danbolt, Andreas 2016 73
Danbolt, Gunnar 2001 220
Danbolt, Gunnar 2009 157
Danbolt, Ole 1999 71
Danielsdotter, Katrine 2000 36
Danielsen, Egil 1995 176
Danielsen, Egill 2013 32
Danielsen, Erlend A. 2016 231b
Danielsen, Johan 1993 154
Danielsen, Solveig 2013 223b
Dankertsen, Karin 2004 217b
Dannevig, Halvor 2011 187b
Dannevig, Halvor 2015 25
Dautremer, Rebecca 2010 216
Davik, Nils Dombestein 1996 81
Davik, Åshild 1996 81
Daviknes, Georg 2015 90b
Daviknes, Ludvik 2005 41b
De Jong, Anke 2002 241
Debré, Olivier 2007 39
Dejardin-Sackler, Ian 2016 30b
Dekkerhus, Arne 1995 138
Dekko, Jan 1994 153
Derås, Anne Karin 2000 191
Devig, Jon Magne 2012 31b
Devig, Magne 1999 68b
Devik, Evald Osnes 2015 135b
Devik, Evlad 2003 6, 181b
Devik, Hans 2000 46b
Devik, Jakob 1999 191b
Devik, Jon 1999 191b
Devik, Magne 2003 181
Devik, Olav 2003 6, 181b
Devik, Sølvi 2004 260
Devold, Kristin Krohn 2004 77
Diabate, Mamadou 2003 148
Diana, prinsesse 1998 5
Didriksen, André 2013 48b, 155
Didriksen, Bjørg 2017 204b
Didriksen, Bård 2006 98
Didriksen, Bård 2009 117b
Digernes, Ove 2002 232b
Digernes, Silje Kjørstad 1994 39b
Digranes, Audun 2001 36b
Diinhoff, Søren 1996 181
Diinhoff, Søren 1998 167
Diinhoff, Søren 2000 238, 143b
Dikarna, Darryl 2002 146b
Dimmen, Arne 1996 159
Dingen, Eivind 2003 78b
Dingen, Erik-André 2016 87b
Dingsøyr, Anders 1997 12
Dingsøyr, Ane Nesse 2009 11
Dingsøyr, Erling 2002 230
Dingsøyr, Per 1997 101
Dingsøyr, Per 1999 264
Diodora, søster 57b
Diserud, Hanne 1994 208b
Distad, Endre 2008 107
Distad, Noralv 1994 110
Distad, Noralv 2005 150
Distad, Noralv 2011 15, 141, 146b, 215, 216b, 2011 217b
Distad, Noralv 2012 26, 2012 106, 2012 200, 2012 205, 2012 206b, 2012 207b
Distad, Noralv 2013 58, 174, 204, 209, 210b, 211b, 220b
Distad, Noralv 2014 168, 170, 176, 208, 213, 214b, 215b, 224
Distad, Noralv 2015 8, 146b, 162b, 214, 220b, 221b, 230b
Distad, Noralv 2016 50, 117, 219, 225b, 226
Distad, Noralv 2017 193, 197b, 198b
Distad, Noralv 35
Distad, Steinar 1994 45
Distad, Steinar 2000 76b
Distad, Steinar 2002 60b
Djupedal, Aslak 1996 122b
Djupedal, Birgit 2007 181
Djupedal, Ingrid 2007 248
Djupedal, Kristofer 2007 248
Djupedal, Ragnhild 2007 248
Djupedal, Reidar 1996 122
Djupedal, Reidar 2007 248
Djupedal, Reidar 2010 216
Djupedal, Torkjell 1996 122b
Djupedal, Torkjell 1998 153, 248b
Djupedal, Torkjell 2000 256b
Djupedal, Torkjell 2001 132b
Djupedal, Torkjell 2002 240b
Djupedal, Torkjell 2005 110, 130b
Djupedal, Torkjell 2007 248b
Djupedal, Torkjell 2013 106
Djupedal, Torkjell 2014 233
Djupedal, Torkjell 2016 96b
Djupedal, Torkjell 2017 229
Djupedal, Øystein 2006 91
Djupedal, Øystein 2007 218, 248
Djupegot, Dagny Reed 1999 114b
Djupevik, Bjørn 1994 85b
Djupvik, Emil Aa 2011 65
Djupvik, Knut 2012 182
Djupvik, Morten Aa 2000 127
Djupvik, Morten Aa 2001 35
Djupvik, Morten Aa 2006 115b
Djupvik, Morten Aa 2007 52b
Djupvik, Morten Aa 2011 65b, 251
Djupvik, Morten Aa 2014 199
Djupvik, Morten Aa 2015 256
Djupvik, Morten Aa 2017 140
Djupvik, Roger Aa 1996 60b
Djupvik, Roger Aa 1997 54b
Djupvik, Roger Aa 1998 31, 79
Djupvik, Roger Aa 1999 29, 54b, 71
Djupvik, Roger Aa 2000 29, 47, 53
Djupvik, Roger Aa 2001 29, 35b, 121
Djupvik, Roger Aa 2005 136
Djupvik, Roger Aa 2006 20, 115, 153
Djupvik, Roger Aa 2008 144
Djupvik, Vidar 2009 209b
Djupvik, Vidar Aa 2014 196b
Djupvik, Øystein 2012 63
Djuvik, Frank Willy 2010 207
Djuvik, Frank Willy 2011 191, 196, 215, 216b
Djuvik, Frank Willy 2012 205, 2012 206b
Djuvik, Frank Willy 2013 61, 140, 209, 210b
Djuvik, Frank Willy 2014 28, 84, 160b, 174b, 176, 213, 214b
Djuvik, Frank Willy 2015 94, 152b, 220b
Djuvik, Frank Willy 2016 161, 199, 200, 225b
Djuvik, Frank Willy 2017 58b, 197b
Djuvik, Terje 2015 120
Djønne, Emilie 2016 64b
Djønne, Knut 1997 68
Djønne, Knut 1999 27
Dokk, Gunnar 2001 46
Dokset, Knut 2011 105
Dokset, Øystein 1996 195b
Dolge, Julius 1993 164b
Dolmatova, Aiza 2015 45b
Dolve, Aslaug 1998 246b
Domben, Hilde 1997 19(20b)
Domben, Laura 2009 166
Domben, Synnøve 2015 70
Dombestein, Evy 2014 69
Dombestein, Helge 2016 8
Dombestein, Marie 2016 238
Dombestein, Rigmor 1996 124
Domstein, Gunnar 1993 30, 205b
Domstein, Gunnar 1994 42
Domstein, Gunnar 2005 208b
Domstein, Gunnar 2007 32b, 159
Domstein, Rolf 1993 115, 205b
Domstein, Rolf 1994 166, 241, 242b
Domstein, Rolf 1996 66
Domstein, Rolf 2005 53
Domstein, Rolf 2007 6, 122
Domstein, Rolf 2012 20b, 2012 39
Donali, Sivert 2002 172
Doré, Gustave 1999 193
Dorfman, Michael 2001 117b
Douglas, Adam 2017 157b
Douglas, Atle 1993 166
Douglas, Quincy 1997 111
Drabløs, Gerd 2016 63
Drabløs, Lars-Svein 2017 43
Drabløs, Odd L. 2005 222
Drage, Annika 1993 241b
Drage, Arne M. 1993 211
Drage, Bjørn 2002 230b
Drage, Hans 1999 208b
Drage, Håkon 2004 231b
Drage, Ine 1993 241
Drage, Lisbeth 1993 241b
Drage, Malla Ragna Bertine 1996 239(240b)
Drage, Ola 2001 211
Drage, Ola 2004 210
Drage, Otto 1999 83b
Drage, Robin 1993 241
Drageset, Arne Petter 1993 73
Drageset, Bente 2007 32b
Drageset, Bjørn 2005 235
Drageset, Eva 1998 82
Drageset, Jarle 2006 44, 176
Drageset, Karl Johan 1995 229
Drageset, Liv 2003 246b
Drageset, Maria 2006 99b
Drageset, Odd 1994 175
Drageset, Oddvin 1993 68, 176b, 244b
Drageset, Oddvin 1994 132, 248b
Drageset, Oddvin 1995 196
Drageset, Oddvin 1996 184b
Drageset, Oddvin 1996 261
Drageset, Oddvin 1996 26b
Drageset, Oddvin 2001 24
Drageset, Oddvin 2007 135
Drageset, Paul 1994 236b
Drageset, Per 1993 256
Drageset, Per 1995 11b, 53, 117
Drageset, Per 1997 139, 211
Drageset, Per 2000 264
Drageset, Per 2009 224b
Drageseth, Bjørge 2010 56b
Drageseth, Ove 1995 161
Drageseth, Wald 2011 227
Drageseth, Wald 2012 217
Drageseth, Wald 2013 230
Drageseth, Wald 2014 235
Drageseth, Wald 2015 241
Dragesund, Erik 1994 43b
Dragesæt, Jarle 2009 86b
Dragsund, Karoline 2002 149b
Drangfelt, Jørgen 1993 93
Drangfelt, Jørgen 1995 109
Drangfelt, Marie 1995 109b
Drangfelt, Sigmund 1995 109
Drastik, Pavel 2011 128b
Dregelid, Anders 1999 33
Dregelid, Liv Berit 2009 22b
Dregni, Tora Tokvam 2005 113
Dreu, Naomi de 2007 252b
Dreu, Rinie de 2007 252b
Dreu, Sabine de 2007 252b
Dreu, Wendy de 2007 252b
Dreyer, Lisbeth 2013 228
Dreyer, Lisbeth 2014 232, 233
Dræge, Ingrid 1999 63b
Dræge, Ingrid 2002 55
Dræge, Ingrid 2015 42
Drægni, Astri 2005 44b
Drægni, Astri 2007 187
Drægni, Astrid 2001 25
Drægni, Bjarne 2009 192
Drægni, Hans Kristian 2005 44
Drægni, Ingvill 1995 109b
Drægni, Johannes 2001 25
Drægni, Johannes 2005 44b
Drægni, Johannes 2007 187
Drægni, Ole Berge 2001 25
Drægni, Ole Berge 2002 117, 134b
Drægni, Ole Berge 2004 260
Drægni, Ole Berge 2005 5, 44, 45
Drægni, Ole Berge 2007 187
Drægni, Sofie Kulse 2005 44
Drægni, Thomas 2005 44
Drønnem, Arnt 2008 194b
Drøsdal, Asbjørn 1997 135
Drøsdal, Asbjørn 2000 69b
Drøsdal, Eileen B. 2005 108b
Drøsdal, Gro 1995 25
Drøsdal, Halldis 1997 135
Drøsdal, Halldis 2000 69b
Drøsdal, Neila 2006 184
Drøsdal, Rune 2001 41b
Dubielzyk, Agnes 2008 106b
Duesund, Jan-Tore 2013 59b
Duffy, Kevin 2014 117
Dullaert, Marit Grytnes 2009 105
Dunbar, Pamela 2004 136b
Durham, Jimmy 2003 130b
Duun, Olav 1996 35
Dvergastein, Dag 2007 142b
Dvergedal, Reidar 2011 61
Dvergedal, Svanaug Katla 2013 16b
Dvergsda, Gerd 2008 191
Dvergsdal, Alexander 2015 142b
Dvergsdal, Alexander 2016 145
Dvergsdal, Anne 2003 67
Dvergsdal, Arild 2008 139b
Dvergsdal, Arve 2014 161b
Dvergsdal, Eli Anne 2015 142b, 256
Dvergsdal, Erling 2013 97
Dvergsdal, Gaute 2015 11b
Dvergsdal, Geirmund 2005 65
Dvergsdal, Gerd 1997 24b, 209, 264
Dvergsdal, Gerd 1999 204, 252b
Dvergsdal, Gerd 2000 226, 228
Dvergsdal, Gerd 2003 74
Dvergsdal, Gerd 2006 109, 126b, 203, 250
Dvergsdal, Gerd 2007 91
Dvergsdal, Gerd 2008 184b, 210
Dvergsdal, Gerd 2009 179b, 214
Dvergsdal, Gerd 2010 142, 2010 152b, 2010 173, 2010 202
Dvergsdal, Gerd 2011 2011 10b, 84
Dvergsdal, Hallstein 2008 228
Dvergsdal, Hallstein 2013 68b
Dvergsdal, Hilde Kristin 2000 227b
Dvergsdal, Iren 2002 231b
Dvergsdal, Ivar 2012 84
Dvergsdal, Joar 1995 165
Dvergsdal, Joar 2002 117
Dvergsdal, Joar 2003 249
Dvergsdal, Jonny 2004 235b
Dvergsdal, Kjell Idar 2003 51
Dvergsdal, Kjell Idar 2016 191b
Dvergsdal, Kjell Idar 2017 135b
Dvergsdal, Kjellaug 2015 77b
Dvergsdal, Lene Storevik 2000 149
Dvergsdal, Linda 2008 151b
Dvergsdal, Magnar 2004 64b
Dvergsdal, Magne 1993 231
Dvergsdal, Magne 2010 49
Dvergsdal, Odd 1995 165b
Dvergsdal, Ottar 2009 228b
Dvergsdal, Samuel 2008 130b
Dvergsdal, Solrunn 2001 245b
Dvergsdal, Solrunn 2002 231b
Dvergsdal, Solrunn 2007 92
Dvergsdal, Steinar 1994 93
Dvergsdal, Steinar 2001 231
Dvergsdal, Steinar 2005 137
Dvergsdal, Steinar 2007 92b
Dvergsdal, Steinar 2012 126, 2012 135b
Dvergsdal, Steinar 2017 76
Dvergsdal, Tor Are 2008 151
Dvergsdal, Tore 2001 211
Dvergsdal, Tore 2002 75
Dvergsdal, Tore 2003 249
Dvergsdal, Tore 2009 169
Dvergsdal, Tore 2011 176
Dvergsdal, Trond Per 2008 130b
Dvergsdal, Turid 2012 87b
Dworak, Anna 2004 52b
Dyb, Andreas Malo 2015 72b
Dybdal, Elling 2010 89b
Dybdal, Ole Andreas 2014 41b
Dybevoll, Arvid 1996 230b
Dybwad, Tom 1994 164
Dybwad, Tom 2011 231
Dybwad, Tom 2014 101
Dykmans, Serge 2003 246b
Dyngen, Amanda Marie 2016 85b
Dyngen, Jan Carsten 1994 146
Dyngen, Stein Idar 1999 251b
Dypevik, Leif 1994 89
Dyrdal, Anne Kristine 2012 188
Dyrdal, Eirik 2009 17b
Dyrdal, Eivind 2006 119b
Dyrdal, Helge 2004 60b
Dyrdal, Magnhild 2013 32b
Dyrdal, Mikael 2003 221
Dyrdal, Oddrun Marie 2000 133b
Dyrdal, Oddrun Marie 2002 223
Dyrdal, Per 1993 79b
Dyrdal, Reidar 2003 221b
Dyrdal, Tom 2013 59b, 181
Dyrdal, Tom 2014 63
Dyrhaug, Arnhild 2004 259
Dyrhaug, Arnhild 2005 78b
Dyrhaug, Ivar 1994 17
Dyrkolbotn, Vemund 2008 144b
Dyrli, Anne-Kristi 2002 246
Dyrli, Kolbjørn 1993 60b, 120, 132
Dyrli, Kolbjørn 1995 261
Dyrli, Kolbjørn 1997 68, 226
Dyrli, Kolbjørn 1998 7
Dyrli, Kolbjørn 1999 201b, 244, 245b
Dyrli, Kolbjørn 2000 27, 199, 202, 231, 239
Dyrli, Kolbjørn 2001 108
Dyrli, Kolbjørn 2002 246b, 7, 91b
Dyrnes, Daniel Arnestad 2007 118b
Dyrstad, Håkon 1995 36
Dyrstad, Liv Senneset 1995 36b
Dyrvik, Kjell 2007 115
Dyvik, Gisle 2001 86
Dyvik, Kjetil 2001 121
Dæhlie, Bjørn 1993 115, 130b
Dæhlie, Bjørn 1996 26
Dæhlie, Bjørn 1997 136
Dæhlie, Bjørn 2002 30b
Dæhlie, Bjørn 2008 195
Dæhlin, Marte Svahn 2014 188b
Døhl, Ola 2003 27
Døhl, Tobias 2000 113 (114b)
Dønnem, Arnt 2009 12b
Dørum, Odd Einar 2004 47
Døsen, Sigurd Øistein 2005 115
Døsen, Sigurd Øistein 34b
Døskeland, Ole Rune 2006 172b
Døskeland, Ole Rune 2014 133
Døskeland, Ole Rune 2017 96
Døskeland, Roald 2002 185
Døssland, Atle 2017 208
Døving, Tone 2004 211b
Dåe, Bjarne 2011 228b
Dårflot, Amund 1997 226
Dårflot, Bertanna 1994 121b, 195
Dåvøy, Aud 1995 158
Dåvøy, Inger Marie 2001 5, 10b
E
E
E
E
Eastwood, Clint 2000 193
Eck, Jostein 2006 91
Eckhoff, Audun 2007 91
Eckhoff, John 2016 53
Eckhoff, Tiril 2014 36b
Eckhoff, Tiril 2016 188b
Eder, Elfi 1995 241
Edison, Thomas 1999 16
Edvardsen, Bjørn 1995 39b
Edvardsen, Bodil 2004 217b
Edvardsen, Ingebjørg 2009 2009 209
Edvardsen, Jon Erik 2003 40b
Edvardsen, Ruth 2013 223b
Edvardsen, Sonja 2005 199
Edvardsen, Sonja 2007 84b, 189b
Edvardsen, Sonja 2008 106b, 165b, 166b, 190, 210
Edvardsen, Sonja 2009 71, 214
Edvardsen, Sonja 2010 202
Edvardsen, Ståle 2009 209b
Edwards, Jonathan 2001 92
Eftestøl, Olav 1993 125
Egas, Jam 2014 189b
Egeberg, Ivar 1998 213
Egedahl, Tor 1999 174b
Egedahl, Tor 2001 171b
Egeland, Siri J. 2011 231
Egeli, Anna 2016 200
Egenæs, Kissy 1998 229
Egge, Arne 2004 172
Egge, Bjarne 1999 145b
Egge, Gro Gotteberg 2003 114
Egge, Jon 2003 26
Egge, Klaus 1994 245
Egge, Kristian Hool 2006 44b
Egge, Målfrid 1998 118b
Egge, Olav S. 2011 181b, 226b
Egge, Paul 1999 39b
Egge, Rolf Kjetil 2010 140b
Egge, Rolf Kjetil 2015 135
Egge, Ronny 2005 237
Egge, Sigurd 2009 151b
Egge, Sigurd 2011 18b
Egge, Torunn 1999 146b
Eggen, Dan 2008 151
Eggen, Nils Arne 2005 56
Eggen, Nils Arne 2009 51b
Eggen, Nils Erik 2005 246b
Eggen, Nils Erik 2008 195
Eggen, Nils Erik 2009 52
Eggen, Siv Aase 1996 264
Eggum, Anna 2015 80b, 241
Eggum, Erling 1993 211
Eggum, Erling 2012 55b
Eggum, Harry 2012 41
Eggum, Jack 2014 226
Eggum, Jack 2015 113
Eggum, Jack 2017 29b
Eggum, Jorun 2002 32b
Eggum, Odd 2015 80b, 241
Eggum, Siv Britt 2017 29
Eggum, Terje 1993 237
Eggum, Terje 1997 247b, 255
Eggum, Terje 2009 235
Egner, Torbjørn 2006 116
Egnlund, Magnhild 2004 211b
Eid, Svein-Tore 2015 67
Eide, Aadne 2017 99
Eide, Anders 2016 260
Eide, Andreas 2006 217
Eide, Ann Christine 2012 31
Eide, Anne 2008 76b
Eide, Anwar 1997 218b
Eide, Arild 1998 249
Eide, Arnt Ole 2005 172b
Eide, Arvid 2010 22b
Eide, Aslaug 2016 162b
Eide, Bernt 1994 195
Eide, Bjørg 1994 35
Eide, Bjørn 2010 217
Eide, Bjørn 2012 221
Eide, Bjørn 2015 233b
Eide, Brynjulf 2000 125
Eide, Børre 2010 96b
Eide, Bård Egil 1994 17b
Eide, Dag Arne 2002 112b
Eide, Dag Arne 2015 107
Eide, Dagfrid 2011 28b
Eide, Daniel Gjerde 2000 127
Eide, Elisabeth 2002 135b, 212b
Eide, Erling 2009 204
Eide, Eva 2005 76b
Eide, Finn Egil 2011 230
Eide, Finn Egil 2012 220
Eide, Finn Egil 2015 238
Eide, Finn Egil 2016 234b
Eide, Frank 2003 22b
Eide, Frank 2011 100b
Eide, Frode 2016 194
Eide, Gunnar 2009 248
Eide, Hans Engelsen 2007 247
Eide, Hans Engelsen 2008 185
Eide, Hans Engelsen 2011 21
Eide, Inger 1994 137b
Eide, Ingrid 2002 212b
Eide, Jan 1996 211
Eide, Jan Erik 2015 139b
Eide, Joar 2011 30b
Eide, Jofrid 1998 27b
Eide, Jorunn 2012 206b
Eide, Jorunn 2013 210b
Eide, Jorunn 2014 214b
Eide, Jostein 2012 49
Eide, Jostein 2014 48b
Eide, Jostein Gangsøy 1996 245b
Eide, Kjell 1994 143b
Eide, Kjell 2000 110
Eide, Kjell 2006 190
Eide, Kjersti Hjelle 2008 87b
Eide, Kjersti Hjelle 2011 30b
Eide, Knut A. 1997 25b
Eide, Kristin 1997 7, 218b
Eide, Kristin 2009 130b
Eide, Kristine 2002 212b
Eide, Kåre 2000 172
Eide, Lars 2000 160
Eide, Lars 130
Eide, Lars Petter 1997 6, 107
Eide, Lars Sverre 2016 8
Eide, Lillian 2002 212b
Eide, Linda 2004 188
Eide, Ludvig 1998 249
Eide, May Britt 2005 219
Eide, Mona Gangsøy 1996 245b
Eide, Oddbjørg 2002 212
Eide, Oddgeir 2002 169
Eide, Oddgeir 2006 222b
Eide, Oddvar 1995 84
Eide, Olav 1998 211b
Eide, Ole Johnny Myklebust 2015 49b
Eide, Ole Jonny Myklebust 2013 29b
Eide, Ole Jonny Myklebust 2014 115b
Eide, Olga 2010 54b, 2010 216
Eide, Olin 1999 43b
Eide, Olve Marcus Haugland 2009 192b
Eide, Omar 1997 218b
Eide, Omar André 2009 130b
Eide, Ove 1995 264
Eide, Ove 1996 242
Eide, Ove 1997 51
Eide, Ove 2002 247
Eide, Ove 2006 212b
Eide, Ove 2008 159, 190b
Eide, Ove 2009 235
Eide, Ove 2010 216
Eide, Ove 2011 230,231
Eide, Ove 2012 220, 2012 221
Eide, Ove 2013 229
Eide, Ove 2014 52b, 232, 233
Eide, Ove 2016 239
Eide, Ove 2017 208, 209
Eide, Ove Lidvar 2015 240b
Eide, Petter 1993 115
Eide, Petter 1995 126b
Eide, Petter 1997 125b
Eide, Petter 2002 94b
Eide, Petter 2008 228
Eide, Petter 2011 231
Eide, Ragnhild Kvellestad 2016 8b
Eide, Richard 1995 264
Eide, Roar 1997 107
Eide, Rolf 2003 264
Eide, Rolf 2012 219
Eide, Rune 1994 153
Eide, Sissel 2001 154b
Eide, Siw Hjelle 2003 22b
Eide, Siw Hjelle 2008 87
Eide, Siw Ingunn Hjelle 2011 30b
Eide, Steinar 2000 172
Eide, Steinar 2006 177
Eide, Stig Roger 1997 258b
Eide, Stig Roger 2007 231b
Eide, Stig Roger 2008 6, 229
Eide, Stig Roger 2009 66
Eide, Stig Roger 2011 4
Eide, Stig Roger 2012 47
Eide, Stig Roger 2015 54, 203
Eide, Svein 2002 50b
Eide, Svein Tore 2007 59
Eide, Svein-Tore 2010 146
Eide, Svein-Tore 2011 106b
Eide, Sven Åge 1996 62
Eide, Tina 2016 79b
Eide, Torbjørn 1998 167
Eide, Torgrim 1999 58b
Eide, Vidar 2004 70b
Eide, Øystein 2012 220
Eidem, Ann-Kristin Håkegård 2001 203b
Eidem, Bengt 2012 193
Eidenbom, Aleksander 2002 20
Eidhamar, Henriette 1999 63(64b)
Eidnes, Brita 2008 41b
Eidnes, Martha 2008 41b
Eidseflot, Hans Petter 2000 194b
Eidsnes, Haldor 2002 58b
Eidsnes, Helge 2012 170b
Eidsnes, Helge 2013 78b
Eidsnes, Helge 2015 150
Eidsnes, Helge 2016 105b
Eidsvik, Per Kristian 2009 25b
Eidsvåg, Bjørn 2006 219
Eidsvåg, Terje 1997 261
Eik, Silje Hopland 2009 202b
Eikaas, Elsa 2001 245b
Eikaas, Elsa 2002 231b
Eikaas, Ludvig 1993 269
Eikaas, Ludvig 1994 6, 129b
Eikaas, Ludvig 1996 113b, 136b
Eikaas, Ludvig 2000 149, 228b, 251
Eikaas, Ludvig 2001 136b, 143, 264
Eikaas, Ludvig 2004 58
Eikaas, Ludvig 2007 91, 93
Eikaas, Ludvig 2007 97b
Eikaas, Ludvig 2009 231
Eikaas, Ludvig 2010 142
Eikaas, Stig 1996 113b
Eikaas, Stig 2000 251
Eikaas, Stig 2001 6, 136b
Eikaas, Stig 2003 230
Eikaas, Stig 2007 97b
Eikaas, Stig 2008 50, 93b
Eikaas, Stig 2010 142
Eikaas, Stig 2011 97b
Eikaas, Stig 2016 168
Eikarol, Albert 1997 102b
Eikarol, Alfred 1997 102b
Eikeberg, Leif 2002 213b
Eikebø, Gro 2004 250
Eikefjord, Audvin 2001 191
Eikefjord, Miriam 2017 146b
Eikefjord, Ole Jonny 2011 230
Eikefjord, Olefine 2017 73b
Eikefjord, Randulf 2017 73
Eikeland, Aage 1996 76b
Eikeland, Egil 1994 162
Eikeland, Gudrun Johanne 2004 185
Eikeland, Gudrun Johanne 2005 103b
Eikeland, Knut 2001 117b
Eikeland, Knut 2008 170
Eikeland, Liv Kjersti 2002 79
Eikeland, Per 1994 136b
Eikelid, Terese 2016 208
Eikemo, Jon 1994 230
Eikemo, Jon 1996 255
Eikemo, Jon 2006 212
Eikemo, Kjell 1998 213b
Eikemo, Nils 2006 210b
Eikemo,Tor 1996 73
Eiken, Anne-Karin 1999 80b
Eiken, Ingunn 2007 241
Eiken, Markus 1994 91
Eiken, Markus 1997 10b
Eikenes, Adele 1996 29
Eikenes, Adele 2002 216
Eikenes, Adele 2006 216
Eikenes, Alexander 2006 44b
Eikenes, Arne 1997 137b
Eikenes, Arne 2000 46
Eikenes, Asbjørg 2009 138b
Eikenes, Christoffer 2007 106b
Eikenes, Elise 1998 89
Eikenes, Helge 1994 180b
Eikenes, Helge 2000 46
Eikenes, Helge 2007 35b
Eikenes, Ingebrikt 2000 240b
Eikenes, Jon Olav 2004 201
Eikenes, Jorunn 2000 46
Eikenes, Kristen 1993 223b
Eikenes, Kåra 2015 31b
Eikenes, Mathias 2003 264
Eikenes, Signe 2009 45b
Eikenes, Sindre 2003 242
Eikenes, Siv Karin 1998 89b
Eikenæs, Edvard 1997 61
Eikenæs, Eili 2015 31b
Eikenæs, Hans 1999 226
Eikenæs, Hans 2015 31b
Eikenæs, Liv 2015 31b
Eikenæs, Olaug Meland 2015 31b
Eikenæs, Olav 2015 31
Eikenæs. Audun 1997 61
Eikerol, Asbjørn 1995 64
Eikerol, Markvard 1995 201b
Eikerol, Markvard 1999 80b
Eikerol. Asbjørn 1997 113
Eikeset, Alexander Gotteberg 2003 6, 114
Eikeset, Anders 1996 66
Eikeset, Bjarte 1997 195
Eikeset, Bjarte 2005 27
Eikeset, Bård 2013 89
Eikeset, Ole 2004 161
Eikeseth, Unni 2003 93
Eikevik, Arne 2002 47
Eikevik, Atle 2007 256
Eikevik, Bergljot 2002 131b
Eikevik, Bergljot 2007 120b
Eikevik, Bjørn 2004 33
Eikevik, Erling 2009 166
Eikevik, Gjertrud 2002 131b
Eikevik, Gjertrud 2007 120b
Eikevik, Solgunn 2002 131b
Eikevik, Solgunn 2007 120b
Eikevoll, Albert 2004 151b
Eikevoll, Albert 2005 187b
Eikevoll, Olav 2004 151b
Eikevoll, Olav 2005 187b
Eikrem, Bodil Fjellestad 2014 232
Eiksund, Hanna 2015 153b
Eiksund, Inge 2015 153
Eiksund, Inge 226b
Eikum, Mogens Schanke 1994 202
Eikum, Ole Schanke 2002 247
Eikum, Ole Schanke 2017 14
Eikum, Ottar Schanke 2003 177b
Eikum, Ottar Schanke 2005 93
Eikum, Rolf Schanke 1999 104
Eikum, Rolf Schanke 2003 6, 177b
Eikum, Rolf Schanke 2008 13b
Eikum, Rolf Schanke 2009 148b
Eikum, Rolf Schanke 2010 89b
Eikum, Rolf Schanke 2012 128b
Eikum, Rolf Schanke 2014 153b
Eikum, Rune 2005 93
Eikum, Tune Schanke 2003 177b
Eikås, Anders 2001 231
Eikås, Anders 2017 174b
Eikås, Anne Marit 2001 235b
Eikås, Bente Espelund 2010 45b
Eikås, Daniel Mulen 2007 46
Eikås, Daniel Mulen 2008 41b
Eikås, Elisabeth 1994 252b
Eikås, Elisabeth 2000 158b
Eikås, Elisabeth 2017 174b
Eikås, Engel 1995 248b
Eikås, Ingunn 2013 172
Eikås, Iselin Mulen 2007 46
Eikås, Kristian 1995 248
Eikås, Kristian 2005 91
Eikås, Norolf Jan 2000 264
Eikås, Norunn 1994 232
Eikås, Ragna 1994 232b
Eikås, Sigmund 1993 73, 147, 218
Eikås, Sigmund 1994 76, 129b, 252
Eikås, Sigmund 1995 58b, 151
Eikås, Sigmund 1996 73
Eikås, Sigmund 1998 143
Eikås, Sigmund 1999 219b
Eikås, Sigmund 2000 101
Eikås, Sigmund 2001 231, 264
Eikås, Sigmund 2002 139, 94b
Eikås, Sigmund 2003 225
Eikås, Sigmund 2007 6, 97b, 134
Eikås, Sigmund 2009 231
Eikås, Sigmund 2010 215
Eikås, Sigmund 2011 229
Eikås, Sigmund 2012 217
Eikås, Sigmund 2013 224
Eikås, Sigmund 2014 228
Eikås, Sigmund 2015 234
Eikås, Sigmund 2016 236
Eikås, Sigmund 2017 174b, 206, 209
Eilertsen, Eilert 2000 110b
Eilertsen, Eilert 2002 129
Eilertsen, Ole 2006 241
Eilertsen, Ole 2011 16b
Eilertsen, Stein Grov 2010 130b
Eilertsen, Stein Grov   40b
Eilertsen, Terje 1999 195
Eilertsen, Terje 2002 185
Eilertsen, Terje 2003 212
Eimhjellen, Egil 2005 207b
Eimhjellen, Einar 1993 83
Eimhjellen, Einar 1994 20
Eimhjellen, Einar 1997 63
Eimhjellen, Einar 1998 61b, 189
Eimhjellen, Einar 2002 114
Eimhjellen, Einar 2005 83b
Eimhjellen, Einar 2008 219b
Eimhjellen, Frank Vagstad 2003 89b
Eimhjellen, Gudmund 2000 235
Eimhjellen, Hild 2005 207b
Eimhjellen, Jofred 2002 141
Eimhjellen, Jon J. 1994 39b
Eimhjellen, Jon J. 2000 125
Eimhjellen, Kristian 2005 83
Eimhjellen, Narve 1996 34b
Eimhjellen, Narve 2012 9b
Eimhjellen, Nils 1993 225
Eimhjellen, Ragnar 1995 177
Eimhjellen, Sara 2003 226
Eimhjellen, Turid Hauge 2000 148b
Eimind, Kåre 2005 185b
Eimind, Stein Idar 2005 185b
Einan, Are Håland 2016 87b
Einan, Erling 1996 205
Einan, Odd-Bjørn 1995 152, 179
Einan, Odd-Bjørn 1996 211
Einar Tambarskjelve 2004 181
Einarsen, Frode 2016 11b
Einarsen, Frode 2017 12b
Einarsen, Jan Knut 2016 11b
Einarson, Gudmundur 1994 241
Einarson, Gudmundur 1995 117
Eindride Erlendsson 1998 166
Einemo, Oddmund 2011 165
Einemo, Othilie Olsen 2015 19b
Einemo, Ragnhild 2015 19b
Einemo, Trond Øyen 2015 19b
Einen, Anton 2009 185
Einen, Roar 2014 68
Einen, Vilhelm 2001 71
Eineteig, Ida 2013 59b
Einevoll, Henriette 1997 175b
Einevoll, Unni 1998 231
Einevoll, Åse Kari 1997 252
Einevoll, Åse Kari 1998 107, 196
Einevoll, Åse Kari 2000 12
Eisenberger, Christian 2003 130
Eithun, Arne 1997 239b
Eithun, Arne 2008 165b
Eithun, Arne 2011 165, 264
Eithun, Geir 2012 94
Eithun, Geir 2013 33b, 254
Eithun, Geir 2014 254
Eithun, Geir 2015 120, 256
Eithun, Geir 2016 16b, 248
Eithun, Geir 2017 215
Eithun, Geir Sindre 2008 69
Eithun, Grethe 1994 150
Eithun, Grethe 2004 110
Eithun, Grethe 2005 110b, 222b
Eithun, Mikkel Sjur 2017 80
Eitungjerde, Knut Steinar 2000 38
Eitungjerde, Markus 2000 38b
Eitungjerde, Olav 1995 254
Eitungjerde, Åge 1998 48b
Eitungjerde, Åge 2006 88b
Eitungjerde, Åge 2010 131b
Eitungjerde, Åge 2013 189b
Ek, Charlotte 2011 129
Ek, Nils 2010 110b
Ekeberg, Arne 2009 224
Ekehaug, Cathrine 2002 42
Ekehaug, Heidi 1999 119b
Ekehaug, Heidi 2001 159
Ekehaug, Heidi 2008 19b
Ekehaug, Heidi 2012 13
Ekehaug, Helen 2000 40b
Ekehaug, Ivar André 2003 209
Ekeli, Kees Oskar 2009 39
Ekerhovd, Einar 2006 86
Ekman, Sonja 2008 158
Ekrene, Gudny Karin 1995 167b
Ekroll, Amund 1998 135
Ekström, Mikael 2008 127b
El-Salhy, Magdy 2014 150
Eldal, Alvhild 2007 134
Eldal, Alvhild 2011 226b
Eldal, Monica 2012 85
Elde, John 2006 89b
Elde, Kenneth Foss 2009 16
Elde, Magne 2004 56b
Elde, Svein 2004 56b
Elde, Veronica 2005 154b
Elde, Veronica 2006 99b
Eldegard, Anja 1996 179
Eldegard, Anna 1999 180b
Eldegard, Anne 2012 18
Eldegard, Arne 2002 127
Eldegard, Arne 2008 219b
Eldegard, Arne K. 2011 227
Eldegard, Arne K. 2012 217
Eldegard, Arne K. 2013 230
Eldegard, Arne K. 2014 235
Eldegard, Arne K. 2015 241
Eldegard, Frank 2016 71
Eldegard, Geir 2000 231
Eldegard, Gunvor 2013 158b
Eldegard, Johannes 1999 180b
Eldegard, Karl 1994 159
Eldegard, Kjell 1995 179
Eldegard, Kjell 2002 138
Eldegard, Marit 2016 87
Eldegard, Vemund 2014 128b
Eldegard, Vemund 2017 94b
Eldegard, Wenche 2014 97, 203b
Eldegard, Wenche 2015 29, 56, 138b, 188
Eldegard, Wenche 2016 17b
Eldegard, Wenche 2017 38
Elden, Bård Jørgen 1995 66
Eldevik, Arve 2002 230b
Eldøen, Mats 2015 237
Elgjo, Geir Ivar 2009 104b
Elgnes, Øyvind _Elg_ 1994 127b
Elgåen, Steve 2014 54
Elias, fader 2014 57b
Eliassen, Anne.Sofie 2000 186
Eliassen, Erik 1993 86
Eliassen, Erling B. 2000 186b
Eliassen, Håvard Ese 2016 235
Eliassen, Kurt 1993 86
Eliassen, Odd 2003 124
Eliassen, Samson 2005 83
Ellefsen, Per Christian 2002 221
Ellefsen, Per Christian 2004 129, 189
Ellefsen, Per Christian 2005 129b
Ellefsæter, Ole 2007 52
Ellevset, Olav 2008 76, 150b, 205
Ellevset, Olav 2009 243
Ellingsen, Anne Lise 2004 93b
Ellingsen, Arnfinn 2004 198
Ellingsen, Britt Sølvi 2004 219
Ellingsen, Marit 1997 84
Ellingsen, May Gunn 1995 108b
Ellingsen, Nils Christian 1998 31
Ellingsen, Nils Christian 1999 202
Ellingsen, Olav 1993 53
Ellingsen, Olav 1994 153, 244b
Ellingsen, Olav 1998 233
Ellingsen, Olav 2005 71
Ellingsen, Olav 2006 101
Ellingsen, Olav 2008 210
Ellingsen, Olav 2009 214
Ellingsen, Olav 2010 202
Ellingsen, Roger 2005 170
Ellingsen, Torbjørn 2011 227
Ellingsund, Bjarte 2008 201
Ellingsund, Dagfinn 1995 239b
Ellingsund, Elisabeth 1996 59b
Ellingsund, Joar 1996 59
Ellingsvåg, Sturla 116b
Ellingvåg, Asta 1995 24b
Elsayed, Roy 2012 82
Elsinga, Gert 2005 93
Elstad, Espen 1997 149
Eltun, Knut Ivar 1993 47b
Eltun, Vidar 2017 140b
Eltvik, Anne-Berit 1996 37b
Eltvik, Unni Bosnes 2017 205
Elvagjeng, Cathrine 2012 91b
Elvagjeng, Gerd 1996 231
Elvagjeng, Gerd 2000 199
Elvagjeng, Johannes 2002 199b
Elvagjeng, Kjell 1996 127
Elvebakk, Dagmar 2010 52b
Elvebakk, Hilde 2008 43
Elvebakke, Bergljot Johanne 2015 198b
Elverhøi, Sondre Måren 2011 73b
Elverhøi, Stine Marie Måren 2011 73b
Elvis, Ayhe Aye 2008 151
Emberland, Karl Oskar 2006 241
Emberland, Karl Oskar 2008 187
Emberland, Karl Oskar 2009 94, 150b, 175
Emdal, Per 2005 182
Emmerling, René 2009 146
Enberget, Kjell 1999 167
Enberget, Ole-Martin 1999 6, 167b
Endestad, Andrine O. 2017 146b
Endestad, Annfrid 2001 104b
Endestad, Edgar 2008 19b
Endestad, Gerd 2003 35b
Endestad, Gerd 2007 96b
Endestad, Gerd 2013 223b
Endestad, Gerd 2015 210b
Endestad, Kristian 1993 59b
Endestad, Kristina 2012 15b
Endestad, Odd Asle 2016 238
Endestad, Olaug 2008 26
Endestad, Olav O. 1993 261b
Endestad, Olav O. 2001 104b
Endestad, Ottar 1993 56
Endestad, Robert 2004 188b
Endestad, Robert 2009 94b
Endestad, Robert 2012 48
Endestad, Robert 2015 130b
Endestad, Rolf 1993 64
Endestad, Rolf 1994 210, 211
Endestad, Rolf 1995 97b
Endestad, Rolf 1996 207
Endestad, Rolf 1997 219
Endestad, Rolf 1999 31
Endestad, Rolf 2012 216b
Endestad, Sander 2012 15b
Endestad, Torfinn 2002 93b
Endeve, Bjørn Willi Berge 2011 87b
Enerly, Dagfinn 2002 217
Enerstvedt, Siv 2003 209
Enerstvedt, Siv 2010 45b
Enersvold, Ragnhild 2010 52b
Enestad, Klara 2002 93
Enga, Marte 2014 14
Engan, Britt 1998 146b
Engan, Mette 1998 146b
Engdal, Anja 2004 93b
Engdal, Kent Roger 2016 15
Engebretsen, Hallvard 2015 133b
Engebretsen, Heidi 2015 133b
Engebretsen, Lars 2004 181
Engebø, Andreas 2007 15b
Engebø, Bodil 1998 210b, 264
Engebø, Eldbjørg Stegane 1998 67b
Engebø, Eldbjørg Stegane 2007 15b
Engebø, Emilie 1998 210b
Engebø, Harald Leiv 1995 122
Engebø, Harald Leiv 1998 210b, 264
Engebø, Harald Leiv 2004 95
Engebø, Jonny 1999 80b
Engebø, Jørgen 2012 65b
Engebø, Jørn Kristian 2012 11b
Engebø, Lars 1997 94b
Engebø, Leif Arne 1999 95
Engebø, Marianne 1995 213b
Engebø, Marianne 1997 189
Engebø, Marianne 2004 95
Engebø, Mats 2016 184b
Engebø, Oddvin 2008 189b
Engebø, Sverre 1997 94b, 118
Engedal, Kent Roger 2013 184
Engeland, Inge Vogt 1995 195
Engeland, Steinar 1997 170
Engelbrektson, Steinar 2006 51
Engelbrektson, Steinar 2008 109b, 227, 230
Engelbrektson, Steinar 2009 237
Engelbrektson, Steinar 2010 40b, 2010 213, 2010 219
Engelbrektson, Steinar 2011 227
Engelbrektson, Steinar 2013 225, 226
Engelstad, Einar «Engelen¤ 2016 92b
Engen, Eva 1999 131b
Engen, Jeanette 2013 96b
Engen, Magne 2013 99b
Engen, Randi 2013 177
Engen, Svein 2011 86b
Engen, Svein 2014 99
Enger, Inger-Johanne 2004 253b
Enger, Johanne Kjøde 2009 119b
Enger, Ole 2005 96b
Enger, Ole 2006 213
Engeset, Alexandra 2001 23b
Engeset, Per 2004 70b
Engesvik, Knut Markus 2001 154b
Engesæt, Eivind 2015 66b
Engesæt, Hans 1997 92b
Engesæter, Aage 1993 105
Engesæter, Aage 1994 245
Engesæter, Aage 1995 190
Engesæter, Aage 1996 122b
Engesæter, Aage 2005 64
Engesæter, Aage 2009 204b
Engesæter, Aage 34, 2010 217
Engesæter, Bjarne 2015 241
Engevik, Kristoffer Andersen 2009 178b
Engevik, Terje 2005 236
Engjaberg, Erling 1994 254b
England, Knut Robert 2014 48b
England, Lillemor 2000 72b
England, Svein Gunnar 1996 228b
England, Tor Stian 2016 93b
Englund, Gunnar 1993 240b
Engum, Vidar 2000 215
Engvik, Sveinung 2000 101
Engvik, Terje 1999 199
Engvik, Terje 2011 146b
Enoksen, Kjetil 2014 154
Enoksen, Odd Roger 2006 26
Enoksen, Odd Roger 2007 135
Enquist, Per Olov 2003 252
Enstad, Bjarne 2005 243b
Enstad, Olav 2000 88
Ephithite, Robin 2011 134
Ephithite, Robin 2013 11
Eplet, Trond Henrik 2007 155b
Eraker, Ranveig 1995 213b
Erdal, Anne Merete 2001 83b
Erdal, Bjarne 2012 221
Erdal, Eiliv 2002 209b
Erdal, Geir Magne 2001 112b
Erdal, Hallstein 2008 229
Erdal, Hallstein 2011 231
Erdal, Hallstein 2012 221
Erdal, Hallstein Jarl 2009 235
Erdal, Henrik 1993 115
Erdal, Herman 2005 71
Erdal, Jon Magne 2007 13b
Erdal, Jorun Irene 2010 126b
Erdal, Jorunn 2001 83b, 231
Erdal, Jorunn 2007 159
Erdal, Jorunn Irene 2008 227
Erdal, Karin 2001 83b
Erdal, Karoline 2009 14b
Erdal, Karoline 2011 93, 261
Erdal, Karoline 2016 18b, 127b, 188b, 248, 256b
Erdal, Karoline 2017 214
Erdal, Kristine 2001 112b
Erdal, Norleiv 2013 189
Erdal, Oddleif 1994 264
Erdal, Ole Martin 2005 179
Erdal, Ole Morten 2015 159
Erdal, Sverre 1994 123b
Erdal, Sverre 1995 145, 182
Erdal, Sverre 1996 196b
Erdal, Sverre 1997 136
Erdal, Sverre 1999 137
Erdal, Sverre 2004 53
Erdal, Tommy 2001 56b
Erdal, Tommy 2010 89b, 2010 158b
Erens, Suzan 2016 64b
Erga, Sven E. 2014 92b
Erichsen, Anne-Grete Strøm 2011 115
Erichsen, Nina 2001 214b
Ericsen, Johan Willoch 2014 153
Eriksen, Bente 2010 80
Eriksen, Elise Karina Modin 2008 108b
Eriksen, Erlend 2005 158
Eriksen, Freddy 2012 138
Eriksen, Jan 2006 235b
Eriksen, Morten 2015 41b
Eriksen, Morten Kåre Øen 2000 182b
Eriksen, Odd 2006 48b
Eriksen, Rune 2017 163b
Eriksen, Stein 2009 53
Eriksen, Tore 2007 22b
Eriksen, Tore 2012 199
Eriksen, Tore 2013 203
Eriksen, Tore 2014 207
Eriksen, Tore 2015 170, 171, 184, 201, 213
Eriksen, Tore 2016 154b, 161, 218
Eriksen, Tore 2017 105, 192
Eriksen, Tuva 2006 235b
Eriksmoen, Gudny Ragnhild 2013 229
Eriksrud, Ragnhild 2010 192
Eriksson, Anne 2011 176b
Eriksson, Benny 2016 261
Erikstad, Audun 2004 241b
Erikstad, Inge 1993 221b
Erikstad, Inge 1996 189
Erikstad, Ingebjørg 1993 147b
Erikstad, Ingebjørg 1994 209b
Erikstad, Ingebjørg 1996 56b
Erikstad, Ingebjørg 1997 144
Erikstad, Ingebjørg 2005 71
Erikstad, Ingebjørg 2013 8
Erikstad, Ingebjørg 2016 12
Erikstad, Nina Helen 2007 66b
Erken, Henriette Schønberg 2007 108
Erlandsen, Morten 1999 264
Erle, Gintos 1999 114b
Erle, Thomas 1999 114b
Ermesjø, Camilla 2010 8
Ernst, Mensen 1995 176
Ernst, Mensen 1996 114
Ernst, Mensen 2008 228
Erstad, Anne 1994 147b
Erstad, Karl-Jan 1993 155b
Erstad, Karl-Jan 1994 147b
Erstad, Karl-Jan 2010 50b
Erstad, Karl-Jan 2016 53
Erster, Magnhild 1999 212
Erster, Otto 1999 212
Ersvåg, Kristoffer 2014 46
Ertesvåg, Kjell 2005 54
Ertesvåg, Kjell 2010 145
Ertnes, Kristian 2015 86
Ertzaas, Børre 2001 46b
Ertzaas, Børre 2005 52b
Ervik, Ann Kathrin 2011 129b
Ervik, Geir 2011 186
Ervik, Geir Ole 1999 89b
Ervik, Jan Frode 2011 227
Ervik, Jetmund 2013 195b
Ervik, Jonfred Sverre 2015 81b, 241
Ervik, Kjell 1998 31
Ervik, Kjell Magne 1995 205
Ervik, Kjell Magne 2003 54
Ervik, Kjell Magne 2007 194
Ervik, Kjell Magne 2016 14b
Ervik, Margun 1994 98b
Ervik, Margun 1996 97b
Ervik, Margun 1998 40b
Ervik, Mona 2011 8
Ervik, Ragnhild Falch 1994 170b
Ervik, Ragnhild Falch 2002 83b
Ervik, Sandra 2013 73
Ervik, Stig 1998 31
Ervik, Stig 2002 185
Ervik, Stig 2007 49, 194b
Ervik, Stig 2012 39, 2012 135, 2012 163
Ervik, Stig 2016 14b, 60
Ervik, Stig Jarle 2003 5, 54b, 249
Ervik, Stig Tore 2008 170
Ervik, Sverre 1993 207
Ervik, Åge 2011 186b
Erviksæter, Caroline 2017 39b
Erviksæter, Jørgen 1998 40b
Erviksæter, Jørgen 2000 97, 168
Erviksæter, Jørgen André 2008 41b
Erviksæter, Ole Morten 2017 39b
Ese, Dag 1998 19
Ese, Hallstein 1994 48b
Ese, Hallstein 2010 127
Ese, Hallstein 2015 118b
Ese, Ingrid 1998 98b
Ese, Jens 2001 248
Ese, Kjell 1995 221
Ese, Kjell 1996 73
Ese, Kjell 1999 92
Ese, Kjell 2000 204
Ese, Kjell 2001 7, 248b
Ese, Kjell 2002 27
Ese, Kjell 2009 248
Ese, Kjell 2017 152
Ese, Kjetil 2006 246b
Ese, Kristin 2007 223
Ese, Kurt Ronny 2010 219
Ese, Lars Hallvard 1993 139
Ese, Lars Hallvard 1997 124
Ese, Lars Hallvard 2000 199
Ese, Lars Hallvard 2016 261
Ese, Lars M. 2011 82b
Ese, Nils 2006 162b
Ese, Oddbjørn 2008 75b, 200b
Ese, Oddbjørn 2010 144
Ese, Oddbjørn 2016 201
Ese, Oddbjørn 2017 25
Ese, Ole-Bjørn 1995 161
Ese, Sigurd 2003 122
Ese, Åslaug Stadheim 1995 212b
Eskestrand, Leif 1993 237b
Esp, Dan Kåre 2001 260b
Espe, Bjarne 2003 100b
Espe, Erlend 2008 60b
Espe, Geir 2008 151
Espe, Geir 2009 167
Espe, Geir 2010 49
Espe, Geir 2012 57b
Espe, Geir 2017 42, 169
Espe, Hermod 2001 70
Espe, Humlen Ingrid 2000 175
Espe, Jan 2002 47
Espe, Jan 2008 189
Espe, Per Atle 1996 35
Espe, Per Atle 2007 199
Espe, Svein Otto 2009 83b
Espe, Trygve 2011 231
Espe, Øyvind 2001 162b
Espedal, Bjarte 2011 27b
Espedal, Kristian 2010 88b
Espedal, Leif Jarle 2004 184b
Espedal, Leif Jarle 2009 197
Espeland, Arlen 2003 91
Espeland, Hilde 2007 61b
Espeland, Konrad 2008 20
Espeland, Magne 1999 28
Espeland, Magne 2003 5, 41b, 145
Espeland, Reidun 2008 201b
Espeland, Ståle 2004 250b
Espeland, Velle 2011 230
Espelund, Kristian 2007 83
Espelund, Kristoffer 2012 144b
Espelund, Marie 2007 83b
Espeset, Andreas 2006 56
Espeset, Anna 1995 218b
Espeseter, Mailin 1997 84b
Espeseter, Nils 1998 197
Espeseter, Nils 1999 121, 195
Espeseter, Nils 2000 199
Espeseter, Nils 2001 191
Espeseter, Tommy 2000 199
Espeseth, André 2014 84
Espeseth, Arvid 1995 132
Espeseth, Asle 2007 226b
Espeseth, Erling 1997 78
Espeseth, Gro 1995 6, 132b
Espeseth, Gro 2000 209(210)b
Espeseth, Ingrid 1995 132
Espeseth, Liv 1995 245
Espeseth, Oddvar 1995 226
Espeseth, Tiril 2007 226b
Espeseth, Vidar 2015 14
Espeseth, Vidar 2016 138
Essen, Fabian von 2017 111
Ester, Andreas 2016 73
Estil, Frode 1999 47
Estil, Frode 2001 49b
Estil, Frode 2005 46b
Estil, Frode 2006 20
Estil, Frode 2007 5, 52
Etnestad, Oddvar 1996 207
Etnestad, Oddvar 1998 97
Etnestad, Oddvar 2000 202b
Etterlid, Andreas 2013 97b
Etterlid, Asbjørn 2011 23
Etterlid, Aud Jorunn 2012 110b
Etterlid, Nina 1998 168b
Evans, Roy 1996 235
Evebø, Dora 2009 138b
Evebø, Kristoffer 2004 221
Evebø, Steinar 1996 159b
Evebø, Åse 2013 97b
Evelgeta, Catalina 1999 142b
Evenrudstuen, Ole 2001 26
Evensen, Bera Bruland 2017 112
Evensen, Cecilie 1997 214b
Evensen, Erik Annar 1995 58
Evensen, Erik Annar 2003 130b
Evensen, Gorm Tveit 1999 175b
Evensen, Johan Remen 2012 40
Evensen, Jorunn 1996 45
Evensen, Olaug 1999 175b
Evenstad, Hallgeir 2011 18
Evers, Tomas 2003 221
Evertsen, Anita Håkenstad 2005 179
Evertsen, Anita Håkenstad 2006 177
Evertsen, Anita Håkenstad 2007 153
Evertsen, Anita Håkenstad 2008 144
Evertsen, Wenche 2003 167
Evjen, Mona 2012 92
Evjen, Stig 2014 68b
Evjestad, Hallvard Sørheim 2014 198b
Evjestad, Håvard 2009 107
Evjestad, Inger Marie 2003 66, 198b
Evjestad, Per Åke 2001 51
Evjestad, Petter 1996 163
Evjestad, Thomas Sørheim 2005 49
Evjestad, Thomas Sørheim 2006 51
Exner, Sabine 2002 179b
Eyde, Sam 2003 238
Eyfjord, Steingrimur 2012 43
F
F
F
F
Fagerbakke, Jon Terje 2002 210
Fagerbekk, Siri 1996 53
Fagerheim, Ingrid 1998 229b
Fagerheim, Magne 1998 229b
Fagerheim, Oddleif 1993 137b
Fagerheim, Oddleif 1994 213
Fagerheim, Oddleif 1998 112b
Fagerheim, Oddleif 1998 229
Fagerheim, Oddleif 1999 7, 253b
Fagerheim, Oddleif 2000 244
Fagerheim, Oddleif 2006 212
Fagerheim, Oddleif 2009 231
Fagerheim, Oliver 1993 127b
Fagerheim, Oliver 1997 132
Fagerheim, Ragnvald 1998 229
Fagerheim, Tora 2000 244
Fagerheim, Yngvild 1999 264
Fagerlid, Agnar 2014 28b
Fagerlid, Harald 1994 53
Fagerlid, Reidar 1994 53b
Fagerlid, Reiel 2011 30
Fagerlid, Turid 2014 28b
Fagerlund, Erling 2014 130b
Fagermoen, Erland 1994 25
Fagermoen, Erland 1995 179
Fagermoen, Erland 1998 196
Fagermoen, Erland 2003 11b
Fagermoen, Erland 2006 50
Fagermoen, Erland 2007 114
Fagernes, Vebjørn 2009 228b
Fagernes, Vebjørn 2011 227
Fagernes, Vebjørn 2012 217
Fagernes, Vebjørn 2013 230
Fagernes, Vebjørn 2014 235
Fagernes, Vebjørn 2015 241
Fagerstrand, Harald 2009 141b
Fagerstrand, Harald 2010 140
Fagerstrand, Synnøve 2007 159
Fagerstrand, Synnøve 2008 108b
Fagerstrand, Synnøve 2016 128
Fagerstrand, Walter 2008 108b
Fagertun, Konrad 2015 25
Fagervik, Beate 2008 129b
Fakiri, Hassan El 2009 81b
Falch, Emmy 1996 252
Falch, Emmy 1997 245b
Falch, Emmy 2006 187
Falch, Johannes 1996 252
Falch, Johannes 1997 245
Falch, Johannes 2006 187
Falch, Ragnhild 1998 229
Falch, Willa 1998 229
Falck, Christer 2009 20
Falck, Emmy 2007 230
Falco, Mark 2011 22
Faldet, Eirin 1998 211
Faleide, Anne-Grete Heyn 2008 229
Faleide, Magne 2000 39
Faleide, Magne 2016 36
Faleide, Rasmus 2007 163b
Faleide, Rolv 1993 56b
Faleide, Torill 2015 92b, 165b
Falk, Einar 1998 62
Falkenstein, Emalie 2011 119b
Falkenstein, Janne Linn 2011 119b
Falkenstein, Magnar 1999 16b
Falkenstein, Magnar 2003 198b
Falkenstein, Magnar 2007 67b
Falkevik, Gunhild 2015 136b
Falkevik, Rolv Arne 2015 136
Falkevik, Svein Ove 2017 9b
Falkevik, Åse Hamre 2008 228
Falkevik, Åse Randi 2015 136b
Falkgjerdet, Elin 2016 108
Falkgjerdet, Trygve 1998 66b
Fallet, Hans 2000 167
Falsen, Christian Magnus 2009 224
Falsen, John Collett 2009 224
Fannemel, Anders 2009 204
Fannemel, Anders 2010 173
Fannemel, Anders 2011 35, 251, 257b, 258
Fannemel, Anders 2012 22, 2012 40b, 2012 179b
Fannemel, Anders 2013 76b, 254
Fannemel, Anders 2014 37, 192, 254
Fannemel, Anders 2015 33b, 41, 96b, 256
Fannemel, Anders 2016 248
Fannemel, Anders 2017 180, 214, 215
Fannemel, Eline 2004 27
Fannemel, Eline 2005 48
Fannemel, Rasmus 1997 111
Fardal, Eirik 1993 192b
Fardal, Ingrid 2000 199
Fardal, Ingrid 2001 167, 211
Fardal, Ingrid 2003 47
Fardal, Jan Inge 2008 21
Fardal, Jan Inge 2009 233b
Fardal, Jan Inge 2010 217
Fardal, Jan Inge 2014 230
Fardal, Jan Inge 2015 235b
Fardal, Jan Inge 2016 186
Fardal, Jan Inge 2017 201
Fardal, Kåre 2000 264
Faremo, Grete 2006 10
Farestveit, Helga 2017 129
Farestveit, Margit Rimeslåtten 1993 159
Farestveit, Margit Rimeslåtten 1994 153
Farnes, Bjarne 1995 223b
Farnes, Mons 1997 252
Farstad, Barbro 1999 261b
Farstad, Kåre Olav 2012 144b
Farsund, Bjørn Høgseth 2000 172
Farsund, Karl 1997 221(222b)
Farsund, Karl 1998 5, 42b
Farsund, Karl 1999 231
Farsund, Ove 2003 242b
Farsund, Ragnhild 1997 221(222b)
Farsund, Ragnhild 1998 5, 42b
Farsund, Ragnhild 1999 231
Farsund, Reidar 1995 105
Farsund, Thor Ove 2005 97
Fasting, Ole Wilhelm 2006 87b
Fattnes, Johannes 2006 109
Faugstad, Astrid 2006 158b
Faukestad, Jon 1995 151
Faukestad, Jon 2006 201b
Fauske, Camilla 2010 86
Fauske, Gerd Olaug 1994 162
Fauske, Jostein 2000 180b
Fauske, Lars Kristian 2016 89b
Fauske, Olaug Anette 2004 155b
Fauske, Roy Raasholm 2009 47, 234
Fauske, Ruth 2010 86
Fauske, Ruth Oddny 1995 182b
Fauske, Signar 2004 166
Fauske, Stian 2010 86
Fauske, Trine 2010 86
Faye, Kristian 2007 230
Fayyad, Salam 2010 164
Fearnley, Thomas 1993 236
Featherstone-Witty, Mark 2014 90
Fedje, Albert Olav 2010 29b
Fedje, Magne 1999 147
Fedøy, Aksel 2017 201b
Fedøy, Arne 1998 65
Fedøy, Asle 1996 171b
Fedøy, Atle 1997 179
Fedøy, Daniel 2011 10
Fedøy, Daniel 2014 92
Fedøy, Helene Vatnøy 2003 117b
Fedøy, Norvald 1996 171b
Fedøy, Norvald 2014 134
Fedøy, Ruben 1999 24b
Fedøy, Ruben 10
Fedøy, Sofie Vatnøy 2000 218b
Fedøy, Øystein 2014 134
Fehn, Sverre 2001 147
Fehn, Sverre 2007 151
Feidje, Odd Inge 2007 222
Feigum, Frode 2012 63b
Feigum, Helge-Øystein 2010 149b
Feigum, Tomas 1995 180b
Feldchen, Peter 2014 118b
Felde, Anders 2002 79
Felde, Anders 2010 64b
Felde, Anders 2012 81
Felde, Anders 2015 206b
Felde, Anders 2016 47
Felde, Anders 2017 91
Felde, Anni 2008 27
Felde, Anni 2010 192b
Felde, Anny 1995 5, 42b, 179b
Felde, Anny 1996 56
Felde, Anny 1997 143, 255
Felde, Anny 1999 38, 61b
Felde, Eva Marie 2010 149b
Felde, Irene 1993 211
Felde, Kristin 2004 30b
Felde, Kristin 2006 51
Felde, Mary 2017 209
Felde, Mary-Ann 1999 192b
Felde, Rasmus 1993 58b
Felde, Rasmus 1995 203b
Felde, Rasmus 1999 88
Felde, Reiel 1996 32
Felde, Reiel 1997 143b
Felde, Trude 2004 208
Felix, Oliver 2013 40b
Felland, Olav 2005 243
Feltstykket, Elisabeth Lund 2016 96
Fenne, Hilde 2013 25b
Ferguson, Harry 2009 207
Feshaye, Genet 2017 61b
Fester, Billy 2004 63
Fester, Tone 2004 201
Festervoll, Svein 2013 36
Feten, Alvhild 1994 91b
Feten, Anne Siri 2016 133b
Feten, Daniel 2006 217b
Feten, Elisabeth 2008 58b
Feten, Gjertrud Totland 2008 58b
Feten, Markus 2008 58b
Feten, Nils Magnar 2004 230b
Feten, Nils-Magnar 2000 99b
Feten, Sigmund 1996 76b
Feten, Sigmund 2003 223b
Feten, Sigmund 2004 230b
Feten, Tommy 2004 230b
Feten, Tore 1999 22b
Feten, Tore 2008 58b
Fidjestøl, Gunnstein 2006 256
Fidjestøl, Oda 2001 220
Fihn, Beatrice 2017 183b
Fikkan, Hanne 1996 122b
Fimland, Britt Siv 1994 111
Fimland, Frode 2013 163
Fimland, Frode 2015 141, 232
Fimland, Heidi Kristin 2016 114
Fimland, Håkon 1993 34b
Fimland, Håkon 1996 83
Fimland, Håkon 2005 118
Fimland, Håkon 2007 135, 181
Fimland, Håkon 2009 229b
Fimland, Håkon 2010 132b
Fimland, Håkon 2011 28
Fimland, Håkon 2012 95
Fimland, Håkon 2015 99b
Fimland, Håkon 2016 114b
Fimland, Jofrid 1998 67b
Fimland, Kristina lovise 2011 103b
Fimland, Sander 1998 174b
Fimland, Ståle 2010 173b
Fimreite, Ane 2010 173
Fimreite, Ane 2014 30b
Fimreite, Arvid 2017 95
Fimreite, Else 1997 220
Fimreite, Erling 1997 220
Fimreite, Gro Skjelle 2005 15b
Fimreite, Ingvild Skjelle 2013 59b
Fimreite, Ingvill 2015 Skjelle 2015 192b
Fimreite, Jane 1994 49
Fimreite, Lazzi 1994 259b
Fimreite, Leif Norvald 1993 77
Fimreite, Magdalena 2010 73b
Fimreite, Odd Einar 2010 129
Fimreite, Per Magne 1997 227b
Fimreite, Per Norvald 1995 191
Fimreite, Reidun 1994 259b
Fimreite, Tore 2008 76b
Fimreite, Øyvind 1995 170b
Fimreite, Øyvind 1996 202
Fimreite, Øyvind 1997 124
Finborud, Kristian 2008 228
Finborud, Kristian 2010 217
Finborud, Kristian 2011 230
Finborud, Kristian 2013 229
Finborud, Kristian 2016 238
Finborud, Kristian 2017 209
Findebotten, Ingebrigt Røyrvik 2010 95b
Finden, Birger 1995 141
Finden, Joakim 2013 98b
Finden, Lars 1997 167b
Finden, Lars 2006 219, 239b
Finden, Monica 2011 13, 18, 86b
Finden, Monica 2012 60
Finden, Monica 2015 15, 230
Finden, Randi Marit 2015 163
Finden, Svenn 2015 168
Finden, Synnøve 2001 217
Finden, Synnøve 2005 43b
Finden, Synnøve 2006 239b
Findreng, Åsta Dagny 2017 98
Finnbogadottir, Vigdis 1995 197
Finsrud, Espen 2008 41b
Finsrud, Tone 1997 175b
Finstad, Elin 2008 130b
Finstad, Jon 2008 130b
Finsås, Anne Berit 2007 21b
Fischer, Gerhard 2004 172
Fiskaa, Ingrid 2008 82
Fiske, Anne 2017 209
Fiskerstrand, Cecilie H. 2015 259b
Fiskerstrand, Rolf 2008 166b
Fismen, Eirik 1996 224b
Fitje, Anders 2008 159b
Fitje, Olav 1998 208b
Fitje, Stig Jonny 1998 62b
Fitje, Ståle 2008 229
Fitje, Ståle 2011 231
Fitje, Ståle 2012 221
Fivelstad, Cato 2000 83b
Fivelstad, Marion 2001 183b
Fivelstad, Ørjan 1997 181b
Fivlestad, Ellinor 2006 247b
Fjeld, Per 1994 208
Fjeldstad, Lise 2007 47b
Fjeldtvedt, Elin 2003 226
Fjell, Steinar 1993 144b
Fjellanger, Britt 1996 236b
Fjellanger, Guro 1998 7
Fjellby, Johan 1996 211
Fjellby, Johan 2001 82
Fjelldal, Hans Aksel 2010 183
Fjellestad Endre 1993 255
Fjellestad, Are 1995 205
Fjellestad, Are 2010 151, 2010 217
Fjellestad, Britt Elin Lothe 2003 60b
Fjellestad, Egil 1994 100
Fjellestad, Hilde 2008 102b
Fjellestad, Inger Anna 2010 71b
Fjellestad, Kristen 2002 81
Fjellestad, Steffen 1994 100
Fjellheim, Anna 1999 39
Fjellheim, Bjørn 2007 43
Fjellheim, Bjørn 2010 217
Fjellheim, Leif 1995 194b
Fjellheim, Leif 1999 39b
Fjellkårstad, Bjarne 2005 232
Fjellkårstad, Margot 2005 232
Fjellkårstad, Marian 2005 232
Fjellkårstad, Reidar 2005 232
Fjellkårstad, Ørjan 2008 109b
Fjellro, Fredrik 2015 53b
Fjellvang, Anders 1999 71
Fjellvang, Gunnhild 1999 71
Fjellvang, Karoline Sølvberg 1999 71
Fjerdingstad, Inge 2003 81
Fjerdingstad, Rolande Ntwali 2003 81b
Fjerestad, Ingolv 1997 243
Fjær, Haldis 1995 237
Fjæren, Terje 2010 105b
Fjærestad, Berit Helene 1996 178b
Fjærestad, Einar 2013 157
Fjærestad, Elisabeth 2015 12b
Fjærestad, Johannes 1998 219b
Fjærestad, Jostein 1994 24
Fjærestad, Marie Rutle 2000 12
Fjøran, Tor 1994 157
Fjørtoft, Arne 1994 53
Fjørtoft, Jan Åge 1995 112
Fjørtoft, Ragnhild Sælthun 1994 53b
Fjørtoft, Ragnhild Sælthun 2004 201
Fjørtoft, Ragnhild Sælthun 2014 102b
Flage, Astrid Eiken 2015 36b
Flage, Gard Eiken 2015 36b
Flage, Gard Eiken 2016 46b
Flage, Gjermund 2015 37
Flammild, Manja 2004 165b
Flataker, Elin 2003 6, 158
Flataker, Oddvar 1997 198
Flatebø, Thomas 2016 261
Flatebø, Tormod 2004 47
Flatebø, Tormod 2009 233b
Flatebø, Tormod 2013 175
Flatejord, Kjell 2005 243
Flaten, Anne Margrete 1996 29
Flaten, Asgeir 2014 33
Flaten, Bengt 2005 115
Flaten, Bengt 2009 233b
Flaten, Bengt 2015 41
Flaten, Frode 2010 47
Flaten, Halvor 2002 203
Flaten, Hege Kristin 1995 67b
Flaten, Ingeborg 1997 158b
Flaten, Jan Ove 2011 127
Flaten, Jan Ove 2013 107
Flaten, Kjell 2005 199
Flaten, Marte Kristine 2014 70b
Flaten, Oda Mølmesdal 2010 117b
Flaten, Sunniva 2011 19b
Flaten, Svein Ottar 2015 238
Flaten, Svein Ottar 2016 239
Flaten, Øyvind 1995 57b, 76b, 214
Flaten, Øyvind 1996 255
Flati, Edvin 2002 14b
Flati, Edvin 2003 162b
Flati, Edvin 2006 83b
Flati, Lars 2002 14b
Flati, Lars 2003 162b
Flatjord, Andreas Grand 2015 104b
Flatjord, Eirik 2008 168b
Flatjord, Eirik 2013 184
Flatjord, Eirik 2014 112b
Flatjord, Eirik 2016 70b
Flatjord, Geir 2015 104b
Flatjord, Grethe 2001 61b
Flatjord, Jan Ståle 2008 186
Flatjord, Kjetil 2003 159
Flatjord, Marit 1994 25b
Flatjord, Marit 1995 62b
Flatjord, Odd 2002 104b
Flatjord, Pål Rune 2014 121b
Flatjord, Robert Reed 2007 141b
Flatjord, Robert Reed 2009 163b
Flatjord, Tormod 2007 194
Flatjordet, Kjell 1995 22b
Flatland, Ann Kristin 1995 51b
Flatland, Ann Kristin 1998 77b
Flatland, Ann Kristin 1999 71
Flatland, Ann Kristin 2000 5, 63b
Flatland, Ann Kristin 2001 51, 211
Flatland, Ann Kristin 2002 264, 27, 75, 79b
Flatland, Ann Kristin 2003 50b, 71, 249
Flatland, Ann Kristin 2005 56b
Flatland, Ann Kristin 2007 5, 30b, 75
Flatland, Ann Kristin 2008 37b, 60, 195
Flatland, Ann Kristin 33b, 2010 215
Flatland, Ann Kristin A. 2015 256
Flatland, Ann Kristin Aafedt 2011 50, 259, 260
Flatland, Ann Kristin Aafedt 2012 111b
Flatland, Ann Kristin Aafedt 2013 25b, 254
Flatland, Ann Kristin Aafedt 2014 36b, 254
Flatland, Frank 2010 115
Flatland, Halvor 2007 30
Flatland, Halvor 2009 15
Flatland, Halvor 2013 72
Flatland, Ingvild 2005 48
Flatland, Reidun 2007 30
Flatland, Rune 2003 231b
Flatland, Siri 2015 131b
Flaubert, Gustave 2017 209
Flekke, Anita 2000 134
Flekke, Rune 1993 52
Flekke, Rune 1995 124
Fleming, Eva Anna Christa 2011 52
Fleskheller, Asbjørn 2009 193b
Fleskheller, Asbjørn 2010 212b
Fleten, Anders Ulvik 2015 36b
Fleten, Ann Karin 2005 86
Fleten, Johannes 2007 49, 231, 241
Fleten, Johannes 2013 31
Flinterud, Agnete 2004 243
Flintoe, Johannes 2005 81
Flisram, Renate 2011 108b
Flo, Alexander 2006 196
Flo, Amund Oleson 2016 110
Flo, Andrea 2001 152b
Flo, Andreas 1997 61
Flo, Anne Grete 2001 152b
Flo, Birger 2010 172
Flo, Birger 2011 175
Flo, Bjørn 2006 196
Flo, Bjørn Åge 2001 251
Flo, Bjørn Åge 2005 184b
Flo, Fredrik 2001 152b
Flo, Henrik 2015 134b
Flo, Håvard 1993 107, 122
Flo, Håvard 1994 156b, 217, 245
Flo, Håvard 1995 56
Flo, Håvard 1996 218b, 235
Flo, Håvard 1998 151
Flo, Håvard 2001 121, 152b, 205
Flo, Håvard 2003 102b
Flo, Håvard 2004 27, 102, 214b
Flo, Håvard 2008 187b, 200
Flo, Håvard 2010 172b
Flo, Håvard 2011 81, 264
Flo, Håvard 2015 134
Flo, Håvard 2016 171, 260
Flo, Isak 2016 110
Flo, Jan Egil 2011 12b
Flo, Jan Egil 2013 12
Flo, Jan Egil 2014 178b
Flo, Jan Egil 2017 149b
Flo, Jarle 1993 122
Flo, Jarle 1994 156, 207b
Flo, Jarle 1995 56
Flo, Jarle 1996 219
Flo, Jarle 1997 6, 91, 133b
Flo, Jarle 2007 13
Flo, Jarle 2009 150
Flo, Jo 2000 195
Flo, Jo 2002 161
Flo, Jo 2011 58
Flo, Jostein 1993 5, 107b, 189, 199, 201b, 223b, 269
Flo, Jostein 1994 71, 156b
Flo, Jostein 1995 93, 56, 112
Flo, Jostein 1996 53, 218
Flo, Jostein 1997 6, 91, 182b, 211, 261(262b), 264
Flo, Jostein 1998 79, 88, 151b, 249
Flo, Jostein 1999 7, 127, 226b, 231
Flo, Jostein 2001 18b
Flo, Jostein 2002 264
Flo, Jostein 2003 102b
Flo, Jostein 2007 13, 152
Flo, Jostein 2008 151
Flo, Jostein 2009 170
Flo, Jostein 2016 261
Flo, Kathrina 2006 176, 196b
Flo, Kjell Rune 1993 107b
Flo, Kjell Rune 1995 56
Flo, Kristianna 2016 110
Flo, Markus 2001 152b
Flo, Molla 1998 16b
Flo, Odd Arne 2006 196
Flo, Olav 2009 235
Flo, Per Egil 2004 139
Flo, Per Egil 2011 65, 153b, 253
Flo, Per Egil 2013 178
Flo, Per Egil 2014 181b, 254
Flo, Per Egil 2015 256
Flo, Rasmus 1993 199b
Flo, Sven 2011 219
Flo, Sven 2012 126b, 2012 200, 2012 209b
Flo, Sven 2013 90, 174, 204, 213b, 223b
Flo, Sven 2014 103b, 108b, 109, 205b, 208, 217b
Flo, Sven 2015 18b, 214, 223b, 240b
Flo, Sven 2016 199b, 219, 228
Flo, Sven 2017 83, 149, 193, 200b
Flo, Tore André 1993 122b, 201, 211
Flo, Tore André 1994 174b, 217
Flo, Tore André 1995 56, 112, 229
Flo, Tore André 1996 73, 218, 235b
Flo, Tore André 1997 6, 91, 133, 182b, 211, 261(262b)
Flo, Tore André 1998 6, 79, 88, 151b, 249
Flo, Tore André 2000 245b
Flo, Tore André 2003 102
Flo, Tore André 2006 29
Flo, Tore André 2007 13
Flo, Tore André 2008 6, 55b, 151, 185
Flo, Tore André 2010 160
Flo, Tore André 2015 167
Flo, Tore André 2016 261
Flo, Tore-André 2009 170
Flo, Torhild Kandal 2000 195
Flo, Torlaug 1997 5, 91b
Flo, Torlaug 1999 7
Flo, Trond Olav 2016 110b
Flo, Ulrik 2012 175b
Flo, Ulrik 2013 172b
Flo, Ulrik 2014 184
Flo, Ulrik 2015 54b, 134b, 167
Flo, Vidar 2015 169b
Flodsand, Roar 2000 52
Flokenes, Mads 2000 19
Flolid, Stian 30b
Flood, Per R. 2014 232
Flore, Anne 2015 159b
Flore, Rasmus 2011 104b
Fluge, Sigrid Hauge 2003 182
Fluge, Søren 1998 135b
Flugekvam, Jan Arne 2000 158b
Flugekvam, Jan Arne 2003 209
Flugheim, Bjørge 2006 119b
Flugheim, Edith 1999 216
Flugheim, Morten 2017 62b
Flute, Sebastian 1996 154
Flydal, Lidvar 1994 220b
Flynn, Matthew 2006 87
Flyum, Magni Hjertenes 2014 119
Flyum, Magni Hjertnes 2004 208
Flæte, Anna 2002 165b
Flæte, Jakob 2011 2011 227
Flæte, Jakob 2012 217
Flæte, Jakob 2013 230
Flæte, Jakob 2014 235
Flæte, Jakob 2015 241
Flæte, Oddvar 1994 172b, 175, 214b
Flæte, Oddvar 1995 175, 255b
Flæte, Oddvar 1996 145, 211
Flæte, Oddvar 1997 71b
Flæte, Oddvar 1998 126b, 139
Flæte, Oddvar 1999 18b
Flæte, Oddvar 2000 250
Flæte, Oddvar 2001 224, 231
Flæte, Oddvar 2002 107, 223
Flæte, Oddvar 2004 145, 201
Flæte, Oddvar 2005 25, 199
Flæte, Oddvar 2006 119
Flæte, Oddvar 2008 64, 104b, 129b, 154, 209
Flæte, Oddvar 2009 213, 224b
Flæte, Oddvar 2010 19, 2010 182b, 2010 201
Flæte, Oddvar 2011 84, 99
Flæte, Oddvar 2015 37b
Flæthe, Caroline 2009 175b
Flæthe, Eirik 2009 12
Flæthe, Erik 2008 194b
Flæthe, Unni Mette 2002 190b
Flø, Ola 2010 71b
Fløde, Kaj Inge 2015 194b
Fløgstad, Kjartan 1994 159
Fløien, Anne Gry 2015 106b
Fløien, Anne Gry 2017 30
Flølid, Silje 2008 26b
Flølo, Arvid 2013 198
Flølo, Dan Henrik 1994 245
Flølo, Irene 1995 161
Flølo, Irene 1996 163
Flølo, Irene 1998 158b
Flølo, Martine Ryptel 2002 149b
Flølo, Olav 1993 158
Flølo, Olav 1996 20b
Flølo, Olav 2017 134b
Flølo, Per Arne 1999 88b
Flølo, Randi 1996 20b
Flølo, Reidun 1995 78b
Fløtre, Anne Marie 1996 97
Fløtre, Bjørn 1994 100b
Fløtre, Elin 2005 122
Fløtre, Jon Bjørn 1999 192b
Fløtre, Jon Bjørn 2007 78
Fløtre, Jon Bjørn 2008 93
Fløtre, Jon Bjørn 2014 188
Fløtre, Julie 1999 87
Fløtre, Kari Merete 2006 256
Fløtre, Lars Didrik 2014 188b
Fløtre, Sigrun 1998 189b
Fløvig, Knut 1994 29
Flåm, Nikolai 1998 11
Flåm, Oline 1994 137b
Flåm, Sveinung 1996 207
Flåm, Torbjørn 2008 60b
Flåten-Lindbæk, Kari Lena 2009 173
Flåten, Anita Beate 1993 228
Flåten, Arne Glenn 1995 233
Flåten, Arne Glenn 2015 43
Flåten, Arne Glenn 2017 169
Flåten, Asbjørn 2001 104
Flåten, Christina 2012 91b
Flåten, Christina 2014 11
Flåten, Espen 2013 95
Flåten, Frank 2012 91
Flåten, Frank 2014 11
Flåten, Magnar 1998 14b
Flåten, Marit 2006 186
Fodnes, Kjell 1994 16b
Fodnes, Kjell 1998 107
Fodnes, Kjell 2000 12
Fodnes, Kjell 2003 5, 36b
Fodnes, Odd Arne 2010 178b
Fodnes, Reidun 2010 66b, 2010 101b
Fodnes, Reidun 2015 129
Fodnes, Vegard 2010 101b
Fodstad, Lars August 2014 52
Fokine, Yuri E. 1995 245
Folden, Øystein 1996 264
Folgerø, Halvor 2002 156b
Folgerø, Halvor 2007 141
Folgerø, Halvor 2008 77, 186b
Folgerø, Halvor 2012 220
Folkedal, Margunn 1998 87b
Folkestad, Alf 1996 163
Folkestad, Alv Ottar 1994 113b
Folkestad, Knut 2010 80b
Folkestad, Knut Arild 2008 170
Folkestad, Laila 2012 185
Folkestad, Olav 1997 236b
Folkestad, Sverre 1994 230b
Folkestad, Sverre 2000 203b
Folkestad, Sverre 2008 228
Folkestad, Sverre 2010 214b
Folkestad, Truls Hansen 2016 189
Folkestad, Vera 2014 63b
Folkestad, verre 2008 228
Folkman, Anders 1999 92
Folkvord, Ole 2011 32
Folland, Erik 1994 74, 162
Folland, Erik 2002 202b
Folland, Erik 2004 126
Folland, Knut Erik 2008 168
Folland, Knut Erik 2009 175
Folland, Knut Erik 2011 48, 253b, 264
Folland, Knut Erik 2012 155
Folland, Knut Erik 2013 164, 254
Folland, Knut Erik 2014 254
Folland, Knut Erik 2015 256, 268b
Folland, Kristine 1998 146b
Folland, Kristine 2005 27
Follevåg, Are Morten 2006 187b
Follevåg, Are Morten 2007 209
Follevåg, Arvid A. 2006 224b
Follevåg, Geir 2002 95
Folli, Robert 2015 237
Folstad, Erlend 2011 107
Folven, Ingolf 1996 57b
Folven, Ingolf 1999 39b
Folven, Ingolf 2010 149b
Folven, Ingolf 2013 97b
Fonn, Asbjørn 2006 80
Fonn, Jan Tore 2006 68
Fonn, Jorunn 1996 81
Fonn, Kjell 1996 231
Fonn, Kjell 1997 258
Fonn, Kjell 2000 89
Fonn, Kjell 2004 122b
Fonn, Kjell 2005 228
Fonn, Linda Marie 2015 195
Fonn, Nils O. 1996 81
Fonn, Nils O. 1998 93b
Fonn, Nils O. 2000 7, 258
Fontander, Bjørn 1994 165
Forfod, Erol 2001 83b
Forfod, Svein Arne 1994 222b
Forfod, Svein Arne 2005 79
Forkel, Karen 1995 113
Forland, Gunhild 2004 221
Forland, Harald 2003 144b
Forland, Harald 2004 65
Forsberg, Michaela 2008 92b
Forthun, Ivar 2003 98b
Forthun, Jenny 2003 98b
Forthun, Ørjan Raknes 2008 143, 190b
Forthun, Ørjan Raknes 2009 13
Forthun, Ørjan Raknes 2012 33b
Forthun, Øystein 2003 98b
Fortun, Anders 2009 84
Fortun, Anders 2010 96b
Fortun, Anders 2014 235b
Fortun, Einar 2007 223
Fortun, Einar 2011 45
Fortun, Einar 2017 24
Fortun, Erik 2000 60b
Fortun, Ove 2012 63b
Fosdahl, Paal 2004 54
Fosland, Annabell 2003 204b
Foss, Bjørn 2010 217
Foss, Kjell 2000 104
Foss, Kurt 2006 212
Foss, Ole Bjørn 1993 211
Foss, Sigmund Viken 2004 45b
Foss, Wenche 1996 160
Foss, Wenche 2004 117
Fossberg, Anita 2006 193b
Fossberg, Anita 2009 60
Fossberg, Daniel 2009 77b
Fossberg, Ditlef 2009 60b
Fossberg, Emmy 2009 77b
Fossberg, Julianne 2009 77b
Fossberg, Kathlen 2009 77b
Fossberg, Linda 2009 77b
Fossberg, Liv 2009 77
Fossberg, Mathias 2009 77b
Fossberg, Nicholas 2009 77b
Fossberg, Rolf 2009 77b
Fossberg, Sara 2009 77b
Fossberg, Sebastian 2009 77b
Fossdal, Mona 2012 220
Fossdal, Mona 2014 232
Fossdal, Mona 2017 208
Fosse-Nyheim, Steffen 2011 2011 165b
Fosse, Arvid 1999 91
Fosse, Asgeir 2002 128b
Fosse, Betten 2015 92b
Fosse, Jon 2000 77
Fosse, Jon 2013 186b, 228
Fosse, Jon 2014 232
Fosse, Jon 2015 239
Fosse, Lene 1998 77b
Fosse, Lene Haugnes 1995 51b
Fosse, Liv Mari 2011 188
Fosse, Mariann 1998 16
Fosse, Martin Sigve 2006 197
Fosse, O.P. 1999 243
Fosse, Reidar 2012 106
Fosse, Solveig 2003 108b
Fosse, Svein Inge 2001 208b
Fosse, Svein Inge 2003 154
Fosse, Svein Inge 2005 23
Fosse, Svein Inge 2006 161b
Fosse, Svein Inge 2016 180
Fosse, Trond Erik 1998 16b
Fosse, Trond Erik 2008 10b
Fosse, Tuva 2003 108b
Fossedal, Alma 2003 85b
Fossedal, Gunnhild 2000 198
Fossedal, Gunnhild 2003 84b, 85b
Fossedal, Odd 2000 198b
Fossedal, Odd 2003 85b
Fossedal, Oddvar 2003 85b
Fossedal, Øystein 2000 198
Fossen, Birgit Stegegjerdet 1995 111
Fossen, Birgit Stegegjerdet 2003 264
Fossen, Cecilie Cirotzki 2012 51b
Fossen, Erlend Brede 2016 9b
Fossen, Erling Bjørn 1995 111
Fossen, Gunnar 1995 111
Fossen, Gunnar 2003 40b
Fossen, Hallgeir 2015 147b
Fossen, Hildegunn 1994 111
Fossen, Leif Inge 2014 200b
Fossen, Linnea Cirotzki 2014 200b
Fossen, Olav 2000 24
Fossen, Per Magne Bell 2002 264
Fossen, Svein Rune 2015 231b
Fossen, Sverre 1998 126b
Fossen, Sverre 2009 235
Fossen, Åsta 1999 94b
Fosshagen, Terje 2006 13b
Fosshagen, Terje 2016 33b
Fosshaug, Lasse W. 2017 208
Fossheim, Anne Sofie 2003 63b
Fossheim, Audun 1993 53
Fossheim, Birte 2010 157
Fossheim, Birte Kjørvik 2010 72
Fossheim, Britt Elin 2017 13
Fossheim, Eivind 1999 163b
Fossheim, Eldgrim 1994 215b
Fossheim, Eldgrim 2001 197b
Fossheim, Eldgrim 2002 74b
Fossheim, Eldgrim 2006 250
Fossheim, Eldgrim 2009 154
Fossheim, Eldgrim 2015 64b
Fossheim, Eva Linn 2000 251
Fossheim, Heidi 1999 163
Fossheim, Joakim 2011 2011 118b
Fossheim, Jon 2003 150
Fossheim, Julie 2007 256
Fossheim, Jørn 1995 38b
Fossheim, Kristian 2005 256
Fossheim, Kurt 2007 79
Fossheim, Linn 1997 249
Fosstvedt, Dag 2014 225
Fossum, Ivar S. 2012 52
Fossum, Ivar S. 2015 60b
Fossum, Rune 2017 208
Fossøy, Adrian 2009 60b
Fossøy, Anne 2016 118
Fossøy, Arild 2016 55b
Fossøy, Hilde 2016 118
Fossøy, Liz Mari 1996 179b
Fossøy, Maria 2009 49
Fosså, Jan Helge 2003 75
Fosså, Jan Helge 2014 92
Fotland, Marit Navekvien 1995 36b
Fourcade, Martin 2016 45
Fowlis, Julie 2011 110, 111b
Fraas, Eli 1999 107
Fraas, Henriette 1999 107b
Fraas, Henriette 2002 251b
Fraas, Jan 1999 107
Fraas, Marianne 1999 107b
Fraas, Marianne 2002 251b
Fracker, Richard 2005 71
Fracker, Rickard 2003 220b
Frafjord, Marit Malm 2015 261b
Francis, Tim Dismas 2016 191b
Franklin, Alan 1996 252
Franklin, Eva Helen 1996 252b
Fransen, Franka 2015 199b
Fransen, Paul 2015 199b
Fransson, Ronald 1996 115
Frantsen, Bob 2009 183
Frantzen, Alf 2006 16
Frantzen, Sveinung 2008 151
Frechette, Susan 2015 137b
Fredagsvik, Billy 2002 264
Fredagsvik, Billy 2011 68
Fredagsvik, Billy 2015 138b
Fredheim, Alexander 2001 17b
Fredheim, Andrea 2001 17b
Fredheim, Anny Aasen 2016 52
Fredheim, Aslaug 1993 189
Fredheim, Einar 2001 55
Fredheim, Gunnar 1993 189
Fredheim, Jon 2006 215
Fredheim, Katrine Clausen 2014 131
Fredheim, Katrine Clausen 2016 133
Fredheim, Kenneth 2016 171
Fredheim, Marit Rygg 2016 85b
Fredheim, Monica Hauge 2001 17b
Fredheim, Solveig 2002 127
Fredheim, Steinar 1998 98
Fredheim, Steinar 2006 133
Fredheim, Stig 2000 213
Fredheim, Synne Lerum 2017 62b
Fredheim, Tom-Joel 1996 37b
Fredly, Isabell Veronica 1997 197b
Fredly, Jonfinn 1997 197b
Fredly, Jostein 2005 195
Fredly, Jostein 2006 39b
Fredly, Kjellaug 2017 10
Fredriksen, Alice 2016 19b
Fredriksen, Anne Karin 2000 193b
Fredriksen, David 2000 193b
Fredriksen, Egil 2000 193b
Fredriksen, Egil 2007 241
Fredriksen, Egil 2008 146
Fredriksen, Egil 2011 68b
Fredriksen, Egil 2014 203b
Fredriksen, Egil 2015 29, 64
Fredriksen, Egil 2016 17b
Fredriksen, Fran 2004 77
Fredriksen, Herolf 1995 121b
Fredriksen, Roar 2001 179
Fredriksen, Ulrik 2017 181
Fredriksen, Vegard 2009 178b
Fredrikson, Ann 2009 121
Fredskild, Ole 1997 189
Fremstad, Håvard 1998 101
French, Joshua 2012 62
Fretheim, Anders 2008 180b
Fretheim, Anders 2014 125b
Fretheim, Jarand 2007 103(104b)
Fretheim, Kristin 1999 236b
Fretheim, Ole 1996 135
Fretheim, Ole 2008 228
Fretheim, Ole 2012 221
Fretheim, Ove 2015 178
Fretheim, Sue 2008 180b
Fretland, Anna 2003 31
Fretland, Arve 2001 70b
Fretland, Frode 1996 264
Fretland, Ingunn 2000 179
Fretland, Jan Olav 1994 169
Fretland, Jan Olav 1996 211
Fretland, Jan Olav 1998 157b
Fretland, Jan Olav 2002 47
Fretland, Jan Olav 2012 206b
Fretland, Jan Olav 2013 210b
Fretland, Jan Olav 2014 214b
Fretland, Jan Olav 2015 220b
Fretland, Jan Olav 2016 225b
Fretland, Jan Olav 2017 197
Fretland, Jan Olav 216b
Fretland, Jostein Avdem 2008 146b
Fretland, Jostein Avdem 2013 229
Fretland, Jostein Avdem 2014 158
Fretland, Lars Arne 2012 176b
Fretland, Ragnhild Avdem 2000 127
Fretland, Randi 2000 121b
Friberg, Ida Renate 2004 210
Friberg, Kjetil 2004 210b
Friberg, Malene 2004 210
Friberg, Miriam 2011 46b
Friberg, Mirjam 2004 210b
Friborg, Helge 1993 26
Friborg, Maja 2007 106b
Friborg. Ragnhild 1996 258b
Frichsen, Thomas 2009 66b
Fridtjov den Frøkne 2013 121, 186
Fridtjov den Frøkne 2017 25b
Fridtun, Caroline 1994 138b
Fridtun, David 2015 18b
Fridtun, Hanne Kristine 2010 187b
Fridtun, Hanne Kristine 2011 4, 114, 115b, 169
Fridtun, Hanne Kristine 2012 126b
Fridtun, Liv 1996 73
Fridtun, Liv 1999 219
Fridtun, Liv 2001 75
Fridtun, Mari-Ann 1994 111
Fridtun, Olav 1994 111
Fridtun, Olav 1996 163
Fridtun, Olav 2002 168b
Fridtun, Olav 2009 74b
Fridtun, Olav 2016 53b
Friis, Ellinor 1995 127
Friis, Jens 2009 155b
Friis, Jens 2011 188b
Friis, Kirsten 1995 151
Friis, Kirsten 1999 154, 219
Friis, Kirsten 2012 35
Friis, Kristen 1997 144
Friis, Olga 1995 258b
Frimann, Klaus 2016 195
Frimannslund, Lovise 2000 73
Frimannslund, Oddveig 2010 52b
Frimannslund, Tore 2012 117b
Frislid, Hans 1996 102b
Frislid, Ingebjørg 2001 187b
Frislid, Jan Martin 2008 170
Frislid, Kai Thomas 2008 59b
Frislid, Magnhild 2001 187b
Frislid, Margret 2001 187
Frislid, Odd 2017 155
Fristad, Anette 1994 216b
Fristad, Gøril 1995 156b
Fristad, Gøril 2002 161
Fristad, Gøril 2004 201
Fristad, Gøril 2005 179
Fristad, Ingunn 1994 153
Fristad, Ingunn 1995 156b
Fristad, Ingunn 2002 161
Fristad, Kjell 2000 45b
Fristad, Magnhild 2003 32b
Fristad, Reidar 1998 112
Fristad, Reidar 2013 193
Fristad, Sveinung 1995 156
Frithun, Liv 1994 76
Fritsvold, Bjørg 2007 203
Frivik, Arve 2007 232
Frivik, Arve 2010 174
Frivik, Torbjørn 2012 147
Frodal, Mikkel 2016 44b
Froehlke-Sollie, Hanna 2014 29b
Frogner, Gabriel 2013 195b
Frogner, Helle 2014 57
Frogner, Jon 2014 152b
Frogner, Sara 2014 152b
Fromreide, Richard 2010 147b
Frosini, Pietro 1998 143
Frosini, Pietro 1999 157
Frostad, Gard 2002 181b
Frostad, Gard 2004 52b
Frydenlund, Knut 2001 142
Frækaland, Svein Helge 2011 53
Frækaland, Svein Helge 2013 147b
Frøholm, Anne Grethe Kleppe 1995 188
Frøholm, Britt Nina Kleppe 1995 188b
Frøholm, Britt Pernille 1998 143
Frøholm, Britt Pernille 2000 158b
Frøholm, Britt Pernille 2003 145
Frøholm, Britt Pernille 2004 137
Frøholm, Britt Pernille 2008 146, 203, 227, 230b
Frøholm, Britt Pernille 2009 237
Frøholm, Gunn Helen Kleppe 1995 188b
Frøholm, Hilde Kristin Kleppe 1995 188b
Frøholm, Janne Marie Kleppe 1995 188b, 261(262b)
Frøholm, Malin 2003 89b
Frøholm, Margit 1994 161b
Frøholm, Margit 1998 156b
Frøholm, Turid 2002 56b
Frøiland, Bjarte 1999 147
Frøland, Marta Seljeset 1994 71
Frøland, Marta Seljeset 1997 86b
Frøland, Torleiv 2004 216b
Frøyd, Jostein 2008 196
Frøyen, Alvhild Røys 1997 196b
Frøyen, Alvhild Røys 2002 46
Frøyen, Ane Jørgine 2003 170b
Frøyen, Ane Jørgine 2004 85
Frøyen, Bente 2007 17
Frøyen, Berit 1994 57b
Frøyen, Gerda 1993 67b
Frøyen, Gerda 2004 115
Frøyen, Henrik 2001 144b
Frøyen, Inger Marit 1999 11
Frøyen, Jannike Brenden 2016 78
Frøyen, Knut Arne 1995 251
Frøyen, Kristoffer 2003 106b
Frøyen, Lillian 2004 217b
Frøyen, Magne 1997 34
Frøyen, Magnus 2009 64
Frøyen, Maria Standnes 1999 11b
Frøyen, Odd Tore 1997 34
Frøyen, Olav Jarl 1993 67b
Frøyen, Olav Jarl 1995 251
Frøyen, Olav Jarl 2011 143b
Frøyen, Ove 2017 182b
Frøyen, Paul Ragnar 2015 238
Frøyen, Pål 2009 178b
Frøyen, Sigrid 2003 170b
Frøyen, Sigrid 2004 85
Frøyen, Sølvi-Anita 2002 135b
Frøyen, Vibeke Svanevik 2007 181
Frøyen, Yngve 1999 71
Frøynes, Ståle Jan 1997 111
Frøysadal, Aud J. 2008 115
Frøysaker, Tine 2003 115
Frøysdal, Anders 2015 72
Frøyset, Johanna 2009 138b
Frøyset, Olin 1999 43b
Frøysland, Atle 2013 102
Frøysland, Bodil Øvsthus 2008 152b
Frøysland, Espen 2013 14
Frøysland, Espen 2015 230b
Frøysland, Espen 2017 204
Frøysland, Johannes Einemo 2011 165
Frøysland, John 2001 102b
Frøystad, Bernt Marius Ripe 2002 153b
Frøystad, Dan Mikal Ripe 2002 153b
Frøystad, Jan Inge 2014 75b
Frøystad, Joakim 2011 109
Frøystad, Olav 2017 210
Fuchs, Sebastian 2013 33
Fuentes, Alejandro 2011 113
Fugelsnes, Jan Gunnar 1994 119b
Fugle, Birger 2015 87
Fugle, Gunn Karoline 2012 221
Fugle, Thomas 2015 87
Fuglehaug, Randi 2013 229
Fuglesang, Hilde 2002 131b
Fuglestag, Johan 2004 210
Fuglestrand, Jostein 1993 158
Fuglestrand, Olav 2001 72b
Fuglestrand, Ole Preben 2003 74b
Fuglestrand, Sara Helen 2008 48
Fuglestrand, Sarah Helen 2003 74b
Fuglestrand, Thea 2003 74b
Fuglum, Morten 2017 50
Fuglå, Øyvind 2009 59b
Fuhr, Christina 2014 79b
Fuhr, Siri-Bente 2008 221
Fuhr, Siri-Bente 2009 223
Fuhr, Siri-Bente 2010 207
Fure, Alina 2014 83
Fure, Anne Karin 2012 46
Fure, Hans 2015 102
Fure, Håkon 2003 75b
Fure, Ingeborg 2013 Sol 2013 113b
Fure, Jan Kåre 2008 228
Fure, Jan Kåre 2017 17
Fure, Julius 1994 221
Fure, Julius 1995 196, 62
Fure, Julius 2009 224, 248
Fure, Kristen 1997 68b
Fure, Laura-Marie 2010 217
Fure, Liv-Helga Hammeren 2015 108b
Fure, Magni 2017 127b
Fure, Margit 2009 229
Fure, Margun 2015 102
Furebotn, Henrik 2008 187b
Furebotn, Henrik 2012 47b, 2012 175b
Furebø, Ragnvald 1993 250b
Fureli, Geir 1998 87
Furelid, Inge Kjell 1995 116b
Furelid, Rune 2014 129b
Furelid, Rune 2017 14b
Furelid, Steffen 1995 116b
Furen, Leif 2003 67b
Furenes, Terje 2001 162b
Furesund, Agnar 2002 252b
Furesund, Grethe 2010 52b
Furesund, Ruth 2006 32
Furevik, Inger 2007 46
Furevik, Inger 2012 66b
Furevik, Kari 1999 154b
Furevikstrand, Marianne 2009 199
Furevikstrand, Marianne 2010 216
Furevikstrand, Marianne 2014 232
Furevikstrand, Tor Egil 2012 99b
Furevikstrand, Tor-Egil 2013 193
Furnes, Bjarte 1996 209
Furnes, Eva Linn 1997 113b
Furnes, Geir 2001 155b
Furnes, Geirmund 1995 60
Furnes, Gunvor 1998 203b
Furnes, Gunvor 2011 160b
Furnes, Kåre 1994 188
Furnes, Kåre 1994 220
Furnes, Kåre 1999 247
Furnes, Kåre 2001 12b
Furnes, Kåre 2007 56
Furnes, Magne 2003 139b
Furnes, Norun Lunde 216b
Furnes, Norunn Lunde 2006 213
Furnes, Norunn Lunde 2008 221
Furnes, Norunn Lunde 2009 223
Furnes, Norunn Lunde 2010 207
Furnes, Norunn Lunde 2012 206b
Furnes, Norunn Lunde 2013 210b
Furnes, Norunn Lunde 2014 214b
Furnes, Ragnar 2013 35b
Furnes, Sigbjørn 2013 88b
Furnes, Simon André 2000 40
Furnes, Steinar 2001 112
Furnes, Steinar 2016 79b
Furnes, Ståle 2001 101b
Furnes, Ståle 2002 100
Furnes, Øystein 1995 60b
Furnes, Øystein 2012 146b, 2012 195
Furnes, Øystein 2017 31
Furre, Berge 2000 203
Furrevik, Anne Grethe 1995 179b
Furrevik, Anne Grethe 1998 238b
Furrevik, Elin 1994 39b
Furrevik, Elin 1995 77b
Furset, Halvdan 2013 45
Furset, Nils 2005 219
Furulund, Jens Erik 2009 25b
Furås, Kurt Arne 2012 63b
Fykse, Kjersti 2001 146b
Fykse, Stein Hugo 2011 58b
Fykse, Stein Hugo 2013 13
Fykse, Stein Hugo 2016 73
Fykse, Åmund 2003 207b
Fylkesnes, Geir Magne 2000 172
Fylling, Trond 1998 158
Fylling, Trond 2004 102, 245
Fylling, Trond 2005 199
Fylling, Trond 2006 153
Fylling, Trond 2016 261
Fyllingsnes, Ottar 2016 238
Fænn, Inge 1993 76
Fænn, Inge 1996 21, 26b, 230b
Fænn, Inge 1997 231
Fænn, Inge 2000 127
Fænn, Inge 2001 130, 218
Fænn, Inge 2005 115
Fænn, Inge 2006 225
Fænn, Inge 2014 232
Fænn, Inge 2015 96
Fænn, Isak 1993 259b
Færestrand, Audun 2015 241
Færestrand, Bent Henning 1995 87
Færestrand, Jørgen 1995 87
Færestrand, Søgni 1993 130b
Færestrand, Vidar 1995 87
Færestrand, Øystein 1995 87b
Færøvik, Ole Ivar 1998 249
Færøy, Anne Marie Gåsvær 1993 173b
Færøy, Anne Marie Gåsvær 2000 157b
Færøy, Anne Marie Gåsvær 2003 134
Færøy, Anne Marie Gåsvær 2006 70
Færøy, Azmy 2014 81b
Færøy, Jan Petter 2002 20
Færøy, Tom 2006 70
Færøyvik, Oddvar 2010 144
Færøyvik, Tom 2012 32
Færøyvik, Øystein 1995 170
Föhles, Harald 2008 33b
Föhles, Sabine 2008 33b
Føleide, Eli 2009 151
Føleide, Eli 2016 261
Føleide, Frida Nordem 2009 151b
Føleide, Magne 2001 235b
Føleide, Magne 2003 160b
Føleide, Magne 2006 174
Føleide, Magne 2007 159
Føleide, Magne 2009 151b
Føleide, Marianne, Eli og 2009 151b
Føleide, Reidar 2009 168b
Føleide, Svein 1997 68b
Føleide, Svein Markus 1996 159
Føleide, Vidar 2008 41b
Følid, Helge 2001 101
Føllin, Jenny 2016 118, 164
Følling, Jenny 2005 163
Følling, Jenny 2006 158, 213, 256
Følling, Jenny 2007 189
Følling, Jenny 2008 147, 177b, 210, 221
Følling, Jenny 2009 51, 214, 223
Følling, Jenny 2010 202, 2010 207
Følling, Jenny 2011 4, 10b, 146b, 148, 196, 215, 216b
Følling, Jenny 2012 26, 2012 205, 2012 206b
Følling, Jenny 2013 209, 210b
Følling, Jenny 2014 14, 109, 213, 214b
Følling, Jenny 2015 78, 152b, 170, 185, 219, 220b
Følling, Jenny 2016 55, 105b, 136b, 154b, 181b, 187, 200, 213, 224, 225b
Følling, Jenny 2017 83, 140, 156, 160b, 196, 197b, 206b, 229b
Følling, Jens 2006 56
Følling, Johnny 2002 167
Følling, Johnny 2010 173b
Følling, Målfrid 1993 199b
Følling, Målfrid 1994 107b
Følling, Steinar 2007 89b
Følsche, Thomas 2014 96
Følsvik, Elias 2008 166b
Fønstelien, Odin 2008 109b
Førde, Anne Helen 1997 216b
Førde, Arne 1995 56
Førde, Asbjørn 2011 188b
Førde, Asle 1993 77b
Førde, Astrid 1996 163
Førde, Atle 2011 174
Førde, Bjørnar 2002 33b
Førde, Bjørnar 2006 126, 213b
Førde, Cato 2004 134
Førde, Charlotte 2006 60b
Førde, Edvin 1993 231
Førde, Edvin 1994 87
Førde, Edvin 2016 261
Førde, Einar 1997 136b
Førde, Einar 2002 238, 247
Førde, Einar 2004 7, 72, 201b
Førde, Einar 2007 181
Førde, Einar 2013 18
Førde, Eli Nakken 1999 208b
Førde, Elin Merethe 2008 221
Førde, Elin Merethe 2009 223
Førde, Elin Merethe 2010 207
Førde, Erling 1993 77
Førde, Erling 1998 17, 67
Førde, Esmerelde 1999 140b
Førde, Espen 2015 63b
Førde, Finn 1998 159b
Førde, Florence 2005 36
Førde, Frode 1994 35
Førde, Frode 2008 10b
Førde, Førde 2005 166
Førde, Geirfinn 2002 168b
Førde, Gerd Sunde 2013 45b
Førde, Hanna Kristin 1998 148b
Førde, Hans 1999 208b
Førde, Helge 1999 55b
Førde, Helge 2002 232b
Førde, Helge 2006 201b
Førde, Helge 2011 154
Førde, Helge O. 2009 170b
Førde, Jacob 2003 193b
Førde, Jan Magne 2001 71
Førde, Karl Vidar 2011 217b
Førde, Karl Vidar 2012 10b, 2012 200, 2012 207b
Førde, Karl Vidar 2013 78b, 83, 204, 211b
Førde, Karl Vidar 2014 69, 115, 208, 215b
Førde, Karl Vidar 2015 19b, 183b, 214, 221b
Førde, Karl Vidar 2016 219, 226
Førde, Karl Vidar 2017 88, 89b, 193, 198b
Førde, Knut 1999 24
Førde, Knut 2015 20b
Førde, Kristoffer 1999 140b
Førde, Kåre 1999 140b
Førde, Laila Beate 2008 67
Førde, Laila Beathe 1996 123
Førde, Laila Beathe 1997 261
Førde, Laila Beathe 1999 194b
Førde, Laila Beathe 2004 161
Førde, Leif 1995 46
Førde, Leif 1998 244
Førde, Leif Bjarte 2013 14b
Førde, Marte Ytrehus 2008 41b
Førde, Martin K. 1994 256b
Førde, May Sissel 1997 95b
Førde, Målfrid 2014 145b
Førde, Oddhild 1994 39b
Førde, Olav Helge 2015 54
Førde, Ole Bjørn 1998 227
Førde, Olga 1999 60b
Førde, Oskar 1993 77b
Førde, Roar 1993 43b
Førde, Roar 1994 29, 256
Førde, Roar 1995 57
Førde, Ronny Jan 1994 35b
Førde, Ronny Jan 2008 10b
Førde, Siv 2000 234
Førde, Siv 2008 10b
Førde, Sonja 2017 88, 89b
Førde, Stein Otto 2009 208
Førde, Stein Otto 2014 45
Førde, Stig 2016 144
Førde, Torine 1999 140b
Førde, Tove 1995 46b
Førde, Vincent Sondre 2015 135
Førland, Jorunn 1997 217
Førland, Ranveig 2011 10
Førland, Torleif 1996 203b
Førland, Torleif 1997 217b
Førland, Torleif 1998 26
Førland, Torleif 2005 207b
Førsund, Anne Line Thingnes 1997 161b
Førsund, Finn B 2008 229
Førsund, Finn B. 1998 248b
Førsund, Finn B. 2005 89
Førsund, Finn B. 2011 230
Førsund, Finn B. 2012 143b, 2012 219, 2012 221
Førsund, Jens 2008 39b
Førsund, Randi 2008 42b, 50
Førsund, Randi 2009 102b
Førsund, Randi 2015 158b
Førsund, Randi Helene 2012 143b, 2012 221
G
G
G
G
Gaarder, Jostein 1996 141
Gaasland, Ivar 2016 9
Gaasø, Torill Henden 2012 31b
Gabrielsen, Ansgar 1999 49b
Gabrielsen, Ansgar 2003 96, 238
Gabrielsen, Julie Ness 2002 43b
Gabrielsen, Kristine Holme 2004 92
Gading, Olav 2014 153b
Gald, Knut 2010 47b
Gald, Peder 2004 99
Galde, Ingunn 2017 65b
Galgum, Sverre 2001 132b
Gallefoss, Joner 2004 185
Gallefoss, Joner 2005 71
Gamborg, Aina 2011 147b
Gamborg, Aina 2013 45
Gamborg, Synne 2008 120
Gamborg, Tore-Bjarne 2011 147b
Gamlestøl, Åsta 2003 67b
Ganc-Petersen, Jesper 2014 139
Gandrudbakken, Atle 2004 57b
Gandrudbakken, Atle 2013 59b, 181
Gandrudbakken, Atle 2016 23b
Gandrudbakken, Elice Berentine Gunnarsrud 2010 117b
Gangdal, Kristine Utheim 2014 32b
Gangdal, Linnea Toreid 2014 32b
Gangsø, Karl 2004 139
Gangsø, Trond 2000 83b
Gangsøy, Kristne 2011 198b
Gangsøy, Ruth 1998 203b
Gangsøy, Ruth 2011 198b
Gangsøy, William André 2012 67b
Gangsøy, Øyvind 2011 198b
Garcia, Arne Jose Espedal 1994 211, 212
Garfors, Gunnar 2006 256
Garfors, Gunnar 2013 77b
Garfors, Gunnar 2015 89b
Garfors, Kjersti 2005 103b
Garfors, Ruth Berit 2015 199b
Garild, Magne 2004 239
Garlid, Magne 2006 176b
Garnes, Anne Berit 1999 77b
Garnes, Anne Berit 2011 228
Garnes, Rakel 2007 122b
Garshol, Mikkel 2005 172b
Gartland, Hilde 2016 175
Garvik, Leif 2005 71
Garvik, Sigmund 2001 219b
Garvik, Sigmund 2005 71
Gascogne, Kevin 2001 154b
Gauer, Peter 2013 142b
Gaup, Mikkel 2009 70b
Gaup, Nils 2009 102b
Gaup, Nils 2015 30
Gausemel, Arne 2015 241
Gausemel, Audun 2016 134
Gausemel, Gunn 1993 207b
Gausemel, Ingrid 2002 240b
Gausemel, Leif 1997 132
Gausmel, Jakob 1997 211
Gausnes, Kjell Olav 2015 182b
Gaustad, Christine M. 2008 78b
Gautefall, Einar 1994 242b
Gee, Jørn-Bjørn Fuller 2016 231b
Geelmuyden, Knut Jarle 2013 75
Geelmuyden, Nikolai Astrup 2013 75
Geerse, Laurien 2006 100b
Geerse, Laurien 2016 99
Geijerstam, Christine af 2008 79b
Geijerstam, Gøsta af 1994 165
Geijerstam, Inger af 1995 256b
Geijerstam, Sten af 2004 201
Geithus, Frøydis 2003 47
Geithus, Frøydis 2005 64b
Geithus, Håvard 2003 63
Geithus, Lina 2008 39b
Geithus, Olav 1995 135
Geithus, Roar 2004 77
Gellestad, Anne 2002 221
Gemechu, Kia 2015 267b
George, Andre 2004 165b
Gerdes, Niels Ulrik 1996 221
Gerhard, Malin 2003 55b
Gerhard, Paul Idar 2012 61
Gerhardsen, Rune 1996 38
Gerrard, Stevie 2007 124
Gesh, Katja 2004 105(106b)
Gesuelli, Alessandra 2016 140b
Geving, Maren 2016 88b
Gheorghe, Nicholae 2010 195b
Ghimire, Raman 2007 140
Giertsen, Thomas 2008 67, 90
Gieslak, Anna 2013 64
Giil, Astrid 2000 85b
Giil, Berit 1997 237b
Giil, Berit Hellem 2000 242b
Giil, Harald 2015 207, 238
Giil, Håkon 1993 123, 134, 169, 195b, 211, 251
Giil, Håkon 1994 241
Giil, Håkon 1995 219
Giil, Håkon 1996 249
Giil, Håkon 1997 231
Giil, Håkon 2015 185
Giil, Håkon Steinar 2013 137
Giil, Jofrid 1993 114b
Giil, Jorunn 2006 105b
Giil, Jorunn 2009 78b
Giil, Jorunn 2011 64b
Giil, Jorunn 2017 125b
Giil, Kristian 2015 207b, 238
Giil, Lisa Melvær 2009 166
Giil, Magnus 2017 75
Giil, May-Liss 1998 84
Giil, Ole 1996 37
Giil, Rune 2002 102
Giil, Solveig 2017 75b
Giil, Sølve 1993 114b
Giil, Unni 2008 201b
Giil, Åge 2006 105b
Gil, Lars 1998 120b
Gil, Margrete 2017 130b
Gilberg, John Rune 2006 153
Gilbu, Roar 2016 117b
Gildestad, Dagfinn G. 1998 31
Gildrenes, Astrid 2012 142b
Gilje, Arvid 2003 11b
Gilje, Arvid 2013 40b
Gilje. Arvid 1997 79
Gillesdal, Ragnhild 1999 195
Gillesdal, Reidun 1997 173
Gilleshammer, Astrid 2010 214b, 2010 216
Gilleshammer, Elida 1996 97
Gilleshammer, Magne 2006 101(102b)
Gilleshammer, Magnus Leite 2002 23b
Gilleshammer, Preben 2003 166b
Gillestad, Brage Martin 2015 146b
Gillestad, Ragnhild 2000 199
Gillestad, Ragnhild 2001 154b, 211
Gillesvik, Henrik 2009 130
Gillesvik, Peder 1993 235b
Gillesvik, Per Henrik og Magnar 2009 130b
Gillesøy, Gunnlaug 1993 29b
Gillesøy, Gunnlaug 2005 104b
Gimmestad, Anny 2002 69
Gimmestad, Anny 2015 62b
Gimmestad, Arvid 2012 42
Gimmestad, Atle 2008 197
Gimmestad, Aud 2000 144
Gimmestad, Bergit 1998 85b
Gimmestad, Einar 1998 66
Gimmestad, Einar 2006 241
Gimmestad, Einar 2009 235
Gimmestad, Einar 2013 228
Gimmestad, Einar 2015 238
Gimmestad, Elisabeth 2007 66b
Gimmestad, Josef 2002 258b
Gimmestad, Lars Endre 2009 16
Gimmestad, Pål Kristian 2009 133b
Gimmestad, Ragnhild 2015 31b
Gimmestad, Reidar 2006 12
Gimmestad, Simen 2008 151
Gimmestad, Simon André 2002 208b
Gimmestad, Sjur Kristian 2002 208b
Gimmestad, Sjur Åge 2002 208
Gimmestad, Solveig 2007 66b
Gimmestad, Tore 2006 12
Gimse, Håvard 2009 16b
Gisholt, Ann-Iren 2008 76b
Giske, Anders 2005 199
Giske, Anders 2008 10
Giske, Annemarta 2008 30b
Giske, Sissel 2008 84
Giske, Trond 2008 121
Giske, Trond 2009 70, 71
Giske, Trond 2012 183
Giske, Trond 2017 178
Giskeødegaard. Olav 2004 60b
Gjedde-Dahl, Caroline 1993 127
Gjedrem, Hans Martin 2003 189
Gjelland, Egil 2002 78
Gjelsten, Bjørn Rune 1994 249
Gjelsten, Bjørn Rune 1996 115b
Gjelsten, Monica 2014 147b
Gjelsvik, Anne Sissel 2017 141b
Gjelsvik, Astrid 2008 44b
Gjelsvik, Erlend 1994 85b
Gjelsvik, Erlend 2005 32
Gjelsvik, Erling 2000 251
Gjelsvik, Erling 2002 238
Gjelsvik, Jon 2000 98b
Gjelsvik, Lene 2006 46b
Gjelsvik, Margrethe 1994 85b
Gjelsvik, Robert 2007 5, 36b, 98b
Gjelsvik, Roger 2012 92
Gjelsvik, Sigbjørn 1996 185b
Gjelsvik, Sigbjørn 1999 247
Gjelsvik, Sigbjørn 2000 119b
Gjelsvik, Sigrun 2006 80b
Gjelsvik, Sigurd 2007 36b
Gjelsvik, Sverre 2004 33
Gjelsvik, Tor Egil 1994 85b
Gjelsvik, Tor Egil 2007 46, 36b
Gjelsvik, Tore 2016 29
Gjengedal, Anne Ragnhild 2004 229b
Gjengedal, Arne 2005 187b
Gjengedal, Asbjørn 2002 188b
Gjengedal, Asbjørn 2008 13b
Gjengedal, Asbjørn 2011 230
Gjengedal, Eli Kari 2010 45
Gjengedal, Eli Kari 2011 231
Gjengedal, Eli Kari 2013 184b
Gjengedal, Eli Kari 2014 123b
Gjengedal, Emil 2014 24
Gjengedal, Hans Olav 2004 250b
Gjengedal, Inger-Johanne 2000 25
Gjengedal, Janne 2004 229b
Gjengedal, Knut 1995 254
Gjengedal, Knut 2014 232
Gjengedal, Kristine 2004 229b
Gjengedal, Kristine 2005 137
Gjengedal, Kristine 2006 174b
Gjengedal, Nils K. 2014 232
Gjengedal, Nils Magne 2000 25b
Gjengedal, Nils Magne 2013 144
Gjengedal, Olina 2013 133b
Gjengedal, Sakarias 2013 133
Gjengedal, Sise Jensdotter 1998 162
Gjengedal, Svein 2013 133b
Gjengedal, Terje 2014 60
Gjeraker, Odd Inge 1997 234b
Gjeraker, Tanna 2000 81b
Gjerde, Alf 1995 209
Gjerde, Arne 2004 5, 83, 264
Gjerde, Bjartmar 1994 12, 259
Gjerde, Bjørnar 2011 108b
Gjerde, Endre 2009 180b
Gjerde, Erling 2000 214
Gjerde, Erling 2008 112b
Gjerde, Geir 2001 238
Gjerde, Geir 2008 147b
Gjerde, Gerd 2004 83b
Gjerde, Hans 2007 246
Gjerde, Jan 1995 217b
Gjerde, Jan Olav 1999 42b
Gjerde, Jan Olav 2003 131
Gjerde, Jan Olav 2011 218b
Gjerde, Jan Olav 2012 200, 2012 208b
Gjerde, Jan Olav 2013 137, 204, 212b
Gjerde, Jan Olav 2014 46, 208, 216b, 226
Gjerde, John 2008 147b
Gjerde, Johnny 1995 229
Gjerde, Laila 2001 143b
Gjerde, Laila 2003 162
Gjerde, Malin 2011 108b
Gjerde, Nils 1993 60
Gjerde, Olav 2004 157b
Gjerde, Robert 2008 147b
Gjerde, Stine 2004 157b
Gjerde, Synne 2004 157
Gjerdevik, Eirik 2007 186b
Gjerdevik, Eirik 2008 31
Gjerdevik, Gro Janne Henden 2016 103
Gjerdåker, Johannes 2008 229
Gjerland, Aud Jorunn 1993 84b
Gjerland, Berit 1994 61b
Gjerland, Berit 2006 46, 169b, 219
Gjerland, Berit 2015 230b
Gjerland, Berit 2016 100b
Gjerland, Ina 2008 115
Gjerland, Jan Erik 2008 107b
Gjerland, Jon Arve 1994 210, 211, 212
Gjerland, Nils 2003 197, 242
Gjerland, Nils 2004 207
Gjerland, Nils 2005 163
Gjerland, Nils 2006 39b, 195, 213
Gjerland, Nils 2007 5, 14b, 17, 236b
Gjerland, Nils 2008 69, 89, 101, 133, 183b, 210, 221
Gjerland, Nils 2009 214, 223
Gjerland, Nils 2010 202, 2010 207
Gjerland, Nils 2011 84, 2011 216b, 229
Gjerland, Nils 2012 26, 2012 206b
Gjerland, Nils 2013 210b, 224
Gjerland, Nils 2014 214b, 228b
Gjerland, Nils 2015 160
Gjerland, Randi 2003 155
Gjerland, Runa 2000 241b
Gjerløw, Berit Øksnes 2001 247b
Gjermundshaug, Hilde 2002 79
Gjermundstad, Inger Lise 1998 241
Gjermundstad, Jostein 2015 99
Gjermundstad, Vegar 2009 132b
Gjernes, Are 2016 152b
Gjernes, Jessica 2006 128b
Gjernes, Liv 1998 82b
Gjersdal, Steinar 2005 53b
Gjerstad, Jonas Løvaas 2011 186
Gjerstad, Marit 2008 170
Gjerstad, Marit 2011 93
Gjerstad, Per 2011 189
Gjersten, Lars Magne 2005 33b
Gjertsen, Anders 2004 231
Gjertsen, Aslaug 1993 15b
Gjertsen, Janette Ulriksen 2002 243b
Gjertsen, Magnar 2012 152
Gjertsen, Randi 2000 254
Gjertsen, Rigmor 2008 78
Gjertsen, Tor 2009 185b
Gjertsen, Tor 2010 164b
Gjertsen, Tor 2015 191
Gjervik, Arild 2012 71b, 2012 119
Gjervik, Håkon 1998 52
Gjervik, Håkon 2000 84
Gjervik, Judith Nesberg 1993 29b
Gjervik, Marit Haugen 1999 80
Gjesdal, Børge 2008 169
Gjesdal, Ingrid 2011 14
Gjesdal, Kjell Otto 2016 82
Gjesdal, Kåre Olav 2011 14b
Gjesdal, Randi 1997 39b
Gjesdal, Robin Marvik 2010 62
Gjesholm, Jorunn 2015 36b, 37
Gjesme, Hans 2004 99
Gjesme, Hans 2011 92
Gjesme, Hans 2012 56b
Gjesme, Hans 2015 232
Gjestdal, Marie 2003 63b
Gjestland, Kathrine 2017 209
Gjul, Erlend Ona 2005 133, 170b
Gjul, Erlend Ona 2014 89
Gjærevoll, Olav 1993 129
Gjøringbø, Bertil 2011 64b
Gjøringbø, Gunnar 2004 216
Gjøringbø, Gunnar 2005 207
Gjøringbø, Svenn-Ove 2015 258b
Gjørsvik, Geir 2003 55
Gjørvad, Hilde 1999 154b
Gjørven, Helge 30b, 2010 71b
Gjørven, Jarle Midthjell 2010 42b
Gjørven, Reidar 2012 221
Gjørven, Reidar 2013 229
Gjørven, Solveig Askeland 2010 152
Gjørøy, Liv Turid 2007 123
Gjørøy. Atle 1997 97
Gjøvåg, Hilde 2001 55b
Gladsø, John 2011 9
Gladyszak, Claus 2005 65
Glomnes, Torbjørn 2000 29, 230
Glomnes, Torbjørn 2001 205
Glomnes, Torbjørn 2002 217b, 223
Glomnes, Torbjørn 2009 162b
Glomnes, Torbjørn 2011 153, 253b
Glomsaker, Wenche 1996 80
Gloppen, Elin Isane 1995 113
Gloppen, Helge 2005 222
Gloppen, Reidun Sandvik 2017 110
Gloppestad, Aadne 2012 221
Gloppestad, Aadne 2017 133
Gloppestad, Anton Olav 2002 208
Gloppestad, Anton Olav 2010 79b
Gloppestad, Leidulf 2015 187, 214, 222b
Gloppestad, Leidulf 2016 132, 219, 227
Gloppestad, Leidulf 2017 193, 199b, 203b
Gloppestad, Nicoline 2013 195b
Gloppestad, Oddmund 2015 232b
Gloppestad, Olav 1998 25
Gloppholm, Anne Bjørg 1999 114b
Glosvik, Øyvind 2015 48
Godal, Bjørn Tore 1996 38
Godal, Bjørn Tore 1997 218
Godø, Kjartan 2008 201b
Godø, Sissel 2000 75b
Godø, Sissel 2002 111
Godøy, Sverre 1998 103
Goering, Franz 2004 30
Goksør, Susan 1996 202b
Goksøyr, Arnold 1997 46b
Golf, Rein Arne 2011 45
Golubeva, Nicole 2014 48b
Goosen, Donovan 2015 164
Gossner, Ellen Lande 2009 235
Gotteberg, Gro 2003 6
Gotteberg, Johann 2010 148b, 2010 166
Gotteberg, Johann 2013 142
Gotteberg, Lars Terje 1993 112
Gotteberg, Lars Terje 1995 81b
Gotteberg, Reidar 2008 227
Gotteberg, Svein 2007 250b
Gotteland, Pauline 2015 93
Gowri, Kanagaratanam 1993 151b
Graff, Rolf 2015 76
Grahn, Tobias 2002 227
Gram, Bjørn Inge 2013 32b
Gram, Henry 2015 15b
Gram, Maria Therese 2012 51b
Gram, Wenche 2012 51b
Gran, Cathinka 2000 19
Gran, Sølvi 2001 88
Grande, Johannes 2009 35b
Grande, Lene 2015 165b
Grande, Paul Jarle 2004 85
Grane, Anne Kristine 1997 59
Grane, Evy 2010 172b
Grane, Leon 1997 210
Grane, Oddgunn Keilegavlen 2010 174
Grangård, Leif Jørgen 2013 152b
Granhaug, Silje 2011 231
Granheim, Jon 2011 179b
Granheim, Tor Harald 2013 80
Granli, Kari Anne 2015 163b
Granås, Tore B. 2011 224b
Grav, Gaute Grøtte 2004 133b
Grav, Inge 1995 57, 214
Gravdal, Gerhard 2012 191b
Gravdal, Svein 2014 91
Green, Pål 2000 214b
Grefsnes, Per Odd 2012 174
Grefsrud, Anne 1997 58b
Gregoriussen, Kåre 2008 45b
Gregussen, Otto 2001 75
Grendstad, Asbjørn 2017 119
Grenersen, Tore André 1997 224
Grenlund, Marit 2009 83b
Grepperud, Synnøve 1995 167b
Grepstad, Håkon 1994 82
Grepstad, Håkon 1995 37
Grepstad, Håkon 2015 51
Grepstad, Knut Henning 1994 93, 115
Grepstad, Knut Henning 1995 73, 150b
Grepstad, Knut Henning 1998 60
Grepstad, Knut Henning 2001 75
Grepstad, Knut Henning 2006 193
Grepstad, Knut Henning 2007 188
Grepstad, Knut Henning 2008 75
Grepstad, Knut Henning 2009 224
Grepstad, Knut Henning 2011 148
Grepstad, Knut Henning 2012 26, 2012 65
Grepstad, Knut Henning 2015 63b, 153, 170b
Grepstad, Knut Henning 2017 92
Grepstad, Maria Stokstad 1996 141
Greve, Gunnar 2011 190
Greve, Gunnar 2013 127b
Greve, Hanne Sophie 1998 26
Grevsnes, Per-Odd 2015 48
Grieg, Edvard 2007 236
Grieg, Edvard 2014 63
Grimeland, Charlotte 2010 82b
Grimeland, Jostein 1996 222
Grimeland, Jostein 1998 16
Grimeland, Magnus 1995 220b
Grimeland, Ronny 2002 242
Grimeland, Ronny 2014 136b
Grimeland, Trond 2017 188
Grimeland, Trond Jan 1998 60
Grimeland, Trond Jan 2004 110b
Grimeland, Turid 2011 162
Grimelid, Bjarte 2000 94b
Grimelid, Ellinora Høyvik 2010 44
Grimelid, Ellionora 2003 140b
Grimelid, Hogne 2012 14
Grimelid, Roger 2005 179
Grimelid, Sandra 2003 140b
Grimelid, Stine 1993 47b
Grimelid, Torkjell 1999 7
Grimelid, Vidar 2004 77
Grimelid, Vidar 2015 138
Grimsbø, Ove 1997 172
Grimsbø, Ove 1999 49b
Grimsbø, Ragnhild 1999 100b
Grimset, Anita 2012 168b
Grimset, Asle 2012 168b
Grimset, Henriette 2012 168b
Grimset, Jannike 2009 28
Grimseth Jostein 2004 158b
Grimseth, Arne 1999 205b
Grimseth, Arne 2011 229
Grimseth, Carmen 2004 158b
Grimseth, Jostein 1996 154
Grimseth, Julia 2004 158b, 181
Grimseth, Sissel 2000 208
Grimseth, Stian 1993 52b, 269
Grimseth, Stian 1994 71, 133
Grimseth, Stian 1995 124b, 245
Grimseth, Stian 1996 10b, 73, 83b, 154b
Grimseth, Stian 1997 75, 119, 211, 264
Grimseth, Stian 1998 79, 178, 215
Grimseth, Stian 1999 164, 247
Grimseth, Stian 2000 7, 77, 127, 208b
Grimseth, Stian 2001 23
Grimseth, Stian 2002 117, 247
Grimseth, Stian 2003 128b
Grimseth, Stian 2004 6, 77, 158b, 181b, 245
Grimseth, Stian 2005 256, 71
Grimseth, Stian 2006 133, 149b
Grimseth, Stian 2008 196
Grimseth, Stian 2009 28b, 146, 148
Grimseth, Stian 2011 78, 251
Grimseth, Stian 2013 254
Grimseth, Stian 2014 254
Grimseth, Stian 2015 256
Grimseth, Stian 2016 62b, 248, 260b
Grimseth, Stian 2017 215
Grimsrud, Lars 1996 66
Grimstad, Erling 1995 264
Grimstad, Ove 1996 264
Grimstvedt, Bernt 2008 133
Grinde, Andreas 1995 80
Grinde, Heidrun Bjørg Sveinsdottir 2016 102b
Grinde, Lars 1997 25b
Grinde, Lars 2007 175b
Grinde, Leif 1997 25
Grinde, Magnar 1994 67
Grinde, Margit 2002 165b
Grinde, Olav K. 2002 264
Grindedal, Sondre 2014 34b
Grini, Kjersti 1996 202b
Grinvalde, Kristine 2005 11b
Grodås, Annie Kristin 1996 186b
Grodås, Annie Kristin 1996 22b
Grodås, Annie Kristin 1997 86
Grodås, Birger 1997 111
Grodås, Bodil 1996 230b
Grodås, Frode 1993 5, 201b, 223b, 231
Grodås, Frode 1994 174b
Grodås, Frode 1995 93, 112
Grodås, Frode 1996 73, 218, 235b
Grodås, Frode 1997 6, 111b, 132b, 211
Grodås, Frode 1998 88, 151b
Grodås, Frode 1999 95
Grodås, Frode 2004 6, 179b
Grodås, Frode 2006 25
Grodås, Frode 2008 151
Grodås, Frode 2009 170
Grodås, Karolina 1997 111
Grodås, Kjetil 2006 25b
Grodås, Knut 1997 111
Grodås, Kristin Margit 2006 11b
Grodås, Robert 2012 149
Grodås, Robin Gunnar 1997 111
Grodås, Victor 2012 175
Grodås, Øyvind 2008 151
Groseth, Christian 2006 147
Grotle, Aleksander 2007 5, 79b
Grotle, Ann Elisabeth 2009 78b
Grotle, Ann-Katrin 2008 198b
Grotle, Anne Karin Lexau 2004 17
Grotle, Arnkjell 2008 10b
Grotle, Birger 2000 131b
Grotle, Bjarne 1997 163
Grotle, Eirik 2014 47
Grotle, Eli 2004 245
Grotle, Erling 1998 145b
Grotle, Hanne Lee 2002 23b
Grotle, Hanne Lee 2005 49
Grotle, Harald 2012 67
Grotle, Harry 1995 46
Grotle, Jarle 2006 201b
Grotle, John-Roar 2007 79b
Grotle, Magne M. 117
Grotle, Nina 2012 124, 2012 218
Grotle, Oddleiv 2000 131
Grotle, Ole 2013 169
Grotle, Ole Martin 1996 189
Grotle, Olve 1994 201
Grotle, Olve 2011 217b
Grotle, Olve 2012 141, 2012 143, 2012 200, 2012 207b
Grotle, Olve 2013 51b, 144b, 201, 204, 211b, 221b
Grotle, Olve 2014 165, 174, 176, 208, 215b
Grotle, Olve 2015 94, 126, 214, 221b, 230b
Grotle, Olve 2016 219, 226
Grotle, Olve 2017 185, 193, 198b
Grotle, Oskar 1998 145b
Grotle, Sandra 2007 5, 79b
Grotle, Sarah 2007 79b
Grotle, Signe Margrethe 2006 177
Grotle, Svenn-Tore Frøyen 2009 178b
Grotle, Tony 2000 131b
Grotle, Victor 2007 79b
Grotle, Viviane 2007 79b
Grotle, Yngrid 2007 79b
Grov, Bjørn 1996 163, 189
Grov, Bjørn 2003 193
Grov, Bjørn 2008 229
Grov, Bjørn 2009 233b
Grov, Bjørn 2017 122b, 133
Grov, Connie 2007 142
Grov, Eivind 1995 208
Grov, Eivind 1996 141
Grov, Eivind 1998 60
Grov, Eivind 2002 231, 7
Grov, Eivind 2004 145b
Grov, Eivind 2005 98
Grov, Eivind 2011 137,227
Grov, Eivind 2012 217
Grov, Eivind 2013 230
Grov, Eivind 2014 235
Grov, Eivind 2015 241
Grov, Eldbjørg 1994 190b
Grov, Erna 2016 79b
Grov, Inger 2004 145b
Grov, Ingolv 1997 243
Grov, John Ove 2016 79
Grov, Jonas 1994 138b
Grov, Jonas 1995 205
Grov, Kari 1997 174
Grov, Martinus 1993 5, 38b, 113, 162b
Grov, Martinus 1994 138b
Grov, Martinus 1995 161, 205
Grov, Martinus 1996 10b, 154, 176
Grov, Martinus 1997 75, 211, 249
Grov, Martinus 1998 79, 153
Grov, Martinus 2004 179b
Grov, Martinus 2006 153
Grov, Martinus 2009 231
Grov, Martinus 2016 260
Grov, Olav 2011 57, 92
Grov, Per Christian 2016 235
Grov, Richard 2009 131b
Grov, Richard 2013 132b
Grov, Richard 2017 82b, 83, 117
Grove, Gunnhild 2008 139
Grubben, Linda 2007 30b
Grund, Anne Hege 2000 197
Grut, Torunn 2008 68
Grylls, Bear 2010 159
Grytnes, Olav 2007 208
Grytten, Alfred 1993 240b
Grytten, Ansgar 1998 222b
Grytten, Bent 2010 19b, 2010 103
Grytten, Frode 2015 238
Grytten, Helge 2007 27
Grytten, Kristoffer 2015 163b
Grytten, Ole Magnar 2006 22b
Grytten, Silje 1996 41(42b)
Grytting, Elin 1994 76
Grytting, Elin 1997 86
Grytting, Elin 2000 231
Grytting, Elin 2002 139
Grytting, Elin 2011 228b
Grytøyra, Geir 2016 38
Grødem, Kjellaug 1997 143
Grøn, Kr. F. 2009 248
Grønbukt, Lise 2010 123, 2010 137b
Grøndal, Ann Margaret 2011 231
Grøndal, Laila 1999 48b
Grøneng, Anders 2011 200
Grøneng, Atle 1999 127
Grøneng, Aud Elsa 1993 89
Grøneng, Aud Elsa 2006 241
Grøneng, Fred Arild 1997 192
Grøneng, Lovise 1995 37b
Grøneng, Sigurd 2002 218
Grønfur, Ella 2001 256b
Grønfur, Gaute 2008 127
Grønli, Benedicte 1994 252b
Grønli, Espen 2008 228
Grønli, Gry Nordeide 2010 61b
Grønli, Line Nordeide 2010 61b
Grønli, Mari 2014 72b
Grønli, Silje Nordeide 2005 237
Grønli, Siri Nordeide 2003 167
Grønli, Siri Nordeide 2008 166
Grønli, Siri Nordeide 2010 61b
Grønli, Siri Nordeide 2011 177
Grønli, Siri Nordeide 2016 131
Grønli, Thorvald 2010 89b
Grønlid, Siri Noreide 2013 178
Grønlien, Brynjulv 1997 127
Grønlund, Karin 2009 26
Grønlund, Mari 2002 167b
Grønlund, Svein 2004 56b
Grønnevik, Arne 2009 137
Grønnevik, Audun 1993 243b
Grønnevik, Audun 1997 68b
Grønnevik, Audun 1999 88b
Grønnevik, Audun 2000 104b
Grønnevik, Audun 2003 42, 131
Grønnevik, Audun 2004 259b
Grønnevik, Audun 2005 71
Grønnevik, Audun 2006 127b
Grønnevik, Audun 2007 194
Grønnevik, Geir 1998 233
Grønnevik, Geir 2000 231
Grønnevik, Geir 2002 117, 223
Grønnevik, Geir 2003 128b
Grønnevik, Geir 2004 181
Grønnevik, Geir 2005 199
Grønnevik, Geir 2008 196
Grønnevik, Peder Kristoffer 2015 241
Grønnevik, Reidun 2008 78b
Grønnevik, Vidar 2006 96b
Grønning, Thomas 2008 50b
Grønningen, Arild 2005 93
Grønningen, Bjørg Borlaug 2002 128b
Grønningen, Hans 2015 28
Grønningen, Harald 2004 26
Grønningen, Harald 2007 5, 52
Grønningen, Linn 2015 28b
Grønsberg, Agnar 2004 33
Grønsberg, Brita 2002 261b, 7
Grønsberg, Joar 2015 130
Grønsberg, Olav 2002 261
Grønskag, Ole Johan 2003 62
Grønskag, Ole Johan 2005 219
Grønskog, Ole Johan 2004 52, 115
Grønstøl, Solveig Johanne 2008 227, 230
Grønvold, Ingebjørn 2009 121b
Grønvold, Ingebjørn 2016 260
Grøsvik, Monica A.S 2006 11b
Grøthe, Inge Mo 2012 129
Grøthe, Kim Klunderud 2007 74b
Grøthe, Kåre 2005 54
Grøthe, Ole Bjørn 2012 129
Grøttebø, Camilla 2009 201
Grøttebø, Kristen Olav 1996 62, 202
Grøttebø, Kristen Olav 2005 157
Grøttebø, Kristen Olav 2006 197
Grøttebø, Kristen Olav 2008 21b, 200
Grøttebø, Kristen Olav 2013 112b
Grøvlebakke, Bjørn 2008 77b
Guddal, Frank Sanchez 2017 182b
Guddal, Marit 2010 47b
Guddal, Oddrun 2017 182
Guddal, Rolv 2002 223
Guddal, Ruth 1997 119
Guddal, Silje 2001 70
Guddal, Vegard 2015 53b
Guddal, Vivian 2011 129b
Gude, Hans 1998 142
Gude, Hans 2000 19
Gudem, Hanne 1994 165b
Gudem, Jeanine 1994 165b
Gudem, Sigrun 1994 165b
Gudvangen, Arne 2008 219b
Gudvangen, Karl Magnus 1998 246
Gudvangen, Karl Magnus 1999 95
Gudvangen, Karl Magnus 2011 145b
Gudvangen, Knut Magnus 2012 111b
Gulbrandsen, Anja 2000 264
Gulbrandsen, Roar 2011 230
Gulbrandsen, Roar 2012 221
Gulbrandsen, Roar 2014 233
Gulbrandsen, Roar 2017 209
Gulbranson, Fredrik W. 1994 170b
Gulbranson, Fredrik W. 2000 239
Gulbranson, Fredrik W. 2002 91b
Gulbranson, Fredrik W. 2004 14
Gulbranson, Fredrik W. 2006 91
Guldbrandsen, Bjørn Atle 2003 62b
Guldbrandsen, Randi 2001 103b
Guldbransen, Tor 2008 151
Gulestø, Johanne 1993 261
Gulestø, Knut 1993 261b
Gulestø, Modulf 1994 175
Gulestøl, Harry 2015 16
Gulestøl, Kåre 2005 115
Gulhaugen, Caroline Bettine 2009 39b
Gulhaugen, Christian 2009 101
Gulhaugen, Tor-Kristian 2007 238b
Gulhaugen, Tor-Kristian 2008 37, 111b
Gulholm, Sofia Nikoline 2007 252b
Gulholm, Trine 2007 252b
Gullaksen, Bjørn Anker 2004 142b
Gullaksen, Borgny 1998 258
Gullaksen, Guttorm 2014 18
Gullaksen, Odd Erik 1999 121
Gullaksen, Odd Erik 2011 13
Gullaksen, Odd Erik 2017 110, 118
Gullestad, Anne 1993 260
Gullestad, Anne 1994 130
Gullestad, Anne 1997 183b
Gullestad, Anne 1998 5, 83b
Gullestad, Anne 1999 175
Gullestad, Anne 2003 249
Gullestad, Anne 2004 129
Gulli, Irene 1994 115
Gullickson, Charles 2012 221
Gulliksen, Espen 2015 181
Gulliksen, Ole Henrik 2010 53b
Gundersen, Albert 1995 175
Gundersen, Frants 2016 59
Gundersen, Inger 2005 256
Gundersen, Lill Ann 2014 92b
Gundersen, Linn Kristin 2002 185
Gundersen, Linn Kristin 2003 189
Gundersen, Linn Kristin 2004 37
Gundersen, Mette 2002 136
Gundersen, Mette 2015 178b
Gundersen, Mia 2008 67, 90
Gundersen, Olaf Sigurd 1997 95b
Gundersen, Olaf Sigurd 1998 15b
Gundersen, Olaf Sigurd 1999 33
Gundersen, Olaf Sigurd 2001 85b
Gundersen, Olaf Sigurd 2002 97
Gundersen, Olaf Sigurd 2004 146
Gundersen, Olaf Sigurd 2013 112b
Gundersen, Olaf Sigurd 2015 44
Gundersen, Rolf Sanne 2011 169b
Gundersen, Rolf Sanne 2016 261
Gundersen, Sigrid 2004 161
Gundhus, Grete 1998 97b
Gunnarskog, Berge 2006 160
Gunnarstad, Per 1995 239
Gunnerus, Nils Dorph 2009 224
Gunnlaug Ormstunge 1998 126
Gunnufsen, Erling 2014 233
Gurvin, Sissel Bruland 2011 204b
Gurvin, Sissel Bruland 2015 50b
Gustafson, Svein E. 1995 40b
Gustavsen, Finn 2000 203
Gustavsen, Finn 2003 198
Gustavsen, Terje Moe 2009 179b
Gustavson, Frans 2015 88
Guttormsen, Leif 2015 187b
Güettler, Kalle 2011 231
Güettler, Kalle 2012 221
Güettler, Kalle 2014 233
Gytri, Gunnar 1995 156
Gytri, Gunnar 2004 25
Gytri, Lasse 2005 11b
Gytri, Linda 1998 143b
Gytri, Linda 2006 123b
Gytri, Linda 2013 226
Gytri, Odd Magne 2002 63b
Gytri, Reidar 2001 234
Görling, Anders 2010 110b
Gørvell-Dahl, Lars 1998 133
Gåsemyr, Ingrid 2014 198b
Gåsemyr, Johnny 2014 74b
Gåsemyr, Kari Hølmo 2004 226
Gåsemyr, Susanne Merkesdal 2008 41b
Gåsevær, Julie 2001 59b
Gåsvær, Hans 2006 70
Gåsvær, Jo Inge 2013 117, 164
Gåsvær, Merete E. 2005 86
Gåsøy, Geir 2016 94
H
H
H
H
Haaheim, Siv Anne 2008 76b
Haakon Magnus, kronprins 1993 108, 179b
Haakon Magnus, kronprins 2001 32b
Haakon Magnus, kronprins 2006 182b, 184b
Haakon Magnus, kronprins 95b
Haakon VII, konge 1994 76
Haakon VII, konge 1997 259
Haakon VII, konge 1999 218
Haakon VII, konge 2002 128
Haakon VII, konge 2003 206
Haakon VII, konge 2006 195
Haakon, konge 2017 148
Haakon, Kronprins 2008 104b
Haakon, kronprins 2012 77b
Haaland, Agnete 2013 121
Haaland, Agnete G. 1994 130b
Haaland, Agnete G. 1998 197
Haaland, Agnete G. 2000 145
Haaland, Agnete G. 2002 221
Haaland, Agnete G. 2003 249
Haaland, Agnete G. 2004 129
Haaland, Agnethe 2008 140
Haaland, Arild 1996 181b
Haaland, Aslak 2000 212
Haaland, Gunnar-Arne 2001 34b
Haaland, Hilda 2000 264
Haaland, Jostein 2006 156b
Haaland, Monika 1998 175
Haaland, Ragna 1995 146
Haaland, Sigrid 2017 209
Haaland, Ørjan 2007 110
Haarklau, Berit Irene 2006 77b
Haarklau, Kjell 2006 77b
Haarklou, Johannes 2009 71
Haarr, Elisabeth 1996 112b
Haarr, Elisabeth 1997 147
Haarr, Elisabeth 2002 182
Haarstad, Hilde 2006 21
Haave, Anders 1999 66b
Haave, Anders 2011 192
Haave, Turid Aslaug 2011 192b
Haavik, Aurora Leivdal 2007 201(202b)
Haavik, Filippa 2017 111b
Haavik, Trond 2004 211
Habberstad, Ole Magnus 1996 249
Haffset, Ivar 1997 90
Hafstad, Alfhild 2001 34
Hafstad, Arve 2016 184
Hafstad, Erik 2006 252b
Hafstad, Gunni 2008 89b
Hafstad, Ingrid 2004 117
Hafstad, Leif 1993 189
Hafstad, Liv Nina 2016 238
Hafstad, Magne 2001 97
Hafstad, Olav 1996 117
Hafstad, Olianna 2003 27
Hafstad, Svein Erik 2003 261b
Hafstad, Svein Erik 2006 252
Hafstad, Sølvi 1998 180
Hafstad, Terese 2010 70b
Hafstad, Terje 1998 208
Hafstad, Thore Kvalvik 1993 246b
Hafsås, Arve 2008 60
Hafsås, Christoffer 2012 155
Hafsås, Egil Atle 2007 111b
Hafsås, Eirik 2003 189
Hafsås, Helge 1994 153
Hafsås, Helge 1996 163
Hafsås, Helge 1999 87b
Hafsås, Helge 2000 101, 175
Hafsås, Helge 2001 85b, 97, 167, 231
Hafsås, Helge 2002 233b, 264
Hafsås, Helge 2003 7, 93, 232b
Hafsås, Helge 2004 27, 161
Hafsås, Helge 2005 93, 249b
Hafsås, Helge 2007 103b
Hafsås, Helge 2008 157
Hafsås, Helge 2011 64
Hafsås, Helge 2014 122
Hafsås, Marion Fjære 1996 159b
Hafsås, Ove 1993 101b
Hafsås, Roger 1993 100, 101, 112
Hafsås, Ronny 2002 45b
Hafsås, Ronny 2003 50b, 189
Hafsås, Ronny 2004 5, 30b
Hafsås, Ronny 2005 48b
Hafsås, Ronny 2006 72
Hafsås, Ronny 2008 15, 47, 60, 61b, 195
Hafsås, Ronny 2009 42, 186b
Hafsås, Ronny 2012 173
Hafsås, Ronny 33
Hafsås, Ronny 9
Hafsås, Trond 1993 101b
Haga, Bård 2003 171b
Haga, Hans 2003 171b
Haga, Kristina 2003 171b
Haga, Ole Sverre 2004 7, 254b, 261(262b)
Haga, Ole Sverre 2005 240b
Haga, Ole Sverre 2006 194b
Haga, Ole Sverre 2011 2011 227
Haga, Ole Sverre 2012 217
Haga, Ole Sverre 2013 230
Haga, Ole Sverre 2014 235
Haga, Ole Sverre 2015 241
Haga, Åslaug 2003 171b
Haga, Åslaug 2006 29
Haga, Åslaug 2007 190
Haga, Åslaug 2008 52, 100b, 150
Hage, Arne 2001 130b
Hage, Eva M. 2012 206b
Hage, Eva M. 2013 210b
Hage, Eva M. 2014 214b
Hage, Gunnar 2005 207b
Hage, Gunnar 2013 230b
Hage, Ingrid B. 2009 122b, 123
Hage, Kirsti 2007 196
Hage, Laila 2008 152b
Hage, Ole Vegard 2007 46b
Hage, Randi Marie 2008 41b
Hage, Rasmus 2001 130b
Hagelid, Kjell Åge 1997 93
Hagelid, Sigrid 1997 93
Hagelund, Kristina 1997 57b
Hagen, Anders Gjørwad 2012 154b
Hagen, Anette Sva 2008 205b
Hagen, Atle 1995 155b
Hagen, Carl I. 1997 179b
Hagen, Carl I. 2000 7, 218b
Hagen, Carl I. 2003 215
Hagen, Drude 1997 238
Hagen, Elias S. 2014 78b
Hagen, Eva 1999 131b
Hagen, Eva 2005 131b
Hagen, Hilde 2016 48
Hagen, Jane Therese 1995 155b
Hagen, Jannicke 2001 249b
Hagen, Jannicke Helen 1996 249
Hagen, Jarl Rune 2006 59
Hagen, John 1997 97
Hagen, John 2005 131
Hagen, John Hermann Foss 2009 140b
Hagen, Jon 1994 29
Hagen, K. B. 2010 15
Hagen, Leif 1997 61b, 97
Hagen, Leif Erik 2006 162
Hagen, Magne 2000 13b
Hagen, Magne 2009 45
Hagen, Marie 2008 79b
Hagen, Morten 2010 134b
Hagen, Morten 2017 32b
Hagen, Morten Andreas 2011 219b
Hagen, Morten Andreas 2012 200, 2012 209b
Hagen, Morten Andreas 2013 204, 213b
Hagen, Morten Andreas 2014 88, 208, 217b
Hagen, Morten Andreas 2015 214
Hagen, Morten Andreas 2016 219
Hagen, Morten Andreas 2017 193
Hagen, Odd H. 2011 177
Hagen, Odd Henrik 2006 180b
Hagen, Oddfrid 1998 16
Hagen, Olav Erik 2015 182b
Hagen, Pål Sverre 2015 30
Hagen, Ragnar 2000 130b
Hagen, Ragnar 2009 80b
Hagen, Ragnar 2014 106b
Hagen, Rolf Erling 1995 155b
Hagen, Sigbjørn 2008 109b
Hagen, Sigmund 2009 90b
Hagen, Sigvald 1994 171
Hagen, Stein Erik 2016 96
Hagen, Vegard Jansen 2006 76
Hagene, Jon Ivar 2002 128b
Hagenes, Marianne 2011 76
Hagenlund, Gøsta 2000 64
Hagenlund, Gøsta 2011 69b
Hagenlund, Kristina 2004 95
Hagenlund, Sunniva 1994 165b
Hagerup, Edvard 2009 224
Hagerup, Simen 2017 209
Hagesæther, Ole D. 1997 115b, 119, 192, 198b
Hagesæther, Ole D. 1999 59
Hagesæther, Ole D. 2000 145, 259
Hagesæther, Ole D. 2002 198
Hagesæther, Ole D. 2004 25, 59, 92
Hagesæther, Ole D. 2005 27, 186b
Hagesæther, Ole D. 2006 218
Hagesæther, Ole D. 2008 13b, 116, 123
Hagland, Jan 1996 171
Haglund, Jane 1998 41
Haidari, Sohrab 2009 62b
Hakes, David 2014 149b
Hakimi, Nazia 2014 198b
Halbrend, Øystein 2015 74b
Hald, Fredrik 1999 202
Hall, Anders 2007 90
Hall, Anders 2010 117
Halland, Kariann Bøyum 2016 135b
Halland, Nina Knutsen 1999 43(44b)
Halland, Nina Knutsson 2015 37
Halland, Reidun 2017 17
Hallandvik, Linda 2012 70b
Hallandvik, Sondre 2009 41b
Halldorsdottir, Vigdis 2015 61
Halle, Gunnar 2008 151b
Halle, Kari 1995 229
Halle, Karin Helen 1994 78
Halle, Karin Helen 2002 27, 97
Halle, Karin Helen 2003 27
Hallem, Ida Elin 2017 10b
Hallem, Marius 1997 199b
Hallén, Yngve 2000 251
Hallén, Yngve 2008 43
Hallén, Yngve 2009 46, 153b, 173b
Hallén, Yngve 2010 46b, 2010 181
Hallén, Yngve 2011 176b
Hallén, Yngve 2013 178
Hallén, Yngve 2014 181
Hallén, Yngve 2015 203
Halleraker, Øyvind 2005 42
Hallstein Atleson 2000 185
Hallsteinsdottir, Gudrun 2015 67b
Hallstensen, Emil 2017 146b
Hallstensen, Jan 2009 173
Hallstensen, Roy 2007 211b
Halmi, Bea 2013 107b
Halmi, Peter 2013 107b
Halnes, Øyvind 38b
Hals, Fredrik 1996 70
Hals, Heidi Erviksæter 2007 154b
Hals, Jakob 2004 183b
Hals, Jakob 2008 227, 230
Hals, Sissel 1993 211
Hals, Thomas 2009 105
Hals, Thomas 2015 198
Hals, Thomas Paul Reines 2007 154b
Halse, Kristine 1993 173b
Halse, Torgrim 2011 91b
Halset, Mari 2015 42
Halset, Marta 2007 238b
Halset, Marta Finden 2008 75b, 110b, 200b, 211
Halset, Marta Finden 2009 214
Halset, Marta Finden 2010 191, 2010 202
Halset, Marta Finden 2011 148b, 219b
Halset, Marta Finden 2012 200, 2012 209@
Halset, Marta Finden 2013 204, 213b
Halset, Marta Finden 2014 208, 217b, 227
Halset, Marta Finden 2015 214, 223b
Halset, Marta Finden 2016 219, 228
Halset, Marta Finden 2017 193, 200b
Halsnes, Asbjørn 1993 146b
Halsnes, Askale 2004 21b
Halsnes, Harald 1999 26
Halsnes, Ingvar 1993 136b
Halsnes, Ingvar 1994 70b
Halsnes, Ingvar 2002 80b
Halsnes, Ingvar 2003 135b, 243
Halsnes, Ingvar 2005 34b
Halsnes, Marit Henjum 1993 136b
Halsnes, Marit Henjum 2002 80
Halsnes, Marit Henjum 2003 243
Halsnes, Marit Henjum 2005 34
Halsnes, Marit Henjum 2017 205
Halsnes, Ola 2001 66b
Halsnes, Petra 1999 5, 26b
Halsnes, Øyvind 2001 190
Halsør, Ingvild 2007 159
Halsør, Jannike 2001 215b
Halsør, Mari 2001 215b
Halsør, Marte 2001 215b
Halsøy, Håvard 1997 44b
Halsøy, Håvard 2010 121b
Halt, Julia 2015 65b
Haltbrekken, Lars 2013 46
Haltvik, Marvin 1997 166
Haltvik, Trine 1995 200b
Haltøy, Kjartan 2005 253b
Halvdan Svarte 1995 147
Halvorsen, Bente Nilsen 82
Halvorsen, Eva Marie 2003 197
Halvorsen, Eva Marie 2004 123b, 207
Halvorsen, Eva Marie 2011 115
Halvorsen, Halvor 2008 144, 201b
Halvorsen, Halvor 2011 129b
Halvorsen, Jan Halvor 1994 133
Halvorsen, Jan Halvor 2003 102b
Halvorsen, Kristin 1998 84
Halvorsen, Kristin 2003 6, 96b, 238
Halvorsen, Kristin 2009 136
Halvorsen, Kristin 2010 88, 2010 186
Halvorsen, Ole Jørgen 2011 152, 252, 253
Halvorsen, Randi 2016 81
Halvorsen, Sonja 2009 78b
Halvorsen, Torbjørn 1995 58b
Halvorsen, Torbjørn 2004 84b
Halvorsen, Veronika 1999 220b
Halvorsen, Øystein 2004 227
Halvorsen, Øyvind 1994 228
Hamar, Atle 1995 196
Hamar, Atle 1997 161, 231
Hamar, Atle 1999 71, 142, 245
Hamar, Atle 2000 175
Hamar, Atle 2001 13b, 197b
Hamar, Atle 2002 50
Hamar, Atle 2003 74
Hamar, Atle 2004 217b
Hamar, Atle 2006 43
Hamar, Atle 2007 49
Hamar, Atle 2012 84, 2012 177b
Hamar, Atle 2014 174
Hamar, Atle 2016 30
Hamar, Bendik 2012 177b
Hammar, Audun 2004 217b
Hammar, Ruth 2008 113b
Hammarseth, Kari 1996 124
Hammarseth, Odd 1996 124
Hammer, Anders 1995 144b
Hammer, Audun 1997 206b
Hammer, Gry 2007 248
Hammer, Gry 2017 208
Hammer, Jakob 1993 76b
Hammer, Jakob 2013 65
Hammer, Jan Ove 1993 107, 171
Hammer, Kristina 1997 206b
Hammer, Maria 1999 210b
Hammer, Marit 1999 80b
Hammer, Mattis 2005 115
Hammer, Oddlaug 2004 147
Hammer, Olaug 1997 206b
Hammer, Olga 2000 243
Hammer, Ottar 1997 206b
Hammer, Wenche 1993 76
Hammer, Wenche 1999 210b
Hammerfjell, Monika 1993 47b
Hammerseng-Edin, Gro 2015 261b
Hammerseth, Asbjørn 2001 163
Hammerseth, Frode 2010 187b
Hammerseth, Hans Lyder 2011 136b
Hammerseth, Maria Isabell 2009 90
Hammerseth, Steinar 2013 26b
Hammersland, Annbjørg 2009 138b
Hammersland, Anne Grete 2014 84
Hammersland, Olav 2012 112b
Hammersland, Olav 2014 84
Hammersland, Thomas 2016 161b
Hammersvik, Caroline 2010 82b
Hammersvik, Jan 2008 226b
Hammersvik, Jørgund 1995 130(128b), 133b
Hammersvik, Knut Kr. 2002 117
Hammervoll, Irene 1994 132b
Hamn, Andreas 1997 95b
Hamn, Andreas 2004 164
Hamn, Andreas 2011 75b
Hamn, Bente Bjerck 2011 75
Hamn, Bente Bjerk 1997 95b
Hamn, Bente Bjerk 2004 164
Hamn, Emilie 1997 95b
Hamn, Emilie 2004 164b
Hamn, Emilie 2011 75b
Hamn, Even 1997 95b
Hamn, Madeleine 1997 95b
Hamn, Madeleine 2004 164b
Hamn, Madeleine 2011 75b
Hamn, Siv 1997 95b
Hamre, Ann-Helen 1996 139(140b)
Hamre, Anne Karin 2008 154b, 200
Hamre, Anne Karin 2011 4, 85b, 99b, 118b, 201b, 209
Hamre, Anne Karin 2012 199
Hamre, Anne Karin 2013 97, 106b, 146, 147b, 2013 203
Hamre, Anne Karin 2014 145b, 207
Hamre, Anne Karin 2015 213, 240b
Hamre, Anne Karin 2016 155b, 164, 218
Hamre, Anne Karin 2017 69, 83, 160b, 192
Hamre, Arbe E. 2000 199
Hamre, Bjarne 1997 244b
Hamre, Elisabeth S. 2001 95b
Hamre, Elisabeth S. 2002 52b
Hamre, Elisabeth S. 2004 218
Hamre, Elsa 1993 246b
Hamre, Erlend 2015 70b
Hamre, Eva 1995 167b
Hamre, Even 1994 209
Hamre, Gunnvor 2009 174
Hamre, Ingvar 1994 15b
Hamre, Kari-Anne 2009 165
Hamre, Knut 2001 231
Hamre, Knut 2017 174
Hamre, Liv Norunn 1998 156b
Hamre, Magne 2008 229
Hamre, Magne 2010 217
Hamre, Magne 2011 231
Hamre, Martin 2008 108
Hamre, Martin 2011 201
Hamre, Mattis 2004 245
Hamre, Ole 2005 150
Hamre, Rakel 2015 237
Hamre, Sigbjørn 2009 12b
Hamre, Svanhild 2004 63
Hamre, Svein 2015 70b
Hamre, Trond 1993 231
Hamrum, Erna 2009 183
Handal, Gunnar 1995 61b
Handal, Rasmus 2008 30b
Handal, Svanhild 1995 156
Handegård, Inger 1994 189
Handegård, Inger 1998 50
Handeland, Asbjørn 2010 215
Handeland, Gunhild 2008 44b
Handeland, Olav 2016 55b
Hanebrekk, Andrea 2006 227b
Hanebrekke, Anne Elin 1993 39
Hanebrekke, Anne Elin 1994 60b
Hanebrekke, Jonny 2003 171b
Hanebrekke, Linda 1994 60b
Hanekam, Nils 1995 134
Hanevold, Evelyn Lauvstad 2002 79b
Hanevold, Hallvard 32b
Hanks, Tom 2017 94
Hannaas, Torleiv 1995 219
Hanne Refsholt 2008 105
Hannesson, Pall 2015 60b
Hanse, Ingrid 2008 18
Hansen, Aksel Schei 2003 81
Hansen, Anders 2006 20
Hansen, Anna Stadheim 2007 16b
Hansen, Arild Marøy 2005 89
Hansen, Asbjørn 2006 20b
Hansen, Asbjørn 37
Hansen, Astrid 2015 171b
Hansen, Barbro Vang 2006 175
Hansen, Bjarne 2004 75b
Hansen, Bjarne Håkon 2001 6, 186b
Hansen, Bjørn 1996 35
Hansen, Bjørn Magne 2007 85(86b)
Hansen, Bjørn Magne 2008 229
Hansen, Bjørn Magne 2009 235
Hansen, Bjørn Magne 2010 217
Hansen, Bjørn Magne 2011 182b, 231
Hansen, Bjørn Magne 2016 73
Hansen, Britt Torill 2012 27b
Hansen, Carsten Wind 2009 95b
Hansen, Carsten Wind 2010 26b
Hansen, Carsten Wind 2012 18b, 2012 85
Hansen, Dagfinn 2015 241
Hansen, Eivind 1995 264
Hansen, Elina 1998 41b
Hansen, Erik Berg 2003 17
Hansen, Frode 1998 89
Hansen, Geir 1998 41b
Hansen, Georg Olafr Reydarsson 2017 88b
Hansen, Gry Losnegård 2000 242b
Hansen, Guttorm 1998 264
Hansen, Guttorm 2001 142
Hansen, Gøran 34b
Hansen, Hallgeir 2003 23
Hansen, Hans 1997 252b
Hansen, Hans-Christian 2008 204b
Hansen, Harald Tiedeman 2011 96
Hansen, Henny 1999 165b
Hansen, Ingrid 2005 170
Hansen, Jan Nik. 1996 189
Hansen, Jan Nik. 2004 35
Hansen, Jan Nik. 2006 224b
Hansen, Johan 2005 79b
Hansen, Johnny 2010 100
Hansen, Jon Husabø 2015 62b
Hansen, Jostein 2013 107
Hansen, Kari 1998 60
Hansen, Kjell 1994 249b
Hansen, Kjell 1998 41b
Hansen, Knut Harald 2014 163
Hansen, Kurt 1993 115
Hansen, Ludmila 2003 81b
Hansen, Magne 2004 173b
Hansen, Magne 2015 241
Hansen, Margunn Herland 2003 36b
Hansen, Marit 34b
Hansen, Marius 34b
Hansen, Mathias 1998 41b
Hansen, Mathias 2002 127b
Hansen, Mia 34b
Hansen, Oddvar 2000 127
Hansen, Oddvin 1995 122b
Hansen, Richard 2006 153
Hansen, Robert 2008 34b
Hansen, Rolf Magne 2000 28b
Hansen, Rolv Rynning 2008 82b
Hansen, Sissel Losnegård 2000 130
Hansen, Susan Målsnes 2007 102b
Hansen, Svein 1994 190
Hansen, Svein 2008 106b, 165, 221
Hansen, Svein 2009 223
Hansen, Svein 2010 207
Hansen, Svein 2011 216b
Hansen, Svein 2012 206b
Hansen, Svein 2013 210b
Hansen, Svein 2014 214b
Hansen, Svein 2015 220b
Hansen, Svein 2016 225b
Hansen, Svein 2017 197
Hansen, Svein Arne 2011 132b
Hansen, Terje 2010 178b
Hansen, Torhild M. 2011 231
Hansen, Trond 2010 183b
Hansteen, Hans Jacob 1996 171b
Harald Gullskjegg 1995 147
Harald Hårfagre 1995 6, 49, 147
Harald Hårfagre 2000 185
Harald Hårfagre 2001 247
Harald Hårfagre 2003 62
Harald Hårfagre 2004 172
Harald, kong 2012 192
Harald, konge 1993 61b, 176b, 182b, 186, 205b, 257
Harald, konge 1995 141
Harald, konge 1996 26b, 132b
Harald, konge 1997 115b
Harald, konge 2000 7
Harald, konge 2001 80
Harald, konge 2002 126b, 127b, 128b, 129b, 130b, 227b,229
Harald, konge 2006 20b, 50, 51
Harald, konge 2007 46b
Harald, konge 2009 179b
Harald, konge 2013 168b
Harald, konge 2014 22, 181
Harald, konge 2016 45, 67b
Haraldson, Gudvin 2005 171b
Haram, Gunn Anita 2003 142b
Haram, Øyvind 2009 44
Harbakk, Ellen 2015 72b
Harbakk, Svein 2008 174
Harbitz-Rasmussen, Eilif 2012 59b
Harboe, Peter H. 2009 224
Harden, Jason Nemor 2009 121
Hareide, Audun 2006 216b
Hareide, Einar 1996 180b
Hareide, Knut Arild 2004 204b
Hareide, Knut Arild 2005 158, 199
Hareide, Knut Arild 2016 199
Hareide, Margrete 1994 28
Hareide, Solveig 2012 220
Hareide, Åge 2016 261
Hargin, Christine 2015 45
Harkjerre, Geir 1995 24b
Harlem, Hanne 2000 234
Harlem, Hanne 2001 6, 108b
Harlem, Hans Petter 1997 36b
Harms, Joni 2000 159
Harnes, Kristian 2009 20b
Harris, Emmylou 2007 70
Harskjerr, Mari Hove 1998 237b
Hartmann, Julius Cæsar 2016 195
Hartvedt, Marit 2001 245b
Hartvedt, Marit 2011 228b
Hartvigsen, Anne Marie 1996 29
Hashin, Hassan Samriye 2004 224
Hashin, Hassan Samriye 2005 6, 101
Haslestad, Andreas 1995 109
Hassel, Astrid 2007 178
Hasund, Torbjørn 2002 92b
Hatestad, Silje Marie 2002 42b
Hatlebakk, Veronica 2017 21b
Hatleberg, Erlend 2010 146b
Hatlebrekke, Bjarne 2004 264
Hatlebrekke, Julia 2015 31
Hatlebrekke, Klaus 2011 20
Hatlebrekke, Reidun 2016 191b
Hatledal, Arvid 2007 78
Hatledal, Else Marit 2008 120b
Hatledal, Kristin 2000 77
Hatledal, Kristin 2005 71
Hatledal, Kristin 2008 120b
Hatledal, Kristin 2011 230
Hatledal, Paul 1996 230
Hatledal, Per 2002 47
Hatledal, Per 2008 120b
Hatledal, Per 2013 37b
Hatledal, Ågot 2008 60b
Hatlelid, Jon Henning 2008 188
Hatlelid, Rune 2007 219b
Hatlelid, Rune 2009 9b
Hatlelid, Steinar 2006 98
Hatlelid, Ståle 2015 206
Hatlem, Arne 1998 72
Hatlem, Arvid 1995 131
Hatlem, Arvid 2000 48
Hatlem, Daniel Engdal 2015 36b
Hatlem, Edgar 2000 48
Hatlem, Edvard 2000 48b
Hatlem, Håkon André 1994 52b
Hatlem, Jan Erik 1994 52b
Hatlem, Kent Rune 1994 52b
Hatlem, Kent Rune 2015 36b
Hatlem, Kjell 1998 72b
Hatlem, Kurt 2002 102
Hatlem, Martine 1994 52b
Hatlem, Oddvar 2006 125b
Hatlem, Oddvar 2008 228
Hatlem, Oddvar 2015 17
Hatlem, Rolf 1994 52b
Hatlem, Sissel 1994 52b
Hatlem, Sissel 2009 95b
Hatlem, Svein Åge 1995 39
Hatlem, Sveinung 1998 72b
Hatlen, Elisabeth 1998 264
Hatlenes, Arne 2003 26
Hatlenes, Michelle 2014 68b
Hatlenes, Odd Egil 2001 5, 10
Hatlenes, Trond 2016 26
Hatlenes, Trond 2017 38
Hatleset, Ove 1994 37b
Hatleset, Trond 2008 182b
Hatleseth, Magnhild 2004 264
Hatlestad, Aleksander 2008 39b
Hatlestad, Anette Arentzen 2015 72b
Hatlestad, Audun 2001 211
Hatlestad, Audun 2012 96b
Hatlestad, Borgny 2009 22b
Hatlestad, Lars Fredrik 2005 75b
Hatlestad, Sigvart 2008 39b, 41b
Hatlestad, Silje Marie 2001 173b
Hatlestad, Torstein 2008 33b
Hatlevik, Kristina Raad 2016 77b
Hatlevoll, Øyvind 1998 132
Hatlevoll, Øyvind 1999 24
Hatlevoll, Øyvind 2001 116b
Hatlevoll, Øyvind 2006 100b
Hatling, Per 1994 163
Hatling, Per 1994 6
Hatløy, Aleksander Tonning 2015 36b
Hatløy, Eirik Tonning 2015 36b
Hatløy, Jarle Tonning 2015 36b
Hatløy, Kjartan 1996 182b
Hatløy, Kjartan 2011 230
Hatløy, Kjartan 2012 179b, 2012 220
Hatløy, Kjartan 2014 225, 233
Hatløy, Kjartan 2016 238
Hatløy, Ole 1998 184b
Hatløy, Olga 2007 93
Hatten, Frode 2016 88
Hattestad, Trine 1993 166b
Hattestad, Trine 1997 111b, 150
Hattestad, Trine 1999 176b
Hattestein, Heidi 2008 229
Hattestein, Heidi 2010 217
Hattestein, Heidi 2011 230
Haug, Ada 1993 27
Haug, Andreas 2008 69b, 164b
Haug, Edvald 1993 146
Haug, Kari 1999 180
Haug, Lasse 2011 80
Haug, Peder 2014 72
Haug, Sveinung 1999 180
Haug, Thomas 2008 69b
Haugan, Jens Petter 2009 112b
Hauge, Adolf 2000 123b
Hauge, Alf Kristian 1994 151
Hauge, Alf Kristian 2003 165b
Hauge, Anders Martin 1997 235
Hauge, Ann-Jorunn 2000 152
Hauge, Anne-Sofie 1998 16
Hauge, Arthur 2000 152
Hauge, Arvid 2008 146
Hauge, Astrid 2007 27
Hauge, Atle 2005 164
Hauge, Beate Vik 2003 235b
Hauge, Beate Vik 2011 179
Hauge, Beate Vik 2012 132, 2012 146
Hauge, Bente Øien 1995 212b, 216b
Hauge, Bente Øien 2003 209
Hauge, Bente Øien 2009 201b
Hauge, Bente Øien 2010 45b
Hauge, Bente Øien 2014 200
Hauge, Bernt 2000 169b
Hauge, Bernt 2008 48
Hauge, Bjarne 2010 64b
Hauge, Bjarte 2017 12
Hauge, Bjarte Lofnes 2004 221
Hauge, Bodil 1997 166b
Hauge, Britt Veum 2013 179b
Hauge, Brynjulf Grønlien 2002 117
Hauge, Bård 2004 125b
Hauge, Cathrine Grønli 2008 76b
Hauge, Eivind Nordvik 2004 178b
Hauge, Elise B. 1994 168b
Hauge, Elise Broch 2010 67b
Hauge, Eva Eide 1993 218b
Hauge, Filip 2016 222b
Hauge, Frank 1993 93
Hauge, Frank 1994 14b
Hauge, Frank 1996 46
Hauge, Freddy 2014 119b
Hauge, Gaute Lerpold 2014 81b
Hauge, Hans Nielsen 1996 111
Hauge, Harald 2002 52
Hauge, Harald 2005 234
Hauge, Harald Arvid 2008 219b
Hauge, Heidi 1993 92
Hauge, Heidi 1997 145
Hauge, Heidi 2000 239
Hauge, Heidi 2002 153b
Hauge, Helge 2001 22b
Hauge, Hilde 2002 52b
Hauge, Hilde 2004 218
Hauge, Ida 2017 142b
Hauge, Inge Villy 2004 218
Hauge, Inge Villy 2016 180
Hauge, Iselin 1996 15b
Hauge, Iselin 2003 113b
Hauge, Jens 1997 217
Hauge, Jens 2012 161b
Hauge, Jens 2015 232b
Hauge, Johanne Broch 2000 116b
Hauge, Jon Eilert 1999 264
Hauge, Kari 2006 91
Hauge, Karsten 2007 215b
Hauge, Kenneth 2003 113b
Hauge, Kim 2000 199
Hauge, Kirsten 1997 166b
Hauge, Kjell Ove 1993 158b
Hauge, Kjell Ove 1994 115, 133, 168b, 175
Hauge, Kjell Ove 1995 113, 177
Hauge, Kjell Ove 1996 189
Hauge, Kjell Ove 1997 38, 75, 150, 163, 189
Hauge, Kjell Ove 1998 6, 178b, 233
Hauge, Kjell Ragnar 2015 115b
Hauge, Kåre 2003 92b
Hauge, Kåre 2008 35b
Hauge, Kåre 2011 200
Hauge, Kåre 2012 9b
Hauge, Lars 2005 65
Hauge, Leif 1997 25b, 112
Hauge, Leif 2001 11
Hauge, Lene 1999 235b
Hauge, Linda Grotle 2003 10b
Hauge, Linda Grotle 2010 45b
Hauge, Linda Grotle 2014 202b
Hauge, Liz 2015 90b
Hauge, Magnar 2004 56
Hauge, Magnhild 2013 97b
Hauge, Marthe, Midtun 1999 186b
Hauge, Martin 1994 195
Hauge, Martin 2003 186
Hauge, Mikkel 1995 233b
Hauge, Monica 2002 52b
Hauge, Monica 2004 218
Hauge, Monica 2016 78
Hauge, Norvald 2007 110
Hauge, Oddvar 2003 113b
Hauge, Olav H. 2005 253
Hauge, Olav Reidar 2005 20b
Hauge, Olav Selås 1998 188b
Hauge, Ole Kristian 1999 55b
Hauge, Per 37
Hauge, Per Otto 2014 28
Hauge, Rune 1997 166b
Hauge, Stig 2006 38b
Hauge, Stig Inge 1994 173
Hauge, Stina Bydal 1995 249b
Hauge, Svein 2000 123b
Hauge, Svein Dag 2013 225b
Hauge, Svein Dag 2015 76
Hauge, Terje 2000 251
Hauge, Tom Olav 1995 46b
Hauge, Tor Arne 2002 92b
Hauge, Tor Arne 2014 137
Hauge, Tove 1996 15
Hauge, Tove 2003 113b
Hauge, Trygve 1993 218b
Hauge, Trygve 2005 115
Hauge, Øyvind 2003 113b
Hauge, Øyvind 2008 41b
Hauge, Åsta Magni 1994 64
Hauge, Åsta Magni 1995 7, 192b
Haugejorden, Harald 1995 80
Haugen, Agnar 2001 6, 164b
Haugen, Andreas Reisæter 1995 201b
Haugen, Andreas Reisæter 2001 245b
Haugen, Andreas Reisæter 2012 133
Haugen, Anita 2009 134b
Haugen, Ann Kristin 2001 186b
Haugen, Anna 1994 165b
Haugen, Anne Kristin 2000 158b
Haugen, Anne-Grete B. 2008 68
Haugen, Arve 2001 130b
Haugen, Arve 2002 56, 56b
Haugen, Arve 2007 32
Haugen, Arve 2012 216b
Haugen, Bjørn Aage 2009 27
Haugen, Borghild 1998 92b
Haugen, Carl 1996 12b
Haugen, Connie 2005 20b
Haugen, Edvin 2009 164b
Haugen, Else Mari 2001 186b
Haugen, Erling 2009 200b
Haugen, Frode 2013 64b
Haugen, Geir 2002 189b
Haugen, Geir Johnny 2001 167
Haugen, Gjertrud 2014 159
Haugen, Gunn Siren 2016 207
Haugen, Gunvor 1993 214b
Haugen, Gyda 1996 244
Haugen, Hallvard Borlaug 2005 52b
Haugen, Hans I. 2004 35b
Haugen, Harald 2000 40
Haugen, Harald 2008 32b
Haugen, Harald 2011 45b
Haugen, Harald 2015 186b
Haugen, Hege 1998 203b
Haugen, Helge 2015 166
Haugen, Hilde 2003 137b
Haugen, Inge 2008 59b
Haugen, Inge Asbjørn 1997 229
Haugen, Inge Asbjørn 2005 158
Haugen, Inge Asbjørn 2007 103
Haugen, Inge Asbjørn 2009 21b
Haugen, Inge Asbjørn 2015 111b
Haugen, Ingrid 2000 127
Haugen, Ingrid 2001 189
Haugen, Ivar 2011 106b
Haugen, Jan 2008 188
Haugen, Jan Erlend 2013 193b
Haugen, Jette 1995 251
Haugen, Johannes 1996 71b
Haugen, Kai Roger 2014 159
Haugen, Karin 2008 227
Haugen, Karin 2009 237
Haugen, Karin 2010 213
Haugen, Kjell 1996 117
Haugen, Kristoffer 2007 46
Haugen, Kåre H. 1997 71
Haugen, Kåre H. 1999 171
Haugen, Lars 1998 92b
Haugen, Lise Mari 2006 256
Haugen, Lise Mari 2009 99b
Haugen, Mari Elise 2006 90
Haugen, Maria Åsnes 2001 203b
Haugen, Marie 2007 46
Haugen, Martin 38b
Haugen, Monica 2009 34b
Haugen, Nils 1995 180b
Haugen, Odd 2003 110
Haugen, Odd Roger 2013 223b
Haugen, Oddmund Reisæter 2012 151
Haugen, Oddrun Horne 2011 127
Haugen, Oddstein 2008 35
Haugen, Oddstein 2016 53
Haugen, Olav Reidar 1996 12
Haugen, Olav Rune 2002 56b
Haugen, Olav Rune 2011 194
Haugen, Olgunn 2016 239
Haugen, Oscar 2015 180b
Haugen, Oscar 2016 181b
Haugen, Per 2014 118
Haugen, Ragnhild 1998 249
Haugen, Renate 2001 186b
Haugen, René 2009 62b
Haugen, Rikard Olai 1996 12b
Haugen, Rikard Olai 2005 20b
Haugen, Roald 1994 104
Haugen, Robert 2008 47
Haugen, Roger 2004 177
Haugen, Roger 2009 204b
Haugen, Rolf 2005 234
Haugen, Rolf 2009 204
Haugen, Roy Åge 2016 94
Haugen, Sandra Lyng 2016 107
Haugen, Sara 1996 12b
Haugen, Sarah Fiskaa 2014 51b
Haugen, Sigmund 2011 197
Haugen, Siri Linn 2015 35b
Haugen, Stein 2001 226b
Haugen, Stein Kåre 2015 187b
Haugen, Susanna 2003 226
Haugen, Svanhild 2000 207b
Haugen, Svanhild 2009 193b
Haugen, Svein 2016 207
Haugen, Sølvi 2001 186b
Haugen, Tor Gunnar 2016 94
Haugen, Tore 1996 12b
Haugen, Tore 2005 20b
Haugen, Turid 1998 203b
Haugen, Ådne 2013 159b
Haugenes, Camilla 2000 209b
Haugenes, Gaute 1997 224
Haugenes, Margunn 1997 7, 224b
Haugenes, Margunn 2000 7, 96b, 209b(210b), 261(262b)
Haugenes, Margunn 2002 97
Haugholt, Henning 2009 206
Haugland, Anne Joril 2003 177b
Haugland, Anne Joril 2005 93
Haugland, Bjørn 1999 55b
Haugland, Bjørn 2008 105
Haugland, Brita 1998 129
Haugland, Brita 2009 234
Haugland, Gerhard 2000 264
Haugland, Gerhard 2001 75
Haugland, Glenn Erik 1994 24
Haugland, Hanne 1997 150b
Haugland, Hilde 2003 32b
Haugland, Ingulf 1995 258
Haugland, Irene 1997 258b
Haugland, Ivar H. 2007 5, 88b
Haugland, Jardar Raa 2002 135b
Haugland, Jarle Kristoffersen 2004 219b
Haugland, Knut 2005 152
Haugland, Laila 2014 119b
Haugland, Mari 2003 68b
Haugland, Mari 2005 171b
Haugland, Mats 2007 5
Haugland, Ole Karsten 1993 31
Haugland, Ove Jan 2008 105
Haugland, Reiel 2009 163b
Haugland, Rita 2007 88
Haugland, Rune 2015 194b
Haugland, Rune 2016 50
Haugland, Sunniva Sandvik 2008 108b
Haugland, Tora 2009 71
Haugland, Valgerd Svarstad 2002 138
Haugland, Valgerd Svarstad 2004 25, 47, 53, 188b
Haugland, Vebjørn Nord 2015 194b
Haugland, Vidar 2008 105
Haugland, Vidar 2017 35
Haugland, Ørjan 2004 211
Haugland, Åsta 2012 142b
Haugnes, Bjarte 2009 75b
Haugnes, Lars 2006 177
Haugnes, Lars 2009 75b
Haugnes, Reidun 2003 238
Haugnes, Reidun 2005 36
Haugnes, Rolf 2010 173b
Haugsbakk, Johnny 2010 188b
Haugsbakk, Johnny 2011 41
Haugsbakk, Johnny 2014 189
Haugsbakk, Vilde 2017 142b
Haugsberg, Jermod 2002 27
Haugsberg, Jermod 2003 86
Haugsbø, André 2000 127
Haugsbø, André 2003 81
Haugsbø, André 2008 103b
Haugsbø, Elisabet 2010 62b
Haugsbø, Elisabeth 2013 113b
Haugsbø, Hjalmar 2009 207b
Haugsbø, Hjalmar Grønvold 2005 75b
Haugsbø, Håkon 1999 171
Haugsbø, Leon 2017 59
Haugsbø, Sunniva 1999 20 3
Haugsbø, Thomas 2016 234b
Haugsdal, Marita 2000 191b
Haugsdal, Merete 2016 19b
Haugsrud, Ane Karin 2000 227
Haugstad, Bjørn 2014 185
Haugstad, Egil Magne 2016 185
Haugstad, Norvald 1994 236b
Haugstad, Randi 1997 167b
Haugstad, Stian 1999 159b
Haugstad, Tore 1999 159
Haugstad, Tore 2001 51
Haugsvær, Bjørn Harald 1995 229
Haugsvær, Bjørn Harald 1998 93
Haugsvær, Bjørn Harald 1999 237
Haugsvær, Bjørn Harald 2007 236
Haukaas, Solveig 1993 53
Haukadal, Eirik 2008 139b
Haukedal, Birthe Loe 2017 8
Haukedal, Bård 1994 85
Haukedal, Johan 1993 100, 101, 112
Haukedal, Jonvall 1996 110b
Haukedal, Leif 2017 85b
Haukedal, Per 1996 110b
Haukedal, Svein Olav 1996 50b
Haukedalen, Tore 1993 158b
Haukedalen, Tore 1998 179b
Hauken, Hallvard 2004 126b
Hauken, Hallvard 2005 131b
Haukereid, Jan 2001 93
Haukøy, Håkon 2009 230
Haukøy, Håkon 2010 214
Haukøy, Håkon 2011 230
Haukøy, Malene 2009 33b
Haukøy, Malene 2011 2011 93
Haukøy, Malene Blikken 2007 115
Haukøy, Malene Blikken 2008 68
Haukøy, Malene Blikken 2009 19
Haukøy, Malene Blikken 2016 44b, 248
Haukås, Arne 1993 63
Haukås, Ingeborg 2008 72b
Haukås, Ingeborg 2013 59b
Haukås, Inger 2008 77b
Haukås, Jomar 1993 169
Haukås, Jomar 2011 2011 33b
Haukås, Jomar 2012 156b
Haukås, Jomar 2017 141
Haukås, Kim 2014 32
Haukås, Pernille 2008 72b
Hausberg, Inger 2003 86
Hausberg, Jermod 2016 73
Hauståker, Henrik 2008 39b
Hauståker, Ingolf Skjerven 2015 259b
Hauståker, Marta Skjerven 2015 259b
Haveland, Alette 2001 88b
Haveland, Astrid Bjorøy 1997 56b
Haveland, Gunnar 1995 229
Haveland, Heidi 1996 236b
Haveland, Heidi 2002 180b
Haveland, Ingrid Hellweg 1997 260
Haveland, Ingrid Hellweg 2001 88
Haveland, Ingrid Hellwege 2008 131b
Haveland, Marcus 2012 15b
Haveland, Marius 2001 236b
Haveland, Mona 1994 203b
Haveland, Målfrid 1995 229
Haveland, Reinulf 2002 235b
Havelange, Joao 1995 132b
Havellen, Anders Torleiv 2016 131
Havn, Dag 2009 101
Havn, Evert 2008 19b
Havn, Evert 2012 55b
Havn, Gunnar 1995 5, 90b
Havn, Idar Grøneng 2001 211
Havn, Idar Grøneng 2005 179
Havn, Kristian 2003 63, 145
Havn, Kristin 2000 139b
Havn, Kristoffer 2000 139b
Havn, Terje Lukas 2010 193
Havn, Yngve Grøneng 2006 177
Havn, Yngve Grøneng 2008 138b
Havn, Åse 2000 139
Havnen, Anders 1996 110
Havnen, Erling 1994 82b
Havnen, Leif 1995 237b
Havnen, Leif 1997 255
Havnen, Oddgeir 1995 205
Havnen, Oddgeir 1996 62b
Havnen, Oddgeir 1997 139
Havnen, Oddgeir 1999 195
Havnen, Oddgeir 2000 199
Havnen, Oddgeir 2001 167
Havnen, Oddgeir 2001 191
Havnen, Oddgeir 2003 209
Havnen, Olav 2002 199b
Hawkes Nora Marie Lund 2009 17b
Hawkes, Kristen 2009 17b
Hay, Elise 2012 130b
Hayles, Angela 2010 9b
Heck, Henk van 2014 189b
Hedenstad, Oliver Dag 2004 260
Hedin, Tove 1999 94
Heedman, Peter 1997 69
Heedman, Peter 1999 121
Heedmann, Peter 1996 255
Heen, Aleksander Øren 2011 216b
Heen, Aleksander Øren 2012 26, 2012 206b
Heen, Aleksander Øren 2013 210b
Heen, Aleksander Øren 2014 214b
Heen, Aleksander Øren 2015 19b, 155b, 158, 219, 220b
Heen, Aleksander Øren 2016 224, 225b
Heen, Aleksander Øren 2017 28, 136b, 196, 197b
Heen, Jon Ove 1997 74
Heen, Kjell-Arvid 1998 134
Heen, Susanne 2003 30
Hegbom, Even B. 2012 156b
Hegbom, Rolf 1994 264
Hegdal, Jon 1994 100, 101b
Hegdal, Jon 1995 120b
Hegdal, Jon 2000 183
Hegdal, Jon 2004 36
Hegdal, Jon 2011 2011 28, 227
Hegdal, Jon 2012 217
Hegdal, Jon 2013 230
Hegdal, Jon 2014 235
Hegdal, Jon 2015 241
Hegelund, Jakob 1998 38
Hegg-Lunde, Dagdinn 2001 81, 262b
Hegg, Agnar 2010 212b
Hegg, Halldrid 1999 79b
Heggdal, Dorte 1998 129
Heggdal, Ingeborg 2014 169b
Heggdal, Nils 2004 249
Heggdal, Nils 2013 37b
Heggdal, Nils Arild 2014 169
Heggdal, Sverre 1998 129
Heggebø, Svein 2016 84
Heggedal, Nils 1999 54
Heggedal, Odd-Roger 2001 145b
Heggeheim, Liv Kristin 2000 25
Heggelund, Cecilie 2008 17b
Heggelund, Cecilie 2013 120b
Heggelund, Lars Petter 2000 239
Heggelund, Leif 1994 146b
Heggelund, Leif 1995 7, 209b
Heggem, Kristian 2016 60b
Heggen, Arild 2011 231
Heggen, Hanne 2016 50b, 175b
Heggen, Kari 2015 21b
Heggen, Laila 1996 186b
Heggen, Laurits Otterdal 2011 196b
Heggen, Nikolai 2000 59b
Heggen, Pål 2000 68
Heggen, Rasmus Otterdal 2011 196b
Heggen, Ronny 1993 63
Heggen, Ronny 1994 111b
Heggen, Severin Otterdal 2011 196b
Heggen, Sverre 2011 2011 227
Heggen, Sverre 2012 217
Heggen, Sverre 2013 230
Heggen, Sverre 2014 235
Heggen, Sverre 2015 241
Heggen, Sverre M. 1999 227b
Heggen, Sverre M. 2002 141
Heggen, Sverre M. 2007 241
Heggen, Thore 2000 59b
Heggen, Thore 2012 19
Heggen, Tollef 2000 59b
Heggenes, Trygve 1994 123b
Heggestad, Arne 2001 55
Heggestad, Astrid 1993 29b
Heggestad, Astrid 1997 23b
Heggestad, Audun 1993 64
Heggestad, Eldbjørg 2015 31
Heggestad, Jostein 2014 101b
Heggestad, Kurt 1998 88b
Heggestad, Kurt 2008 73b
Heggestad, Laila 2004 10b
Heggestad, Magnar 1997 23b
Heggestad, Maria 1995 5, 72b, 221b
Heggestad, Marit 1995 252b
Heggestad, Marit 2005 215
Heggestad, Per 1995 252
Heggestad, Per 2005 215
Heggestad, Sigrid 2010 161
Heggestad, Thor Henning 1994 71
Heggestad, Thor Henning 2006 177
Heggheim, Anne Lise 2015 198b
Heggheim, Bjørg 1998 48b
Heggheim, Britt Eva 2008 41b
Heggheim, Cathrine 2011 203
Heggheim, Dag 1994 63
Heggheim, Else Marie Aaland 1998 37b
Heggheim, Else Marie Aaland 2003 195b
Heggheim, Helene 2008 41b
Heggheim, Inger 2003 85b
Heggheim, Jan 2011 26
Heggheim, Jan 2013 37b
Heggheim, Jane 1993 115
Heggheim, Jarle 2012 135b
Heggheim, Jorunn 2000 25
Heggheim, Jorunn 2017 76
Heggheim, Kjell 1994 27
Heggheim, Kjell 2011 203
Heggheim, Malene 2009 23b
Heggheim, Narve 1993 165b
Heggheim, Per 2003 159b
Heggheim, Stig 2008 151b
Heggheim, Svein 2007 223
Heggheim, Sverre 1993 165
Heggheim, Terje 2010 165, 2010 197
Heggheim, Terje 2012 36, 2012 62
Heggheim, Terje 2013 66b, 142
Heggheim, Terje 2017 13
Heggheim, Tore 1993 105
Heggheim, Trygve 1998 113
Heggheim, Trygve 2002 20b
Heggheim, Trygve 2003 207b
Heggheim, Vidar 1996 91b
Heggheim, Vidar 1999 212
Heggheim, Vidar 2017 76b
Heggheim, Øyvind 2002 42b
Heggheim, Øyvind 2010 101
Heggheim, Åsa 1993 165
Heggholmen, Harry 2003 79b
Heggholmen, Wenche 2003 79b
Heggland, Johannes 1994 224
Heggland, Johannes 1997 183b
Heggø, Aud 2004 217b
Heggø, Ingrid 1995 256
Heggø, Ingrid 2001 51
Heggø, Ingrid 2005 188b
Heggø, Ingrid 2008 159, 190, 220
Heggø, Ingrid Bjørketun 2009 154b, 223b
Heggø, Ingrid Bjørketun 2010 207
Heggø, Ingrid Bjørketun 2011 215b
Heggø, Ingrid Bjørketun 2012 205b
Heggø, Ingrid Bjørketun 2013 138, 209b
Heggø, Ingrid Bjørketun 2014 213b
Heggø, Ingrid Bjørketun 2015 47, 78, 198, 219, 279
Heggø, Ingrid Bjørketun 2016 224b
Heggø, Ingrid Bjørketun 2017 67b, 92b, 137, 196b
Heggøy, Arnulf 1993 20b
Heggøy, Frode 2017 140
Heggøy, Jan Arve 2017 140
Heggøy, Johannes 1993 20b
Hegheim, Kolbein Samuelsen 1993 165b
Hegle, Per Erling 2006 125
Hegranes, Bjørn 2001 172b
Hegranes, Bjørn 2006 168b
Hegranes, Bjørn 2007 43b
Hegranes, Svanhild 2001 172
Hegreberg, Roy 2017 78, 79
Hegrenes, Judith 2010 116, 2010 157
Hegrenes, Norvald 2015 34b
Hegrenes, Odd 2004 241
Hegrenes, Odd 2010 145b
Hegrenes, Rune 2014 60
Hegrenes, Rune 2016 239
Hegrenes, Stine 2006 21b
Hegrenes, Thomas 1998 76b
Hegrenes, Åse 2002 166
Hegrenes, Åse 2004 155
Heiberg, Astrid Nøklebye 1994 98b
Heiberg, Astrid Nøklebye 1996 214
Heiberg, Astrid Nøklebye 2004 95
Heiberg, Eli 2011 53
Heiberg, Hans H. H. 1995 103b
Heiberg, Hege 1999 51
Heiberg, Ingebjørg Strand 1997 15b
Heiberg, Jean 2002 222
Heiberg, Nina 2006 94b
Heiberg, Sigrid Zurbuchen 2017 183b
Heide-Steen, Harald jr. 2001 231
Heide, Ola 1994 92
Heide, Stein 2008 21
Heien, Geir Erling 2004 201
Heienberg, Anne Marie 2003 189
Heier, Gunnar 1996 85
Heieren, Ingrid Andersen 1998 162b
Heieren, Ingrid Andersen 1999 100b
Heieren, Ingrid Andersen 2017 109b
Heieren, Thorkild 2003 141b
Heieren, Thorkild 2014 9, 198
Heieren, Thorkild 2015 165b
Heieren, Thorkild 2017 127b
Heieren, Thorkild 37
Heikkinen, Børje 2002 238
Heimen, Tom Erik 2015 103b
Heimestøl, Marlin Anita 2003 62b
Heimlid, Jon-Rune 2010 189b
Heimlid, Jon-Rune 2011 29b
Heimlid, Olav 2016 26b
Heimsdal, Rakel 2011 231
Heimseter, Lars Daniel Underlid 2013 66b
Heimseter, Sindre 2017 146b
Heimsæter, Alfred 1996 224b
Heimsæter, Aud 1996 224
Heimsæter, Jeanette 1996 224b
Heimsæter, Mindor 1996 224b
Heimsæther, Elisabeth 1994 216
Heine, Tor 2006 175
Heinzle, Florian 2005 179
Heinänen, Katja 2010 193
Hekneby, Greta 2010 217
Heldal, Tom 2005 236
Heldal, Tom 2009 50b
Helgeim, Johannes 1998 85b
Helgesen, Bjørn Petter Bergheim 2016 50b
Helgesen, Gunn 1997 231
Helgesen, Gunn 2000 80b
Helgesen, Gunn 2001 66
Helgesen, Gunn 2002 188b
Helgesen, Gunn 2003 7, 197b
Helgesen, Gunn 2006 228, 247
Helgesen, Gunn 2007 189b
Helgesen, Gunn R. 2008 211
Helgesen, Gunn R. 2009 71, 214
Helgesen, Gunn R. V. 2010 17b, 2010 74b, 2010 202
Helgesen, Hans Christian 2009 112b
Helgesen, Helge 2004 253b
Helgesen, Maria 2009 156b, 232
Helgesen, Maria 38b
Helgesen, MonicaV. 2008 26b
Helgesen, Paul Jacob 2008 221
Helgesen, Paul Jacob 2009 223
Helgesen, Paul Jacob 2010 207
Helgesen, Tom 2009 234
Helgestad, Frode 2006 23
Helgestad, Frode 2016 235b
Helgestad, Rebecca 44b
Helgheim, Aksel 2000 215
Helgheim, Alf 1999 94b
Helgheim, Alf 2010 20b
Helgheim, Alf 2012 106b
Helgheim, Anne Grete 1994 252b
Helgheim, Anne Grete 2009 232
Helgheim, Botilla Oline Olsdotter Matre 1999 94
Helgheim, Dagvor 1994 25b
Helgheim, Edvin 1997 61
Helgheim, Edvin 2000 72, 145
Helgheim, Edvin 2001 198, 235
Helgheim, Edvin 2005 213b
Helgheim, Edvin 2008 228
Helgheim, Edvin 2014 225
Helgheim, Ivar 2005 137
Helgheim, Ivar 2009 172b
Helgheim, Jarle 2000 251
Helgheim, Jarle 2007 185b
Helgheim, Jarle 2010 21b
Helgheim, Jarle 2011 181
Helgheim, Jarle 2015 231, 232b
Helgheim, Joar 2012 41
Helgheim, Jørgen 1994 181b
Helgheim, Jørgen 1996 168
Helgheim, Jørgen 2007 118b
Helgheim, Kamilla Lind 2003 89b
Helgheim, Maja 2008 41b
Helgheim, Marit 2009 138
Helgheim, Merete 2006 153
Helgheim, Merete 2007 153b, 159
Helgheim, Merete 2012 92b
Helgheim, Nils J. 2007 64
Helgheim, Nils J. 2009 224
Helgheim, Nina 1996 168b
Helgheim, Nina 2000 226b
Helgheim, Njål 2011 20b
Helgheim, Oddbjørg 2010 20b
Helgheim, Oddbjørg 2017 134
Helgheim, Solfrid 2010 141
Helgheim, Tilla 1999 94b
Helgøy, Heide 2000 187
Helgøy, Jan 2011 15
Helgøy, Jan 2017 43b
Helgås, Andrine 2009 124
Helgås, Frode 1998 180
Helgås, Oda 2009 118
Helgås, Oddbjørn 2001 121
Helgås, Svein 2001 261b
Hellan, Oddvar 2000 185
Helland, Alf 2007 31b
Helland, Alvhild 103b
Helland, Arne 2009 103b
Helland, Dag Arne 1993 189
Helland, Dag Arne 1997 189
Helland, Fredrik 2005 23b
Helland, Hallgeir 2006 91
Helland, Helge 2007 31
Helland, Ingjald 2006 68
Helland, Ole Agnar 2008 58b
Helland, Ronny 1995 259b
Helland, Sigurd 2006 197
Helland, Terje 1998 28
Helland, Thore 2007 31
Hellandsjø, Lars 2006 26b, 109
Hellandsjø, Lars 2016 130
Hellandsjø, Lars 30b
Hellandsjø, Leif 2010 82
Helldal, Jim 2016 137
Helle, Arve 2003 216
Helle, Arve 2006 45b, 99, 214
Helle, Arve 2007 190b
Helle, Arve 2007 84b
Helle, Arve 2008 210
Helle, Arve 2009 185b, 214
Helle, Arve 2010 197b, 2010 202
Helle, Arve 2011 40, 106, 216b, 217b
Helle, Arve 2012 186, 2012 200, 2012 206b, 2012 207b
Helle, Arve 2013 119b, 148b, 192, 204, 210b, 211b
Helle, Arve 2014 78, 146, 208, 214b, 215b
Helle, Arve 2015 154, 203, 214, 220b
Helle, Arve 2016 137, 219, 225b
Helle, Arve 2017 193, 197
Helle, Arvid 1993 112
Helle, Berit 2016 191b
Helle, Britt Irén 1997 175b
Helle, Caroline 1996 100b
Helle, Catrine 2005 105
Helle, Dag Arne 2004 116
Helle, Grete 2006 91
Helle, Grethe 1999 18b
Helle, Heidi 2005 21b
Helle, Henning 1998 77
Helle, Jan Erik 1997 175b
Helle, Jonn 1997 106
Helle, Kari Eikenes 2001 244
Helle, Kari Eikenes 2004 250
Helle, Knut 2001 247
Helle, Knut 2002 130
Helle, Knut 2003 143
Helle, Knut 2014 225
Helle, Leif Arne 1997 175
Helle, Mads 1997 175b
Helle, Magnus 2016 191b
Helle, Odd Gisle 2003 141
Helle, Per Øyvind 2008 46, 226b
Helle, Per Øyvind 2010 123
Helle, Per Øyvind 2011 113, 125
Helle, Per Øyvind 2012 28b
Helle, Per Øyvind 2013 18
Helle, Roar Frøyen 2014 72b
Helle, Roy Henning 2000 197b
Helle, Sigmund B. 2011 227
Helle, Sigmund B. 2012 217
Helle, Sigmund B. 2013 230
Helle, Sigmund B. 2014 235
Helle, Sigmund B. 2015 241
Helle, Solmund 1996 107b
Helle, Solmund 1997 174b
Helle, Stian 2007 27
Helle, Svein 1995 193
Helle, Svein 1996 255b
Helle, Svein 1998 112
Helle, Svein 1999 239b
Helle, Svein 2004 20b
Helle, Svein 2013 193
Helle, Tiril 2010 52b
Helle, Tor 1993 113
Helle, Torodd 2013 193
Helle, Torodd 2015 203
Helle, Vidar 2013 30
Helle, Vilde 2017 165
Helle, Øyvind 2010 11
Hellebust, Gunnar 2012 29b
Hellebust, Isak I. 1993 259
Hellebust, Jarle 2000 185b
Hellebust, Kine 2000 189
Hellebust, Sigrunn 2004 217b
Hellebø, Jan 2008 166b
Hellebø, Leif 1994 217
Hellebø, Leif 1995 152
Hellebø, Olav 2009 132
Hellebø, Stein Kristian 2007 108b
Hellebø, Tom 2015 143
Helleland, Anders 2002 53b
Helleland, Anne-Britt 2001 75
Helleland, Brita 1995 51b
Helleland, Brita 1998 77b
Helleland, Eivind 2000 29
Helleland, Eivind 2002 41b, 47
Helleland, Kjell 1993 156
Helleland, Linda Hofstad 2016 30, 72
Helleland, Nora 2008 157b
Helleland, Per 1995 86b
Helleland, Per 2001 75
Helleland, Terje 2015 4
Hellenes, Agnar 2014 202
Hellerud, Runar 2015 137b
Hellerud, Øystein 2006 91
Hellesen, Agathe Osland 1996 236
Hellesen, Arild 1998 53
Hellesen, Gerd 1998 53b
Hellesen, Lars Kristian 2009 75b
Hellesen, Rune 1994 92
Hellesen, Siri 1998 53b
Hellesen, Terje 2006 168b
Hellesen, Tommy 1998 53
Hellesen, Tor-Erik 1998 53b
Helleseter, Marte 2006 87b
Helleseth, Asgeir 2013 68
Hellesnes, Jon 2015 238
Hellestveit, Endre 2008 140
Hellesund, Kim Rune 2004 102
Hellesø, Karstein 2004 103b
Hellesøy, Magnar 2016 136b
Hellevang, Arnt 1994 150b
Hellevang, Jon Oddvar 1994 93
Hellevang, Jon Oddvar 1995 67
Hellevang, Jon Oddvar 2003 93
Hellevang, Kai Ronny 1995 229
Hellevang, Rolf Magne 2001 75
Hellevang, Solfrid Løvik 2003 216b
Hellevik, Alf 1993 21b
Hellevik, Alf 1997 249
Hellevik, Alf 1999 144b
Hellevik, Alf 2001 7, 242b
Hellevik, Atle 1995 140
Hellevik, Atle 2001 242
Hellevik, Atle 2008 6, 229
Hellevik, Atle 2016 239
Hellevik, Atle 2017 228
Hellevik, Henrik Rivedal 2005 170b
Hellevik, Pernille Rivedal 1993 21b
Hellevik, Pernille Rivedal 2007 66b
Hellum, Olga 2002 242b
Helmen, Brage 2014 78b
Helmen, Lina K. 2014 78b
Helmers, Louise Block 2009 59b
Helmers, Sigrid Bloch 2010 73b
Helmsdal, Rakel 2012 221
Helmsdal, Rakel 2014 233
Helse, Torgrim 2012 94
Helsengren, Gunnar 1994 146
Helset, Daniel 2004 198
Helseth, Jakob 2009 89
Helsing, Morten 2009 243
Heltne, Elena 2011 103b
Heltne, Joakim 2011 103b
Heltne, Johan 2013 176b
Heltne, Sanny 1996 258
Helvik, Alf Reidar 1996 127
Heløy, Valborg 1997 58
Henanger, Mari 2011 80b
Henden, André 1993 40
Henden, Anna 2010 141b
Henden, Arne 1995 126b
Henden, Astrid 2012 85b
Henden, Atle 2011 165
Henden, Einar A. 2005 198b
Henden, Eli Skarstein 2004 7, 205b
Henden, Frode 2001 147
Henden, Inger Johanne 1996 81b
Henden, Jørgen 38b
Henden, Kjell 1997 169b
Henden, Kristian 1995 186b
Henden, Leon 2008 15b
Henden, Margun 1999 27
Henden, Marit Mjelva 2006 241
Henden, Ole Petter 2013 220
Henden, Olin Johanne 1999 43b
Henden, Olin Johanne 2011 196, 216b
Henden, Olin Johanne 2012 26, 2012 206b
Henden, Olin Johanne 2013 210
Henden, Olin Johanne 2014 214b
Henden, Oselie Hagen 2017 145b, 165b
Henden, Roar 1999 231
Henden, Trygve 2007 49
Henden, Unn 1994 145
Henden, Unn 1997 60b
Henden, Yvonne 1993 40
Henden, Åge Kristian 2001 211
Hendriks, Martin 2016 64
Hendriksen, Arve 2002 27
Henjesand, Jan Inge 1996 93
Henjesand, Odd Erik 1998 197
Henjesand, Rune 2009 135
Henjesand, Svein 1996 84b
Henjum, Arnt Erik 2015 143
Henjum, Eivind 1993 269
Henjum, Geirmund 1995 49
Henjum, Geirmund 2001 75, 119b
Henjum, Geirmund 2003 185
Henjum, Geirmund 2004 27, 110
Henjum, Ivar 1999 142
Henjum, Ivar 2002 116
Henjum, Ivar 2008 68
Henjum, Liv 1993 68
Henjum, Liv 1995 179b, 197b
Henjum, Liv 1997 110, 136, 161
Henjum, Liv 1998 67
Henjum, Liv 1999 176, 204, 205b
Henjum, Liv 2005 115
Henjum, Liv 2007 223
Henjum, Olav O. 1997 255
Henjum, Olav O. 2000 91b
Henjum, Sigrid 2006 153, 193b
Henjum, Sigrid 2007 93
Henjum, Sigrid 2011 49b
Henjum, Sigrid 2015 112b
Henjum, Sigrid 2016 238
Henjum, Steinar 2015 124
Henjum, Torgeir Sværen 2010 67
Henjum, Torgeir Sværen 2012 117b
Henjum, Trond 2011 170b
Henjum, Øystein 2015 30b
Henjum, Øystein U. 2012 77
Henne, Gunn Helen 2002 196
Henningsen, Tilde 2016 201
Henningsen, Tonje 2009 159
Henriksbø, Guro Øksendal 2006 129
Henriksbø, Kjell 2000 166
Henriksbø, Målfrid 2000 166
Henriksen, Arve 2006 205b
Henriksen, Arve 2008 230b
Henriksen, Arve 2009 237
Henriksen, Arve 2010 219
Henriksen, Arve 2014 229
Henriksen, Eivind 2012 92
Henriksen, Helge 2000 22
Henriksen, John Georg 2007 159
Henriksen, Jon 2009 234
Henriksen, Jøran 2007 203
Henriksen, Klara 2007 159
Henriksen, Mathias 2015 82
Henriksson, 2014 Tuva 2014 Oldeide 2014 8b
Henriksson, Daniel 2014 8
Henriksson, Tindra Oldeide 2014 8b
Herbert, Tine 2004 258
Herbertson, Thale 1997 19(20b)
Hergeirsson, Thorir 2013 115
Hergeirsson, Thorir 2015 116
Herheim, Kjell 2008 229
Herheim, Kjell 2012 221
Herland, Alf 1999 212
Herland, Astri 1994 201b
Herland, Constanse 1994 201b
Herland, Frode 2002 102b
Herland, Iselin 2001 191
Herland, Iselin 2002 102
Herland, Iselin 2004 47
Herland, Karen Johanne 2013 193b
Herland, Konstanse 1999 212
Herland, Magny 1996 178
Herland, Margit 2003 36b
Hermansen, Benjamin 2001 32
Hermansen, Elisabeth 2002 124b
Hermansen, Linda 1998 212b
Hermansen, Olav 1998 212b
Hermansen, Peter 1998 212b
Hermansen, Roger 1995 140b
Hermansen, Tormod 2006 10
Hernandez, Scott Johnsen 2009 11b
Hernes, Gudmund 1994 217
Hernes, Gudmund 1995 202, 261
Hernes, Gudmund 1996 38
Herrevoll, Kåre 2015 90b
Herstad, Anders 1999 219b
Herstad, Arild 1999 219b
Herstad, Erlend Haugen 2015 220b
Herstad, Erlend Haugen 2016 225b
Herstad, Erlend Haugen 2017 197b
Herstad, Fredrik 2015 179b
Herstad, Gudmund 2015 239
Herstad, Gudrun 2013 222b
Herstad, Halldor 2000 47b
Herstad, Hans Erik 2004 259b
Herstad, Harald 2012 75
Herstad, Ina 1999 219b
Herstad, Jan 1998 67b
Herstad, Jan 1999 241b
Herstad, Jan 2000 47, 85, 208
Herstad, Jan 2002 167
Herstad, Jan 2003 14
Herstad, Jan 2003 198
Herstad, Jan 2004 139
Herstad, Jan 2005 42b
Herstad, Jan 2006 29
Herstad, Jan 2007 166
Herstad, Jan 2008 147
Herstad, Jan 2010 173
Herstad, Jan 2016 186b
Herstad, Jarle 2000 5, 89b
Herstad, Jeanette Storehaug 2001 88b
Herstad, Jørgen Jone 101
Herstad, Kirsten Reed 2004 231b
Herstad, Kjersti 1999 195
Herstad, Kurt 1995 159b
Herstad, Mali 1999 219b
Herstad, Solbjørn 1999 219b
Herstad, Synnøve 1999 67
Herstad, Synnøve 2001 63(64b)
Hersvik, Idar 1995 170b
Hersvik, Rune 1995 170b
Herting, Dag Rune 2015 165b
Hervik, Frode 2006 219
Hervik, Jarle 1994 45
Hervik, Jarle 1997 157
Hervik, Jarle 2006 107
Hesjedal, Andreas 2017 81
Hesjedal, Asbjørn 2016 168
Hesjedal, Marita 2009 115
Hesjedal, Sara Kristin 2017 81
Hesjevik, Elin 1998 24b
Hesjevik, Elin 2011 116
Hesjevoll, Albert 2001 186b
Hesjevoll, Gro Kirsti 2001 186b
Hesjevoll, Harald 2003 62
Hesjevoll, Harald 2012 37
Hesjevoll, Sigrid 2016 239
Hesjevoll, Sigrid 2017 209
Hesjevoll, Sjur 2009 237
Heske, Marianne 1995 204b
Hesler, Rachel 2017 47b
Hessevik, Betty 2012 128b, 2012 221
Hessvik, Elin 2011 8b
Hestaad, Jørgen Holme 2003 139b
Hestad, Arne 2000 212b
Hestad, Aslaug 2006 17b
Hestad, Audhild 2008 126
Hestad, Bertil 2006 17b
Hestad, Einar 2004 98
Hestad, Gunnar 1993 163
Hestad, Martin Å. 2014 78b
Hestad, Ragni 1994 182
Hestad, Ragni 1995 177b
Hestad, Sondre Lien 2009 17b
Hestad, Stine Lien 2009 17b
Hestad, Turid Håheim 2011 148
Hestenes, Ann 1998 89
Hestenes, Ann 2006 26b
Hestenes, Ingvill 2007 256
Hestenes, Ingvill 2014 139b, 189
Hestenes, Ingvill 2015 32b
Hestenes, Jakob 1996 211
Hestenes, Jakob 2000 240b
Hestenes, Malmfrid 1999 250b
Hestenes, Ola M. 1998 127b
Hestenes, Ola M. 1999 7, 250b
Hestenes, Ola M. 2000 240
Hestenes, Ola M. 2001 251
Hestenes, Ola M. 2008 75
Hestenes, Ola M. 2009 224
Hestenes, Per 2000 240
Hestenes, Per-Arne 2014 178
Hestenes, Steffen 2009 89b
Hestetun, Anne Gine 2016 154, 200
Hestetun, Anne Gine 2017 156b, 229b
Hestetun, Aslaug 1996 120b
Hestetun, Barbara 1995 179b
Hestetun, Eline Moene 2013 58b
Hestetun, Gøran Nordli 2006 116b
Hestetun, Marianne 2013 58b
Hestetun, Reidar 2016 37b
Hestetun, Sonja 1995 237b
Hestetun, Svein Magne 2012 219b
Hestnes, Aud Sissel 2005 163
Hesvik, Arve 2000 166
Hesvik, Bjarne 2000 166
Hesvik, Sigrid 2000 166
Hetland, Tor Arne 2001 49b
Hetland, Tor Arne 2002 124
Hetland, Tor Arne 2005 46b
Hetle, Ingvild 1998 76
Hetle, Ivar 1999 258
Hetle, Leif 2003 43b
Hetle, Malene 2008 33b
Hetle, Olav 2003 20b
Hetle, Siv Maren 2008 33b
Hetlelid, Knud Mikkel 2001 103b
Hetlevik, Ruben 2016 171
Hetleøen, Veslemøy 1997 169
Hewitt, Hannah 2015 66b
Hexeberg, Nora 2014 155b
Heyerdahl, Jacqueline 1995 137b
Heyerdahl, Sonja 1995 7
Heyerdahl, Thor 1995 7, 137b, 202
Heyerdahl, Thor 1997 122
Heyerdahl, Thor 2006 153
Hickman, Pia 2016 51b
Hickman, Pia Jensen 2012 33b
Hickman, Siv 2016 51b
Higraff, Torgeir 2006 153
Hilde, Anders 2000 25
Hilde, Aslak 2017 117
Hilde, Bente Frøystad 2008 87b
Hilde, Bjarte 2000 159b
Hilde, Geir Inge 2015 151
Hilde, Grethe H. 2011 28
Hilde, Gudmund 2004 12b
Hilde, Håvard Johan 2013 194b
Hilde, Irene 2004 121
Hilde, Jostein 2001 207b
Hilde, Jostein L. 1999 49b
Hilde, Lars Åge 2013 90b
Hilde, Per Oddvar 2004 189b
Hilde, Richard 1997 249
Hilde, Signy 2000 159b
Hilde, Steinar 1999 49b
Hilde, Tom 2012 179
Hilde, Tom 2013 76b
Hildenes, Karoline 2001 155b
Hildeskor, Kjetil 2012 92
Hildeskorm Aslaug 2001 16b
Hildre, Anders 1996 167b
Hildre, Per Oddvar 2005 199
Hildremyr, Frank 2008 78b
Hille, Roger Nedberg 2011 44
Hiller, Helge 2003 231b
Hiller, John Magne 2014 19
Hiller, Ole 2003 231b
Hiller, Øyvind 2003 231
Hilleren, Gudveig 1994 23b
Hilleren, Johan 1999 82
Hilleren, Jorunn 1996 103
Hilleren, Jorunn 1997 117
Hilleren, Kåre 1995 221b
Hilleren, Lars Joar 1996 103b
Hilleren, Per 1994 41b, 164b
Hilleren, Per 1996 13, 103b
Hilleren, Per 1997 117
Hilleren, Per 2008 47
Hilleren, Roger 2002 166b
Hilleren, Roger 2003 62b, 203
Hilleren, Roger 2005 129, 202b
Hilleren, Roger 2006 45
Hilleren, Vivian 1999 82b
Hilleren, Åshild 1999 82b
Hillersøy-Heggøy, Milla 2015 217b
Hillersøy, Atle 1998 65
Hillersøy, Berte 2007 123
Hillersøy, Dag Ove 2001 133b
Hillersøy, Dagmund 2001 133b
Hillersøy, Finn 1996 171b
Hillersøy, Geir Inge 2003 117b
Hillersøy, Jostein 1993 107
Hillersøy, Jostein 1998 65
Hillersøy, Jostein 2013 152b
Hillersøy, Jostein 2016 149b
Hillersøy, Magnar 1998 65
Hillersøy, Magnar 2016 148b, 149b
Hillersøy, Malvin 2000 219b
Hillersøy, Olai 2002 20
Hillersøy, Steffen 2016 149
Hillersøy, Tore 1994 166b
Hillersøy, Tore 1997 253
Hillersøy, Tore 1998 65
Hillersøy, Tore 2000 218
Hillersøy, Tore 2009 36
Hillersøy, Tore 2016 148, 149b
Hillestad, Alf Magne 1995 76b
Hillestad, Anita Fodnes 2010 66b, 2010 101b
Hillestad, Asle 1995 91
Hillestad, Asle 1996 219
Hillestad, Asle 1998 158
Hillestad, Asle 2002 247
Hillestad, Asle 2011 153
Hillestad, Asle 2016 189
Hillestad, Gunn Sissel 2012 63b
Hillestad, Janniche 2012 63b
Hillestad, Kari 2003 31b
Hillestad, Kjell Magne 2010 215b
Hillestad, Magne 2007 75, 223
Hillestad, Per 1994 159
Hillestad, Per 2015 76
Hillestad, Per Fridolf 1995 93
Hillestad, Per Fridolf 1996 23
Hillestad, Per Fridolf 2000 47, 91(92b), 127
Hillestad, Per Fridolf 2004 47
Hillestad, Per Fridolf 2006 83b
Hillestad, Pål 2010 66b
Hillestad, Åge 1993 81
Hillesund, Kari 2017 98b
Hiort, Andreas 2009 224
Hisdal, Hege 2015 148
Hiseni, Cendresa 1996 85b
Hiseni, Cendresa 1998 23b
Hiseni, Floriana 1996 85b
Hiseni, Floriana 1998 23b
Hiseni, Rukije 1996 85b
Hiseni, Rukije 1998 23b
Hiseni, Salih 1996 85b
Hiseni, Salih 1998 23b
Hitchcock, Alfred 2007 5
Hivju, Kristoffer 2015 30
Hivland, Ole Bjarne 2000 85
Hjalte, Tor 2014 225
Hjartholm, Alfred 1996 45
Hjartholm, Anita 2007 125b
Hjartholm, Atle 1993 115
Hjartholm, Hanne 2017 175b
Hjartholm, Helga 2009 22b
Hjartholm, Inger Johanne 1999 63b
Hjartholm, Mona 2004 219b
Hjartholm, Rudi 2000 73
Hjartåker, Karina Sofie 2002 43b
Hjellbakk, Anders 2014 144
Hjellbakk, Svein 2014 229
Hjellbrekke, Harald 2006 22
Hjellbrekke, Kjell Arne 2015 143b
Hjelle, Anja 2007 143b
Hjelle, Anne Mette 2012 143b
Hjelle, Anne-Mette 2008 42b
Hjelle, Aud 1996 211
Hjelle, Aud 2015 239
Hjelle, Bjørn Frode 1994 195
Hjelle, Cato 2008 41b
Hjelle, Emma Elisabeth 2007 170b
Hjelle, Gro Larsen 2008 87b
Hjelle, Halvard 2007 143b
Hjelle, Helene 2005 244
Hjelle, Helge 1997 136
Hjelle, Helge 1999 205
Hjelle, Helge 2000 145
Hjelle, Helge 2008 142, 143b, 190b
Hjelle, Helge 2009 13
Hjelle, Helge 2010 11
Hjelle, Helge 2012 159b, 2012 188b
Hjelle, Helge 2015 81
Hjelle, Inger Elin Nes 2012 146
Hjelle, Ingfrid 2005 187b
Hjelle, Kim 2007 158
Hjelle, Kim 2015 106
Hjelle, Kim 2016 134
Hjelle, Knut Tore Nes 2012 81b
Hjelle, Leif 2005 244
Hjelle, Linda 2011 72b
Hjelle, Lorentz 1999 10b
Hjelle, Lorentz 2007 170b
Hjelle, Magne 1999 76b
Hjelle, Marit 2009 42
Hjelle, Merete 1995 237b
Hjelle, Oddrun 2012 32b
Hjelle, Odny 2009 138b
Hjelle, Ola Arne 2007 143b
Hjelle, Per 1996 72b
Hjelle, Per 2005 96
Hjelle, Per 2011 30
Hjelle, Siw Ingun 2008 87
Hjelle, Thomas 2005 250
Hjelle, Thomas 2013 27b
Hjelle, Tore Nes 2017 103
Hjelle, Vilde 2016 187b
Hjelle, Vilde 2017 106b
Hjellebakk, Anders 2001 115
Hjellebrekke, Arve 1994 255b
Hjellebrekke, Ove 1997 39b
Hjelleflat, Solrun 2017 169
Hjellesom, Kasper 1995 117
Hjellevoll, Laila 1997 104
Hjellevoll, Laila 2005 45b
Hjellhaug, Ann Sigrid 2014 11
Hjellhaug, Tormod 1998 119b
Hjellhaug, Trine Lerum 2006 36b
Hjellhaug, Trine Lerum 2009 19
Hjellhaug, Trine Lerum 2010 55
Hjellhaug, Trine Lerum 2011 77b
Hjellhaug, Trine Lerum 2016 172b
Hjellhaug, Trine Lerum 2017 12, 129, 173b
Hjellnes, Jørn Hofsø 2013 137
Hjellum Ingmar 2002 120
Hjellum, Eivind 1993 251
Hjellum, Kjellaug 2002 120
Hjellum, Marie Holm 1993 245b
Hjellum, Oddleiv 1998 5, 51b
Hjellum, Oddveig 1998 51b
Hjellvoll, Laila 2007 187
Hjelm, Bjarte 2015 268b
Hjelm, Kjell 1994 186
Hjelmbrekke, Egil 2003 226
Hjelmbrekke, Egil 2005 219
Hjelmbrekke, Eirik 2013 89
Hjelmbrekke, Eli 2003 226
Hjelmbrekke, Eli 2005 219
Hjelmbrekke, Kristine 1999 93b
Hjelmeland, Agnar 1999 171
Hjelmeland, Andreas 2009 229b
Hjelmeland, Arle 1995 59
Hjelmeland, Arle 2005 109
Hjelmeland, Arle 2007 81
Hjelmeland, Arle 2008 226b
Hjelmeland, Arle 2015 236b
Hjelmeland, Bertine 1995 7, 256b
Hjelmeland, Bjørn 2010 186
Hjelmeland, Bjørn Ivar 2001 190
Hjelmeland, Bjørn Ivar 2004 132
Hjelmeland, Egil 1997 147
Hjelmeland, Egil 1998 189b
Hjelmeland, Egil 2000 185
Hjelmeland, Egil 2002 172
Hjelmeland, Egil 2004 98b
Hjelmeland, Egil 2007 174
Hjelmeland, Egil 2008 161b
Hjelmeland, Frank Magne 2008 170
Hjelmeland, Fritz 1996 193
Hjelmeland, Fritz 1999 51
Hjelmeland, Fritz 2000 29
Hjelmeland, Fritz 2008 170
Hjelmeland, Fritz 2013 196
Hjelmeland, Hjalmar 2005 93
Hjelmeland, Jakob Monsen 2004 108b
Hjelmeland, Johannes 1997 119
Hjelmeland, Johannes 2005 182
Hjelmeland, Maria 2005 158
Hjelmeland, Martha 1996 10
Hjelmeland, Odd 1996 10b
Hjelmeland, Reidar 1993 164b
Hjelmeland, Rune 1996 80b
Hjelmeland, Thea 2003 63b
Hjelmeland, Thea 2005 109b
Hjelmeland, Thea 2007 81b
Hjelmeland, Thea 2008 172
Hjelmeland, Thea 2013 175
Hjelmeland, Thea 2014 225, 229, 230b
Hjelmeland, Thea 2015 12, 236b
Hjelmeland, Thea 2016 237
Hjelmeland, Thea 2017 207
Hjelmeland, Torulf 2000 179b
Hjelmeland, Torunn Styve 1995 256b
Hjelmen, Vidar 2006 153
Hjelmervik, Ben 1998 71b
Hjelmervik, Ben 1999 68
Hjelmervik, Ove 1995 212
Hjelmeset, Agnar 1999 5, 47b
Hjelmeset, Agnar 2007 52b
Hjelmeset, Elisabeth 2005 46
Hjelmeset, Ida 2005 46
Hjelmeset, Jacob 2011 91b
Hjelmeset, Karen Marie 2010 182
Hjelmeset, Lars Agnar 2005 46
Hjelmeset, Lars-Agnar 2002 124
Hjelmeset, Margret 1999 5, 47b
Hjelmeset, Margret 2007 52b
Hjelmeset, Marthe Johanne 2005 46
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1993 63, 130b
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1994 60, 111, 245
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1995 66b, 93
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1996 23, 24b, 189
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1997 31, 38, 97
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1998 5, 70b, 153, 233
Hjelmeset, Odd-Bjørn 1999 5, 7, 47b, 54b, 71, 95, 147, 170b, 177, 246b
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2000 5, 29, 63b, 127, 245b
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2001 5, 19(20b), 35, 49b, 97, 203
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2002 27, 44b, 47, 124b
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2003 27, 71
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2004 5, 26b, 185
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2005 5, 46b, 71
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2006 20b, 219
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2007 5, 52b, 253(254b), 256
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2008 6, 14b, 54, 88, 190, 226b
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2009 9, 43b, 231
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2010 33b, 215
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2011 97b, 229, 251, 258, 265
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2012 50b, 217
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2013 224, 254
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2014 228, 254
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2015 96, 234, 256, 269b
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2016 236, 248, 260, 261
Hjelmeset, Odd-Bjørn 2017 140, 206, 215, 229
Hjelmeset, Ola 2007 43
Hjelmeset, Ola 2008 141, 171
Hjelmeset, Ola 2010 120b
Hjelmeset, Olav 2009 86b
Hjelmeset, Roar 1994 60b
Hjelmeset, Roar 2002 102b
Hjelmeset, Roar 2014 254
Hjelmeset, Roar 2015 256
Hjelmeset, Roar 2016 248
Hjelmeseter, Karen Marie 2004 224
Hjelmeseter, Karen Marie 2007 17b
Hjelmeseter, Karen Marie 2011 10, 146b, 215, 216b
Hjelmeseter, Karen Marie 2012 205,206b
Hjelmeseter, Karen Marie 2013 209, 210b
Hjelmeseter, Karen Marie 2014 15, 213, 214b
Hjelmeseter, Karen Marie 2015 220b, 234
Hjelmeseter, Karen Marie 2016 225b, 236
Hjelmeseter, Karen Marie 2017 197b, 206
Hjelmeseter, Karen-Marie 1997 16
Hjelmeseth, Bodil 1995 183
Hjelmeseth, Bodil 1996 176
Hjelmeseth, Halldis 2010 120
Hjelmeseth, Roar 1996 23, 176
Hjelmeseth, Roar 1997 38
Hjelmhaug, Jon Erik 1998 103
Hjelmhaug, Marte Bjelde 2016 131
Hjelmhaug, Ole 1993 251
Hjelmås, Olav 1993 46b
Hjelmås, Olav 1999 78
Hjelseth, Sigmund 1995 59
Hjeltnes, Arne 1998 100b
Hjeltnes, Arne 2013 11b
Hjeltnes, Arne 2017 82b
Hjeltnes, Hans 2005 88
Hjeltnes, Hans 2006 97b
Hjeltnes, Stein H. 2003 189
Hjeltnes, Stein Harald 2009 9
Hjemdal, Silje 2017 28
Hjerland, Jan Egil 2007 135
Hjermann, Harald 2012 71
Hjermann, Knut 1999 31
Hjermann, Per 1994 14b
Hjermann, Per 1996 132, 261b
Hjermann, Per S. 2011 120b
Hjermann, Per Severin 2014 89b
Hjermann, Thomas 2014 103b
Hjertaas, Helen 2011 216b
Hjertaas, Helen 2012 206b
Hjertaas, Helen 2013 210b
Hjertaas, Helen 2014 214b
Hjertaas, Helen 2015 219, 220b
Hjertaas, Helen 2016 224, 225b
Hjertaas, Helen 2017 196, 197b
Hjertenes, Dagfinn 1993 92
Hjertenes, Dagfinn 1994 71
Hjertenes, Dagfinn 2000 101
Hjertenes, Dagfinn 2005 24
Hjertenes, Dagfinn 2006 51
Hjertenes, Sunniva 1996 264
Hjertenes, Øystein 2016 171
Hjertenes, Øystein Hjalmar 2014 235b
Hjertenæs, Magnar 2017 208
Hjertland, Helga 1993 220
Hjetland, Geir 2000 154
Hjetland, Geir 2002 200
Hjetland, Geir 2006 23
Hjetland, Geir 2008 145
Hjetland, Geir 2013 157
Hjetland, Geir Bjarte 2007 31b, 190b
Hjetland, Geir Bjarte 2016 183b
Hjetland, Geir S. 1994 123b
Hjetland, Geir S. 1995 145b
Hjetland, Geir S. 2012 158
Hjetland, Grete 1997 234b
Hjetland, Grethe 2010 188
Hjetland, Grethe 2017 79
Hjetland, Gunhild Johansen 2002 176b
Hjetland, Helga 1994 206b
Hjetland, Helga 1995 261
Hjetland, Helga 2004 132b
Hjetland, Ingeborg 2005 166
Hjetland, Julie 2006 23
Hjetland, Oda 2006 23
Hjetland, Odd 1997 127
Hjetland, Olav 1996 180b
Hjetland, Olav 2012 111
Hjetland, Ove 2006 23
Hjetland, Reidar 2015 162b
Hjetland, Sigbjørn 2015 66b
Hjetland, Vilde Jensen 2002 219b
Hjetland, Vilde Jensen 2003 63
Hjetland, Vilde Jensen 2006 23
Hjetland, Vilde Jensen 2010 110b
Hjort-Larsen, Frode 2004 224
Hjort, Arnold 1995 93
Hjorteland, Kjartan 2005 100b
Hjorteset, Arne 2011 231
Hjortland, Borghild 1999 157b
Hjortland, Ivar 1994 45b
Hjortland, Ivar 1996 51
Hjortland, Reidar 1999 157b
Hjortland, Reidar 2002 67
Hjortland, Reidar 2006 201b
Hjortland, Robin 2009 166b
Hjortland, Rune 1996 197
Hjortland, Rune 1999 157
Hjortland, Rune 2006 201b
Hjortland, Simen Tveit 2009 79
Hjortung, Marit K. 2001 129
Hjønnevåg, Birger 1999 120
Hjønnevåg, Birger 2010 61
Hjønnevåg, Bjarne 2017 97b
Hjønnevåg, Kari 1993 73
Hjønnevåg, Kari 2000 206
Hjønnevåg, Magnus Sverre 2015 241
Hjønnevåg, Ronny 2002 169b
Hjønnevåg, Sonja 1999 120
Hjønnevåg, Steinar 2000 221b
Hjønnevåg, Thomas 1995 28
Hjønnevåg, Tove 1999 120b
Hjønnevåg, Tove 2010 104
Hobøl, Haldis 2009 134
Hoddevik, Cindy 2006 247b
Hoddevik, Eirik 1997 170b
Hoddevik, Geir 1993 211
Hoddevik, Geir 1997 170b
Hoddevik, Jan Otto 1993 211
Hoddevik, Jan Ove 2004 232
Hoddevik, Jan Ove 2011 128b
Hoddevik, Jan Petter 2008 228
Hoddevik, Jan Petter 2016 239
Hoddevik, John 1995 149b
Hoddevik, Kjell Gunnar 2007 56b
Hoddevik, Leslie 2012 116
Hoddevik, Magne 1999 95
Hoddevik, Miriam 2017 76
Hoddevik, Sigvald 1999 5, 83b
Hoddevik, Sverre 1993 216b
Hoddevik, Sverre 1996 264
Hoddevik, Sverre 1997 202b, 249
Hoddevik, Sverre 1999 49b, 95
Hoddevik, Sverre 2001 200
Hoddevik, Sverre 2003 60, 216
Hoddevik, Sverre 2005 189
Hoddevik, Sverre M. 2009 154
Hodlekve, Vigdis 2000 161
Hodne, Marleén 2016 190
Hodne, Ørnulf 1998 221
Hoel, Espen 2004 136
Hoel, Johanne Øie 2003 181b
Hoel, Mathilde 2005 10b
Hoel, Oddmund 2003 64b
Hoel, Oddmund L. 2010 217
Hoel, Oddmund L. 2014 233
Hoel, Oddmund Løkensgard 2017 209
Hoel, Per 2015 241
Hoel, Trond Arne 2008 16b
Hoem, Edvard 1994 230
Hoem, Edvard 2000 77
Hoem, Edvard 2001 121
Hoem, Edvard 2002 166b, 238
Hoem, Edvard 2007 256
Hoem, Edvard 2014 100b
Hoem, Elin Flo 2000 51b
Hoem, Leif Erik 2000 51b
Hoem, Stig Tore 2000 51b
Hoem, Svenn Ove 2000 51b
Hoen, Steinar 1993 166b
Hoff, Alfhild Myre 2009 80b
Hoff, Angel 1998 181
Hoff, Anna Marta 2011 22
Hoff, Anne Marta 2016 239
Hoff, Asbjørn 2008 144b
Hoff, Atle 2002 139b
Hoff, Atle 2009 106b
Hoff, Cecilie Helene 2004 24b
Hoff, Frode 2011 131b
Hoff, Frode 2012 97b
Hoff, Geir 2013 113
Hoff, Helge 1994 160
Hoff, Helge Kvam 1999 39
Hoff, Herman 2005 101
Hoff, Ida Mathilde 2012 35b
Hoff, Inger 1993 129b
Hoff, Marianne 2010 214b
Hoff, Marit 2001 95b
Hoff, Ole Petter 1995 200b
Hoff, Sindre 2011 93
Hoff, Svein Arne Skuggen 2013 51
Hoff, Svein Arne Skuggen 2014 15
Hoffman, Jeff 2015 119b
Hoffmann, Barbara 1993 63
Hoffmann, Jeffrey 1996 37
Hofland, Harald 1996 128
Hofland, Olav 1996 128
Hofrenning, Kåre Jan 2016 124b
Hofset, Bjørg 2008 84b
Hofseth Anna 2002 240b
Hofseth, Emilie 2005 235
Hofseth, Torkel 2011 37b
Hofslundsengen, Gunnar 2011 148
Hofslundsengen, Kjell 2004 221
Hofstad, Rune 2011 128b
Hofstad, Tore Ruud 2005 46b
Hoftun, Erik 2008 151b
Hognerud, Harald 2016 238
Hogrenning, Jakob 1994 76
Hogrenning, Jan Ove 2002 75
Hogrenning, Jan Ove 2004 77
Hogrenning, Jan Ove 2009 32b
Hogrenning, Jan Ove 2011 197
Hogrenning, Jan Ove 2013 61
Hogrenning, Jens 2003 57b
Hogrenning, Jens 2006 176
Hogrenning, Jens 2007 123
Hogrenning, Torvald 1997 41
Hogstad, Bernt Einar 2008 143b
Hokland, Astrid 1996 32
Holandsjø, Stig 2013 112b
Holberg, Ludvig 1999 217
Hole, Arve 1997 105b
Hole, Bernhard 2014 227
Hole, Bernhard 2016 85b
Hole, Bernhard 223b
Hole, Bjarne 2012 12b
Hole, Bjørn 2010 136
Hole, Eirik 94
Hole, Eirik Bergheim 1993 45b
Hole, Eirik Bergheim 2006 83
Hole, Even 1993 45b
Hole, Even 1994 49
Hole, Even 1995 93, 183
Hole, Even 1996 46
Hole, Even 2004 139
Hole, Even 2006 83
Hole, Even 2007 124
Hole, Even 2016 261
Hole, Gunnar 1999 130
Hole, Håvard 1993 45b
Hole, Jan Gunnar 2013 128
Hole, Jan Leon 1996 180
Hole, Jan-Gunnar 2012 144
Hole, Jorunn 1997 158b
Hole, Jorunn 2002 74
Hole, Kari Bergheim 1993 45b
Hole, Kari Bergheim 2007 256
Hole, Kari Bergheim 2009 94
Hole, Kirsti 2002 203
Hole, Maria 2002 178
Hole, Per Inge 2004 235b
Hole, Steinar 2015 130b
Hole, Synnøve Hjellebakk 1993 207b
Hole, Trond 1997 158b
Hole, Trond 2002 74b
Hole, Trond 2005 15b
Holen, Agnar 2015 25
Holen, Alfred 1996 44
Holen, Anna 1993 195b
Holen, Arne Martin 1994 111
Holen, Håkon 2010 68
Holen, Idar 2010 28b
Holen, Jakob 1997 193
Holen, Janne 2014 47b
Holen, Jørgen 2001 162b
Holen, Kjell Olav 1996 29
Holen, Knut 1996 197b
Holen, Kristine D. 1995 171b
Holen, Laila 2014 145b
Holen, Lars Daniel 2001 202b
Holen, Nils 2011 226b
Holen, Per 2009 165
Holen, Reidar 2007 163b
Holen, Reidun 2016 152
Holen, Rune 2009 131b
Holen, Rune 2014 159b
Holien, Bjørghild 2015 163b
Holko, Christian 2009 94b
Hollander, Judith 1994 208
Hollekve, Agna 1994 230b
Hollekve, Agna 1995 77b
Hollekve, Agna 2000 229b
Hollekve, Agna 2001 158b
Hollekve, Agna 2002 212
Hollekve, Agna 2005 219
Hollekve, Agna 2006 39(40b)
Hollekve, Agna 2009 143
Hollekve, Agna 2017 101b
Hollekve, Hanna 2017 101b
Hollekve, Sigvat 2016 239
Hollevik, Anton 1995 89
Hollevik, Bjørn 2015 201, 219b, 220b
Hollevik, Bjørn 2016 224, 225b
Hollevik, Bjørn Erik 2011 107, 216b
Hollevik, Bjørn Erik 2012 139, 206b
Hollevik, Bjørn Erik 2013 140b, 210b
Hollevik, Bjørn Erik 2014 176, 185, 214b
Hollevik, Bjørn Erik 2017 196, 197b
Hollevik, Henning 2006 79b
Hollevik, Kjellaug 1999 29b
Hollevik, Kjellaug 2003 129b
Hollevik, Kåre Leif 2009 159
Hollevik, Marte 2005 108, 112
Hollevik, Oddny 1995 89b
Hollevik, Torvald 2003 129b
Hollund, Bjørg Eli 2008 189b
Hollund, Eli 2013 186
Holly, Peter 2000 111b
Holly, Richard 2000 111b
Holly, Spike 2000 111b
Holm, Eirik Lund 2016 70b
Holm, Erlend 2003 63
Holm, Hege 2008 21b, 202b
Holm, Ingeborg 2010 65b
Holm, Ingeborg 2012 47b
Holm, Jan Arne 2005 53b
Holm, Mona 2007 152
Holm, Mona 2011 132
Holm, Ragnhild 1995 27b
Holm, Ragnhild 1998 14
Holm, Stig 1996 28b
Holm, Tanja 2009 121
Holm, Thomas 2011 44b
Holm, Werner 1999 17
Holm, Werner 2001 44b
Holm, Willy 1996 206b
Holm, Willy 1998 46b
Holmberg, Henrik 2014 102
Holmberg, Henrik 2015 35
Holmberg, Henrik Johan 2008 88, 138
Holmberg, Morten 1995 242
Holmberg, Morten 2014 102
Holme, Berit 2001 101b
Holme, Inge Kjell 1998 221
Holme, Inge Kjell 1999 210b
Holme, Inge Kjell 2000 215
Holme, Inge Kjell 2001 121
Holme, Jørgen M. 1994 75
Holme, Jørgen M. 1999 226
Holme, Jørn 2011 189
Holme, Jørn 2012 113b
Holme, Jørn 2014 120b
Holme, Jørn 2017 125
Holme, Marita Elise 2002 68
Holme, Mona 2010 52b
Holme, Oddny 1994 75b
Holme, Ola 1994 75b
Holme, Ola 2015 149
Holme, Olin Sande 1999 43b
Holme, Peder 1994 175
Holme, Peder 2002 84b
Holme, Rolf 1995 249
Holme, Rune 1995 239b
Holme, Sigvald 2002 178b
Holme, Sigvald E. 2015 241
Holme, Torbjørn 2006 91
Holme, Vilde Mary Dingsøyr 2016 46
Holmefjord, Kristine 2006 28b
Holmelid, Arne 1999 253
Holmelid, Bjarte 1996 176
Holmelid, Sverre 2002 117
Holmen, Aslak 2003 17
Holmen, Aslak 2012 107b
Holmen, Aslak 2016 59b
Holmen, Pernille 2005 43b
Holmen, Unni 1994 230
Holmestad, Andrea 2001 16
Holmestrand, Birger 2007 123
Holmgren, Kenneth Santiago 2009 178b
Holmset, Maria 1995 178b
Holmsgard, Petter 2013 114
Holmvik, Bjørnar 2009 81b
Holmø, Ole H. 1999 104
Holmøy-Wang, Norunn Helene 2011 144
Holmøy, Einar 1997 157b
Holmøy, Einar 2010 192
Holmøy, Gunvor 1995 210
Holmøy, Hans Ivar 2005 37b
Holmøy, Peder 1995 210
Holmøy, Reidun Iren 1993 151b
Holmøyvik, Harald 1995 16b
Holmøyvik, Harald 2003 15b
Holmøyvik, Per Atle 1994 186b
Holsen Olav 2004 126b
Holsen, Arne O. 2000 142b
Holsen, Arthur 2000 227
Holsen, Audgunn Nydal 1994 153
Holsen, Bertha 2015 77b
Holsen, Harald 1997 218
Holsen, Johannes 2005 219
Holsen, Kristina 2009 17b
Holsen, Maren Hersleth 1999 165
Holsen, Målfrid Nydal 1993 144
Holsen, Nicolai 2003 62b
Holsen, Oddrun Kristin 2008 10
Holsen, Oddvar 1999 171, 247
Holsen, Olav 2011 34
Holsen, Olav 2015 146
Holsen, Ole Martin 2009 17b
Holsen, Randi 1995 155b
Holsen, Sandra 2009 17b
Holsen, Sigbjørn 1995 155b
Holsen, Tom Kenneth 2002 183, 184b
Holsen, Åsmund 2016 28b
Holst, Cecilie 2008 104
Holst, Frode 2014 141b
Holst, Trond 1995 186
Holstad, Asbjørn 1999 46, 178
Holstad, Asbjørn 2001 5, 69b
Holstad, Guttorm 1994 58
Holstad, Guttorm 2001 132
Holstad, Herbjørn 2001 69
Holstad, Leif 2004 201
Holstad, Linda Vibeke 1994 190b
Holstad, Linda Vibeke 1997 243
Holstad, Linda Vibeke 2001 69
Holstad, Sturle 2000 189
Holstad, Wenche 1997 59
Holsvik, Randi 2004 261(262b)
Holsæter, Ruben 2011 152b
Holsæter, Ruben 2014 184b
Holsæter, Stein Ove 1995 76b
Holt-Seland, Paul 2012 141
Holt, Bendik 2004 66
Holt, Elisabeth 2011 2011 141b
Holt, Marte Gulbrandsen 2014 155b
Holt, Olaug Sætrum 2001 70b
Holtan, Erik 2002 227
Holtan, Inger 1996 242b
Holte, Solbjørg 2014 202b
Holte. Gudrun 2000 153b
Holvik, Anders 1993 115
Holvik, Egil 2006 228
Holvik, Greta 2009 146b
Holvik, Herdis 2015 233b
Holvik, Jan 2003 54
Holvik, Jan E. 2008 78
Holvik, Jan E. 2011 107
Holvik, Johannes 1999 237
Holvik, Kjetil 1998 88b, 103
Holvik, Nils 1999 205b
Holvik, Nils 2009 228b
Holvik, Olav 2009 162b
Holvik, Steinar 2003 264
Holvik, Steinar 2004 139
Holvik, Steinar 2005 158
Holvik, Tone 2003 60
Homlong, Otto 2010 78
Homlung, Otto 1999 175
Hommedal, Alf Tore 1996 145
Hompland, Andreas 1993 82
Hong, Sunniva Liu 2015 109b
Hong, William 2015 109b
Honningdal, Kjetil 2011 2011 198b
Honningsvåg, Mads 1997 6, 170
Honningsvåg, Mads 1998 15
Honningsvåg, Per A. 1994 188b
Honningsvåg, Per A. 1995 31
Hool, Odd 1995 56b
Hool, Paul 1993 122
Hoorsevik, Mathias 1995 228
Hope, Brita 2007 133b
Hope, Irmelin 1999 264
Hope, Jens Robert 2017 8b
Hope, Jon Bjarne 2004 117
Hope, Jon R. 2007 159
Hope, Jon Rolf Skamo 2017 214, 221b
Hope, Magnus 2010 21b
Hope, Njål 2016 193
Hope, Olav 2000 158b
Hope, Ole 1996 102
Hope, Tora 2007 133b
Hope, Wenke 2013 157
Hope, Wenke 2017 10b
Hope, Øystein 2015 50b
Hopen, Arne 2000 111
Hopen, Henrik 2000 111
Hopen, Jan E. 2001 191
Hopen, Steinar 1994 87b
Hopen, Steinar 2001 153
Hopen, Steinar 2012 83
Hopen, Steinar 2016 261
Hopen, Torbjørn 2016 260
Hopen, Ørjan 2011 152, 163b, 251, 252, 253, 254
Hopen, Ørjan 2012 30b, 47b, 175
Hopen, Ørjan 2015 121
Hopland, Adelheid 2014 14
Hopland, Anne 2015 67
Hopland, Anne 2017 125b
Hopland, Bjarte 1998 260
Hopland, Frode 1994 105
Hopland, Inger 2009 118b
Hopland, Ingvar 2008 99b
Hopland, Laila 2017 85
Hopland, Lisbeth 2011 129b
Hopland, Ola Andreas 2005 198b
Hopland, Oskar 2014 175b
Hopland, Ove 1998 245b
Hopland, Per Helge 2009 38b
Hopland, Solveig Evelyn 2000 73
Hopland, Svein 1997 126
Hopland, Sølvi 2004 219
Hopland, Tom Arne 2011 46
Hopland, Ågot 2016 58b
Hopperstad, Jarle 2014 105
Hopperstad, Oddgeir 1996 127
Hopperstad, Oddgeir 2002 46b
Hopperstad, Sigurd 1995 150b
Hopperstad, Sjur 1993 46b, 68, 149, 156, 261
Hopperstad, Sjur 1994 102b, 214b
Hopperstad, Sjur 1995 21, 117, 179b, 196b
Hopperstad, Sjur 1997 211, 249
Hopperstad, Sjur 1999 38
Hopperstad, Sjur 2009 224
Hordvik, Jorunn Bae 1999 113b
Hordvik, Knut 2010 171
Hordvik, Lars Mattis 2010 134
Hordvik, Olav 2001 200b
Hordvik, Åsmund 2013 147b
Horge, Gullborg 2016 142b
Horn, Asbjørn 1995 216b
Horn, Asbjørn 2007 171b
Horn, Ellen 2001 13b, 133, 211
Horn, Erik 1998 192
Horn, Fanny Welle-Strand 2014 36b
Horn, Grethe 1999 106
Horn, Hans Erik 1995 13
Horn, Ingrid 1997 74b
Horn, Malcolm 2013 159
Horn, Olav 1993 257b
Horn, Olav 1993 30b
Horn, Olav 1994 254
Horn, Olav 2003 64
Horn, Trine 1997 74b
Horne, Elsa 2016 234
Horne, Halvar 2013 137
Horne, Malvin 2010 216, 217
Horne, Solveig 2015 32b
Horne, Trude 2005 182
Horne, Trude 2006 129
Hornes, Lorentze Hope 2007 66b
Hornnes, Arild 2009 118
Hornnes, Enny 1994 190b
Hornnes, Ingvard 1994 115
Hornnes, Jacob 1994 172b
Hornnes, Karen 1996 156b
Hornnes, Leonard I. R. Hopen 2003 242
Hornnes, Magne 2016 261
Hornnes, Ragnar 2015 241
Horpedal, Olav 2004 35b
Horpedal, Turid 1993 29b
Horpedal, Turid 1996 156
Horpedal, Turid 2007 199
Horrem, Iver 2012 94
Horrem, Iver 2013 33
Horsatd, Anne Siri 2002 135b
Horsevik, Arild 1997 55b
Horsevik, Bjarne 2011 142
Horsevik, Sigurd 1995 228b
Horstad, Agnar 1993 51
Horstad, Andrine 2007 23b
Horstad, Bente 2012 219
Horstad, Emil 2016 28b
Horstad, Frode 2007 241
Horstad, Ivar 2002 182
Horstad, Odd 2002 13
Horstad, Ragna 2002 13b
Horvei, Liv 2008 192b
Horvei, Liv 2013 74b
Horvei, Liv 2014 33
Horvei, Reidun 2007 67b
Horvei, Terje 2009 175
Horvei, Terje 2010 214
Horvei, Terje 2011 141b
Hossainpour, Ali 2008 151
Hosteland, Veronica 2016 19b
Hough, Paul 2004 224
Hov, Bjørn Henning 2011 86b
Hov, Bjørn Henning 2016 13b
Hov, Botolv 1995 117
Hov, Botolv 1996 99b
Hov, Botolv 2005 49, 150b
Hov, Botolv 2006 107b
Hov, Botolv 2007 142b
Hov, Botolv 2011 86
Hov, Kjellaug 1996 99
Hov, Kjellaug 2004 161
Hov, Kjellaug 2007 142b
Hov, Kjellaug 2011 86
Hov, Lidvin 1998 52
Hov, Mikael 2003 109b
Hov, Ottar 1994 160b
Hov, Ottar 2001 129b
Hov, Ottar 2011 228b
Hov, Ottar 2015 11b
Hovde, Dag Ivar 1993 39
Hovden, Anders 2004 21
Hovden, Andor 1994 136b
Hovden, Asbjørn 2002 111b, 6
Hovden, Inge 2015 241
Hovden, Ingvild 2006 147
Hovden, Kathrine 2009 59b
Hovden, Lars 1995 43b
Hovden, Lars 2015 241
Hovden, Marit 2004 120b
Hovden, Oddmund 2001 167
Hovden, Oddmund 2011 137
Hovden, Trond 2005 23b
Hovdenakk, Hildegunn 2012 38
Hovdenakk, Olav 2000 96
Hove, Anders 2009 248
Hove, Ansgar 1994 125
Hove, Atle 1996 159
Hove, Erna Jenssen 2006 247b
Hove, Harald 2012 87b
Hove, Harald N. 1996 218
Hove, Johan 2017 181
Hove, John B. 1996 197b
Hove, Jonas 1998 7
Hove, Ken Egil 2001 264
Hove, Knut 1998 7
Hove, Kristoffer 1998 7
Hove, Lena Therese R. L. 2002 34b
Hove, Marta 1999 205
Hove, Mollie Hatlestad 2017 48
Hove, Mollie Hatlestad 2017 48b, 49b
Hove, Nils Ove 2012 30b
Hove, Nils Ove 2015 72b
Hove, Ola Tuxen 2000 214b
Hove, Ola Tuxen 2003 247b
Hove, Olav Martin 2013 74
Hove, Olav Martin 2016 73
Hove, Olav Terje 2010 68
Hove, Otilie Hatlestad 2017 48b, 49b
Hove, Per A. 1993 256
Hove, Per Inge 2003 68b
Hove, Per Inge 2005 109b
Hove, Per Tore 2017 48, 49b
Hove, Ragnar 1993 73
Hove, Ragnar 1994 24b
Hove, Ragnar 1995 242b
Hove, Ragnar 2004 71b
Hove, Ragnar 2009 206b
Hove, Sandra C. Hatlestad 2017 48, 49b
Hove, Solveig Tuxen 2000 214b
Hove, Trine Skjeldestad 2008 91b
Hover, Per Johan 2013 8b
Hovgaard, Kjartan 2014 24
Hovgaard, Peter 1993 105
Hovgaard, Peter 1994 153
Hovgaard, Peter 1995 65
Hovgaard, Peter 1997 35b
Hovgaard, Peter 1999 202
Hovgaard, Petter 2014 24
Hovgard, Petter 2011 87
Hovig, Ingrid Espelid 1997 56b
Hovig, Ingrid Espelid 1998 175
Hovlan, Gøran 2008 41b
Hovland, Arne 1998 256
Hovland, Arne 2008 221
Hovland, Arne 2009 223
Hovland, Arne 2010 207
Hovland, Arnt Chr. 1999 75
Hovland, Astrid 2000 121b
Hovland, Audun 2015 98b
Hovland, Audun 2017 154b
Hovland, Bjarte 2006 161b
Hovland, Bjørg 1994 38b
Hovland, Bjørg 1997 94, 187b
Hovland, Bjørg 2000 116
Hovland, Bjørg 2009 78b
Hovland, Bjørg 2014 232
Hovland, Bjørg G. 1995 168b
Hovland, Bjørg G. 2001 220b
Hovland, Bjørn 2005 81b
Hovland, Christine 2001 183b
Hovland, Dina 2011 8b
Hovland, Einar 2001 94
Hovland, Einar 2013 91
Hovland, Eirik 2006 49
Hovland, Eirik 2012 90
Hovland, Elise 2017 169
Hovland, Erik Pepe 2007 27
Hovland, Even 2010 10
Hovland, Even 2011 152, 251, 252b, 253, 254
Hovland, Even 2012 12b
Hovland, Even 2013 178b, 254
Hovland, Even 2014 182, 254
Hovland, Even 2015 110b, 256
Hovland, Even 2016 248
Hovland, Even 181b, 215b
Hovland, Gabriel 1993 229
Hovland, Gro 2008 202b
Hovland, Gudleik 1998 142b
Hovland, Gudleik 2001 151b
Hovland, Halvor 1994 43b
Hovland, Hanna 2017 99b
Hovland, Harald 1994 249b
Hovland, Håkon 2006 132b
Hovland, Ingvar 2013 225
Hovland, Jan Tore 1994 14b
Hovland, Jardar 2009 114b
Hovland, Johannes 1999 247, 250
Hovland, Jon 1993 56b
Hovland, Jonas 2017 146b
Hovland, Jøril 2008 202b
Hovland, Jørild 2016 98b
Hovland, Karin 1998 182b
Hovland, Knut 1994 172b
Hovland, Knut 2015 32b
Hovland, Kristoffer 2001 118b, 147
Hovland, Kristoffer 2003 6, 161b
Hovland, Kristoffer 2005 71
Hovland, Kåre 2000 238
Hovland, Kåre 2006 132b
Hovland, Leiv 2013 93b
Hovland, Lilly 1999 247, 250
Hovland, Linda 2014 78
Hovland, Maren 2000 113
Hovland, Marit 1995 237b
Hovland, May Britt 2013 165
Hovland, Mia 1996 260b
Hovland, Norvald 1997 187
Hovland, Oddbjørn 1996 226
Hovland, Ove 2006 251
Hovland, Ragnar 2007 61
Hovland, Ragnar 2008 186b
Hovland, Ragnar 2012 220
Hovland, Reidar 1998 182
Hovland, Rigmor 2000 85b
Hovland, Rigmor 2001 183
Hovland, Roar 1994 248b
Hovland, Ronny Atle 1994 35b
Hovland, Ronny Atle 2008 10b
Hovland, Sissel Sandvik 2003 126b
Hovland, Steinar 2000 113b
Hovland, Stig Roar 2010 144
Hovland, Stine 2012 164b
Hovland, Stine 2016 131
Hovland, Svein 2006 132b
Hovland, Torleif 1996 128
Hovland, Wenche 2016 203
Hovland. Arnt Chr. 1996 50b
Hovlandsdal, Børge 1994 34b
Hovlandsdal, Kennet 2002 250b, 35b
Hovlandsdal, Kenneth 2008 65b
Hovlandsdal, Toril 2002 250b
Hovlandsdal, Torlil 2004 21b
Hovlandsdal, Wenche 1994 34b
Hovlansdal, Hege Mattson 2002 35b
Hovlid, Einar 2008 129b
Hua, Liu 2010 96b
Huber, Annette 2009 235
Hugaas, Ketil 2009 71
Hugleiksson, Audun 2011 99
Hugøy, Camilla 2002 96b
Hugøy, Fin J. 2008 229
Hugøy, Finn 2002 92b
Hugøy, Finn J. 2010 217
Hugøy, Finn Jonny 2009 235
Hugøy, Finn Jonny 2011 231
Hugøy, Rebekka 2008 36b
Hugøy, Therese 1999 62b
Hugøy, Therese 2004 52b
Hugøy, Unn-Grete 2017 110
Huitfeldt, Anniken 2009 67b
Huitfeldt, Anniken 2011 120, 176b
Huke, Eva 2011 33
Huke, Sigrid 2007 135
Huke, Sjur 1997 166b
Hukset, Bjørg 1993 51
Hukset, Gunn Elisabeth 2012 48b, 173b
Humborstad, Gudmund 1998 183b
Humborstad, Gunhild 1998 183
Humborstad, Gunnhild 2010 214b
Humborstad, Kjell 2009 190b
Humborstad, Kjell Tore 2007 207b
Humborstad, Kjell-Tore 2009 190b
Humborstad, Ove Trond 1993 39b
Humborstad, Randi 2014 158
Humborstad, Randi Paulsen 2017 43b
Humborstad, Siv Merete 2015 198b
Humborstad, Sverre B. 2009 190
Humborstad, Trond 2010 120
Humlestøl, Dagfrid 2006 105
Humlestøl, Dagfrid 2011 193b
Humlestøl, Dagny 2000 209
Humlestøl, Heidi 1997 178b
Humlestøl, Jo-Eirik 2009 8b
Humlestøl, Kjell 2011 91, 193b
Humlestøl, Kjersti Eline Sæterskar 2008 59b
Humlestøl, Leidulv 2004 5, 91b
Humlestøl, Lisbet 2003 68
Humlestøl, Margunn 2016 261
Humlestøl, Monica 2008 153b
Humlestøl, Oddmund 2006 105
Humlestøl, Oddmund 2011 193
Humlestøl, Susanne 2008 59b
Humlestøl, Vebjørn 2008 59b
Hummelvoll, Hilde 2009 200b
Hundeide, Gro Mikalsen 2012 149
Hundeide, Helene 2015 65b
Hundeide, Jostein 2007 221
Hundeide, Kristen 1994 32
Hundeide, Kristen 1995 21b
Hundeide, Kristen 1996 163
Hundeide, Kristen 2000 168
Hundeide, Kristen 2009 203
Hundeide, Kristen 2016 192
Hundeide, Malin 2011 41b
Hundeide, Rasmus 1997 85b
Hundeide, Sigve Espe 2011 41
Hundeide, Steinar 2002 75
Hundere, Asle Roar 2014 234b
Hundere, Audun 2014 234b
Hundere, Dennis 2009 187b
Hundere, Hermund 1994 215b
Hundere, Patrick 2014 234b
Hunderi, Andrea Midtun 2013 58b
Hunderi, Andrea Midtun 2017 62b
Hunderi, Emilie Midtun 2013 58b
Hunderi, Ingeborg 2014 56b
Hunderi, Ole Gunnar 2013 58
Hundershagen, Anne Britt 1999 165b
Hundershagen, Bjørn 2016 175b
Hundershagen, Kristin Anita 1997 16b
Hundershagen, Kristoffer Engebø 2016 128
Hundershagen, Linn 2013 59b
Hundershagen, Odd 2000 122
Hundershagen, Siv-Anita 1997 16b
Hundseth, Jørgen 1997 169
Hundseth, Jørgen 2007 114
Hundseth, Jørgen 2012 68b
Hundvebakke, Are 2011 76b
Hundvebakke, Ellen Marie 2008 41b
Hundvebakke, Ove 2012 81
Hundvebakken, Janikke 1993 5, 50b, 268(270b)
Hundvebakken, Janikke 2004 255(256b)
Hundvebakken, Jannike 1994 59b
Hundvebakken, Maria 1993 50b
Hundvebakken, Nikolina 1993 50b
Hungnes, Svein Sturla 2010 161
Hunshammer, Frida Tryti 2017 62b
Hunshammer, Selma 2012 18b
Hunvik, Espen Aleksander 1997 264
Hunvik, Espen Aleksander 2005 154b
Hunvik, Odd 1994 99
Hus, Magne 2002 199
Husa, Christer 2016 170
Husabø, Arne 2007 42
Husabø, Egil 1995 131
Husabø, Eirik 2006 95
Husabø, Eirik 2015 230b
Husabø, Eirik 2016 201
Husabø, Eivind 2006 91
Husabø, Else Kristine 1998 256
Husabø, Else Kristine 2003 27
Husabø, Else Kristine 2015 63b
Husabø, Erlend 2013 229
Husabø, Gabriela Burgos 2006 80b
Husabø, Gabriela Burgos 2007 98b
Husabø, Gunnar 2016 235
Husabø, Idun A. 2009 234
Husabø, Idun A. 2011 230
Husabø, Ingvald 2007 42
Husabø, Jan Olav 1996 249
Husabø, Jan Reidar 1999 245
Husabø, Jon 1994 169b
Husabø, Jon 2017 45
Husabø, Jon Olav 1995 86
Husabø, Jon Olav 2003 109b
Husabø, Leif Bjørn 2006 13b
Husabø, Per J. 1994 132b
Husabø, Per J. 1995 86b
Husabø, Per J. 2003 109b
Husabø, Ragnar 2016 127b
Husabø, Sture 2007 42b
Husby, Bjørn Olav 2004 117
Husby, Kjell Arve 1995 112
Husby, Kjell Arve 1996 133b
Husby, Olaf 2008 229
Huse, Gunnar Christian 2009 85b
Huse, Åse 2017 187
Huseby, Atle 2014 134
Huseby, Bård 2009 68b
Huseby, Bård 2014 134b
Husebø, Odd 1995 141
Husebø, Odd 2001 112
Huseklepp, Bjarne 1994 34b
Huseklepp, Bjarne 2000 134
Huseklepp, Bjarne 2002 250b
Huseklepp, Bjarne 2005 183
Huseklepp, Bjarne 2017 163b
Huseklepp, Erik 2008 108b
Huseklepp, Espen S. 2011 73
Huseklepp, Hans Aleksander 2009 163
Huseklepp, Helene 2005 108b
Huseklepp, Helene 2006 217b
Huseklepp, Solbjørg 2006 217b
Husetuft, Albert 1998 5, 19
Husevåg, Camilla 1998 203b
Husevåg, Ernst 2011 202
Husevåg, Fredrik 1998 188
Husevåg, Gunn 1998 203b
Husevåg, Ingvar 1993 40
Husevåg, Iselin 2016 153b
Husevåg, Karina 1997 136b
Husevåg, Lovise 1998 188
Husevåg, Magna 2001 107b
Husevåg, Marius 1998 188b
Husevåg, Olav 1999 178b
Husevåg, Ragnhild 1993 111b
Hushovd, Thor 2008 30
Husom, Kjell Erik 2008 31
Hussein, Mukhtar 2006 61b
Hustad, Wiggo 1997 137b
Hustavnes, Ingrid 1996 260b
Hustavnes, Åge 2000 98b
Hustveit, Asbjørg 1997 63
Hustveit, Helge 1994 43b
Husum, Eldbjørg Falck 2005 144b
Husum, Fred Ivar 2017 174b
Husum, Hallvard David Falck 1997 204b
Husum, Hallvard David Falck 1998 205
Husum, Hallvard David Falck 2004 37, 133b
Husum, Hallvard David Falck 2005 144b
Husum, Hallvard David Falck 2017 174
Husum, Hjalmar 2007 199
Husum, Jorlaug 2012 219
Husum, Kristin 2016 126
Husum, Odd 1995 179
Husum, Odd 1998 264
Husum, Odd 2000 181
Husum, Ranveig 2000 118b
Husum, Tor Arne 1997 193b
Huun, Amund 2003 136
Huun, Hjørdis 2003 136b
Huus, Bjarne 2001 147
Huus, Bjarne 2003 70
Huus, Bjarne Nikolai 2013 254
Huus, Bjarne Nikolai 2014 254
Huus, Bjarne Nikolai 2015 256
Huus, Eva 2002 51b
Huus, Geir 2002 51
Huus, Grete 1993 115
Huus, Grete 1994 25
Huus, Grete 1997 147
Huus, Inger 2017 167b
Huus, Knut 2013 129b
Huus, Marit 2009 138b
Huus, Åse 2002 94b
Hval, Ludvig 1999 69b
Hvambsahlm Lillian 2006 119b
Hvaring, Dag 2011 19
Hvattum, Tormod 2007 200
Hvattum, Tormod 2011 58
Hvattum, Tormod 2013 177
Hvattum, Tormod 2015 120
Hvattum, Tormod 2016 195
Hvidsten, Sigrid 2009 20
Hvidsten, Torhild 1999 150
Hylderås, Dagfinn 2003 182
Hylderås, Gudrun 2003 182b
Hylderås, Gunnar 2003 182
Hylderås, Ingvald 1995 214b
Hylderås, Ingvald 1997 207
Hylderås, Ingvald 2003 182b
Hylderås, Ivar 2003 182
Hylland, Hilde Berit 1998 36b
Hylland, Hilde Berit 2001 167
Hylland, Margunn 2005 7, 191b
Hylland, Nils 2005 7, 191b
Hylland, Olav 2015 132b, 162b
Hylland, Torill 2017 88
Hysing, Bjørn Petter Bolstad 1997 113b
Hysjulien, Steinar 2014 115b
Hyttedalen, Stein 2008 170
Hyvik, Johan 2014 233
Häggkvist, Carola 2013 196b
Hæggløv, Reidun 2012 27b
Häggløw, Carl Henrik 1996 46
Hæreid, Ann-Kristin 1996 169b
Hæreid, Anne 1997 101b
Hæreid, Lina 2010 84b
Hæreid, Ole Ingar 2012 17
Hæreid, Ole Ingar 2014 103
Hæreid, Ole Ingar 2016 55b
Hæreid, Ole Ingar Hagen 2008 50b
Hærnes, Marit 1994 206
Hääl, Heiti 2009 197
Høeg, Ellen 2001 85b
Høegh, Leif 1996 93
Høgalmen, Endre 1997 175
Høgalmen, Kristen 2005 98b
Høgalmen, Nils Roger 2005 98
Høgdahl, Arne 1995 200
Høgelid, Toril 2006 235b
Høgemo, Håkon 1993 218b
Høgemo, Håkon 1995 6, 171b
Høgemo, Håkon 1998 126b
Høgemo, Håkon 2000 29, 250
Høgemo, Håkon 2004 188
Høgemo, Håkon 2005 237
Høgemo, Håkon 2006 29
Høgemo, Håkon 2008 29, 46, 121b
Høgemo, Håkon 2012 37
Høgi, Einar 1995 186b
Høgi, Synne 1995 167b
Høgset, Leiv 1998 19
Høgset, Tommy M. 2015 21b
Høgseth, Margret 1998 19b
Høgstø, Arne 1999 25b
Høgvoll, Kjersti 2002 131b
Høidal, Eldar Øyehaug 2014 232
Høidal, Hildur 2010 86b
Høidal, Merete 2005 217
Høidal, Per 2010 86b
Høie, Aisha 2017 104b
Høie, Aleksander 104
Høie, Ayla 2017 104b
Høie, Eva Mette 2000 41(42b)
Høie, Fredrik 2017 104
Høie, Øyvind 1999 57b
Høie, Øyvind 2017 104b
Høiseth, Jørn 2000 251
Høiseth, Sigurd 1996 50
Høivik, Alexander 2005 237
Høivik, Eirik 1996 176b
Høivik, Mindor 2000 186
Høivik, Tone 1997 95b
Høivik, Walter 1995 155
Høivik, Walter 1997 195b
Høivik, Walter 2005 246b
Høl, Hilmar 2006 48
Høl, Hilmar 2008 185, 190
Høl, Hilmar 2011 216b
Høl, Hilmar 2012 206b
Høl, Hilmar 2013 139b, 210b
Høl, Hilmar 2014 214b
Høl, Hilmar 2015 152, 185, 219, 220b
Høl, Hilmar 2016 136b, 224, 225b
Høl, Hilmar 2017 137, 173b, 196b, 197
Höllwart, Adel 2012 147b
Hønsi, Anders 2017 52b
Hønsi, Anja 2002 128b
Hønsi, Anna 2014 79b
Hønsi, Borgny 2006 170
Hønsi, Kjersti 2015 42b
Hønsi, Olav 2006 170
Hønsi, Svien 2001 46b
Hønsi, Torstein 2001 46b
Hønsi, Torstein 2010 188b
Hønsi, Torstein 2017 79b
Høstaker, Frida 2008 146b
Høstland, Heidi 2011 160b
Høvik, Eva 1993 132
Høybråten, Dagfinn 2003 93, 145
Høybråten, Dagfinn 2004 95
Høydal, Elise Systaddal 2015 36
Høydal, Hallgeir 2005 150b
Høydal, Hallgeir 2009 175
Høydal, Inger Karin 2006 91
Høydal, Ingvild 2017 47b
Høydal, Olaug 2001 63(64b)
Høydal, Olaug 2007 67b
Høydal, Reidun 1999 206b
Høydal, Sidsel 1996 18b
Høydal, Sidsel 1998 233
Høydal, Sonja 1993 255b
Høyem, Sivert 2006 65
Høyem, Sivert 2014 116
Høyer, Karl Georg 2003 222b
Høyheim, Eli 2010 117b
Høyheim, Gry 1996 88b
Høyheim, Ida 1996 88b
Høyheim, Kari Grinnbo 2010 162
Høyheim, Olaug 2007 250b
Høyheim, Svein Alfred 2007 250
Høyland, Arne 1998 142
Høylo, Svein 2017 132b
Høynes, Kristian 2009 84
Høyset, Andre 2015 57
Høyset, André 2016 141
Høyset, André 2017 169
Høyset, Magnus 2012 15b
Høyset, Ragnhild 2004 26
Høyset, Ragnhild 2008 45b
Høyset, Reidar 2004 26
Høyseth, Jørn 1997 189
Høyseth, Jørn 1999 247
Høyseth, Jørn 2000 101
Høyseth, Jørn 2001 251
Høyseth, Jørn 2002 203, 75, 97
Høyseth, Jørn 2004 26b, 77, 117
Høysæter, Kristoffer 1996 99
Høyum, Terje 1993 49b
Høyum, Tor Anders 2000 231
Høyvik, Andreas Kassen 1993 246b
Høyvik, Anita Nyland 1998 38b
Høyvik, Anita Nyland 2002 129b
Høyvik, Anita Nyland 2004 61b
Høyvik, Arild 2004 53b
Høyvik, Arild 2015 56b
Høyvik, Berit 2007 149
Høyvik, Berit 2011 135
Høyvik, Bjørn 2002 18b
Høyvik, Bjørn 2014 74b
Høyvik, Eli-Grete 1996 192b
Høyvik, Eli-Grete 2003 226
Høyvik, Eli-Grete 2005 123b
Høyvik, Eli-Grete 2010 131b
Høyvik, Frode 1998 38b
Høyvik, Frode 2002 129b
Høyvik, Frode 2013 133
Høyvik, Geir 2014 225
Høyvik, Gunn Anita Nyland 2013 133
Høyvik, Harald 2004 200
Høyvik, Inger 2006 71b
Høyvik, Ivar 1996 192
Høyvik, Ivar 1998 94
Høyvik, Ivar 1999 142
Høyvik, Ivar 2004 110b
Høyvik, Kjellaug Veivåg 1993 14b, 159
Høyvik, Kjellaug Veivåg 1994 112b
Høyvik, Kjellaug Veivåg 1996 192, 195b
Høyvik, Kjellaug Veivåg 1999 209b, 231
Høyvik, Kjellaug Veivåg 2001 33
Høyvik, Kjellaug Veivåg 2003 75
Høyvik, Kristoffer Kassen 1993 246b
Høyvik, Leon 1999 18b
Høyvik, Magnar 2017 170
Høyvik, Nora 2001 62b
Høyvik, Odd Magne 2001 33b
Høyvik, Ragnhild Eitungjerde 2005 217
Høyvik, Solveig 2003 68
Høyvik, Steinar 1999 38b
Høyvik, Wenche 1999 18b
Hågensen, Ove 2012 185
Hågensen, Yngve 2017 178
Hågvar, Eivind Andersen 78b
Hågvar, Kamille Andersen 2017 78b
Håheim, Elsa Norunn 2016 43
Håheim, Inger Marie 2000 91(90b)
Håheim, Marianne Clementine 2015 239
Håheim, Milda 1995 111b
Håheim, Randi Eeg 2002 138
Håkon Grjotgardsson 2000 185
Håkonsen, Arne Erik 2014 33
Håkonsen, Kari 1996 113
Håkonsson, Håkon 2015 30
Håland, Bjøro 1998 159
Håland, Edgar 1997 18
Håland, Erling 2005 81
Håland, Gjertrud 2005 76b, 81b
Håland, Håvard André 2007 88
Håland, Janne 2007 88
Håland, John 2006 153
Håland, John 2007 232
Håland, Kjersti W. 2006 90
Håland, Kjersti Wøien 2017 208
Håland, Margarita 2011 45b
Håland, Marte Tørud 2012 22
Håland, Per 1994 29
Håland, Per 1999 7, 11b
Håland, Per 2002 238
Håland, Ronald 1994 157
Håland, Sigurd 1995 101b
Håland, Svanhild 1995 101
Hånes, Kristine Aarre 2012 14
Håre, Asbjørn 2007 188b
Håre, Asbjørn 2010 60b
Håre, Brita 2006 186b
Hårklau, Berit 2000 52b, 142b
Hårklau, Berit 2005 115
Hårklau, Jan 1998 135b
Hårklau, Janne Elin 2009 167b
Hårklau, Mats Ulriksen 2002 96b
Hårklau, Steinar 2000 52b, 142b
Hårklau, Steinar 2005 115
Hårklau, Steinar 2016 81b
Hårstad, Otte 2008 137
Hårvik, Harald 2003 254b
Håvardstun, Odd 2014 153b
Håvardstun, Stig 2005 137
Håvik, Else 2015 31b
Håvik, Geir 2007 27
Håvik, Hedda Marie Lid 2007 129b
Håvik, Stig 1999 152
Håøy, Linda 1996 253b
I
I
I
I
I
Ibanez, Bernardo 2016 151b
Ibsen, Henrik 2012 47, 221
Iden, Patricia 2010 141
Iden, Ronny 2006 246
Iden, Ronny 2009 248
Iden, Ronny 2013 158b, 171
Iden, Ronny 2016 203
Idsøe, Ståle 1994 125
Ieronimus av Thebe 2002 188b, 7
Ifeayichukwu, Daniel 2010 23b
Igelkjøn, Asbjørn 1994 248b
Igelkjøn, Asbjørn 2006 130b
Igland, Amanda 2011 2011 227
Igland, Amanda 2012 217
Igland, Amanda 2013 230
Igland, Amanda 2014 235
Igland, Amanda 2015 241
Igland, Anette 2016 261
Igland, Ann Helen 1998 16
Igland, Frode 1999 171
Igland, Joar 1995 43
Igland, Kjellaug 1994 136b
Igland, Kjellaug 1995 245
Igland, Kristoffer 2010 65b
Igland, Magne 2007 181
Igland, Magne 2012 114
Igland, Monika 2008 152b
Igland, Oddgeir 1993 47b, 242
Igland, Oddgeir 1994 36
Igland, Oddgeir 1995 141, 264
Igland, Oddgeir 1996 28b
Igland, Oddgeir Ragnar 2008 170
Igland, Oddleiv 1996 82b
Igland, Oddvin 1997 22b
Igland, Ole Morten 1996 70b
Igland, Otto 2016 180
Igland, Paul Stian 1996 70b
Igland, Peder 1995 43
Igland, Rasmus Severinson 2017 68
Igland, Roger 2006 201b
Igland, Sissel 2015 208b
Igland, Trond Are 1994 124
Ignatenko, Nick 2007 252b
Ihle, Anders 1997 235b
Ihle, Cecilie 1997 235b
Ims, Daniel 2016 185
Inanof, Gøran 2001 48
Inderøy, Bernt Tore 2000 137
Inderøy, Bernt Tore 2007 101b
Inderøy, Gunvor 2012 108
Inderøy, Helge 1995 48b
Inderøy, Ruben 2007 14
Inderøy, Ruben 2008 69, 164b
Indrebø-Langlo, Malene 2009 75b
Indrebø, Alf 1994 63b
Indrebø, Ane 1995 177b
Indrebø, Anna 1999 198b
Indrebø, Anne Mari 2008 41b
Indrebø, Arne 1993 158b
Indrebø, Arne 1994 153, 169
Indrebø, Arne 1997 163
Indrebø, Arne 2016 261
Indrebø, Aslaug 2001 251
Indrebø, Beate 1994 139b
Indrebø, Bjørn 1997 6, 151(152b), 154b
Indrebø, Bjørn 2007 203
Indrebø, Einvind 1994 256b
Indrebø, Eivind 1998 79
Indrebø, Freddy Åge 2000 237
Indrebø, Gunnar 1994 126b
Indrebø, Hedda Andrine Skår 2012 120b
Indrebø, Helen 1995 176b
Indrebø, Helen 1996 163
Indrebø, Helen 1999 134b, 136b
Indrebø, Henry 1994 68b
Indrebø, Henry 1997 258
Indrebø, Herdis 2005 35
Indrebø, Idrun 1994 63
Indrebø, Ingeborg K. 2011 230
Indrebø, John Erik 1994 153
Indrebø, Jon Torvald 1999 40b
Indrebø, Kari 2013 13
Indrebø, Kari Anne 1994 39b
Indrebø, Kari Anne 1999 134b, 136b
Indrebø, Kim Rune 1993 115
Indrebø, Kjell 30b
Indrebø, Ludvig 2016 37b
Indrebø, Magnar 2001 261b
Indrebø, Marit Hauge 1995 237b
Indrebø, Oddvar 1993 113
Indrebø, Oddvar 1995 166
Indrebø, Oddvar 1998 52
Indrebø, Oddvar Reidar 2010 212
Indrebø, Ottar 1999 80b
Indrebø, Tobias 2014 119b
Indrebø, Torunn 2013 26
Indrebø, Øyvind 2007 203
Indrebø, Øyvind 2010 26, 60
Indregaard, Tor 1999 239
Indrekvam, Ranveig 1995 212b
Indrelid, Anne Vigdis 1995 237b
Indrelid, Svein 1995 183
Indrelid, Svein 2009 230b
Indrelid, Svein 2010 217
Indrelid, Sølvi 2007 178
Indresøvde, Britt Bakkelid 2008 84
Indrevær, Svein 1993 171
Ingebrigtsen, Anita M. 2011 230
Ingebrigtsen, Bent 2013 28b
Ingebrigtsen, Bjørg 2005 115
Ingebrigtsen, Håkon 2008 111
Ingebrigtsen, Roger 2001 121
Ingebrigtsen, Roger 2012 183
Ingebrigtsen, Tommy 1996 27
Ingolfr Arnarson 1997 135
Ingolfr Arnarson 2000 185
Ingolfr Arnarson 2002 172
Ingolfr Arnarson 2003 62
Ingolfr Arnarson 2005 141
Ingolfr Arnarson 2006 169
Ingolfr Arnarson 2010 180
Ingrid Alexandra, prinsesse 2004 66
Ingstad, Helge 2000 215
Ingvaldsen, Gudrun 2006 130
Ingvaldsen, Gudrun 2008 181b
Ingvaldsen, Martin 1995 170b
Ingvaldsen, Martin 1996 202b
Ingvaldsen, Martin 1997 172
Ingvaldsen, Siri 1997 199
Ingvaldsen, Siri 2008 229
Ingvaldsen, Siri 2011 230
Innaeus, fader 2014 57b
Inselseth, Trond 2010 195
Inselseth, Trond 2011 160
Instanes, Harald O. 1999 247
Instebø, Eigil 2006 187(188b)
Instefjord, Anita 2017 47b
Instefjord, Gunnstein 1997 231
Instefjord, Gunnstein 1998 26
Instefjord, Gunvor Sofie 2004 132b
Isaac, Haimanot 2016 100
Isachsen, Arne 2000 256
Isaksen, Camilla 2001 118b
Isaksen, Endre 1999 108b
Isaksen, Endre Andreas 2013 168
Isaksen, Karoline 1998 60b
Isaksen, Mina 1999 108b
Isaksen, Olaya 1999 108b
Isaksen, Soraya 1999 108b
Isaksen, Torbjørn Røe 2017 175
Isane, Aud Kari 2005 27
Isane, Aud Kari 2012 48b
Isane, Elin 1993 158, 159
Isane, Elin 1994 169
Isane, Elin 1995 141, 177b, 183
Isane, Elin 1996 189
Isane, Elin 1997 151b, 163
Isane, Elin 1998 6, 178b, 179, 197
Isane, Elin 1999 121, 177
Isane, Elin 2005 49
Isane, Elin 2009 132
Isane, Ellen 2000 170b
Isdal, Britt 2005 54b
Isdal, Fredrik 1994 249
Isene, Finn 1999 93b
Isene, Gisle 2000 199
Isene, Gisle 2008 168b
Isene, Gisle 2012 62b
Isene, Jonny Petter 1996 199b
Isene, Kenneth 1999 71
Isene, Mona 1999 195
Isene, Mona 2006 133
Isene, Mona 2008 136b, 137b
Isene, Mona 2013 254
Isene, Mona 2014 254
Isene, Mona 2015 256
Isene, Mona 2016 248
Isene, Mona 2017 215
Isene, Oddvar 1997 175
Isene, Oddvar 2014 232
Isene, Tormod 2000 6, 104b
Ishii, Kana 2016 13b
Isometsäm, Jari 2001 49
Isungset, Terje 1994 159
Isungset, Terje 1995 171
Isungset, Terje 1998 126b
Itland, Alice 2011 198b
Itland, Arnar 1998 6, 191b
Itland, Gunnar 1998 191b
Itland, Oddfrid Vårdal 1998 6, 191b
Itland, Sidsel Anita Ekblad 2004 116
Itland, Ståle 2000 251
Itland, Torfinn 2004 116
Ivanov, Mihail 2002 44
Ivarson, Håkon 2009 197b
Iversen, Bent Are 2008 150
Iversen, Bjørn G. 2006 33
Iversen, Edvard 1994 105
Iversen, Edvard 1995 35
Iversen, Edvard 2001 205
Iversen, Edvard 2015 24
Iversen, Eivind 1996 133b
Iversen, Hilde 2008 168
Iversen, Isabel Lisboa 2013 89b
Iversen, Ivar 1999 208b
Iversen, Jan 1996 194b
Iversen, Jarl 1994 6, 163b
Iversen, Jarl 2002 239b
Iversen, Jarl 2003 249
Iversen, Jarl 2004 139
Iversen, Jarl 2006 190b
Iversen, Jarl 2011 32b
Iversen, Klaus 1993 214
Iversen, Klaus 1996 230b
Iversen, Klaus 2008 221
Iversen, Klaus 2009 223
Iversen, Klaus 2010 207
Iversen, Klaus 2011 216b
Iversen, Klaus 2012 206b
Iversen, Klaus 2013 210b
Iversen, Klaus 2014 214b
Iversen, Klaus 2015 158
Iversen, Knut 2000 50
Iversen, Kristian B. 2017 85b
Iversen, Leif 2009 224
Iversen, Olav 2000 64
Iversen, Robert 1994 99
Iversen, Solbjørg 1994 105b
Iversen, Sonja Oppedal 2007 89b
Iversen, Sonja Oppedal 2008 33b
Iversen, Sveinung 1994 53
Iversen, Synnøve Øyra 2008 43b
Iversen, Trond 2000 63b
Iversen, Viggo Jess 2006 77b
Ivin, Roger Allan 1993 49b
Ivin, Roger Allan 1994 17b
Ivin, Roger Allan 1997 261b
Ivin, Roger Allan 1999 194b
J
J
J
J
Jackson, Michael 1993 52
Jacobs, John R. 2009 49
Jacobsen, Børre 1996 214b
Jacobsen, Børre 1996 231
Jacobsen, Børre 2005 30b
Jacobsen, Ellen 1999 137
Jacobsen, Georg 2002 222
Jacobsen, Guro Eri 2011 143b
Jacobsen, Kay Åge 2008 129b
Jacobsen, Kim Are 2001 251
Jacobsen, Kim Are 2008 129b
Jacobsen, Kim Are 2011 163b
Jacobsen, Kristine 1995 117
Jacobsen, Liv Stokkenes 2008 176b
Jacobsen, Markus Oppedal 2001 151b
Jacobsen, Mats Hillestad 2001 125b
Jacobsen, Peder 1993 189
Jacobsen, Sigfrid 2012 96b
Jacobsen, Skule 2016 141
Jacobsen, Trygve 2016 169
Jacobsen, Øystein 2001 93
Jagge, Finn Chr. 1993 127
Jagland, Thorbjørn 2016 169b
Jagland, Torbjørn 1994 96
Jagland, Torbjørn 1996 38, 39b, 230
Jagland, Torbjørn 1997 194, 235
Jagland, Torbjørn 1999 217
Jakobbakken, Ottar 1996 63b
Jakobsen, Einar 1994 80
Jakobsen, Guro Eri 2002 34b
Jakobsen, Johan J. 1993 134b
Jakobsen, Johan J. 1995 85
Jakobsen, Johannes 2002 59b
Jakobsen, Mini 2008 151
Jakobsen, Nils Eri 1997 156
Jakobsen, Olav Eri 1993 47b
Jakobsen, Pål 2013 96
Jakupovic, Eldina 1994 83b
Jakupovic, Enisa 1994 83
Jakupovic, Kemal 1994 83
Jakupovic, Tillikis 1994 83
Jakupovic, Zlata 1994 83b
James, Thomas 2016 130
Jansen, Gunn 2005 123b
Jansen, Idun 1998 53b
Jansen, Kristian 1993 92b
Jansen, Kristian 2000 49b
Jansen, Kristian 2010 144
Jansen, Kristin 1999 159(160b)
Jansen, Wendy 2008 79b
Jansen, Øystein 2009 50b
Jansen, Øystein J. 2005 236
Jansen, Øystein J. 2006 169b
Jansons, Martins 2013 50
Jansson, Bodil 2017 121b
Jarning, Jon 2008 69
Jarstadmarken, Anders 2010 178b
Jarstadmarken, Ida 2010 101b
Jedi, Eye Emma 2011 227
Jegatheesan, Jeikishan 2004 261
Jegatheesan, Jeikishan _Jeiki_ 2007 106
Jellestad, Truls 2004 139
Jellestad, Truls 2006 37, 72, 202b, 230b
Jemtehed, Johan 1998 244b
Jens, Alfred 2017 197
Jensen, Anna 2002 122b
Jensen, August 2017 79
Jensen, Birger Cilleborg 2002 123b
Jensen, Bjørn 2004 218b
Jensen, Bjørn 2010 74b
Jensen, Bjørn 2011 199
Jensen, Bjørn 2014 57b
Jensen, Bjørn Erik 2012 113b
Jensen, Christel Bergum 2003 108b
Jensen, Erna 1994 125b
Jensen, Gudmor, Karoline Raftevold 1997 229
Jensen, Helge 2015 238
Jensen, Jan 1996 26b
Jensen, Jens Book 2007 5
Jensen, Jens Cilleborg 1997 5, 67b, 231
Jensen, Jens Cilleborg 1999 171, 231
Jensen, Jens Cilleborg 2000 74b, 213b
Jensen, Jens Cilleborg 2002 122b, 123b
Jensen, Jens Edvard 1997 229b
Jensen, Jens Edvard 2011 126b
Jensen, Kari 2002 131b
Jensen, Kari 2007 120b
Jensen, Kari Bergum 2013 83
Jensen, Lotte Rostad 2010 73b
Jensen, Magni 1993 255
Jensen, Magni 2006 23
Jensen, Margreth Bjørkum 2004 81
Jensen, Odd Are 1994 255b
Jensen, Ronald 2003 167
Jensen, Ronald 2004 95
Jensen, Roy Arne 2002 82b
Jensen, Steven 1995 225b
Jensen, Tove 2005 78b
Jensen, Truls 1996 249
Jensen, Truls 1997 163
Jensen, Truls 1997 224
Jensen. Olav 1995 113
Jenshus, Ida 2011 120
Jensrud, Anne 1997 234
Jensrud, Frank 1997 234
Jenssen, Fredrik Mikal 2005 229
Jenssen, Gunnar D. 2015 133
Jenssen, Kari-Ann 2005 229
Jenssen, Kariann Stenseth 2013 91
Jenssen, Svein Tore 2005 229
Jensvoll, Beate 2017 9b
Jensøn, Christen 1995 219
Jentofsen, Trond Erik 2016 26
Jepsen, Lars 1995 193b
Jersin, Johan Chr. 2005 144
Jerving, Anders 2015 19b
Jerving, Jan Christian 2015 127
Jetmundsen, Åse Ynnesdal 2017 47b
Jevnaker, Kari 2010 101b
Jevnaker, Kristine 2010 101b
Jevnaker, Steinar 1996 179b
Jevnaker, Terje A. 2008 151
Jevne, Erling 1996 26
Jevne, Erling 2002 124
Jevnehagen, Anne-Siv 2001 71
Jochimsen, Bjørn 2003 13b
Joensen, Joachim 2011 202b
Joensen, Jogvan Andrias 2005 30b
Joensen, Sølvi 2011 202b
Joensen, Tom 2008 111b, 200b
Joensen, Tom 2010 143
Joensen, Tom 2015 50
Johannes, fader 2012 113
Johannesen, Arne 2013 81b
Johannesen, Arne 2015 153
Johannesen, Arne 2016 17b
Johannesen, Bjørn Arild 2012 154
Johannesen, Bjørnar 2009 116b
Johannesen, Dagfinn Rude 2011 229b
Johannesen, Ingrid 2012 44b
Johannesen, Per Einar 2011 105
Johannesen, Simen 2012 80b
Johannesen, Tommy 2013 80b
Johannessen, Arne 1994 195
Johannessen, Arne 1995 47b
Johannessen, Arne 1997 235
Johannessen, Arne 1999 92b
Johannessen, Arne 2000 215
Johannessen, Arne 2003 71
Johannessen, Arne 2016 193, 210
Johannessen, Aud Våge 1996 106
Johannessen, Dagfinn Rude 1997 249
Johannessen, Elin 2009 20b
Johannessen, Elisabeth Holvik 2015 241
Johannessen, Elsa 2000 224
Johannessen, Gjermund 2017 93
Johannessen, Jan Frode 2001 132b
Johannessen, Joakim 2009 20b
Johannessen, Johan 1993 159
Johannessen, Johan 1994 14b, 64
Johannessen, Johan 1995 223
Johannessen, Johan 2000 224b
Johannessen, Johan 2003 45b
Johannessen, Johannes 2007 174b
Johannessen, Kari 2006 133
Johannessen, Ronny 2011 99
Johannessen, Rune Rude 1997 119
Johannessen, Rune Rude 2002 23
Johannessen, Stig Helge 2002 176
Johansen, Arild 2008 195
Johansen, Arnstein 1998 143
Johansen, Benjamin L. 2008 15b
Johansen, Bjarte 2014 226
Johansen, Edgar 2008 161b
Johansen, Elin 2007 244
Johansen, Garret 2017 121b
Johansen, Gerner 1996 51b
Johansen, Harald 2002 231, 247
Johansen, Ida Mari 1998 203b
Johansen, Irene 2005 7, 246
Johansen, Jahn Otto 1996 113
Johansen, Jahn Otto 2003 230b
Johansen, Jahn Otto 2007 97, 165
Johansen, Jenny 1996 51b
Johansen, June 2012 221
Johansen, Kjell 2001 100
Johansen, Laila 1998 203b
Johansen, Leif 2008 15b
Johansen, Mariann 1993 211
Johansen, Mariann 2008 56b
Johansen, Mariann 2015 31b
Johansen, Markus 2005 7, 246
Johansen, May Liza 2013 126b
Johansen, Michael 2007 159
Johansen, Michael 2011 109
Johansen, Mikael 2015 198
Johansen, Mikael 2016 109
Johansen, Milda Lovise 1996 239(238b)
Johansen, Oddlaug Sem 1998 134b
Johansen, Ottar 2002 153
Johansen, Ottar _Big Hand_ 2005 143
Johansen, Raymond 2011 115b
Johansen, Rune Buer 1995 132
Johansen, Rune Buer 2002 217
Johansen, Rune Buer 2003 102
Johansen, Savannah 2005 143
Johansen, Terje 1996 182
Johansen, Tom Petter 1997 264
Johansen, Tom Petter 1999 171
Johansen, Tor-Erik 1994 200
Johansen, Trond 1999 199
Johanson, Leif 1996 231
Johanson, Linda Hillestad 2012 51b
Johansson, Johan 2006 133
Johaug, Therese 2010 96b
Johme, Andris 1995 187b
Johme, Helga 1995 187b
John, Elton 2006 25
John, Elton 2016 180
Johnsen, Arild 1994 191
Johnsen, Frode 2003 102
Johnsen, Grethe Gynnild 2010 191
Johnsen, Gunnlaug Helgø 2012 13b
Johnsen, Helge 1993 134
Johnsen, Helge 1998 60b
Johnsen, Helge 2000 264
Johnsen, Helge 2002 220
Johnsen, Helge 2003 226
Johnsen, Helge 2005 202
Johnsen, Helge 2006 200b
Johnsen, Helge 2007 223
Johnsen, Inge 2017 210
Johnsen, Janne 2016 154
Johnsen, Jenny 1994 205
Johnsen, John Erik 2006 101
Johnsen, John Erik 2011 179b
Johnsen, John Erik 2014 125
Johnsen, John Erik 2015 111b
Johnsen, Jørgen M. 2000 97
Johnsen, Kai 2013 156
Johnsen, Karina 2005 57b
Johnsen, Karl Erik 1999 229b
Johnsen, Magnus 1994 205b
Johnsen, Martina 2005 57b
Johnsen, Mathias 2012 25
Johnsen, Natalie K. 2014 78b
Johnsen, Sigbjørn 2006 10
Johnsen, Sigbjørn 2009 120
Johnsen, Sten 2015 63b
Johnsen, Sunniva K. 2008 197b
Johnsen, Synnøve 1996 97
Johnsen, Terje 2005 57b
Johnsen, Tore 2015 201
Johnsen, Trine 1994 147
Johnsen, Trine Marie 2002 127
Johnsen, Trude 1997 31
Johnsen, Vibeke 2013 141
Johnsen, Vibeke 2017 113b, 137
Johnsgaard, Gaute 2013 171b
Johnsgaard, Gaute 2016 93
Johnsgard, Gaute 2000 260
Johnsgard, Gaute 2014 22
Johnson, Kaare Espolin 2001 227
Johnson, Tyler 2006 119(120b)
Johnsrud, Leif G. 2002 36b
Johnsrud, Vegard 2002 36
Joleik, Albert 1995 219
Joleik, Albert 1998 160
Joleik, Hjalmar 2006 153
Joleik, Hjalmar 2007 159
Joleik, Jostein 1996 83
Joleik, Jostein 2000 235b
Jomisko, Helge Roald 1996 35b
Jonassen, Kjell 2001 227
Jones, Georgette 2011 120
Jones, Linda 1997 93
Jones, Paul 1997 93
Jongstra, Jeltje 2004 17b
Jónsdottir, ╡slaug 2011 231
Jónsdóttir, ╡slaug 2012 221
Jónsdottir, ╡slaug 2014 233
Jonstad, Anna 2009 103b
Jonstad, Anna Skadal 1995 245
Jonstad, Anna Skadal 2008 68b
Jonstad, Oddbjørn 2000 53
Jonstad, Sigmund 2009 103b
Jonstad, Steffen Ben 2009 103b
Joranger, Gerd 2012 189b
Joranger, Lilly 1999 218
Joranger, Margit Johanna 2016 67b
Joranger, Terje Hasle 2017 208
Joranger, Terje Mikael Hasle 2012 220
Joranger, Torodd 2016 67b, 233b
Jordahl, Bjarne H. 2000 264
Jordahl, Bjarne H. 2001 264
Jordal, Helge 2003 155b
Jordal, Helge 2009 115b
Jordal, Olga 2009 88
Jordal, Olga 2014 224
Jordal, Oline 2011 135
Jordanger, Anita 2003 103b
Jordanger, Jon 2000 123
Jordanger, Kari 1994 17b
Jordanger, Kari 2001 264
Jordanger, Nils 1994 17b
Jordanger, Nils 1998 264
Jordanger, Nils 2001 264
Jordanger, Torodd 2008 169
Jorddal, Sigurd 2003 129b
Jorddal, Åse 2003 129b
Jorde, Jon 2000 41b
Jorde, Jon 2003 107b
Josefsen, Oddvar 1993 12
Josvanger, Espen 2014 79b
Josvanger, Jan Erik 1995 123
Josvanger, Linda 1995 123b
Josvanger, Stian 1995 123b
Josvanger, Synnøve 1995 123b
Josvanger, Tonje 1995 123b
Jovik, Stian Hunvik 2000 173(174b)
Joyner, John Lesley Whitrow 2003 103b
Juel, Magnus Engh 2016 198
Juel, Magnus Engh 2017 105
Juellund, Søren 1994 100
Juklestad, Johannes 2014 161
Juklestad, Margit 2015 31b
Juklestad, Roald 2006 56
Juklestad, Stian 2005 37
Jularbo, Calle 1995 111
Jularbo, Calle 1999 157
Juliussen, Siren 2014 179
Julnes, Sunny 2000 116
Julseth, Johan 2004 216
Juncker, Inger 2013 114b
Jung, Carl Gustav 2001 86
Jurindi, Heli 1995 157b
Juter, John 2008 127b
Juuhl, Marta Kløve 2016 239
Juul-Hansen, Ole-Bjørn 1996 159
Juvik, Kristian 2000 76b
Juvik, Sigrunn 2012 142b
Jæger, Leif Kahrs 2017 19b
Järnbert, Arne 2011 129
Järnbert, Arne 2014 202b
Jønsdotter, Ida 1993 79
Jørgensen, Allan 2003 166b
Jørgensen, Asle 2015 175b
Jørgensen, Edvin 1998 47
Jørgensen, Finn Arne 2016 198
Jørgensen, Geir Ove 1998 71
Jørgensen, Geir Ove 2007 195b
Jørgensen, Jan V. 2007 61
Jørgensen, Kristian 2009 62
Jørgensen, Magnus 1998 46
Jørgensen, Mariann 1999 202b
Jørgensen, Mindor 1995 156b
Jørgensen, Mindor 2010 121b
Jørgensen, Per Janke 1994 130
Jørgensen, Per Janke 2004 189b
Jørgensen, Per Kjetil 2017 188b
Jørgensen, Siren 2015 237b
Jørstad, Siv 1996 160
Jørstad, Siv 2004 58
Jørstad, Siv 2009 231
Jåstad, Jan Tore 2014 151b
Jåstad, Jan Tore 2016 131
K
K
K
K
Kaale, Bertel 2012 121
Kaale, Bjørnar 2008 41b
Kaarbø, Peder André 2009 75b
Kaardal, Njål Golf 2003 151b
Kaardal, Åslaug Gold 2014 135
Kaardal, Åslaug Golf 2010 129b
Kaardal, Åslaug Golf 2015 45
Kaarstad, Bjørg 2000 153b
Kaasen, Marit Varpe 2005 42b
Kaasen, Marit Varpe 2014 192b
Kabiru, Ngare 2011 168b
Kabiru, Tony 2011 168b
Kader, Barry 2010 104
Kafka, Franz 2016 238
Kalberg, Monica 2005 41b
Kalberg, Øivind 1995 154
Kaldestad, Ragnhild 2016 81
Kalhagen, Bjørn 1994 16
Kalhagen, Emil 2016 207b
Kalhagen, Håvard 2016 207b
Kalhagen, Sandra 2016 207b
Kalhagen, Terje 2016 207b
Kalkenberg, Emilie 2016 18b
Kalland, Alexandra 1997 175b
Kalland, Birgitte 2001 88b
Kalland, Grethe H, 2001 40
Kalland, Gunvald Aarflot 2004 198
Kalland, Inge 1993 83
Kalland, Jetvard 2006 229
Kalland, Jetvard 2008 77
Kalland, Magnus 2003 192b
Kalland, Otto 2002 252, 7
Kallhagen, Tordis 1995 211b
Kallhovd, Astrid 1998 257b
Kaloko, Mamoh 2001 211
Kalstad, Bjørn 2009 34b
Kalstad, Frank 2008 69
Kalstad, Gunnar 2000 134
Kalstad, Harald 2000 134
Kalstad, Kay Arne 2017 68
Kalstad, Roger 2014 122b
Kalstad, Tone Wolls 2000 73
Kalstveit, Astrid 1997 179
Kalstveit, Astrid 2003 196b
Kalstveit, Astrid 2012 34
Kalstveit, Astrid 2017 9
Kalve, Kai 1998 98
Kalve, Markus 1998 98b
Kalvø, Are 2009 170b
Kalvø, Are 2010 160
Kalvø, Are 2011 154
Kampush, Natascha 2009 140
Kanagasabapathy, Sujatha 1993 110b
Kanawa, Kiri Te 2008 198
Kanawa, Kiri te 2009 96b
Kandal, Eivind 2013 93
Kandal, Eivind 2016 144b
Kandal, Ellen Jeanette 2000 154b
Kandal, Erling 2017 210
Kandal, Inge 2001 187
Kandal, John Oddvar 2011 228
Kandal, Jon Inge 1996 196
Kandal, Jon Oddvar 1993 134
Kandal, Jon Oddvar 2001 145
Kandal, Lillian 2012 44
Kandal, Per 2004 27
Kandal, Petter 2011 29b
Kandal, Roger 2010 135b
Kandal, Ronny 2017 147b
Kandal, Sissel 2003 145
Kandal, Tor Ivar 1993 39b
Kandal, Tore Bjarne 1998 121
Kane, Morgan 2000 193
Kanirash, Kamran 2003 47
Kantz, Maximillian 2010 78
Kanu, Lennox 2006 211b
Kapstad, Anne Cecilie 2000 251
Kapstad, Anne Cecilie 2002 166, 50b
Kapstad, Anne Cecilie 2004 155
Kapstad, Anne Cecilie 2012 177b
Kapstad, Atle 1997 55b
Kapstad, Leif 2003 13
Kapstad, Leif 2004 47
Kapstad, Leif 2017 209
Kapstad, Magnus 2016 234b
Kapstad, Silvia 2016 248
Karablov, Oleg 1994 258b
Karadas, Azar 1998 103
Karadas, Azar 2002 217b
Karadas, Azar 2003 264
Karadas, Azar 2004 161
Karadas, Azar 2005 56b, 256
Karadas, Azar 2007 211(212b)
Karadas, Azar 2008 108b
Karadas, Azar 2009 81
Karadas, Azar 2013 254
Karadas, Azar 2014 184, 254
Karadas, Azar 2015 256
Karadas, Azar 2016 248
Karadas, Azar 2017 215
Karadas, Thea 2005 56b
Karlberg, Magny 2015 238
Karlsbakk, Eivind 1994 93
Karlsbakk, Eivind 1995 56
Karlsbakk, Eivind 1996 219b
Karlsbakk, Eivind 2016 261
Karlsbakk, Turid 2012 220
Karlsen, Anders 2006 184
Karlsen, Anette 2017 12
Karlsen, Arny Kari 2001 85b
Karlsen, Arve Beheim 1999 5, 6, 90, 92, 98, 99, 239, 261
Karlsen, Arve Beheim 2000 6, 126, 231
Karlsen, Arve Beheim 2001 32, 139
Karlsen, Arve Beheim 2002 105, 6
Karlsen, Arve Beheim 2004 95
Karlsen, Arve Beheim 2005 7
Karlsen, Asle Morten 2008 171b
Karlsen, Bjørnar 2017 167
Karlsen, Emmerense Sørine Christensen 2017 78
Karlsen, Hege 2008 39b
Karlsen, Hjalmar 2008 154b
Karlsen, Inger 1999 180
Karlsen, Jan Fredrik 2008 67, 90
Karlsen, Jon 1993 170
Karlsen, Kari Beheim 1999 91, 239b
Karlsen, Kari Beheim 2000 126b
Karlsen, Kari Beheim 2001 32b, 112, 139b, 264
Karlsen, Kari Beheim 2002 105b, 6
Karlsen, Kari Beheim 2005 202b
Karlsen, Kjell Mørk 1994 93
Karlsen, Knut 2002 230b
Karlsen, Lars Beheim 1999 91
Karlsen, Lars Erik 2017 117
Karlsen, Oddvar 2007 67b
Karlsen, Sandhya Beheim 2001 32b
Karlsen, Sandra Helen Johansen 2008 56b
Karlsen, Steinar 2011 227
Karlsen, Steinar 2013 225
Karlsen, Tom Cato 2015 150b
Karlsen, Tom Cato 2016 27, 105b
Karlsen, Tor Henning 1997 195b
Karlsen, Tor-Henning 1996 18b
Karlsen, Ørjan 2001 132
Karlsnes, Lise 2012 28
Karlsrud, Tom 2008 46
Karoliussen, Arne 2009 182
Karoliussen, Asle 2016 17b
Karseth, Tor 1994 107
Karseth, Tor 2005 133
Karstensen, Kåre 1995 101b
Karstensen, Wenke Skorpen 2002 243b
Karterudseter, Hedda 2004 7, 224b
Karterudseter, Hedda 2005 6, 101
Kaslegard, Bergljot 2017 208
Kaspersen, Ivar 2012 82
Kaspersen, Julia 2000 139b
Kaspersen, Lise 2000 139b
Kaspersen, Preben 2009 15
Kassen, Emma Åland 2005 172b
Kassen, Ingrid 2015 198
Kassen, Ivar Svein 1999 124b
Kastrup, Christian Ulrik 2009 224
Kaufmann, Anna Maria 2000 145
Kauppi, Anne 2017 137b
Kauppi, Margrete Vee 2009 23b
Kayser, Fredrik A. 2007 68
Kazazis, Stelio 2015 13b
Kenna, Saadia 2010 179
Kennedy, Herbert 1997 205
Kennedy, Wilfred 1997 123
Kerschbaumer, Alfred 2016 149b
Kersten, Uwe 2008 158
Kerveno, Gaille Kerinel de 2004 165b
Keseler, Hanne 2015 148b
Kessel, Willie van 2008 79
Ketthim, Gip 2013 59b
Khairdenova, Alfaia 2003 81b
Khouya, Brahim 2013 170
Kibsgaard, Martin H. 2015 179b
Kielland, Karen Røise 2008 93
Kildal, Michael 2010 148
Kilen, Haldis 2015 97b
Killingland, Tore 2005 215
Killingrud, Anette 2008 36b
Kilnes, Line 2008 139b
Kilsti, Jan Oddvar 2004 243
King, Darrel 2000 245
Kinn, Jens Reinhardt 2009 166
Kinnunen, Andrea 2016 201
Kinsarvik, Lars 1998 94
Kinsarvik, Lars 1999 193
Kinsarvik, Lars 2012 18
Kinserdal, Rune 2008 50b
Kipketer, Wilson 1996 133b
Kiran, Ketil 2004 204
Kirkbakk, Oddvar 2008 184b
Kirkebø, Atle 1993 231
Kirkebø, Atle 1995 42
Kirkebø, Bjarne 2007 248
Kirkebø, Eline Hatlestad 2017 167b
Kirkebø, Frank 2009 44
Kirkebø, Frank 2016 59
Kirkebø, Rannveig Tveit 2007 248b
Kirkeide, Anders 1998 74
Kirkeli, John 1994 47b
Kirkeluten, Gry Katrine 1995 204b
Kirketeig, Alexander 1997 249
Kirketeig, Alexander 1998 197
Kirketeig, Alexander 2000 251
Kirketeig, Alexander 2008 74
Kirketeig, Jarle 2012 172b
Kirketeig, Jarle 2013 43
Kirketeig, Jorun Eide 2008 159
Kirketeig, Jorunn Eide 2007 180b
Kirketeig, Jorunn Eide 2008 221
Kirketeig, Jorunn Eide 2009 147, 223
Kirketeig, Jorunn Eide 2010 207
Kirketeig, Jorunn Eide 2012 206
Kirketeig, Jorunn Eide 2013 210b
Kirketeig, Jorunn Eide 2014 214b
Kirketeig, Jorunn Eide 216b
Kirketeig, Siw-Anita 2012 220
Kirketeig, Tor 2002 232
Kirkevoll, Ingebjørg 2004 156b
Kirkhorn, Knut 2008 60b
Kittang, Jon Kenneth 1998 108b
Kittang, Rebekka 1998 108
Kivi, Ida Tahooni 2015 181
Kiviranta, Sindre 2008 60b
Kiviranta, Sindre Kristoffer 2002 240b
Kjartansdottir, Gudrun 1999 138
Kjartansdottir, Gudrun 2004 34
Kjeilen, Jannicke 2014 78b
Kjeilen, Raymond 2014 78b
Kjeilen, Tarjei H. 2014 78b
Kjelby, Jan Ivar 2005 119b
Kjelby, Kristin 2005 119
Kjelby, Lotta 2005 119
Kjelby, Marta 2005 119b
Kjelby, Sondre 2005 119b
Kjeldsberg, Berit 1998 60
Kjeldsberg, Sverre 2006 45
Kjeldsen, Carl Ludvig 1994 172b
Kjell, Torstein 2014 20
Kjellaug, Gerd 2000 264
Kjellevold, Johan 2003 36b
Kjellevold, Ludvik 1995 26b
Kjellevold, Ludvik 2011 62b
Kjellevold, Mia 2005 253b
Kjelsen, Carl Ludvig 1998 246
Kjelsnes, Allan 1995 120
Kjelsnes, Andreas 2002 176b
Kjelsnes, Anne-Grete Nygjerde 1995 120b
Kjelsnes, Arnt-Krister N. 2008 189
Kjelsnes, Chris Andr 2007 47b
Kjelsnes, Gilmar 1998 160b
Kjelsnes, Gilmar 2003 261b
Kjelsnes, Jørn 2007 47b
Kjelsnes, Kent-Aron 2007 47b
Kjelsnes, Krister 2016 79
Kjelsnes, Lindi Therese 1993 263b
Kjelsnes, Liss 2003 107b
Kjelsnes, Åshild 1998 256
Kjelsnes, Åshild 2008 221
Kjelsnes, Åshild 2009 223
Kjelsnes, Åshild 2010 207
Kjelsnes, Åshild 2011 4, 146, 196, 209, 215
Kjelsnes, Åshild 2012 26b, 36b, 141b, 149b, 199, 205, 206b
Kjelsnes, Åshild 2013 62, 78b, 92, 97, 147b, 174, 179b, 192, 193, 203, 209, 210b
Kjelsnes, Åshild 2014 98, 103b, 207, 213, 214b, 228b, 235b
Kjelsnes, Åshild 2015 98, 113b, 136, 152, 213, 219, 220b, 279
Kjelsnes, Åshild 2016 154b, 200, 218, 224, 225b
Kjelsnes, Åshild 2017 192, 196, 197b
Kjelstad, Harald 1993 30
Kjelstad, Harald 2002 141
Kjelstad, Ingunn 2005 66b
Kjelstad, Ingunn 2011 37
Kjelstad, Ingunn 2012 147b
Kjelstad, Per 1995 93, 197b, 218, 222, 264
Kjelstad, Per 1997 215b
Kjelstad, Per 1998 211b
Kjelstad, Per 1999 77b, 199, 204
Kjelstad, Per 2000 83, 231
Kjelstad, Per 2001 101, 225
Kjelstad, Per 2002 117
Kjelstad, Per 2005 66
Kjelstad, Per 2007 92b
Kjelstad, Per 2015 231b
Kjelstad, Per 2017 135b
Kjelstad, Per Oddvar 2012 216b
Kjelstad, Roald 2003 93
Kjelstad, Roald 2015 14
Kjelstad. Harald 2001 171
Kjelsvik, Guttorm 1999 78b
Kjemhus, Lars 2015 93b
Kjempenes, Arve 1998 168b
Kjempenes, Edvard Olai 2000 219b
Kjempenes, Frode 2013 172
Kjempenes, Hans Kristian 2013 172
Kjempenes, Heidi 2006 79
Kjempenes, Heidi 2010 122
Kjempenes, Heidi 2013 72
Kjempenes, Janne 2007 194b
Kjempenes, Kristian 2000 218b
Kjempenes, Roald 1996 117
Kjenes, Olav 2013 67
Kjenli, Per Ludvig 2009 126
Kjensrud, Tone 1994 115
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2008 138b
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2011 133b, 145, 251, 255b, 256
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2012 99b
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2013 32b, 131b, 254b
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2014 254
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2015 256
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2016 248
Kjerpeset, Øyvind Strømmen 2017 215
Kjerpeseth, Einar 1998 5, 17
Kjerpeseth, Einar 1999 231
Kjerpeseth, Einar 2000 130b, 199
Kjerpeseth, Einar 2001 94b
Kjerpeseth, Einar 2002 152
Kjerpeseth, Einar 2002 46
Kjerpeseth, Einar 2003 215b
Kjerpeseth, Einar 2003 55
Kjerpeseth, Einar 2009 51
Kjerpeseth, Magne 1995 76b
Kjerpeseth, Strømmen 2010 123
Kjerr, Cesar 1999 99b
Kjerr, Cynthia 1999 99b
Kjerr, Eric 2005 37
Kjerr, Kari Geelnuyden 2002 180b
Kjerstad, Daniel Andreas 1999 112b
Kjesbu, Kristian 2008 174b
Kjetil flatnev 2000 23
Kjos-Wenjum, Anne 1993 129b
Kjos-Wenjum, Bjørg 2008 28b
Kjos-Wenjum, Olav 2009 186b
Kjos-Wenjum, Olav 2011 176b,227
Kjos-Wenjum, Olav 2012 217
Kjos-Wenjum, Olav 2013 230
Kjos-Wenjum, Olav 2014 235
Kjos-Wenjum, Olav 2015 241
Kjos-Wenjum, Sigrid 2011 176
Kjos, Arne 2008 176b
Kjos, Svein 2013 79b
Kjos, Trine 1994 110b
Kjus, Lasse 2011 57b,92b
Kjuus, Lasse 1993 127
Kjær, Jeanette M. 2006 29
Kjærvik, Anton 2010 13b
Kjærvik, Henning 2001 186b
Kjærvik, Lars Jørgen 2011 149b
Kjærvik, Laura 2007 142
Kjærvik, Liv Anny Bjørk 2001 186b
Kjærvik, Norman 2000 45
Kjærvik, Norman 2001 226b
Kjærvik, Norman 2006 173
Kjærvik, Norman 2008 58b
Kjærvik, Peder 2008 109
Kjærvik, Peder 2011 121
Kjøde, Alfred 1996 217
Kjøde, Berit 2002 203
Kjøde, Inger Johanne 2007 174
Kjøde, Johan 1996 217b
Kjøde, Liv 1998 189b
Kjødnes, Rolf 2013 128
Kjølberg, Hege 2003 27
Kjølen, Lars 2013 118
Kjøll, Trond 1995 170b
Kjøllesdal, Aslaug 2000 97
Kjøllesdal, Eli Hjelle 2003 253
Kjøllesdal, Hallstein 1994 172b
Kjøllesdal, Jenny 2003 253b
Kjøllesdal, Johan J. 2000 97
Kjøllesdal, Martha 2006 55b
Kjøllesdal, Martin Oliver 2003 253b
Kjøllesdal, Ove 2003 253
Kjøllesdal, Ove 2013 155b
Kjøllesdal, Per Atle 2012 26, 42b, 206b
Kjøllesdal, Per Atle 2013 210b
Kjøllesdal, Per Atle 2014 214b
Kjøllesdal, Reidun 2000 97b
Kjølstad, Petter 2014 85
Kjønås, Arne Ove 2002 230
Kjønås, Eirik 2002 176b
Kjønås, Eirik 2008 68b
Kjønås, Kai Helge 1993 115
Kjønås, Kai Helge 2012 77b
Kjørlaug, 2015 Torkjell 2015 117b
Kjørlaug, Alvhild 2003 162b
Kjørlaug, Kjell 2011 152
Kjørlaug, Kristina 2015 117
Kjørlaug, Marit 117
Kjørlaug, Sigrid 2015 117
Kjørlaug, Tomas 2015 117
Kjørrefjord, Anne Grete 1993 29
Kjørslevik, Birgitte 2003 107b
Kjørslevik, Frank 1999 55b
Kjørstad, Jon 1993 64b
Kjørstad, Jon 1994 132
Kjørstad, Kristian 1993 267b
Kjørstad, Marianne 1993 5, 31, 45b, 53, 83b, 127, 269
Kjørstad, Marianne 1994 5, 29, 44, 49, 264
Kjørstad, Marianne 1995 7, 205, 241b
Kjørstad, Marianne 1996 46(47b), 73, 77b
Kjørstad, Marianne 1997 75
Kjørstad, Marianne 2000 127
Kjørstad, Marianne 2002 45
Kjørstad, Ola 1996 53
Kjørsvik, Reidulf 1993 62b
Kjørvik, Anita 2016 76b
Kjørvik, Arne 2016 76
Kjørvik, Leela 2012 121b
Kjørvik, Rune 2016 76
Kjørvik, Trygve 2002 210b
Kjøsbu, Kristian 2012 119
Kjøsnes, Frode 2004 250b
Kjøsnes, Inger Karin 1997 5, 66
Kjøsnes, Jenny 1994 220
Kjøsnes, Jenny 1997 199b
Kjøsnes, Johannes 1995 67
Kjøsnes, Johannes 2003 192b
Kjøsnes, Johannes 2017 120
Kjøsnes, Knut 2003 192b
Kjøsnes, Nils Einar 1995 123b
Kjøsnes, Norunn 2012 54
Kjøsnes, Oddmund 2012 106b
Kjøsnes, Olav Sveinung 1995 238b
Kjøsnes, Ole Kristian 2011 150
Kjøsnes, Runa 2013 13
Kjøsnes, Svein 1997 87(88b)
Kjøsnes, Trude 2006 116b
Kjøsnes, Vigdis Walle 2005 242b
Kjøstheim, Lars Harald 1996 36
Kjøstvedt, Liv 2007 240b
Klagegg, Sigurd 2003 81
Klakegg, Anne Kvellestad 2001 153b
Klakegg, Anne Kvellestad 2003 260
Klakegg, Anne Kvellestad 2009 179b
Klakegg, Camilla 2001 153b
Klakegg, Daniel 2004 159b
Klakegg, Hallvard 2006 58b
Klakegg, Helge 2003 260
Klakegg, Jan Roger 2003 7, 260b
Klakegg, Jan Roger 2004 6, 159b
Klakegg, Jan Roger 2006 77b, 204b
Klakegg, Jan Roger 2009 179b
Klakegg, Jan Roger 2011 29b
Klakegg, Jan Roger 2014 49b
Klakegg, Maria 2001 80
Klakegg, Oddmund 2000 122
Klakegg, Oddmund 2005 65
Klakegg, Oddmund 2011 218b
Klakegg, Oddmund 2012 84b, 135b, 200, 208b, 219
Klakegg, Oddmund 2013 144b, 198, 204, 212b, 222b
Klakegg, Oddmund 2014 33, 208, 216b
Klakegg, Oddmund 2015 214, 222b, 231
Klakegg, Oddmund 2016 30, 219, 227
Klakegg, Oddmund 2017 60b, 193, 199b, 205
Klakegg, Oddvin 2014 161
Klakegg, Ola N. 2001 80b
Klakegg, Svein 1995 123b
Klausen, Anja 1994 216b
Klausen, Arne 1995 152b
Klausen, Arne 1998 213
Klausen, Bjørn 2013 192b
Klausen, Dagfinn 2006 222b
Klausen, Jørgen 1998 213
Klausen, Kristian 1994 87
Klausen, Leif Gunnar 1998 213
Klausen, Olav 1998 213
Klausen, Ole André 2017 148b, 193, 198b
Klaveness, Thorvald 2009 148
Kleiva, Evy 2017 205b
Kleiva, Magnar 2013 163b
Kleiva, Magnar 2015 141b, 232b
Kleiva, Magnar 2017 49
Kleiva, Mette 2000 116
Kleiva, Oddny 2013 163b
Kleiva, Oddny 2015 141b, 232b
Kleiva, Oddny 2017 49
Kleive, Kurt 2001 206b
Kleiveland, Geir 1999 241b
Kleiven, Ane Dorthe Svendal 2000 112b
Kleiven, Arne 2003 127
Kleiven, Eivind Haugstad 2016 171
Kleiven, Jorunn 2009 234
Kleiven, Julie Fonn 2015 195
Kleiven, Oddne 2017 62b
Kleiven, Olav 1999 147
Kleiven, Rita Karreman 2010 71b
Kleiven, Rolf 2007 84b
Kleiven, Rolf 2013 193
Kleiven, Sissel 2005 33b
Kleiven, Sissel 2015 209
Kleppa, Hermund 2005 110b
Kleppa, Hermund 2009 191
Kleppa, Hermund 2013 222b
Kleppa, Håvard 2011 230
Kleppa, Magnhild Meltveit 1999 33
Kleppa, Magnhild Meltveit 2005 212
Kleppa, Magnhild Meltveit 2008 22, 75, 110b
Kleppa, Magnhild Meltveit 2009 179b
Kleppa, Magnhild Meltveit 2010 181b
Kleppe, Anders 1998 204b
Kleppe, Anders 2003 34b
Kleppe, Annbjørg 2008 41b
Kleppe, Eva 1994 228b
Kleppe, Frank Robert 2001 167
Kleppe, Guttorm 2012 115
Kleppe, Hallgeir 2012 162
Kleppe, Janne Marie 1995 5
Kleppe, John 2001 226b
Kleppe, Julie 1999 103
Kleppe, Karin 2008 85b
Kleppe, Kirsten 2004 231
Kleppe, Kristen 1998 204b
Kleppe, Kristen 2003 34b
Kleppe, Magnus 1993 158
Kleppe, Magnus 1993 166
Kleppe, Magnus 1994 169
Kleppe, Magnus 2016 261
Kleppe, Martin Braanaas 2015 55b
Kleppe, Per 1998 159b
Kleppe, Per Ivar 2003 152b
Kleppe, Pernille 2006 174b
Kleppe, Steinar 2005 137
Kleppe, Steinar 2006 174b
Kleppe, Steinar 2008 132
Kleppe, Torhild 2003 34
Kleppe, Unn Karin 2001 101
Kleppe, Unn Karin 2005 166
Kleppe, Unn Karin 2006 253
Kleppe, Ådne Reidar Nes 2008 94b
Klepppe, Bjarne 2007 60b
Kleveland, Åse 1993 227
Kleveland, Åse 1993 31
Kleveland, Åse 1995 132b
Kleveland, Åse 1996 141
Kleveland, Åse 2007 223
Kleveland, Åse 2009 16b
Kleven, Anne Marie 2015 72b
Kleven, Gunnar 1999 243
Kleven, Gunnar 2002 116b
Kleven, Jan Magnus 2010 182b
Kleven, John 2000 5, 16b
Kleven, Kjersti 2006 127
Klevnäs, Per 1997 91
Klingenberg, Eskil 2017 62b
Klingenberg, Knut Arne 2014 188
Klingenberg, Knut Arne 2016 17
Klingenberg, Per Tomas 2014 23
Klingrød, Eli Nes 2015 171
Klokkernes, Aksel 2006 32b
Klopstad, Kjell 1993 68, 206b
Klopstad, Kjell 1994 59b, 128b
Klopstad, Kjell 1995 245
Klopstad, Kjell 1996 195b
Klopstad, Kjell 1998 67
Klouman, Hans 2003 124
Klouman, Pål 2010 99
Kloumann, Pål 1997 83b
Klovning, Magne 1994 46
Klubben, Lars 1997 238b
Klubben, Margit 1997 238b
Klunderud, Ida 2005 54b
Klunderud, Kim 2005 54b
Klunderud, Mads 2005 54b
Klunderud, Sissel 2005 54b
Klunderud, Tom 2005 54b
Klungre, Anders 2004 77
Klungre, Anders 2010 31
Klungre, Olav 2012 206b
Klungre, Olav 2013 210b
Klungre, Olav 2014 214b
Klungre, Olav 2015 158, 220b
Klungre, Olav 2016 225b
Klungre, Olav 2017 197
Klungreset, Sissel 2012 218
Klungresæter, Norvall 2006 201b
Klungresæter, Norvall 2013 220b
Klüssendorf, Angelika 2013 228
Klüssendorf, Angelika 2015 238
Klyve, Arild 1993 240
Klævold, Liv Hilde 2015 168b
Klævold, Oddbjørg 2008 186b
Klævold, Oddborg Hellebø 2005 25b
Klævold, Svein 1998 227
Kløtz, René 2006 55
Kløtzer, Helmut 1995 101
Kløvstad, Bjørn 2009 208
Kløvtveit, Roger 2008 196b
Knagenhielm, Joachim de 2009 224
Knagenhjelm, Christen 1996 80
Knagenhjelm, Christen 1997 15
Knagenhjelm, Christen 2004 94
Knagenhjelm, Christen 2010 145b
Knagenhjelm, Christen 2011 31
Knagenhjelm, Christoffer 2015 158b
Knagenhjelm, Christoffer 2016 152
Knagenhjelm, Maria C. 2016 99
Knagenhjelm, Nils J. 2004 94b
Knagenhjelm, Nils J. 2011 227
Knagenhjelm, Nils J. 2012 217
Knagenhjelm, Nils J. 2013 230
Knagenhjelm, Nils J. 2015 241
Knagenhjelm, Nils J. 235
Knagenhjelm, Nils Joachim 2015 86
Knagenhjelm, Randi 2004 94
Knagenhjelm, Wibeke 2004 94b
Knapskog, Inger Elin 2006 147
Knapskop, Leon 2015 28b
Knapstad, Bjørn Henrik 1993 107b
Knapstad, Dag 2014 225
Knapstad, Geir 2000 190b
Knapstad, Geir 2002 70
Knapstad, Geir 2004 85
Knapstad, Haldis Nygård 2000 239b
Knapstad, Joakim 2017 139b
Knapstad, Leif 2002 75, 97
Knapstad, Magnhild 2006 256
Knapstad, Mari Kalland 2004 160
Knapstad, Maria Abrahamsen 2014 33
Knapstad, Reidar 2016 73
Knapstad, Reidun 2007 102b
Knapstad, Reidun Kristin 2016 127b
Knapstad, Sigfred 2002 30b
Knapstad, Sigurd 2002 30
Knapstad, Øyvind 1993 139
Knapstad, Øyvind 2006 171
Knirk, James E. 2012 53
Knudsen, Anders 1997 106
Knudsen, Berit Anne 2008 152b
Knudsen, Christina 2009 232
Knudsen, Grete 2001 97
Knudsen, Knud 2009 243
Knudsen, Magne 2009 143
Knudsen, Magne 2013 50, 108b
Knudsen, Magne 2016 17b, 210
Knudsen, Tom Eide 2016 47
Knudsen. Åse 2004 67
Knudstad, Gard Frostad 2002 166b
Knudstad, Gard Frostad 2007 236
Knudtson, Frode 1998 254
Knutsen, Elisabeth 2015 238
Knutsen, Evald 2004 249b
Knutsen, Knut 2001 230b
Knutsen, Kåre 1994 212b
Knutsen, Kåre 2005 10
Knutsen, Magne 2014 18
Knutsen, Magne 2017 111
Knutsen, Rolf 2009 90
Knutson, John Steve 1996 125b
Knutzen, Trude 2006 169b
Kobberstad, Kristen 2001 58b
Kobberstad, Rolf 2010 53b
Kodzoman, Titus 2009 235
Koefoed, Eva Eide 2017 82
Koehler, Leif 2009 234
Koht, Christine 2008 172b
Koksvik, Vidar 1996 113
Kolberg, Martin 2017 179b
Kolbotn, Kjersti 2011 231
Kolbotn, Venke 2011 182b
Kolding, Jenny 1999 181b
Kolding, Jørn Erik 1999 181
Kolding, Nelly 1999 181
Kolehmainen, Christina 1999 69b
Kolerud, Arnfinn 2004 245
Kolerud, Arnfinn 2012 220
Kolerud, Arnfinn 2017 209
Kollberg, Harald 2002 206b
Kollberg, Linnea 2010 110b
Kollbotn, Kjersti 2014 232
Kollbotn, Kjersti 2009 234
Kollbotn, Kjersti 2017 208
Kollsete, Alf 1997 128b
Kollsete, Alf Reuss 2015 86
Kollsete, Idar 2005 31
Kolltveit, Arna 1994 60b
Kolltveit, Arna 1995 5, 51b, 53
Kolltveit, Arna 1996 73
Kolltveit, Arna 1999 71
Kolltveit, Arna 2002 79b
Kolltveit, Berit 1993 39
Kolltveit, Berit 1994 60b
Kolltveit, Berit 1995 51
Kolltveit, Egil 2005 105b
Kolltveit, Frode 1995 23
Kolmyr, Johanna 2008 92b
Kolnes, Anne Lisbet 1998 264
Kolnes, Anne-Lisbet 1995 40b
Kolnes, Anne-Lisbet 1996 249
Kolnes, Anne-Lisbet 2000 199
Kolset, Jan Terje 1999 182
Kolset, Ronny 2014 69
Kolseth, Harald 2007 99
Kolseth, Inge 2012 78b
Kolseth, Margrethe Strømmen 1999 251b
Kolseth, Monica 2009 121
Kolseth, Odd Arne 1994 19b
Kolseth, Odd Arne 2010 79b
Kolseth, Siri 1998 227
Kolseth, Siri 2005 80b
Kolseth, Solveig 2003 167
Kolstad, Kjellaug 2001 156b
Kolstad, Kjellaug 2006 204b
Kolstad, Monrad 2001 156b
Kolstad, Monrad 2003 246
Kolstad, Monrad 2008 161
Kolstad, Trond Erdalsdal 1999 150
Kolås, Torbjørn 2010 50b
Komperud, Solveig 2007 143b
Komsoom, Gilbert 2017 2015b
Kondo, Mona 2004 201
Kondo, Mona 2005 219
Konglevoll, Øyvin 2016 204
Konglevoll, Øyvind 2015 118b
Kongshaug, Håkon 2017 85b
Kongshaug, Leif Helge 2004 116
Kongshaug, Tove 2012 110b
Kongsvik, Anita 2014 78b
Kongsvik, Eivind 2003 113b
Kongsvik, Elin 2005 179
Kongsvik, Even 2013 75
Kongsvik, Kirsten 2014 192b
Kongsvik, Margit 2009 171b
Kongsvik, Nils Olav 1993 53
Kongsvik, Nils Olav 1994 71
Kongsvik, Nils Olav 1995 66
Kongsvik, Nils Olav 1997 54b
Kongsvik, Nils Olav 1998 103
Kongsvik, Nils Olav 2002 19b
Kongsvik, Nils Olav 2005 68b
Kongsvik, Nils Olav 2016 260, 261
Kongsvik, Ola 2012 41
Kongsvik, Randi 2015 82
Kongsvik, Randi 2016 44b
Kongsvik, Silje Bakke 2009 8
Kongsvik, Trine 2006 28b
Kongsvik, Åse 1997 217b
Kongsvik, Åse 1999 241b
Koopmans, Annemieke 2009 180
Koopmans, Jasmijn 2008 109b
Koppen, Henny 2014 140b
Koppen, Henny 2015 96b
Koritzinsky, Theo 1993 31
Korkowski, Katrin 2007 132b
Korkowski, Monty 2007 132b
Korkowski, Nikisha 2007 132b
Korkowski, Prisha 2007 132b
Korneliussen, Are 1998 210
Korneliussen, Bjørn 2015 156b
Korneliussen, Kjell 1998 222b
Korneliussen, Kristian 1996 227
Korneliussen, Kristian 1997 146b
Korneliussen, Svein Magne 1996 227
Korneliussen, Svein Magne 1997 146b
Korneliussen, Torill 2015 34
Korneliussen, Åse Reidun 2002 243b
Korsedal, Birgit 1996 242
Korsedal, Jan Petter 1996 242b
Korsen, Ole M. 1995 136
Korsmo, Pål 1993 105
Korsvoll, Are Gunnar 2006 29
Korsvoll, Håvar 1996 209
Korsvoll, Ragnhild Lise 1994 109b
Korsvoll, Ragnhild Lise 1994 221b
Korsvoll, Ragnhild Lise 1995 264
Korsvoll, Ragnhild Lise 2000 40
Korten, Jens Uwe 2005 177
Kortner, Kaia Lie 2005 197b
Korvald, Amund 2011 187
Korvald, Lars 1995 85
Kosmo, Jørgen 2005 177
Koss, Johan Olav 1994 44
Koss, Johan Olav 2000 208
Kostøl, Marit 2003 66b
Kostøl, Marit 2004 11b
Kotimaki, Jaana 2001 215b
Kouakou, Raoul 2002 185, 217b
Kouakou, Raoul 2004 214
Kovaleva, Irina 1998 55
Krag, Claus 1995 147
Kragseth, Agnar 2008 176b
Kragseth, Jørgen 38b
Krakereid, Svein Rune 2011 35b
Krakhella, Kåre 1996 45
Krakhellen, Ole Gunnar 2008 221
Krakhellen, Ole Gunnar 2009 223
Krakhellen, Ole Gunnar 2010 207
Krakhellen, Ole Gunnar 2011 216b, 219b
Krakhellen, Ole Gunnar 2012 32b, 188, 200, 206b, 209b
Krakhellen, Ole Gunnar 2013 174, 204, 210b, 213b
Krakhellen, Ole Gunnar 2014 137, 208, 214b, 217b
Krakhellen, Ole Gunnar 2015 156b, 214, 223b
Krakhellen, Ole Gunnar 2016 219, 228
Krakhellen, Ole Gunnar 2017 193, 200b
Krakhellen, Stein Anders 2013 40b
Krakhellen, Steinar 1999 204, 205b, 228
Krakhellen, Steinar 2013 40b
Kramer, Mona 2000 6, 197
Krangsås, Pål Erik 2006 153
Kreken, Jostein 1999 216b
Kreken, Liv 2010 213, 2010 219
Kreken, Margit 1996 151b
Kreken, Peder 1996 151
Kringen, Mette 2005 21b
Kringlen, Britt 1994 47b
Kringlen, Britt 2009 82b
Kringlen, Ingeborg 2009 82b
Kringlen, Olav 2009 82b
Kringlen, Reidun 1993 251
Kristensen, Carina 1995 77b
Kristensen, Eirik 1996 186b
Kristensen, Ellen 2000 186
Kristensen, Hanne Husebø 2008 17b, 201
Kristensen, Hanne Husebø 2011 191
Kristensen, Jan Helge 2002 168b
Kristensen, Krister 1994 75
Kristensen, Krister 2013 142
Kristensen, Per 2012 76
Kristensen, Per Kristian 2016 64b
Kristiansen, Arne 2015 241
Kristiansen, Bernt 1996 122
Kristiansen, Bjørn 2005 150b
Kristiansen, Carin 2010 98b
Kristiansen, Egil 2017 180
Kristiansen, Emilie 2009 158b
Kristiansen, Gerd 2004 35b
Kristiansen, Greta 1993 115
Kristiansen, Greta 1994 25
Kristiansen, Helge 1993 25b
Kristiansen, Helge 1999 31
Kristiansen, Ida B, 2006 237b
Kristiansen, Ingrid 2005 249
Kristiansen, Ivan Hårek 1997 171
Kristiansen, Kine 1999 255(256b)
Kristiansen, Linda 35
Kristiansen, Liv Isehaug 2011 186b
Kristiansen, Magne V. 2010 216
Kristiansen, Olav 2003 195b
Kristiansen, Ragnar 1997 146b
Kristiansen, Ragnar 2001 144b
Kristiansen, Svein 2006 127
Kristiansen, Terje 2002 189
Kristiansen, Åsmund 2015 187b
Kristine, Rykke 1996 203b
Kristoffersen, Anne 2006 204
Kristoffersen, Anne 2013 35
Kristoffersen, Anne 2016 180
Kristoffersen, Atle 2006 204
Kristoffersen, Aud 2005 60b
Kristoffersen, Carin 2007 207b
Kristoffersen, Lillian Pernille 2004 219b
Kristoffersen, Liss H. 1994 131b
Kristoffersen, Malin 2006 211b
Kristoffersen, Malin 2008 168
Kristoffersen, Marius Nyheim 2016 238
Kristoffersen, Stig 1995 169
Kristoffersen, Stig 1999 208b
Kristoffersen, Stig 2005 71
Kristoffersen, Stig 2008 166b
Kristoffersen, Stig 2010 86
Kristoffersen, Werner 1996 221
Krog, Rudolf 1997 127
Krogen, Elling 1994 87b
Krogh, Finn E. 1996 132
Krogh, Finn E. 1996 229b
Krogh, Kari 2006 256
Krogh, Trine 2008 87b
Krogstad, Solvei Uglum 2008 91b
Krogsæter, Marit Barsnes 2008 221
Krogsæter, Marit Barsnes 2009 223
Krogsæter, Marit Barsnes 2010 207
Krogsæter, Marit Barsnes 2011 215, 216b
Krogsæter, Marit Barsnes 2012 205, 206b
Krogsæter, Marit Barsnes 2013 209, 210b
Krogsæter, Marit Barsnes 2014 213, 214b
Krokan, Anders 2016 189
Kroken, Andreas 2006 185
Kroken, Erling 1997 17
Kroken, Geir 2008 202
Kroken, Ingunn V. 1993 29b
Kroken, Knut Jarle 1997 17
Kroken, Knut Jarle 2014 229
Kroken, Kristine 2007 46
Kroken, Liv Merete 1993 73
Kroken, Liv Merete 1994 17b
Kroken, Liv Merete 1997 17b, 86
Kroken, Liv Merete 1998 153
Kroken, Liv Merete 2001 115b
Kroken, Liv Merete 2002 173b
Kroken, Liv Merete 2017 109b
Kroken, Ola Tarjei 2011 161b
Kroken, Ola Tarjei 2012 157
Kroken, Ola Terje 2015 79b
Krommenhoek, Dick 2015 171b
Krommenhoek, Vibeke 2015 171b
Kropf, Anja 2009 146
Krosshaug, Hanna 2015 124
Krosshaug, Knut Jarle 2005 194
Krosshaug, Nils Tore 1997 183
Krumsvik, Per Kåre 1996 109, 264
Krumsvik, Per Kåre 1998 175
Krumsvik, Per Kåre 1999 195
Kruse, Bjørn 1995 110b
Krüger, Ralph 2004 105(106b)
Kryvonos, Anna 2016 18b
Krøvel, Harald 2014 233
Krøvel, Harald Johannes 2017 209
Kråkenes, Atle 1996 136b
Kråkenes, Atle 2005 13
Kråkenes, Belinda 2013 44b
Kråkenes, Erny 1996 136
Kråkenes, John 1996 136b
Kråkenes, Kenneth Kveane 2002 185
Kråkenes, Magne 2003 171b
Kråkenes, Mette 1996 136
Kråkenes, Ole Jakob 1994 203
Kråkenes, Rannveig 2005 242b
Kråkenes, Reidar 1997 243
Kråkenes, Torfinn 2005 13
Kråkås, Sveinung 2001 125
Kråkås, Sveinung 2011 56b
Kuld, Hilde 2012 140
Kulen, Steinar Sivertsen 2003 186
Kulen, Steinar Sivertsen 2004 259
Kulild, Iselin 1993 42b
Kulild, Martin 2008 129b
Kulild, Martn 1993 42
Kulild, Sissel 1993 42b
Kulild. Sissel 1994 195
Kullsveen, Audar 2010 46
Kulset, Merete 2009 189
Kulset, Olav 2010 101b
Kulseth, Kirsti 2004 260
Kulseth, Kirsti 2005 44
Kumle, Jostein 2011 78b
Kummeneje, Knut Arne 2010 96b
Kummeneje, Knut Arne 2016 73
Kupen, Andreas 2002 11b, 5
Kupen, Endre 2016 170
Kupen, Endre 2017 214, 216b
Kupen, Turid Førde 2002 11
Kupetauskiene, Inga 2016 102b
Kusslid, Anne Therese 2008 152b
Kusslid, Britt 1998 212b
Kusslid, Håkon 2004 241b
Kusslid, Kristian 2001 181b
Kusslid, Marit Berg 1995 62b
Kusslid, Olav Kåre 1993 225
Kusslid, Olav Kåre 1999 78
Kusslid, Olav Kåre 2001 194
Kusslid, Siv H. 2006 95
Kusslid, Tarje Sjursæther 2015 55
Kvale, Unni 1994 122b
Kvalen, Arne 1993 77
Kvalen, Harald 1999 24
Kvalen, Harald 2006 100
Kvalen, Ingolf 1996 71
Kvalen, Ivar 2011 182, 187, 199, 218b
Kvalen, Ivar 2012 157, 200, 208b, 219
Kvalen, Ivar 2013 31, 204, 212b, 222b
Kvalen, Ivar 2014 208, 216b
Kvalen, Ivar 2015 153b, 199, 214, 222b, 232b
Kvalen, Ivar 2016 51, 215, 219, 227
Kvalen, Ivar 2017 193, 199b, 203b
Kvalen, Jonas 2011 127
Kvalen, Øyvind 1999 102
Kvalheim, Arve Inge 2012 153b
Kvalheim, Bjørn 2004 34b
Kvalheim, Bjørn Ole 2008 78b
Kvalheim, Britt Tone 1996 76b
Kvalheim, Endre 2006 91
Kvalheim, Erlend Nygård 2004 185
Kvalheim, Erling 1994 5, 55b
Kvalheim, Erling 2000 141b
Kvalheim, Harald 1997 246
Kvalheim, Jarle 2001 14b
Kvalheim, Jarle 2002 141, 37b
Kvalheim, Julie Trollebø 2013 44b
Kvalheim, Karl 2000 7, 241b
Kvalheim, Kjell 1993 150b
Kvalheim, Knut 2000 149
Kvalheim, Knut 2003 145
Kvalheim, Knut Olav 1998 247
Kvalheim, Magna 2010 45
Kvalheim, Mindor 2010 49b
Kvalheim, Oskar 1993 214b
Kvalheim, Petra 1997 219b
Kvalheim, Sindre 1996 21
Kvalheim, Sindre 2009 139b
Kvalheim, Siw 1996 67b
Kvalheim, Steinar 2007 200
Kvalheim, Steinar 2007 210
Kvalheim, Stig Are 2007 7, 200
Kvalheim, Svein 2003 64b
Kvalheim, Tone 1997 185b
Kvalheim, Tone 2002 15b
Kvalheim, Turid Brunsvik 1997 136
Kvalheim, Ørjan 2010 49b
Kvalsund, Eli 2006 11b
Kvalsund, Stein 2013 8b
Kvalsvi, Jostein Inge 2008 221
Kvalsvik, Jostein 1999 33
Kvalsvik, Jostein 2003 196
Kvalsvik, Jostein Inge 2009 223
Kvalsvik, Kine 2010 176b
Kvalsøren, Ruben 2015 208
Kvalvik, Anne Grete 1997 59
Kvalvik, Atle 1994 217
Kvalvik, Jon 1998 6, 113b
Kvalvik, Jørgen 1993 24b
Kvalvik, Ola 1998 113b
Kvalvik, Oline 1998 6, 113b
Kvalvik, Silje 2017 76
Kvam, Anders 1996 96
Kvam, Anders 2015 232b
Kvam, Britt 1996 260b
Kvam, Christian B. 2015 192b
Kvam, Inge 2013 42b
Kvam, Ivar 1994 14b
Kvam, Jørg 2015 238
Kvam, Leidulf 2016 131b
Kvam, Magnus 1996 46
Kvam, Morten 2004 40
Kvam, Robert 2004 67
Kvam, Roger 1998 103, 249
Kvam, Roger 1999 95
Kvam, Roger 2000 251
Kvam, Tom Idar 2005 31
Kvam, Tore 2017 76
Kvam, Torodd 2011 187b
Kvam, Torodd 2017 141b
Kvam, Torstein 1993 107
Kvam, Torstein 1995 200b
Kvam, Torstein 1996 202
Kvam, Torstein 2009 165
Kvam, Torstein 2011 16, 66b
Kvam, Torstein 2012 33, 169b
Kvam, Vivian 2015 163b
Kvam, Vivian 2016 51
Kvambekk, Sondre 2014 122
Kvame, Harald 2009 28b
Kvame, Helge 2005 147b
Kvame, Olav 1993 239b
Kvame, Olav 1994 198
Kvame, Olav 2002 223
Kvame, Olav 2005 147
Kvame, Randi 1996 81b
Kvame, Sissel Anita 2004 207b
Kvame, Steinar 2002 177
Kvame, Steinar 2003 128b
Kvame, Steinar 2005 199
Kvame, Steinar 2006 72
Kvame, Steinar 2008 196
Kvame, Svein 2002 193, 211
Kvame, Svein 2005 147
Kvamen, Eivind 1994 185
Kvamen, Eivind 1995 15
Kvamen, Espen Kyrre 1994 7, 185b
Kvamen, Espen Kyrre 1995 15b, 109
Kvamen, Ola 2010 82b
Kvamen, Solfrid 2010 82b
Kvamen, Sølvi 1994 185
Kvamen, Sølvi 1995 15
Kvamme, Aaslaug 1995 6
Kvamme, Aaslaug 1997 219b
Kvamme, Aaslaug 1998 5, 18b
Kvamme, Anita Eide 2017 135b
Kvamme, Arne 2000 264
Kvamme, Aslaug 1995 97b
Kvamme, Bendik 2003 181b
Kvamme, Claus 1993 231
Kvamme, Claus 1994 93
Kvamme, Claus 1998 170b
Kvamme, Claus 1998 55
Kvamme, Claus 2008 221
Kvamme, Claus 2009 223
Kvamme, Claus 2010 207
Kvamme, Claus 2011 229b
Kvamme, Claus 2012 217
Kvamme, Claus 2013 224
Kvamme, Claus 2014 228
Kvamme, Claus 2015 234
Kvamme, Claus 2016 236
Kvamme, Claus 2017 206
Kvamme, Eva 2009 78b
Kvamme, Finn 2004 185
Kvamme, Finn Einar 2002 131
Kvamme, Finn Einar 2005 60b
Kvamme, Franz 2005 69b
Kvamme, Frode 2001 14b
Kvamme, Hallgjerd 1995 97b
Kvamme, Hallgjerd 1997 219b
Kvamme, Hallgjerd 1998 5, 18b
Kvamme, Hans Inge 1995 17b
Kvamme, Helge 1995 236b
Kvamme, Hildegunn 1998 19
Kvamme, Håkon 1999 15
Kvamme, Ida Therese 2000 40b
Kvamme, Ingunn 2006 139
Kvamme, Ingvild 2007 251b
Kvamme, Jon Olav 2015 220b
Kvamme, Jon Olav 2016 225b
Kvamme, Jon Olav 2017 28, 197b
Kvamme, Jørn Kåre 1995 5, 14b
Kvamme, Kari 1995 158b
Kvamme, Kari 1998 170b
Kvamme, Kari 2011 229b
Kvamme, Kari 2012 217
Kvamme, Kari 2013 24
Kvamme, Kari 2014 228
Kvamme, Kari 2015 234
Kvamme, Kari 2016 236
Kvamme, Kari 2017 206
Kvamme, Kirsten 2001 131b
Kvamme, Kjell Arve 2005 69b
Kvamme, Kjersti 2005 60b
Kvamme, Laura 2015 171
Kvamme, Lilly 2012 27
Kvamme, Mons 1997 169
Kvamme, Nils 2000 24b
Kvamme, Nils Henrik 1998 120b
Kvamme, Oskar 2002 34b
Kvamme, Oskar 2003 68b
Kvamme, Solrunn Kinn 2009 166b
Kvamme, Steinar 1998 79
Kvamme, Svein 1996 139b
Kvamme, Thomas 2009 75b
Kvamme, Thomas 2011 44b
Kvamme, Vigdis Flaten 2010 23b
Kvamme, Wenche 2004 218b
Kvamme, Wenche 2006 45
Kvamme, Åse 2013 223b
Kvammen, Anne Sigrid 2007 222
Kvammen, Espen Kyrre 1996 61b
Kvammen, Frode 2009 44b
Kvammen, Gerhard 2009 169b
Kvammen, Jenny Marie 1994 126b
Kvammen, Karete 1994 126b
Kvammen, Knut 2015 147b
Kvammen, Magnus 2000 56
Kvammen, Marit 1994 126b
Kvammen, Marlene 2006 211b
Kvammen, Tor Kristian 2008 69b
Kvamsdal, Bjørn 1998 28b
Kvamsdal, Leif Skaflestad 2009 82b
Kvamsdal, Nils 2008 229
Kvamsdal, Nils 2012 221
Kvamsdal, Per 1995 220
Kvamsdal, Tor Magne 2010 215
Kvamsås, Aslaug 1995 42
Kvamsås, Birte 2006 28b
Kvamsås, Live 2017 90b
Kvamsås, Marit 1998 147b
Kvamsås, Oddgeir 2008 89
Kvamsås, Oddgeir 2012 81b
Kvangarsnes, Hogne 2001 70
Kvanli, Line 2009 114
Kveane, Marita 2016 142
Kveane, Olga 2010 12b
Kveane, Silje 1998 10b
Kveberg, Torhild 1995 161
Kvellestad, Kristian 2012 107b
Kvellestad, Laila 2008 27b
Kvellestad, Lisbeth Risøy 2016 8
Kvellestad, Ståle 2005 158
Kvellestad, Tor 1993 192b
Kvellestad, Tore 1996 189
Kvendseth, Unn 1995 67b
Kvendseth, Unn 2007 27
Kverhellen, Helge 2002 169b
Kverhellen, Ida 2002 169b
Kvernberg, Jorun Marie 2009 115b
Kvernevik, Anders 2014 48b
Kvernevik, Anne-Grete 2008 87b
Kvernevik, Arnar 1998 25
Kvernevik, Arnar 2017 204
Kvernevik, Iselin 2012 44
Kvernevik, Oddgeir 2008 160
Kvernevik, Oddgeir 2011 163
Kvernevik, Oskar 1994 59
Kvernevik, Oskar 2010 57b
Kvernevik, Sara Maria 2008 87b
Kvernhaug, Arve 2013 170
Kvernmo, Gjermund 2010 149b
Kvernmo, Trond 1994 139
Kvernøy, Anette Halbrend 2016 19b
Kveum, Erland 1993 119
Kviberg, Marte 2005 101
Kvien, Kjartan 2011 226b
Kvigne, Steinar 1998 171b
Kvikne, Kari 2009 126
Kvikne, Marta 2009 223
Kvikne, Marta 2010 207
Kvikne, Marta 2016 102b
Kvikne, Mulla 2009 126
Kvikne, Per Áki Sigurdson 2017 158b, 204, 207b
Kvikne, Sigurd 1995 93
Kvikne, Sigurd 2013 187b
Kvikne, Sigurd 2015 76, 113
Kvinlaug, Henning 2006 38b
Kvinlog, Gro 1995 141
Kvist, Else Marie 2008 197b
Kvistad, Karstein 1994 230b
Kvitenes, Anne Marie 2006 204
Kvåle, Asmund 1995 14
Kvåle, Edmund 1997 218b
Kvåle, Edmund 2002 25
Kvåle, Erling 1996 195
Kvåle, Gunn Marit 2013 102b
Kvåle, Hilde 2001 146b
Kvåle, Inge Ronny 2014 227
Kvåle, Inge Ronny 2015 170
Kvåle, Ivar 2011 231
Kvåle, Johannes 1994 93
Kvåle, Judith 2017 21b
Kvåle, Kari Torhild 2000 91(92b)
Kvåle, Kari Torhild 2006 83
Kvåle, Karin 2005 71
Kvåle, Kjell 1997 26
Kvåle, Kjellaug 1997 218b
Kvåle, Kjetil 2012 156b
Kvåle, Ole Alpen 2010 105b
Kvåle, Signe Elisabeth 1997 218
Kvåle, Sigurd 2001 82
Kvåle, Terje 1997 187
Kvåle, Tove Myklebust 2016 117
Kyllingmark, Håkon 1995 234
Kyo-Moon, Oh 1996 154
Küpper, Norbert 1999 242
Kyrkjebø, Arne 1996 32, 56
Kyrkjebø, Arne 1997 59b
Kyrkjebø, Arne 1998 112, 211b
Kyrkjebø, Arne 1999 7
Kyrkjebø, Arve 2005 184
Kyrkjebø, Eva 2000 134b
Kyrkjebø, Sissel 1994 38, 39
Kyrkjebø, Sissel 2014 190
Kyrkjeeide, Ivar 2009 19b
Kyrkjeeide, Per Jakob 2014 69
Kyrkjeide, Sigbjørn 2013 12b
Kysnes, Rune 2014 153b
Kyte, Bjarte 2004 168
Kyte, Guro 2004 168b
Kyte, Karoline Holsen 2011 93, 258, 259
Kyte, Karoline Holsen 2017 214, 218b
Kyte, Mikkel 2004 168b
Kyvåg, Frode 1996 202
Køhn, Rosmarie 1993 42
Kåfjord, Sondre 2010 46
Kårbø, Pål 2016 200
Kårstad, Arnt Henning 2011 144
Kårstad, Arnt Henning 2014 225
Kårstad, Brita 2013 194b
Kårstad, Einar 1996 147b
Kårstad, Elise 2013 194b
Kårstad, Finn Ove 2008 77b
Kårstad, Frode 2011 144
Kårstad, Gøran 2011 144
Kårstad, Hans 1998 153
Kårstad, Hans 2002 228
Kårstad, Helene 2014 62
Kårstad, Helge 2002 259
Kårstad, Helge 2003 51, 164
Kårstad, Helge 2005 141
Kårstad, Helge 2006 138
Kårstad, Helge 2009 140
Kårstad, Helge 2017 45
Kårstad, Inger Anne 2013 194b
Kårstad, Kjell 2004 134b
Kårstad, Lars Andreas 1994 109b
Kårstad, Leidulv 2009 235
Kårstad, Signe 2013 194b
Kårstad, Siv Øvrebø 1994 109b, 221b
Kårstad, Siv Øvrebø 2000 40
Kårstad, Øystein A. 2017 132b
Kårstad,Tor 1996 158
L
L
L
Laaksonen, Valter 2009 46
Labbe, Arturo 2004 36
Laberg, Arne Håkon 2013 162
Laberg, Simon Loe 2014 46
Laberg, Terje 2007 216
Laberg, Torunn Todal 2016 89b
Ladehaug, Bjørg 1993 68
Ladehaug, Helga 1995 93
Ladehaug, Helga 1996 211
Ladehaug, Helga 1998 233
Laden, Osama bin 2007 7
Lagergren, Nane 2001 176
Lagesen, Odd 1995 180b
Lagesen, Odd 2004 59
Lahnstein, Anne Enger 1993 169b, 195
Lahnstein, Anne Enger 1994 6, 96b, 230
Lahnstein, Anne Enger 1995 85
Lahnstein, Anne Enger 1996 39b, 56
Lahnstein, Anne Enger 1998 112
Lahnstein, Anne Enger 1999 195, 206, 253
Lahnstein, Anne Enger 2003 33b, 171b
Laiwanga, Thomas 2002 146b
Lalawi, Marshall 2002 146b
Lambert, Pola 2014 81b
Lambrechts, Adelheid 2014 226
Lambrechts, Ellen 1998 228
Lambrechts, Eva 1995 39b
Lambrechts, Lydar 1995 39
Lammers, Amund 2013 137
Lammetun, Bjarne 1994 7, 200b, 261(262b)
Lammetun, Bjarne 2002 173
Lammetun, Gerd Signy 1994 200
Lande, Svenn Arve 2008 30b
Landmark, Einar 2012 221
Landmark, Johan Theodor 1996 32
Landmark, Marie 1996 252
Landmark, Marie 2006 187
Landmark, Nils 1999 156
Landro, Jan H. 2002 166
Landro, Jan H. 2004 52
Landro, Jan H. 2016 238
Landro, Rita 2016 58
Landro, Yngve 2010 99b
Landrø, Magne 1993 139
Landstad, Agnes 1996 209
Landstad, Agnes 1997 239
Landstad, Olav 1998 254
Landström, Ann 2011 73b
Landsøy, Linn 2006 79b
Landøy, Bjørnar 1998 168b
Landøy, Edvin 2000 29
Landøy, Geir 1998 169
Landøy, Helge 2011 92
Landøy, Ivar 1998 168b
Landøy, Jermund 1997 90
Landøy, Jermund 2007 123
Landøy, Knut 1994 113b
Landøy, Knut Magnus 1994 201
Landøy, Laila 1996 177
Landøy, Laila 2002 242b
Landøy, Linda 2001 141
Landøy, Linda 2011 78b,147
Landøy, Lise 1998 168b
Landøy, Liv Ytterøy 1996 177
Landøy, Magni Blom 2006 79
Landøy, Monica Ann 1994 193b
Landøy, Monicha 2011 124
Landøy, Roar 2011 92
Landøy, Vebjørn 1998 168b
Landøy, Wenche 1997 90
Lanes, Inger Lill 2006 133
Langaas, Guri 1999 31
Lange, Torill Helen 1995 77b
Langedal, Anders 1996 59
Langedal, Arnljot 1994 257b
Langedal, Helene 2009 82b
Langedal, Inger Marie K. 2008 170
Langedal, Jan Kåre 2008 157
Langedal, Lage 2015 36b
Langedal, Ludvig 1997 264
Langedal, Marie Kristensen 2008 170
Langedal, Odd Arne 2010 22b
Langedal, Per 1994 149b
Langeland, Anita 2008 10b
Langeland, Anne Marie 2014 44b
Langeland, Arnt Jonny 2002 202, 185
Langeland, Arthur 1997 227b
Langeland, Arvid 1994 102b
Langeland, Britt 2000 127
Langeland, Eivind 1995 130b
Langeland, Espen Dalaker 2006 122
Langeland, Frode 1994 233b
Langeland, Helene 2014 186b
Langeland, Helene 2016 72, 73
Langeland, Henrik 2006 91
Langeland, Henrik 2012 38
Langeland, Ingvild 2014 69
Langeland, Johanna 2001 104
Langeland, Johnny 2001 104
Langeland, Jostein 1997 184b
Langeland, Jørgen 2004 14
Langeland, Knut 2000 230
Langeland, Knut 2012 221
Langeland, Knut 2013 229
Langeland, Kåre-Jarl 1995 137, 147
Langeland, Kåre-Jarl 1996 76b
Langeland, Kåre-Jarl 2000 49
Langeland, Magne Sakarias 2015 241
Langeland, Marianne 1995 183
Langeland, Morten 2016 208
Langeland, Morten 2017 72b
Langeland, Nelly 2000 75b
Langeland, Nelly 2002 111
Langeland, Olav 2014 44b
Langeland, Petter Svardal 2001 163b
Langeland, Reidar 2017 72
Langeland, Tarjei 1994 233
Langenes, Jarle 2000 189
Langeset, Daniel 2008 124b
Langeset, Emma 2000 159b
Langeset, Grethe Sunde 2008 124
Langeset, Ola 2000 159b
Langeset, Rolf 2008 124
Langeteig, Johannes 2006 162b
Langeteig, Narve 2016 133b
Langhelle, Thomas 2007 170b
Langli, Marianne Finstad 2013 183b
Langlie, Per Kristian 2000 208
Langlo, Bjørn Ove 2009 49
Langlo, Jenny 2011 190
Langlo, Malene Indrebø 2010 187b
Langlo, Malene Indrebø 2013 82
Langlo, Sindre 1994 79
Langsbakken, Anne Therese 2008 144b
Langseth, Rune 2012 128
Langva, Rolf Johan 1997 106
Langvatn, Turid 1993 153
Langvatn, Turid 2008 127b
Langvatn, Turid 2016 202b
Langve, Dag 1998 216
Langvik, Espen 2002 216b
Langvik, Espen 2004 211
Langvik, Espen 2006 216
Langø, Anny 2011 64b
Langåker, Roy M. 1993 61
Laquian, Chester 2013 227b
Lardi, Joe 2002 146b
Larnefeldt, Karin 2011 18b
Larsen, Anne Hagerup 1995 77b
Larsen, Aslaug A. 2000 159
Larsen, Bertina Raad 2003 22b
Larsen, Bertine 1999 198b
Larsen, Bjørn 1994 237
Larsen, Bolette Pavals 1997 249
Larsen, Ellinor 1997 57b
Larsen, Ernst 1995 176
Larsen, Frank 1999 198b
Larsen, Gunnar 2012 121
Larsen, Gunnar 2015 49
Larsen, Gunnar _PG_ 2001 12
Larsen, Guro Årestrup 2011 108b
Larsen, Halvor 2001 248b
Larsen, Hanne 1999 198b
Larsen, Hans Petter Smith 1996 221
Larsen, Helge 2002 100
Larsen, Helge 2009 80b
Larsen, Henny Brun 1998 257
Larsen, Håvard 1993 159
Larsen, Håvard 2015 11b
Larsen, Jan Audun 2007 21
Larsen, Johan 1993 126b
Larsen, Julie 2014 79b
Larsen, Jørgen Espeseth 2015 53b
Larsen, Karstein 2008 18
Larsen, Kim 1993 139
Larsen, Kim A. 2013 59b
Larsen, Kirsten 2010 215b
Larsen, Knut Sem 2014 33
Larsen, Kristine 1999 198b
Larsen, Kristine Raad 2003 22b
Larsen, Lars-Thomas Unneland 2002 130b
Larsen, Lasse Marinius 2016 153
Larsen, Leif 1999 209b
Larsen, Leif 2002 24b
Larsen, Lise-Margrethe 1994 225b
Larsen, Magna 2001 5, 47b
Larsen, Marianne Mørk 2005 202b
Larsen, Marit 2007 256
Larsen, Marius 2011 108b
Larsen, Monica Gjesdal 2011 141
Larsen, Odd 1994 57b
Larsen, Odd 2000 131
Larsen, Odd 2002 84b
Larsen, Per-Gunnar 1994 115
Larsen, Pernille Rød 2005 140
Larsen, Peter Orry 2009 183b
Larsen, Peter Orry 2011 77b
Larsen, Petter 1996 72b
Larsen, Ragnhild Årestrup 2015 28b
Larsen, Rolf Hugo 2008 51b
Larsen, Rune 1995 121b
Larsen, Rune 2006 247
Larsen, Sidsel 2004 42b
Larsen, Sigmund 2002 213b
Larsen, Sigmund 2003 51
Larsen, Sigmund 2005 249b
Larsen, Sigmund 2009 89
Larsen, Sigrid E. S. 2008 115
Larsen, Sofie 2013 44b
Larsen, Stein Inge 2011 56b
Larsen, Stine 2003 63
Larsen, Tore 2010 106b
Larsen, Ulf 2002 180
Larsen, Venke Raad 2011 43b
Larsen, Wenche Raad 1999 198
Larsen, Wencke Raad 2003 22b
Larsen, Øyvin 1995 12
Larsen, Åge 2010 11
Larsmoen, Merete 1994 160
Larsmoen, Merete 1997 188
Larsmoen, Merete 2002 259
Larsmoen, Merete 2003 51
Larsmoen, Merete 2004 134b
Larsmoen, Merete 2005 76b
Larsmon, Merete 2014 115
Larssen, Marit 1994 93
Larssen, Marit Elisabeth 2009 123
Larsson, Carl 1998 191
Larsson, Carl 1999 14
Larsson, Stein Arne 2016 72, 73
Lassedotter, Marie 2000 36
Laugen, Ståle Einar 1994 175
Laugerud, Elisabeth Sundal 2008 41b
Laukeland, Albert 2010 194b
Laukeland, Atle Vidar 2010 194b
Laukeland, Berit 1995 264
Laukeland, Harald 2010 194b
Laukeland, Jostein 2015 125b
Laukeland, Mary Lise 2010 194b
Laukeland, Mona Beathe 2010 194b
Laukeland, Odne 2010 194b
Lauritsen, Dagfinn 1995 241
Lauritsen, Håvard Lothe 2006 87b, 105
Lauritzen, Dag Otto 2009 28
Lauritzen, Jon 1994 59
Lauritzen, Kjartan 2017 158b, 204, 207b
Lauritzen, Per Roger 2010 216
Lauvsnes, Kjartan 2001 235
Lauvstad, Evelyn 1999 71
Lauvstad, Hans 2000 235
Lavai, Annegret 1995 160
Lavai, Emøke 1995 160
Lavai, Nandor 1995 160
Lavai, Robert 1995 160
Lavik, Kjellrun 2003 17b
Lavik, Kåre 1996 98b
Lavik, Nils 2005 187
Lavoll, Hans 1996 96b
Lavoll, Torkjell Bruland 2002 139
Lavoll, Torkjell Bruland 2005 133b
Laxness, Haldor 2003 62
Lea, Hildur Grant 2010 197b
Lea., Jon A. 2010 81b
Lebsanft, Viggo 1994 208b
Lebsanft, Viggo 1998 60b
Lebsanft, Viggo 2002 221b
Lebsanft, Viggo 2003 252b
Leciejewski, Piotr 2009 46
Leciejewski, Piotr 2011 152
Lee, Bjørg Liv 1993 172
Lee, Bjørg Liv 1998 37
Lee, Gunnar 1994 35
Lee, Hanna Heggheim 2008 197b
Lefdal, Ann-Iren 1997 40b
Lefdal, Anna 1997 5, 40b
Lefdal, Anna 2007 37
Lefdal, Aslak 2013 105b
Lefdal, Aslak _Lakken_ 2007 145b
Lefdal, Charlotte 2008 115
Lefdal, Charlotte 2009 78b
Lefdal, Dina 2017 29
Lefdal, Elise 2005 173b
Lefdal, Else Marie Anna 2005 244b
Lefdal, Erling 1995 191
Lefdal, Erling 1997 80
Lefdal, Geir 1999 264
Lefdal, Geir 2009 139b
Lefdal, Hennie 1995 259b
Lefdal, Henning 1997 40b
Lefdal, Jon Olav 2005 199
Lefdal, Lars 1993 78, 86, 149, 256
Lefdal, Lars 1994 16b, 214b
Lefdal, Lars 1995 175
Lefdal, Lars 1996 138b
Lefdal, Lars 1997 168b, 238
Lefdal, Lars 1999 5, 46, 125, 199
Lefdal, Lars 2000 130b, 250b
Lefdal, Lars 2002 145b, 247, 27
Lefdal, Lars 2004 77, 156
Lefdal, Lars 2009 243
Lefdal, Marit 1996 231
Lefdal, Marit 1998 75b, 256b
Lefdal, Marit 2008 96
Lefdal, Thomas 2008 59b
Lefdalsnes, Jenny 1996 97
Lefdalsnes, Jenny Andrea 2016 30b
Lefdalsnes, Per Ole 2011 231
Leganger, Cecilie 1997 150
Lehto, Allan 2004 226
Lehto, Erkki 2001 75
Leiddal, Haldor 2007 177b
Leif Hellandsjø 2010 83b
Leikanger, Aletta 2014 226
Leikanger, Elin 1999 78
Leikanger, Ida-Elise 2013 147b
Leikanger, Turid 2005 86
Leiknes, Magne 2006 80
Leira, Sunniva Thingnes 2014 70b
Leirdal, Beate 1997 189
Leirdal, Kristoffer 1995 126b
Leirfald, Anne-Kari 2008 53
Leirgulen, Andrea 1998 216
Leirgulen, Andrea 1999 210b
Leirgulen, Arild 2000 6, 170
Leirgulen, Britt Mitdbø 1993 78
Leirgulen, Elling 2006 99b
Leirgulen, Runar 15b
Leirgulen, Sverre 1999 182
Leirgulen, Thomas 2016 15b
Leirgulen, Trond 1997 132b
Leirgulen, Trond 2009 94b
Leirgulen, Åse 1999 131b
Leirgulen, Åshild Tysse 2013 175
Leirmo, Julius 2003 5, 6, 30b, 126b
Leirnes, Amporn 2000 139b
Leirpoll, Linda 2008 65b
Leirpoll, Malene Eldegard 2011 155b
Leirvik, Harald 2008 106
Leirvik, Linda 2015 91b
Leirvik, Magnus 1997 122
Leirvik, Terje 1996 84
Leirvåg, Dan Frode 1998 120b
Leirvåg, Johan 1994 257
Leirvåg, Ole Reidar 2014 78b
Leite, Bård 2012 93b
Leite, Gry 2010 104b
Leite, Gry 2011 190
Leite, Gry 2012 218b
Leite, Gry 2016 80
Leite, Harald 2009 234
Leite, Ida 2005 132b
Leite, Kjell 2002 203
Leite, Knut Ove 1993 30b
Leite, Kristen 1998 40
Leite, Leif Arne 1997 5, 14b, 26b
Leite, Olav 1998 40
Leite, Rønnaug Berge 2008 125b
Leite, Vegard 2011 190b
Leite, Vegard 2012 93b
Leite, Øystein 2011 202
Leithe, Janne Kathrine 2017 120, 134
Leiv Rodmarson 2000 185
Leiv Rodmarson 2006 169
Leivdal, Arnt Henning 2007 177b
Leivdal, Grim 2009 64b
Leivdal, Grim 2011 233
Leivdal, Helene 2007 177b
Leivdal, Helga 2007 177b
Leivdal, Håvard 2007 177b
Leivdal, Jorunn 1995 150
Leivdal, Kristian 2004 190b
Leivdal, Ole André 2011 201
Leivdal, Sigmund 1995 150b
Leivdal, Sunniva 2006 60
Leivdal, Torgeir 1999 80
Leivdal, Torgeir 2000 88
Leivdal, Åse 2007 177b
Leivestad, Hege 2010 27
Leivestad, Linda 2001 165b
Leivestad, Roald 1994 157b
Leivestad, Roald 2003 17
Leivestad, Roald 2010 10
Leknes, Kay Lise 1997 215
Leknes, Marianne Kjosaas 2008 89b
Lekva, Aslaug 1998 95b
Lekva, Audhild 2015 156b
Lele, Granmoun 1995 151b
Lelikov, Olya 2013 103b
Lelikov, Vladimir 2013 103b
Lem, Henning 1999 171
Lem, Jan 1994 220
Lem, Steinar 2005 97
Lemvik, Paul 2003 248b
Lending, Magne 2002 20
Lending, Silje 2016 165b
Lending, Øystein 2000 131b
Lending, Øyvind 2000 17b
Lending, Øyvind 2016 165b
Lennon, John 1999 115
Leonhardsen, Øyvind 1995 112
Leonhardsen, Øyvind 1996 235b
Lepsøy, Anna Skorpen 2012 52b
Lerche, Sondre 2012 113
Lereim, Mathias Nondal 2008 123b
Lereng, Alf Roger 2011 22b
Lereng, Amalie 2007 185b
Lereng, Amalie 2010 107b
Lereng, Elin Dalatun 2011 80b
Lereng, Lasse 2011 134b
Lereng, Linn Hege 1996 52b
Lereng, Linn Hege 2011 80b
Lereng, Trygve 1995 264
Lereng, Øyvind 1993 231
Lerfald, Anne 2005 136
Lerfald, Anne 2006 147
Lerfald, Anne Kari 2011 128b
Lerheim, Einar 2011 53b
Lerheim, Hanna 1996 178
Lerheim, Ingar 1996 114
Lerheim, Jon 2011 52
Lerpold, Åshild 1994 147b
Lerpold, Åshild 2003 204
Lerum, Anna Maria 1997 187b
Lerum, Arne 1993 157b
Lerum, Aslaug 2006 36
Lerum, Astrid Eitrheim 2001 116
Lerum, Bjarne 1993 28, 131b
Lerum, Bjarne 1996 121
Lerum, Bjarne 1997 187b
Lerum, Bjarne 2000 133b
Lerum, Bjarne 2001 51
Lerum, Bjarne 2006 36
Lerum, Bjarne 2012 83
Lerum, Brita Fjøsne 1993 157
Lerum, Gerd Signe 2006 36
Lerum, Grethe Kristin 2006 36b
Lerum, Gunvor 1993 28b
Lerum, Hans 1993 157b
Lerum, Kari 2017 129
Lerum, Karl 1993 28b, 131
Lerum, Karl 1997 187b
Lerum, Karl 2000 133
Lerum, Karl 2006 36b
Lerum, Karl 2011 227
Lerum, Karl 2012 217
Lerum, Karl 2013 230
Lerum, Karl 2014 235
Lerum, Karl 2015 241
Lerum, Katrin 2007 216
Lerum, Katrin 2008 205
Lerum, Kenneth 1997 187
Lerum, Kurt 2006 36
Lerum, Kåre 1993 28, 131b, 256
Lerum, Kåre 1994 5, 16b, 195
Lerum, Kåre 1996 121b
Lerum, Kåre 1997 97, 187b
Lerum, Kåre 1999 264
Lerum, Kåre 2000 149
Lerum, Kåre 2001 51
Lerum, Kåre 2002 247
Lerum, Kåre 2003 71
Lerum, Kåre 2004 226
Lerum, Kåre 2005 6, 177
Lerum, Kåre 2006 36
Lerum, Kåre 2008 180
Lerum, Kåre 2010 60, 2010 82, 2010 181
Lerum, Kåre 2011 77, 227
Lerum, Kåre 2012 217
Lerum, Kåre 2013 230
Lerum, Kåre 2014 66b, 235
Lerum, Kåre 2015 63b, 241
Lerum, Kåre 2017 129b
Lerum, Malvin 2016 87
Lerum, May Grethe 1993 151b
Lerum, May Grethe 1995 31
Lerum, May Grethe 2012 221
Lerum, Nils 2017 129
Lerum, Trine 1993 97b
Lerum, Vidar 1993 131
Lerum, Øystein 2003 135b
Lervik, Hilde 2013 30
Lervik, Reidar 1998 185
Lesenger, Jay 2000 223
Lesto, Ann Lisbeth 2014 192b
Lesto, Arne 2004 227, 250b
Lesto, Paula K. 2014 78
Leupp, Nicole 2005 163b
Leversund, Anne 1994 88
Leversund, Anne 1996 236
Leversund, Anne 2013 143b
Leversund, Bård 2004 36
Levik, Gunn Bente 2002 97
Levorstad, Jorund 2000 181b
Lewis, Evan 2007 133b
Lewis, Evan 2012 106b
Lewis, Evan 2014 112
Lewis, Evan 2017 187
Lewis, Ewan 2013 11b
Lewis, Ewan 2015 75
Li, Ane Johanne 2004 172
Li, Hongmei 2013 19b
Li, Håkon 2006 244
Liabø, Marita 2005 219
Liabø, Marita 2012 220
Liabø, Marita 2014 233
Lianes, Aslak 2010 101b
Licari, Sara 2003 55b
Lida, Metha i 2010 172b
Lida, Svenning 2000 58
Lida, Svenning i 2008 165b
Lida, Svenning i 2009 46
Lidal, Arvid 1999 22
Lidal, Bjørg 1994 92
Lidal, Erik 2000 165b
Lidal, Erik 2005 150b
Lidal, Erik 2005 32
Lidal, Erik 2007 238b
Lidal, Jarle 2007 21b
Lidal, Jon 1994 92b
Lidal, Tommy 2012 176
Lidén, Ola 2010 110b
Lido, Lido 2013 73
Lie-Andreassen, Trond Henrik 2007 155b
Lie, Christian 2000 238
Lie, Lars Gunnar 1997 202b
Lie, Lars Gunnar 1998 75, 96
Lie, Lars Gunnar 2000 101
Lie, Lars Gunnar 2006 39b
Lie, Miriam Presthus 2016 12b
Lie, Miriam Prestøy 2012 43
Lie, Miriam Prestøy 2013 156b
Lie, Miriam Prestøy 2014 224
Lie, Nils Gunnar 2001 7, 54b, 108, 200
Lie, Peder O. 1994 42
Lie, Tom Erik 2009 71
Lie, Torbjørn 1996 69b, 222b, 261(262b)
Lie, Torbjørn 1997 7, 246b
Lie, Torbjørn 1998 16
Lie, Torbjørn 1999 88b
Lie, Torbjørn 2000 5, 83b
Lie, Torbjørn 2002 117
Lie, Torbjørn 2005 189b
Lie, Torbjørn 2006 241
Lie, Vegard 2013 63b
Liebak, Kristian 2006 201
Lied, Oddgeir 2002 104b
Lied, Øystein 2006 175
Lien, Agnes 1998 264
Lien, Agnes 2007 245b
Lien, Alfhild 2000 192b
Lien, Anders 2003 107b
Lien, Anders 2004 241
Lien, Anders 2006 109
Lien, Anders 2007 227b
Lien, Anders 2012 19b
Lien, Anders 2015 208b
Lien, Annbjørg 1998 143
Lien, Anne 2004 226b
Lien, Aslaug 2016 100
Lien, Brit Eltvik 2009 37b
Lien, Brita 1998 113
Lien, Brita 2001 24
Lien, Eirik 2009 203
Lien, Hanne 2017 42b
Lien, Karl 2009 166
Lien, Knut 2007 245b
Lien, Kristin 2014 63b
Lien, Kåre 1994 255b
Lien, Kåre Ragnar 2008 229
Lien, Magnar 1998 153
Lien, Martinius 2015 36b
Lien, Oddbjørn 2007 148
Lien, Oddbjørn 2008 21b
Lien, Oddhild 2016 191b
Lien, Olav 2000 192b
Lien, Olav 2013 120
Lien, Per Oddvar 2017 159
Lien, Per Otto 2000 68
Lien, Sigvald 1993 59b
Lien, Simon Jarle 2000 152b
Lien, Solfrid Otterdal 2009 99b
Lien, Steinar 2016 191b
Lien, Sverre 2000 70b
Lien, Sølve 2010 19
Lien, Sølvi 2002 139
Lien, Sølvi 2003 148b
Lien, Sølvi 2005 133b
Lien, Sølvi 2015 165b
Lien, Tone 1993 207b
Lien, Torhild 2009 78b
Lien, Tøger 2015 135
Lien, Yngve 2011 44b
Liene, Magnus 2017 10
Liene, Rein 2017 10b
Lier, Leif A 2004 206
Lifanica, Nelson 2006 123
Ligia, Salvatore 1997 93b
Lihaug, Bjarne 1994 199
Liheim, Olav 1995 111
Liheim, Olav 1996 127
Liheim, Omar 2004 27
Liljedahl, Per Henning 2008 174
Liljedal, Jan Ole 1994 115
Liljedal, Jan Ole 2017 147
Liljedal, Mari Felde 2016 18b
Liljedal, Per Henning 2012 170b
Liljedal, Rebekka Felde 2016 18b
Liljedal, Sara Felde 2016 18b
Lille-Homb, Anne 2016 135b
Lille-Homb, Kai 1995 73
Lille-Homb, Kai 1999 46
Lilleaasen, Anne 2017 197b, 204
Lilleaasen, Anne K. 2015 220b, 231
Lilleaasen, Anne K. 2016 225b
Lillebjerka, Henrik 2005 123
Lillebostad, Sina Belgen 1993 53
Lilleby, Ole Martin 2005 66b
Lillebø, Andrea Cathrine 1998 203b
Lillebø, Are Mikal 2015 241
Lillebø, Sonja 1998 203b
Lillebø, Svein 2000 199
Lillegraven, Anne Lene 2010 40
Lillehaug, Aila Marie Kalstad 1999 150
Lillehaug, Arvid 2014 235b
Lillehauge, Arvid 2001 224
Lillehauge, Arvid 2009 12
Lillehauge, Arvid. B. 2010 178
Lillehauge, Svein Erik 1997 29
Lillehauge, Svein Erik 2006 160
Lilleheim, Martin 1994 248b
Lilleheim, Martin 1995 245
Lilleheim, Martin 1996 138b
Lilleheim, Martin 1998 83
Lilleheim, Martin 2001 251
Lilleheim, Martin 2007 113b
Lilleheim, Mathias 2012 108
Lillelien, Bjørn 1993 243
Lillelien, Bjørn 1994 12, 180
Lillelien, Bjørn 1995 224b
Lillelien, Bjørn 1996 141, 158b
Lillelien, Bjørn 1997 68
Lillelien, Bjørn 2000 16b
Lillelien, Bjørn 2001 51
Lillenes, Asbjørn 2017 172b
Lillenes, Heidi Kristine 2012 153b
Lilleng, Linda Christine 2013 108b
Lilleng, Sigbjørn 2017 208
Lilleng, Silje Camilla 2013 108b
Lillerovde, Egil 1998 84
Lillestøl, Brita 2017 53b
Lillestøl, Guttom 2012 219
Lillestøl, John 1994 115
Lillestøl, John 2011 227
Lillestøl, John 2012 217
Lillestøl, John 2013 230
Lillestøl, John 2014 235
Lillestøl, John 2015 241
Lillestøl, Jostein 2015 240
Lillestøl, Marie Jacobsen 2011 19b
Lillestøl, Per Ståle 2016 33b
Lillestøl, Per Ståle 2017 53b
Lillestøl, Petter 2012 219
Lillestøl, Roger 1994 195
Lillestøl, Roger 1995 67b
Lillestøl, Roger 1996 73
Lillestøl, Roger 1997 75
Lillestøl, Roger 1998 79, 103, 264
Lillestøl, Roger 1999 51, 95, 147
Lillestøl, Roger 2001 75
Lillestøl, Roger 2002 79
Lillestøl, Roger 2005 71
Lillestøl, Roger 2008 61b
Lillestøl, Siri Oline 2017 53b
Lillestøl, Trygve 1999 205
Lillestøl, Ørnulf 2017 21b
Lillesvangstu, Rune Fossum 2017 208
Lilletun, Jon 1998 75, 103
Lilleøren, Laila 2006 219, 239b
Lillingston, Edith 1999 156
Lillingston, Laura 2007 209
Lind, Gunstein 2004 37
Lind, Ivar 2009 248
Lindboe, Hilde 2002 138b
Lindborg, Sigurd 2011 87
Linde, Arne P. 2004 193(194b)
Linde, Henrik 2002 55
Linde, Ingvar 2007 238
Linde, Tove 2004 123b, 206, 207b
Lindebjerg, Dag 1993 266b
Lindgjerdet, Frode 233
Lindgren, Astrid 2015 46
Lindgren, Julian K. 2010 110b
Lindgren, Moa Lovise 2010 133
Lindh, Kristoffer 2015 65b
Lindhjem, Hilde 1998 173b
Lindhjem, Liv-Jorunn 1998 173b
Lindhjem, Torbjørn 1999 222
Lindhjem, Torbjørn 2005 208b
Lindhjem, Toril 1998 173b
Lindland, Bjørn 2014 93b
Lindrooth, Claes 1996 180
Lindstrøm, Birgithe 2005 54b
Lindstrøm, Claus 2009 234
Lindstrøm, Claus 2011 230
Lindstrøm, Erik 2005 54b
Lindstrøm, Ingrid 2005 54b
Lindstrøm, Johan 2011 230
Lindstrøm, Jørgen Chr. 2009 159b
Lindstrøm, Knut 2005 54b
Lindstrøm, Knut 2017 169
Lindstrøm, Steinar 1993 255b
Lindstrøm, Steinar 1999 32, 223(224b)
Lindstrøm, Steinar 2000 77
Lindstrøm, Steinar 2008 192b
Lindtner, An-Magritt 2012 190
Lindtner, An-Magritt 2013 229
Lindtner, Lasse 1998 197
Lindvik, Frode 2016 28b
Lindvik, Harald 1994 88
Lindvik, Harald 1995 196b
Lindvik, Harald 1997 161b, 202, 264
Lindvik, Harald 2001 137b
Lindvik, Harald 2003 196, 209
Lindvik, Marita 2017 83
Lindvik, Nils Arve 1996 102b
Lindwall, Cecilia 2001 218b
Lindwall, Cecilia 2005 71
Line, Ida Skinner 2009 166b
Lingaas, Ola 2003 223
Linge, Martin 2004 117
Linhave, Ingrid Gjessing 2016 187
Linz, Rudi 1993 164
Lipai, Sedna 2009 67b
Lippestad, Geir 2012 193
Lira, Daniel 2016 88
Liset, Ruth 1995 264
Liseter, Per Christian 2015 102
Liseth, Annfinn 1999 231
Liseth, Bendik Hovland 2013 86b
Liseth, Iris 1997 237b
Liseth, Kari 2013 165
Liseth, Nikoline 2012 15b
Liseth, Vendel 2016 59b
Listau, Anders 1995 73
Listau, Tone 2008 100b
Listau, Tuva 2009 163b
Listhaug, Sylvi 2014 144b
Listou, Øyvind 2010 162
Lisæter, Leni Marie 2011 230
Lithander, Karl von 2014 113b
Litlabø, Johannes 1996 35
Liu, Sherry 2015 109b
Liva, Sergio 2007 159
Livden, Tony 1994 195
Livden, Tony 2009 95b
Ljajic, Almir 2011 160b
Ljajic, Almir 2012 131b
Ljotebø, Atle 2001 62b
Ljotebø, Gaute 2012 221
Ljotebø, Gaute 2014 232
Ljotebø, Jon 1994 175
Ljotebø, Jon 2005 158
Ljotebø, Jon 2010 136b
Ljotebø, Morten Meek 2001 62
Ljung, Tommy 2004 117
Ljungløf, Maria 2015 92b
Ljungqvist, Arne 2000 208
Ljøkelsøy, Roar 1996 27
Ljøsne, Hans J. 2002 75
Ljøsne, Jens Reidar 2002 75
Ljåstad, Elin Erdal 2004 71b
Lobenz, Vigdis 2011 41
Lobenz, Vigdis 2017 91
Loch, Irene 2009 182
Loe, Even 2008 58b
Loe, Torgeir 1994 142
Loen, Alfred 1995 48
Loen, Brynjulf 1997 234
Loen, Brynjulf 2006 219
Loen, Brynjulf 2007 223
Loen, Brynjulf 2008 28b
Loen, Elias 2001 251
Loen, Elias 2005 184b
Loen, Håkon 1997 142b
Loen, Håkon 2004 6, 109b
Loen, Håkon 2009 32
Loen, Karen 2001 100b
Loen, Karl Ove 2000 222b
Loen, Leif Rune 2011 12b
Loen, Lina Charlotte Eugene Markusdotter 1993 79b
Loen, Markus 1993 79
Loen, Per Jørgen 1998 36
Loen, Per Jørgen 2012 114
Loen, Sissel 2008 221
Loen, Sissel 2009 43b, 223
Loen, Sissel 2010 207, 215
Loen, Sissel 2013 107
Loen, Valborg 2001 254b
Loen, Wenche 2002 231
Lofnes, Alf 2006 89b
Lofnes, Solgunn 1995 172b
Lofnes, Solgunn 2001 27b
Lofnes, Solveig Berg 1997 216b
Lofnes, Solveig Berg 2006 43
Lofnes, Solveig Berg 2007 91b
Lofnes, Solveig Berg 2016 43b, 235, 239
Loftesnes, Dag 2012 8b
Loftesnes, Finn 1998 142b
Loftesnes, Finn 2005 130b
Loftesnes, Finn 2009 235
Loftesnes, Finn 2011 231
Loftesnes, Finn 2012 221
Loftesnes, Finn 2014 101, 233
Loftesnes, Henrik 2016 152b
Loftesnes, Ingrid 2004 132
Loftesnes, Ingrid 2012 221
Loftesnes, Jan Morten 2008 188
Loftesnes, Jorunn 2001 173b
Loftesnes, Kari Holen 2001 105
Loftesnes, Kjellfrid 2008 38b
Loftesnes, Mathias 2013 53b, 254
Loftesnes, Mathias 2014 254
Loftesnes, Mathias 2015 256
Loftesnes, Mathias 2016 16
Loftheim-Sjølie, Helge 2009 168b
Loftheim, Abraham 1995 219
Loftheim, Bjarte 2010 78b
Loftheim, Eirik 2009 168b
Loftheim, Heidi 2005 76b
Loftheim, Ingvar 2011 192
Loftheim, Iris 2014 174
Loftheim, Marius 2017 62b
Loftheim, Ståle 1997 172
Loftheim, Ørjan 1995 76b
Loge, Øystein 2011 183b
Loge, Øystein 2013 75
Lokreim, Borgny 1998 258b
Lokreim, Borgny 2001 191
Lomelde, Sigmund 1998 22
Lomelde, Sigmund 2005 194b
Lomheim, Anders 2006 116b
Lomheim, Arve 2010 215
Lomheim, Birte 1994 153
Lomheim, Per Birger 1993 73
Lomheim, Per Birger 2004 77
Lomheim, Per Birger 2006 68
Lomheim, Per Birger 2016 235b
Lomheim, Sylfest 1997 160b
Lomheim, Sylfest 2003 214b
Lomheim, Sylfest 2004 188
Lomheim, Sylfest 2006 105b
Lomheim, Sylfest 2008 229
Lomheim, Sylfest 2011 231
Lomheim, Sylfest 2017 185
Lone, Anders 2001 124
Lone, Helge 2016 184b
Lone, Ingvar 2002 35b
Longfellow, Daniel 2010 73
Longfellow, Daniel 2014 113b
Longfellow, Kristine Brix 2017 152b
Longva, Jørn 1999 261b
Longva, Kjartan 1995 256
Longva, Kjartan 1996 101b
Longva, Kjartan 1997 101
Longva, Kjartan 1998 5, 75b, 246, 256
Longva, Kjartan 2001 7, 224, 262b
Longva, Kjartan 2002 65
Longva, Kjartan 2003 96
Longva, Kjartan 2005 188b
Longva, Kjartan 2006 72, 160
Longva, Kjartan 2008 196b, 210, 221
Longva, Kjartan 2009 45, 214, 223
Longva, Kjartan 2010 17b, 202, 207
Longva, Kjartan 2011 26b
Longva, Kjartan 2014 160
Longva, Kjartan 2015 150
Longva, Svein 1996 209
Longvanes, Leif 1998 258
Longvanes, Leif 2017 113b
Longvastøl, Ivar 1997 239b
Longvastøl, Ivar 2008 228
Longvastøl, Ivar 2016 261
Longvastøl, Oda 1996 100b
Longvastøl, Sigve 2012 117b
Longvastøl, Siv Heggedal 1993 106b
Longvastøl, Siw Heggedal 2012 117b
Lono, Liv Solfrid 1998 173, 255
Lopuch, Max 2016 87b
Lorentzen, Arne 2016 136b
Lorentzen, Gustav 1993 217
Lorvik, Katharina 2013 109b
Losnegård, Einar 1994 149
Losnegård, Einar 1998 166
Losnegård, Einar 1999 228
Losnegård, Gaute 2001 132b
Losnegård, Gaute 2003 155
Losnegård, Gaute 2006 197, 224
Losnegård, Gaute 2008 229
Losnegård, Gaute 2009 167
Losnegård, Gaute 2010 216
Losnegård, Gaute 2011 230
Losnegård, Gaute 2012 220
Losnegård, Gaute 2013 229
Losnegård, Gaute 2016 238, 239
Losnegård, Gaute 2017 208
Losnegård, Gry 1998 166(164b)
Losnegård, Idun 1996 107b
Losnegård, Idun 1998 166(164b)
Losnegård, Idun 2003 185, 252
Losnegård, Idun 2004 52b, 129b
Losnegård, Idun 2005 82b, 129, 202b
Losnegård, Idun 2006 29
Losnegård, Idun 2007 236
Losnegård, Idun 2012 119b
Losnegård, Idun 2016 210, 231b
Losnegård, Idun 2017 202b
Losnegård, Kåre 1998 166
Losnegård, Liv 1995 167b
Losnegård, Ola 1997 6, 137(138b)
Losnegård, Olga 1998 166b
Losnegård, Olga 1999 228
Losnegård, Olga 2010 88
Losnegård, Ove 1995 201b
Losnegård, Ove 1997 24
Losnegård, Ove 2004 231
Losnegård, Ove 2006 130b
Losnegård, Ove 2012 133b
Losnegård, Ove 2014 80
Losnegård, Rolf 1993 260
Losnegård, Rolf 1994 130, 209
Losnegård, Rolf 1995 58, 141
Losnegård, Rolf 1996 111, 141
Losnegård, Rolf 1997 104, 115b, 174
Losnegård, Rolf 1998 83, 166, 211
Losnegård, Rolf 1999 37
Losnegård, Rolf 2000 145, 185, 188, 199, 251
Losnegård, Rolf 2001 132b
Losnegård, Rolf 2002 172, 221, 238
Losnegård, Rolf 2003 124b, 155
Losnegård, Rolf 2004 129, 218
Losnegård, Rolf 2005 170
Losnegård, Rolf 2006 29, 45, 95
Losnegård, Rolf 2007 6, 169
Losnegård, Rolf 2008 18, 131, 140
Losnegård, Rolf 2009 199, 231
Losnegård, Rolf 2010 216, 2010 217
Losnegård, Rolf 2012 221
Losnegård, Rolf 2013 193
Losnegård, Rolf 2015 238
Losnegård, Rolf 2017 168, 208
Losnegård, Sverre 1998 166b
Losnegård, Sverre 1999 228
Losnegård, Torni Hoddevik 2007 98b
Lote, Arthur 2001 256b
Lote, Aslaug 2001 256
Lote, Johan 1995 18b
Lote, Steinar 2003 17b
Lothe, Ane 2005 137
Lothe, Anne 2009 135
Lothe, Arne 1998 103
Lothe, Arne 2003 160b
Lothe, Dag 2014 92b
Lothe, Elisabeth 2011 151b
Lothe, Espen 2007 75
Lothe, Espen 2009 164b
Lothe, Espen 2013 220b
Lothe, Espen 2015 95b
Lothe, Espen 2016 213
Lothe, Gunnar 1995 193b
Lothe, Gunnar 1996 255b
Lothe, Gunnar 2009 135
Lothe, Hege 1996 264
Lothe, Helge 2013 103b
Lothe, Hjalmar Humberset 2014 48b
Lothe, Håvard 2009 232, 237
Lothe, Håvard 2010 213
Lothe, Håvard 2012 28
Lothe, Håvard 2014 230
Lothe, Håvard 2015 236
Lothe, Håvard 2016 237
Lothe, Håvard 2017 207
Lothe, Inger H. Aske 2010 161
Lothe, Jakob 1998 127
Lothe, Jakob 2016 238
Lothe, Kenneth 1996 16b
Lothe, Knut 1997 261
Lothe, Knut 1999 194b
Lothe, Leif Arild 1995 214
Lothe, Marie 2009 135
Lothe, Odd 1997 85b
Lothe, Odd Erik 1997 261b
Lothe, Odd Erik 1999 194b
Lothe, Odd Erik 2002 156b
Lothe, Odd Erik 2007 141b
Lothe, Odd Erik 2011 233
Lothe, Odd Ivar 1999 194
Lothe, Odd-Erik 2013 175
Lothe, Simone Morken 1996 16b
Lothe, Ståle 2015 239
Lothe, Svanhild Otterøy 2008 176b
Lotsberg, Anita 2010 137b
Lotsberg, Anne Britt 2010 137b
Lotsberg, Anne Lise Gjengedal 1996 10b
Lotsberg, Ina Olin 1996 10b
Lotsberg, Kristen 1996 237b
Lotsberg, Linda 1994 106b
Lotsberg, Linda 2000 223b
Lotsberg, Per Ola 1996 10b
Lotsberg, Ragnar 2017 147
Lucassen, Torunn 2015 17
Ludekvam, Arne Gunnar 2001 206b
Ludvig Eikås 2010 142
Ludvigsen, Astrid 2002 97
Ludvigsen, Gunvald 2003 71, 233, 264
Ludvigsen, Gunvald 2004 198, 264
Ludvigsen, Gunvald 2005 7, 115, 173, 188, 189, 198b, 199
Ludvigsen, Gunvald 2008 220
Ludvigsen, Kristine 2009 184b
Ludvigsen, Ole 1997 189
Ludvigsen, Ståle 2001 249
Ludvigsen, Thorbjørn T. 2011 93b
Ludwig, Johanna 2014 79b
Luggenes, Olav 1996 109
Luggenes, Olav 1999 22b
Luggenes, Sigmund 2000 65
Lukavica, Nadia 2005 199
Lumbye, H.C. 2011 167
Luminita, Maria Caldararc 2016 212b
Lund-Larsen, Fridtiof 2003 30
Lund, Bente 2009 17b
Lund, Bente Lerum 2006 36b
Lund, Christian 1995 34
Lund, Christian 1996 67b
Lund, Dagny 1997 5, 45b
Lund, Elna 2003 16
Lund, Henrik L_Abée 2013 25
Lund, Ingrid 2006 57
Lund, Linda 1998 10b
Lund, Magne 2007 21
Lundal, Britt-Jannicke S. 2008 41b
Lundberg, Carl-Erik 1994 144
Lundberg, Nobbe 2011 28b
Lundberg, Patrick 2004 216b
Lunde, Alexander Storehaug 2009 17b
Lunde, Anna 1994 71
Lunde, Atle 2002 182
Lunde, Aud 2016 84
Lunde, Berit 2007 11b
Lunde, Berit Hisdal 2003 89b
Lunde, Berit Hisdal 2011 94
Lunde, Bjarne 1994 67
Lunde, Bjarte 2014 41b
Lunde, Bjørg 2001 183b
Lunde, Bodil Kidøy 2014 185
Lunde, Bodil Kidøy 2015 61b
Lunde, Cathrine H. 1999 138
Lunde, Christine 2011 68, 69b
Lunde, Egil 2006 228b
Lunde, Einar 1994 67
Lunde, Erling 1993 170
Lunde, Erling 1994 67
Lunde, Erling 2007 80b
Lunde, Frøydis 2001 38b
Lunde, Gilbert 2013 127b
Lunde, Henrik 1993 68b, 85b
Lunde, Henrik 1997 236b
Lunde, Henrik 1998 246
Lunde, Henrik 2000 212
Lunde, Ingeborg 2001 38b
Lunde, Ingeborg 2015 8
Lunde, Ingeborg 2016 234b
Lunde, Ingrid Hov 2008 228
Lunde, Kjell 2000 215
Lunde, Kjellbjørg 1993 96
Lunde, Kjellbjørg 1997 161b
Lunde, Knut 2011 133b
Lunde, Kåre 2016 84
Lunde, Lars 2011 171
Lunde, Lars 2014 161
Lunde, Lars 2015 230b
Lunde, Leif 1997 239(240b)
Lunde, Leif Johannes 2015 235b
Lunde, Malene Larsdotter 2004 248
Lunde, Matias O. 1995 196
Lunde, Matias O. 1998 86b
Lunde, Matias O. 2004 99
Lunde, Matias O. 2007 11b
Lunde, Norunn 2012 206b
Lunde, Norunn 2013 210b
Lunde, Norunn 2014 214b
Lunde, Norunn 2015 220b
Lunde, Norunn 2016 225b
Lunde, Norunn 2017 197
Lunde, Odd Helge 1995 182
Lunde, Oddgeir 2016 58
Lunde, Oddny 1998 86b
Lunde, Ragnhild 2010 89b
Lunde, Ragnvald 1993 207
Lunde, Ragnvald 1994 71
Lunde, Ruth 2007 80
Lunde, Ruth 2009 174b
Lunde, Sigrid 2011 78b
Lunde, Stefan 2014 188
Lunde, Svein 1994 235b
Lunde, Sveinung 1994 221b
Lunde, Sveinung 1995 264
Lunde, Øystein 2011 100
Lundefaret, Pekka 2010 94
Lundegård, Rasmus 1995 150b
Lundekvam, Ann 1999 80b, 108b
Lundekvam, Arnhild 1999 108b
Lundekvam, Frode 2000 178b
Lundekvam, Håvard 2006 48b
Lundekvam, Jarle 2016 84
Lundekvam, Narve 1999 108b
Lundekvam, Sollaug 1999 108b
Lundeland, Magnus 1996 128b
Lundeland, Vidar 2006 170
Lundell, Ulf 2000 75
Lundell, Ulf 2009 125
Lunden, Eldrid 2012 69
Lunden, Kåre 1995 31
Lunden, Kåre 1999 241b
Lunden, Olav 2003 198
Lunden, Olav 2006 193
Lunden, Olav 2007 239
Lunden, Olav 2008 205b, 210
Lunden, Olav 2009 214
Lunden, Olav 2010 202
Lunden, Olav 2011 62, 84b, 125, 218b
Lunden, Olav 2012 200, 2012 208b, 2012 219
Lunden, Olav 2013 20, 204, 212b, 222b
Lunden, Olav 2014 208, 216b, 226
Lunden, Olav 2015 18, 80, 214, 222b
Lunden, Olav 2016 219, 227
Lunden, Olav 2017 193, 199b
Lundestad, Else 1994 169
Lundestad, Håkon 1996 21b
Lundestad, Håkon 1998 103
Lundestad, Håkon 1999 29, 47
Lundestad, Håkon 2002 104b
Lundestad, Håkon 2003 197b
Lundestad, Håkon 2012 48b
Lundestad, Håkon 2013 62b
Lundevall, Svein 1993 215b
Lundevall, Svein 1994 115
Lundevall, Svein 1997 75, 255b
Lundevall, Svein 1999 5, 38b, 71, 95
Lundevall, Svein 2009 224b
Lundgren, Jennie 1998 244b
Lundgren, Leif 2013 120b, 155b
Lundgren, Olav 2010 179
Lundgren, Olav 2013 18b
Lundgård, Ragnhild 2006 185
Lundmark, Judith 1998 254b
Lundmark, Mia 1998 254b
Lundsgaard, Oliver 2008 199b
Lundstadsveen, John Christian 2008 30b
Lundteigen, Per Olav 1999 165
Lundvang, Målfrid 1998 208
Lungård, Ragnhild 1998 194b
Lungård, Ragnhild 2006 225
Lungård, Rasmus 1998 194b
Lungård, Rasmus 2006 225
Lutentun, Egil 2009 185b
Lydersen, Espen 2011 69b
Lydersen, Fridleif 2010 89b, 2010 158b
Lydersen, Fridleif 2014 15b, 153b
Lygre, Dag 2003 13
Lühr, Olav 1998 139
Lühr, Olav 2013 114
Lykkebø, Frank Åge 2004 250b
Lykkebø, Janne 2008 132b
Lykkebø, Kim Ronny 2014 175
Lykkebø, Kristian Egge 2011 186b
Lykkebø, Markus Egge 2011 186b
Lykkebø, Marylin L. 2014 78b
Lyng, Rebekka 2013 44b
Lyng, Tore 2015 24
Lyngnes, Svein 2005 78b
Lyngset, Erling 2004 242
Lyngset, Trond Arne 1996 203
Lyngstad, Dagrun 2001 138
Lyngstad, Jon 2001 138b
Lyngstad, Magnar 2005 147
Lyngstad, Magnar 2008 33b
Lyngstad, Martin 2005 74
Lyngstad, Martin 2007 223, 256
Lyngstad, Martin 2008 22b
Lyngstad, Selma 2016 179b
Lyngstad, Skjalg Are 2003 112
Lyngstad, Terje 2003 47, 124b
Lyngstad, Terje 2006 241
Lyngstad, Terje 2008 93b
Lyngstad, Terje 2009 106
Lyngstad, Terje 2010 78
Lyngstad, Terje 2013 136b
Lyngstad, Waree 2008 33b
Lyngstad, Weree 2005 147b
Lyon, Valerie 2008 155b
Lysholm, Marit 2011 189
Lysholt, Johannes Fauske 2011 177b
Lyslo, Arne 2013 229
Lyslo, Helge W. 1998 162b
Lyslo, Ivar 1994 227b
Lyslo, Kirsten 2010 141b
Lyslo, Klaus 1994 227
Lyslo, Nils Are Karstad 2014 57b
Lyslo, Ole Anton 2006 236b
Lyslo, Siv Tone 2005 253b
Lyslo, Trond 1994 227b
Lyslo, Øyvind 1993 52
Lyslo, Øyvind 2007 67b
Lyslo, Øyvind 2014 230
Lysne, Anne Karine 1995 261b
Lysne, Anne Karine 1999 113
Lysne, Geir Øystein 1994 115
Lysne, Geirfinn 2013 98b
Lysne, Johnny 2010 122b
Lysne, Kari 2010 122b
Lysne, Kari Sigrun 2013 109b
Lysne, Knut Th. 1996 261
Lysne, Richard 2009 150
Lysne, Rikard 2004 192b
Lysne, Rita 2006 202b
Lysne, Sigrid 2011 73
Lysne, Thomas Elvøy 1996 189
Lysne, Wenche Lie 2006 37b
Lysne, Wenche Lie 2016 73
Lyssand, Mons Tore 2010 164b
Lysø, Nils Are Karstad 2007 49
Lægreid, Arild Ingar 2003 238
Lægreid, Arild Ingar 2004 204b
Lægreid, Arild Ingar 2006 48b
Lægreid, Arild Ingar 2007 148
Lægreid, Arild Ingar 2008 82b, 104b, 211
Lægreid, Arild Ingar 2009 45, 214
Lægreid, Arild Ingar 2010 66, 174b, 202
Lægreid, Arild Ingar 2011 61, 66, 191b, 219b
Lægreid, Arild Ingar 2012 193, 200, 209b
Lægreid, Arild Ingar 2013 80b, 204, 213b
Lægreid, Arild Ingar 2014 208, 217b, 234
Lægreid, Arild Ingar 2015 155b, 214, 223b, 233b
Lægreid, Arild Ingar 2016 36, 182, 190, 219, 228
Lægreid, Arild Ingar 2017 137, 193, 200b
Lægreid, Atle 2012 138
Lægreid, Atle Henning 2015 45
Lægreid, Erling 2002 238
Lægreid, Erling 2011 177, 231
Lægreid, Harald T. 2010 61
Lægreid, Ole Ingar Hagen 2010 180
Lægreid, Ottar 2004 15
Lægreid, Rannveig 2011 227
Lægreid, Rannveig 2012 217
Lægreid, Rannveig 2013 230
Lægreid, Rannveig 2014 235
Lægreid, Rannveig 2015 241
Lægreid, Sigmund 2006 72
Lægreid, Steinar 2005 215
Lægreid, Steinar 2009 187
Lægreid, Steinar 34b, 2010 217
Lægreid, Tatiana 2004 15b
Lægreid, Vidar 2016 235b
Lægreid, Øyvind 2007 185
Lærum, Terje 2005 115
Løbø, Nikolai 1998 11b
Løbø, Ole Nic 2012 134
Løbø, Ronny 1998 11
Lødemel, Astrid 1993 45, 127b
Lødemel, Bjørn 1996 184b
Lødemel, Bjørn 1997 111, 229, 249
Lødemel, Bjørn 2000 59
Lødemel, Bjørn 2005 199
Lødemel, Bjørn 2007 189
Lødemel, Bjørn 2008 89, 110b, 210
Lødemel, Bjørn 2009 19b, 154b, 164b
Lødemel, Bjørn 2010 207b
Lødemel, Bjørn 2011 215b
Lødemel, Bjørn 2012 139, 205b
Lødemel, Bjørn 2013 94, 138b, 140b
Lødemel, Bjørn 2014 144b, 159, 213b
Lødemel, Bjørn 2015 47, 61, 81, 198, 219b
Lødemel, Bjørn 2016 224b
Lødemel, Bjørn 2017 43b, 92b
Lødemel, Elisabeth Gamlem 1997 197b
Lødemel, Elisabeth Gamlem 2009 99b
Lødemel, Harald 1993 53, 201
Lødemel, Stig Olav 2015 214, 222b
Lødemel, Stig Olav 2016 219, 227, 233b
Lødemel, Stig Olav 2017 193, 199b
Lødøen, Britt 1998 194b
Lødøen, Britt Karin 2011 168b
Lødøen, John 2010 23
Lødøen, Jorunn 1998 194b
Lødøen, Odd 1997 229b
Lødøen, Ola 1994 136b
Lødøen, Steinar 1995 161
Lødøen, Steinar 2012 158b
Lødøen, Sturla Børge 1996 186b
Lødøen, Tarjei Andreas 1996 186b
Lødøen, Trond 2016 58
Lødøen, Trond Klungseth 2012 69b, 221
Løfsnes, Knut 2005 248b
Løget, Svend 2006 125
Løkeland, Elisabeth 1997 215
Løkeland, Laura 1997 215
Løkeland, Sigurd 1997 215
Løkeland, Tor 2002 207, 7
Løkeland, Åse 2007 181, 216
Løkeland, Åse 2009 153
Løken, Ida 2014 64b
Løken, Ida Beate 2002 259b
Løken, Jan Per 2008 202b
Løken, Liv 1996 168b
Løken, Liv 2002 259
Løken, Nanfrid 2016 77
Løken, Pål 1998 197
Løken, Solveig 1993 31
Løken, Sunneva 2009 138b
Løken, Sunneva Julia 1999 15b
Løken, Sunneva Julia 2007 93
Løken, Svein 2005 243
Løkke, Else 2009 72b
Løkkebø, Anan 1999 241b
Løkkebø, Anita 2011 155b
Løkkebø, Odd Bjarne 1994 209
Løkkebø, Olav Jan 2008 153b
Løkkebø, Simon Lars 2008 153b
Løkkebø, Viljar Solheim 2002 30b
Løkling, Atle 2000 82b
Løkling, Jenny Berstad 2017 111b
Løkling, Knut 2001 231
Løland, Albert 2012 108
Løland, Astrid Dyrkorn 2008 38
Løland, August 1993 138b
Løland, Berit Karin 2004 238
Løland, Berit Karin 2012 108
Løland, Bodil Skåden 2002 75
Løland, Grethe 2004 27
Løland, Jonas 1993 138
Løland, Karstein 2004 169b
Løland, Lilly 2003 52b, 53
Løland, Magnus 1993 138b
Løland, Magnus 2011 227
Løland, Magnus 2012 217
Løland, Magnus 2013 230
Løland, Magnus 2014 235
Løland, Magnus 2015 241
Løland, Marit 2004 169b
Løland, Rasmus 2011 230
Løland, Torbjørn 2002 129b
Løland, Torbjørn 2004 59
Løland, Torbjørn 2016 181b
Løland, Øyvind 2008 30b
Lønmo, Solveig 2012 220
Lønne, Kristen 1993 99
Lønne, Liv 1993 133
Lønne, Liv 1994 123b
Lønne, Tor 1993 99
Lønnheim, Thomas 2006 141
Lønning, Per 1994 28, 77b
Lønning, Per 1996 111
Lønning, Per 1997 163, 198
Løset, Imre Svidal 2002 164b
Løset, Imre Svidal 2005 251b
Løset, Åsmund 2004 27
Løseth, Arvid 2000 148b
Løseth, Geir Atle 1994 29
Løseth, Johan 2003 107b
Løseth, Jostein 1998 34b
Løseth, Kristine Aase 2017 61b
Løseth, Leif 2017 94b
Løseth, Odd Arild 1999 174b
Løseth, Odd Arild 2011 93
Løseth, Roy 2008 167b
Løseth, Sigurd 2001 75
Løseth, Sigurd 2017 188
Løseth, Thomas 2017 183
Løseth, Tone Strand 2002 30b
Løseth, Åge 1995 166
Løseth, Åge 1998 46
Løseth, Åge 2012 53
Løseth, Åge 2014 23
Løseth, Åge 2016 29
Løtuft, Andreas 2011 44b
Løtuft, Fred Ove 2011 116b, 117
Løtuft, Harald 2008 115
Løtuft, Steinar 2004 74
Løvdahl, 2009 Amalie 198b
Løvdahl, Alexandra 198b
Løvdahl, Kai Åge 2009 198b
Løvdahl, Petter 2002 196b
Løvdal, Harald 2002 97
Løvdal, Knut 2006 48
Løvdal, Odd 2015 171b
Løveland, Ester 1993 224b
Løver, Anita 2009 166
Løvfald, Marit 1993 153b
Løvik, Aud Karin 1999 194
Løvik, Jarl 1999 88b
Løvik, Kjell 1999 104
Løvland, Atle 1995 123, 195b
Løvland, Atle 2010 159b
Løvland, Elise Amalie 1995 111b
Løvland, Ester 2001 188
Løvland, Ester Håheim 1995 111b, 123
Løvland, Mari Irene 1995 111b
Løvland, Rolf 1995 104
Løvlid, Aud 1993 127b
Løvlid, Cecilie Thaule 2012 48
Løvlid, Hilde 2014 79b
Løvlid, Ingar 1998 79
Løvlid, Ingar 2002 79
Løvlid, Marianne 2001 155b
Løvlid, Martin 2008 103b
Løvlid, Oline 1993 218b
Løvlid, Oline 1995 117
Løvlid, Oline 1996 186
Løvlid, Oline 1998 61b
Løvlid, Oline 2002 96b
Løvlid, Oline 2004 99, 146
Løvlid, Oline 2005 235
Løvlid, Oline 2006 140
Løvlid, Oline 2016 233b
Løvlid, Svein 2015 30
Løvlid, Unni 1993 159, 218b
Løvlid, Unni 1994 17b
Løvlid, Unni 1995 117
Løvlid, Unni 1997 17, 86b
Løvlid, Unni 1999 231
Løvlid, Unni 2000 158b
Løvlid, Unni 2002 173b
Løvlid, Unni 2003 148, 149b, 249
Løvlid, Unni 2005 235
Løvlid, Unni 2006 219
Løvlid, Unni 2007 241
Løvlid, Unni 2008 88, 139, 230
Løvlid, Unni 2009 237
Løvlid, Unni 2013 225, 226
Løvlie, Anders Sundnes 2005 222
Løvlie, Kristine 2016 15
Løvoll, Bent Erik 2012 18b
Løvoll, Ottar 2011 231
Løvoll, Ottar 2013 229
Løvseth, Olav 2007 80
Løvseth, Tony 2000 178b
Løvskar, Simon K. 2015 82
Lågøy, Martin Ingvaldsen 1994 40b
Lågøy, Martinus 2004 148
Låstad, Alf 2000 62b
Låstad, Ester 2000 62b
Låstad, Ester 2005 111b
M
M
M
M
Maasen, Roel 1995 122
Macciochi, David 2016 261
Maclean, Neil 1997 90
Macoun, Tony 1994 229b
MacPherson, Henry 2005 170
MacPherson, Henry 2006 28b, 95
MacPherson, Henry 2007 169
MacPherson, Kevin 2002 134b
Madocs, Attila 2015 147
Madsen, Ayla 2016 77b
Madsen, Britt Berg 2013 31
Madsen, Edith Aarebrot 2008 89, 110, 221
Madsen, Edith Aarebrot 2009 22, 223
Madsen, Edith Aarebrot 2010 207
Madsen, Eirik 2002 103b
Madsen, Geir Magne 2014 30
Madsen, Kirsten 2001 227b
Madsen, Kjell 2011 233
Madsen, Kjell 2014 229
Madsen, Magne 2014 30
Madsen, Roger 2002 103b
Madsen, Roger 2002 6
Madsen, Rolf André 2001 257
Madsen, Sandra 2001 257b
Madsen, Siv 2014 30
Madsen, Stian 2017 171
Madsen, Tore Jakob 2014 176
Madsen, Ågot 2001 257b
Madsen, Ågot 2001 7
Madsen,Tor 1996 41b
Madslien, Kari 2004 185
Magerøy, Johan 2006 58b
Magerøy, Johan 2009 120
Magnerøy, Jostein 1995 29
Magnes, Per Anders 2005 243
Magnesen, Jostein 2015 148b
Magnum, Trond 1999 63b
Magnus Erlingsson, konge 1997 220
Magnus Lagabøte, konge 1996 242
Magnus Lagabøte, konge 2003 206
Magnus Lagabøte, konge 2004 121
Magnussen, Arne 1993 91
Magnussen, Einar 2000 77
Magnussen, Einar 2001 191
Magnussen, Knut 1994 5, 43
Magnussen, Knut 2001 200b
Magnussen, Knut 2003 17
Magnussen, Knut 2008 99
Magnussen, Knut 2015 238
Magnussen, Stine Lien 2006 153
Magnusson, Calle 2015 65b
Magnusson, Calle 2017 30
Mahendran, Masilamany 1993 132b, 151b
Majabrkic, Merima 2000 77
Malkenes, Marthe Kristi 2006 237b
Malkenes, Stein 1993 92
Malkenes, Stein 1994 113b
Malkenes, Stein 1995 93, 22, 137b
Malkenes, Stein 2003 223b
Malkenes, Stein 2006 106
Malkenes, Stein 2015 220b
Malkenes, Stein 2016 225b
Malkenes, Stein 2017 197b, 198b
Mallasvik, Aud 2012 219
Mallasvik, Berit 1997 19b
Mallasvik, Daniel 1997 19b
Mallasvik, Linn Marita 1997 19
Mallasvik, Martine 1997 19b
Malmanger, Magne 2000 19
Malmström, Petra 2010 110b
Malmstrøm, Torill 2011 32
Mammut, Max 1994 48
Mandelid, Karoline 2005 65b
Mandelid, Leif 1996 117
Mandelid, Vibeke 2005 65b
Mandt, Gro 1999 178
Mandt, Gro 2012 221
Mane, Malick 2012 47b
Manninen, Pirjo 2001 35b
Manseth, Arne 1997 26b
Manseth, Asbjørn 1997 26b
Marcinkowski, Tomas 2002 31b
Mardal, Britt Janne 2009 58b
Mardal, Bård 2003 14b
Mardal, Jan Erik 2001 231
Mardal, Kristian 2008 159b
Mardal, Kristin 1995 174b
Mardal, Kristine 2007 46b
Mardal, Ole Morten 1993 158b, 159
Mardal, Ole Morten 1994 133, 169
Mardal, Ole Morten 2009 116
Mardal, Reidar 1996 53
Mardal, Thomas 2009 116b
Mardal, Thomas 2014 148b, 254b
Mardal, Thomas 2015 135b, 256
Mardal, Thomas 2016 252b
Mardal, Vigdis 2002 32b
Mardani, Alexander Bremer 2009 17b
Mardani, Christopher Bremer 2009 17b
Mardani, Sardang 2004 59b
Maria, Ida 2014 116
Maristuen, Helene 2012 129
Maristuen, Knut H. 2004 264
Markodonov, Gennadiy 1994 258
Marquez, Gabriel Garcia 2002 197
Marrawa, Mick 2002 146b
Marshall, Amanda 1996 123
Marstein, Anna Karine 2008 140b
Marstein, Nils 2005 33, 207
Martens, Detlef 2002 41
Martens, Ingvald Nordenberg 2009 34b
Marthinsen, Espen 2009 55b
Marthinsen, Reidun Ødegård 2004 136
Martin, Tony 2017 146b
Martinez, Sebastian R. 2016 36b
Martinsen, Bente 1994 111
Martinsen, Bente 1995 93
Martinsen, Bente 1996 26b
Martinsen, Raymond 1996 70
Martinsen, Wiktor 2008 229
Marøy, Christine 2009 96
Marøy, Kato 2008 189
Marøy, Terje 2002 262
Marøy, Victoria Nondal 2002 262b
Marøy, Viktoria Nondal 2013 59b
Marås, Daniel Vågan 2002 220b
Marås, Marit Vågan 2002 220
Masdal, Arnold 1999 55b
Masdal, Borghild 2001 184b
Masdal, Helge 2001 184b
Masdal, Leif 2001 184b
Masdal, Margun 2012 104b
Masdal, Mona 2001 184b
Masdal, Tordis 2001 114b
Masdal, Tore 2012 21
Masdal, Tore 2014 175
Massnes, Asbjørn 2002 168b
Massnes, Asbjørn 2002 6
Mathiessen, Gunnar 1997 62
Mathisen, Else Marie 1998 163b
Mathisen, Ole 1995 216
Mathisen, Per 1998 145b
Mathisen, Tor Erik 1998 163b
Matsui-Li, Runar 2014 165
Matteo, Roberto di 2008 185
Mattevik, Ingeborg Gerd 1998 253b
Matzakakis, Sophie 1993 105
Maurel, Myléne 2001 167
Maureria, Luis A. 2002 164b
Mauritzen, Hilde 2009 68b
Mauritzen, Karen 1998 106
Mauritzen, Marit Orheim 1995 158b
Mauritzen, Marit Orheim 1998 106
Mauritzen, Marit Orheim 2003 245b
Mauritzen, Sverre 2003 245
Maurset, Ingrid 2003 12b
Maurset, Kirsti 2003 12b
Maurset, Kirsti 2012 173b
Maurset, Kirstie Røe 2012 109b
Maurset, Olav 2013 28b
Maurstad, Alfred 1993 113, 269
Maurstad, Alfred 1996 160
Maurstad, Alfred 2009 70b
Maurstad, Bergit 1996 97
Maurstad, Kristin 2009 139b
Maurstad, Kristin 2012 183
Maurstad, Kristin 2015 214, 223b
Maurstad, Kristin 2016 219, 228
Maurstad, Kristin 2017 193, 200b
Maurstad, Mari 2006 133
Maurstad, Toralv 1996 160b
Maurstad, Toralv 1998 170b
Maurstad, Toralv 2004 7, 211b
Maurstad, Toralv 2005 208
Maurstad, Toralv 2007 47, 99
Maurstad, Toralv 2010 80b, 161
Maurstad, Toralv 2015 46, 127, 135b
Maurstad, Tove 1993 263
Maurstig, Karen 2002 180
Maurtvedt, Arne 1993 192
Mayamuud, Hossein Ahmed 2012 51b
Mazoch, Slavomir 2014 197b
McAdam, Atle 2003 145
McAdam, Atle 2011 145
McAdam, Atle 2013 32
McCartney, Paul 2001 86
McCartney, Paul 2006 87
McCartney, Sir Paul 2014 90
McClung, David 2013 142b
McDonald, Andrew 2016 110b
McDonald, Kari 2016 110b
McEwen, Robbie 2008 30
McLean, Neil 1999 70
McNamara, Gerd Judy 1995 43
McParland, Ian 2014 184
McPharland, Ian 2015 54, 71
Medaas, Ivar 2003 65, 70b
Medaas, Ivar 2004 36
Medaas, Ivar 2006 212b
Medaas, Ivar 2014 222
Mediaas, Cathrine Claussen 2014 135
Meek, Bjørg 2006 17(18b), 95b
Meel, Knut 1996 211
Mehlum, Hilde 1999 87
Mehlum, Sjur 2009 55b
Mehren, Stein 1994 230
Meijer, Marcel 2008 79
Meisterplass, Even 2016 68b
Meisterplass, Ingolf 1996 80b
Meisterplass, Ingolf 2014 118
Meisterplass, Tord Are 2016 68b
Mekar, Dwi 2005 142
Meland, Anne-Stine 1994 225b
Meland, Birger 1994 207b
Meland, Birger 1999 42b
Meland, Birger 2008 67
Meland, Øystein 2000 234
Melby, Kari 2001 247
Melby, Nils 1996 189
Melby, Nils 1998 145
Melby, Nils 2005 130b
Melby, Øyvind 1995 5, 69, 81b
Melby, Øyvind 1997 80
Melbye, Lars Kvisgaard 2015 86
Melchiorsen, Arild 2011 12, 59
Melchiorsen, Arild 30
Meldstvedt, Laila 1998 58b
Melheim, Alexa Valentina 2015 65b
Melheim, Bertine 2010 132b
Melheim, Eli Merete 1993 39, 269
Melheim, Eli Merete 1994 32b, 60b, 71
Melheim, Eli Merete 1995 31, 56
Melheim, Eli Merete 1996 29, 169b
Melheim, Eli Merete 1997 51, 75
Melheim, Eli Merete 1999 51, 71
Melheim, Gry 2010 132b
Melheim, Helge 2015 107b
Melheim, Ingrid 2001 189
Melheim, Janne 2010 132b
Melheim, John 2011 191
Melheim, Karsten Helge 2010 132b
Melheim, Kenneth 2010 132b
Melheim, Lene 2014 93
Melheim, Oddbjørn 1996 179b
Melheim, Ola Sundt 2008 51b
Melheim, Olav 1997 219
Melheim, Olga 1997 219
Melheim, Rolf 2016 238
Melheim, Tone Karin 2008 169
Melhus, Helene 2008 43b
Melhus, Håkon 2004 44
Melin, Jesper 2015 32b
Meling, Gisle 2015 108b
Meling, Per Arild 2006 106
Melkevoll, Inge 1999 146
Melkevoll, Inge 2005 147
Melkevoll, Inge 2016 99
Melkevoll, Laila 1998 172b
Melkevoll, Laila 2004 161
Melkevoll, Laila 2006 139b
Melkevoll, Laila 2008 221
Melkild, Arne 1993 269
Melle, Christian 2013 17
Melleby, Talia 2017 62
Mellem, Eli Johanne 1999 176
Mellingen, Arvid 2008 11b
Mellingen, Arvid 2016 97
Mellingen, Marit Lofnes 2008 11b
Melnes, Håvard 2007 31
Melsåsen, Terese Kirkhorn 2008 103b
Meltzer, Fredrik 2014 43b
Melvær, Arild 2013 160
Melvær, Arild 2016 185
Melvær, Bård 2003 47, 264
Melvær, Bård 2004 27
Melvær, Egil 1999 55b, 177
Melvær, Egil 2002 53b
Melvær, Elias 2017 148
Melvær, Erling 1997 172, 189
Melvær, Erling 1998 197
Melvær, Frida 2011 78b, 128, 148, 190, 216b, 217b
Melvær, Frida 2012 17b, 74, 119, 200, 206b, 207b, 218
Melvær, Frida 2013 192, 204, 210b, 211b
Melvær, Frida 2014 208, 214b, 215b, 224
Melvær, Frida 2015 48b, 97, 208, 214, 221b
Melvær, Frida 2016 173, 219, 226
Melvær, Frida 2017 136, 138b, 148, 196b
Melvær, Gard 2006 112b
Melvær, Jardar 1994 77
Melvær, Jardar 2003 255b
Melvær, Jardar 2006 182
Melvær, Randi Rønnekleiv 2009 223
Melvær, Steinar 2012 187b
Melvær, Sturle 2011 42b
Melvær, Synnøve 2006 112
Melvær, Synnøve 2007 139b
Melvær, Synnøve 2007 6
Melvær, Synnøve 2010 69b
Melås, Aud 2007 133b
Melås, Aud 2012 106
Melås, John 2008 172
Melås, Per Steinar 2003 226
Melås, Per Steinar 2010 215
Melås, Per Steinar 2011 76b
Melås, Per Steinar 2016 82
Melås, Per Steinar 2017 15b
Melås, Sandra Haugen 2008 172b
Memic, Adnan 2000 100
Memic, Alen 2000 100b
Memic, Anida 2000 100b
Memic, Jenetta 2000 100b
Menchu, Rigoberta 1994 98
Mendes, Tiago 2016 32b
Mendez, Israel 1999 99b
Menes, Arnstein 2008 221
Menes, Arnstein 2009 223
Menes, Arnstein 2010 207
Menes, Arnstein 2011 17b, 200, 216b
Menes, Arnstein 2012 26, 206b
Menes, Arnstein 2013 210b
Menes, Arnstein 2014 214b
Menes, Arnstein 2015 156b, 169b, 220b
Menes, Arnstein 2016 188, 225
Menes, Arnstein 2017 197b
Menes, Inge 2000 99b
Menes, Ingrid 2009 174b
Menes, Ingrid 2016 133
Menes, Jenny 2011 17
Menes, Liv Marit 2004 67b
Menes, Nils 1994 70b
Menes, Oddvar 2011 17b
Menes, Sølviann 2006 193b
Menes, Toralf Toralf 2011 17
Menes, Toralf, 2016 133b
Menes, Ulf 2004 67b
Menes, Øystein 2004 92b
Mentzoni, Arild 1997 214
Mercanglu, Meral 2011 137b
Merkesvik, Camilla Sæle 2009 20b
Merkesvik, Dagfinn 2010 178b
Mesetovic, Ajla 1993 266b
Mestad, Sølvi 1994 149b
Mette Marit, kronprinsesse 2006 182b, 184b, 185b
Mette Marit, kronprinsesse 2012 77
Mette-Marit, kronprinsesse 2008 104b
Mettenes, Martin 1998 89
Mettenes, Martin 1999 228
Mettenes, Martin 2006 132b
Mettenes, Martin 2007 35
Mettenes, Ragnar 1995 160b
Mettenes, Ragnar 1999 228
Mettenes, Sigrun 2011 230
Mettenes, Sigrunn 1999 228
Meurling, Ida Lina 2000 218b
Meusburger, Peter 2000 254
Meusburger, Tore 2000 254
Mevåg, Bente 2005 33b
Meyer, Morten Andreas 2001 264
Meyer, Morten Andreas 2005 115
Meyer, Olga 1998 111b
Michelsen, Anne Mari 2012 141
Michelsen, Christian 2010 127
Michelsen, Jan Olav 1995 245
Micovsky, Gabriel 2004 165b
Micovsky, Jan 2004 165b
Midje, Cathrine Therese Sande 1993 245b
Midje, Johannes Østerbø 1994 171
Midje, Malvin 1994 171
Midje, Stig 1993 245b
Midland, Tone Fedje 1995 167b
Midlang, Morten 2010 144
Midtbø, Andrea 2005 152b
Midtbø, Anne Finsveen 2013 180
Midtbø, Bengt Are 2009 166b
Midtbø, Einar 2015 46
Midtbø, Helge Robert 2010 106
Midtbø, Inger 1999 223(224b)
Midtbø, Jan Arve 2014 84b
Midtbø, Jan Arve 2017 116b
Midtbø, Jostein 1998 215
Midtbø, Jostein 2000 109
Midtbø, Leirvik 1998 129
Midtbø, Line Lervik 2003 244b
Midtbø, Magne Ove 1999 101b
Midtbø, Magnus 2010 192
Midtbø, Magnus 2015 45b
Midtbø, Malvin 2007 211b
Midtbø, Merete 2005 152b
Midtbø, Nelly Ann 2005 112
Midtbø, Nelly Ann 2006 216b
Midtbø, Oddrun 2015 239
Midtbø, Olav 1999 101b
Midtbø, Ove 2015 89
Midtbø, Paul 2007 250b
Midtbø, Per Inge 2005 152b
Midtbø, Per Inge 2014 84
Midtbø, Ragnhild 1994 206
Midtbø, Roy Christian 1995 170b
Midtbø, Ruth Elise 2011 155b
Midtbø, Ruth Elise Finsveen 2012 65b
Midtbø, Solveig 2005 208
Midtbø, Steinar 2011 64b
Midtbø, Terje 2012 188b
Midtbø, Terje 2017 116b
Midtbø, Tove Refsnes 2017 116b
Midtbø, Victoria 2005 108
Midtbø, Vigdis 1993 93, 238b
Midtbø, Vigdis 1994 112b
Midtbø, Vigdis 1995 170
Midtbø, Vigdis 1996 39b, 48, 101b
Midtbø, Vigdis 1998 6, 166
Midtbø, Vigdis 1999 120, 204, 205
Midthjell, Astrid 2010 89b
Midthjell, Christine 2002 216b
Midthjell, Gunn Eikrem 2009 182b
Midthjell, Lucas 2014 119b
Midthjell, Maren Lågeide 2006 90
Midthjell, Per 2007 48b
Midthjell, Sven Erik 2008 196
Midthjell, Sven Erik 2015 8b
Midthjell, Ørjan 2007 48b
Midthjell, Ørjan 2012 61b
Midthun, Peter 2011 150
Midthun, Peter 2015 99
Midthun, Peter 2017 134, 155
Midtkandal, Aksel 2017 210
Midtkandal, Knut 1996 173
Midtkandal, Knut Olav 2006 139b
Midtkandal, Oddmund 2000 169b
Midtkandal, Rune 1996 173
Midtkandal, Rune 2000 169
Midtkandal, Terje 1994 227b
Midtskog, Honov 1997 104b
Midtskog, Teva 1997 104b
Midttun, Anna Cecilie 2016 202
Midttun, Arne 1993 215b
Midttun, Bjarne 1995 194b
Midttun, Inger 1996 260b
Midttun, Jarle 2005 236b
Midttun, Pauline Dale 1994 64, 122b
Midttun, Sjur 2004 218b
Midttun, Wenche 2002 32b
Midtun, Elise Leite 2002 130b
Midtun, Håvard 2009 49b
Midtun, Inga 2012 22
Midtun, Inger Helene 2010 87b
Midtun, Kjell Steinar 2001 75
Midtun, Magnar 1999 223b
Midtun, Magnor 2008 226b
Midtun, Roger 2014 175b
Mikalsen, Ane Afrodite 2003 62b
Mikalsen, Bjørg 1994 244b
Mikalsen, Kjell 1993 243
Mikalson, Linni 1998 114
Mikkelsen, Annike 2008 115
Mikkelsen, Bård 2009 98
Mikkelsen, Frank 1996 37b
Mikkelsen, Frank 1998 149b
Mikkelsen, Jan Erik 2010 90b
Mikkelsen, Odd Arne 2015 25
Mikkelsen, Olav 1997 110b
Mikkelsen, Olav 2013 42b
Mikkelsen, Toralv 2001 151
Mikkelsplass, Pål Gunnar 2002 124
Milde, Alf 1998 163b
Milde, Eric 2015 36b
Milde, Marcus 2015 36b
Milford, Svein 2001 224
Miljeteig, Oddny 2012 95
Miller, Arthur 2014 90
Mindresunde, Rannveig 2008 34b
Mindresunde, Rannveig Marit 2011 230
Minogue, Kylie 2015 143
Mirzajev, Ahmed 2005 163b
Mitchum, Robert 1994 175
Mittet, Geir 1994 223
Mjaavatn, Lars 2003 152b
Mjelde, Mons Ivar 2004 102
Mjelde, Mons Ivar 2008 108
Mjell, Arne 1998 181b
Mjell, Erik 2016 191b
Mjelleli, Gerd 2009 22b
Mjelleli, Kjell 2003 134
Mjelleli, Kåre Jan 2017 121
Mjellelid, Oskar 1995 7, 232b
Mjellem, Anne Marie 2013 51b
Mjellem, Bertil Oddne 2004 228b
Mjellem, Nanette 1995 224b
Mjelva, Ellen Johanne 1994 264
Mjølsnes, Einar 2004 188
Mjølsnes, Einar 2005 237
Mjølsnes, Einar 2006 29
Mjølsnes, Einar 2008 29
Mjømen, Arve 1993 149
Mjømen, Arve 2015 152
Mjømen, Arve Harald 2012 206b
Mjømen, Arve Harald 2013 210b
Mjømen, Arve Harald 2014 214b
Mjømen, Arve Harald 216b
Mjør, Kjersti 2010 216
Mjøs, Trond 2010 64
Mjånes, Einar 2002 207b
Mjånes, Håkon Inge 2005 61b
Mjånes, Magne 2002 207b
Mjåseth, Bjørn Arne 2011 78b
Mjåseth, Bjørn Arne 2015 155b
Mjåseth, Bjørn-Arne 1995 205
Mjåseth, Bjørn-Arne 1998 54b
Mjåseth, Elise Vilnes 2010 129
Mjåseth, Marie 2002 34b
Mjåseth, Marie 2003 68
Mjåseth, Marie 2006 91
Mjåseth, Miriam Vilnes 2017 159
Mjåseth, Svein 1998 204b
Mjåseth, Tor 2014 133b
Mjåtveit, Håvard 2015 179b
Mjåtveit, Margrete 2008 101
Mjåtveit, Ove 1998 215
Mjåtveit, Ove 2001 51
Mjåtveit, Ove 2009 46b
Mjåtveit, Ove 2012 46
Mjåtveit, Terje 2014 177
Mo, Bjørn 1996 239
Mo, Lasse 2001 81
Mo, Magnus 2000 235
Mo, Magnus 2011 34
Mo, Nora Hovland 2010 105b
Mo, Olav Johan 1993 119
Mo, Olav Johan 1995 84b
Mo, Olav Johan 2001 101
Mo, Olav Johan 2006 253
Mo, Ole Johan 2005 166
Mo, Ole Magnus 1993 119b
Mo, Olivia Hovland 2015 110b
Mo, Romana 2013 223b
Mo, Runhild 1999 236b
Mo, Terje 2005 195
Moa, Webjørn 2008 96, 194
Moa, Webjørn 2012 187
Moberg, Elisabeth 2017 202b
Moberg, Eva 2012 53b
Moberg, John 2001 143b
Moberg, Tone 2013 40b
Moe, Arild 2011 28
Moe, Arne 2011 49
Moe, Birger 2014 98
Moe, Eystein 2001 6, 125b
Moe, Inger 2000 146
Moe, Inger 2014 132
Moe, Jørgen 2008 158
Moe, Kjetil 2000 146
Moe, Klas Ivar 2000 77
Moe, Knut Jørgen 2003 220b
Moe, Kåre 1997 70b
Moe, Kåre 2000 146b
Moe, Ola Borten 2012 10
Moe, Ola Borten 2013 29
Moe, Ola Borten 2014 65b, 115
Moe, Oskar 2000 187b
Moe, Roar 1998 239b
Moe, Roar 2004 148b
Moe, Roar 2008 181b
Moe, Roar 2014 137
Moe, Romana 2011 79
Moe, Stig-Werner 2017 202b
Moe, Sverre Normann 2007 75
Moe, Thomas Holm 2009 75b
Moe, Tor Atle 1999 231
Moe, Vegard 2012 93b
Moen, Anne Inger 2007 177
Moen, Bjørn 2005 179
Moen, Bjørn 2016 112b
Moen, Bjørn Kåre 2016 172b
Moen, Chris 2016 112b
Moen, Dag 2000 118b
Moen, Dag 2011 97
Moen, Egon 1994 245
Moen, Egon 2009 141
Moen, Erling 1996 205b
Moen, Geir 1995 113b
Moen, Geir 1997 150
Moen, Gro Myrmel 2017 124b
Moen, Helge O. 1995 176
Moen, Iren 2016 103b
Moen, Iren Jeanett 2005 36
Moen, Irene 2000 118b
Moen, Ivar 2016 172b
Moen, Jan Ove 2000 82b
Moen, Kai Erik 1994 207
Moen, Kai Erik 1995 220b
Moen, Kai Erik 1997 133b
Moen, Karianne Bronnes 2010 101b
Moen, Liv 2011 86
Moen, Magne 1998 179
Moen, Malin 2016 112b
Moen, Malvin 1993 31, 73
Moen, Odd Tore 1998 254
Moen, Ole Inge 2017 124b
Moen, Preben 2014 56
Moen, Rønnaug 1994 252b
Moen, Sofie 2014 94b
Moen, Teddy 2010 105
Moen, Tom P. 2009 52
Moen, Tor Odvar 2016 206
Moen, Torfinn 1995 56b
Moen, Torgeir O. 1997 39b
Moen, Torgeir O. 1998 179
Moene, Charlotte 2007 6, 148
Moene, Charlotte 2008 21
Moene, Ingegerd 2008 21b
Moene, Johan 2005 31b
Moene, Wenche 2013 58b
Mogaard, Berit 2011 31b
Mogstad, Christian Settemslid 2008 103
Mohammadi, Hafizullah 2006 33b
Mohammed, Isse 2004 40, 77
Mohammed, Rashad 2017 57
Moheim, Ståle 2009 190b
Mohn, Trond 2004 139
Mohn, Trond 2005 27
Mohn, Trond 2012 93
Mohn, Trond 2013 142
Mohn, Trond 2015 99b
Mokhtari, Mahmoud Hatef 2011 149b
Mol, Kåre 1994 182
Moland, Lars 1994 49
Moland, Tjostolv 2012 62
Molde, Daniel 1995 122b
Molde, Jarle 2005 237
Moldenhauer, Casper 2012 172
Moldestad, Aase 1999 192b
Moldestad, Dagmund 2017 208
Moldestad, David 2001 80
Moldestad, Gunn Aase 2016 168
Moldestad, Gunn Åse 1994 78
Moldestad, Jon 1994 160
Moldestad, Jon 1999 155b
Moldestad, Jon 2000 123
Moldestad, Jostein 1997 221b
Moldestad, Karoline 2001 80b
Moldestad, Marit 2000 138b
Moldestad, Odd 1997 221b
Moldestad, Rannveig Ryssdal 1994 61
Moldestad, Rannveig Ryssdal 2012 221
Moldestad, Reidar 1993 166
Moldestad, Reidar 1999 155b
Moldestad, Reidar 2011 161b
Moldestad, Robert André 2005 219
Moldestad, Sigmund 2012 138b
Moldestad, Sigrid 2008 6, 29b
Moldestad, Sigrid 2009 16
Moldestad, Sigrid 2010 40b, 117, 199b, 213, 215b, 219
Moldestad, Sigrid 2011 110, 229
Moldestad, Sigrid 2012 217
Moldestad, Sigrid 2013 175, 224
Moldestad, Sigrid 2014 228, 229, 230
Moldestad, Sigrid 2015 76b, 234, 236
Moldestad, Sigrid 2016 236, 237
Moldestad, Sigrid 2017 109b, 206, 207
Moldestad, Sigrid Terese 1996 53
Moldestad, Sigrid Terese 1997 17
Moldestad, Sigrid Terese 1999 219
Moldestad, Sigrid Terese 2000 158b
Moldestad, Sigrid Terese 2001 115b
Moldestad, Sigrid Terese 2002 173b
Moldestad, Sigrid Terese 2002 97
Moldestad, Sigrid Terese 2005 237
Moldestad, Sigrid Terese 2006 29
Moldestad, Sigrid Terese 2007 90b
Moldestad, Sigrid Terese 2008 226b
Moldestad, Yngve 2004 143
Molen, Bente van der 2002 69b
Molen, Henk van der 2002 69b
Molen, Jesper van der 2002 69b
Molen, Wendy van der 2002 69b
Molland, Gunn Sofie 2010 87b
Molland, Jarle 1996 27b
Molland, Johanne 2012 18
Molland, Kurt 2008 128b
Molland, Margaret 2013 170
Molland, Oddlaug 2009 34
Molland, Wenke 2012 27b
Mollekleiv, Sven 2001 32
Mollenhauer, Herbert 2003 125b
Molnes, Kjellaug 2010 47b
Molnes, Ole 1994 25
Molnes, Per Bjarne 1998 75b
Molnes, Per Bjarne 2001 51
Molnes, Per Bjarne 2015 239
Molnes, Tommy 2006 256
Moltu, Belinda 2004 232
Molvik, Bodil 1999 146b
Molvik, Johnny 1998 215
Molvik, Terje 2008 76b
Molvær, Nils Petter 2008 146
Molvør, Gaute 2004 66
Momrak, Per 2009 235
Momrak, Per 2010 217
Mondale, Walter 2007 151b
Monderen, Nora 2014 116b
Monet, Claude 2016 30
Mongstad, Erlend 2015 207
Mongstad, Gunn Åmdal 2006 42b
Mongstad, Gunn Åmdal 2007 17b
Mongstad, Gunn Åmdal 2008 211, 221
Mongstad, Gunn Åmdal 2009 51, 158, 214, 223
Mongstad, Gunn Åmdal 2010 202, 207
Mongstad, Gunn Åmdal 2012 32, 42b, 206b
Mongstad, Gunn Åmdal 2013 210b
Mongstad, Gunn Åmdal 2014 81, 214b
Mongstad, Gunn Åmdal 2015 214, 220b, 223b
Mongstad, Gunn Åmdal 2016 219, 225b, 228
Mongstad, Gunn Åmdal 2017 11b, 193, 197b, 200b
Mongstad, Gunn Åmdal 216b
Mongstad, Tor Leif 2000 261b
Mongstad, Tor Leif 2007 45
Monsen, Gerd 2002 165b
Monsen, Jan Vidar 1994 256
Monsen, Lars 2011 105
Monsen, Sara Elen 2011 9b
Monstad, Frida Eklöf 2017 166b
Monsø, Elisa 1996 150
Monsø, Marius 1996 150
Monterio, Eddie 1998 143
Montero, Beatriz Sanchez 2012 96b
Mor, Amund 2011 58
Morberg, Robert 2003 222
Morel, Guus 2016 99
Morel, Thomas 2012 131b
Morell, Guus 2006 100b
Morell, Thomas 2010 173
Moritgzård, Olav 1997 163
Moritsgård, Olav 1995 108b
Mork, Audun 1997 61
Mork, Bjørn Eilert 2016 181b
Mork, Ingolv 1997 226b
Mork, Ingunn Hestvik 2007 66b
Mork, Knut 1993 56b
Mork, Leif 2012 221
Mork, Leif 2013 229
Mork, Odd 2010 22
Mork, Ragnhild 1997 103
Morken, Bjarne 2012 14b
Morken, Ingolf 1995 191
Morken, Kristian 1996 16
Morken, Tone 1996 16b
Morken, Turid 1996 16
Morland, Asbjørn 2005 215
Morrison, Morris 2007 230
Mortensbakke, Gro Hoff 2001 95b
Mortensbakke, Maria Hoff 2016 77b
Mortensbakke, Martin Hoff 1998 208(206b)
Mortensbakke, Odd 1998 208
Mortensbakke, Sigvor 2010 215
Mortensbakke, Stein 195
Mortensen, Adrian 2017 205
Mortensen, Magne 1994 103b
Mortensholm, Hans Petter 2012 54
Mortensholm, Hans Petter 13
Morvik, Eigil 1995 93
Morvik, Kari 1998 7, 226b
Morvik, Kari 1999 205
Moseng, Marianne 1995 167b
Moslet, Håkon 2009 20
Mostad, Håvard 2011 158b
Motzfeldt, Peter 2014 43b
Movinkel, Tor 1993 119
Mowatt, Harry 1997 129
Mowatt, Harry 1999 58, 204
Mowatt, Harry 2003 41
Mowatt, Harry 2005 24, 89b
Mowatt, Harry 2006 190, 213b
Mowatt, Harry 2008 27, 84, 165, 221
Mowatt, Harry 2009 223
Mowatt, Harry 2010 187, 207
Mowatt, Harry 2012 139
Mowatt, Inghild 2014 44
Mowinkel, Rikke K. 2004 37b
Mozart, Wolfgang Amadeus 2006 227
Mozart, Wolfgang Amadeus 2011 158
Muldsvor, Anders 2015 194
Muldsvor, Randi 2002 250b
Muledal, Merete 2008 76
Muledal, Svein 2001 191
Mulelid, Oda Susanne 2009 31b
Mulelid, Odd Arne 2008 69
Mulen, Heidi 2003 20
Mulen, Jorunn 1998 202b
Mulen, Mathis 2003 20b
Mulen, Oddbjørn 1999 171
Mulen, Tomine 2003 20b
Muller-Planting, Albert 2005 241
Muller-Planting, Janna 2005 241b
Muller-Planting, Mariza 2005 241b
Muller-Planting, Signy 2005 241
Munch, Edvard 2016 140
Mundal, Anders Aa 1998 107b
Mundal, Anders K. 2009 68b
Mundal, Anna 2015 197
Mundal, Asbjørn 2002 75
Mundal, Audun 2016 234b
Mundal, Bodil Eikeset 2004 25
Mundal, Dagfrid 1998 107b
Mundal, Egil 2011 77b
Mundal, Egil 2013 42
Mundal, Egil 2014 151
Mundal, Egil 2015 257b
Mundal, Eli 1998 107b
Mundal, Frida 2017 111b
Mundal, Gry Steine 1993 245b
Mundal, Harald Blaaflat 2013 109
Mundal, Ingrid Stine 1993 245b
Mundal, Jan 1998 197
Mundal, Johannes 2002 182b
Mundal, Kjell 1994 213b
Mundal, Kjell 1995 205
Mundal, Kristin 1999 236b
Mundal, Kristine 2008 43b
Mundal, Lise 2010 183b
Mundal, Malene Sværen 2012 52b
Mundal, Nancy 2001 114b
Mundal, Norvald 1998 219b
Mundal, Sverre Magne 1994 213b
Mundal, Sverre Tufte 2002 182
Mundal, Torgeir 2004 35
Mundal, Trygve 2005 97b
Mundal, Trygve 2006 105b
Mundal, Åshild 2011 181b
Munkvold, Harald 2014 191
Munkvold, Lisbeth Maria 1993 159
Munthe, Preben 1996 181
Munthe, Siri 1996 181
Muri, Audun 1997 202b
Muri, Elias 2013 225
Muri, Hallstein 2015 139b
Muri, Jostein 1999 250
Muri, Oddbjørg Bø 2006 236
Muri, Rune 2004 254b
Muri, Stig 2002 161
Muri, Stig 2011 58
Murphy, Kevin 2007 181
Musil, Robert 2017 209
Must, Erik 2005 43
Mustafov, Ferus 1993 147b
Musters, John C. 2007 39
Mutz, Torsten 2011 74
Mwangi, Stella 2011 62
Myagmar, Altangerel 1994 141
Mygland, Arnstein 2010 216
Mygland, Arnstein 2016 238
Mygland, Arnstein 2017 209
Mühlegg, Johan 2002 44, 5
Myhr, Bård Ove 2012 220
Myhr, Gunnlaug Lien 1995 171
Myhre, André 2000 11b
Myhre, Andreas 2008 170
Myhre, Arild 2005 105b
Myhre, Ivar 2005 105b
Myhre, Kim Inge 2008 59b
Myhre, Ole Johan 2010 99b
Myhre, Tormod 1993 46b
Myhre, Wenche 2009 20
Myhre, Yngve 2015 166
Myhren, June Merethe Svidal 2013 161b
Myhrvold, Arne 1994 264
Mykebust, Ivar 2001 257(258b)
Mykkeltvedt, Anders 2009 175b
Mykkeltvedt, Anny-Irene 2014 154
Mykkeltveit, Knut 1996 187b
Mykland, Arne 2000 160b
Mykland, Børre 1994 33
Mykland, Inge 2011 41
Mykland, Rolf Roger 2000 160b
Mykland, Synnøve 2009 138b
Myklebust, Aase Skjølberg 2003 63
Myklebust, Anders 1996 163
Myklebust, Anders 2003 67b
Myklebust, Anders 2012 128
Myklebust, Andreas Vårdal 1997 159b
Myklebust, Anne-Helen Taklo 2001 257
Myklebust, Arne 1993 28
Myklebust, Arne 1997 249
Myklebust, Arne 1999 43bOBS
Myklebust, Arne 1999 43bOBS
Myklebust, Arne 2000 175
Myklebust, Arne 2003 145
Myklebust, Arne 2011 31
Myklebust, Arne A. 1999 43b
Myklebust, Arne H. 1999 43b
Myklebust, Arne J. 1999 43b
Myklebust, Arne O. 1999 43b
Myklebust, Arthur 1998 103
Myklebust, Arthur 2004 248
Myklebust, Astrid 1994 25b
Myklebust, Astrid 1999 252
Myklebust, Astrid 2004 58b
Myklebust, Atle 1995 76b
Myklebust, Audny 2005 152b
Myklebust, Audny Grytten 2014 68b
Myklebust, Audun 1998 100b
Myklebust, Audun 1998 5
Myklebust, Audun 2007 13b
Myklebust, Bjarne 2013 91b
Myklebust, Bjarte 1993 154b
Myklebust, Bjarte 1997 35b
Myklebust, Bjørgulf 2001 207b
Myklebust, Bjørgulf 2002 33b
Myklebust, Bjørn 1998 129
Myklebust, Bjørn 2008 202
Myklebust, Bjørnar 2007 159
Myklebust, Britt Randi 2001 245
Myklebust, Brynjar 2013 29b
Myklebust, Brynjar 2014 115b
Myklebust, Brynjar 2015 49b
Myklebust, Dagfinn 1994 17b
Myklebust, Dagfinn 1998 115b
Myklebust, Egil 1998 28b
Myklebust, Egil 1999 209
Myklebust, Egil 2000 26
Myklebust, Egil 2002 24
Myklebust, Egil 2003 217b
Myklebust, Egil 2005 152
Myklebust, Einar 1996 138
Myklebust, Einar 2004 217b
Myklebust, Eirik 1997 159b
Myklebust, Eirik 2001 58b
Myklebust, Eivind 1995 214
Myklebust, Eivind 1997 252b
Myklebust, Eivind 2008 172b
Myklebust, Endre 1998 115b
Myklebust, Frode 2010 142
Myklebust, Geir 2000 178b
Myklebust, Gunnar 2009 67b
Myklebust, Gunnhild 1996 258b
Myklebust, Hans Petter 1993 166
Myklebust, Hans Petter 1997 159b
Myklebust, Hans Petter 2010 136
Myklebust, Harald 2004 183b
Myklebust, Harald 2013 106
Myklebust, Hege Anita 2010 123
Myklebust, Heidi Hugøy 2014 12
Myklebust, Helga Margrete 1996 236b
Myklebust, Helge 2001 33b
Myklebust, Hilde 2005 154
Myklebust, Hilde 2014 115-
Myklebust, Hilde 2015 49b
Myklebust, Håvard 2008 30
Myklebust, Ingeborg Urke 1995 174b
Myklebust, Inger 1997 159
Myklebust, Inger 2003 180
Myklebust, Iren 2008 115b
Myklebust, Iren 2014 29
Myklebust, Irene 2006 138b
Myklebust, Jakob J. 2005 123b
Myklebust, Jan Roger 2003 180
Myklebust, Jan Roger 2014 171
Myklebust, Jenny 2012 182
Myklebust, Jens 1995 100
Myklebust, John Arne 1994 38
Myklebust, Jon 1999 105b
Myklebust, Jon 2008 102b
Myklebust, Kai Henning 2017 8
Myklebust, Karin Vårdal 1993 29b
Myklebust, Karin Vårdal 1995 212b
Myklebust, Karl 2009 97
Myklebust, Karl Petter 2003 101b
Myklebust, Karoline Søvik 2004 47
Myklebust, Kristin Mjånes 2008 62b
Myklebust, Kåre 2008 156b, 182
Myklebust, Kåre 2009 184
Myklebust, Kåre 2015 230b
Myklebust, Lars Endre 2013 29b
Myklebust, Lars Inge 1997 159b
Myklebust, Lars Inge 1998 120b-227b
Myklebust, Liv 2000 234b
Myklebust, Magni Mjånes 2003 217b
Myklebust, Magny Husetuft 1997 231
Myklebust, Magny Husetuft 2000 183
Myklebust, Marion 2004 185
Myklebust, Marius 1995 26b
Myklebust, Martha 2005 154
Myklebust, Martine 2006 99b
Myklebust, Nils 1996 239
Myklebust, Nils 1999 16
Myklebust, Nils Isak 2009 228b
Myklebust, Olav H. 1998 227b
Myklebust, Olav R. 2001 58b
Myklebust, Ole Johnny 2012 10
Myklebust, Olga Kristine 2009 97b
Myklebust, Ove 2010 188
Myklebust, Per Jarle 1997 159b
Myklebust, Per Jarle 2001 58b
Myklebust, Perly Merete 1997 59
Myklebust, Pål 2012 41
Myklebust, Pål José 2003 63b
Myklebust, Rasmus Monson 1993 258b
Myklebust, Rolf 1996 50b
Myklebust, Rolf 2009 231
Myklebust, Rolv 1997 46b
Myklebust, Roy Aron 2011 171
Myklebust, Rune 1993 73
Myklebust, Sigrid 2009 31b
Myklebust, Svein Olav 2010 40b
Myklebust, Svein Olav 2011 177,264
Myklebust, Svein Olav 2016 261
Myklebust, Terese 2006 229b
Myklebust, Terese 2010 70
Myklebust, Thomas 2003 63
Myklebust, Tor Åge 1999 105b
Myklebust, Torbjørn 1999 105b
Myklebust, Tore 2009 97
Myklebust, Tore 2010 89b, 158b
Myklebust, Tore 2016 73
Myklebust, Trond 1993 154b
Myklebust, Wenche 1993 258
Myklebust, Åsmund 2016 150
Myklebustm Gerd 1998 37b
Myklemyr, Helene 2005 140
Myklemyr, Lillian 2008 26b
Myklemyr, Odd Arne 2008 58b
Myklestad, Grethe Maren 1994 175
Myklestad, Grethe Maren 2017 77b
Myklestad, Lise 1993 158
Mykløen, Ågot 1994 76
Mykløy, Jørgen 1993 89
Myles, Heather 1999 155
Myre, Hilde 2001 236
Myre, Jeanette 2008 102
Myren, Berit 2011 197b
Myren, Bård Olav 1997 41b
Myren, Grethe 2006 37b
Myren, Kristin 1994 101
Myren, Kristin 2001 58b
Myren, Per Bjarne 2011 197
Myren, Raymons 2017 21b
Myren, Rune 2004 132b
Myren, Sander 2016 87b
Myren, Vidar 2015 195
Myrestrand, Tore 2015 115b
Myrholt, Bjørn 1995 58b
Myrick, Rex 2008 113
Myrkaskog, Ida 2008 26b
Myrkaskog, Jon Oddvar 2017 209
Myrkaskog, Nils Geir 2000 63
Myrkaskog, Nils Geir 2007 238b
Myrkaskog, Otto 2002 128b
Myrkaskog, Silje 1998 147b
Myrkaskog, Siv 1998 147b
Myrkaskog, Siv 2002 128b
Myrkaskog, Øystein 2009 62b
Myrkaskog, Øystein 2016 71b
Myrland, Ragnar 2012 218
Myrme, Ove 2016 84
Myrmel, Kristian 2004 45
Myrmel, Kristian 2013 13b
Myrmel, Olaug 2005 76b
Myrmel, Ove 1994 164
Myrmel, Ove 1996 194b
Myrmel, Stig 2008 69
Myrmel, Svein 1995 187, 264
Myrold, Asle 1995 200
Myrold, Lars 1993 91b
Myrold, Lars 1997 92b
Myrold, Lars 2011 227
Myrold, Lars 2012 217
Myrold, Lars 2013 230
Myrold, Lars 2014 235
Myrold, Lars 2015 241
Myrseth, Jan Otto 2014 153b
Myrstad, Alf Reidar 2017 107b
Myrstad, Bjarne 1996 231
Myrstad, Eirik 1997 205b
Myrstad, Ole 1999 33
Myrstad, Sonja Karin 1997 205b
Myrstad, Sonja Karin 1999 33
Myrvang, Asbjørn 1994 146
Myrvang, Dag 1994 146
Myrvang, Dag 2013 125
Myrvang, Gunnar 1994 157
Myrvang, Håkon 1994 146
Myrvang, Håkon 2007 139b
Myrvang, Håkon 2008 211
Myrvang, Håkon 2009 26, 28b, 214
Myrvang, Håkon 2010 195b, 202
Myrvang, Håkon 2011 57,219b
Myrvang, Håkon 2012 200, 209b
Myrvang, Håkon 2013 34, 46, 144b, 204, 213b, 230b
Myrvang, Håkon 2014 192b, 208, 217b
Myrvang, Håkon 2015 214, 223b, 241b
Myrvang, Håkon 2016 219, 228
Myrvang, Håkon 2017 185, 193, 200b
Myrvang, Inger 1994 57b
Myrvang, Jan Ivar 1993 73
Myrvang, Kenneth Liabø 2002 102
Myrvang, Mary Ann 2004 117
Myrvang, Stian 1997 5, 6, 80, 107
Myrvoll, Bernt Erik 2007 249b
Myrvoll, Inge 1996 184
Myrvoll, Ole 2011 176
Myrvollen, Kristin 2017 146b
Mysterud, Atle 1995 138
Mæhlum, Hilde 1999 212
Mæhlum, Hilde 2000 175, 215
Mæhlum, Hilde 2001 121
Mäkarainen, Kaisa 2014 38
Mæland, Arne 2013 106
Mæland, Gerd 2012 52b
Mæland, Kåre 1994 172
Mæle, Ola 2007 135
Märtha Louise, prinsesse 1993 179b
Märtha Louise, prinsesse 2001 32, 230
Märtha Louise, prinsesse 2002 180
Møgster, Halvard 2015 109
Møklebust, Rasmus 1999 104
Møkleby, Per Ragnar 2014 232
Møkleby, Per Ragnar 2017 209
Møkleby, Per-Ragnar 2016 238
Møll, Henriette 2012 82b
Møller, Jan Olav 1993 47b
Møller, Johnny 2003 160
Mølmesdal, Hugo 1993 144b
Mølmesdal, Hugo 2015 14b
Mølmesdal, Susanne 2005 21b
Mørk, Nora 2015 116b
Mørk, Odd Martin 2005 137
Mørk, Sidsel 1994 230
Mørken, Line 2002 131b
Mørkrid, André Walaker 1997 94b
Mørkrid, André Walaker 2000 60b
Mørkrid, Anne Kristin 1997 94b
Mørkrid, Steinar 1997 94b
Mørkrid, Steinar 2006 191
Mørkrid, Tomas 1996 211
Mørkrid, Trine Walaker 1997 94b
Mørkrid, Trine Walaker 2000 60b
Mørkve, Jori 2007 30b
Mørkøre, Kurt 2015 167
Møvik, Helge 2007 180b
Møvik, Jakob 2007 180b
Måge, Finn 2016 239
Måge, Hildegunn 1997 5, 14b, 26
Måge, Knut 1997 14
Målsnes, Einar 2008 210
Målsnes, Einar 2009 47, 214
Målsnes, Einar 2010 18, 202
Målsnes, Einar 2011 53,228
Målsnes, Terje 1995 37
Månum, Asbjørn 2005 135
Månum, Mari 2005 135b
Måredal, Henning 1996 180
Måredal, Mary Ann 2009 95
Måren, Arild 1997 127
Måren, Inger 2007 114
Måren, Kenth-Rune 2006 192b
Måren, Magne 1999 231
Måren, Olav Larsson 1993 214
N
N
N
Naaven, Ingeborg 1994 253b
Naddvik, Else Marie 2000 85b
Nadolski, Lukaz 2009 94b
Nakken, Ragnfrid 1996 124
Nansen, Fridtjov 1994 255
Napsholm, Bjørnar 1996 84
Narum, Ingrid 1996 60b
Narum, Ingrid 1997 54b
Narum, Ingrid 1999 54
Narum, Ingrid 2001 5, 29, 35b, 97, 121, 264
Narum, Ingrid 2002 223, 47
Narum, Ingrid 2002 79b
Nasaraja, Garolin 2012 14
Nash, Ian L. 2017 83
Nashfa, Hawwa 2008 65b
Nasser, Omar Daher 2016 85b
Natland, Ove 1996 59
Natvik, Eirik 2012 129b
Natvik, Hanna 2012 129b
Natvik, Liv 2009 193b
Natvik, Oddvar 34, 2010 217
Natvik, Sigmar 2009 193b
Natvik, Sigrun 2012 18b
Natvik, Tove 2004 188
Natås, Roy 1999 147
Naustdal, Aina Fristad 2007 209
Naustdal, Anna 2016 187b
Naustdal, Anna 2017 106b, 165
Naustdal, Anne Grethe 2012 35
Naustdal, Arnt Ivar 2013 224
Naustdal, Arnt Ivar 2014 230
Naustdal, Arnt-Ivar 2009 125
Naustdal, Arnt-Ivar 2017 106b, 107
Naustdal, Endre 1999 80b
Naustdal, Kari 2002 111
Naustdal, Kjell 2002 31b
Naustdal, Kjell 2006 77
Naustdal, Kjell 2008 153b
Naustdal, Kjell 2014 155
Naustdal, Kristoffer 2007 72b
Naustdal, Ove 2002 242
Naustdal, Torje 2006 171b
Naustdalslid, Jon 1993 82
Navarro, Ramon 2008 50b
Navarro, Ramon 2010 117b
Navarsete, Astrid 2010 130b
Navarsete, Eli 2016 55b
Navarsete, Geir 1997 249
Navarsete, Geir 2002 47
Navarsete, Geir 2003 249
Navarsete, Geir 2010 186b
Navarsete, Geir 2015 79b
Navarsete, Juliet 2009 170
Navarsete, Kari Marie 1999 132
Navarsete, Kari Marie 2008 202b
Navarsete, Kåre 1998 213
Navarsete, Liv Signe 1995 179b
Navarsete, Liv Signe 1999 33, 204, 206
Navarsete, Liv Signe 2001 7, 75, 197b
Navarsete, Liv Signe 2003 11b, 196b
Navarsete, Liv Signe 2005 7, 188b, 212b, 219, 253(254b)
Navarsete, Liv Signe 2006 126b, 194b, 216, 241, 25
Navarsete, Liv Signe 2007 75, 140, 181, 189, 216, 223
Navarsete, Liv Signe 2008 41b, 55, 64b, 150b, 151, 173, 200, 205b, 220b
Navarsete, Liv Signe 2009 71, 136b, 154, 171, 179b, 223b
Navarsete, Liv Signe 2010 88, 2010 170, 2010 197, 2010 207b
Navarsete, Liv Signe 2011 10, 60b, 62, 84, 92, 115b, 215b
Navarsete, Liv Signe 2012 148b, 158, 194, 205b
Navarsete, Liv Signe 2013 43b, 97b, 132b, 138, 139b, 188, 192, 209b
Navarsete, Liv Signe 2014 15, 65b, 213b
Navarsete, Liv Signe 2015 47, 121, 152, 198, 219b, 279
Navarsete, Liv Signe 2016 224b
Navarsete, Liv Signe 2017 28, 92b, 129, 136b, 196b
Navarsete, Margun 1996 169b
Navarsete, Marte Nyløy 2006 211b
Navarsete, Rita 2008 38
Navarsete, Rita 2011 216b
Navarsete, Rita 2012 206b
Navarsete, Rita 2013 210b
Navarsete, Rita 2014 214b
Navarsete, Rita 2015 158
Navarsete, Rolf 1998 213b
Navarsete, Rolf 2001 121
Navarsete, Rolf 2002 217
Navarsete, Rolf 2004 179b
Navarsete, Rolf 2007 181
Navarsete, Rolf 2008 43b, 187
Navarsete, Rolf 2009 173, 230b
Navarsete, Rolf 2010 172
Navarsete, Rolf 2011 77
Navarsete, Rolf 2012 93
Navarsete, Rolf 2013 50b
Navarsete, Rolf 2015 202, 203, 257
Navarsete, Rolf 2016 54b, 233b
Navarsete, Rolf 2017 121
Navarsete, Sindre Asperanden 2014 148b
Navarsete, Tommy 1995 264
Navarsete, Tommy 1998 197
Nave, Dagny 1995 201
Nave, Kai 2016 113b
Navekvien, Per Kåre 2001 44b
Navekvien, Rigmor 2014 233
Navelsaker, Bjørn 2012 82b
Navelsaker, Erik Endre 2002 185
Navelsaker, Margreta 2008 221
Navelsaker, Margreta 2009 223
Navelsaker, Margreta 2010 207
Navelsaker, Margrete 2003 264
Navelsaker, Margrete 2005 115
Navelsaker, Mariann 1995 149b
Navelsaker, Roger 1995 149b
Navelsaker, Ørjan 1995 149b
Navestad, Edvard 2001 100
Naylor, Terry 2011 22
Nedberge, Amund 2013 223b
Nedreberg, Asle 2009 8b
Nedreberg, Britt 2001 202b
Nedreberg, Gro Iren 2014 89
Nedreberg, Hans Magnus 1995 183
Nedreberg, Hans Magnus 1997 17
Nedreberg, Ingun 2007 78b
Nedreberg, Per Dag 1995 17
Nedreberg, Per Dag 2001 48b
Nedreberg, Per Dag 2016 176
Nedreberg, Torild Mikalsen 2013 223b
Nedreberg, Tormod 2000 73
Nedrebø, André R. 1995 122b
Nedrebø, Eli Nesje 2001 214b
Nedrebø, Jan 1994 175
Nedrebø, Johannes 2006 129
Nedrebø, Jørn 2011 38b
Nedrebø, Knut 2001 60
Nedrebø, Linda 2006 11
Nedrebø, Marit Solveig 2011 38
Nedrebø, Nikka 1994 225b
Nedrebø, Ole Jakob 2003 91
Nedrebø, Ole Jakob 2007 24
Nedrebø, Per 2000 88b
Nedrebø, Sølve 2006 129b
Nedrebø, Yngve 2004 172
Nedrebø, Yngve 2006 219
Nedrebø, Yngve 2016 239
Neeleman, Annet 2015 72b
Negard, Terje 1999 211
Negard, Terje 2015 13b
Nekkøy, Atle 2011 137
Nekkøy, Atle Magne 1997 179
Nekkøy, Atle Magne 2017 133b
Nekkøy, Aud Sonja 2000 68
Nekkøy, Hans 2008 45b
Nekkøy, Ærna 1998 168b
Nenonen, Silja Kaarina 2009 184b
Neraas, Åse 2012 164
Nerdrum, Odd 2007 39
Nerdrum, Odd 2014 129
Nerheim, Erik 2009 20b
Nery, Isa 2016 19b
Nes, Ann Karin 2008 152b
Nes, Anne Kari Herlovsen 1999 143b
Nes, Asbjørn 2003 249
Nes, Asbjørn 2005 215
Nes, Beate 2014 79
Nes, Bjarne 1999 54
Nes, Christer Lundberg 2013 229
Nes, Gunnlaug 2002 42b
Nes, Helena Sæbø 2008 36b
Nes, Hilde 2008 168
Nes, Ingebjørg 2001 173b
Nes, Ingebjørg 2002 42b
Nes, Janne 1997 255
Nes, Janne 2000 222
Nes, Janne 2005 222b
Nes, Janne 2006 197
Nes, Janne 2011 230
Nes, Jon 2001 48
Nes, Jorunn Arstein 1996 206b
Nes, Kjell Egil 2011 199
Nes, Kjetil Drageset 2009 43b
Nes, Kåre 1995 176
Nes, Lars 1995 194b
Nes, Lars 2001 246
Nes, Lars 2002 94b
Nes, Lars 2006 69
Nes, Lars 2010 187, 217
Nes, Marta 1993 224
Nes, Marta 2001 188
Nes, Odd 1995 229
Nes, Ole 2012 146
Nes, Ottar 2003 6, 184b
Nes, Silje 1993 57b
Nes, Silje 2008 88
Nes, Silje 2010 219
Nes, Solveig 2000 199
Nes, Steinar 2008 126b
Nes, Torgeir 1998 120b
Nesbakk, Einar 2006 201b
Nesbakk, Liv J. 2012 153
Nesbakk, Martine Røys 2016 78b
Nesbakk, Nella 1993 210b
Nesbakk, Samuel 1993 210b
Nesbakk, Tore 2003 68b
Nesberg, Judith 2000 84b
Nesbø, Anna 1994 13
Nesbø, Einar Henrik 1999 231
Nesbø, Erling M. 2011 141
Nesbø, Håvard 2013 63
Nesbø, Johanne 2013 57b
Nesbø, Kay Martin 1993 245b
Nesbø, Sivert N. 2013 229
Nesbø, Sivert N. 2015 239
Nesdal, Andrine Tidemann 2003 161b
Nesdal, Berit 2005 43
Nesdal, Elfrid 2015 31b
Nesdal, Eline 2011 186b
Nesdal, Jon 2011 186b
Nesdal, Jon 2014 104b
Nesdal, Jørn 2012 19b
Nesdal, Malene Tidemann 2003 161b
Nesdal, S. K. J 1995 250b
Nesdal, Sigve 1998 103
Nesdal, Sigve 1999 71
Nesdal, Sigve 2000 101
Nesdal, Sivert S. 2005 25
Nesdal, Svein 2004 191b
Nesdal, Synneva 2014 104b
Nese, Erlend 2017 62b
Nese, Gjermund 2016 118
Nese, Jon 2011 229
Nese, Jørgen 1996 19b
Nese, Mariann 2015 179b
Nese, Matias 1996 19b
Nese, Olav 2016 73
Nese, Siren 1996 19
Neset, Anders 2016 175, 225b
Neset, Anders 2017 197
Neset, Geraldine Behan 2006 159b
Neset, Halvor 2016 87b
Neset, Irene 2012 91b
Neset, Kristian 2004 221
Neset, Kristina 1993 29b
Neset, Marie 2016 175b
Neset, Morten 2006 159b
Neset, Morten 2017 114
Neset, Sigvart 2016 175b
Neset, Stian 2013 148b
Neset, Søvrina 2013 141b
Neset, Vilja 2013 148b
Neshagen, Gerd 1996 110b
Nesheim, Bente Emilie 2010 73b
Nesheim, Camilla 2014 69
Nesheim, Geir 2015 179
Nesheim, Johanna 1999 60b
Nesheim, Jon 2017 146b
Nesheim, Magne 2012 97b
Nesheim, Oddvin 1995 183
Nesheim, Oddvin 1998 148b
Nesheim, Regine 2017 103b
Nesheim, Reidar 2009 126
Nesheim, Rolf 2001 197b
Nesheim, Rolf 2002 32
Nesheim, Rolf 2003 198b
Nesheim, Rolf 2008 221
Nesje, Aslaug 1997 125
Nesje, Asle 2014 159
Nesje, Atle 2002 190
Nesje, Atle 2010 128
Nesje, Atle 2016 95
Nesje, Brynjulf 2009 131b
Nesje, Even Inge 2013 7b
Nesje, Frikk Hugo Bø 2014 184
Nesje, Ida Marie 2015 31b
Nesje, John A. 2000 237
Nesje, John A. 2011 94
Nesje, Jon 2001 34b
Nesje, Karin Erdal 2001 83
Nesje, Karstein 2002 63
Nesje, Leon 1997 33
Nesje, May Kristin Dolen 2000 124b
Nesje, Olav 2003 145
Nesje, Rolf B. 2003 184
Nesje, Svein 2014 229
Ness jr., Arne 2001 147
Ness, Arne 1998 230
Ness, Asbjørn 2010 149b
Ness, Aslaug 1996 141
Ness, Bjarne 2003 61b
Ness, Conni 2014 79b
Ness, Daniel Bydal 2009 124b
Ness, Eirik 2015 69b
Ness, Gunvor A. 2002 42b
Ness, Hege Malene 2008 41b
Ness, Ingvild 2015 69b
Ness, Jostein 1998 103
Ness, Kanutte 1998 161b
Ness, Kari B. 1996 107
Ness, Kjell Bugge 2004 258
Ness, Margrete Dorthe 2008 41b
Ness, Mari Andrea 2002 139b
Ness, Mari Andrea 2008 221
Ness, Mari Andrea 2009 106b, 223
Ness, Mari Andrea 2010 207
Ness, Marta 2001 72b
Ness, Pål Furnes 2002 172b
Ness, Stein 2004 210b
Ness, Steinar 1997 160b
Ness, Steinar 1998 233
Ness, Steinar 2017 136
Ness, Svein 2002 148
Ness, Svein 2005 7, 233b
Ness, Terje 1999 5, 32b, 212
Ness, Terje 2000 127, 77, 251
Ness, Terje 2002 75
Ness, Terje 2004 138b
Ness, Terje 2009 231
Ness, Terje 2010 215
Ness, Terje 2011 229
Ness, Terje 2012 217
Ness, Terje 2013 224
Ness, Terje 2014 228
Ness, Terje 2015 234
Ness, Terje 2016 236
Ness, Terje 2017 206
Ness, Tor Arne 2011 77b, 163
Ness, Tor Arne 2014 105b
Ness, Torill Øvrebø 2003 61b
Ness, Tove 2017 126b
Ness, Vårin 2012 164
Ness, Åge 1996 129
Nesse, Anders 1999 153
Nesse, Anders H. 2001 262
Nesse, Aud Marit 2011 53
Nesse, Bente 2004 221
Nesse, Bente 2010 55
Nesse, Bente Iren 2015 183
Nesse, Bjørn Robert 2012 134
Nesse, Dean Rich 2013 55b, 197b
Nesse, Erling 2013 55b, 197
Nesse, Erling K. 2010 159
Nesse, Hans 2008 173
Nesse, Harald 2004 200
Nesse, Henrik 2001 262b
Nesse, Kjetil 2015 178b
Nesse, Knut Andor 2007 7, 188b
Nesse, Knut Andor 2009 99b
Nesse, Knut Andor 2014 137b
Nesse, Knut Magne 2005 247
Nesse, Knut Magne 2014 233
Nesse, Knut Robert 1993 47b
Nesse, Kristian 2016 39b
Nesse, Kåre 2001 206
Nesse, Kåre Gustav 2003 236b
Nesse, Laila 1994 10b
Nesse, Lars 2001 46b
Nesse, Lars Petter 2010 29
Nesse, Lars Petter 2016 98b
Nesse, Lily T. 2008 26b
Nesse, Odd 1993 241
Nesse, Odd 2001 105
Nesse, Olaf Lauritz 1994 195
Nesse, Susanne 2013 170
Nesse, Victor Astor 2013 120b
Nesse, Wilma 2013 55b, 197
Nesset, Kjetil 2017 166
Nesset, Roar 1993 189
Nesset, Roar 1994 93, 217
Nesset, Roar 2000 199
Nestegard, Dag H. 2008 150
Nestegard, Dag H. 2013 228
Nestegard, Dag H. 2016 72, 73 238
Nesthun, Joar 1996 13
Nesthus, Kjetil 2009 59b
Nestås, Ingrid Teigen 2013 89b
Neteland, Anders 2013 102
Neteland, Dagfinn 2015 185b, 201b
Neteland, Dagfinn 2017 11b, 37
Netland, Kjetil 1994 187
Netland, Kjetil 2000 94b
Netland, Kjetil 2007 215
Netland, Kjetil 2008 13b
Netland, Kjetil 2016 72, 73
Netland, Sigurd 2007 223
Netland, Øivind 1994 24, 161b
Netland, Øivind 1995 242
Netland, Øivind 1996 93
Netteland, Bjarte 1994 68
Netteland, Harald 1994 68
Netteland, Ingunn 1994 68
Netteland, Vegard 1994 68
Neuner, Magdalena 2007 30
Neven, Marco 2006 181b
Neverdal, Britt 2007 240b
Nicholl, Bernard 1998 189
Nicolaisen, Harald 1995 43b
Nicolaisen, Lill 2007 59
Nicolaisen, Vibeche 1996 114b
Nicolaisen, Vibeche 1998 71
Nicolaisen, Vibeche 2001 97
Nielsen, Amaldus 1995 153b
Nielsen, Bjørg 1996 166b
Nielsen, Christian 1996 166b
Nielsen, Katja 2009 114
Nielsen, Katja Ann 2012 146b
Nielsen, Lillian 2011 85b
Nielson, Rosita 2001 48b
Niesar, Michael 2017 77b
Nigard, Gudmund 2002 14b
Nigardsøy, Ann Kristin 2008 18b
Nigardsøy, Kjell 2001 95b
Nigardsøy, Ole 2011 74b
Nijskens, Godefroid 2008 156
Nikøy, Anders 1994 145b
Nikøy, Birte 2000 218b
Nikøy, Håvard 1995 20
Nikøy, Jorunn 1995 20b
Nikøy, Kristin 2010 217
Nikøy, Petter 1997 253
Nilsen, Anders Waage 2007 187
Nilsen, Arild 1996 259
Nilsen, Brit Kirsten 2008 196b
Nilsen, David 2014 112b
Nilsen, Einar 2003 34
Nilsen, Eirin 1996 259b
Nilsen, Eli Raa 1994 153
Nilsen, Elisabeth Orrestad 2008 168
Nilsen, Endre Steen 2005 162b
Nilsen, Endre Steen 2006 158b
Nilsen, Erik Norvald 2016 86b
Nilsen, Harald Chr. Strand 1993 127
Nilsen, Herlof 2012 27
Nilsen, Inger Liv Bjerkreim 2013 121
Nilsen, Jon Harald 1999 33
Nilsen, Kai Henning 2016 26
Nilsen, Katrin Heggheim 1994 255b
Nilsen, Katrin Heggheim 2011 164b
Nilsen, Kristin 1996 53
Nilsen, Kristoffer 2014 102
Nilsen, Kurt 2008 37
Nilsen, Kurt 2011 113
Nilsen, Kurt 2013 84b
Nilsen, Leif 2008 69
Nilsen, Mari Knapstad 2001 40b
Nilsen, Marius Hoff 2010 101b
Nilsen, Odd Arne 1999 92
Nilsen, Roar 2002 79
Nilsen, Rolf 2001 22b
Nilsen, Rune 1999 212, 247
Nilsen, Rune 2000 53
Nilsen, Rune 2002 47
Nilsen, Sofie 1996 259b
Nilsen, Terje 2011 10
Nilsen, Thorleif 2007 113
Nilsen, Tormod 2011 165
Nilsen, Weronica 1999 247
Nilsen, Wilfred 2002 185
Nilsen, Øyvind 1994 175, 207
Nilsen, Øyvind 1996 219b
Nilson, Martha 2014 35
Nilson, Martha Hagerup 2016 211
Nilson, Tomas 1994 24
Nilssen, Arild 1997 59
Nilssen, Erik Torp 2000 65
Nilssen, Ida Dahl 2014 23
Nilssen, John 1997 59
Nilssen, Magnhild 1997 59
Nilssen, Odvar 1998 211b
Nilssen, Olaug 1998 195b
Nilssen, Olaug 2002 264
Nilssen, Olaug 2004 185, 188
Nilssen, Olaug 2005 7, 71, 142, 222b
Nilssen, Olaug 2006 219, 241
Nilssen, Olaug 2007 106b, 241
Nilssen, Olaug 2008 67
Nilssen, Olaug 2011 43
Nilssen, Olaug 2012 220
Nilssen, Olaug 2017 209
Nilssen, Ronny 2011 145
Nilssen, Svenn Erik 1998 54b
Nilsson, Hans 2000 36
Nilsson, Kurt 1996 53
Nilsson, Kurt 1997 264
Nilsson, Kurt 2008 86
Nilsson, Rhonny 1993 107
Nilsson, Rhonny 2016 261
Nistad, Arne 2016 104, 191b
Nistad, Astrid Marie 1993 78, 96, 195b
Nistad, Astrid Marie 1996 117, 206b, 231
Nistad, Astrid Marie 1997 202
Nistad, Astrid Marie 1998 28, 75
Nistad, Astrid Marie 1999 95
Nistad, Astrid Marie 2000 199, 202b
Nistad, Astrid Marie 2001 7, 108b, 142b, 191, 200
Nistad, Bjørn 1995 187
Nistad, Einar 2012 172
Nistad, Inger Lise 1999 236b
Nistad, Ingvar 2000 101
Nistad, Kari Heier 1995 251
Nistad, Kari Heier 2009 203b
Nistad, Magnus 2005 75b
Nistad, Magnus 2016 104b
Nistad, Oddleiv 2000 152
Nistad, Reidun 2016 191b
Nitter, Eivind 2001 167
Nitter, Eivind 2002 117
Nitter, Else W.C.L. 2010 217
Nitter, Lars 1999 102
Nitter, Nils 1999 78
Nixon, Richard 1997 47b
Njøs, Beate H. 2017 119b
Njøs, Janne 2017 119b
Njøs, Jørgen H. 2017 119b
Njøs, Jørn 1996 202
Njøs, Jørn 2017 119b
Njøs, Nils J. 1997 193b
Njøs, Odd 1996 264
Njøs, Odd 1997 255b
Njøs, Odd 2000 91b
Njøs, Odd 2004 242b
Njøs, Odd 2005 222b
Njøs, Odd 2007 231b
Njøs, Oddvin 2000 60
Njøs, Trine 2017 119b
Njøsen, Aksel 1995 141
Njøsen, Aksel 2001 11b
Njøsen, Aksel 2008 174
Njøsen, Bjørg 2004 70b
Njøsen, Erik 2006 229b
Njøsen, Finn Ove 1993 211
Njøsen, Finn Ove 1996 264
Njøsen, Finn Ove 2011 107, 159
Njøsen, Finn Ove 2016 261
Njøsen, Gro 1995 62b
Njøten, Are 2006 205
Njøten, Håkon 2004 111b
Nogva, Jogeir 2005 33b
Nome, Petter 2009 200
Nome, Åse Katrine 1995 73
Nomeland, Ingebjørg 2015 165b
Nondal, Adrian Øy 2016 87b
Nondal, Mailin 1997 84b
Nondal, Olga Marie 2002 262
Nondal, Øyvind 2016 22
Norberg-Schulz, Elizabeth 2006 153
Norberg-Schulz, Elizabeth 2007 159
Norberg-Schulz, Elizabeth 2009 71b
Norberg, Anette Stegegjerdet 2013 125
Norberg, Anette Stegegjerdet 2015 153b
Norberg, Svein 2005 184b
Nord, Andreas 2002 59b
Nord, Arne 2008 219b
Nord, Arthur 1994 253b
Nord, Arthur 2003 223
Nord, Bjørn Asle 2014 232
Nord, Else Marit 1994 253
Nord, Ivar Bjarte 2010 120
Nord, Ole Kristian 2008 59b
Nord, Ole Tom 2012 182b
Nord, Ole Tom 2013 99b
Nord, Ole Tom 2017 164b
Nord, Stig 2005 237
Nord, Stig 2006 241
Nord, Stig 2013 21b
Nordahl, Jens 2009 167
Nordahl, Magnhild Øen 2015 210b
Nordal, Arild 2009 75b
Nordal, Magnar 2003 177b
Nordal, Trond 1994 101b
Nordanger, Bente 2007 64
Nordanger, Bjarte 2001 90b
Nordanger, Bjarte 2004 105
Nordanger, Bjarte 2007 64b
Nordanger, Bjarte 2008 47
Nordberg, Anette 2012 145
Nordberg, Bjørn 1993 137b, 268b
Nordberg, Bjørn 1994 201, 206b, 255
Nordberg, Bjørn 2002 232b
Nordberg, Bjørn 2006 204b
Nordberg, Bjørn 2011 193b
Nordberg, Bjørn 2012 84
Nordberg, Bjørn 2017 134
Nordberg, Bjørn Tore 2009 229b
Nordberg, Eli 1998 18
Nordberg, Eli 2011 193b
Nordberg, Robert 2007 101
Nordbotten, Rune 2000 15
Nordbotten, Rune 2000 5
Nordbustad, Frøydis 2011 227
Nordbustad, Frøydis 2012 217
Nordbustad, Frøydis 2013 230
Nordbustad, Frøydis 2014 235
Nordbustad, Frøydis 2015 241
Nordby, Dag 1999 69b
Nordby, Karoline 2015 179b
Nordbø, Asbjørn 2001 14b
Nordbø, Asbjørn 2004 34b
Nordbø, Jannicke 2005 13
Nordbø, Reidar 2007 245b
Norddal, Magnus 2016 9
Norddal, Per 1999 201b
Nordeide-Felde, Sigurd 2015 103b
Nordeide, Eirik Berg 2009 17b
Nordeide, Eivind 2003 152b
Nordeide, Frode 2016 183
Nordeide, Håkon 1994 27b
Nordeide, Kjell Ove 1995 244
Nordeide, Kjell Ove 2017 188b
Nordeide, Margit 1994 27b
Nordeide, Oddvar 2001 264
Nordeide, Oddvar 2002 27
Nordeide, Olai 1999 221b
Nordeide, Olai 2017 188
Nordeide, Per 2017 188
Nordeide, Venke 2001 75
Nordeide, Venke 2004 117
Nordeide, Venke 2011 147b
Nordeide, Venke 2012 220
Nordeng, Petter 2001 14
Nordeng, Petter 2002 37
Norderval, Øivind 1994 139
Nordfors, Jan Mikael 2004 221
Nordgulen, Kjell 1994 228
Nordgulen, Kjell 1998 52
Nordgulen, Kjell 2004 50
Nordgård, Lars 1998 101
Nordhaug, Halvor 2000 259
Nordhaug, Halvor 2009 148
Nordhaug, Halvor 2010 89b, 158b
Nordhaug, Halvor 2012 128b
Nordhaug, Halvor 2016 146
Nordhaug, Reidar Fugle 2015 125
Nordheim, Anita 2009 121b
Nordheim, Anita 2013 145
Nordheim, Ester 2015 239
Nordheim, Inger Karin 1998 134b
Nordheim, Kjell Ove H. 171b
Nordheim, Leif Arne 2014 149
Nordheim, Marit 2001 71
Nordnes, Bjarte 2006 11
Nordnes, Bodil Selland 2015 129
Nordnes, Roald 1996 246b
Nordnes, Sigve Nedrebø 2009 17b
Nordnes, Sølvi 1997 178
Nordpoll, Aud Jekteberg 2010 45b
Nordpoll, Aud Jekteberg 2011 129
Nordstoga, Odd 2004 188
Nordstoga, Odd 2008 88
Nordstrand, Alfred 2001 96b
Nordstrand, Anders 2007 36
Nordstrand, Anne Lene 2007 244b
Nordstrand, Einar Arne Tviberg 2002 96b
Nordstrand, Ingemar 1993 137b
Nordstrand, Ingemar 2008 226b, 228
Nordstrand, Ingemar 2011 230
Nordstrand, Malene 2003 63
Nordstrand, Stine 1997 104b
Nordstrand, Tom 2013 76b
Nordstrøm, Vigdis 2000 185b
Nordvik, Helge Leif 2013 99b
Nordvik, Olga 1998 14
Nordvik, Reidar 1998 14b
Nordøy, Anstein 2008 78b
Nordås, Harald 2012 186
Nore, Anne Lise 1998 59
Nore, Arne 2000 27, 175
Nore, Arne 2001 29
Nore, Arne 2002 264
Nore, Arne 2003 15b
Nore, Arne 2004 227
Nore, Eli 1994 225b
Nore, Gunnar 1994 217
Nore, Jimmy 2005 105
Nore, Karoline Louise 2007 37b
Nore, Kåre Arne 1998 59b
Nore, Svein Kåre 2011 13
Norén, Johanne Kårstad 2008 41b
Norevik, Anne Christin 2014 33
Norevik, Bernt 2008 151
Norevik, Bjarne 2002 161
Norevik, Ingelin 1997 172
Norevik, Ingvar 2008 86b
Norevik, Ivar 2005 188
Norevik, Jan Ove 2001 83
Norevik, Jan Ove 2006 197
Norevik, Martin 1994 199b
Norevik, Martin 1998 49
Norevik, Martin 2016 133
Norevik, Ole Christian 2006 117b
Norevik, Ole Christian 2007 80
Norevik, Ole Christian 2015 139b
Norevik, Solveig Løvik 2014 33, 190
Norevik, Solveig Løvik 2015 112b, 154b
Norheim, Anita 2014 80
Norheim, Britt Marie 1999 246
Norheim, Dina 2003 226
Norheim, Erlend 2014 134
Norheim, Helge 2012 162
Norheim, Leni Angelica 1999 121
Norheim, Marit 1994 111
Norheim, Norill Terese 2012 94
Norheim, Odd Einar 2001 191
Norheim, Odd Einar 2002 27
Norheim, Reidun 2010 69b
Norheim, Roar André 2014 134
Norheim, Svanaug 1995 63b
Norheim, Tonje 1995 51, 53
Norheim, Tonje 1996 77b
Norheim, Tonje 1999 246b
Norman, Victor D. 2002 16
Normann, Eirik 2012 159
Normann, Tommy 2007 110
Normann, Tommy 2008 96b
Nornes, Atle 2008 120b
Nornes, Harald 1998 22
Nornes, Silje 2016 93
Norstrand, Paul 2016 148b
Northug, Petter 2007 52
Northug, Petter 2010 96b
Northug, Petter 2011 65, 251
Norum, Ingrid 2004 99b
Norum, Ingrid 2012 161, 220
Norum, Ingrid 2014 232
Norum, Ingrid 2015 239
Noss, Amalie 2014 79b
Noss, Espen André Lidal 1999 236
Notø, Leni 2009 59b
Notø, Leni Anita 2004 40
Notøy, Kjell 1997 229b
Nummedal, Einar H. 1997 193
Nummedal, Eli 2017 95
Nummedal, Gudny 2005 207b
Nummedal, Hallvard 2005 199
Nummedal, Harald 1997 193
Nummedal, Helge 1999 81b
Nummedal, Kirsten Asheim 2007 102
Nummedal, Oddveig R. 2008 26b
Nummedal, Olav 1997 246
Nummedal, Olav 1999 88
Nummedal, Olav 2000 83
Nummedal, Olav J. 1997 193
Nummedal, Rolf Arne 2015 29
Nummedal, Sigrun Asheim 2007 102b
Nummedal, Sylvi 2002 149, 6
Nundal, Jannicke Øyre 2010 60
Nundal, Jarle 1998 257
Nundal, Karl 2011 149b
Nundal, Olav 2017 62b
Nundal, Robert 2003 226
Nundal, Tom Stian 2006 34b
Nupen, Vidar 2005 247
Nutley, Colin 1996 88
Nwakali, Chidiebere 2017 215b
Nybakk, Jakob 2003 180b
Nybakk, Per Kåre 2009 234
Nybakk, Åsmund 2005 7, 250b
Nyberg, Jan 2007 75
Nyberg, Jan 2008 200
Nyberg, Oddhild Louise 2011 130b, 171b
Nyborg-Christensen, Jakob 1996 208b
Nyborg, Inge 1993 126b
Nyborg, John 2005 144
Nyborg, John 2005 237
Nyborg, Magne 2017 153
Nyborg, Mai 1999 119b
Nyborg, Mai 2002 179b
Nybø, Anita 2001 133b
Nybø, Anita 2011 216b
Nybø, Anita 2012 206b
Nybø, Anita 2013 210b
Nybø, Anita 2014 214b
Nybø, Arild 2005 219
Nybø, Eskil Frøyen 2003 63
Nybø, Geir 2009 180
Nybø, Gro Agnethe 2007 181
Nybø, Iselin Gjerland 2008 12b
Nybø, Jon Birger 2007 74
Nybø, Klara 1995 43b
Nybø, Klara 2015 241
Nybø, Knut Are 1993 47b
Nybø, Martin 1994 121
Nybø, Per Henning 37
Nybø, Per-Henning 2012 70b
Nybø, Sigbjørn André 2007 74b
Nybø, Steinar 2009 196
Nybø, Steinar 2012 188b
Nybø, Stig 1995 155
Nybø, Stig 2012 145
Nybø, Stig 2017 105
Nybø, Terje 1997 168b
Nybø, Tone Nistad 2011 78b
Nybø, Trygve 2010 71b
Nybø, Vidar 2011 12b
Nydal, Andreas 2009 17b
Nydal, Ann-Maria 1999 138
Nydal, Elisabeth 2001 102b
Nydal, Elsa Norunn Håheim 1994 25
Nydal, Elsa Norunn Håheim 2000 22b
Nydal, Elsa Norunn Håheim 2012 220
Nydal, Gustav Johan 2001 121, 260
Nydal, Gustav Johan 2003 43, 186
Nydal, Gustav Johan 2004 259b
Nydal, Gustav Johan 2005 61, 78, 199
Nydal, Gustav Johan 2006 127
Nydal, Gustav Johan 2007 27, 93, 135
Nydal, Gustav Johan 2013 10
Nydal, Gustav Johan 2016 101
Nydal, Henriette 2009 17b
Nydal, Jorunn Bakke 2008 161
Nydal, Laila M. 2011 230
Nydal, Magnar 2006 16
Nydal, Mathias Sætre 2009 17b
Nydal, Nikolai 2009 17b
Nydal, Norvald 2010 91b
Nydal, Ole 1998 22
Nydal, Ole 1999 13
Nydal, Rune 2006 16b
Nydal, Signe 1995 61b
Nydal, Sofia 1998 22
Nydal, Ørjan 2014 174b
Nyemah, Aaron 2009 124
Nygaard, Pål Even 1993 235
Nygaard, Tore 2017 58
Nygard, Even Rusti 1993 171b
Nygard, Even Rusti 2015 128
Nygard, Vidar 2014 226
Nygard, Vidar 2015 139b
Nygjerd, Gunnar 2004 146
Nygjerd, Gunnar 2011 180b
Nygjerd, Gunnar 2015 240b
Nygjerd, Johanna 2006 133
Nygjerd, Johanna 2009 148b, 230
Nygjerd, Johanna 2011 180b
Nygjerd, Johanna 2015 240b
Nygård, Ann-Lisbeth 1997 216b
Nygård, Annbjørg Hauge 2015 238
Nygård, Anne 2008 143b
Nygård, Anne 2011 178b
Nygård, Anne Pia 2009 44b, 234
Nygård, Anne-Britt Øen 2011 218b
Nygård, Anne-Britt Øen 2012 148b, 200, 208b
Nygård, Anne-Britt Øen 2013 119, 179b, 204, 212b
Nygård, Anne-Britt Øen 2014 108b, 208, 216b
Nygård, Anne-Britt Øen 2015 214, 222b, 240b
Nygård, Anne-Britt Øen 2016 219, 227
Nygård, Anne-Britt Øen 2017 193, 199b
Nygård, Arne Per 1994 59b
Nygård, Audun 1996 100
Nygård, Audun 2004 171
Nygård, Bjørn 1998 66
Nygård, Bjørn 1999 163b
Nygård, Bjørn 2008 170
Nygård, Elin 2009 206
Nygård, Even 2003 175b
Nygård, Geir 2014 135
Nygård, Gunn Sæten 2006 27b
Nygård, Idar 2015 33
Nygård, Ingfred 2006 126b
Nygård, Ingfred 2015 163b
Nygård, Ingrid Håøy 2006 72, 133
Nygård, Jan Henrik 2012 55
Nygård, Jan Inge 2002 152b
Nygård, Janne 2008 146b
Nygård, Janne-Kristin 2008 68, 146
Nygård, Johannes 2004 171b
Nygård, Jonfrid 1996 100b
Nygård, Kaja 2017 62b
Nygård, Kenneth 1994 105
Nygård, Kirsti 2009 78b
Nygård, Kjell 2011 178b
Nygård, Kjersti Johanne 2007 65b
Nygård, Kristen 1994 230
Nygård, Lilly 1996 177
Nygård, Linda Helen 2002 152b
Nygård, Magni 1999 163b
Nygård, Margot 2004 171
Nygård, Oddbjørn 2013 148b
Nygård, Oddvar 1997 261
Nygård, Ole Mathias 2006 44b
Nygård, Oskar 2010 195
Nygård, Ottar 1995 250
Nygård, Ottar 1999 127b
Nygård, Ottar 2003 197
Nygård, Ottar 2011 58b, 219b
Nygård, Ottar 2012 50, 113b, 194, 200, 209b
Nygård, Ottar 2013 52, 106, 204, 213b, 222
Nygård, Ottar 2014 57b, 208, 217b, 227
Nygård, Ottar 2015 214
Nygård, Ottar 2016 219
Nygård, Ottar 2017 193
Nygård, Paul 1996 110b
Nygård, Paul 2002 152b
Nygård, Per Ingolv 1994 145
Nygård, Per Ingolv 2006 241
Nygård, Rolf 1995 48
Nygård, Rolf 2009 155b
Nygård, Sissel Marie 2013 153b
Nygård, Svein 1993 18b
Nygård, Svein Arve 2004 75
Nygård, Tommy 10
Nygård, Vigdis 1994 105b
Nygård, Vivi Evensen 2011 129b
Nyhagen, Liv J. 2008 115
Nyhagen, Ole J. 2017 133
Nyhagen, Snefrid 2002 202
Nyhammer-Taklo, Tore 2016 66
Nyhammer-Taklo, Tuva 2016 66b
Nyhammer, Beate 2008 43b
Nyhammer, Dagfinn 1999 143b
Nyhammer, Dagfinn 2009 208, 230b
Nyhammer, Dagfinn 2014 225
Nyhammer, Finn Kåre 2012 40b
Nyhammer, Johan 2010 23
Nyhammer, Oddfin 2003 78b
Nyheim, Arvid 1993 217b
Nyheim, Arvid 1997 231
Nyheim, Egil 1993 189
Nyheim, Ida Alice 1997 181
Nyheim, Jon 2000 187
Nyheim, Lena 2010 12b
Nyheim, Steffen Kristoffer 2008 73b
Nyheim, Synne Fosse 2011 165
Nyhus, Marianne 1998 214b
Nyhus, Sven 1998 6, 143
Nyhus, Sven 2006 227
Nyhus, Tor Arne 2000 146b
Nykvist, Ann-Kristin 1998 112
Nyland, Alv 2011 230
Nyland, Anita 2008 18b
Nyland, Frank 2006 235b
Nyland, Gunn Marie 2000 175
Nyland, Guro 2006 235b
Nyland, Harald 2007 22
Nyland, Inghild Malkenes 2002 203
Nyland, Jostein 1994 27
Nyland, Jostein 2016 27
Nyland, Kjell Bertel 2006 51
Nyland, Kjell Bertel 2008 123
Nyland, Terje 2011 177
Nyløy, Jan Petter 2009 182b
Nyløy, Karen 2000 60
Nyløy, Lars 2000 60
Nymark, Eli 2002 56b
Nymoen, Silya 2012 28b
Nyquist, Brita 2005 129
Nystad, Agnes 2006 91
Nystedt, Tiril 2008 57b
Nystrand, Einar 2001 196b
Nystrøm, Christian 2013 225
Nystuen, Liv 2000 149
Nystuen, Liv Helen 2017 203b
Nystøyl, Vilde T. 2017 83
Nyttingnes, Brita 2002 81b
Nyttingnes, Pål 2002 81b
Nyttingsnes, Terese 2003 204b
Nytun, Vidar 2013 83
Nyvoll, Alf 1995 100
Nyvoll, Alv Birger 2015 241
Nyvoll, Trygve 1995 100
Nærum, Knut 2005 166
Nærø, Inge 1999 6
Næs, Anna 2002 36
Næs, Per J. 2002 36
Næs, Rannveig 2002 36
Næss, Arne 1994 115
Næss, Bent 114
Næss, Borghild Sandvik 2015 196b
Næss, Gunnar 1997 60
Næss, Guro 2002 36
Næss, Guro 2006 32
Næss, Jørgen 1997 60b
Næss, Kjell Bugge 2015 199b
Næss, Marta 2012 171b
Næss, Ola 2009 192
Næss, Per Bugge 2005 144b
Næss, Roald 2003 186
Næss, Stein Bugge 2011 226b
Næss, Steinar 2016 85b
Næss, Terje 2003 249
Næss, Vivienne 2005 144b
Nævdal, Terje Bakke 2004 258
Nævdal, Terje Bakke 2005 27
Nødset, Anne Katrine 2005 234
Nødset, Harald 1994 57b
Nødset, Oddmund 1994 121b
Nødseth, Jacob 2008 46, 89, 110, 122
Nødseth, Jacob 2009 154
Nødseth, Jacob 2011 191b
Nødseth, Jacob 2012 32, 139b
Nødseth, Jacob 2014 8
Nødseth, Jacob 2017 67
Nødseth, Jostein 2004 136
Nødseth, Linda 2003 17b
Nødtvedt, Inga 2015 197b
Nørdsti, Anne 2008 56b
Nøringset, Norvald 2012 185, 206b
Nøringset, Norvald 2013 210b
Nøringset, Norvall 2003 7, 197b
Nøringset, Norvall 2008 184, 221
Nøringset, Norvall 2009 223
Nøringset, Norvall 2010 207
Nøringset, Norvall 2011 78, 216b
Nøringset, Norvall 2014 174, 214b
Nøstdal, Andreas Refsnes 2001 79
Nøstdal, Camilla 2008 43b
Nøstdal, Kenneth Takset 2014 120b
Nøstdal, Kjell 1993 48b, 83b
Nøstdal, Kjell 2011 231
Nøttingnes, Cathrine 2000 231
Nøttingnes, Kåre 2000 15
O
O
O
O∩Neill, Martin 2000 245
Obeyd, Hussein Mayow 2012 51b
Odd, Jan Tore 2004 27
Odd, Jon Håkon 2015 214, 222b, 232b
Odd, Jon Håkon 2016 219, 227
Odd, Jon Håkon 2017 193, 199b
Oddekalv, Arvid 2002 85b
Oddekalv, Audun 2010 69
Oddekalv, Audun 2014 92b
Oddekalv, Gunnar Audun 1998 169
Oddekalv, Harald 1998 54b
Oddekalv, Kurt 1993 73
Oddekalv, Kurt 1997 5, 82b
Oddekalv, Kurt 2003 5, 75
Oddekalv, Raymond 1994 255
Odden, Phillip 2015 137
Odéen, Gösta 2010 45
Odfjell, Johan Fredrik 2006 59
Odijk, Arjan 2008 71b
Oen, Ragnvald 2004 5, 67(68b)
Oen, Robin Dale 2008 204
Offerdahl, Einar 2015 239
Offerdal, Alf 1996 61b
Offerdal, Alf 2010 12b
Offerdal, Audun 1997 137
Offerdal, Audun 2006 202
Offerdal, Audun 2015 239
Offerdal, Erling 2004 185
Offerdal, Geir 2014 105
Offerdal, Harald N. 2011 200, 217b
Offerdal, Harald Norvald 2012 200, 207
Offerdal, Harald Norvald 2014 208, 215b 224
Offerdal, Harald Norvald 2015 169b, 214, 221b
Offerdal, Harald Norvald 2016 219, 226
Offerdal, Harald Norvald 2017 193, 198b, 204
Offerdal, Ivar 2003 136
Offerdal, Ivar 2013 108b
Offerdal, Mona 1998 166(164b)
Offerdal, Sondre 2016 87b
Offerdal, Tor Anders 2014 21, 22
Ofstad, Benedicte 2015 148b
Oftebro, Jakob 2015 30
Oftedal, Hanne B. 2017 204b
Ohlsson, Helena 2011 230
Ohman, Carl Ragnar Max 2016 63
Ohnstad, Anders 1998 249
Ohnstad, Anders 2000 23b, 257
Ohnstad, Anders 2011 227
Ohnstad, Anders 2012 217b
Ohnstad, Anders 2013 230
Ohnstad, Anders 2014 235
Ohnstad, Anders 2015 241
Ohnstad, Guttorm 2009 175b
Ohnstad, Haldis 1997 110(108b)
Ohnstad, Jon 2006 128b
Ohnstad, Kirsti Lothe 2003 34
Ohnstad, Kristine Grønner 2016 52b
Ohnstad, Odd 2016 52b
Ohnstad, Odd Lothe 2003 34b
Ohnstad, Tore 1997 110(108b)
Okkenhaug, Ole Morten 2003 40
Oklevik, Audun 2000 14
Oklevik, Ester 2016 207
Oklevik, Nils 2000 14
Oklevik, Ove 2016 207
Okorie, Chima 1995 132b
Okoronkwo, Solomon 2011 77
Okparaebo, Ezinne 2007 48
Okparaebo, Ezinne 2009 104
Okparaebo, Ezinne 2012 92b
Oksnes, Øyvind 2009 8b
Okuda, Hiroshi 2001 202b
Olafsson, Kjartan 2009 75b
Olafsson, Kjartan 2011 191
Olafsson, Skjalg Eikeseth 2009 75b
Olaisen, Erlend 2009 236b
Olaisen, Erlend 2010 220
Olav den heilage 2014 71
Olav Haraldsson, den heilage 1995 120
Olav Haraldsson, den heilage 1999 223
Olav Haraldsson, den heilage 2004 172
Olav Haraldsson, den heilage 2006 183
Olav Trygvasson, konge 1996 145
Olav Trygvasson, konge 1997 115
Olav Trygvasson, konge 2006 182
Olav V, konge 2007 6, 165, 223
Olav, Kvam 1996 53
Olazaron, Iratxe 2012 78b
Oldeide, Geir 2009 13
Oldeide, Kjell 2014 227
Oldeide, Olin Blaalid 2015 128b
Oldeide, Sunniva 2014 8
Oldeide, Sølve 2017 116
Olden, Asgeir 1995 68
Oldervoll, Per 2008 49b
Oline, Nesje 2003 145
Oliva, Sanna 2009 103b
Olsen, Alf 117
Olsen, Anna P. 2009 22b
Olsen, Asle Bruen 2009 134
Olsen, Asle Bruen 2014 149b
Olsen, Asle Bruen 2015 158
Olsen, Astrid 2009 22b
Olsen, Bengt Martin 2013 8
Olsen, Bengt Solheim 1993 171b
Olsen, Bengt Solheim 2016 261
Olsen, Birgitte 2016 94
Olsen, Bjørn 2001 100
Olsen, Bjørn 2014 234b
Olsen, Egil _Drillo_ 1993 201b
Olsen, Egil _Drillo_ 1997 182b, 261(262b)
Olsen, Egil _Drillo_ 1998 151b
Olsen, Egil «Drillo¤ 2008 151b
Olsen, Egil «Drillo¤ 2016 261
Olsen, Ellen Nordberg 2000 223
Olsen, Espen 2009 46
Olsen, Geir 2001 171
Olsen, Geir 2005 250
Olsen, Geir 2009 147
Olsen, Geir 2013 128
Olsen, Geir Inge 2011 142
Olsen, Gerd 1996 71
Olsen, Gunn Mary 2006 202b
Olsen, Gunnvor 1998 240b
Olsen, Hermod 1994 42
Olsen, Håkon 2004 117
Olsen, Inger 2000 120
Olsen, Ingunn 1994 89b
Olsen, Iselin 2014 79b
Olsen, Ivar 1998 149b
Olsen, Jan Henry T. 1993 31, 60, 73, 205b
Olsen, Jan Henry T. 1994 59
Olsen, Janne Solheim 2004 183b
Olsen, Jonas 1998 259b
Olsen, Ketil Solvik 2014 109
Olsen, Knut Hove 1998 259b
Olsen, Knut M. 1994 241b
Olsen, Knut M. 1997 254b
Olsen, Knut M. 2001 33b, 245b
Olsen, Knut M. 2002 231b
Olsen, Knut M. 2003 196b
Olsen, Knut M. 2008 221
Olsen, Knut M. 2009 51, 223
Olsen, Knut Munthe 2016 42b
Olsen, Kristoffer 1998 259b
Olsen, Laura 2009 157b
Olsen, Maria Leite 2005 108
Olsen, Marthe 1996 132b
Olsen, Martin 2008 69
Olsen, Martin Solheim 2010 155
Olsen, Odd Inge 2001 153
Olsen, Olaf 2006 137
Olsen, Olaj 2009 224
Olsen, Osvald 2009 131b
Olsen, Ottar 1998 19b
Olsen, Per Erling 1999 176
Olsen, Petter Olsen 2002 185
Olsen, Renate 2009 27
Olsen, Rolf Arne 2003 185b
Olsen, Rolf Erik 2003 185b
Olsen, Roy 2016 94b
Olsen, Roy Helge 2016 65
Olsen, Sondre 2011 72b
Olsen, Stein Arve 2009 135
Olsen, Stig 1997 18
Olsen, Svein 1998 7, 185b, 259b
Olsen, Svein 2000 75b
Olsen, Synnøve 2009 27b
Olsen, Torbjørn Bergheim 2009 75b
Olsen, Torill 2001 66b
Olsen, Trond Ramstad 2009 44b
Olsen, Vera-Louise 2006 65(64b)
Olsen, Vivian 2012 55b
Olsen, Øystein Bang 1996 68
Olsen, Øystein Bang 2009 75b
Olset, Henning 2003 221
Olset, Martine 2002 96b
Olseth, Torbjørn 2012 82
Olsmo, Gunnar 2011 89b
Olsson, Arne 2005 157
Olsson, Brita 2009 234
Olsson, Jonas 2012 175
Olsson, Jonas 2013 172
Olsson, Jonas 2014 45, 105, 151, 184
Oltedal, Elisabeth 2004 139
Oltedal, Stein 2005 219
Oltedal, Stein 2011 230
Oltedal, Stein 2014 81b
Oltedal, Stein 2015 109b
Oltedal, Stein 2016 73
Olten, Manuela 2009 235
Olten, Manuela 2010 216
Oma, Berit 1995 145
Oma, Berit 2009 22
Oma, Olav 2002 96
Omang, Stine 2009 184b
Omarsson, Olafur Hjörtur 2015 67b
Omdal, Per Ravn 2002 117, 227b
Omdal, Per Ravn 2013 92
Omdal, Per Ravn 2017 20b
Omic, Amela 1998 48b
Omic, Fatma 1998 48b
Omic, Mehmet 1998 48b
Ommedal, Anne Grete 2004 228b
Ommedal, Gunn 2008 229
Ommedal, Hanna 2002 196
Ommedal, Hilde-Gunn 2003 197
Ommedal, Hilde-Gunn 2004 229b, 264
Ommedal, Hilde-Gunn 2008 229
Ommedal, Hilde-Gunn 2011 231
Ommedal, Hilde-Gunn 2012 221
Ommedal, Kristina 2014 32b
Ommedal, Laila Bergheim 2015 47
Ommedal, Maria 1996 176
Ommedal, Maria 1998 178b, 197
Ommedal, Martin J. 1994 45b
Ommedal, Martin Øysteinson 2015 238
Ommedal, Ola Henning 2004 199b
Ommedal, Ola Tormod 1994 19
Ommedal, Ola Tormod 2004 264
Ommedal, Olav 1995 76b
Ommedal, Sissel 2014 202b
Ommedal, Sivert Jan 2011 200
Omsted, Gunnar 2010 216
Onarheim, Asbjørn 2003 158
Onarheim, Rigmor 1996 50b
Ono, Yoko 1999 115b
Onstad, Anja 1997 178b
Onstad, Anja 2002 132b
Onstad, Anja Eide 2005 115
Onstad, Anja Eide 2008 131
Onstad, Erik 1997 178
Onstad, Erik 2002 131
Onstad, Even 2002 132b
Onstad, Mari 2002 132b
Oorschot, Anne van 2002 170b
Oorschot, Anne van 2010 26
Oorschot, Ive van 2002 170
Oorschot, Rogier van 2002 170
Oorschot, Steijn van 2002 170
Oorschot, Stijn van 2010 170b
Oos, Per 2017 155
Opdal, John 2017 124
Opdal, Øystein 2017 124
Opedal, Halldor O. 1999 11
Ophaug, Tore 2004 102
Opheim, Andre 2010 76b
Opheim, André 2017 117
Opheim, Arild 2002 161
Opheim, Arild 2009 200b
Opheim, Berit 1996 231
Opheim, Kjell 2006 164
Opheim, Leif Otto 2009 131b
Opheim, Sandra 2015 155
Opheim, Sandra 2016 190b
Opheim, Tanita 2007 108b
Opheimshaug, Kjell 2009 204b
Opland, Ann-Elisabeth 2015 92b
Oppedal, Alv 2004 196b
Oppedal, Amalie Holsen 2009 17b
Oppedal, Audun 2013 221
Oppedal, Bente Iren 2002 197b
Oppedal, Bjørnar 2003 140b
Oppedal, Cecilie 1999 230b
Oppedal, Frank Ove 1994 248
Oppedal, Hallvard 2000 94b
Oppedal, Hallvard 2003 140
Oppedal, Hallvard 2011 147b, 218b, 228
Oppedal, Hallvard 2012 200, 208b, 218
Oppedal, Hallvard 2013 20, 204, 212b, 221b
Oppedal, Hallvard 2014 52, 208, 216b
Oppedal, Hallvard 2015 214, 222b
Oppedal, Hallvard 2016 219, 227
Oppedal, Hallvard 2017 125, 156, 193, 199bb
Oppedal, Inger Karin 2016 97
Oppedal, Johannes 2007 89b
Oppedal, Jon Magne 2009 113
Oppedal, Kim-André 2011 44b
Oppedal, Kjartan 2003 140
Oppedal, Kolbjørn 2004 196
Oppedal, Linnea 2002 228b
Oppedal, Ragnhild 2002 228b
Oppedal, Ragnhild 2003 6, 140b
Oppedal, Solfrid 2003 140
Oppen, Carl Lauritz Mechelborg 2009 224
Oppen, Henrik 2011 216b
Oppen, Henrik 2012 206b
Oppen, Henrik 2013 210b
Oppen, Henrik 2014 214b
Oppen, Henrik 2015 220b
Oppen, Henrik 2016 225b
Oppen, Henrik 2017 197b
Oppheim, Andre 2009 131b
Oppheim, Erling 2014 82b
Oppheim, Kjell Petter 1998 76b
Opsahl, Svein 1995 141, 172
Opsahl, Svein 2009 248
Opsahl, Sven 1993 26
Opsahl, Tore 1994 130b
Opseth, Geir 1998 148b
Opseth, Geir 2007 14
Opseth, Geir 2016 129
Opseth, Hjørdis 2006 10b
Opseth, John 1996 73
Opseth, Kjell 1993 78, 131b, 137b, 159, 195b, 227b, 231, 256b
Opseth, Kjell 1994 7, 214b, 264
Opseth, Kjell 1995 21b, 5, 175b, 234b
Opseth, Kjell 1996 38b, 206b, 230b, 231
Opseth, Kjell 1997 7, 97, 189, 202b
Opseth, Kjell 1998 5, 75b
Opseth, Kjell 1999 95
Opseth, Kjell 2000 7, 26b, 127, 250
Opseth, Kjell 2001 7, 54, 66b, 75, 130, 142b, 200
Opseth, Kjell 2002 203
Opseth, Kjell 2003 60
Opseth, Kjell 2004 41, 243
Opseth, Kjell 2005 43, 137
Opseth, Kjell 2006 10b, 55b
Opseth, Kjell 2007 84, 256
Opseth, Kjell 2008 27
Opseth, Kjell 2016 169b
Opseth, Kjell 2017 178b
Opseth, Kristian 2014 45b
Opseth, Kristian Fardal 2012 155
Opseth, Kristian Fardal 2015 71b, 93b, 167b, 256
Opseth, Kristian Fardal 2016 71, 249b
Opseth, Kristian Fardal 2017 214b
Opseth, Kurt 1996 73
Opseth, Lasse 2000 57b
Opseth, Lasse 2014 45
Opseth, Lasse 2017 121
Opseth, Ove 1996 73
Opseth, Solveig 2016 211b
Opseth, Tor 2000 57b
Opstad, Erling 2006 156
Opstad, Steinar 2012 220
Optun, Anna 2000 61
Ordal, Nels 2003 261
Orff, Carl 2007 75
Orgue, Laura 2014 127
Orheim, Aud Sissel 2000 179b
Orheim, Aud Sissel 2013 84b
Orheim, Billie 1998 106
Orheim, Eline 2001 244b
Orheim, Eline 2002 182
Orheim, Eline 2005 121
Orheim, Eline 2008 102b
Orheim, Kari Sissel 2005 164b
Orheim, Knut 1997 167b
Orheim, Mathias 2000 149
Orheim, Matias 2008 71, 230
Orheim, Matias 2013 164
Orheim, Olav 2007 151
Orheim, Olav 2009 136
Orheim, Olav 2011 227
Orheim, Olav 2012 217
Orheim, Olav 2013 230
Orheim, Olav 2014 235
Orheim, Olav 2015 241
Orheim, Olav 2016 95
Orheim, Rolf 2005 5, 24b
Orheim, Sivert Endestad 2015 130b
Orheim, Torbjørn 2009 118
Orheim, Torbjørn 2017 128b
Orlowski, Heinz 1993 164b
Ormberg, Asbjørg 2010 217
Ormberg, Kjell Einar 2013 222b
Ormeli, Sylfest 2004 210
Ormelid, Erling 2011 226b
Ormelid, Kjellaug 2011 226b
Ormhaug, Knut 2000 19
Orre, Kristin 2005 108
Orreberg, Marthe Skaaden 2006 236b
Orrestad, Andor 2016 208
Orrestad, Bjørn 2016 208
Orrestad, Edvin 1996 13b
Orrestad, Erik 1998 247
Orvedal, Ivar 1999 141b
Orvedal, Ivar 2000 72
Orvedal, Ivar 2002 238, 239b
Orvedal, Ivar 2004 72b
Orvedal, Ivar 2005 6, 166
Orvedal, Ivar 2013 145
Os, Alexander 2011 50
Os, Bendik 2013 228
Os, Bendik 2016 239
Os, Edvard 2016 239
Os, Erlend 2001 183b
Os, Hans 2008 150
Os, Ingvald 2002 200
Os, Ingvald 2005 10
Os, Ivar 1995 117
Os, Ivar Sommer 2006 56
Os, Janne 2001 249b
Os, Jon 1993 127b
Os, Kåre Nils 1994 245
Os, Oddvar 2005 173
Os, Solrunn Skjelsvik 2007 179b
Osa, Alf 1999 118
Osa, Berit Seljeseth 2005 173
Osa, Berit Seljeseth 2008 122b
Osa, Jan 2016 64
Osa, Live Marie 1999 118b
Osa, Livise 2005 207b
Osa, Marius Seljeseth 2005 173b
Osa, Nina 1999 51
Osa, Oddfrid 230b
Osa, Rune 1997 111
Osa, Rune 2009 65, 230b
Osa, Rune 2011 133
Osa, Rune 2012 92b, 162b
Osa, Rune 2013 66, 142
Osa, Sigbjørn Bernhoft 2003 65
Osa, Sverre 2012 49b
Osa, Vegard 2011 101b
Osborne, Monica 2012 94b
Osdal, Stein Robert 2015 214, 223b
Osdal, Stein Robert 2016 194, 219, 228
Osdal, Stein Robert 2017 21b, 43b, 193, 200bb
Osdal, Svein Robert 2011 13b
Ose, Didrik 2008 53b
Osen, David Wefring 2010 186b
Osen, Geir Olav 2012 109b
Osen, Henning 1999 25b
Osen, Henning 2012 186b
Osland, Anna 1995 166
Osland, Anne 2000 139b
Osland, Anne 2007 93
Osland, Anne Sofie 1998 99b
Osland, Arild 2017 143b
Osland, Arne 2007 135
Osland, Arne 2014 63
Osland, Bjarne 1995 205
Osland, Bjørg 2000 139b
Osland, Einvald 1998 230
Osland, Erling 2011 227
Osland, Erling 2012 217
Osland, Erling 2013 230
Osland, Erling 2014 235
Osland, Erling 2015 241
Osland, Erna 1996 183b
Osland, Erna 1997 237
Osland, Erna 2000 242
Osland, Erna 2004 114
Osland, Erna 2006 219
Osland, Erna 2007 75
Osland, Erna 2011 230,231
Osland, Erna 2012 220,   221
Osland, Erna 2013 228
Osland, Erna 2016 238
Osland, Erna 2017 208, 209
Osland, Gunnar 2017 148b
Osland, Heidi Kathrin 1994 187
Osland, Heidi Kathrin 2008 221
Osland, Heidi Kathrin 2010 207
Osland, Heidi Kathrin 136, 2009 223
Osland, Heidi-Kathrin 1997 15
Osland, Heidi-Kathrin 2005 32
Osland, Heidi-Kathrin 2007 64b
Osland, Heidi-Kathrin 2014 71b
Osland, Inger Johanne 2010 103b
Osland, Ingvill 2004 149b
Osland, Janne Elin 2009 137
Osland, Kim Andre 2012 31
Osland, Lasse 1995 215b
Osland, Lidvin 1993 31, 34b, 129
Osland, Lidvin 1995 126, 245
Osland, Lidvin 1996 117, 160, 181, 227
Osland, Lidvin 1997 126, 183b
Osland, Lidvin 1998 232, 252
Osland, Lidvin 1999 32, 154
Osland, Lidvin 2000 143, 88,
Osland, Lidvin 2001 143b, 151, 188, 231
Osland, Lidvin 2002 16b
Osland, Lidvin 2003 5, 92, 124b
Osland, Lidvin 2004 138b
Osland, Lidvin 2005 71
Osland, Lidvin 2007 42b
Osland, Lidvin M. 2011 227
Osland, Lidvin M. 2012 217
Osland, Lidvin M. 2013 230
Osland, Lidvin M. 2015 241
Osland, Lidvin M. 180b, 235
Osland, Magne 1993 89b
Osland, Magnhild 2000 139b
Osland, Marit 2017 125b
Osland, Oda Sundal 2000 239b
Osland, Oddleif 2010 216
Osland, Olav 1994 101b
Osland, Onar 1995 148b
Osland, Onar 2009 46b
Osland, Tone 2017 143b
Osland, Åshild 2000 139b
Osmundnes, Per Steinar 2002 27
Osmundnes, Per Steinar 2004 245
Osmundnes, Per Steinar 2005 187, 188b
Osmundsen, Mari 2000 256b
Osmundsvåg, Hildegunn Fure 2013 44
Osmundsvåg, Oddlaug 1993 73
Osmundsvåg, Oddlaug 1995 179, 197b
Osmundsvåg, Svein 2007 195b
Ospeseter, Jon 1994 28
Osvoll, Bertha 2006 129b
Otnes, Sondre 2011 35b
Otnes, Toralf 1995 239b
Otnheim, Heidi 2009 156b
Otoo, Mahatma 2015 167b
Otren, Helene Kristendotter 1993 258b
Ottemo, Ane 2000 10
Otterdal, Bogga 2011 196b
Otterdal, Helge 2008 131
Otterdal, Herdis 1995 165b
Otterdal, Rasmus Kjøs 1995 165
Otterdal, Reidun 2000 59b
Otterdal, Reidun 2002 240b
Otterdal, Reidun 2013 179
Otterdal, Reidunn 2009 234
Otterdal, Reidunn 2011 196b
Otterhjell, Bodil 2000 61b
Otterhjell, Linda 1994 38b
Otterlei, Margit 1995 239b
Otternes, Ole Bjørn 2014 98b
Ottersen, Espen 1998 37
Ottersen, Espen 2004 156
Ottersen, Kate 1998 37
Ottersen, Kyrre Eikås 1995 183
Ottersen, Kyrre Eikås 1996 141
Ottersen, Kyrre Eikås 1998 233
Ottersen, Kyrre Eikås 1999 62b, 217b
Ottersen, Kyrre Eikås 2003 203, 252
Ottersen, Kyrre Eikås 2004 52b, 155
Ottersen, Kyrre Eikås 2005 90b, 129, 202b
Ottersen, Kyrre Eikås 2006 87
Ottersen, Kyrre Eikås 2015 228b
Ottersen, Målfrid 2000 239
Otterskred, Geir Christian 1994 230b
Otterskred, Klara 1995 134b
Otterskred, Kristian 1996 68b
Otterskred, Kristian 1997 139
Otterskred, Kristian 2003 99b
Otterskred, Torleiv 1995 134b
Otterskred, Torleiv 2001 217b
Otterstad, Hildegunn 2012 195
Ottesen, Hege Karita 2017 58
Ottesen, Helena 2007 124
Ottesen, Helge 2016 261
Ottesen, Janove 2017 107
Ottesen, Johan 2009 234
Ottesen, Jørgen 2015 53b
Ottesen, Kristian 2007 124
Ottesen, Marian Saastad 2005 199
Ottesen, Marte H. 2016 73
Ottesen, Morten 2007 222b
Ottesen, Målfrid 2010 56
Ottesen, Målfrid 2011 64
Ottesen, Målfrid 2015 55b
Ottesen, Per Vidar 2004 138b
Ottesen, Per Vidar 2014 225
Ottesen, Stein Arne 2005 179
Ottesen, Stein Arne 2010 15
Ottesen, Stein Arne 2014 146
Ottesen, Stein Arne 2015 191
Ottesen, Stein Erik 2008 52b
Ottesen, Stein Georg 1993 245b
Ottesen, Stein Georg 1996 63(64b)
Ottesen, Stein Georg 2007 124b
Ottesen, Stein-Arne 2001 54
Ottey, Merlene 1997 150
Ottey, Merlene 1998 175
Ottosen, Kristian 2004 173b
Ousdal, Sverre Anker 1996 88
Ousdal, Sverre Anker 2014 190
Overdevest, Ron 1998 260b
Ovesen, Gunn 2013 72
Ovrid, Brita 1997 112b
Ovrid, Kjell 2006 173
Ovrid, Kjell 2010 28b
P
P
P
Paasche, Per Ruth 2006 125
Paetzel, Matthias 1998 70
Page, Jimmy 2015 143
Page, Simon 1995 157b
Palkkimäki, Susanna 2009 123
Park, Su-Bin 2006 140b
Parkmann, Hanna 2010 113b
Parmentier, David 1997 58b
Parr, Maria 2016 238
Partenyi, Rolf 2011 140
Parton, Dolly 2007 70
Pasten, Tobias Tyssedal 2007 129b
Pastor, Emma 1998 94
Pastor, Willy 1998 94
Patronen, Hannu 2014 184b
Paulen, Jo 2008 197b
Paulen, Jo 2016 260, 261
Paulen, Johannes Tollefsen 1993 165
Paulen, Jonas Røyseth 2006 95b
Paulen, Nils 2008 169
Paulen, Nils 2016 261
Paulen, Oddvar 2015 78b
Paulen, Turid 2015 78
Paulsen, Arild 1993 47b
Paulsen, Geir 2001 220b
Paulsen, Geir 2005 44
Paulsen, Geir 2016 73
Paulsen, Geir 2017 93
Paulsen, John O. 1994 96
Paulsen, Kari 2016 131
Paulsen, Kevin 2009 59b
Paulsen, Kristine Steiro 2013 125
Paulsen, Marthe Einen 2014 81b
Paulsen, Susanne Lillestøl 2006 21b
Paulsen, Trine-Elisabeth Lillestøl 2008 103b
Paus, Marcus 2008 141
Paus, Ole 2008 141
Paus, Ole 2011 118
Pauvort, Elisabeth van de 2008 158
Pavelich, Agnes 2005 204b
Pavelich, Agnes 2013 28b
Pavelich, Alexander 2006 216b
Pavelich, Alexander 2007 169b
Pavelich, Kari Standal 1994 78
Pavelich, Kari Standal 1998 7, 232b
Pavelich, Kari Standal 2000 223
Pavelich, Kari Standal 2001 218
Pavelich, Kari Standal 2002 216b
Pavelich, Kari Standal 2003 214, 220, 261b
Pavelich, Kari Standal 2005 204b, 237
Pavelich, Kari Standal 2006 216
Pavelich, Kari Standal 2009 71, 170b, 231
Pavelich, Kari Standal 2010 160, 2010 215
Pavelich, Kari Standal 2011 154, 158, 229
Pavelich, Kari Standal 2012 217
Pavelich, Kari Standal 2013 28b, 224
Pavelich, Kari Standal 2014 158, 228
Pavelich, Kari Standal 2015 234
Pavelich, Kari Standal 2016 164, 236
Pavelich, Kari Standal 2017 150, 206
Pavelich, Martha 2013 28b
Pavelich, Martha Standal 2017 151b
Pavelich, Michael 1998 232b
Pavelich, Michael 1999 222
Pavelich, Michael 2003 68, 220, 261b
Pavelich, Michael 2005 170, 204b, 208, 237
Pavelich, Michael 2006 90
Pavelich, Michael 2007 169
Pavelich, Michael 2009 70b, 71, 231
Pavelich, Michael 2010 215
Pavelich, Michael 2011 158,229
Pavelich, Michael 2012 217
Pavelich, Michael 2013 28, 224
Pavelich, Michael 2014 228
Pavelich, Michael 2015 234
Pavelich, Michael 2016 236
Pavelich, Michael 2017 206
Pavelich, Paul 2005 204b
Pavelich, Paul 2013 28b
Pavelich, Simon 2013 28
Pavlova, Olga 2003 214b
Pavlova, Olga 2009 163
Pavlova, Olga 2011 130
Pavlova, Tanja 2002 216b
Peach, Malcolm 2016 50
Peach, Pat 2016 50
Pearce, Sandra og Diccon 2008 226b
Pedersen, Alexandra Flølo 2014 62b
Pedersen, Bjørn Helge 2000 28b
Pedersen, Bjørn Helge 2015 139b
Pedersen, Camilla 1995 177b
Pedersen, Erik Orheim 2005 164b
Pedersen, Hanne Hoel 2010 178b
Pedersen, Helga 2005 219
Pedersen, Helga 2009 102
Pedersen, Henny Aakre 1995 141
Pedersen, Inger 1998 247
Pedersen, Jan Gunnar 2001 251
Pedersen, Jan Gunnar 2002 97
Pedersen, Jeff 2012 119b
Pedersen, Jeff 2016 210b
Pedersen, Jon Arne 1993 251
Pedersen, Kai Aage 1995 49b
Pedersen, Kai Aage 2000 215
Pedersen, Kai Aage 2001 75, 119b
Pedersen, Kai Aage 2002 116
Pedersen, Kai Aage 2003 209
Pedersen, Kai Aage 2004 110
Pedersen, Kai Aage 2010 191b
Pedersen, Kai Aage 2015 186
Pedersen, Lars 2000 82
Pedersen, Lars 2004 248b
Pedersen, Lars Jonas 2012 111
Pedersen, Maria Eithun 2013 49b
Pedersen, Noralv 2013 229
Pedersen, Peder 1999 124b
Pedersen, Per Erik 1994 144b
Pedersen, Rune 2001 179
Pedersen, Sunanta 1999 70
Pedersen, Tor Johan 2016 23
Pedersen, Tore 1995 112
Pedersen, Tore 2007 7, 244b
Pedersen, Vidar 2003 101b
Pellegrino, Jean Charles 2002 223
Per Gynt 1999 253
Per Gynt 2006 190
Persson, Anette 1998 36b
Persson, Göran 2008 172
Persson, Jakob 2001 207
Persson, Maher (Mark) 2016 85
Persson, Malte 2017 209
Peter, Samal 1997 147
Peters, Michiel 2010 143
Peters, Michiel 2012 120b
Peters, Peter 2012 132
Petersen, Jonas R. 2009 224
Petterfly, Sibylle Siems von 2003 186
Pettersen, Alf Jonas 1993 124
Pettersen, Alf Jonas 1994 81
Pettersen, Amanda Heggestad 2015 74b
Pettersen, Anita 1998 124
Pettersen, Anja 2015 154b
Pettersen, Arne 2007 199b
Pettersen, Børre 1994 12, 34b
Pettersen, Børre 1995 141
Pettersen, Christian Brandbu 2014 24b
Pettersen, Gerald 2002 221
Pettersen, Gunnar 1995 200
Pettersen, Karete 2010 193
Pettersen, Marianne 1995 132
Pettersen, Rolf 2005 13
Pettersen, Roy 1996 186b
Pettersen, Suzann 2015 164
Pettersen, Torgeir 2014 101b
Pettersen, Åshild Ulltang 2007 253b
Petterson, Jon 2000 23
Petz, Ditlev von 2009 224
Piazova, Katharina 2005 177
Piekut, Therese 2004 207b
Piel, Laila Utnes 2001 251
Piene, Kristian 1995 57
Pietsch, Helmut 1997 13b
Pihl, Roger 2017 13
Pihlstrøm, Magnus 2013 89b
Pilates, Joseph 2012 121
Pilskog, Frode 2009 101
Pladsen, Oddbjørn 2011 59b
Pladsen, Oddbjørn 2012 148
Plassen, Kjell 2010 219
Plassen, Paal 2015 113b
Plic, Jan 2011 155
Poiree, Liv Grete Skjelbreid 1994 60
Poiree, Liv Grete Skjelbreid 2002 78b
Poiree, Liv Grete Skjelbreid 2005 56
Polbratek, Emilia 2012 192b
Polbratek, Emilia 2013 228
Polbratek, Monika 2012 193
Polbratek, Natalia 2012 192, 193
Pollen, Audun 1995 236
Pop, Andrei 2014 147
Porten, Harry 2000 135, 136
Porten, Harry 2007 101
Porten, Henry 2000 135b
Porten, Reidun 2004 208
Porten, Reidun 2007 226
Porten, Reidun 2008 74b
Portman, Henry 2007 39
Post, Arne 2004 185
Postma, Kari 2000 223b
Poulsen, Bobby 2000 145
Prescott, Christopher 2014 93b
Prestegård, Anders 2009 188b
Prestegård, Christian 2016 40b
Prestegård, Hans Edin 1996 36
Prestegård, Svanhild 1994 86b
Prestegård, Tor Erling 1993 73
Prestegård. Christian 2006 138b
Presttun, Helen 2008 46b
Preus, Anne Grete 2003 167
Previc, Peter 2015 33
Prokurorov, Aleksei 1998 70
Prydz, Erik 2001 224
Prytz, Eirik 1995 182
Prytz, Erik 1994 245
Puccini, Giacomo 2000 223
Puccini, Giacomo 2003 220
Pugh, Lewis Gordon 2004 151(152b), 173(174b)
Pugh, Lewis Gordon 2004 6
Pugh, Lewis Gordon 2006 109, 226
Pundsnes, Astrid 2000 41(42b)
Puthof, Wenche 2010 27b
Putin, Vladimir 2016 14
Q
Qingran, Wu 2011 76
Qureshi, Tahir Mahmood 2012 170
Qvenild, Tore 2016 153
Qvenlid, Morten 2005 109
R
R
R
Raa, Audun 2002 135b
Raa, Erna 1996 110b
Raa, Ivar 2004 157b
Raa, Knut 2004 157
Raa, Monica 2004 157
Raa, Monika 2012 27b
Raa, Solfrid Norevik 1994 131b
Raad, Anders Jakob 2013 198
Raad, Hallvard 2007 152
Raad, Jan Erik 1999 171
Raad, Kari Synna 2008 87b
Raad, Marianne Kårstad 2009 28
Raad, Solbjørg 1995 78b
Raad, Solveig Oddny 2013 198
Raad, Tor Magnar 1997 159b
Raad, Trude 2004 139
Raad, Trude 2005 137, 179, 199
Raad, Trude 2006 153
Raad, Trude 2006 174b
Raad, Trude 2007 152b
Raad, Trude 2007 93, 181
Raad, Trude 2008 132, 138b
Raad, Trude 2009 132, 151b, 163b
Raad, Trude 2011 132, 251, 255, 256, 262
Raad, Trude 2015 102
Raaen, Skjalg 2008 105b
Raaheim, Mathias M. 2011 146
Raanti, Nina Oppedal 2017 47b
Raasholm, Liv Norunn 2008 226b
Raasholm, Magda 1999 152
Raaum, Ketil 2017 69
Rabben, Ingrid Helen 2007 227b
Radian, Leo Maclean 2016 212b
Raftevold, Aleksander 2009 105b
Raftevold, Aleksander 2017 207
Raftevold, Anne 2005 234
Raftevold, Anne 2011 126b
Raftevold, Britt 2001 155b
Raftevold, Håkon 2009 83b
Raftevold, Jenny 1994 138b
Raftevold, Siri 2001 155b
Ragani, Robert 2001 185
Ragnhild, prinsesse 2002 229
Rahkola, Eva Mari 2013 90
Rahlff, Espen 2007 203
Rajalingham, Parabaran 1999 198b
Rajaratnam, Chandran 1995 73
Rajaratnam, Chandran 1996 53
Rajeswaran, Isabelle Brobakke 2016 207b
Rake, Alice 2005 80b
Rake, Arne 1994 187
Rake, Astrid 2005 25
Rake, Astrid Sætre 2015 31b
Rake, Eva 2005 80
Rake, Geir Rune 1997 132b
Rake, Kristine 2002 193b
Rake, Kåre 1993 102b
Rake, Kåre 1996 138b
Rake, Lars 1997 61
Rake, Ola 2005 80
Rake, Olav Lars 2009 131b
Rake, Solfrid 2002 193b
Rake, Stine 1995 92b
Rake, Stine 2005 80b
Rake, Sverre 1995 92b
Rakkenes, Øystein 2001 246
Rakkenes, Øystein 2003 226
Rakkenes, Øystein 2009 235
Raknes, Eli Kristin 2004 34
Raknes, Magne 2015 30
Raknes, Magnus 1994 203
Raknes, Ørjan 2007 122
Rakotonanahary, Yvon M. 2003 148b
Rakstad, Odd Arve 2007 239b
Ralston, Birgitta 2007 68b, 135
Ralston, Birgitta 2010 214b
Ramanouski, Maksim 2012 37
Ramberg, Gro M. 2008 26b
Ramberg, Marte 2012 159
Rambjørg, Sandra 2009 122b, 123
Ramirez, Catalina 1999 264
Ramsdal, Adrian Sander 2017 146b
Ramsdal, Martin 2000 261b
Ramsdal, Simen 2012 15b
Ramsevik, Georg 1993 221b
Ramsevik, Ivar Mannfred 2001 191
Ramsevik, Kjetil 2011 175
Ramsevik, Yolima 2000 175
Ramsland, Martin 2016 249b
Ramsland, Martin 2017 181
Ramsli, Geir Ivar 2012 186
Ramslien, Line Kandal 2017 130b
Ramslien, Ruben Andre 2011 91b
Ramstad, Arne 1998 215
Ramstad, Arne 1999 7, 238
Ramstad, Audun 2005 17
Ramstad, Eva 2000 153b
Ramstad, Eva 2005 237
Ramstad, Eva 2008 165b
Ramstad, Eva 2015 210b
Ramstad, Ingvild 2007 223
Ramstad, Margunn 1999 7, 238b
Ramstad, Norodd 2002 84
Ramstad, Oddbjørn 2007 67b
Rand, Bjørg 1998 203b
Rand, Hans 2002 114b
Rand, Liv Reidun 1998 203b
Randal, Kari Sissel Svidal 2013 34
Randal, Ragnhild 1997 183b
Randal, Viggo 2011 124
Randal, Viggo 2014 116
Randal, Viggo Haveland 2015 121, 182, 231b
Randen, Gro 1998 166(164b)
Randmo, Hege 2002 59b
Rangsæter, Pål-Anders 1999 112b
Rangsæter, Ulf-Eivind 1999 112b
Rantanen, Matti 2006 123
Rasch, Ida Nysæter 112, 113b
Rasch, Morten 1994 180
Rasch, Morten 1995 42
Rasmussen, Ann Kristin _Anja_ 1996 48b
Rasmussen, Anna Kobberstad Brochmann 2014 90b
Rasmussen, Dag Audun 2012 128b
Rasmussen, Frode 2008 140b
Rasmussen, Gunvor 2011 231
Rasmussen, Gunvor 2012 220
Rasmussen, Jan H. 2011 20
Rasmussen, Ketil 1998 143
Rasmussen, Ketil 2014 227
Rasmussen, Mai Lise 2002 181b
Rasmussen, Oddrun 2001 234b
Raubotn, Atle 2016 204
Raunehaug, Jens 2016 261
Ravn, Marion 2011 113
Ravn, Marion 2014 150
Ravndal, Otto 2005 219
Ravndal, Otto 2017 26
Ravndal, Per 2013 107
Ravndal, Viggo 2012 152
Ravnestad, Bjørn 1994 76
Ravnestad, Bjørn 1996 244
Ravnestad, Bjørn 2000 158b
Ravnestad, Bjørn 2006 153
Ravnestad, Eldbjørg Synnøve Myklebust 2008 41b
Ravnestad, Gro 1997 239b
Ravnestad, Gunn 2016 114b
Ravnestad, Jostein 2016 114b
Ravnestad, Magnus 2001 225b
Ravnestad, Åse 2004 231b
Ravnøy, Henrik 2004 249
Ravnøy, Jan Kåre 2003 216b
Ravnå, Maria Kirkeeide 2009 170
Rebni, Arne 2015 163b
Reda, Marco 2006 91
Redal, Anders 2004 216
Redal, Anders 2005 207b
Redal, Arild 2012 15b
Redal, Torbjørn 2017 146b
Reed, Bernt 2007 60
Reed, Bernt 2011 161b
Reed, Bjarte 2003 217b
Reed, Bjarte 2009 136b
Reed, Edvard 2003 217
Reed, Edvard 2009 136
Reed, Einar 1997 142b
Reed, Eldbjørg 2000 169b
Reed, Guni Liv 2008 67b
Reed, Guni Liv 2016 235
Reed, Kjell 1994 202b
Reed, Kristina Hjolmann 2008 88
Reed, Leiv 2008 203
Reed, Malena 2016 177b
Reed, Mette Bakka 2016 114
Reed, Per Svein 1996 88
Reed, Per Svein 2001 117b
Reed, Per Svein 2003 61b
Reed, Per Svein 2005 164b
Reed, Ruth Kirsten Jakobsen 2017 155
Reed, Sindre 2013 72
Reed, Sindre Seppola 2008 143b
Reed, Solveig 2009 138b
Reed, Unni 2008 87b
Reed, Øyvind 2011 77
Reeves, Jim 2002 185
Refsdal, Gunvor 2015 72b
Refsdal, John 1998 220
Refsdal, Jorunn 2012 189
Refsdal, Julie 2002 128b
Refsdal, Liv Hilde 2005 27
Refsdal, Omar Fosse 2004 71b
Refsdal, Rolf 1996 109b
Refsnes, Finn-Bjarne 2000 182b
Refsnes, Glenn Cato 2000 182
Refsnes, Idar Magne 2010 56b
Refsnes, Isak 2016 195
Refsnes, Jan Helge 2003 79
Refsnes, Lisa Førde 2017 46
Refsnes, Martine Gudmundsos 2008 188b
Refsnes, Trond 2007 56b
Refvik, Bjørg Sølvi 2012 185
Refvik, Eivind 1999 5, 59b
Refvik, Geir 1994 244b
Refvik, Geir Ove 2011 77
Refvik, Helge 1993 101b
Refvik, Helge 1997 74b
Refvik, Idar 1993 100, 101
Refvik, Isak Arne 2001 205
Refvik, Jan Rune 1993 101b
Refvik, Jeanette 2008 175b
Refvik, Kari 1994 244b
Refvik, Karina 2006 247b
Refvik, Kim André Stavenes 1999 106
Refvik, Ole K. 1993 214b
Refvik, Signe 2002 25b
Refvik, Stein Inge 1997 93
Refvik, Tor Erik 1994 203b
Refvik, Tor Martin 2017 163b
Reiakvam, Arild 1996 199b
Reiakvam, Arild 2008 93b
Reiakvam, Geir Ole 2010 104
Reiakvam, Gunnar 1995 124
Reiakvam, Gunnar 2002 117
Reiakvam, Gunnar 2003 128b
Reiakvam, Gunnar 2014 226
Reiakvam, Harald 2001 26b
Reiakvam, Magnus 1996 161b
Reiakvam, Ove 1996 249
Reiakvam, Ove 1997 97, 189, 249
Reiakvam, Ove 1998 197
Reiakvam, Ove 2000 251
Reiakvam, Ronny 1997 206
Reiakvam, Synneve Bruheim 2009 17
Reiakvam, Tove Lill 2014 155b
Reiersen, Fred 2017 110
Reiersrud, Knut 2008 88
Reikvam, Kjell-Olav 2008 228
Reikvam, Kjell-Olav 2011 230
Reikvam, Kjell-Olav 2012 220
Reikvam, Marit 2009 139b
Rein, Jonas 2014 43b
Reina, Jorun 2010 215
Reina, Jorun 2011 229
Reina, Jorun 2012 217
Reina, Jorun 2013 224
Reina, Jorun 2014 228
Reina, Jorun 2015 234
Reina, Jorun 2016 236
Reina, Jorun 2017 206
Reina, Jorunn 1996 123
Reina, Jorunn 2000 731, 32
Reina, Jorunn 2004 245
Reina, Jorunn 2006 28, 237
Reina, Jorunn 2007 129
Reina, Jorunn 2009 231
Reinertsen, Oddny 2009 167b
Reinke, Torben 2011 158b
Reinkind, Asbjørn 2007 228
Reinsnos, Jarle 1993 189
Reinås, Stine Pettersen 2013 178b, 254
Reinås, Stine Pettersen 2016 131, 248
Reiseter, Margrete 2007 209b
Reisæter, Margrete 2002 131b
Reisæter, Margrete 2005 30
Reisæter, Margrete 2007 120b
Reisæter, Margrete 2011 228b
Reite, Hans Jakob 2005 234
Reite, Hans Jakob 2006 113b
Reite, Hans Jakob 2007 80
Reite, Hans Jakob 2017 204b
Reite, Harald 2012 100
Reite, Harald Bjarte 2003 237
Reite, Harald Bjarte 2015 220b
Reite, Harald Bjarte 2016 225b
Reite, Harald Bjarte 2017 197b
Reite, Helene 1995 24b
Reiten, Eivind 2000 26b
Reiten, Eivind 2002 24
Reiten, Eivind 2003 7, 238
Reiten, Eivind 2008 104
Reithaug, Inge 1995 39b
Rekdal, Karl Inge 1998 103
Rekdal, Kjetil 1998 151
Rekdal, Kjetil 2010 160
Rekkebo, Torleif 1996 114
Rekkedal, Christian 2006 241
Rekkedal, Christian 2017 118b
Reknes, Alf 2003 26
Reknes, Anja 1997 11b
Reknes, Bjørg 1999 87
Reknes, Leif Martin 2011 64b
Reknes, Margun Takle 1997 11b
Reknes, Monica 1997 11b
Reknes, Monica 1999 194
Reknes, Monica S. 2011 230
Reksnes, Dan Henning 1995 68b
Reksnes, Hanna Lien 2011 47b
Reksnes, Helga Odden 2008 176b
Reksnes, Helga Odden 2010 74b
Reksnes, Helge 2017 52b
Reksnes, Sigurd 2008 105
Reksnes, Sigurd 2013 43
Reksnes, Sigurd 2015 219, 220b
Reksnes, Sigurd 2016 136b, 224, 225b
Reksnes, Sigurd 2017 196b, 197
Reksten, Inge 2001 235b
Reksten, Ingrid Elin 2007 115
Reksten, Kjersti Standal 1993 246b
Reksten, Leiv 2002 112b
Reksten, Sara Nygård 2015 34b
Reksten, Svein Ove 2002 252
Reksten, Sveinung 1996 69b
Reksten, Tore 2016 260, 261
Reksten, Tove 2005 108
Reksten, Turid 2005 108
Reksten, Turid 2008 116b
Reksten, Vigdis 2000 228b
Reme, Alv 1993 111b
Reme, Audun 1995 168b
Reme, Per Ove 2001 207b
Reme, Per Ove 2004 13b
Reme, Per Ove 2016 85b
Reme, Sven 2010 136b
Reme, Tan T. 2002 56b
Remlov, Tom 2009 70b, 71
Remlov, Tom 2017 168
Rendal, Trond Kjetil 2008 227
Rendedal, Olav Kåre 1999 251b
Rendedal, Renate 2012 52b
Rendedal, Sigvor 2012 52b
Renmælmo, Roald 2004 231
Renna, Ragna 2008 89b
Rennestraum, Frank 1997 189
Rennestraum, Kari 2015 20
Rennestraum, Ronja 2017 142b
Reppen, Per 1999 80
Reppen, Susanne 1999 132
Repål, Anne Karin 2004 74b
Resaland, Alfred 1995 252b
Resaland, Geir Kåre 2010 105
Resaland, Ragnhild 1995 252b
Reve, Torgeir 2004 124b
Revheim, Erling 1996 117
Revheim, Erling 1996 85b
Revheim, Magne 2013 29
Revuckaite, Vita 2012 51b
Richards, Keith 2008 67
Riddervold, Astrid 2002 196b
Riiber, Carl Andrë 1996 197b
Riiber, Carl André 2010 191b
Riiber, Carl Henrik 1996 197b
Riiber, Carl M. 1994 38
Riiber, Jorunn 2007 143
Riis-Johansen, Terje 2010 152b
Riis, Liv Reidun Nesse 1996 110b
Riise, Asle 2006 228b
Riise, Atle 1998 144b
Riise, Cecilie 1994 133, 169b
Riise, Cecilie 1995 183
Riise, Cecilie 1996 176
Riise, Cecilie 1997 189
Riise, Cecilie 1998 55, 175, 179b, 197
Riise, Cecilie 1999 171, 177
Riise, Cecilie 2001 167
Riise, Cecilie 2002 185
Riise, Cecilie 2003 189
Riise, Cecilie 2004 166b
Riise, Cecilie 2005 179
Riise, Hans Petter 1993 166b, 189
Riise, Hege 1995 132
Riise, Jenny Bruland 2006 109
Riise, Lars 1998 144b
Riise, Olav 1995 103
Riise, Stein-Inge 2008 171b
Riiser, Per 1996 180b
Riisnes, Jan 1999 36b
Riisnes, Lena Innbjør 2015 75
Riisnes, Lena Innbjør 2016 80b
Riisnes, Mathilde 2009 90b
Rikheim, Arild 1997 61b
Rikheim, Arild 1999 16b, 95
Riksfjord, Atle 2014 131b
Riksfjord, Ruben 2014 131b
Riksheim, Leif 2017 83
Rimeslaatten, Bjørg 2011 31b
Rimmen, Olaf 2000 84
Rimmen, Olaf 2011 136
Rimmen, Per 2017 164b
Rimstad, Jonas 1996 57b
Rindal, Arve 2005 136b
Rindal, Karin Walen 2016 238
Rindal, Kristin 2002 216b
Rindal, Turid 2004 198
Rindalsholt, Siw 2007 200
Rinde, Emma Linneah Moen 2016 126b
Rinde, Gunnlaug 2002 149b
Rinde, Gunvor 1999 68b
Rinde, Hans Christer 2015 121b
Rinde, Hildegunn Kilen 2009 189b
Rinde, Jan Magne Borlaug 2016 239
Rinde, Margit 2002 149b
Rinde, Odd 2004 185
Rinde, Ronny 2000 251
Rindheim, Geir 2012 218
Rindheim, Geir 2016 170
Ringdal, Nils 2011 231
Ringen, Vidar 1994 111, 115
Ringen, Vidar 1995 117
Ringereide, Ingrid 2008 96
Ringheim, Odny 2005 93
Ringi, Kari E. 2008 115
Ringstad, Arnfinn 2001 194
Ringstad, Else Marie 2013 13
Ringstad, Jenny Ask 2017 90b
Ringstad, Jorun 1994 209b
Ringstad, Jorunn 1993 14, 31, 134, 159, 169, 195b, 251
Ringstad, Jorunn 1996 249
Ringstad, Jorunn 2000 264
Ringstad, Jorunn 2001 108, 197b, 200, 225
Ringstad, Jorunn 2005 199
Ringstad, Jorunn 2008 27
Ringstad, Reidun Fattnes 2001 194
Rinnan, Arne 2001 7, 195b
Rinnan, Henry 1996 29
Rintler, Charlotte May 2005 194b
Ripe, Andrine 2013 31b
Ripe, Elisabeth 1999 99b
Ripe, Håvard 1997 139
Ripe, Sondre Næss 2003 156b
Ripe, Sølvi 2014 191
Riple, Jørgen 2008 52b
Riquelme, Iván 155
Riquelme, Kerstin 2009 155b
Ris, Fredrik 2009 224
Risa, Anlaug 2008 199b
Risa, Jostein 2008 199b
Risa, Jostein 2016 31
Risan, Jon 2015 171b
Rise, Frank 1998 222b
Rise, Ola Gard 1998 110b
Rise, Orvald 2006 142b
Rise, Per Erik 1998 110b
Riseth, Vidar 2008 151
Risholm, Cato 2000 196b
Risholm, Kåre 2014 54b
Rishovd, Trygve 1995 38
Risløw, Gunn 2015 171b
Risløw, Jon A. 2006 173
Risløw, Jon A. 2010 28b
Risløw, Osvald 2015 171b
Risnes, Aslaug 2000 110
Risnes, Frode 1999 208b
Risnes, Harald 2000 110
Risnes, Harald 2002 129
Risnes, Harald 2009 147b, 229b, 248
Risnes, Hildegunn 1994 85b
Risnes, Kjerstin 2011 230
Risnes, Kåre 2006 125b
Risnes, Margrethe 1994 107b
Risnes, Trude 1997 249
Rivedal, Alvhild 2009 78b
Rivedal, Erna 2000 69b
Rivedal, Erna 2002 43
Rivedal, Erna 2003 234
Rivedal, Erna 2003 89b
Rivedal, Erna 2006 80
Rivedal, Erna 2007 98b
Rivedal, Henning 1997 135b, 187
Rivedal, Henning 1998 166b
Rivedal, Henning 2002 44b
Rivedal, Henning 2003 185
Rivedal, Henning 2005 69b
Rivedal, Henning 2007 223, 231b, 240
Rivedal, Henning 2008 6, 229
Rivedal, Henning 2009 234
Rivedal, Henning 2010 216
Rivedal, Henning 2011 230
Rivedal, Henning 2013 46, 229
Rivedal, Henning 2015 63b
Rivedal, Henning 2016 55b
Rivedal, Henning 2017 228
Rivedal, Henrik 2003 234
Rivedal, Håkon 2000 134
Rivedal, Inger 1993 223
Rivedal, Inger 1994 260b
Rivedal, Jarl Audun 1996 129b
Rivedal, Jarl Audun 2000 202
Rivedal, Kamilla Fauske 2017 102b
Rivedal, Kari 2007 16b
Rivedal, Karoline 2003 234
Rivedal, Karoline Fauske 2005 172
Rivedal, Kjell 2010 127
Rivedal, Kåre 2003 234b
Rivedal, Magni 1996 192b
Rivedal, Magni 2010 6b
Rivedal, Maria Olivia 1997 172b
Rivedal, Nina 2017 164
Rivedal, Petter Jonny 1997 135
Rivedal, Silje 2010 113b
Rivedal, Synnøve 2000 226b
Rivedal, Thea Marie 2007 98b
Rivedal, Tor 2003 25b, 234
Roald, Knut 1994 87b
Roaldseth, Charlotte 2010 114b
Roaldstveit, Clement 1993 239b
Roaldstveit, Clement 2002 203
Roberts, Howell 2014 149
Roberts, Julia 2003 96
Robertson, Cliff 1994 175
Robertson, Noralf 1993 146
Robinson, Liv Hilde 2005 182
Robinson, Liv Hilde 2007 245
Rock, Benjamin 2007 181
Rodal, Vebjørn 1995 112b
Rodal, Vebjørn 1996 133b
Rodal, Vebjørn 1997 150
Rodal, Vebjørn 1998 175
Rode, John Erik 2014 21
Rode, Marianne Aarethun 2014 21
Roderburg, Kamilla Forbord 2015 73
Rodmarson, Leif 2014 225
Rodrigo, Enric 2008 97b
Rodriguez, Randi Væhle 2010 114
Roe, Sigurd 2000 159
Roe, Sigurd 2002 213
Roede, Grete 2006 29
Roeflofs, Janet 2014 40
Rognaldsen, Tor Ole 1998 153
Rognaldsen, Tor Ole 1999 6, 177b
Rogne, Fred 1998 65
Rogne, Fred 1998 65b
Rogne, Fred Willy 2016 149b
Rogne, Helene 2008 91b
Rognebakke, Marit 2012 219
Rognsø, Cathrine 2006 216b
Rognsø, Terje 2013 160b
Rognsø, Terje 2014 254
Rognsø, Terje 2015 256
Rognsø, Terje 2016 170, 171b, 248, 250b
Rognsø, Terje 2017 57, 214
Rognsøy, Terje 2012 218
Rognsøy, Åshild 2007 23
Rogstad, Jan 2001 177
Roksvåg, Elisabeth 1998 121
Roksvåg, Elisabeth 2000 251
Roksvåg, Elisabeth 2002 177
Roksvåg, Geir Egil 2007 237b
Roksvåg, Geir Egil 2010 182b
Roksvåg, Geir Egil 2012 120
Roksvåg, Geir Egil 2015 88b, 129b
Roksvåg, Gunvor 2015 31b
Roksvåg, Leif 2007 237
Roksvåg, Leif 2011 227
Roksvåg, Leif 2012 217
Roksvåg, Leif 2013 230
Roksvåg, Leif 2014 235
Roksvåg, Leif 2015 241
Roksvåg, Torleif 1993 225b
Roland, Liv 2010 54b
Roland, Stian 1994 111
Rolfsen, Jens 2014 43
Rolfsnes, Sindre 2008 106
Roll-Hansen, Hege 2017 209
Rolland, Frank 2008 121b
Rolland, Sharon 2009 206b
Romstad, Ingeborg 2007 64
Romstad, Simen 2007 64
Romstad, Svein 2007 64
Romstad, Svein 2008 68
Romøren, Liv 2012 51b
Romøren, Rolf Ivar 2014 155b
Romøren, Tor Inge 2003 129
Romøren, Tor Inge 2012 74
Ronning, Jim 2010 127b
Rooker, Gerard 2008 31
Rosenbarger, David 2012 80b
Rosenbarger, Tag 2012 80b
Rosenberg, Ulf 2010 151
Rosenlund, Alf 1995 103
Rosenlund, Arne 2016 85b
Rosenlund, Ragna Kristin 2001 11b
Rosenvold, Bjørn Sture 2004 145
Rosenvold, Sture 2010 102
Roset, Arne 2007 27
Roset, Audun 2009 208b
Roset, Bjørg 2001 114b
Roset, Grete Elin 2014 193b
Roset, Gunn Randi Bjørnevoll 2006 256
Roset, Jakob 2005 145b
Roset, Jan 2000 160b
Roset, Janita 2008 50b, 109b
Roset, Kjell 2009 208b
Roset, Kolbjørn 2009 208b
Roset, Kristin 1996 176
Roset, Kristin 1997 189
Roset, Kristin 1999 6, 130b, 177b
Roset, Kristin 2000 175
Roset, Kristin 2001 167
Roset, Kristin 2002 141
Roset, Kristin 2003 170b
Roset, Kristin 2008 228
Roset, Kristin 2016 239
Roset, Kåre 1998 121
Roset, Nils Ove 2007 60
Roset, Nils Ove 2010 192
Roset, Nils Ove 2014 29, 178
Roset, Nils Ove 2015 40b
Roset, Randi-Merete 2008 90b
Roset, Vidar 2010 94
Roseth, Vidar 2015 169b
Roska, Bjarte 2014 133
Roska, Hedda 2004 24b
Roska, Sindre 2011 11
Roskam, Cor 2007 59
Roskam, Yvonne 2007 59
Ross, Klara 2006 32
Ross, Randi 2006 32b
Ross, Rick 2009 164
Rossavik, Frank 2007 181
Rosseland, Elin 1994 159
Rosseland, Torolv 2014 13
Rosvoll, Jan Aage 2000 178b
Rotchev, Vasili 2005 46b
Rotevatn, Inge 1999 51
Rotevatn, Inge 2004 58
Rotevatn, Inge 2009 231
Rotevatn, Rune 2004 211
Rotevatn, Svein 1995 219
Rotevatn, Sveinung 2013 138b, 209b
Rotevatn, Sveinung 2014 158, 232b
Rotevatn, Sveinung 2015 47, 190, 198, 206, 219b
Rotevatn, Sveinung 2016 199, 224b
Rotevatn, Sveinung 2017 43b, 137b, 196
Roti, Jon 1995 170b
Roti, Jon 1996 189
Roti, Jon 1997 172
Rotihaug, Johannes 1996 102b
Rotihaug, Olaug S. 2010 207
Rotihaug, Olaug Solheim 2008 176b
Rotihaug, Oliver 2017 57
Rotneim, Vidar 2008 189b
Rotnes, Øyvind 2000 147
Rovik, Marthe Snorresdtr. 237
Rude, Audhild 2010 217
Rudi, Odd Egil 2000 85
Rudi, Petter 1997 182
Rudihagen, Torstein 1997 168
Rudningen, Ida 2012 51b
Rudsengen, Anne 1996 98
Rudsengen, Anne 2002 66b, 201b
Rudsengen, Anne 2005 130b
Rudsengen, Anne 2008 228
Rudsengen, Anne 2009 131, 134
Rudsengen, Anne 2014 159b
Rue, Torunn Raftevold 1993 207b
Rukan, Gro 2008 101b
Rukan, Gro 2015 180b
Rumohr, Aletta 2010 115b
Rumohr, Elisabeth 2010 115b
Rumohr, Jan Fredrik 1999 170
Rumohr, Knut 1998 264
Rumohr, Knut 2000 231
Rumohr, Knut 2002 222b, 7
Rumohr, Knut 2009 231
Rumohr, Vilhelm 1998 264
Rumohr, Vilhelm 2000 238
Runde, Harald 1997 17
Runde, Harald 1998 40
Runde, Harald 2004 216b
Runde, Harald 2005 207
Runde, Harald 2008 13b, 229
Runde, Harald 2009 148
Runde, Harald Jarl 2009 235
Runde, Harald Jarl 2017 209
Rundereim, Kåre 1996 97
Rundereim, Laila 1995 243
Rundereim, Marie 2006 28b
Rundereim, Oddvar 2010 47
Runderheim, Toril H. 2010 80b
Rungholm, Jesper 2009 19
Rungholm, Jesper 2010 52, 68
Rungholm, Jesper 2012 21
Runnestø, Hans 2004 72b
Runshaug, Hillevi 1997 178
Rush, Ian 2006 149
Rushfeldt, Sigurd 2003 102
Rusken, Ottar 1996 49
Russel, Betty 2008 113b
Russel, Robbie 2004 6, 102b
Russenes, Anfinn 1997 27b
Russenes, Anfinn 1997 5
Russenes, Bjørn Falck 1998 46, 79
Russenes, Bjørn Falck 1999 17
Russenes, Bjørn Falck 2001 44
Russenes, Bjørn Falck 2003 150
Russenes, Bjørn Falck 2004 92
Russenes, Bjørn Falck 2005 176
Russenes, Hildur 1997 27b
Russenes, Hilmar 2010 78b
Russenes, Klara 1997 27b
Russøy, Anne Marie 2012 94
Russøy, Egil 2012 221
Russøy, Einar 1998 76
Russøy, Gerd 1995 172
Russøy, Jorunn 1993 204b
Russøy, Jorunn 1999 193b
Russøy, Jorunn 2002 180b
Russøy, Karl 2003 74b
Russøy, Karl 2008 83b, 226
Russøy, Karl Bertin 2016 233b
Rustad, Sidsel 2001 249
Rustand, Helge 2000 181b
Ruste, Arne 1996 182
Rustøen, Arvid 1996 57b
Rustøen, Cathrin 2001 51
Rustøen, Rasmus 1994 76b, 153
Rustøen, Rune 2017 12
Rutle, Kjell Øystein 2005 123b
Rutle, Magne 2003 124b
Rutle, Magne 2013 121
Rutle, Odd 1994 70b
Rutle, Stina 2005 123b
Rutledal, Asbjørn 1998 260b
Rutledal, Ivar 1995 80
Rutledal, Jan Georg 2001 205
Rutledal, Jon Georg 1997 183
Rutledal, Jon Georg 2008 168
Rutledal, Jon Georg 2009 186b
Rutledal, Jon Georg 2017 205b
Rutledal, Kurt 2010 216
Rutledal, Kurt 2011 230
Rutledal, Kurt 2014 232
Rutledal, Maria 2003 260b
Rutledal, Nina 2016 19b
Rutledal, Steinar 2003 260b
Ruud, Anders 1999 71
Ruud, Eivind 2015 233b
Ruud, Eli 2009 107
Ruud, Oddfrid Nistad 2012 27b
Ruud, Roger 2010 46
Ruud, Silje R. 2008 115
Ruud, Torill 2006 94b
Ruud, Veslemøy 2001 188b
Ruud, Vidar 2014 229
Rybak, Alexander 2011 19
Rybak, Alexander 2012 93
Rydal, Jostein 2005 182
Rydland, Jostein 2005 182b
Rydland, Pål 2015 156
Rydland, Rune 2009 98b
Rydningen, Jon-Willy 2013 225
Rye, Nils O. 1997 87b
Rygg, Aksel 1996 146
Rygg, Alfred 2008 79b
Rygg, Anne Britt 2003 13
Rygg, Anne Haabeth 2013 60
Rygg, Anne Marit 2008 43b
Rygg, Anne Marit Sølvberg 2016 175
Rygg, Arvid 2008 229
Rygg, Arvid 2011 231
Rygg, Arvid 2012 221
Rygg, Brita 1996 146b
Rygg, Einar 2006 139b
Rygg, Hans 2003 145
Rygg, Inge 1996 124
Rygg, Inge 2003 260
Rygg, John 1993 251
Rygg, John 1994 36
Rygg, John 2005 74b
Rygg, Knut Ove 2012 66b
Rygg, Kristiane 2012 92b
Rygg, Kristin Annett 1994 138b
Rygg, Kristine 2004 229b
Rygg, Leif 1993 218
Rygg, Leif 1994 141b, 186
Rygg, Leif 1997 17
Rygg, Leif 1998 143
Rygg, Marie S. 2001 85b
Rygg, Nina 2008 43b
Rygg, Oddny 2008 169b
Rygg, Åge Oddvar 2003 12
Ryland, Are 2015 163b
Ryland, Henning 2000 16b
Ryland, Henning 2010 50
Ryland, Jostein 2001 70b
Ryland, Jostein 2017 204b
Ryland, Kirsten Gravdal 2001 70b
Ryland, Kirsten Gravdal 2017 204b
Ryland, Mona 2009 75b
Ryland, Sigurd 2006 227b
Ryland, Veslemøy Gravdal 2017 102b
Ryland, Ørjan 2013 73
Rylandsholm, Lars Olav 2000 183
Rylandsholm, Lars Olav 2002 213b
Rynning, Rune Kleiven 2000 112b
Rypdal, Martin 2007 48
Rypdal, Terje 2015 76
Rysjedal, Arvid 2008 203b
Rysjedal, Aslaug 2008 203b
Rysjedal, Cecilie 2006 217b
Rysjedal, Einar 1998 163b
Rysjedal, Einar 2007 190
Rysjedal, Einar 2013 195b
Rysjedal, Espen 2006 217
Rysjedal, Espen 2016 194
Rysjedal, Fredrik 2000 242b
Rysjedal, Fredrik 2017 208
Rysjedal, Malvin 1997 195b
Rysjedal, Malvin 2002 71
Rysjedal, Silje Bjørge 2013 228
Ryssdal, Anders 2003 101, 141, 246
Ryssdal, Anders 2006 213
Ryssdal, Anders 2007 52b, 84b189
Ryssdal, Anders 2008 93b, 166b, 210
Ryssdal, Anders 2009 214
Ryssdal, Anders 2010 141, 2010 202
Ryssdal, Anders 2011 161b, 215, 216b, 218b
Ryssdal, Anders 2012 170b, 200, 205, 206b, 208b
Ryssdal, Anders 2013 43, 92b, 198, 204, 209, 210b, 212b
Ryssdal, Anders 2014 48b, 109, 208, 213, 214b, 216b
Ryssdal, Anders 2015 214, 220b, 222b, 240
Ryssdal, Anders 2016 219, 225b, 227
Ryssdal, Anders 2017 193, 197b, 199b
Ryssdal, Kamilla 2014 48b
Ryssdal, Lars Arne 2012 139
Ryssdal, Per 2003 74
Ryssdal, Randi 2004 227b
Ryssdalsæter, Terje 2007 65b
Ryste, Bodil 2008 103b
Rytne, Hanna 2004 134
Rytne, Samuel 2004 134
Ryum, Solfrid Audunsdotter 2006 128b
Ryum, Sturle 2003 247b
Ryvarden, Leif 1996 93
Rzechowska, Zaklin Sofia 2014 81b
Ræder, Nicolai Ditlev Ammon 2009 224
Rød, Grete 2005 108
Rød, Martine 2003 206
Rød, Terje 2004 36
Rødel, Peder 2007 27
Rødseth, Helen 2006 256
Røe, Dan Cato 2002 138b
Røiseland, Bent 2003 198
Røkenes, Svanhild 1999 223
Røkholt, Gunvor 2008 198b
Røkke, Kjell Inge 1994 6, 7, 142, 249
Røkke, Kjell Inge 1996 115b
Røkke, Kjell Inge 2004 227
Røkke, Kjell Inge 2006 127
Røland, Audun 2013 173
Rømmen, Astrid 1995 233
Rømmen, Astrid 1998 188
Rømo, Øyvind 1998 148b
Rønbeck, Sissel 2006 10
Røneid, Anders 2014 165b
Røneid, Arve Bjørn 2014 226
Røneid, Asbjørn 2010 162
Røneid, Bjarne 2001 100b
Røneid, Magny 165b
Røneid, Tobias 2013 162b
Rønneberg, Merete L. 2009 235
Rønnekleiv, Andreas 2017 11
Rønnekleiv, Astrid 1994 45
Rønnekleiv, Elin 1997 196
Rønnekleiv, Helge 2009 230b
Rønnekleiv, Randi Melvær 2010 207
Rønnekleiv, Stian 2008 144b
Rønneseth, Ole 1999 204
Rønneseth, Tove 1994 183b
Rønnestad, Kristian 2008 132
Rønnestad, Lise 2002 216b
Rønning, Eldar 2007 52
Rønning, Odd Inge 2007 200
Rønningen, Henrik 2009 97b
Rønningen, Henrik 2013 197b
Rønningen, Ivar 2003 102
Rønningsbakken, Eskil 2015 83b
Rørbæk, Poul Erik 2013 114b
Rørstabotnen, Sindre 2016 258b
Rørstadbotn, Sindre 2009 121b
Rørstadbotnen, Sindre 2014 254
Rørstadbotnen, Sindre 2015 256
Rørstadbotnen, Sindre 2017 215
Rørstadbotnen, Steffen 2014 14
Rørtveit, Hanna 2017 62
Rørtveit, Kjetil 1995 22b
Rørvik, Audun 2012 48
Rørvik, Heidi 2001 50
Rørvik, Ingunn 2008 152b
Rørvik, Jakob Hansson 1998 162
Rørvik, Jan Ole 1993 139
Rørvik, Johan 1993 68b
Rørvik, Johan 2001 101
Rørvik, Jorun Anne 2007 111b
Rørvik, Magne 2001 5, 50, 78
Rørvik, Magnhild 2001 50, 78
Rørvik, Morten 2008 104b
Rørvik, Ole Ivan 2001 5, 50, 78
Rørvik, Ragnhild 2006 49b
Rørvik, Sindre 2007 27, 181
Rørvik, Sindre 2008 138b
Rørvik, Sindre 2010 49
Rørvik, Sølvi 2014 50
Rørvik, Thale Verlo 2015 47b
Rørvik, Torbjørn 1997 189
Rørvik, Torbjørn 2010 217
Rørvik, Torbjørn 2011 231
Rørvik, Torbjørn 2012 221
Rørvik, Torbjørn 2013 229
Rørvik, Torbjørn 2014 233
Rørvik, Torbjørn 2015 239
Rørvik, Torbjørn 2016 239
Rørvik, Torbjørn 2017 209, 228
Røsand, Gunnar B. 2001 173b
Røsandhaug, Anette Eide 2014 60
Röske, Hans 2004 205
Røstadbotnen, Sindre 2007 241
Røstensaker, Aud 1996 194b
Røstenskar, Kåre 2000 173b
Røthe, Ole Opheim 2012 36
Røyrane, Eva 2014 233
Røyrane, Eva 2017 208
Røyrane, Kari Elin 1994 46b
Røyrvik, Arne 2008 50b
Røyrvik, Asbjørn 2002 139
Røyrvik, Emilie Thorsnes 2014 211b
Røyrvik, Helge 2003 189
Røyrvik, Ingebrikt 2002 192b
Røyrvik, Jorunn Åsfrid 1998 98b
Røyrvik, Jorunn Åsfrid 2015 209b
Røyrvik, Karen 2005 187b
Røyrvik, Magne 2015 209b
Røyrvik, Olav O. 2005 187b
Røyrvik, Ole Aleksander 2011 72b
Røyrvik, Soraya Oliveira 2002 139b
Røys, Audun-Åge 2015 214, 221b
Røys, Audun-Åge 2016 219, 226
Røys, Audun-Åge 2017 193, 198b
Røys, Even 2003 154b
Røys, Gunnhild Grande 2001 199b
Røys, Gunnhild Grande 2005 212(210b)
Røys, Heidi Grande 1999 231
Røys, Heidi Grande 2000 231
Røys, Heidi Grande 2001 7, 199b, 200
Røys, Heidi Grande 2002 207, 90
Røys, Heidi Grande 2003 216
Røys, Heidi Grande 2005 7, 188, 212b, 213, 253(254b)
Røys, Heidi Grande 2006 149
Røys, Heidi Grande 2007 174
Røys, Heidi Grande 2008 220b
Røys, Heidi Grande 2009 139, 153, 154, 172b
Røys, Heidi Grande 2017 84
Røys, Helge 2001 199b
Røys, Helge Roald 2005 212(210b)
Røys, Kari 1997 192
Røys, Per 1996 66b
Røys, Per 1998 36
Røys, Per 2010 69
Røys, Per 2012 20b, 39
Røys, Per 2013 154
Røys, Per 2014 35b
Røys, Per 2017 51, 182b
Røyset, Eldrid 2014 153
Røyset, Jan 2002 161
Røyseth, Bjarte 2009 181b
Røyseth, Håvard 1995 124
Røyseth, Håvard 1996 73
Røyseth, Håvard 2003 128b
Røyseth, Odd Gunnar 1993 52b, 269
Røyseth, Odd Gunnar 1995 124
Røyseth, Odd Gunnar 1996 73
Røyseth, Odd Gunnar 1997 231
Røyseth, Odd Gunnar 1998 79
Røyseth, Odd Gunnar 2001 211, 264
Røyseth, Odd Gunnar 2003 128b
Røyseth, Odd Gunnar 2006 72
Røyseth, Odd Gunnar 2008 196
Røysi, Oddvar 2007 93
Røysi, Oddvar 2009 37
Røysi, Oddvar 2013 31, 114, 161
Røysi, Oddvar 2016 117b
Røysi, Oddvar 2017 46
Røysi, Øystein 1999 116b
Røysum, Andrea Lidal 2012 176b
Røysum, Arthur 1998 182
Røysum, Asbjørn 1995 80
Røysum, Beate 2007 211b
Røysum, Birgitte 2012 219b
Røysum, Eivind 2009 135
Røysum, Irene 2016 135b
Røysum, Lars Johnny 2012 219b
Røysum, Malen 2008 157b
Røysum, Mona 1998 182b
Røysum, Nils A. 1998 182
Råd, Helge 2008 20b
Råd, Kjell 1994 17b
Råd, Kjell 1995 254b
Råheim, Endre 2004 238
Råheim, Håkon 1993 268b
Råheim, Håkon 1994 206
Råheim, Håkon 2017 154b
Råheim, Magnvard 1998 195b
Råheim, Magnvard 2005 186b
Råheim, Magnvard 2015 14
Råheim, Mathias 1993 269
Råheim, Mathias 1995 42, 196b
Råheim, Mathias 1996 264
Råheim, Mathias 1999 204
Råheim, Mathias 2003 7, 196b
Råheim, Mathias 2004 221
Råheim, Mathias 2008 221
Råheim, Mathias 2009 154, 223
Råheim, Mathias 2010 207
Råheim, Mathias 2011 146b, 217b
Råheim, Mathias 2012 200, 207b
Råheim, Mathias 2013 144b, 155b, 204, 211b
Råheim, Mathias 2014 13, 176b, 208, 215b
Råheim, Mathias 2015 214, 221b, 230b
Råheim, Mathias 2016 105b, 219, 226
Råheim, Mathias 2017 193, 198b
Råheim, Oddmund 2014 90
Råsberg, Atle 2015 233b
Råsberg, Kristin Sagerøy 2015 154b
Råsberg, Oddvar 2008 136b
Råsberg, Sven Ove 2012 160
Råum, Bjørn 2000 45b
Råum, Kåre Olav 2008 169
S
S
S
S
Sabanovic, Senea 2015 220b
Sabanovic, Senea 2016 225b
Sabanovic, Senea 2017 197b
Sadorge, Emmanuel 2002 170b
Sagabråten, Avidja Nielsen 2011 85b
Sagabråten, Mathilde Nielsen 2011 85b
Sagabråten, Øystein 2011 57, 85, 187
Sage, Una Marie 2003 173b
Sagebakken, Svein 2011 227
Sagebø, Magnhild 2015 134b
Sagebø, Magnhild 2017 68b
Sagebø, Marita 1996 14b
Sagemo, Jonas 2009 166b
Sagen, Anette 2004 30b
Sagen, Anette 2006 35
Sagen, Ole 2000 155b
Sagen, Ole 2012 96b
Sagen, Rolf 2014 233
Sagen, Sigfrid 2000 155b
Sagen, Åge 2012 184
Sagerik, Svein 2002 54b
Sagerud, Kent Andrè 2015 111b
Sagerøy, Kjetil 2017 166b
Sagevik, Frode 1996 14
Sagevik, Petra 1995 37b
Sagevik, Stian André 2008 156b
Saglien, Daniel 2007 143
Saglien, Idar André 2007 143
Saglien, Susanne 2007 143
Saglien, Svein Erik 2007 143
Sagmo, Kristoffer Osland 2009 39b
Sagosen, Hildegunn 2003 88b
Sagvold, Lars 1996 258
Saijonmaa, Arja 1995 203
Sakata, Naoko 2013 145
Saki, Turid 1999 203
Salamonsen, Øystein 2012 163
Salbu, Alf 2000 173b
Salbu, Anne-Lise 2011 112
Salbu, Bernt 1998 72b
Salbu, Brita 2007 143
Salbu, Frank 2011 112b
Salbu, Kim André 2015 136
Salbu, Mari Dale 2017 102b
Salbu, Signe Øvrebotten 2015 136b
Salbu, Ådne 2000 173b
Salmonsen, Mads 2011 110
Salmoràn, Paola 35b
Salt, Jeanett Lundekvam 2008 102b
Salte, Ragnar 2004 170
Saltkjel, Finn Gunnar 2005 242b
Saltkjel, Mari 2008 13b
Saltkjel, Mari 2011 231
Saltkjel, Mari 2014 128b
Saltskår, Frode 2002 96b
Saltskår, Frode 2015 91b
Saltskår, Linda 2014 122b
Saltskår, Lise 2015 91
Salvesen, Bjørn 2015 179b
Salvesen, Per Harald 2015 239
Salveson, Berit 2008 165
Salveson, Sigmund 2006 20
Sambuu, Puravjav 1994 141b
Samdal, Bjarnhild 2008 16b
Samdal, Brigt 2002 66b
Samdal, Brigt 2005 256
Samdal, Brigt 2006 29, 105
Samdal, Brigt 2008 43, 101b
Samdal, Brigt 2009 120b
Samdal, Brigt Olav 2017 117
Samdal, Svein Tore 2006 115
Samdal, Svein Tore 2016 260
Samland, Bjarnhild 2012 111
Samland, Gjertrud 2012 142
Samland, Gjertrud 2015 72b
Samnøy, Øyvind 2006 191
Samuelsen, Helge 2005 65b
Samuelsen, Kari 1995 52
Samuelsen, Tine Marie 1995 52b
Samuelsen, Vebjørn 2004 21b
Samuelsen, Vidar 2013 30b, 148
Sandal, Anette 2003 237b
Sandal, Anny 1996 38
Sandal, Arve 2001 147
Sandal, Arve 2005 35b
Sandal, Arve 2006 58b
Sandal, Arve 2008 229
Sandal, Arve 2009 124
Sandal, Arve 2011 231
Sandal, Aslaug 2009 228b
Sandal, Benedicte 1996 41(42b)
Sandal, Bjarte 1996 38
Sandal, Erik 2012 175
Sandal, Geir 2017 163b
Sandal, Grethe 2000 99
Sandal, Gunnhild 2013 180b
Sandal, Harald 2005 109b
Sandal, Håvard 1996 38
Sandal, Håvard 1998 120b
Sandal, Jakob André 2013 45
Sandal, Jakob André 2015 220b
Sandal, Jakob André 2016 225b
Sandal, Jakob André 2017 197b
Sandal, Jan H. 1995 78b
Sandal, Joakim 2012 153b
Sandal, Joakim 2017 163b
Sandal, Johannes 1997 207b
Sandal, John 2003 183b
Sandal, Kjersti 2001 211
Sandal, Kjersti 2004 27, 155b
Sandal, Kjersti 2007 135
Sandal, Knut L. 2005 219
Sandal, Knut L. 2007 46
Sandal, Kristin 2007 189b
Sandal, Kristin 2008 28b, 173b
Sandal, Kristin 2011 161b
Sandal, Kristin 2013 221b
Sandal, Moses 1998 123
Sandal, Nils R. 1993 90b, 176(174b)
Sandal, Nils R. 1994 37, 202b
Sandal, Nils R. 1995 5, 72b, 78b, 159b
Sandal, Nils R. 1996 249, 159
Sandal, Nils R. 1997 68
Sandal, Nils R. 1998 159
Sandal, Nils R. 1999 7, 54, 155b, 204, 206b
Sandal, Nils R. 2000 82, 159
Sandal, Nils R. 2001 13, 75, 137b, 251
Sandal, Nils R. 2002 185, 247, 152, 141
Sandal, Nils R. 2002 5
Sandal, Nils R. 2003 7, 11b, 14, 27, 141, 189, 196b, 233b, 255
Sandal, Nils R. 2004 66b, 146
Sandal, Nils R. 2005 89b, 142, 177, 195b, 198b
Sandal, Nils R. 2006 29, 42b, 94, 128, 140, 194b, 213b, 214, 250b, 253(254b), 256
Sandal, Nils R. 2007 7, 70b, 75, 84b, 188b, 189, 223
Sandal, Nils R. 2008 28, 50, 147, 161, 196b, 221
Sandal, Nils R. 2009 45, 179b, 223, 224b
Sandal, Nils R. 2010 70b, 102b, 201, 207
Sandal, Nils R. 2011 62, 84b, 146
Sandal, Nina 1998 66b
Sandal, Norvald 1994 100
Sandal, Olav 1997 207b
Sandal, Per 1993 56
Sandal, Per 1994 102b
Sandal, Ragnar 1995 229
Sandal, Reidar 1993 31, 53, 61b, 91, 231
Sandal, Reidar 1995 7, 78b, 261b
Sandal, Reidar 1996 38b, 230b, 231, 249
Sandal, Reidar 1997 202b
Sandal, Reidar 1998 55, 118
Sandal, Reidar 2000 127, 202, 264
Sandal, Reidar 2001 197b, 200
Sandal, Reidar 2005 188
Sandal, Reidar 2008 84b, 220
Sandal, Reidar 2015 185b
Sandal, Sigvard 1996 214
Sandal, Steinar 1995 52
Sandal, Ståle 2006 23
Sandal, Ståle 2008 226b
Sandal, Svein Ottar 1999 195
Sandal, Svein Ottar 1999 71
Sandal, Svein Ottar 2003 196
Sandal, Svein Ottar 2005 189b
Sandal, Svein Ottar 2008 221
Sandal, Svein Ottar 2009 223
Sandal, Svein Ottar 2010 207
Sandal, Svein Ottar 2017 24b
Sandal, Vidar 1995 238
Sandal, Wilhelm 1998 42
Sandal, Wilhelm 2006 39b
Sandal, Wilhelm Edvard 2008 219b
Sandberg, Per 2008 177b
Sandberg, Sigri 2015 238
Sandberg, Susann 2011 73b
Sandbråten, Kjetil 2014 37
Sande, Anne 1995 63b
Sande, Anne Mari Hole 2008 202b
Sande, Bjørn Skanke 1995 127
Sande, Eivind 1995 102b
Sande, Elin 2012 8
Sande, Elisabeth 2015 34b
Sande, Erling 2005 188b
Sande, Erling 2008 220
Sande, Erling 2009 154b, 223b
Sande, Erling 2010 163b, 2010 207
Sande, Erling 2011 115b, 215b
Sande, Erling 2012 205b
Sande, Erling 2013 21
Sande, Gunn 2009 205b
Sande, Gunn Karin 2015 220b
Sande, Gunn Karin 2016 225b
Sande, Gunn Karin 2017 197b
Sande, Gunnhild 2017 167
Sande, Hans 2008 228
Sande, Hans 2011 231
Sande, Hans 2012 185, 218, 220
Sande, Hans 2013 228
Sande, Hans 2015 135b
Sande, Hans 2016 239
Sande, Hans Svein 1996 120b
Sande, Hilde 1998 146b
Sande, Ingeborg 1994 75b
Sande, Ingrid 2013 147b
Sande, Jakob 1994 163
Sande, Jakob 1995 242, 264
Sande, Jakob 1996 249
Sande, Jakob 1997 134, 174, 229
Sande, Jakob 1998 50, 112
Sande, Jakob 1999 62, 80, 253
Sande, Jakob 2000 40, 74, 175
Sande, Jakob 2002 238
Sande, Jakob 2003 70
Sande, Jakob 2004 33, 36, 71
Sande, Jakob 2005 30, 213
Sande, Jakob 2006 10, 51, 72, 183, 212b, 219, 256
Sande, Jakob 2007 5, 61, 115
Sande, Jakob 2008 228
Sande, Jakob 2010 217
Sande, Jarle 1994 19b
Sande, Joachim 1994 132b
Sande, Joar 1996 109
Sande, Johanne Aaberge 2005 113
Sande, Knut 2011 21
Sande, Knut 2015 163
Sande, Kristine 1994 132b
Sande, Linda 2010 55
Sande, Magni 2000 160
Sande, Magnus 2006 43
Sande, Martin 2006 172b
Sande, Monica 2016 115
Sande, Nils Kjetil 2009 173b
Sande, Oddgeir 2013 173
Sande, Olav 1993 63b
Sande, Olav 1994 123
Sande, Olav 1995 176
Sande, Olav 2000 6, 134, 173
Sande, Olav 2004 242
Sande, Ole Jakob 2006 172b
Sande, Ole-Arvid 2010 135b
Sande, Ole-Jakob 2010 135b
Sande, Oskar 2003 54b
Sande, Petter Asp 2015 53b
Sande, Ragnar 1997 87b
Sande, Rolf 1993 129
Sande, Rolf 2011 121
Sande, Sigrid 1998 27b
Sande, Sigurd 1995 64, 251
Sande, Sigurd 1997 106
Sande, Silje 1997 61b
Sande, Siri 2005 30
Sande, Solveig B. 2009 181b
Sande, Solveig Berstad 1994 245
Sande, Solveig Berstad 2000 189
Sande, Solveig Berstad 2005 217
Sande, Solveig Berstad 2010 186
Sande, Thoralf 1995 259
Sande, Torstein 2000 29
Sande, Veronica Ramfjord 2001 230b
Sande, Vetle 2007 135
Sandell, Anja 2010 110b
Sandemose, Amalie 1994 141b
Sandemose, Snorre 1994 255
Sanden, Arne 2008 150b, 211
Sanden, Arne 2009 174, 196b, 201, 214
Sanden, Arne 2010 19, 72, 103, 164b, 202
Sanden, Arne 2015 117
Sanden, Cato 2002 153
Sanden, Karianne Molland 2017 62b
Sanden, Kjell Inge 2014 18, 22
Sanden, Margaret Molland 2010 101b
Sanden, Margaret Molland 2013 170b
Sanden, Svein 2016 82
Sanden, Torunn Takle 1996 110b
Sandene, Steffen 1994 245
Sandene, Steffen 2009 89b
Sandgren, Marit 2013 223b
Sandkleven, Thorbjørn 2009 248
Sandnes, Adrian 2002 92b
Sandnes, Arne 1998 115
Sandnes, Bjørg 1998 115b
Sandnes, Catrin Hestetun 1995 237b
Sandnes, Einar 1994 22b
Sandnes, Inger 2017 96b
Sandnes, Ingvill 1998 115b
Sandnes, Kjell 2006 58b
Sandnes, Knut 1995 169b
Sandnes, Knut 2009 193b
Sandnes, Kristian 2006 68
Sandnes, Kristine 2009 193b
Sandnes, Ludvik 1994 245
Sandnes, Steinar 2017 96b, 208
Sandnes, Stig-Ove 2015 257
Sandnes, Svein-Olav 2008 228
Sandnes, Ørjan 2006 131b
Sandnes, Ørjan 2010 150
Sandnes, Ørjan 2016 234
Sandsmark, Bjørn 1998 231
Sandstrøm, Birgitha 2007 135
Sandstrøm, Emilie Johanne 2009 175b
Sandstrøm, Johanna 2009 175b
Sandstø, Arne 2001 152
Sandsund, Torkil 2013 156b
Sandsund, Torkil 2014 224
Sandsund, Torkil 2016 78
Sandtrøen, Kari 1999 37b
Sandve, Liv Kjersti 2003 220b
Sandven, Einar 2008 106
Sandvik, Alf 2005 30
Sandvik, Astrid 1996 45b
Sandvik, Berit 1995 26
Sandvik, Bernt Rikard 1999 6, 116
Sandvik, Bjarne 2016 37b
Sandvik, Dag 2011 61
Sandvik, Emilie 2017 21b
Sandvik, Evald 2017 21
Sandvik, Harald 2007 37
Sandvik, Hermund 2001 254
Sandvik, Hilde 2012 90
Sandvik, Ingeborg _Bella_ 1998 115b
Sandvik, Ingrid Krakhella 1996 45b
Sandvik, Ingrid Navelsaker 2014 179b
Sandvik, Ingunn 2009 114
Sandvik, Ingunn Marie H. 2002 138
Sandvik, Jarle 39
Sandvik, Jon 1996 150
Sandvik, Judith 1994 70b
Sandvik, Jørgen 2007 90
Sandvik, Jørgen 2010 117
Sandvik, Kjell 1995 26
Sandvik, Kjell 2002 134
Sandvik, Kjersti Krakhella 1996 45
Sandvik, Knut Helge 1996 82b
Sandvik, Kåre 2000 72
Sandvik, Kåre 2001 70
Sandvik, Linda 1995 26b
Sandvik, Maria 2001 254b
Sandvik, Peder 2001 124b
Sandvik, Peder O. 2000 80b
Sandvik, Robert 1995 183
Sandvik, Rolf André 2016 121
Sandvik, Steffen 2008 39b
Sandvik, Stian 79
Sandvik, Stine 2010 170b
Sandvik, Svein Arne 2016 202
Sandvik, Sølvi Fredheim 1996 37
Sandvik, Veronica 2008 41b
Sandvik, Vibeke 2000 109
Sandviknes Reidar 2000 80
Sandviknes, Janne-Britt 2009 206
Sandviknes, Reidar 2011 35
Sandvin, Evald 2014 175b
Sandvin, Minny 2014 175b
Sandvoll, Arne 2010 176b
Sandvoll, Brita 2010 176b
Sandøy, Andreas 2009 152b
Sandøy, Jostein 1996 78b
Sandøy, Jostein 2006 79b
Sandøy, Karl 2003 75b
Sandøy, Kjell 1998 113
Sandøy, Marianne 2004 155
Sandøy, Marianne 2014 78b
Sandøy, Odd Einar 2007 171b
Sandøy, Reidar 2007 171b
Sandøy, Vidar 2005 65
Sandøy, Wenche 2003 117b
Sandøy, Øystein 2016 14b
Sanne-Gundersen, Rolf 1994 93, 188
Sanne-Gundersen, Rolf 1997 29
Sanne-Gundersen, Rolf 2001 18
Sanne-Gundersen, Rolf 2005 256
Sanne-Gundersen, Rolf 2006 177
Sanne-Gundersen, Rolf 2010 191b
Sanne-Gundersen, Rolf 2011 169b, 181
Sanner, Jan Tore 2013 174b
Sanner, Jan Tore 2014 85
Sanner, Jan Tore 2017 185, 189
Santistevan, Håkon 2014 62
Sara, Ali 2008 170b
Saracevic, Tarik 2005 224b
Sarasva, Nalen 2012 78b
Saunders, George 2008 228
Saunders, Todd 2006 239(240b)
Saur, Guro 2014 79b
Saure, Svein 2002 245b
Savland, Camilla Elisa 2014 135
Savland, Nina 2002 158b
Savland, Nina 2006 256
Savland, Torill Reiakvam 1993 106b
Savland, Vegard 1996 100b
Schaathun, Inge Olav 1998 196
Schamp, Apo 2016 150b
Schanke, Tom A. 1993 228
Schaug, Nils 1994 64
Scheel, Ane 2010 135b
Schei, Bente-Helen 2014 232
Schei, Cathrine 2008 158
Schei, Helge 1995 20, 252
Schei, Helge 2004 25
Schei, Kristin 2005 153b
Schei, Nikolai 2009 224
Schei, Odd 2008 107
Schei, Oddbjørn 1995 31
Scheie, Arne 2012 22
Schein, Carsten 2009 126
Schelderup, Thorleif 2005 83
Schilling, Cecilie 1994 17
Schipper, Job 2014 24
Schjølberg, Fritz 2013 229
Schmidt, Kjell Sindre 2013 103
Schmidt, Siv Kjersti 2013 103
Schmoecker, Jannicke 2005 108
Schnitler, Balthazar 2009 71
Schreuder, Hans 2003 226
Schulerud, Ingrid 2009 90
Schult, Laila 1998 256
Schult, Laila 2007 149
Schult, Laila 2009 156
Schult, Lalia 1996 264
Schultz, Mirjam 2012 21b
Schulze, Eirik 2017 181b
Schumacher, Jan 2004 92
Schwartze, Per 2010 23
Schüttke, Hans Joachim 2011 229
Schütz, Kim 2007 210b
Schøll, Finn 2009 120
Schöne, Anja 2014 169
Schöne, Thomas 2014 169
Schøtt-Pedersen, Karl-Eirik 1997 136, 179b
Schøtt-Pedersen, Karl-Erik 1998 211b, 226
Schøyen, Lilly 2000 161
Scott, Jimmy 2002 117
Seeberg, Sverre 2004 30
Seeberg, Sverre 2006 20b
Sefland, Odd 1994 153
Sefland, Øystein 1999 71
Segerström, Mikael 2000 154
Seglem, Karl 1993 211
Seglem, Karl 1994 159
Seglem, Karl 1995 171
Seglem, Karl 1996 231
Seglem, Karl 1998 126b
Seglem, Karl 1999 141
Seglem, Karl 2000 250
Seglem, Karl 2002 127
Seglem, Karl 2004 111b, 204
Seglem, Karl 2005 166
Seglem, Karl 2010 219
Seglem, Karl 2013 225, 226b, 228
Seglem, Karl 2014 229, 230
Seglem, Karl 2015 236
Seglem, Karl 2016 237
Seglem, Karl 2017 207
Segrov, Helge 2002 264
Segrov, Helge 2003 189
Segrov, Helge 2006 246b
Segtnan, Erlend 2008 153
Segtnan, Torill 2017 189
Seidel, Marcus 2001 163
Seielstad, Vidar 1993 269
Seierstad, Jorun Karoline 1997 155b
Seifert, Lucas 2012 174
Seiler, Andrea 2008 182b
Seiler, Anna 2004 177b
Seim, Anders jr, 2009 98
Seim, Arne Harry 2008 226b
Seim, Arne Harry 2015 187b
Seim, Gry 2004 63b
Seim, Gry 2005 129
Seim, Gunnar 2012 193b
Seim, Harald 1998 197
Seim, Harald 2014 232
Seim, Henriette 1995 77b
Seim, Herdis 2001 63b
Seim, Herdis 2009 99b
Seim, Jorunn 1995 233b
Seim, Lars Håkon 2008 174
Seim, Snorre 1994 130b
Seim, Synnøve 2001 105
Seim, Trond Espen 2015 237
Seim, Øyvind 2009 114b
Seime, Bente 2014 101
Seime, Einar 1996 173
Seime, Martin 2009 22
Seime, Ragnar 1997 27
Seip, Hans Kr. 2009 224
Sekkingstad, Casper 2015 57b
Seland, Per Holt 2000 235b
Sele, Katrine 2001 124, 246b
Sele, Katrine 2002 94
Sele, Katrine 2003 148
Sele, Katrine 2004 52, 110b, 218
Sele, Katrine 2005 219
Sele, Katrine 2006 225b
Sele, Katrine 2007 37b, 236
Sele, Katrine 2008 89
Sele, Katrine 2012 90
Sele, Katrine 2013 228
Sele, Katrine 2017 205b, 208
Sele, Olai 2007 37b
Sele, Sigurd 2017 202b
Selin, Lina 2002 131b
Selje, Katrine 2000 77, 256b
Seljen, Hildegunn 2008 194
Seljen, Lise Marie 2011 100b
Seljeset, Andreas Nordang 2008 60b
Seljeset, Anne Bråten 1998 205b
Seljeset, Elling 1995 150b
Seljeset, Elling 1996 186
Seljeset, Jan Kåre 2009 83b
Seljeset, Kristoffer 2000 68
Seljeset, Norunn Britt Rygg 2009 99b
Seljeset, Odd Tore 2000 96b
Seljeset, Ola Inge 2014 144b
Seljeset, Olav Rune 1995 17
Seljeset, Olav Rune 2013 66
Seljeset, Pål 2000 96b
Seljeseth, Anette 2002 5, 69b
Seljeseth, Anette 2013 126b
Seljeseth, Ann-Mari 1999 5, 31
Seljeseth, Anne 1997 104b
Seljeseth, Annette 2005 93
Seljeseth, Berit 2007 203
Seljeseth, Rolf _Tullen_ 1996 211
Seljeseth, Rolf _Tullen_ 1999 7, 126b, 226b
Seljeseth, Rolf _Tullen_ 2001 153
Seljeseth, Sverre 1995 229
Seljeseth, Sverre 1999 14b
Seljeseth, Sverre 2007 159
Seljestokken, Nina 2009 59b
Seljestokken, Torleif 2009 59b
Seljesæter, Heidi 1997 103b
Seljesæter, Åshild Kjelstad 2000 87b
Selland, Stein Helge 1995 72
Selland, Stein Helge 2016 82b
Selle, Anne Berit 1999 162b
Sellevold, Frank 1997 195b
Sellevold, Ingerid 2014 14
Sellevoll, Claus 2008 186b
Sellevoll, Claus 2013 218
Sellevoll, Claus 2014 222b
Sellevoll, Claus 2017 202b
Sellevoll, Therese 2009 78b
Sellevåg, Magne 2000 140b
Selliseth, John 2006 67
Selmer, Kristin Marie 2015 27b
Selnes, Evy 2000 41(42b)
Selnes, Trygve 2002 208b
Selseng, Berit 2007 223
Selseng, Håvard 1997 54b
Selseng, Håvard 1999 54
Selseng, Oddvar 2010 10b
Selseng, Oddvar 2015 10
Selseng, Per Sigve 2008 126b
Selseng, Torbjørn 2008 39b
Selstad, Alf 2004 112b
Selstad, Hans Petter 2004 112b
Selstad, Hans Petter 2013 27b
Selstad, Hans Petter 2016 27
Selstad, Harald 2004 112b
Selstad, Tor 2004 112b
Seltzer, Thomas 2009 20
Selvik, Bente Nymoen 2015 26
Selvik, Espen 2005 208
Selvik, Espen 2012 195b
Selvik, Gunnar 2003 249
Selvik, Harald Nymoen 2015 26b
Selvik, Håkon Nymoen 2015 26b
Selvåg, Arnt 1996 255(256)b
Selås, Grunde 1996 163
Sem, Gunhild 2006 137b
Sem, Stine Voll 1999 27
Semshaug, Liv Kari Henden 2010 126b
Semshaug, Ove 1999 55b
Semshaug, Ove 2010 126b
Semstrøm, Gudlaug 2006 29
Semstrøm, Odd 1994 259
Seneviratne, Ravindra 2006 196b
Senneset, Anton 2007 72
Senneset, Idar 2002 172b
Senneset, Jostein 1993 78b
Senneset, Svein Kåre 1993 78b
Senneset, Svein Kåre 1994 221
Senneset, Svein Kåre 1995 225
Senneset, Svein Kåre 1998 256
Senneset, Svein Kåre 1999 95
Senneset, Svein Kåre 2000 202
Senneset, Svein Kåre 2002 152, 97
Senneset, Åge 2008 10
Senneset, Åge 2015 114
Senthilkumaran, Thanuja 2013 165b
Sergeev, Jurij 2014 199b
Sergeeva, Natalija 2014 199b
Settevik, Geir Olav 2009 8b
Settevik, Gunvald 1999 243
Settevik, Gustav 1999 243b
Settevik, Nils Georg 1999 40
Sevik, Per 2001 174b
Shafi, Mohammad 2001 63b
Shah, Bawl Monohar 2007 140b
Shah, Wazayat 2006 61b
Shakespeare, William 1997 174, 211
Shakespeare, William 2006 90
Shakespeare, William 2007 169
Shanker, Kan 2013 60
Shelley, Mary 2016 238
Sherpa, Ang Tshering 2006 150b
Sherpa, Jyapyang 2009 131b
Sherpa, Sonam Tshering 2006 150b
Shevchuk, Vladimir 2016 60b
Shipulin, Andrej 2013 25
Shreuder, Otto 2000 166
Shroot, Robin 2015 167
Sidr, Al-Karim 2009 174
Sie, Lars 2002 213
Sie, Lars 2007 175b
Sie, Olaf 2007 175b
Siem, Johannes 2011 99b
Siem, Ketil 2012 176
Sigdestad, Karoline 2000 58b
Sigdestad, Renate 2010 26b
Sigerland, Jon Inge 2012 219
Sigersma, Yvonne 2008 26b
Sigstad, Even 2015 45
Sigurbjörnsson, Bjarni 2008 158
Sigurdsson, Johan 2006 241
Sigurjónsson, Jóhann 2003 203
Silden, Adolf 2012 9b
Silden, Asbjørn 2008 170
Silden, Bjarne 1997 136b
Silden, Camilla Sølvberg 2012 178b
Silden, Chris Nedreberg 2009 119b
Silden, Daniel 2006 219
Silden, Gunnar 2013 106b
Silden, Idar 2016 102
Silden, Inger 2004 54
Silden, Kåre 2016 102b
Silden, Lene Vabø 2010 158b
Silden, Malvin 1995 216b
Silden, Malvin 2006 164b
Silden, Marthe 2012 178b
Silden, Ottar 1993 100, 101
Silden, Per Jørgen 2006 164b
Silden, Rigmor Haug 2013 91b
Silden, Roald 2010 90b
Silden, Roger 1996 239b
Silden, Roger B. 1999 204, 205b
Silden, Roger B. 2000 83
Silden, Roger B. 2002 203, 25
Silden, Roger B. 2003 47
Silden, Roger B. 2005 219, 256
Silden, Roger B. 2007 189b
Silden, Roger B. 2008 43, 143b, 190b, 211
Silden, Roger B. 2009 13b, 214
Silden, Roger B. 2010 17, 174b, 202
Silden, Roger B. 2011 30b, 84b
Silden, Sondre M. 2017 85b
Silden, Steven 2017 85b
Silden, Stig 2016 102
Silden, Terje 2000 38b
Silden, Tony Wik 36, 2010 90b
Silden, Torhild 2000 38
Silden, Torill 2011 129b
Silden, Veronica Nedreberg 2009 119b
Silden, Willy 1993 101b
Siljander, Lars Emil 2015 36b
Siljander, Øyvind 2015 36b
Silnes, Lars Tor 2013 27b
Silva, Laila da 2010 130b
Silva, Rosali Da 2011 107b
Sime, Robert 1994 107
Simenstad, Bjørn 2006 140
Simmerøy, Olav 1999 250, 264
Simonsen, Børre 2001 93
Simonsen, Even Asle Eide 2009 10b, 11
Simonsen, Even-Asle Eide 2010 17b
Simonsen, Jane 1997 19(20b)
Simonsen, Jørn 2016 184
Sinatra, Frank 2014 227
Sindre, Bjarte 2010 216, 217
Sindre, Bjarte 2011 228b, 231
Sindre, Bjarte 2012 220, 221
Sindre, Bjarte 2017 209
Sindre, Gunnhild 1993 207b
Sindre, Gunnhild 2001 150, 214
Sindre, Gunnhild 2007 12
Sindre, Gunnhild 2008 71
Sindre, Gyda 2007 12
Sindre, Johanne 2007 12
Sindre, Oddvin 2009 248
Sindre, Solveig 1995 245
Sindre, Solveig 2007 12
Sindre, Svein 2004 109
Sindre, Svein 2007 12b
Sindre, Svein 2008 71b, 230
Singer jr., William Henry 2008 84
Singer, Anna 1999 212
Singer, Anna 2013 12
Singer, William 1999 212
Singer, William H. 2011 171
Singer, William Henry 2013 12
Singer, William Henry jr. 2014 125
Sinjarheim, Kaare 1996 148b
Sinkocic, Samir 1994 258
Sirnes, Elena 2007 109b
Sirnes, Elena 2008 101b
Sisi, Zhang 2003 148b
Sitarz, Paulina 2013 194b
Sitotaw, Alemayeh 2000 127
Sitter, Inger 2004 58
Sivertsen, Børge 1995 109
Sivertsen, Børge 135
Sivertsen, Halvdan 2005 219
Sivertsen, Kenneth 2007 31
Sivertsen, Martin 1995 174b
Sivertsen, Øyvind 1995 174b
Sivle, Per 2004 5, 21
Sivle, Per 2007 93
Sjurgard, Rune 2008 45
Sjursen, Heidi 1995 144
Sjursen, Stian 1997 239b
Sjursen, Stian 2009 234
Sjursen, Stian 2014 230b
Sjursen, Stian 2015 188
Sjursæther, Trine Lise 1998 212b
Sjuve, Anette 2001 231
Sjuve, Hans Jørgen 1994 192
Sjøgren, Anna 1998 36b
Sjøholm, Kristina 2008 13b
Sjøholt, Randi Marie 2009 51
Sjøholt, Randi Marie 2016 121
Sjøli, Dag Rune 2008 50b
Sjølie, Christer 2008 50b
Sjølie, Christer 2010 117b
Sjølie, Dag Rune 2010 117b
Sjøthun, Bjarne 2007 49
Sjøtun, Dan 2001 26
Sjøtun, Johan 2001 16b
Sjøtun, Kirsten 2002 41b
Sjøtun, Kjersti 2003 75
Sjøvegan, Egil 1993 12
Sjøvoll, Elmer 2017 179
Sjøvoll, Even André 2006 119b
Sjøvoll, Ola 2013 42b
Sjøvoll, Ola 2015 233b
Sjåstad, Anders C. 1993 78
Sjåstad, Kjell Inge 2000 83b
Sjåstad, Kurt 2016 42
Sjåstad, Nils Per 2003 197
Sjåstad, Nils-Per 2013 142b
Sjåstad, Nils-Per 2016 42
Sjåstad, Olav 2003 26b
Sjåstad, Sigmund 2011 96
Sjåstad, Øyvind Magne 2016 42b
Sjåstad, Åge 2012 163
Skaaden, Maria 2009 138b
Skaaheim, Kjell 2002 176
Skaale, Kosom Alexsander 2017 58
Skaalrud, Arild 1996 222
Skaanes, Øyvind 1995 66b
Skaar, Gustav 2004 198
Skaar, Harald 1993 28
Skaar, Harald 1994 249
Skaar, Harald 1996 187b
Skaar, Helene 2010 78
Skaar, Jørgen 1997 147b
Skaar, Lars Ove 1995 240b
Skaar, Leif Arne 2001 137
Skaar, Magne 1994 93
Skaar, Magne 2001 29, 203
Skaar, Magne 2002 11
Skaar, Magne 2004 190
Skaar, Marie 1995 240b
Skaar, Marie 1996 187b
Skaar, Nils 2001 47b
Skaar, Odd 1994 217
Skaar, Odd 1999 137
Skaar, Ragni Hembre 1993 93
Skaar., Kjell 2011 91
Skaare, Kristin 2005 143b
Skaasheim, Bekka 2014 51
Skaasheim, Rebekka 2017 123b
Skaasheim, Synnøve 2017 123b
Skadal, Anne-Hilde 1997 113b
Skadal, Stein Ove 1999 5, 59b
Skaflestad, Karoline 2004 87b
Skaflestad, Knut 1994 20
Skaflestad, Reidun 2009 82b
Skage, Halldis 2007 115
Skagen, Geir 1998 232
Skagen, Jonn 2016 191b
Skagen, Silje 2008 158b
Skaggs, Ricky 2005 143
Skar, Roald 2015 149
Skarestad, Oddvar 1994 255b
Skaret, Finn Roald 2009 230b
Skaret, Geir 2011 42
Skarsbø, Anette 2016 238
Skarsbø, Erna Underdal 2017 123b
Skarsbø, Sigbjørn 2017 123b
Skarstad, Torunn 2003 101b
Skarstein, Anton 2006 20
Skarstein, Asbjørg H. 2003 107b
Skarstein, Helga 2001 262b
Skarstein, Mari 2001 262b
Skarstein, Pål 2001 262b
Skarstein, Rasmus P. 2001 262b
Skarstein, Sigrid Egdetveit 2001 262b
Skarstein, Tore 2004 138b
Skarstein, Tore 2004 161
Skartun, Eli Anne 2002 226b
Skartun, Emil Røysum 2007 159
Skartun, Jarle 1993 269
Skartun, Jarle 1994 16b
Skartun, Jarle 1994 29, 41b, 259
Skartun, Jarle 1996 249
Skartun, Jarle 1997 227
Skartun, Jarle 1998 196, 249
Skartun, Jarle 2000 12, 230
Skartun, Jarle 2001 186b
Skartun, Jarle 2002 226
Skartun, Jarle 2004 117
Skartun, Jarle 2008 221
Skartun, Jarle 2009 223
Skartun, Jarle 2010 207
Skartun, Jermund 2006 51
Skarvatun, Tora 1999 259b
Skarvøy, Karstein 2017 60
Skau, Lars Tore 2016 235
Skaug, Terje 2013 228, 229
Skaug, Terje 2014 233
Skaug, Terje 2015 239
Skauge, Øystein 1994 21b, 74b
Skauge, Øystein 1995 172b
Skauge, Øystein 1997 62
Skavøy, Einar 2004 5, 90b
Skavøy, Osvald 2004 161
Skavøy, Tordis 2002 117
Skavøypoll, Lea Gravdal 2008 95b
Skavøypoll, Magnus Gravdal 2008 95b
Skeide, Are Liljedahl 2016 209b
Skeide, Bente Resaland 2011 108b
Skeide, Frode 2004 24
Skeide, Frode 2005 186b
Skeide, Frode 2016 73
Skeide, Gøril 2008 74b
Skeide, Olav 2011 108b
Skeim, Kjartan 2001 90b
Skeistrand, Anders 2007 198
Skeistrand, Bergit 1995 160b
Skeistrand, Bergit 2007 198b
Skeistrand, Berit 2007 198
Skeistrand, Inge-Bjørn 2007 198
Skeistrand, Peder 2007 198
Skeistrand, Roy-Terje 2007 198
Skibenes, Hans 2010 71b
Skibenes, Håvard 2002 75
Skilbrei, Arne 1994 245
Skilbrei, Bente 1999 255(256b)
Skilbrei, Bente 2005 105
Skilbrei, Henning 2017 25
Skilbrei, Magnar 1995 264
Skilbrei, Per 1995 53
Skilbrei, Stein Ove 2011 70b
Skildheim, Albert 1995 182
Skildheim, Albert 2011 23b
Skildheim, Magnus 1998 200b
Skildheim, Magnus 2000 13b
Skildheim, Magnus 2002 154
Skildheim, Magnus 2004 120b
Skildheim, Magnus 2005 114b
Skildheim, Magnus 2006 219
Skildheim, Magnus 2007 135
Skildheim, Magnus 2010 90b
Skildheim, Magnus 2014 123b
Skinlo, Bjørg 1994 38
Skinlo, Bjørg 1994 39b
Skinlo, Bjørg 2003 213b
Skinlo, Jakob 2002 241b
Skinlo, Janne 1994 39b, 100
Skinlo, Margit 2002 241b
Skinlo, Marit 2004 103
Skinlo, Olav 1994 100
Skinlo, Olav 1996 204
Skinlo, Ruben 2011 91b
Skinlo, Signe 2002 241b
Skinlo, Signe 2004 103b
Skintveit, Helge 1996 19b
Skipenes, Egil 2009 139b
Skipenes, Sigdis 1997 15b
Skipnes, Kolbjørn 1997 216
Skivenes, Ida 2013 228
Skjelbred, Brit 2002 90
Skjelbred, Henriette 2006 149
Skjelbred, Mats Åsnes 2008 39b
Skjeldal, Gudmund 2016 238
Skjeldal, Kristen 2002 124
Skjeldal, Kristen 2004 26
Skjelde, Atle 2010 217
Skjeldestad, Aslaug 2007 27
Skjeldestad, Astrid 2009 228b
Skjeldestad, Eirik 1994 41b
Skjeldestad, Rita 1995 199
Skjeldestad, Rita 2009 152
Skjeldestad, Rita 61b
Skjeldestad, Terje 1997 133, 224
Skjeldestad, Terje 1999 117
Skjeldestad, Terje 2004 27
Skjeldestad, Terje 2005 93
Skjeldestad, Terje 2009 186
Skjeldestad, Terje 2011 81
Skjeldestad, Terje 2013 33b
Skjeldestad, Terje 2015 166
Skjelfjord, Sissel 1993 29b
Skjelfjord, Sissel 1994 70
Skjelfjord, Sissel 1997 103
Skjelle, Ola 2005 15
Skjellestad, Joakim Skrede 2008 123b
Skjelten, Maren Mundal 2016 95b
Skjelvik, Harry 1997 18b
Skjemstad, Silje 1998 233
Skjer, Kåre 1994 220b
Skjerdal, Astrid 2010 181b
Skjerdal, Bengt Erlend 2011 199
Skjerdal, Birger 2004 121
Skjerdal, Borgny 2004 121
Skjerdal, Borgny 2007 232
Skjerdal, Daniel 2001 257b
Skjerdal, Daniel 2007 220
Skjerdal, Daniel 2016 111
Skjerdal, Evelyn 2007 35
Skjerdal, Evelyn 2016 111
Skjerdal, Hallgrim 1995 117
Skjerdal, Jens 2007 35, 220
Skjerdal, Jens 2016 111b
Skjerdal, Jon 2005 199
Skjerdal, Jon 2010 187
Skjerdal, Jon 2012 190b
Skjerdal, Kjellaug 1998 37b
Skjerdal, Lena 2009 237
Skjerdal, Magne 2007 232
Skjerdal, Oddbjørg 1998 37b
Skjerdal, Olav 2004 185
Skjerdal, Reidar 2004 50b
Skjerdal, Sissel 2007 115
Skjerdal, Steinulf 2017 69
Skjerdal, Svein 1999 219
Skjerdal, Svein 2003 149b
Skjerdal, Svein 2008 46
Skjerping, Odd Magne 2009 203
Skjerping, Vibeke 2000 251
Skjerstad, Tron 2003 167
Skjerven, Edvin 2013 74b
Skjerven, Eivind 1998 249
Skjerven, Eivind 2013 65b
Skjerven, Frode 2007 10
Skjerven, Ingebjørg 2011 27
Skjerven, Jan Inge 2006 35
Skjerven, Jeanette 2006 35b
Skjerven, Kåre Egil 2012 189b
Skjerven, Kåre Egil 2014 191
Skjerven, Magnus 2007 10b
Skjerven, Nils Arne 2004 40b
Skjerven, Nils H. 2016 109b
Skjerven, Nina Karin Heggestad 2007 10
Skjerven, Olav 2006 170b
Skjerven, Olav 2008 228
Skjerven, Solveig 2011 64
Skjerven, Tarjei 2007 10b
Skjerven, Tommy 1995 205
Skjerven, Tommy 2002 227, 264
Skjerven, Tommy 2013 254
Skjerven, Tommy 2014 254
Skjerven, Tommy 2015 256
Skjerven, Tommy 2016 65b, 248
Skjerven, Tommy 2017 215
Skjerven, Trygve 2017 166b
Skjervheim, Lars 1995 171
Skjolden, Helga 1998 196
Skjolden, Helga 2003 173b
Skjolden, Konrad 1998 196
Skjolden, Marit Alexandersson 2007 209
Skjoldvær, Ingrid 2016 29
Skjælaaen, Torbjørn 2014 153b
Skjæret, Britt 2004 167
Skjæret, Mathilde 2012 37b
Skjæret, Ole Kristian 2008 15b
Skjærli, Harald 2012 52b
Skjærli, Svein 2011 15
Skjærstad, Robert 1994 208b
Skjæveland, Anne G. 2008 115
Skjæveland, Tore 2016 146
Skjølberg, Åse 1997 239b
Skjånes, Knut 1994 172b
Skjånes, Knut 1995 38b
Skjånes, Knut 2009 243
Sklett, Vegard 2012 40
Skodvin, Helge 2010 216
Skofterud, Vibeke 2002 79b
Skog, Cecilie 2007 99
Skog, Isak 2012 74b
Skogen, Audun 2010 114
Skogen, Kjell 2001 249
Skoghei, Knut 1994 107b
Skogheim, Arvid 1998 58
Skogheim, Dag 2001 172
Skogheim, Jakob 1998 58b
Skogle, Rebecca, Magdeli Rauset 2003 188b
Skogli, Bodil Rauset 2011 203b
Skogsberg, Vibeke 1997 12b
Skogsholm, Torild 2002 185, 255b, 32
Skogsholm, Torild 2003 189
Skogsholm, Torild 2004 139
Skogsholm, Torild 2005 158
Skogstad, Anton 2009 120
Skogstad, Dina 2013 19b
Skogstad, Hallstein 2013 19
Skogstad, Henning 2013 19b
Skogstad, Henning 2015 9
Skogstad, Henning 2017 117
Skogstad, Line 2006 236b
Skomsøy, Torbjørn 2012 66b
Skonseing, Helge 2001 51
Skophamar, Jeanette 2006 39(40b)
Skorpa, Audun 2009 14b
Skorpen, Ann Kristin 2004 160
Skorpen, Heidi 1998 94b
Skorpen, Heidi 2010 149b
Skorpen, Joar 1994 252
Skorpen, Joar 1995 25b
Skorpen, Målfrid 1995 93
Skorpen, Paal 2005 137
Skorpen, Paal 2007 203
Skorve, Brede 1993 53, 201
Skorven, Henrik 2009 235
Skotte, Asbjørn 1997 148b
Skovly, Berit 1999 143b
Skovly, Bjørn 1999 143
Skovly, Bjørn 2001 48
Skovly, Bjørn 2003 249
Skovly, Bjørn 2004 41, 144b
Skovly, Bjørn 2011 200
Skovly, Bjørn 2017 126b, 127, 162b
Skovride, Camilla 2014 79b
Skovro, Tone Lin Støfring 2015 186
Skram, Aslaug 1999 60b
Skram, Aslaug 2015 241
Skram, Birgit Weel 2001 82
Skram, Charlotte 2002 228b
Skram, Dag 2001 82b
Skram, Dag 2016 156
Skram, Eva 2001 71b
Skram, Eva Weel 2005 5, 59b, 109
Skram, Eva Weel 2006 177
Skram, Eva Weel 2009 88b
Skram, Eva Weel 2010 213
Skram, Eva Weel 2011 20, 181b
Skram, Eva Weel 2014 230
Skram, Eva Weel 2015 236
Skram, Eva Weel 2016 46b, 156b, 237b
Skram, Eva Weel 2017 207
Skram, Gry 2003 246b
Skram, Ida 2004 245
Skram, Kjellfird 1999 230b
Skram, Knut 1999 230b
Skram, Knut 2000 29
Skram, Knut 2005 208
Skram, Marius 1999 230b
Skram, Ørjan 1999 7, 230b
Skrede, Agnete 1998 175
Skrede, Amalie 2003 106b
Skrede, Anders 1994 178
Skrede, Anders 1997 78
Skrede, Anita Skrede 1994 147b
Skrede, Bjørg Bergheim 1995 62b
Skrede, Cathrine 2008 74b
Skrede, Erlind 2004 235b
Skrede, Jens Chr. 1994 164
Skrede, Jens Chr. 2003 235b
Skrede, Jens Chr. 2004 43
Skrede, Jim Rune 1997 132b
Skrede, Jon 2010 212b
Skrede, Jon 2014 226
Skrede, Jon Eivind 2000 56b
Skrede, Kari Laila 2002 27
Skrede, Kristi Marie 1996 215b
Skrede, Magne 1999 38b
Skrede, Malin 1993 179b
Skrede, Martin 2011 81b
Skrede, Mona 2005 198b
Skrede, Oddne 2010 149b
Skrede, Oddvar 2010 163
Skrede, Ole Johan 2008 151
Skrede, Ove Morten 1999 71
Skrede, Ove Morten 2002 75
Skrede, Petra Felde 2001 153
Skrede, Ruben 2014 51b
Skrede, Tor 2013 107
Skrede, Wilhelm 1994 224b
Skrede, Åge 2016 150
Skrenes, Anders 1994 64
Skrivervik, Anna 2001 92
Skrivervik, Anna 2005 214b
Skrivervik, Anne Berit 1993 223b
Skrivervik, Gudmund 1996 163
Skrivervik, Gudmund 1997 163
Skrivervik, Gudmund 2001 92b
Skrivervik, Gudmund 2003 167
Skrivervik, Gudmund 2005 214
Skrivervik, Gudmund 2006 157b
Skrivervik, Jan Gudmund 2001 55
Skrivervik, Ruth 1997 196
Skrivervik, Åse 1994 24b
Skrivervik, Åse 1995 255b
Skrugstad, Bjarte 1997 180
Skrøppa, Bergljot 2000 169b
Skrøppa, Jan Bjarte 2013 72
Skråmestø, Bjørn Ove 2001 119b
Skudal, Einar 1996 222
Skudal, Gudny 2010 177b
Skudalsnes, Elisabeth 2006 21b
Skudalsnes, Elisabeth 2017 224b
Skudalsnes, Klara 1998 245
Skudalsnes, Marianne 2006 21b
Skullerud, Tor Ole 2014 181
Skundberg, Grethe 2006 67b
Skurtveit, Knut 1994 224
Skurtveit, Knut 2003 130
Skurtveit, Knut 2005 225
Skurtveit, Knut 2006 218b
Skurtveit, Knut 2010 128
Skutlaberg, Jostein 2016 72, 73
Skutvik, Sandra Sofi 2016 19b
Skåden, Atle 2010 159b
Skåden, Even 2006 139
Skåden, Henriette Hatling 2015 66b
Skåden, Liv Kristin 1995 39b
Skåden, Ole 1994 206
Skåheim, Arne 2016 183
Skåheim, Kristine 2016 183
Skålbones, Jo Inge 2004 81b
Skålbones, Silje 1999 166
Skålevik, Leif 1995 161
Skår, Alice 2000 195
Skår, Else 2000 173b
Skår, Hanne Elin 2012 120
Skår, Harald 2014 164b
Skår, Idar 2011 106b
Skår, Karl 1998 126b
Skår, Kenneth 1997 106
Skår, Kjell 2006 82
Skår, Knut 2011 34b
Skår, Lars Henrik 1996 57b
Skår, Lars Henrik 2000 195
Skår, Lars Tore 2013 27b
Skår, Leif 2011 106b
Skår, Ragnhild O. Gram 2010 149b
Skår, Reidar 1994 159
Skår, Reidun 2000 41(42b)
Skår, Sofia 2017 75
Skår, Sverre 2000 120b
Skåre, Birger 2001 237
Skåre, Cedrik Fonn 2008 164b
Skåre, Harald André 2016 80
Skåre, Jonas 2009 75b
Skåre, Jørgen 1998 153
Skåre, Kristin 1994 159
Skåre, Margaret 1996 57b
Skåre, Marit 1997 226
Skåre, Nils Jørgen 2009 75b
Skårheim, Torfinn 2015 15b
Slagstad, Jon 2013 144b
Slagstad, Kjersti 2009 138b
Slagstad, Mattis 1994 241b
Slagstad, Mattis 1997 163
Sleen, Stein Helge 1997 18
Sleire, Inghild 2005 197
Sleire, Mads 30b
Slejestad, Øyvind 1999 247
Sletnes, Pål 2001 104b
Slettan, Olav Viksmo 2013 228
Slettehaug, Aud 2001 19b
Slettehaug, Aud 2003 212
Slettehaug, Aud 2006 96b
Slettehaug, Helga 1998 124b, 189
Slettehaug, Helga 2005 16b
Slettehaug, Ingunn 1993 106b
Slettehaug, Kristoffer 1996 100b
Slettehaug, Ludvig 2016 175
Slettehaug, Maria 2007 23b
Sletteland, Arnold 1997 61b
Sletteland, Erik Tobias 2017 119b
Sletteland, Oddbjørg 2014 29b
Sletteland, Solveig 2009 87b
Slettemark, Aud 2009 82b
Slettemark, Brita 1994 128
Slettemark, Britt 2009 82b
Slettemark, Jakken 1994 128b
Slettemark, Jorunn 2009 82b
Slettemark, Kjartan 1994 6, 128b
Slettemark, Kjartan 1996 161b
Slettemark, Kjartan 1997 47b
Slettemark, Kjartan 1998 112
Slettemark, Kjartan 2002 167b
Slettemark, Kjartan 2005 197b
Slettemark, Kjartan 2007 6, 57, 166b
Slettemark, Kjartan 2007 90b
Slettemark, Kjartan 2008 200b
Slettemark, Kjartan 2009 26b
Slettemark, Kjartan 2013 167
Slettemark, Kjersti 2009 82b
Slettemark, Ludvik 82b
Slettemark, Vegard 1996 161b
Slettemark, Vegard 2009 82b
Slettemark, Ørjan 1996 161b
Sletten, Reidun 1994 151
Sletteskog, Nils 2016 203
Slettevold, Aud 2004 25
Slettevold, Maren Bruflot 1999 48b
Slettevold, Maren Bruflot 2005 249b
Sletvik, Irene 2013 112b
Slinde, Arne 2000 32b
Slinde, Ellen Njøs 2011 188
Slinde, Ellen Njøs 2013 35
Slinde, Ivar 2015 159b
Slinde, Jarle Vidar 2009 8
Slinde, Kjellaug 1997 228
Slinde, Lars Kjetil 2012 42
Slinde, Lilly 2009 228b
Slinde, Magne 2007 232
Slinde, Magne 2012 170b
Slinde, Nils Magne 2010 102b
Slinde, Nils Magne 2014 103b
Slinde, Nils Magne 2015 232b
Slinde, Nils Martin 2000 261b
Slinde, Steinar 1993 237
Slinde, Svein Jarle 2009 79, 87
Slinde, Svein Ove 1997 61
Slinde, Voichita 2009 8
Slingsby, William Cecil 2013 137
Slinning, Arnfinn 1995 69, 197
Slinning, Sigbjørn 1995 21
Slomka, Malgodzania 2016 12b
Slotsvik, Kirsti 2011 15
Slotterøy, Erik 2010 97b
Slöör, Susanne 2009 234
Slåttelid, Mai-Ann 2010 56b
Slåtten, Anette Svidal 2013 161b
Slåtten, Anne 2004 6, 7, 122, 142, 206, 243
Slåtten, Anne 2005 5, 6, 33, 100, 237
Slåtten, Bjørnar 2012 66b
Slåtten, Erlend 2012 66b
Slåtten, Halvor 2012 66b
Slåtten, Ingeborg 2012 66b
Slåtten, John 2001 5, 37b
Slåtten, Kristen 2014 78b
Slåtten, Kristoffer 2002 177b
Slåtten, Ludvik 2013 34
Slåtten, Margrete 2012 66b
Slåtten, Marianne 2012 66b
Slåtten, Rannveig 2014 78b
Slåtten, Ranveig 2012 66b
Slåtten, Sanne 2012 65b
Slåtten, Solveig 2002 177b
Smaadal, Gunnar 1994 127
Smaadal, Krister 2014 78b
Smedaas, Christoffer Vighals 2009 112b
Smedegård, Birgitte 2015 32b
Smedegård, Frank Opetun 2012 182b
Smedegård, Hanne 2017 13b
Smedegård, Jens J. 1994 49, 142
Smedegård, Jens J. 1995 31
Smedegård, Peder 2003 172
Smedegård, Sunniva 2003 172b
Smedmann, Reinulf H. 1995 80
Smedvik, Wenche 2008 10
Smelror, Karine 2008 78b
Smelvær, Arild 2009 135
Smelvær, Bjarne 2005 112
Smelvær, Bjørn 2007 115
Smelvær, Britt 1999 114b
Smelvær, Britt 2005 112b
Smelvær, Lillian 1999 171
Smelvær, Margit 1994 238
Smelvær, Njål 2005 112
Smelvær, Solveig 2005 112
Smelvær, Vagn 2005 112
Smenes, Jan Vidar 2017 21b
Smirnov, Valerij 1994 258
Smith, Anna Nicole 2013 12
Smith, Connie 1999 155
Smith, David 1999 192
Smith, David 1999 6
Smith, Ditlev 1996 128
Smith, Ditlev 2006 125
Smith, Eivind 2001 54
Smith, Gabriel 2003 15
Smith, Kruse 1996 163
Smith, Percival 2000 111
Smolan, Hanne 2010 149b
Smolan, Vidar 2010 149b
Smørdal, Andor 1993 127
Smørdal, Andor 2006 83b
Smørdal, Andor 2009 53b
Smørdal, Andor 2013 37b
Smørdal, Jan Ketil 1998 114b
Smørdal, Jan Ketil 2008 91, 145b
Smørdal, Jan Ketil 2017 64b
Smørdal, Jan Kjetil 1993 73, 217b
Smørdal, Jan Kjetil 2001 97
Smørdal, Jan Kjetil 2002 45, 5, 78
Smørdal, Jan Kjetil 2003 237b
Smørdal, Jan Kjetil 2005 179
Smørdal, Jan Kjetil 2006 83
Smørdal, Jan Kjetil 2009 12
Smørdal, Jasmin 39b
Smørdal, Jasmine 1998 114
Smørdal, Jeanette 1998 114
Smørdal, Johan B. 1993 142
Smørdal, Jorunn 2013 23b
Smørdal, Madelen 2005 40b
Smørdal, Mads Inge 1997 211
Smørdal, Mads Inge 1999 171, 195, 227b
Smørdal, Mads Inge 2001 191
Smørdal, Mads Inge 2002 203
Smørdal, Mats Inge 1993 73
Smørdal, Mats Inge 2003 145
Smørdal, Olav 2002 238
Smørdal, Olav 2004 217
Smørdal, Olav 2005 256
Smørdal, Olav 2008 166b
Smørdal, Sander 2003 160b
Smørdal, Sander 2006 72
Smørdal, Sander 2008 204b
Smørdal, Sander 2009 204
Smørdal, Sander 2010 193b
Smørdal, Tone Kristin 1994 39b
Smådal, Nina Hafstad 2008 169b
Sneide, Asle 2009 8
Sneide, Christoffer Kongsvik 8
Sneide, Håvard Kongsvik 8
Snell, Paul 1993 131
Snorre Sturlason 2000 185
Snæland, Alf Vidar 2014 199
Snøan, Berit 2003 204
Snøtun, Magnus 2017 24
Sobisz, Zuzanna Elzbieta 2014 81b
Sognnes, Aslak Åm 2000 33b
Sognnes, Hege 1998 118b
Sognnes, Ingunn 2000 41(42b)
Sognnes, Ingunn Åm 2000 33
Sognnes, Ivar 2000 33
Sognnes, Kjersti 2012 115b
Sognnes, Kåre 1998 118b
Sognnes, Mathea 1997 194b, 264
Sognnes, Ole Ivar Åm 2014 46
Sognnes, Torleif 2012 160b
Sohlberg, Harald 1995 110
Soknes, Bjørn 2005 101
Soknes, Bjørn 2008 52b
Solaas, Trygve 2013 79
Solbakken, Liv 1997 139
Solbakken, Roy 1999 95
Solbakken, Roy 2004 161
Solbakken, Roy 2006 197
Solbakken, Siri Odijk 2004 81
Solbakken, Tore 2014 155
Solberg, Aleksander Reppen 1993 77
Solberg, Alfred 1999 201b
Solberg, Aud Ross 1999 103
Solberg, Aud Ross 2016 198
Solberg, Elida Helgås 2003 23b
Solberg, Elida Helgås 2004 204b
Solberg, Erna 2001 225
Solberg, Erna 2002 117
Solberg, Erna 2003 101
Solberg, Erna 2003 209
Solberg, Erna 2004 117
Solberg, Erna 2007 238
Solberg, Erna 2009 164
Solberg, Erna 2013 94b, 178
Solberg, Erna 2014 23b, 66b, 67b, 85b, 109, 112
Solberg, Erna 2017 12, 136, 173
Solberg, Harald 1996 150b
Solberg, Hjalmar 2013 94b
Solberg, Kjetil 1993 49b
Solberg, Knut 2001 75
Solberg, Knut 2006 195b
Solberg, Kristin 2017 157
Solberg, Lilli 1994 213b
Solberg, Ludvig 2012 162b
Solberg, Marit 2000 77
Solberg, Odd 2009 248
Solberg, Ole Kristian 1999 199
Solberg, Sigrun 1999 201b
Solberg, Sigyn 2005 108
Solberg, Siri 2000 219
Solberg, Stein 2002 67
Solberg, Sverre 1994 213b
Solberg, Terje 2014 61
Solberg, Thor 1999 201
Solberg, Thor 2013 228
Solberg, Tilda Helgås 2003 23b
Solberg, Trine 1995 113
Solberg, Vebjørn 2009 166b
Solbraa, Gunnar 1999 239b
Solbraa, Gunnar 2001 139
Soldal, Ingjald 2016 38b
Soleide, Rune 2017 189b
Solem, Inger E. 2006 95
Solem, Rigmor 1996 148b
Solem, Rigmor 1998 126
Solem, Rigmor 2004 165
Solemdal, Synnøve 2013 25
Solemsli, Kari 2010 19
Solend, Kjerstin 1994 123b
Solend, Kjerstin 2005 36
Solhaug, Espen Løbø 2014 61b
Solhaug, Harald 1998 226b
Solhaug, Hugo 2008 189b
Solhaug, Kenneth Magne 2004 221
Solhaug, Klara 2007 251
Solhaug, Kåre 2001 194
Solhaug, Norvald 1998 226b
Solhaug, Norvald 2007 251
Solhaug, Vegard 2012 218
Solheim-Olsen, Bengt 2011 191, 217b
Solheim-Olsen, Bengt 2012 17, 28, 29, 139, 173, 200, 207b
Solheim-Olsen, Bengt 2013 66b, 144b, 204, 211b
Solheim-Olsen, Bengt 2014 165, 208, 215b
Solheim-Olsen, Bengt 2015 59, 214
Solheim-Olsen, Bengt 2016 219
Solheim-Olsen, Bengt 2017 193
Solheim, Aage 2017 215
Solheim, Agnar 2002 252
Solheim, Alf H. 1993 193
Solheim, Anders P 2002 57b
Solheim, Anne Marie 1997 252b
Solheim, Anny-Mari H. 2008 83b, 188
Solheim, Arne 1994 170b
Solheim, Arnfinn 2007 223
Solheim, Asgeir 1996 239b
Solheim, Asgeir 1999 204, 205b
Solheim, Asgeir O. 2010 207
Solheim, Astrid Iren 2007 223
Solheim, Atle 2013 92
Solheim, Atle Sølve 2002 57b
Solheim, Audny 2002 30b
Solheim, Audun 1998 127b
Solheim, Bjørg Marit 2008 166b
Solheim, Cato 2005 37
Solheim, Christian Hjartholm 2016 126b
Solheim, Christine 2008 72b
Solheim, Christine 2013 59b
Solheim, Dag 2017 188b
Solheim, Egil 2009 148b
Solheim, Einar 2013 89
Solheim, Elin K. 2008 87b
Solheim, Elisabeth 2006 28b
Solheim, Erik 1994 209b
Solheim, Erik 1998 129
Solheim, Erik 2001 101
Solheim, Erik 2003 14
Solheim, Erik 2005 93
Solheim, Erik 2006 196
Solheim, Erik 2008 128b
Solheim, Evy 2010 197b
Solheim, Felix 2014 50b
Solheim, Finn Terje 2010 96b
Solheim, Frank 1996 108b
Solheim, Geir 1997 195b
Solheim, Geir 2014 171
Solheim, Geir Arne 2004 245
Solheim, Geir Arne 2007 201
Solheim, Gjert K. 2011 58
Solheim, Gudmund 2013 51b
Solheim, Gunn Hennie Furre 2002 35b
Solheim, Gunn Iren 2006 79b
Solheim, Helene Marie 2002 161
Solheim, Helge 1997 105b
Solheim, Henning 2008 50
Solheim, Henriette 2006 28b
Solheim, Henrik 2008 120b
Solheim, Hilde Marie 2008 41b
Solheim, Ida 2000 41b
Solheim, Ida 2003 135b
Solheim, Ida 2006 217b
Solheim, Inger 2000 27b
Solheim, Iselin 2013 175, 226
Solheim, Iselin 2016 48b
Solheim, Jan Arve 1996 93
Solheim, Jan Arve 1999 87
Solheim, Jan Geir 2011 218b
Solheim, Jan Geir 2012 100b, 200, 208b
Solheim, Jan Geir 2013 188, 204, 212b
Solheim, Jan Geir 2014 19, 85b, 89b, 208, 216b
Solheim, Jan Geir 2015 15b, 19b, 214, 222b, 232b
Solheim, Jan Geir 2016 219, 227
Solheim, Jan Geir 2017 140b, 193, 199b
Solheim, Janne Marie 2008 87b
Solheim, Jarl 1995 29b
Solheim, Johan 2005 165b
Solheim, Johan Trygve 1993 71b
Solheim, Johan Trygve 2009 188
Solheim, Johan Trygve 2012 76
Solheim, Johan Trygve 2013 96
Solheim, John 1999 12b
Solheim, Jørgen 1998 97b
Solheim, Kjell 2006 190
Solheim, Kjell 2009 131b
Solheim, Kjellfrid 2008 87b
Solheim, Liv 2012 64
Solheim, Liv Øygard 1997 199b
Solheim, Magnar 1994 19b
Solheim, Margit 1997 215b
Solheim, Marianne 2005 233
Solheim, Marion 2003 17b
Solheim, Marita 2012 64
Solheim, Mats 2011 81, 152, 251
Solheim, Nils 1996 34b
Solheim, Nils 2002 211
Solheim, Nils Petter 2009 8b
Solheim, Norleif 1993 138
Solheim, Odd 2015 201b
Solheim, Odd Bjarne 2000 239
Solheim, Oddny 2013 59
Solheim, Ola 1994 144
Solheim, Olav 1999 158b
Solheim, Ole Henning 2005 170
Solheim, Ove 2009 86
Solheim, Ove Henning 2009 152
Solheim, Ove Henning 2010 117
Solheim, Ove Henning 2016 236b
Solheim, Per 1994 144
Solheim, Per Albert 2010 96b
Solheim, Ragnar 1995 89b
Solheim, Randi 2006 109
Solheim, Rikard 1993 68
Solheim, Rikard 1997 75
Solheim, Ronny 2014 232
Solheim, Ruben Nordal 2012 90
Solheim, Ruben Nordal 2016 124
Solheim, Rune 1995 239b
Solheim, Rune 2001 156
Solheim, Rune 2014 152b
Solheim, Sigmund 2004 14b
Solheim, Sigrun 2005 208b
Solheim, Simen André 2009 178b
Solheim, Simen R. 2012 79
Solheim, Stine 1999 101b
Solheim, Svein 1994 213b
Solheim, Svein 2004 217
Solheim, Svein 2008 166b
Solheim, Sven Thomas 1999 150
Solheim, Synneva Kolle 2010 71b
Solheim, Synnøve 2017 142b
Solheim, Sølvi Ann 2002 30b
Solheim, Theodor 1994 175
Solheim, Therese Olset 2006 182b
Solheim, Thomas 2000 231
Solheim, Thomas 2002 117
Solheim, Tom Øyvind 2014 230
Solheim, Tone Elisabeth 2008 41b
Solheim, Trygve 2004 161
Solheim, Trygve 2009 142b
Solheim, Unn 1993 138b
Solheim, Yngve 2010 101
Solheim, Øyvind 1994 58
Solheim, Øyvind 1997 171
Solheim, Åge 2015 256
Solheim, Åge 2016 248
Solheimsnes, Ann-Elin 1998 123b
Solheimsnes, Anne Gunnhild 1998 123b
Solheimsnes, Arne Reidar 2006 203b
Solheimsnes, Johnny 2012 219
Solheimsnes, Jon 1998 6, 123b
Solheimsnes, Rannveig 1999 100b
Solhjell, Bård Vegar 2008 220b
Solhjell, Bård Vegar 2011 231
Solhjell, Bård Vegar 2012 113b
Solhjell, Bård Vegar 2013 46
Solhjell, Bård Vegar 2014 233
Solhjell, Bård Vegar 2017 209
Solhjell, Bård Vegard 1997 161b, 202
Solhjell, Bård Vegard 2007 7, 218b
Solibakke, Alfred 2014 233
Sollesnes, Tonje 2000 60b
Solli-Supphellen, Ingebjørg 2012 183b
Solli-Supphellen, Torstein 2012 183b
Solli, Catharina 2013 92
Solli, Jan Gunnar 2004 211(212b)
Solli, Johnny 1995 26
Solli, Kjell Arne 2004 132
Solli, Torgeir Aarnes 2004 132b
Solli, Torstein Aarnes 2004 132b
Sollid, Andrea Johnsen 2016 153b
Sollid, Arne 1996 21b
Sollid, Arne 1999 171
Sollid, Bente 1994 93
Sollid, Bente 1996 67b
Sollid, Brita 2009 99b
Sollid, Marie 2011 144
Sollien, Daniel 1993 189
Solnes, Nikolai 1997 58b
Solnes, Per 1997 58b
Solskjær, Ole Gunnar 2003 102, 145
Solskjær, Ole Gunnar 2009 124
Solskjær, Ole Gunnar 2012 12b
Solskjær, Ole Gunnar 2013 178
Solskjær, Ole Gunnar 2014 105
Solskjær, Ole-Gunnar 2008 14
Solstad, Arvid 2006 77b
Solstad, Borghild 2006 77b
Solstad, Eva 2016 131b
Solstad, Eva M. Hage, 216b
Solstad, Eva M. Hauge 2012 206b
Solstad, Eva M. Hauge 2013 210b
Solstad, Eva M. Hauge 2014 214b
Solstad, Magnhild 2016 131b
Solsvik, Agathe 2009 17b
Solsvik, Linn 2013 123b
Solsvik, Nicholas Fikse 2009 17b
Solsvik, Nora Suphellen 2012 183b
Solsvik, Veslemøy Supphellen 2012 183b
Soltvedt, Joachim 2017 181
Solum, Heggen 2008 60b
Solvang, Trygve 1996 230b
Solvang, Vidar 2014 46
Solvi, Sandra 2010 117b
Solvik-Olsen, Ketil 2017 179
Solvik, Andreas 2010 152b
Solvik, Gerd 1998 134b
Solvik, Jan 2003 207b
Solvik, Kristi 1998 203b
Solvik, Ledvin 1995 201b
Solvik, Magne 1996 247
Solvik, Marita Solheim 2008 83
Solvik, Sigfrid 2015 31b
Solvik, Vilde 1998 203b
Solvoll, Randi 1997 39
Solvoll, Sigmund 2015 187b
Solvåg, Carina E. 2014 140
Solvåg, Geir 2007 56
Solvåg, Gudfinna 1993 29b
Solvåg, Ingmar 2011 35
Solvåg, Ken Tore 1994 105b
Solvåg, Odd Arve 1994 173
Solvåg, Odd Arve 2008 195b
Solvåg, Odd Arve 2016 102
Solås, Andrea Boge 2016 206
Solås, Håkon 1993 137
Solås, Kjerstin Boge 2014 254
Solås, Kjerstin Boge 2015 256, 261b
Solås, Kjerstin Boge 2016 206b, 234, 248b
Solås, Kjerstin Boge 2017 215
Solås, Magnhild 1999 80b
Solås, Regine Boge 2016 206
Solås, Sigvald 2016 189b
Somaruga, Cornelio 1995 202
Sommer, Eva 2010 96b
Sommer, Lisbeth 2013 9
Sommero, Henning 1994 139
Sondheim, Stephen 2007 169
Songstad, Kåre 2017 67
Sonja, dronning 1993 93, 176, 182b, 186
Sonja, dronning 1994 76
Sonja, dronning 1995 202b
Sonja, dronning 1997 91b
Sonja, dronning 1999 94b, 156
Sonja, dronning 2000 99
Sonja, dronning 2002 126b, 127b, 128b, 129b, 130b
Sonja, dronning 2003 188b
Sonja, dronning 2004 66b, 142b
Sonja, dronning 2005 43, 132b, 199
Sonja, dronning 2006 119b
Sonja, dronning 2007 46b
Sonja, Dronning 2008 65b
Sonja, dronning 2009 120
Sonja, dronning 2010 133b, 186b
Sonja, dronning 2012 219
Sonja, dronning 2013 168b
Sonja, dronning 2014 22, 62, 63
Sonja, dronning 2016 30b, 67, 95
Sonja, dronning 2017 82b, 83b, 175b
Sorkmo, May Helen 2002 79
Sortevik, Arne 2002 32
Sortevik, Johan Andreas 1994 107b
Sortevik, Johan Andreas 1999 40b
Sortland, Petter 2009 66
Sortland, Petter 2012 12, 184b, 200, 208b
Sortland, Petter 2013 36b, 204, 212b, 221
Sortland, Petter 2014 33, 40, 82, 208, 216b, 226, 234b, 235b
Sortland, Petter 2015 150, 214, 222b
Sortland, Petter 2016 219, 227
Sortland, Petter 2017 121, 159, 193, 199b
Soumbounau, Nana 2003 148b
Spears, Britney 2000 132
Speight, Mike 1998 216
Speight, Mike 2000 29, 230
Spencer, Axel 1997 68
Spencer, Axel 1999 162
Sperle, Sigbjørg 1995 168b
Sperle, Sigbjørg 2004 147
Sponheim, Lars 1998 249
Sponheim, Lars 1999 51
Sponheim, Lars 2002 264
Sponheim, Lars 2003 6, 141b
Sponheim, Lars 2004 116, 208
Sponheim, Lars 2011 84
Sponheim, Lars 2017 103
Spook, Per 2009 171
Spord, Amanda 2000 227
Sporsem, Terje 2016 98
Sprakehaug, Ottar 1999 15b
Sprakehaug, Ottar 2003 16
Sprakehaug, Synnøve 1999 15
Springborn, Stefan 2008 33b
Springe, Inga 2016 34
Springsteen, Bruce 2014 191b
Spurkeland, Thor Jørgen 2008 151
Spurkeland, Thor Jørgen 2016 70b
Ssuubi, Kiwanda Godfrey 2017 162
Staalesen, Gunnar 2002 238
Staalesen, Gunnar 2006 133
Staalesen, Gunnar 2009 202
Staalesen, Gunnar 2010 116b
Staalnacke, Henny 1996 243b
Staalnacke, Henny 2007 215b
Staalnacke, Odd 1996 243
Staalnacke, Simen 2005 35, 146b
Staalnacke, Simen 2006 109, 185b
Staalnacke, Simen 2007 241
Staalnacke, Simen 2009 14b
Staalnacke, Simen 2010 81
Staalnacke, Simen 2011 12b
Staalnacke, Simen 2013 12
Staalnacke, Simen 2014 178
Staalnacke, Simen 2015 144b
Staalnacke, Simen 2016 161
Staalnacke, Simen 2017 139, 149
Staalnacke,Henny 2009 14b
Stabell, Harald 2016 29
Stadheim, Anders 2003 102b
Stadheim, Anders 2004 27, 102b
Stadheim, Anders 2009 94b
Stadheim, Eirik 2015 29
Stadheim, Erling 1993 248b
Stadheim, Erling 1994 102, 172
Stadheim, Erling 1995 245
Stadheim, Erling 1997 7, 235
Stadheim, Erling 1998 75, 77b
Stadheim, Erling 2000 63
Stadheim, Erling 2001 92
Stadheim, Erling 2007 238b
Stadheim, Erling 2014 67
Stadheim, Gaute 2014 47, 105b
Stadheim, Harald 2000 15
Stadheim, Ingrid 2001 92
Stadheim, Ingvar 1999 227
Stadheim, Ingvar 2004 179
Stadheim, Ingvar 2015 166, 257
Stadheim, Ingvar 2017 121
Stadheim, Kristine 1994 255b
Stadheim, Olaf O. 2001 5, 92b
Stadheim, Olaf O. 2003 31b
Stadheim, Otto 2001 92
Stadheim, Rita 2008 92
Stadheim, Roy Egil 2007 196
Stadheim, Roy Egil 2015 127b, 190
Stadheim, Siv Merete 1995 47b
Stadheim, Siv Merete 1999 121
Stadheim, Siv Merete 2003 76b, 77b
Stadheim, Siv Merete 2004 117
Stadheim, Siv Merete 2016 199
Stafsnes, Alvhild 2017 148b
Stafsnes, Leif 2017 148
Stafsnes, Liv 2008 147b
Staldvik, Frode 1998 226
Stalheim, Liv Karin 2002 159b
Stalheim, Mariann 2002 159b
Stalheim, Olav 2002 159
Stalheim, Wenche 2002 159b
Stalleland, Tor Magne 2015 47
Stalleland, Torjus 2015 201b
Staluppi, John 1994 37
Stamatis-Ücok, Haldun 2001 191
Stand, Arne 1999 264
Standal, Daniel 2009 178b
Standal, Emil 2001 119b
Standal, Geir 2004 185, 215b
Standal, Geir 2010 103
Standal, Gert André 1999 83b
Standal, Gert André 2003 156b
Standal, Hildegunn 1993 127b
Standal, Jan Ove 2006 153
Standal, Lars Terje 2005 249b
Standal, Mari 2008 43b
Standal, Marius 2017 128b
Standal, Martha 2016 231b
Standal, Marthe 2004 160
Standal, Martin 2001 119b
Standal, Nina 2001 119b
Standal, Odd 1995 23b, 203
Standal, Odd Arne 2011 36
Standal, Sturle 2008 43b
Standal, Torill Hole 2005 173
Standal, Torleif 2001 174b
Standal, Victoria 2008 158b
Standal, Vidar 2015 179
Standnes, Helge 1999 11
Standnes, Øyfred Henning 2005 6, 33, 100, 237
Standnes, Åge 2008 76b
Standos, Hans Rune 1995 67b
Stang, Fabian 2010 142
Stang, Fabian 2012 193
Stang, Gro Eikebø 2008 147b
Stang, Gro Eikebø 2013 69
Stang, Gunhild Berge 1998 194b
Stang, Gunhild Berge 2005 153b
Stang, Gunhild Berge 2015 136, 190, 214, 219, 220b, 221b
Stang, Gunhild Berge 2016 47, 49, 219, 210, 224, 226
Stang, Gunhild Berge 2017 169, 193, 196, 197b, 198b
Stang, Gunnhild Berge 2011 78b
Stang, Jan Atle 1996 29
Stang, Jan Atle 1998 264
Stang, Jan Atle 2003 209
Stang, Jan Atle 2009 233b
Stang, Jan Atle 2011 40, 144
Stang, Jan Atle 2012 17
Stang, Jan Atle 2014 146
Stang, Jan Atle 2016 27
Stang, Jørgen B. 2007 39
Stang, Kristen 1996 145
Stang, Malmfrid 1993 89b
Stang, Malmfrid 2004 250
Stang, Malmfrid 2007 230b
Stang, Øyvind 1993 89b
Stang, Øyvind 2016 185
Stangeland, Magnus 1995 234
Stangeland, Magnus 1996 184b
Stangeland, Magnus 2006 26
Starheim, Dag 1996 102
Starheim, Håvard 2005 167b
Starheim, Inger 2007 162b
Starheim, Marit 2013 223b
Starheim, May Britt 2000 24b
Starheim, Ottar 1993 56b, 267
Starheim, Ottar 1998 60
Starheim, Ottar 1999 239
Starheim, Ottar 2003 226
Starheim, Ottar 2009 234
Starheim, Ottar 2010 16b
Starheim, Rebecca 2005 40b
Starheim, Roald 2008 170
Starheim, Svein Petter 2010 26b
Starheim, Wenche 2005 167
Starheim, Åge 2003 197
Starheim, Åge 2005 7, 188b
Starheim, Åge 2008 173, 220
Starheim, Åge 2009 154b, 223b
Starheim, Åge 2010 17, 207b
Starheim, Åge 2011 215b
Starheim, Åge 2012 205b
Starheim, Åge 2013 209
Starheim, Åge 2014 213
Starheim, Åge 2015 219, 279
Starheim, Åge 2016 224
Starheim, Åge 2017 43b
Starheim, Åsmund 2005 167b
Starheimsæter, Gro 2011 143b
Starheimsæter, Hermann 2000 251
Starheimsæter, Hermann 2004 99b
Starheimsæter, Hermann 2012 220
Starheimsæter, Marte 2011 63b
Stasinska, Maja 2015 95b
Stauri, Knut Arild Løvdal 2007 241
Stauringsether, Ove 2011 100
Stautland, Per Kjeltil 2001 14
Stautland, Per Kjetil 2002 37b
Stautland, Per Kjetil 2017 153
Stav, Hans 1996 53
Stav, Hans 2015 154b
Stav, Åshild 1997 113b
Stavang, Arne 1995 41b
Stavang, Eivind 1999 51
Stavang, Eivind 2000 175
Stavang, Eivind 2004 185
Stavang, Eivind 2007 48b, 135, 181
Stavang, Eivind 2008 103b, 132
Stavang, Eivind 2009 65
Stavang, Eivind 2010 49
Stavang, Frode 1997 173
Stavang, Harald J. 1995 137b, 153
Stavang, Harald J. 1996 41, 76b
Stavang, Harald J. 1999 264
Stavang, Harald J. 2005 23b
Stavang, Harald J. 2008 228
Stavang, Jon Anders 2016 33
Stavang, Knut 1993 139
Stavang, Knut 1995 186
Stavang, Linn Kristin 2003 213b
Stavang, Margrethe 1994 251b
Stave, Anna 2003 26
Stave, Dagfinn 2016 42
Stave, Fred 1997 261
Stave, Isak 2003 26
Stave, Jan 2003 26
Stave, Liv 1999 89
Stave, Liv 2003 196
Stave, Liv 2010 74b
Stave, Liv 2012 26, 206b
Stave, Liv 2014 214b
Stave, Liv Bessie 2013 210b
Stave, Liv Bessie 216b
Stave, Malmfrid 2003 253b
Stave, Marie 2003 26
Stave, Mathias 2003 26
Stave, Norunn 2003 26, 93
Stave, Oddvar 2004 189b
Stave, Olav 2003 253
Stave, Olav 2008 45b
Stave, Rolf J. 2009 230
Stavenjord, Marianne 2009 23b
Stavestrand, Asbjørn 2000 171b
Stavestrand, Gunnhild 2008 41b
Stavli, Øystein 2004 77
Stavnum, Mikael Klavenes 2009 248
Stavseng, Ola 2010 112
Stavø, Arve 1996 93
Stavø, Arve 1999 87
Stavø, Grethe 2005 108, 123b
Stavø, Leidulf 2004 33
Stavø, Norunn 1999 87
Stavø, Norunn 2015 55
Stavø, Ove 1996 66b
Stavø, Sølvi-Bente 2005 86
Stavø, Sølvi-Bente 2015 92b
Stavøstrand, Anlaug 2008 77b
Stavøstrand, Anna 2006 57
Stavøstrand, Arne 1994 37
Stavøstrand, Gunnar 1999 66
Stavøystrand, Øyvind 2012 87b
Stebekk, Lise Margareth 2015 95
Stedje, Erik 1995 233
Stedje, Erik 2011 109b
Stedje, Finn 1994 14b
Stedje, Hanne 2009 208b
Stedje, Hanne 2012 130b
Stedje, Jan 1994 227
Stedje, Marita 2006 32
Stedje, Norvald 1995 96b
Stedje, Norvald 1997 101
Stedje, Norvald 2001 54b
Stedje, Olav 1998 233
Stedje, Olav 1999 37b
Stedje, Olav 2000 94
Stedje, Olav 2001 82
Stedje, Olav 2005 59
Stedje, Olav 2008 186b
Stedje, Olav 2009 203, 231, 235, 237
Stedje, Olav 2010 213, 219
Stedje, Olav 2011 153b
Stedje, Olav 2013 175b, 218, 225, 226
Stedje, Olav 2014 222b
Stedje, Olav 2016 93b
Stedje, Sigbjørn 1993 255
Stedje, Vegard 2005 184b
Stee, Leon von 2017 146b
Steen, Jon Are 2017 205
Steen, Knut 2007 5, 6, 70b, 165
Steen, Robert 2017 34
Steensen, Johnny 2016 117b
Stefansdottir, Andrea 2013 181b
Stefanski, Camilla 2012 94
Steffensen, John Magnus 2006 139b
Stegane, Joar 1999 241b
Stegane, Torleif 2013 66
Stegane, Torleik 2000 259
Stegane, Torleik 2007 23
Stegane, Torleik 2012 62b
Stegegjerdet, Anette 2009 158
Stegegjerdet, Geir Olav 2004 178
Stegegjerdet, Kjell Arne 1998 212b
Stegegjerdet, Odd Atle 2004 178
Stegegjerdet, Odd Atle 2012 206b
Stegegjerdet, Odd Atle 2013 210b
Stegegjerdet, Odd Atle 2014 214b
Stegegjerdet, Odd Atle 2015 220b
Stegegjerdet, Odd Atle 2016 225b
Stegegjerdet, Odd Atle 2017 197b
Stegegjerdet, Odd Atle 216b
Stegegjerdet, Oddvar 1995 111
Stegegjerdet, Oddvar 2004 178b
Stegegjerdet, Oddvar 2014 226
Stegegjerdet, Ole Andreas Hermansen 1998 212b
Stegegjerdet, Veronica Heggheim 2014 182b
Stegen, Siv Anita 1994 148b
Steichen, Rene 1993 136b
Steig, Gunnar 2004 103
Steig, Helge 2000 60b
Steig, Jan Norvald 2004 103b
Steig, Marius 2000 61
Steig, Sølvi 2004 103
Steimler, Olav 2005 219
Stein, Kari Anne Pilskog 1999 37
Stein, Kari Anne Pilskog 2000 142
Stein, Magnus Pilskog 1996 73, 176b
Stein, Magnus Pilskog 1998 79
Stein, Magnus Pilskog 2007 181
Stein, Magnus Pilskog 2008 140
Stein, Ole Magnar 1999 79
Stein, Stephan 2010 140
Steinagard, Sylvia 1993 29b
Steinagard, Sylvia 1995 212b
Steinagard, Sylvia 1998 157b
Steindal, Beate 2013 29
Steindal, Beate Frøyen 1995 25b
Steindal, Bente Frøyen 2003 17
Steindal, Bente Frøyen 2004 63
Steindal, Bente Frøyen 2006 183b
Steindal, Bente Frøyen 2007 107b, 188
Steindal, Bente Frøyen 2008 122b, 210
Steindal, Bente Frøyen 2009 36, 214
Steindal, Bente Frøyen 2010 187, 202
Steindal, Bente Frøyen 2011 84b, 191
Steindal, Bente Frøyen 2012 55
Steindal, Gunn 2002 135b
Steindal, Kathinka 1995 19b
Steine, Torstein 2003 247
Steinfeld, Anne Grethe 2008 152b
Steinfeldt, Dag 1995 222, 264
Steinfeldt, Dag 1996 216
Steinfeldt, Dag 1996 28b
Steinheim, Geir Arne 1993 47b
Steinhovden, Arne 2003 25b
Steinhovden, Atle Knut 2014 203b
Steinhovden, Gunn 2011 93
Steinhovden, Jarle 2006 219
Steinhovden, Magna 1998 11
Steinsbø, Kjersti 2015 237
Steinset, Berit 2003 226
Steinset, Dag 2003 226
Steinset, Frode 1994 166
Steinset, Vegard 1993 49b
Steinset, Åge 2003 226b
Steinseth, Cathrine 1994 34b
Steinseth, Halldis 1997 254b
Steinseth, Knut 1997 254b
Steinsland, Aud Kari 2003 234, 255
Steinsland, Aud Kari 2004 198
Steinsland, Aud Kari 2006 182b, 194b
Steinsland, Aud Kari 2007 84b
Steinsland, Aud Kari 2008 173, 210
Steinsland, Aud Kari 2009 214, 223
Steinsland, Aud Kari 2010 202
Steinsland, Aud Kari 2011 58, 78b, 84
Steinsland, Rolf Gisle 2000 120b
Steinsund, Bjarne 2012 221
Steinsund, Bjarte 2013 72
Steinsund, Bjørn A. 2000 88
Steinsund, Bjørn Anders 2005 251
Steinsund, Hallstein 1996 79, 139
Steinsund, Hans H. 2008 229
Steinsund, Hans H. 2009 234
Steinsund, Hans H. 2011 231
Steinsund, Hans H. 2017 209
Steinsund, Hans Severin 2010 212b, 217
Steinsund, Marit 2006 130b
Steinsund, Nils Joar 1995 170b
Steinsund, Sverre 1996 79,139
Steinsvik Olin 1998 162b
Steinsvik, Mona 2000 139b
Steinsøy, Alf 1998 238
Steinsøy, Anette 1994 159b
Steinsøy, Ådne 1994 159b
Steintveit, Ane-Marte 2000 77
Steiring, Per-Magnus 2017 215b
Steiro, Harald 2005 228b
Stenbakk, Kai Arne 2010 193
Stenbakk, Ole 2004 197b
Stenbakk, Ole 2005 199
Stenbakk, Ole 2010 79
Stenbakk, Ole 2011 101b
Stenbakk, Willy 2002 54
Stenberg, Mats 2015 237
Stenberg, Ole Petter 2012 126b
Stendal, Olav 1996 211
Stendal, Olav 1999 241b
Stendal, Olav 2002 100
Stene, Oddgeir 1999 264
Stenehjem, Anna 2001 16b
Stenersen, Thomas 2009 88
Stenersen, Thomas 2011 20, 181
Stenersen, Thomas 2016 46b, 156b
Stenholm, Knut 2010 50
Stensaas, Ingebrig 1996 194
Stensaker, Eli Margrethe 2011 164b
Stensaker, Gunnar 2000 94b
Stensaker, Hjørdis 1996 97
Stensaker, Kolbjørn 1996 231
Stensaker, Lisbet 2004 260
Stensaker, Nils 2001 225b
Stensaker, Parinda 2006 11b
Stensbøl, Børge 2000 208
Stenseth, Anne-Lise 2012 43
Stenseth, Hans Erik 2006 95
Stenseth, Kåres 2001 167
Stenseth, Sigbjørn 1993 17
Stenseth, Sigbjørn 1998 255
Stensland, Aud Kari 2008 221
Stensland, Aud Kari 2010 207
Stensland, Per 2012 67
Stensland, Per 2013 60b
Stensland, Per 2017 73
Stensland, Trond 2000 182b
Stenslid, Børre 2006 91
Stensrud, Gunnar 2003 41
Stenstrøm, Rune 2004 122b
Stensvand, Haavard 1995 72
Stensvand, Haavard 2001 78
Stensvand, Haavard 2005 49
Stensvand, Haavard 2015 9
Stensvand, Haavard 2016 55b
Stensvoll, Reinert 1994 81b
Stensæth, Karette 1994 163b
Stenvoll, Ola Morten 2011 140
Stephansen, Erik 1994 87b
Stephansen, Erik 1995 235, 244
Stephenson, Ben 2003 212
Sterri, Brynhild 1993 84
Sterri, Jakob 2009 74
Stevens, MaryAnne 2016 30b
Stevik, Isach 2013 195b
Stiansen, Jorunn 2005 113b
Stibbe, Simone 2011 231
Stien, Kjell 1998 241
Stige, Brynjulf 2003 27, 101b
Stige, Brynjulf 2004 77
Stige, Ingebjørg 2003 244b
Stige, Signe 1998 178b
Stige, Signe 1999 94b
Stige, Sigurd 2000 183
Stigedal, Mathias 1998 12b
Stigen, Petter 2016 108
Stigen, Turid 2007 157b
Stockman, Tom 2011 227
Stokke, Anette 2016 231b
Stokke, Inger 2016 212b
Stokke, Jon Arne 2012 134b
Stokke, Kristian 2007 37b
Stokke, Randi 1999 108b
Stokke, Rasmus 2012 93b
Stokke, Sverre 2013 229
Stokkebø, Magnar 2011 52
Stokkebø, Magne 1995 183
Stokkeland, Torunn Lødemel 190b
Stokkenes, Ingebjørg Nilsen 2017 56b, 57
Stokkenes, Margunn 1994 99b
Stokkenes, Sigrunn Kari 2017 209
Stokkenes, Wenche 1995 167b
Stokkereit, Arild 1999 36
Stokkereit, Arild 2000 39
Stokkevåg, Birger 1998 239
Stokstad, Jofrid 1994 115
Stokstad, Jofrid 1997 234, 255
Stokstad, Jofrid 1998 31
Stokstad, Maria 1997 234
Stolt-Nielsen, Botholf 2000 27
Stoltenberg, Einar 2005 197
Stoltenberg, Jens 1996 38
Stoltenberg, Jens 2001 6, 32, 141b, 186, 197
Stoltenberg, Jens 2006 48
Stoltenberg, Jens 2007 180b, 218
Stoltenberg, Jens 2009 45, 51, 90, 136b
Stoltenberg, Jens 2010 88, 156, 174
Stoltenberg, Jens 2011 80, 116, 215
Stoltenberg, Jens 2012 205
Stoltenberg, Jens 2013 52, 209
Stoltenberg, Jens 2014 213
Stoltenberg, Jens 2015 219, 279
Stoltenberg, Jens 2016 169b, 224
Stoltenberg, Jens 2017 136, 196
Stoltenberg, Thorvald 2001 32
Stoltenberg, Thorvald 2007 241
Storaas, Reidar 2011 231
Storberget, Knut 2001 139
Storberget, Knut 2006 133
Storberget, Knut 2008 82b
Stordalen, Petter 2010 182b
Stordalen, Petter 2016 160
Storegjerde, Per 1995 5, 68b
Storegjerde, Per 2001 215
Storegjerde, Per 2003 14
Storegjerde, Per 2007 256
Storegjerde, Per 2010 52
Storegjerde, Per 2011 231
Storegjerde, Per 2012 69
Storehaug, Anne 2016 191b
Storehaug, Kjersti 2006 80b
Storehaug, Kjersti 2007 98b
Storehaug, Norvald 2016 191b
Storehaug, Tore 2010 170b
Storehaug, Tore 2017 43, 137b, 196b
Storelid, Kjell 1994 44
Storelid, Lilly 1994 44b
Storevik, Edith 1996 259b
Storevik, Ingrid Joleik 1994 244b
Storevik, Ingvil Ytrebø 2005 217
Storevik, Jon 1996 259b
Storevik, Per 1996 259
Storevik, Per Kristian 2009 147
Storevik, Per Øyvind 2007 128
Storevik, Siri 2007 75
Storevik, Siv Elen 1997 197b
Storhaug, Norvald 2002 221
Storhaug, Sylvia 2006 170b
Storheim, Øyvind 2007 186
Storholt, Geir 2005 14b
Storholt, Hege 2005 14b
Storhøi, Dennis 2007 47
Storli, Torkil 2012 220
Storm, Arne 2002 191b
Storm, Arne 2004 207b
Storm, Arne 2011 150b
Storm, Atle 2002 7
Storm, Erik 2006 125
Storm, Friedrich von 2006 253
Storm, Idun 2006 96b
Stormoen, Harald 2008 187
Stornes, Otto 2012 18
Storøy, Anita 2015 156
Storøy, Astrid 1994 120b
Storøy, Dag Kjetil 2008 33b
Storøy, Dagny 2000 206b
Storøy, Laila Oppedal 2007 89b
Storøy, Leif Erik 2007 89b
Storøy, Randi 1994 40b
Storøy, Ronnie 1994 40b
Storøy, Selmer 1996 117
Storøy, Sigrunn 2004 33b
Storøy, Steffen 1994 40b
Storøy, Ståle 1994 40b
Storøy, Sverre 33b
Storøy, Tommy 2007 125b
Storøy, Tommy 2015 156
Storøy, Trygve 2006 70
Storås, Vivi Helen 2017 125b
Stoyanov, Andreas Timberlid 2008 120b
Stoyanov, Martin Timberlid 2008 120b
Stracham, Gordon 2015 8b
Strand, Arne Hjelle 2012 68b
Strand, Arne Hjelle 2013 7
Strand, Arve 2003 12
Strand, Bjarne 1999 186b
Strand, Eli 1998 197
Strand, Harald 1993 207b
Strand, Harald 1997 226
Strand, Irene 1993 207
Strand, Jarle 2014 158
Strand, Johanna 1994 143b
Strand, Johanne Marie _Mia_ 2007 158
Strand, Karoline 2009 75b
Strand, Kristen 1994 143b
Strand, Kåre 2001 175b
Strand, Magne 1993 67, 73
Strand, Magne 1997 205
Strand, Oddvar 2010 89b
Strand, Ola 2014 122
Strand, Per Arne 2010 181b
Strand, Rebecca Nedregotten 2012 221
Strand, Reidun 2016 191b
Strand, Roar 2008 151
Strand, Sofie 2008 188b
Strand, Tore 2015 203
Strand, Trond 2016 78b, 180
Strand, Vegard 2008 12b
Strandberg, Carola 2002 185
Strandebø, Lodve 2011 175
Stranden, Solveig 2007 115
Strandenes, Alfred 2002 20
Strandmann, Kari-Anne 2015 41
Strandnes, Maria Frøyen 1999 203b
Strandos, Anni Inger 2002 65b
Strandos, Atle 2000 134
Strandos, Bjørn 1994 126b
Strandos, Eilev 2010 214b
Strandos, Einar 2002 65b
Strandos, Hans Rune 1994 107
Strandos, Hans Rune 2001 144
Strandos, Hans Rune 2009 11
Strandos, Hans Rune 2015 50
Strandos, Hilde Kristin 2016 103b
Strandos, Karine 2017 102b
Strandos, Rune 2008 18
Strandos, Steinar 2015 204b
Strandos, Synneva 2002 65b
Strandvik, Torkild 2006 147
Straume Jr., Torleiv 2011 33b
Straume, Abel 1994 19
Straume, Kjersti 2015 180b
Straume, Liv Judit 2001 83
Straume, Liv Judith 2011 111
Straume, Torleiv 1998 218
Straume, Torleiv 2004 199, 228b, 229
Straume, Torleiv 2011 33b
Straume, Turid 1999 17b
Straume, Turid 2001 44
Straume, Unni 1999 17
Strong, Rune Ian 1998 107
Strøm-Erichsen, Anne-Grete 2010 45b
Strøm, Anne-Karine 2013 228
Strøm, Elisabeth 2011 186b
Strøm, Ernst 2002 91
Strøm, Geir 2007 210b
Strøm, Haakon 2009 236b
Strøm, Jens 1993 103
Strøm, Siri Kleiven 2014 67b
Strømberg, Johan 2002 117
Strømgren, Torleif Vik 2000 189
Strømgren, Trond 1993 204
Strømgren, Trond 2001 251
Strømgren, Trond 2008 229
Strømgren, Trond 2010 216
Strømgren, Trond 2013 46
Strømme, Hege 2004 117
Strømme, Hege 2006 119(120b)
Strømmen, Alma 1997 215b
Strømmen, Arild 2001 34b
Strømmen, Eldrid 1995 240b
Strømmen, Elisabeth 1998 227b
Strømmen, Geir Marius Sætenes 2001 167
Strømmen, Jan Erik 1995 76b
Strømmen, Jan-Erik 2009 119
Strømmen, Kristen 2003 236b
Strømmen, Magne 2009 46b
Strømmen, Marius 1995 240b
Strømmen, Odd Rune 2004 143b
Strømmen, Oddbjørn 2001 22b
Strømmen, Petra 2011 84b
Strømmen, Petrine 1994 120b
Strømmen, Sissel 1996 163
Strømmen, Sissel 2007 226
Strømmen, Tone 2001 235b
Strømmen, Øystein Sætenes 2001 167
Strømsli, Steinar 2005 118
Strømsnes, Agnar 1994 248
Strømsnes, Gudmund 1997 195, 236
Strømsnes, Gudmund 1998 129
Strømsnes, Gudmund 2004 227b
Strømsøy, Jeanette 1994 131b
Strømsøy, Torstein 2016 170
Strømsøy, Åse 1996 211
Strønen, Thomas 2008 88
Stub, Alexander 2008 88
Stub, Terje 1998 192
Stubhaug, Arne 2010 191
Stubhaug, David Stavang 2007 145(146b)
Stubhaug, Elin Schei 1996 83
Stubhaug, Jakob 2015 164b
Stubhaug, Jakob Stavang 2007 145(146b)
Stubhaug, Karen Margrethe 1994 130b
Stubhaug, Kari 2012 81
Stubhaug, Magne 2015 164
Stubhaug, Markus Stavang 2007 145(146b)
Stubhaug, Odd 1993 86, 132, 260
Stubhaug, Odd 1994 130
Stubhaug, Odd 1997 95b, 192
Stubhaug, Odd 1998 83b
Stubhaug, Odd 2004 129
Stubhaug, Odd 2005 247b
Stubhaug, Odd 2007 241
Stubhaug, Odd 2008 122b
Stubhaug, Odd 2009 106
Stubhaug, Odd 2010 212b
Stubhaug, Odd 2016 101
Stubhaug, Ole Johnny 2017 197b
Stubseid, Jorunn 1996 107b
Stubseid, Jorunn 2012 74b
Stubseid, Monica 1995 176
Stubseid, Monica 2009 93b
Stubseid, Monica 2011 70b
Stuhaug, Elin Schei 1998 67
Stuhaug, Ida Marie 2017 118b
Stuhaug, Kåre 1995 226
Stuhaug, Norleif 2010 89b
Stundal, Aud Marie 2013 73
Stundal, Aud Marie 2016 135b
Stundal, Gunnar 2009 47
Sture, Lars 1995 145b
Sture, Lars 1996 264
Sture, Lars 2005 49
Sture, Lars 2013 229
Sturen, Martin 2007 249b
Styve, Eldbjørg 1994 129
Styve, Jan Per 1994 115, 235b
Styve, Joakim 2009 189b
Styve, Karoline 2011 134
Styve, Katrine 2007 27
Styve, Nils Arve Aase 2016 162b
Stöckl, Alexander 2015 41 ,96b
Stöckl, Alexander 2017 180
Støfring, Alf 1996 195
Støfring, Alf 2000 124
Støfring, Alf 2001 175b
Støfring, Alf 2001 6
Støfring, Andreas 2011 99b
Støfring, Andreas 2014 78b
Støfring, Arild 1997 104
Støfring, Beate Kårstad 2015 90b
Støfring, Britt Lovise 2004 155b
Støfring, Britt Lovise 2008 79b
Støfring, Geir 2015 13
Støfring, Hege-Mari Lassemo 2008 41b
Støfring, Jan 2012 13b
Støfring, Jan 2013 104b
Støfring, Kjersti 2014 78b
Støfring, Magne 2014 147b
Støfring, Mirela 2014 147b
Støfring, Ole 1993 115
Støfring, Ole 1996 145
Støfring, Per Kristian Lassemo 2002 92b
Støfring, Reidun 2004 243b
Støfring, Reidun 2014 78b
Støfringsdal, Kari 1999 241
Støfringsdal, Kari 2002 258b
Støfringsdal, Kari 2010 111b
Støfringsdal, Kari 2014 228b   
Støfringsdal, Kari 2015 234
Støfringsdal, Kari 2016 236
Støfringsdal, Kari 2017 206
Støfringsdal, Odd 2002 258b
Støldal, Ann Mari 1996 167
Støldal, Monica 1996 167b
Støle, Egil 1993 56b
Støle, Egil 2001 104
Stølen, Andrea 2005 219
Stølen, Anne Tove 1999 18b
Stølen, Aud 2003 51b
Stølen, Bernt 2002 20b
Stølen, Bjørn 2010 137b
Stølen, Daniel 2007 256
Stølen, Elin 2003 51b
Stølen, Julie 2014 79b
Stølen, Kjell Arvid 1995 49b
Stølen, Marie 2001 154b
Stølen, Olav Krokgilja 2016 239
Stølen, Peder 1999 51
Stølen, Signe 2001 154b
Stølsbotten, Bjørn Vidar 1997 59
Stølsbotten, Borghild 2002 127
Stølsvik, Audgunn Tefre 1999 235b
Stønjum, Andrea Santiago 2017 183b
Støplen, Mattis 1996 111
Størdal, Jan Ove 2008 199
Støre, Jonas Gahr 2013 27b
Støre, Jonas Gahr 2015 121
Støre, Jonas Gahr 2017 75b, 136
Støve, Hildegunn 2013 188b
Støve, Jenny 1994 161b
Støverstein, Pernille 2005 235
Støylen, Anniken 1997 105b
Støylen, Dagrunn 1999 100b
Støylen, Janne Karin 2005 65b
Støylen, Kjellfrid 2008 115
Støylen, Olav 1998 135b
Støylen, Olav 2017 120
Støyva, Atle 2013 21
Støyva, Fred 2003 63
Støyva, Fred 2010 173
Støyva, Fredrikka Mei 1999 63(64b)
Støyva, Hans 2010 68
Støyva, Jakob Seime 2002 183
Støyva, Jane 1995 139
Støyva, Lillian 1994 230b
Støyva, Nils P. 2001 66b, 97, 157
Støyva, Nils P. 2003 186b, 233
Støyva, Nils P. 2004 99
Støyva, Nils P. 2005 198b
Støyva, Nils P. 2006 133, 185b
Støyva, Nils P. 2007 135, 189
Støyva, Nils P. 2008 165b, 221
Støyva, Nils P. 2009 147b, 214, 223
Støyva, Nils P. 2010 131b, 141b, 174, 202, 207
Støyva, Nils P. 2011 115b, 169, 215
Støyva, Nils P. 2012 26, 42b, 205, 206b
Støyva, Nils P. 2013 209, 210b
Støyva, Nils P. 2014 46, 213, 214b
Støyva, Nils P. 2015 175
Støyva, Nils Petter 2008 211
Støyva, Odd 2002 183
Støyva, Odd 210
Støyva, Ottar Rune 1998 264
Støyva, Tordis 1995 78b
Ståvi, Per Martin Frølich 2017 167b
Sumstad, Birger 1999 237
Sund, Rolf Bjarne 2007 59
Sundal, Bente 2014 119b
Sundal, Einar 1993 193b
Sundal, Einar 1996 81
Sundal, Helga Didrikke 2009 235
Sundal, Helga Didrikke 2017 228
Sundal, Hilde 2008 41b
Sundal, Ida 1993 53
Sundal, Ingjerd 2015 198b
Sundal, Jon Telvik 2006 207
Sundal, Karen 1994 217
Sundal, Karoline Kjøllesdal 2008 41b
Sundal, Kjell 1993 193
Sundal, Kjell Arild Frøyen 1995 251b
Sundal, Magnus 2017 116b
Sundal, Mathias Madsen 2017 116b
Sundal, Målfrid 1993 193
Sundal, Oddny 1996 81
Sundal, Oddrun 1993 193b
Sundal, Rasmus J. 1996 52
Sundal, Runar 2001 145b
Sundal, Signe 1996 52b
Sundal, Stein H. 2001 191
Sundal, Stein Harald 2000 199
Sundal, Svein 2017 107
Sundal, Torgeir 2006 207
Sundal, Våge 1994 217
Sundal, Øystein 2015 116
Sundberg, Lise 2000 238
Sundbom, Lars «Sumpen¤ 2009 26
Sundby, Finn 2001 62, 171b
Sunde, Agathe 2006 165b
Sunde, Andreas 1995 245
Sunde, Anne Marit 2014 78b
Sunde, Arne 1994 71
Sunde, Arne 1995 250
Sunde, Arne 2001 165
Sunde, Arnold 2016 239
Sunde, Asbjørn R. 1998 249
Sunde, Asbjørn R. 2006 165b
Sunde, Aud Benny 2016 120b
Sunde, Birgitte Kathrine 2002 93b
Sunde, Bjarne 2009 55b
Sunde, Bjørn Kristian 2016 176
Sunde, Camilla Strand 2003 107b
Sunde, Christine Nordal 2012 107b
Sunde, Dagny 2007 227
Sunde, Doris Grimstad 2009 105
Sunde, Eldbjørg 2000 53
Sunde, Ernst 2009 75b
Sunde, Finn 2007 227b
Sunde, Gunnvor A. 2008 221
Sunde, Gunnvor A. 2009 36, 223
Sunde, Gunnvor A. 2010 207
Sunde, Gunvor 2014 160
Sunde, Gunvor A. 2006 197, 213
Sunde, Halvard 2005 79
Sunde, Helge 2013 226b, 229
Sunde, Helge 2017 150
Sunde, Idar 2011 98b
Sunde, Ivar 2010 175b
Sunde, Ivar A. 2012 57
Sunde, Jan Erik 2012 98
Sunde, Jan Helge Bo Nam 2014 9b
Sunde, Jan Tore 2013 99b
Sunde, Jo Helge 1998 205
Sunde, Johanna Sundgot 2008 199b
Sunde, Johanna Thastum 2015 21
Sunde, Jørn Hoel 2011 196
Sunde, Kari Wiken 2003 125b
Sunde, Karl 2007 227b
Sunde, Karl Ivar 2008 41b
Sunde, Karsten 1998 173b
Sunde, Karsten Karlsen 2014 162b
Sunde, Kathe 2008 227
Sunde, Kathe 2010 213
Sunde, Kathe 2011 227
Sunde, Kathe 2013 188b
Sunde, Lars 2010 112b
Sunde, Lene Leirvåg 2008 41b
Sunde, Linda 1994 39b
Sunde, Linda 2014 162b
Sunde, Lisbeth 2009 75b
Sunde, Magne 2006 29
Sunde, Magne 2017 120
Sunde, Magnus 1997 41(42b)
Sunde, Margrete Nordal 2009 75b
Sunde, Mathilde Sigdestad 2017 111b
Sunde, Ove 2007 227b
Sunde, Ove 2016 261
Sunde, Per 2010 15
Sunde, Per Roger 2000 53
Sunde, Rakel 2011 162b
Sunde, Rasmus 2007 227
Sunde, Rasmus 2013 149b
Sunde, Roar 2006 68
Sunde, Runar 1994 118
Sunde, Steinar 2000 180b
Sunde, Stian 2012 107b
Sunde, Stian Nordal 2009 75b
Sunde, Stig 2005 79
Sunde, Stine Marie 2004 250b
Sunde, Ståle 2015 21b
Sunde, Svanhild 2006 29
Sunde, Svein 2011 59b
Sunde, Svein 2014 109b
Sunde, Svein 2015 172b
Sunde, Wenche 2012 173
Sunde, Wenche Kari 2006 133
Sunde, Yngve 2013 49
Sundland, Martin 2015 237
Sundli, Arna 2009 23
Sundlo, Konrad 2009 224
Sundnes, Hans Morten 1994 130
Sundnes, Hans Morten 1997 247b
Sundnes, Per 2011 19
Sundquist, Bjørn 2001 211
Sundquist, Bjørn 2002 166b
Sundquist, Bjørn 2004 155
Sundre, Anne Berit 2006 108b
Sundre, Anne Kristin 2006 165
Sundre, Asbjørn R. 2004 248b
Sundsøy, Gina Nondal 2003 135b
Sundsøy, Mona 2012 178b
Sundt, Marit 2004 182b
Sundt, Oluf Chr. 2009 248
Sundvor, Yngve 2002 166
Sunnarcik, Anita 2000 236
Sunnarvik, Anders Ole 2012 8, 15b, 55, 92b
Sunnarvik, Arne 2003 5, 92b
Sunnarvik, Arne 2008 99b
Sunnarvik, Gisela Ragnhild 1997 13b
Sunnarvik, Inge 1994 234
Sunnarvik, Mika Therese 2008 10b
Sunnarvik, Ragnhild 1997 5
Sunnarvik, Rigmor 1994 234b
Sunnarvik, Solfrid 1994 251b
Sunnerholth, Tor Arne 1995 220b
Sunnfjord, Judith Berit 2006 162b
Sunnfjord, Sverre 2006 162b
Sunniva, helgen 1996 145
Supphellen, Ingebrigt 2004 101
Surlien, Tom 2009 104b
Svalastog, Borgny 2001 220
Svalheim, Aurora 2014 48b
Svalheim, Ole 2000 35b
Svalheim, Ove 2016 82
Svanes, Brit Jorun 2007 223
Svanevik, Emma Stenås 2008 36b
Svanevik, Silje 2005 199
Svanø, Alvhild 2006 182b
Svanøe, Amalie 2004 85
Svanøe, Bjarne 2004 138
Svanøe, Martin 1998 252b
Svanøe, Ole 1996 111
Svanøe, Ole 1998 7, 252b
Svanøe, Ole 1999 5, 66
Svanøe, Ole 2002 69
Svanøe, Ole 2005 79
Svanøe, Randi 2015 73b
Svanøe, Solveig 2015 73b
Svardahl, Arne Vidar 2005 249b
Svardahl, Magne 1999 7, 200b
Svardal, Atle 1999 201
Svardal, Daniel 1998 185(186b)
Svardal, Jens Svardal 2007 188b
Svardal, Kristian 1993 26
Svardal, Lars 2003 249
Svardal, Leni 1993 26
Svardal, Per Dan 1993 26b
Svardal, Renate 1993 27
Svardal, Renate 1995 235
Svardal, Sara 2009 121
Svardal, Susanne 2008 76
Svardal, Susanne 2012 78
Svarstad, Anne Marie 1994 153
Svarstad, Anne Marie 1997 75
Svarstad, Anne Marie 1998 103
Svarstad, Bjørg 2005 115
Svarstad, Gunnar 2004 190
Svarstad, Henrik 2015 241
Svarstad, Ingvar 2007 113
Svarstad, Ivar 2009 59b
Svarstad, John 2003 207
Svarstad, John 2013 91b
Svarstad, Karoline 2002 5
Svarstad, Karoline 2002 64
Svarstad, Kjell 2007 7, 228b
Svarstad, Kjell 2012 112b
Svarstad, Klara 2000 5, 50
Svarstad, Kåre 2000 5, 50b
Svarstad, Kåre Olav 2003 215
Svarstad, Kåre Olav 2007 238b
Svarstad, Kåre Olav 2008 75b, 92, 200b, 210
Svarstad, Kåre Olav 2009 214
Svarstad, Kåre Olav 2010 89b, 202
Svarstad, Kåre Olav 2011 59
Svarstad, Maria 1995 67b
Svarstad, Ottar 2007 158
Svarstad, Ove 1997 243b
Svarstad, Ove 2006 256
Svarstad, Paul 1998 5, 83b
Svarstad, Paul 2007 113
Svarstad, Ragnhild 2006 256
Svarstad, Rasmus 2007 163
Svarstad, Roger 2011 20
Svarstad, Sjur Ole 1994 153
Svarstad, Sjur Ole 1995 156
Svarstad, Solveig 2008 92b
Svarstda, Oddveig 1994 103b
Svartdal, Audun 2007 30
Svartedal, Jens Arne 2000 63b
Svartedal, Jens Arne 2005 46
Svartefoss, Einar 1994 264
Svartefoss, Einar 1995 254b
Svartefoss, Einar 1999 7, 221b
Svartefoss, Einar 2003 136
Svartefoss, Fredrik 2008 106b
Svartefoss, Per Kristian 2012 38b
Svartefoss, Synnøva 1995 254b
Svarthumle, Iris 1995 25b
Svarthumle, Oddbjørn 2012 128
Svartstad, Anne Marie 1999 71
Sve, Anna R. 2008 115
Svedal, Klara 2001 16
Svedal, Morten 1993 139
Svedal, Siri 1996 161(162b)
Svedal, Torfinn 2001 72b
Svedbrant, Pia 1999 13b
Svedhaug, Anders 2011 107b
Svedhaug, Johan 2006 98b
Svedhaug, Laura 1994 228b
Sveen, Elin Tveit 1995 22
Sveen, Elin Tveit 2013 47
Sveen, Elin Tveit 2015 136
Sveen, Gro 2013 47b
Sveen, Magnus 2008 30b
Sveen, Olav 2005 219
Sveen, Ole Amund 2017 181
Sveen, Silje 2013 47
Sveen, Torleif 1999 23
Sveen, Trond 2013 47
Sveinsson, Olafur 2012 169b
Svele, Ove Nikolai Grant 2007 174
Svendsen, Emil Hegle 2005 48
Svendsen, Emil Hegle 2008 60, 61
Svendsen, Emil Hegle 2011 50, 51
Svendsen, Emil Hegle 2013 25
Svendsen, Emil Hegle 2014 37
Svendsen, Emil Hegle 2016 45b
Svendsen, Emil Hegle 32b
Svendsen, Jan 1994 195
Svendsen, Julie Bonnevie 2005 48
Svendsen, Kari 1994 230
Svendsen, Knut 1997 57
Svendsen, Morten Johan 2007 91b
Svendsen, Morten Johan 2012 56b, 98, 141
Svendsen, Morten Johan 2013 115
Svendsen, Morten Johan 2014 232
Svendsen, Morten Johan 2015 232, 239
Svendsen, Morten Johan 2017 134
Svendsen, Odd 1993 118b
Svendsen, Odd 1996 227
Svendsen, Odd 2007 108b
Svendsen, Rigmor 2000 121
Svendsen, Sigrid 2007 108b
Svendsen, Ådne 2002 135b
Svennerud, Marte 1994 153
Svennerud, Marte 1998 160
Svennes, Sten Tore 2016 81
Svensøy, Brita 1995 164b
Svensøy, Gunbjørg 1998 36b
Svensøy, Ivar 2016 129b
Sverdrup, Hans Ulrik 2007 114
Sverdrup, Johan 2004 21
Sverre, konge 1997 149, 220
Sverre, konge 2004 172
Sverre, konge 2007 246
Sverrisdotter, Svanbjørg 2002 86b
Sveum, Malene 2009 17b
Svidal, Ellen 2005 251
Svidal, Ellen 2013 161b
Svidal, Eva Kristin 1994 252b
Svidal, Eva Kristin 2000 158b
Svidal, Eva Kristin 2005 93
Svidal, Gro Marie 1994 252b
Svidal, Gro Marie 2000 158b
Svidal, Gro Marie 2001 75, 231
Svidal, Gro Marie 2002 139, 147b
Svidal, Gro Marie 2003 69
Svidal, Gro Marie 2004 188
Svidal, Gro Marie 2007 5, 46
Svidal, Gro Marie 2009 106b, 237
Svidal, Gro Marie 2017 108, 109b, 174
Svidal, John 2005 97
Svidal, Margrethe 2017 121
Svidal, Torleif 1993 162b
Svidal, Venke Aagard 2013 161
Sviggum, Aud 2002 36b
Sviggum, Laila 1998 41
Sviggum, Linn Hege Hatlestad 2007 49
Sviggum, Maria 2011 66b
Sviggum, Melchior 2002 36
Sviggum, Mona 2002 36b
Sviggum, Per Arne 2000 175
Sviggum, Per Ingar 1994 14b
Sviggum, Per Steinar 2006 97b
Sviggum, Per Steinar 2009 19
Sviggum, Rune 1997 29, 51
Sviggum, Rune 1998 136b
Sviggum, Rune 2009 233
Sviggum, Rune «Suen¤ 2015 258b
Sviggum, Tore 1994 14b
Sviggum, Tore 1999 91
Sviggum, Tore 2002 36b
Sviggum, Tore 2003 45b
Svigum, Tore 1996 46
Svindland, Maria 2008 79b
Svindseth, Alice 1996 186b
Svindseth, Harald 1995 103
Svingeset, Jørn 2016 147b
Svinø, Karoline Eidslott 2013 125
Svoen, Karin 1998 42b
Svoen, Olav 2003 14
Svoldal, Hjørdis 1996 149b
Svoldal, Olav 1996 149
Svoldal, Svein Olav 1996 149b
Svor, Anders 2006 72
Svor, Anders 2014 100, 232
Svor, Arne 2003 209
Svor, Karl Einar 2000 68
Svor, Ola 2014 100
Svor, Olav 2012 98
Svoren, Amanda 2011 63b
Svoren, Kristoffer 2007 163
Svoren, Linda Beate 2011 63b
Svoren, Magne 31
Svoren, Odd Henning 2008 49
Svoren, Oddvar 1996 108b
Svori, Linda 1993 158
Svori, Linda 2014 53
Svori, Terje 2015 233b
Svorstøl, Are 2012 194b
Svorstøl, Inge 2008 132b
Svorstøl, Janne 2013 34
Svorstøl, Sigbjørn 2007 139
Svorstøl, Vigdis Ørbech 2004 87b
Svorstøl, Vigdis Ørbech 2007 6, 139b
Svortevik, Arild 1994 234b
Svortevik, Aud Marit 2005 234
Svortevik, Siren B. 2002 138b
Sværen, Hilde 2008 41b
Sværen, Mette Kristin 2004 207b
Sværen, Målfrid 2005 166b
Sværen, Ørjan 2008 47b
Svånå, Ingeborg 2016 205
Svånå, Kristin 2016 205b
Svånå, Maria 2016 205b
Svånå, Per Atle Larsen 2016 205b
Svåsand, Dagmar 1995 50b
Swanstrøm, Dag 2005 43
Sweet, David 1997 167b
Sweet, Sue 1997 167b
Sydnes, Anne Margrethe 2004 207b
Sylta, Jostein 2017 127
Sylte, Iver 1994 33b
Sylvarnes, Astrid 1996 125b
Synnevåg, Arne Inge 2015 87
Synnevåg, Tuva 2009 89
Synnøve Solbakken 1994 89b
Syrstad, Kåre 1994 163
Syrstad, Kåre 1997 236b
Syse, Jan P. 1996 206
Systad, Audun 1998 212
Systad, Audun 2007 114
Systad, Audun 2013 153b, 229
Systad, Gunnhild 1993 89, 113
Systad, Gunnhild 2003 204, 205b
Systad, Ivar 1996 98
Systad, Ivar 2000 110
Systad, Jorunn 2008 186b
Systad, Jørn-Ole 2015 172b
Systad, Terje 2015 231b
Systaddal, Gabriel 1999 260
Systaddal, Joakim 2013 137
Systaddal, Joakim 2016 22
Systaddal, Jonhild 1999 260b
Syversbråten, Egil 1998 79
Syversbråten, Egil 2001 214b
Syversbråten, Egil 2002 97
Syversbråten, Egil 2003 69b
Syversbråten, Elling Sindre 2011 158b
Syvertsen, Kristin Johanne Furnes 2009 108b
Syvertsen, Therese 2015 90b
Syvertsen, Tor Anders 2000 122
Syvertsen, Vegar 2009 108b
Sæbø, Arne Inge 1995 176
Sæbø, Arne Inge 2009 235
Sæbø, Arnt Inge 2017 209
Sæbø, Asbjørn 1996 249
Sæbø, Dagny 2007 102b
Sæbø, Egil 2001 204b
Sæbø, Egil 2002 104, 6
Sæbø, Helge 2008 174b
Sæbø, Inge Arne 2013 228
Sæbø, Olav 2006 59b
Sæbøe, Astrid 2015 56
Sægrov, Anders Kristian 2008 130b
Sægrov, Anja 2013 120b
Sægrov, Harald 1997 25b
Sægrov, Harald 1999 25
Sægrov, Helge 2005 219
Sægrov, Ivar 1995 138
Sægrov, Rønnaug 1995 138
Sægrov, Stian 2012 11
Sægrov, Stian 2014 48, 155
Sægrov, Trygve 1993 165b
Sæle, Ann-Iren 2006 21b
Sæle, Arne 2008 101
Sæle, Borghild 1998 183b
Sæle, Lars Trygve 2010 214b
Sæle, Lars Trygve 2015 169b
Sæle, Lise-May 2014 193b
Sæle, Monica 2001 58b
Sæle, Monica 2007 245
Sæle, Reidar 1997 157
Sæle, Svein-Erik 2011 150
Sæle, Sølvi 1997 157
Sælemyr, Johnny 2009 80
Sælen, Andreas Skaale 2014 188b
Sælen, Marita 2015 151
Sælen, Torbjørn 2008 123
Sælthun, Ambjørg 2008 219b
Sælthun, Ambjørg 2011 227
Sælthun, Ambjørg 2012 10, 217
Sælthun, Ambjørg 2013 230
Sælthun, Ambjørg 2014 235
Sælthun, Ambjørg 2015 241
Sælthun, Lasse 1994 220
Sælthun, Lasse 1996 132
Sælthun, Lasse 2005 150b
Sælthun, Lasse 2011 86b
Sælthun, Lasse 2014 103
Sælthun, Lasse 2015 110b
Sælthun, Ole Ramshus 2008 126
Sælthun, Ole Ramshus 2016 239
Sæta, Olav 1995 229
Sæten, Cecilie 1997 142b
Sæten, Jarle 1994 195
Sæten, Laila Litland 2009 138b
Sæten, Mariel Barstad 2010 73b
Sæten, Sverre 2008 107b
Sæter, Bjørn Gisle 2009 71
Sæter, Kjell 2002 62b
Sæter, Kjell 2008 36
Sæter, Lars 1994 123b
Sæter, Lars 1996 141
Sæter, Ola 2016 26b
Sæterbakken, Atle Hole 2016 142b
Sæterbø, Espen 2016 55b
Sæterdal, Eva H. 2011 230
Sæterdal, Helene 2003 264
Sæterdal, Helene 2004 5, 11b
Sæterdal, Helene 2014 155
Sæterdal, Lars 1997 78b
Sæterlid, Svein 2009 50
Sæternes, Alf 1996 57b
Sæternes, Alf 1999 158
Sæternes, Anders 2015 75
Sætersdal, Helge 1997 56
Sæther, Ann-Cecilie Eimhjellen 1997 199b
Sæther, Arnt Ivar 1998 143
Sæther, May Kristin 2009 35
Sæther, Silje 2009 121
Sæther, Ståle 1995 90b
Sæther, Sølvi 2010 52b
Sæther, Tor 1994 119b
Sæther, Tor 2015 106b
Sæther, Åse Ryssdal 1995 72b
Sæthre, Hege 2013 8b
Sæthre, Jan 1998 100
Sæthre, Magne 1997 96b
Sæthre, Malin 2002 185
Sætre, Anja Nordvik 2017 47b
Sætre, Ann Kristin 2011 41
Sætre, Arild 1997 61
Sætre, Arild 1999 100
Sætre, Arild 2003 189
Sætre, Bjarte 2008 71, 90
Sætre, Elisa Bruvik 2010 107b
Sætre, Gøril 2010 116b
Sætre, Gøril 2017 47b
Sætre, Hilde 2003 189
Sætre, Inga Ueland 2015 77b
Sætre, Jakob 1999 100
Sætre, Jan 2000 97b
Sætre, Leif 1994 100
Sætre, Lily Mari 2010 116b
Sætre, Magnar 2017 47b
Sætre, Malin 2005 158
Sætre, Maria Nordvik 2017 47b
Sætre, Norvald 1993 181b
Sætre, Per 1995 200b
Sætre, Per 1998 249
Sætre, Reidar 1993 181b
Sætre, Reidar 1999 100
Sætremyr, Tom 1995 240b
Sætremyr, Tom 2006 59
Sætren, Ingvild 2009 83b
Sætren, Irene 1993 207b
Sætren, Magne 1999 168
Sætren, Magne 2000 235, 264
Sætren, Magne 2001 138b
Sætren, Magne 2005 222b
Sætren, Malene Lunde 2014 28b
Sætren, Ola 2011 229b
Sætrenes, Kathrine 2008 84b
Sævarsson, Birkir Már 2011 152b
Sæverud, Tirill 2005 162b
Sævik, Andrea 2012 164b
Sævik, Kristin 1999 113b
Sævik, Per 2015 184b
Sævik, Per 2016 118, 136b
Sævik, Roy 2010 180b
Sævik, Roy 2016 210
Sødal, Terje 1999 217b
Søderholm, Lena 2006 192b, 193
Søderholm, Lena 2014 24
Söderlund, Göran 2014 72
Søfteland, Odd 2009 224
Søfteland, Olav 1994 214b
Søfteland, Olav 1995 204
Søfteland, Olav 1997 168
Søfteland, Olav 2000 250b
Søfteland, Olav 2002 152b, 27, 32b
Søfteland, Olav 2006 194b
Søfteland, Åshild 2008 50b
Søgnen, Aina Benedikte 2017 102b
Søgnen, Arthur 2005 207
Søgnen, Arthur 2009 235
Søgnen, Artur 2011 231
Søgnen, John 2013 88b
Søgnen, Ludvig 1993 153
Søgnen, Ludvig 1994 114
Søgnen, Magne 2005 120
Søgnen, Ole Gunnar 2014 61
Søgnesand, Hilde 2004 235(236b)
Søgnesand, Malmfrid 1998 87b
Søgnesand, Norhild 2007 61
Søgnesand, Oddvar 1997 159b
Søgnesand, Oddvar 2007 61b
Søgnesand, Ola 1995 53
Søgnesand, Ola 2002 120
Søgnesand, Ola 2003 150
Søgnesand, Ola 2004 235b
Søgnesand, Ola 2006 204b, 250
Søgnesand, Ragnvald 2004 235(236b)
Søgnesand, Silje 2014 229
Søhoel, Ellen 1997 139
Søhoel, Joar 2012 174b
Søhoel, Robert 2014 79b
Søholt, Are Frode 1993 49b
Søholt, Are Frode 2008 141b
Søholt, Are Frode 2012 221
Søholt, Arne 2015 231b
Søholt, Frode 2011 230
Søilen, Jan 1997 168b
Søilen, Trude 2015 156
Sølen, Torbjørn 2004 55
Sølsnes, Eyvin 2006 193
Sølsnes, Kristian 2006 180b
Sølvberg, Anne M. 2016 238
Sølvberg, Arne 2008 67, 109b
Sølvberg, Arne 2015 137, 233
Sølvberg, Arne M. 1993 218
Sølvberg, Arne M. 1995 171b
Sølvberg, Arne M. 1996 141
Sølvberg, Arne M. 1997 5, 63b, 86
Sølvberg, Arne M. 1998 143
Sølvberg, Arne M. 1999 219
Sølvberg, Arne M. 2001 115b
Sølvberg, Arne M. 2003 69
Sølvberg, Arne M. 2004 137b
Sølvberg, Arne M. 2007 134
Sølvberg, Arne M. 2010 213b, 219
Sølvberg, Arne M. 2011 94b
Sølvberg, Asbjørg 2015 233
Sølvberg, Asbjørg Hustveit 2004 137b
Sølvberg, Asbjørg Hustveit 2007 134
Sølvberg, Audun 1995 171b
Sølvberg, Audun 1998 153
Sølvberg, Audun 2000 158b
Sølvberg, Audun 2002 139
Sølvberg, Audun 2003 145
Sølvberg, Audun 2004 137
Sølvberg, Audun 2005 133
Sølvberg, Audun 2007 134b
Sølvberg, Bergljot Nyberg 2003 137b
Sølvberg, Edit 1994 161b
Sølvberg, Ellen 1998 203b
Sølvberg, Jorunn 2001 150b
Sølvberg, Jorunn 2005 119
Sølvberg, Kåre 1999 143b
Sølvberg, Leiv 2008 41b, 122b
Sølvberg, Leiv 2009 229b
Sølvberg, Mathias 2014 193b
Sølvberg, Sigrid 2008 109b
Sølvberg, Silje Elling 1993 218
Sølvberg, Silje Elling 2004 137
Sølvberg, Silje Elling 2005 133
Sølvberg, Silje Elling 2007 134b
Sølvberg, Terje 1997 136
Sølvberg, Terje 2009 230
Sølvberg, Terje 2010 11
Sølvberg, Terje 2012 188b
Sølvberg, Terje 2015 81
Sølvberg, Tove Kristin 1998 153
Sølvberg, Tove Kristin 2000 158b
Sølvberg, Tove Kristin 2002 139
Sølvberg, Trine 1998 203b
Sømme, Ragnhild Lødøen 2006 225b
Sømme, Randi Lødøen 2006 225b
Søndenå, Jardar 2013 194b
Søndenå, Viljar 2013 194b
Sønnerheim, Kaare 1998 221b
Sønnerheim, Kristin 2004 147
Sønnerheim, Kristin 2013 220b
Sønnerheim, Kristin 2016 52
Sønnerheim, Kristin 2017 206b
Sønnervik, Frank 1994 63
Sønnervik, Ole André 1999 40b
Sønnervik, Torunn 1999 5, 40b
Sønsterudbråten, Jørn 2012 161
Sønstlien, Jo Ragnar 1993 60b, 102b, 256, 264b
Sønstlien, Jo Ragnar 1993 78
Sønstlien, Jo Ragnar 1994 242
Sønstlien, Jo Ragnar 1995 62
Sønstlien, Jo Ragnar 2009 8
Søraa, Isak 2008 230
Søraa, Isak 2014 105, 150
Søraa, Jarle 1995 38, 59
Søraa, Sverre 2014 150
Søraas, Isak 2014 47
Sørbotten, Hege K. 2004 243
Sørbotten, Oddbjørg 2015 241
Sørbotten, Ronny 2014 93
Sørbotten, Solveig Skjærli 1995 40b
Sørbotten, Ståle 1997 172
Sørby, Guro 2016 44b
Sørbø, Lina 2013 86b
Sørbø, Per Øyvind 2008 101b
Sørbø, Per-Øyvind 2012 218
Sørdal, Inger 2000 50
Sørdal, Inger 2015 31b
Sørdal, Jarle 2000 50b
Sørdal, Liv 1994 175
Sørdal, Nils Harald 2001 218b
Sørebø, Anne Marit 1993 229b
Sørebø, Bård 2002 230b
Sørebø, Geir 2000 110
Sørebø, Geir 2006 218b
Sørebø, Geir 2010 26
Sørebø, Geir 2011 166, 182
Sørebø, Gøran Are 1993 229b
Sørebø, Hanne Dagny 1993 229b
Sørebø, Herbjørn 1996 106
Sørebø, Herbjørn 1999 7
Sørebø, Herbjørn 2001 6
Sørebø, Herbjørn 2002 172, 238
Sørebø, Herbjørn 2003 5, 70b
Sørebø, Hildur 2000 139
Sørebø, Laila 1993 97
Sørebø, Mons 2000 19
Sørebø, Sidsel 2011 61b
Sørebø, Sigrun 2008 38b
Sørebø, Sigvard 2003 70
Sørebø, Sissel 2015 154b
Søreide, Adolf 1997 245
Søreide, Anders 1997 25b
Søreide, Anders 2014 13
Søreide, Even B. 2008 41b
Søreide, Inger 2012 161b
Søreide, Johnny 2009 199
Søreide, Johnny 2013 193
Søreide, Kari Ann 2011 64b
Søreide, Kristian 2001 12b
Søreide, Linda 1994 142b
Søreide, Marte 2015 204
Søreide, Olaug 2010 6b
Søreide, Olav 2006 33
Søreide, Ove 1998 137
Søreide, Ragnvald 2001 12
Søreide, Rannveig 2006 156
Søreide, Rannveig 2008 196b
Søreide, Roald 2007 25
Søreide, Robert B. 2008 41b
Søreide, Sissel 2013 195
Søreide, Sissel Hauge 2016 151b
Søreide, Svein Ove 2008 184
Søreide, Terje 2012 90
Sørensen, Anette 1993 254
Sørensen, Anne Marit 1993 254b
Sørensen, Camilla 2008 127b
Sørensen, Gro Anita 2015 17
Sørensen, Henrik 2007 39
Sørensen, John Anders 2015 17b
Sørensen, Jon Kristian 1993 254
Sørensen, Jorill Opheim 2008 127b
Sørensen, Julia Stigen 2016 64b
Sørensen, Oskar 2007 157b
Sørensen, Peder Andre 1993 254
Sørensen, Reidun 2002 182
Sørensen, Reinhardt 2007 157b
Sørensen, Reinhardt 2011 86b
Sørensen, Reinhardt 2013 122b
Sørensen, Reinhardt 2015 133, 162b
Sørensen, Reinhardt 2016 152
Sørensen, Sofia 2007 157b
Sørensen, Svein Helge 2002 69
Sørensen, Øistein 2000 22
Sørevik, Anders Hansen 1999 218
Sørevik, Hans 1999 218
Sørfonden, Ragnar 1998 182
Sørgaard, Knut 2014 233
Sørgulen, Marius 2009 59b
Sørgulen, Synnøve 2009 97b
Sørgård, Henning 1995 48b
Sørgård, Krister 2006 115
Sørgård, Nils 2003 167
Sørgård, Ragnar 1995 48b
Sørgård, Reinhardt 1999 93b
Sørgård, Terje 1994 119b
Sørheim, Bjørn 2008 50b
Sørheim, Einar 1998 240
Sørheim, Jenny 2016 93
Sørland, Guttorm 1993 269
Sørland, Guttorm 2016 77b
Sørland, Jon Inge 2001 143
Sørland, Jon Inge 2002 41b
Sørland, Jon Inge 2017 186b
Sørland, Kristi 2014 178
Sørland, Malene 1997 178
Sørland, Nils 1997 178
Sørland, Ole 1997 178
Sørland, Ole-Kristian 2017 186b
Sørland, Reidar 1997 80
Sørland, Siv Hege 2012 56
Sørland, Tanja 2012 56b
Sørland, Torild 2005 256
Sørland, Torild 2006 55
Sørland, Turid 2009 100
Sørli, Steinar 2005 162b, 163
Sørli, Steinar 2006 158
Sørli, Steinar 2008 198b
Sørli, Steinar 2014 13
Sørli, Steinar 31
Sørloth, Gøran 2009 28
Sørloth, Gøran 2016 261
Sørnes, Kirsti 2014 153b
Sørpoll, Knut Helge 2016 47b
Sørpoll, Per Ottar 1995 117
Sørstrand, Ove 2001 96b
Sørum, Kristian 2002 247
Sørum, Olav 2005 69b
Sørum, Olav 2010 217
Søvig, Camilla 2010 148b, 166
Søvig, Jan Erik 1996 176b
Søvig, Karoline 1997 199b
Søvig, Marte 2013 86b
Søvig, Oda Alisøy 2005 108, 158
Søvig, Siv Irene 2001 91b
Søvik, Kirsten Vederhus 2008 70b
Søvik, Scott 2017 62b
Søviknes, Terje 2017 84b
Søyland, Ingrid 2004 77
Sårheim, Almveig 1998 6, 160b
Sårheim, Anne Britt 2002 240b
Sårheim, Anne Britt 2009 234
Sårheim, Egil 2000 175
Sårheim, Emil 2006 184b
Sårheim, Greta Veien 2004 231b
Sårheim, Grete Elin 2001 231
Sårheim, Grethe Elin 1997 96b
Sårheim, Grethe Elin 2000 138b
Sårheim, Ingemar 1995 233b
Sårheim, Ingemar 1998 159b
Sårheim, Ingemar 1999 155b
Sårheim, Ingemar 2005 123b
Sårheim, Ingemar 2006 109
Sårheim, Ingemar 2011 12, 43b
Sårheim, Ingemar 2013 221b
Sårheim, Leif 1997 96
Sårheim, Maren 2006 184b
Sårheim, Nora Oleanne 2009 96b
Sårheim, Solgunn 2003 145
Såtendal, Ingfrid Marie 2015 189b
T
T
T
T
Tafjord, Bjørn Gunnar 2017 208
Tafjord, Harald Endre 2017 209
Tagil, Nizhny 2014 192
Tajik, Hadia 2009 159
Takle, Anne Merete 2007 180b
Takle, Einar 2004 219b
Takle, Harald Rune 2004 170b
Takle, Håvard 2002 241b
Takle, Inge 2003 36b
Takle, Jofred 2004 7, 233
Takle, Jon 2000 59b
Takle, Jon 2011 230
Takle, Karin 2011 230
Takle, Klaus 2011 230
Takle, Magna 2003 36b
Takle, Silje 2017 47b
Takle, Stian Sjursen 2009 47
Takle, Stian Sjursen 2011 181b
Takle, Stian Sjursen 2012 222
Takle, Stian Sjursen 2013 175b, 189b, 226b
Takle, Torbjørn 2001 175
Takle, Torbjørn 2004 192b
Takle, Torbjørn 2007 129
Taklo, Fredrik Åshamar 2011 41
Taklo, Karianne 2012 140b
Taklo, Kristian 38b
Taklo, Lisbeth 2009 37
Taklo, Lisbeth 2015 82b
Taklo, Per Tore 2013 144b
Taklo, Rune 2010 44b
Taklo, Rune 2015 151b
Taklo, Steffen 38b
Taklo, Stig 2012 140
Takserman, Aviv 2017 107b
Takvam, Kjell 1998 87
Talbert, Solveig Hitomi Bakke 2009 75b
Talbot, William Bessem 2007 115
Tallaksen, Jan Richard 2017 80
Talle, Steinar 2005 256
Talle, Steinar 2006 126
Talle, Steinar 2009 197b
Talle, Steinar 2011 21b
Tallsæte, Beate 1998 134
Tamnes, Jon 1997 149
Tangedal, Aud Eli 1995 63b
Tangelder, Yonne 2015 179b
Tangen, Anders 2000 77
Tangen, Reidar 2015 57
Tangeraas, Mattis 2007 170b
Tangerud, Tonje Norheim 2017 37b
Tangnes, Espen 2015 95
Tangstad, Karen Sofie 2005 124b
Tansø, Asbjørn 2009 121
Tansø, Stian 2010 155
Tansø, Stian 2012 79
Tansøe, Åge 2015 73
Tansøy, Berit 1995 36b
Tansøy, Berit 2006 51
Tansøy, Birgit 1995 144b
Tansøy, Birgit 2005 90b
Tansøy, Åge 1996 76b
Taraldset, Knut A. 2005 115
Taube, Evert 1995 133
Taule, Erlend Moen 2013 31b
Taule, Fredrik 2014 41b
Taule, Jon Andre 2001 117
Tavoria, syster 2010 74b
Taylor, Joy 2013 119b
Tee, Tommy 2013 127
Tefre, Anne Grete 1999 95
Tefre, Anne Grete 2004 161
Tefre, Anne Lise 1997 172b
Tefre, Arne 2008 20
Tefre, Berta 2009 138b
Tefre, Gjøran 2013 254
Tefre, Gjøran 2014 254
Tefre, Gjøran 2015 256
Tefre, Gjøran 2017 215
Tefre, Gøran 2011 93
Tefre, Merete Hol 2005 197
Tefre, Olav 2005 199
Tegnér, Esaias 2004 86
Teige, Anne Lise 2013 223b
Teige, Arvid 1998 67b
Teige, Liv Randi 2001 257b
Teige, Sigurd 2007 32
Teige, Tor 2010 91
Teigen, Ann Kristin 2001 189
Teigen, Audhild 2007 211
Teigen, Christoffer 2001 119b
Teigen, Edvard 1993 142b
Teigen, Eldbjørg 2007 90
Teigen, Jahn 2011 113
Teigen, Janne Katrin 2009 82b
Teigen, Joar 2000 225b
Teigen, Jostein 1996 99b
Teigen, Kristian 1994 15b
Teigen, Kristian 2004 226b
Teigen, Leif Peder 2005 123
Teigen, Margit 2001 132
Teigen, Mona 1995 125b
Teigen, Norvald 1996 151b
Teigen, Ola 2015 214, 221b
Teigen, Ola 2016 32, 35, 171, 219, 226
Teigen, Ola 2017 67, 75, 153, 166b, 193, 198b
Teigen, Ole André 2001 40b
Teigen, Per Johnny 2009 85
Teigen, Per Johnny 2015 147b
Teigen, Tell 2001 132
Teigen, Tell 2003 93
Teigen, Tell 2008 145
Teigen, Trygve 145b
Teigen, Åsta 2017 98b
Teigene, Trond 2016 209
Teklezghi, Luchom Ogbazgi 2017 175b
Televik, Nils 1999 237
Televik, Torill 1995 179b
Tellefsen, Arve 2009 163
Tellevik, Gisle 1996 147b
Telvik, Aleksander 2006 206b
Telvik, Aleksander 2008 41b
Telvik, Espen Dahl 1997 181b
Telvik, Espen Dahl 1998 31
Tenaud, Guilaume 2004 149b
Tenden, Asbjørn 2016 261
Tenden, Bodil Garlid 2009 67
Tenden, Borghild 1996 249
Tenden, Erik 2004 139
Tenden, Idun 2015 31b
Tenden, Lasse 2015 195
Tenden, Olav 1995 56b
Tenden, Olav 2010 89b
Tenden, Ole 2001 205
Tenden, Oskar 1996 264
Tenden, Per Ole 1997 132b
Tenden, Per Ole 2001 205
Tenden, Steinar 2008 168
Tenden, Steinar 2009 66b
Tenden, Stig Johnny 2003 167
Tenden, Terese Auflem 1996 138
Tenfjord, Kjell 1998 158
Teniste, Tajo 2014 184b
Tennebø, Hogne Storøy 1994 175
Tennebø, Sissel Storøy 1995 36b
Tennebø, Ståle 2010 15b
Tennebø, Ståle 2016 207b
Tennefoss, Gerd 2015 31b
Tennes, Ola S. 2000 73
Tennfjord, Asbjørn 2008 51
Tennø, Marit Aakre 2011 85
Tennø, Marit Aakre 2015 153b
Tenol-Tuxen, Einar 2002 244
Tenol-Tuxen, Ellen 2002 244
Tenol-Tuxen, Elna 2000 53
Tenol-Tuxen, May 1999 118b
Tenol-Tuxen, Svein 2002 244b
Tenold-Saglien, Ann Kristin 2007 143b
Tenold, Hilde 2008 26b
Tenold, Johanna 2008 26b
Tenreiro, Rui 2017 209
Terdal, Abraham 2012 96
Terdal, Agnes 2012 96
Terdal, Ole 2012 96
Terescenco, Andrea 2014 150
Terum, Sander Sekkingstad 2010 101
Terum, Sander Sekkingstad 2012 218
Terøy, Atle 2003 213
Terøy, Ingunn Solheim 2012 120b
Tesdal, Berit 2010 141b
Tesfaldet, Mahliet 2013 165b
Teta, Jean Claude 2016 135
Teta, Victor 2016 135b
Teunis, Alice 2012 128b
Tewelde, Fesseha 2012 51b
Thambiah, Sri 2001 63b
Thastum, Laila 2015 21b
Thaule, Johs. 2000 77
Thaule, Johs. 2001 78
Thaule, Johs. 2005 179
Thaule, Johs. 2007 181
Thaule, Magnus 2008 32b
Thavoria, søster 2014 57b
Thayanantham, Nils Tharshan 2007 223
Thaye, Fkade 2009 185
Thaye, Simon 2009 159b, 185
Theiste, Magnus 2009 224
Therkeldsen, Marius 2014 135
Thingnes, Agnar 1999 151
Thingnes, Agnar 2000 236
Thingnes, Alexis 2000 236
Thingnes, Anders 1996 161b
Thingnes, Gerd 2009 157b
Thingnes, Harald 2015 238
Thingnes, Ingvild Maria 2015 126b
Thingnes, Jo 1995 117
Thingnes, Josef 1999 151b
Thingnes, Marti 2005 197b
Thingnes, Ole Erik 2015 60b
Thingnes, Rhona 1999 151b
Thingnes, Sara 1999 151
Thingnes, Sarah 1994 181b
Thingnes, Sarah 2009 157b
Thingnes, Una Claussen 2008 158b
Thingvold, Rolf 2016 260
Thistel, Konstanse 1995 20b
Thistel, Rebekka 2001 141b
Thistel, Rune 1998 65
Thistel, Rune 2007 20b
Thistel, Øyvind 1995 20b
Thomas, Jeffrey 2012 182
Thomas, Jeffrey 2017 127b
Thomassen, Arild 1994 119b
Thomassen, Aud 2006 77b
Thomassen, Emil 2015 179b
Thomassen, Hallvard 2016 98b
Thomassen, Harald 2009 87b
Thomassen, Jenny 1999 236b
Thomassen, Kitty 1995 257
Thomassen, Lars 1997 87b
Thomassen, Lars 2002 264
Thomassen, Lars 2017 97
Thomassen, Lasse 1993 158
Thomassen, Mariann 2000 149
Thomassen, Mariann 2003 177b
Thomassen, Mariann 2006 141b
Thomassen, Mariann 2007 66
Thomassen, Mariann 2009 20
Thomassen, Myrtel Janne 2013 223b
Thomassen, Solveig 2009 87b
Thommesen, Anette 1993 93
Thommessen, Olemic 2014 98
Thomson, Lorraine 2009 234
Thon, Olav 2005 140
Thon, Olav 2007 181
Thoor, Sandra 1999 166
Thorbjørnsen, Ståle 2013 66
Thorbjørnsen, Ståle 2014 40
Thorbjørnsen, Ståle 2016 151b
Thorbjørnsen, Torill 2014 193b
Thoresen, Sunniva 1993 224b
Thoresen, Yngve 2015 32
Thorgaard, Sture 2000 203b
Thorkildsen, Andreas 2008 14
Thorkildsen, Andreas 2011 132b
Thorne, Eli-Sofie 2001 220
Thorne, Eli-Sofie 2006 244
Thorne, Eli-Sofie 2009 55b
Thorne, Eli-Sofie 2013 14b
Thorrud, Hans Petter 1997 148b
Thorrud, Torgeir Farsund 2006 24
Thorsen, Lars Jan 2003 55
Thorsen, Mons 1996 197b
Thorseth, Ragnar 2007 99
Thorsnes, Borghild 1993 214b
Thorsnes, Elise 2001 167, 211
Thorsnes, Elise 2003 145
Thorsnes, Elise 2004 95
Thorsnes, Elise 2005 237
Thorsnes, Elise 2006 114b, 241
Thorsnes, Elise 2010 176b
Thorsnes, Elise 2013 178, 254
Thorsnes, Elise 2016 131
Thorsnes, Elise 2017 66b
Thorsnes, Harald 1996 126
Thorsnes, Lena 2008 165b
Thorsnes, Oddrun 2008 47
Thorsnes, Terje 2003 209
Thorsnes, Terje 2004 201
Thorsnes, Thorleif 1994 5, 91b
Thorsnes, Tore 2001 264
Thorsnes, Tore 2003 145
Thorsnes, Tore 2005 137, 158
Thorsnes, Tore 2006 91
Thorsnes, Tore 2016 35
Thorsnes, Tore 2017 37
Thorsteinsdottir, Lilja Kristin 2016 73
Thorsteinsson, Gunnar 1996 93
Thorvaldsen, Iris Ramstad 2013 26
Thrane, Bjørn 1993 115
Thue, Anders 2011 52
Thue, Anders K. 1997 36, 107
Thue, Anders K. 2006 50
Thue, Bjarne 1994 260b
Thue, Eirik 2002 116b
Thue, Eirik 2016 238
Thue, Gunnar 2003 140b
Thue, Harald 1999 69b
Thue, Håvard 1997 5, 6, 36, 107
Thue, Ingrid 1997 36b, 107
Thue, Jan Tore 2009 190
Thue, Johs B. 2008 228
Thue, Johs B. 2011 228b
Thue, Johs B. 2015 239
Thue, Johs B. 2016 238
Thue, Johs. B. 1995 147
Thue, Johs. B. 1996 29, 73
Thue, Johs. B. 1997 29b, 255
Thue, Johs. B. 1998 166
Thue, Johs. B. 2001 124
Thue, Johs. B. 2002 238, 7
Thue, Johs. B. 2004 193, 200, 218
Thue, Johs. B. 2007 165
Thue, Johs. B. 34b, 2010 217
Thue, Knut Urtegård 2012 68b
Thue, Margun 2015 163
Thue, Oddrun 1994 260b
Thue, Olav Helge 1994 118b
Thue, Stine 2016 44
Thuestad, John G. 1997 163
Thuland, Ellen Therese 2002 139
Thuland, Ellen Therese 2005 133b
Thun, Terje 2013 14b
Thune, Arne 2015 130
Thune, Britt 2015 130b
Thune, Einar A. 2014 52
Thune, Ingvar 1999 86b
Thune, Jens Kristian 1997 246
Thune, Jens Kristian 1998 103
Thune, Ola 1997 37
Thune, Per Ove 1994 93
Thunem, Ingrid 2016 113b
Thurgood, Carole 2006 170b
Thygesen, Ingvild Skare 2012 174
Thyri, Borghild 1997 134
Thyri, Elin 1997 134b
Thyri, Elisabeth 1997 134
Thyri, Hans H. 2008 228
Thyri, Hans H. 2009 235
Thyri, Hans H. 2011 231
Thyri, Hans H. 2016 239
Thyri, Hans Inge 1997 134b
Thyri, Karoline 1997 134
Tidemand-Johannesen, Carl Frithjof 2014 38
Tidemand, Adolph 1998 142
Tierbach, Mariette 2010 134b
Tillung, Irene 2009 237
Tillung, Leif 2000 109
Timberlid, Anders 2012 221
Timberlid, Jan Anders 1998 195b
Timberlid, Jan Anders 2007 223
Timberlid, Jan Anders 2011 145b
Timberlid, Jan Anders 2015 239
Timberlid, Jan Anders 2017 209
Timberlid, Rune 1994 188
Timberlid, Rune 1995 205
Timberlid, Rune 2000 251
Timberlid, Rune 2001 54
Timberlid, Rune 2003 226
Timberlid, Rune 2004 52b
Timberlid, Rune 2005 137
Timberlid, Rune 2006 197
Timberlid, Rune 2008 147
Timberlid, Rune 2011 231
Timberlid, Rune 2015 239
Timberlid, Rune 2017 188b, 208
Time, Marit 1998 202b
Timmes, Chantal 2008 26b
Tinsai, Matias 2006 108b
Tistel, Alf 1999 199
Tistel, Andrine Slere 2000 28b
Tistel, Arild 2010 165
Tistel, Arild 2013 185b
Tistel, Hansine 2007 123
Tistel, Inge 2002 149
Tistel, Inge 2015 72b
Tistel, Joar 2002 79
Tistel, Johan 2000 28b
Tistel, Lillian 2008 26b
Tistel, Ragnhild 2000 28b
Tistel, Rune 2016 149b
Tistel, Vidar 1993 39b
Tistel, Vidar 1995 5, 51b
Tistel, Vidar 1998 79
Tistel, Vidar 2000 28b
Tistel, Ørjan 1994 71
Tistel, Ørjan 2002 149
Tisthamar, Elias 2013 194b
Tisthamar, Elisabeth 2014 202b
Tisthamar, Jon Jørgen 1994 230b
Tisthamar, Lars 2010 95b
Titlestad, Nina 2003 10
Titlestad, Torgrim 2004 92
Tjellaug, Jon 2013 37b
Tjore, Halstein 2000 64
Tjugen, Jenny 2007 163
Tjugen, Knut 2007 163
Tjugen, Sondre Riverdal 1993 27b
Tjugen, Sølve Rivedal 2003 89b
Tjugen, Tuva Rivedal 1998 175, 257b
Tjugum, Jostein 2002 182b
Tjønn, Brynjulf Jung 2002 95b
Tjønn, Brynjulf Jung 2011 230
Tjønn, Brynjulf Jung 2013 176b, 229
Tjønn, Brynjulf Jung 2014 227
Tjønn, Brynjulf Jung 2015 46b
Tjønn, Brynjulf Jung 2016 12b, 238
Tjønn, Brynjulf Jung 2017 208 
Tjønn, Helga 2014 227
Tjønn, Magnar 2014 227
Tjønneland, Harald 2003 6, 108b
Tjønneland, Jann Olav 2009 113
Tjønneland, Norhild 1997 159b
Tjønneland, Odd 2008 113
Tjønnås, Monica Sunde 2015 150b
Tjønnås, Monika 2010 63
Tjønstad, Sofie Hjelleflat 2013 59b
Tjørom, Linda 2005 56
Toft, Malvin 1995 133b
Toft, Malvin 2001 235b
Toft, Malvin 2002 247
Toft, Malvin 2003 245b
Toft, Malvin 2004 242
Toft, Malvin 2006 116b
Toft, Malvin 2008 228
Toft, Malvin 2009 234
Toft, Nils 1994 5
Toft, Nils 1994 81b
Toft, Nils-Ove 2011 41
Toftaker, Håkon 2003 77b
Tokarz, Tadeusz 2008 33b
Tokarz, Wioletta 2008 33b
Tokvam, Arne 2001 6, 165b
Tokvam, Arve 2008 226b
Tokvam, Arve 2010 130b
Tokvam, Arve 2011 131b
Tokvam, Finn 1997 239b
Tokvam, Finn 2002 156b
Tokvam, Finn 2004 168
Tokvam, Finn 2007 141
Tokvam, Finn 2008 77, 186b
Tokvam, Finn 2010 170
Tokvam, Finn 2012 220
Tokvam, Finn 2013 225
Tokvam, Finn 2015 188
Tokvam, Finn 2017 209
Tokvam, Gjermund 2007 241
Tokvam, Gjermund 2009 205b
Tokvam, Malin Therese 2007 108b
Tokvam, Thorvald 2006 190
Tokvam, Øystein 2001 6, 165b
Tolaas, Alfhild _Tulla_ 1995 7, 261b
Tolaas, Jon 1997 249
Tolaas, Jon 2009 231b, 234
Tollefsen, Anne Lise 2008 158
Tollefsen, Turid 2009 23b
Tomasgaard, Paul O. 2011 230
Tomasgard, Atle 1995 217
Tomasgard, Atle 2016 239
Tomasgard, Bente 1993 207b
Tomasgard, Gisle 1998 218b
Tomasgard, Kari 1998 205b
Tomasgard, Karianne 2006 60
Tomasgard, Kristina 2009 83b
Tomasgard, Ole Stian 2000 68
Tomasgard, Paul O. 1999 78
Tomasgard, Paul O. 2008 228
Tomasgard, Paul O. 2010 216
Tomasgard, Paul O. 2013 228
Tomasgard, Paul O. 2015 239, 240b
Tomasgård, Marianne 1993 207b
Tomba, Alberto 1993 127
Tombre, Erik 1996 226b
Tomic, Ante 2012 60b
Tomic, Ivan 2012 60b
Tomic, Luka 2012 60b
Tomkute, Viktorija 2015 148b
Tonheim, Cecilie 2014 60b
Tonheim, Charlotte 1993 153
Tonheim, John-Ole 1999 5
Tonheim, John-Ole 1999 67b
Tonheim, Leon 1993 153
Tonheim, Margrethe 2005 108
Tonheim, Mindor 2000 109
Tonheim, Miriam 2007 16b
Tonheim, Solbjørg 2010 52b
Tonheim, Stian 1993 153
Tonheim, Therese 1993 153
Tonheim, Tone 1999 5, 67b
Tonning, Geir 1993 144b
Tonning, Harald 1997 208b
Tonning, Klara 1995 63
Tonning, Lisa Mari 2011 197b
Tonning, Magne 2008 76b
Tonning, Rita 2008 42
Tonning, Tor 2000 264
Tonning, Vegard 1995 73
Tonning, Vegard 2012 182b
Tonning, Vigdis 2017 19b
Tonning, Åse 1994 70b
Tonstad, Per Lars 2009 235
Toodji 2012 28
Toporska, Agniszka 2016 12b
Torheim, Alf Olav 2000 108b
Torheim, Kamilla 2008 78b
Torheim, Kåre 1995 100b
Torheim, Lillian Dorthe 2010 26b
Torheim, Oddny 2012 216b
Torheim, Ole Jonn 2014 147b
Torheim, Sivert 1994 239b
Torheim, Stein Inge 2009 105b
Torheim, Stine Seljen 2005 37b
Torheim, Sverre 1995 100b
Torheim, Terje 1995 50b
Torheim, Tor 1999 15
Torheim, Trygve 1995 100b
Torheim, Øystein 2012 177b
Torjussen, Ole 1996 111
Tormodset, Anita 2001 118b
Tornell, Christer 2016 231b
Tornes, Atle 1995 117
Tornes, Atle 1996 120
Tornes, Atle 1999 200, 208b
Tornes, Atle 2000 98
Tornvik, Georg Martin 2009 84
Tornvik, Marit 2017 125b
Tornøe, Dagfinn 2014 181b
Torp, Alf 2009 243
Torp, Carl-Erik 2011 152
Torp, Ole Christian 2003 255
Torp, Ole Christian 2005 198b
Torp, Ole Christian 2006 42b, 126b
Torp, Ole Christian 2007 84b
Torp, Ole Christian 2008 150b
Torpe, Helge 2013 54
Torpe, Kjetil 2013 54b
Torpe, Markus 2013 54
Torpe, Rakel 2013 54
Torpp, Ole Christian 243
Torres, Fernando 2009 132b
Torrisen, Geir Inge 2000 178b
Torseter, Øyvind 2016 238
Torsheim, Jenny 1998 228b
Torsheim, Jorunn 1998 228b
Torsheim, Jorunn 2004 189
Torsheim, Jorunn 2005 143b
Torsheim, Jorunn 2006 133
Torsheim, Jorunn 2007 166
Torsheim, Jorunn 2008 141b, 183b
Torsheim, Oddvar 1993 52b
Torsheim, Oddvar 1994 47, 208, 209b, 256
Torsheim, Oddvar 1996 56b
Torsheim, Oddvar 1998 7, 157, 228b, 249, 260
Torsheim, Oddvar 2001 7, 246b
Torsheim, Oddvar 2002 94
Torsheim, Oddvar 2003 7, 189, 230b
Torsheim, Oddvar 2004 188
Torsheim, Oddvar 2007 6, 165, 166, 185, 256
Torsheim, Oddvar 2008 49, 50, 67b, 183b, 226b , 229
Torsheim, Oddvar 2009 118, 231
Torsheim, Oddvar 2010 31, 142, 215
Torsheim, Oddvar 2011 181b, 229
Torsheim, Oddvar 2012 75b, 95b, 217, 222b
Torsheim, Oddvar 2013 157b, 167, 169b, 224, 229
Torsheim, Oddvar 2014 157, 228, 229, 232
Torsheim, Oddvar 2015 234, 239
Torsheim, Oddvar 2016 181b, 236
Torsheim, Oddvar 2017 206, 207, 229b
Torsheim, Terje 2012 99b
Torsheim, Terje 2016 97
Torsheim, Åsbjørn 2003 222b
Torskangerpoll, Anette 2007 186b
Torskangerpoll, Arne 1995 57
Torskangerpoll, Fred 2008 67b
Torskangerpoll, Idar 2007 186b
Torsnes, Oddvar 2003 202b
Torsnes, Oddvar 2006 107b
Torstad, Annvei 1996 225b
Torsvik, Elisabeth 2002 210b
Torsvik, Morten 1997 71b, 192
Torvanger, Asbjørn 2001 243b
Torvanger, Atle 1993 107
Torvanger, Atle 1995 132, 220
Torvanger, Atle 2003 43b
Torvanger, Edvard 2001 243b
Torvanger, Einar 1999 101b
Torvanger, Eli 2009 117b
Torvanger, Elisabeth 2003 117b
Torvanger, Ingvill Førde 2009 232
Torvanger, Jan 1993 78b
Torvanger, Karianne 2008 221
Torvanger, Karianne 2009 223
Torvanger, Karianne 2010 207
Torvanger, Karianne 2012 206b
Torvanger, Karianne 2013 210b
Torvanger, Karianne 2014 214b
Torvanger, Karianne 2017 197b
Torvanger, Karianne 216b
Torvanger, Magnus Helge 2000 259b
Torvanger, Magnus Helge 2001 251
Torvanger, Magnus Helge 2008 228
Torvanger, Magnus Helge 2009 234
Torvanger, Magnus Helge 2010 216
Torvanger, Magnus Helge 2014 232
Torvanger, Magnus Helge 2016 238
Torvanger, Magnus Helge 2017 208
Torvanger, Ragnar 1994 192
Torvanger, Ragnar 2002 52b
Torvanger, Wenche Bakke 1996 112b
Torvanger, Wenche Bakke 2005 216b
Torvik, Britt Helen 2013 222b
Torvik, Nelly 2011 68
Torvund, Cecilie 2015 36b
Torvund, Helge 2005 253
Torvund, Jan Harald 1997 95b
Torvund, Jan Harald 2002 220b, 223, 7
Torvund, Johs. 2004 36
Torvund, Kjetil 1997 125b
Torvund, Nina 2015 36b
Torvund, Oddmund 1999 77b
Torvund, Oddmund 2005 89
Tostrup, Hans 2009 224
Totland, Amalie 2003 154b
Totland, Even 2003 154b
Totland, Gert Erik 1995 236
Totland, Gjertrud 1999 22b
Totland, Gjertrud 2008 58
Totland, Ingvald 2005 185
Totland, Ove J. 2005 185b
Totland, Åshild 2008 58
Townsend, Paul 2011 64
Tragethon, Inger 2007 97
Tranås, Randi Henden 1999 19b
Travolta, John 2016 180
Treschow, Herman G. 2009 224
Trettenes, Vidar 2015 23
Trettevik, Atle 2000 239
Trettevik, Liv Sundal 1995 139b
Trogstad, Randi 1993 207b
Trohaug, Hallvard 2016 182
Trollebø, Atle 1998 203b
Trollebø, Elliot 2011 194b
Trollebø, Emma 2011 194b
Trollebø, Erica 2011 194b
Trollebø, Erli 1995 235b
Trollebø, Hery 2011 194b
Trollebø, Jan Kåre 2011 194b
Trollnes, Silje Alice 2002 54b
Tronrud, Ingvill 2013 61b
Tronstad, Inger 2003 23
Tronstad, Paul 2002 47
Trosdahl, Lasse 2012 182
Trosvik, Morten 1996 246b
Trotskij, Leo 1994 161
Trottmann, Rudiger 1996 139
Trovik, Jørund Utne 1993 17b
Trovåg, Erlend 2008 72b
Trovåg, Jimmy 2011 136b
Trovåg, Johan 2000 221
Trovåg, Johanna 2011 136b
Trovåg, Kim Thomas 1997 211
Trovåg, Kitty 2000 221
Trovåg, Kjell 2000 221
Trovåg, Marlén 2008 12b
Trovåg, Patrick 2011 136
Trovåg, Rolf 1999 255b
Trovåg, Rune 2000 221b
Trulsen, Astrid 1999 216
Tryti, Alvar 2001 129b
Tryti, Anna Elisa 2007 57b
Trædal, Finn 2000 28b
Trædal, Finn 2010 110
Trædal, Margrethe Thune 2016 19b
Træen, Odvar 1999 93
Trællevik, Vidar 2012 133
Tråve, Anna Margrethe 1997 151b
Tschöpe, Kati 2015 148b
Tshering, Ang 2004 173
Tshering, Ang 2009 131b
Tubbene, Ingvild 2010 162
Tuchsen, Anna Nikolaja 1999 156
Tue, Torunn Raftevold 2010 175
Tuft, Dan Egil 2000 32
Tuft, Ronald 1993 62
Tufte, Anders 1998 107
Tufte, Anders 2002 182b
Tufte, Bente 2013 19
Tufte, Frode 2017 88
Tufte, Kjell 1994 84b
Tufte, Kåre 1997 5, 49b
Tufte, Odd 2009 15b
Tufte, Sindre 2013 19b
Tufte, Svein 1999 125
Tufte, Svein 2006 210
Tufte, Svein Edvin 2013 19
Tufte, Sverre 2000 22
Tufte, Tonje 2013 19b
Tufte, Trygve Anders 1996 103
Tufte, Trygve Anders 2002 182
Tuftedal, Astrid 1995 37b
Tuftedal, Astrid 1996 178b
Tufteland, Endre Try 2000 132
Tuften, Ragnhild 2009 107
Tuften, Torbjørn 2011 31b
Tuftene, Kjell Arthur 1997 187
Tumilowich, Roksana 2015 42b
Tunaal, Hege 1994 230
Tunestveit, Hege 2006 129b
Tungesvik, Steinulf 2006 204
Tungevåg, Martin 2011 44b
Tunheim, Ingeborg 1996 239(230b)
Tunheim, Jo 2002 71b
Tunold, Bernt 1996 113
Tunold, Bernt 2016 195
Tunold, Bjarne 2004 227
Tunold, Bjarte 2003 15b
Tunold, Odd Gunnar 2016 176
Tunold, Ola 1997 226
Tunold, Sigbjørn 2015 18b
Tunold, Sigmund 2016 77b
Tunold, Synneve 2006 186b
Tunsberg, Anne Elin 2012 27b
Tunvold, Bernt 2000 19
Tur, Lasse 2011 231
Turek, Daniel 2017 78b
Turlid, Anita 2017 44b
Turlid, Leif 2017 44b
Turlid, Osvald 1999 144
Turner-Gray, Dwight 1999 130
Turner-Gray, Ines 1999 130b
Turner-Gray, Tyler 1999 130
Turvoll, Bente 1998 98b, 147b
Turvoll, Brita Sissel 2011 64
Turvoll, Linda 1998 147b
Turvoll, Olav 2006 250
Turvoll, Olav 2015 209, 214, 223b, 233b
Turvoll, Olav 2016 192, 219, 228, 235
Turvoll, Olav 2017 193, 200b
Turøy, Jan Rune 1993 39b
Turøy, Jan Rune 1994 93
Tusvik, Marit 1997 237
Tusvik, Marit 2000 242
Tusvik, Marit 2005 36, 209
Tusvik, Marit 2007 203
Tusvik, Marit 2014 232
Tusvik, Marit 2017 208
Tusvik, Sverre 2000 133
Tuxen, Nils Jørgen 1999 118
Tvedt, Anne Guri 2016 231b
Tvedt, Chris 2012 220
Tvedt, Jon 1993 139
Tvedt, Jon 1994 115
Tvedt, Jon 2005 179
Tvedt, Jon 2006 177
Tvedt, Jon 2008 107, 144
Tvedt, Jon 2011 93
Tvedt, Lise Lotte 2009 165b
Tvedt, Roald 2004 201
Tveit, Anne Grethe 2016 8b
Tveit, Anne Ryssdal 1994 255
Tveit, Astrid 2005 203
Tveit, Geirr 2004 36
Tveit, Geirr 2006 212b
Tveit, Gjertrud 1994 255
Tveit, Henrik 2004 111
Tveit, Ivar 1999 221
Tveit, Jarle 2017 90
Tveit, Kåre Johan 2005 203
Tveit, Leif 1996 136b
Tveit, Magnus 2011 57b
Tveit, Målfrid 2002 149b
Tveit, Norvald 1993 72b
Tveit, Norvald 1994 49
Tveit, Norvald 1998 5, 60b
Tveit, Norvald 1999 42
Tveit, Norvald 2001 124
Tveit, Norvald 2003 249
Tveit, Norvald 2004 84b
Tveit, Norvald 2005 82, 108
Tveit, Norvald 2006 217
Tveit, Norvald 2007 246b
Tveit, Norvald 2009 231
Tveit, Norvald 2010 215
Tveit, Norvald 2011 227, 229
Tveit, Norvald 2012 217
Tveit, Norvald 2013 224, 230
Tveit, Norvald 2014 228, 235
Tveit, Norvald 2015 234, 241
Tveit, Norvald 2016 236
Tveit, Norvald 2017 168b, 206, 209
Tveit, Olav Jakob 2001 130, 230
Tveit, Olav Jakob 2003 27
Tveit, Per Arne 1994 191b
Tveit, Reidar 1995 102b
Tveit, Reidar 2003 131
Tveit, Reidar 2006 39b
Tveit, Reidar 2015 241
Tveit, Rolv 1994 222b
Tveit, Toril K. 2008 26b
Tveit, Vegard 1999 178b
Tveitehagen, Sigmund 2017 53
Tveiten, Odd Roar 2016 135b
Tveito, Britt 2000 41(42b)
Tveito, Håkon 1995 171
Tvendeseter, Arnfinn 1995 27b
Tvendeseter, Elisabeth 2008 87b
Tvendeseter, Karen 1995 27b
Tveraabakk, Agnete 2011 160b
Tveranger, Andreas 2012 142
Tveranger, Hallvard 2012 142b
Tveranger, Ingrid Oline 2009 157b
Tveranger, Kjartan 2012 142b
Tveranger, Klara 2012 142
Tveranger, Lars 2012 142b
Tveranger, Magnar 2012 142b
Tveranger, Oddmund 2012 142b
Tveranger, Peter 2012 142
Tveranger, Sigmund 1999 186b
Tveranger, Sigmund 2012 142b
Tveranger, Vidar 2012 142b
Tverrberg, Johnny 2009 15b
Tviberg, Edel 1995 253b
Tviberg, Katrine 1995 29(30b)
Tviberg, Kristian 1995 29b(30b)
Tviberg, Vidar 1995 253b
Tvinde, Cecilie 2001 97
Tvinde, Egil 2002 19
Tvinde, Jan Egil 2008 69, 76
Tvinde, Jan Egil 2011 174b
Tvinde, Jan Egil 2016 16b, 145, 248
Tvinde, Jan Olav 2002 18
Tvinde, Lars Fredrik 2011 11,127
Tvinde, Lars Fredrik 2013 254
Tvinde, Lars Fredrik 2014 254
Tvinde, Lars Fredrik 2015 13b
Tvinde, Lars Fredrik 2016 16b
Tvinnereim, Bergsvein 2004 99
Tvinnereim, Edvar 2002 79
Tvinnereim, Geir Ola 2014 79
Tvinnereim, Gunhild 1995 104b
Tvinnereim, Gunnhild 1996 22
Tvinnereim, Hallvard 2006 219
Tvinnereim, Inge Matias 1995 67
Tvinnereim, Jarle 2017 118b
Tvinnereim, Jon 2010 217
Tvinnereim, Jon 2011 231
Tvinnereim, Jon 2012 220
Tvinnereim, Jon 2016 239
Tvinnereim, Katrine 2008 41b
Tvinnereim, Klara 2007 138
Tvinnereim, Kristina 1995 104b
Tvinnereim, Kåre 2014 229
Tvinnereim, Kåre Ottar 1994 76
Tvinnereim, Lars Kåre 2005 235
Tvinnereim, Lars Kåre 2008 60b
Tvinnereim, Leiv 2006 34
Tvinnereim, Lene Renate 2007 138
Tvinnereim, Magda 2001 45
Tvinnereim, Marie Persdotter 2001 45b
Tvinnereim, Martin 1995 104b
Tvinnereim, Per M. 2003 137
Tvinnereim, Rolv 1993 63
Tvinnereim, Rolv 1994 224
Tvinnereim, Rolv 2007 138
Tvinnereim, Runar 2007 138
Tvinnerheim, Rebacca Agnethe 2011 186b
Tvinnerheim, Torstein 2013 37
Tykhelle, Anne 2008 226b
Tylden, Audun 1993 52
Tyldum, Pål 2004 26
Tynning, Inger Marie Håheim 2013 221b
Tyschenkov, Artem 2012 37b
Tysnes, Ingeborg 2010 52
Tysnes, Ingeborg Opdøl 2012 43
Tysnes, Ingeborg Opdøl 2013 156b
Tysse, Halvard 2015 241
Tysse, Hanna 2001 141b
Tysse, Konstanse 1997 253b
Tysse, Per Arild 2012 162b
Tysse, Rune 2005 33
Tyssedal, Eli Kristin 1998 78b
Tyssekvam, Astrid Kapstad 2012 145b
Tyssekvam, Geir Sigve 2010 173b
Tyssekvam, Jarl 1996 209b
Tyssekvam, Jarl 2005 178b
Tyssekvam, Kåre 2012 185b
Tyssekvam, Sigrid Haugnes 2007 179b
Tyssen, Asbjørn 1994 114, 257b
Tyssen, Asbjørn 2007 23b
Tyssen, Asbjørn 2008 228
Tystad, Børre 2002 179b
Tystad, Børre 2010 40
Tystad, Gunnar M. 1997 87b
Tystad, Mads 1995 116b
Tystad, Mads 1996 228
Tystad, Remi 1994 127
Tystad, Remi 2016 234b
Tytingvåg, Alfred 1995 56b
Tytingvåg, Alfred 1998 79
Tytingvåg, Alfred 2002 114b
Tytingvåg, Charlotte 2015 102b
Tytingvåg, Kari 2003 77b
Tytingvåg, Kari Silden 2013 80b
Tytingvåg, Monja 1994 60b
Tytingvåg, Øystein 2011 12b
Tøfte, Ruben 2009 135
Tømmerbakke, Anders 1995 115b
Tømmerbakke, Arild 1996 129b
Tømmerbakke, Else 1999 156b
Tønjum, Gerd Berit 2001 247b
Tønjum, Hans A. 1993 198b, 256
Tønjum, Hans A. 1996 132b
Tønjum, Hans A. 1999 231
Tønjum, Hans A. 2000 181b
Tønjum, Hans A. 2009 174
Tønjum, Liv Einemo 2016 123b
Tønjum, Per 1993 47b
Tønjum, Per 1994 122b
Tønne, Tore 1998 103
Tønne, Tore 2000 127, 231, 251
Tønnesen, Bjørn 1994 71
Tønnesen, Bjørn 1997 19
Tønnesen, Reid 1994 150b
Törnmarck, Oskar 2015 65b
Tørto, Tormod 2000 39
Tørudstad, Kristin 1995 212b
Tørudstad, Solveig 2000 169b
Tørvi, Olav 1994 55
Tørvi, Olav 1997 236b
Tørvi, Olav 1998 246
Tørvi, Toril 2004 125b
Tøsse, Filip 2013 194b
Tøsse, Maria Dalsbø 2009 133
Tøsse, Vidar 2010 99b
U
U
U
U
Uberg, Ulla 2004 99b
Ueland, Arne 2002 112b
Ueland, Geir Peder 2002 114
Ueland, Karen 2013 194b
Ueland, Osmund 1998 139
Ueland, Terje 1996 129
Ueland, Terje 1997 227b, 264
Ueland, Terje 2000 148
Ueland, Åsmund Stenhaug 2006 28b
Uglem, Andreas Ove 1996 141
Uglum, Arve 1997 101b
Uglum, Arve 2010 216
Uglum, Arve 2015 170b
Uglum, Jørdis 1997 7, 227b
Uglum, Oddvar 1995 141
Uglum, Oddvar 2010 48b
Uglum, Ottar 2008 82b
Uhre, Anne Kristine 2008 139
Ulateig, Egil 2010 78
Ulateig, Egil 2011 231
Ullah, Matey 2011 23
Ullaland, Anna 2004 22
Ullaland, Arvid 1996 90b
Ullaland, Kristoffer 2000 47b
Ullaland, Kristoffer 2008 41b
Ullaland, Ragna 1997 41(42b)
Ullaland, Roy Tore 1993 64
Ullaland, Thor Arne 2013 15
Ullaland, Trude 1996 90b
Ullaland, Trygve 2004 22b
Ullaland, Trygve 2008 125b
Ullebø, Arve 2008 229
Ullebø, Arve 2011 111, 231
Ullebø, Arvid 1993 49b
Ullebø, Arvid 2000 57
Ullebø, Arvid 2001 224b
Ullebø, Astrid 2009 22b
Ullebø, Erik 1993 49
Ullebø, Kristine 2013 47b
Ullebø, Sedrik Engebø 2016 248
Ulleland, Monika 1999 118b
Ulleland, Monika 2006 33b
Ullstein, Ole Gunnar 2008 59b
Ullstein, Stian 2008 59b
Ulltang, Borgny 2007 253b
Ulltang, Gry Hauge 2008 197b
Ulltang, Kjellaug 2011 13b
Ulltang, Kristian 2007 253
Ulltang, Kristian 2017 188
Ulltang, Laila 1998 11b
Ulltang, Roald 2007 253
Ulltang, Roger 1995 64
Ulltveit-Moe, Jens 2007 151
Ulrichsen, Kjell Christian 2005 43
Ulriksen, Dagfinn 1999 201
Ulriksen, Margit I. 1997 104b
Ulriksen, Monica 2007 5, 36b
Ulriksen, Tor Erling 2007 181
Ulriksen, Vidar 1993 93, 150
Ulriksen, Vidar 2005 219
Ulseth, Egil 1996 133b
Ulstein, Jan Magne 1994 220
Ulstein, Jan Magne 1995 73
Ulstein, Jan Ove 1994 139
Ulstein, Ragnar 1995 103
Ulvang, Vegard 1993 130b
Ulvang, Vegard 1996 26
Ulvang, Vegard 2004 26
Ulvatn, Magne 2003 43
Ulvatn, Magne 2012 172
Ulvedal, Agnar 1998 121
Ulvedal, Ane Bergset 1996 239(238b)
Ulvedal, Ann Iren 2009 234
Ulvedal, Benedicte 1999 113b
Ulvedal, Ivar 2009 33b
Ulvedal, Per Erik 2011 2011 14b
Ulveseth, Ingvald 1993 120, 156, 176b(174b), 256
Ulveseth, Ingvald 1999 247
Ulveseth, Ingvald J. 2009 224b
Ulvestad, Elling 2008 228
Ulvestad, Harald Elling 2008 228
Ulvestad, Helge 2008 197b
Ulvestad, Helge 2012 146b
Ulvestad, Kjell Aga 1995 141, 205, 244b
Ulvestad, Kjell Aga 2016 176
Ulvestad, Olav L. 1993 37
Ulvestad, Olav L. 1998 181
Ulvestad, Olav L. 2003 122
Ulvestad, Vidar 2014 30
Ulvik, Anna 1995 248b
Ulvik, Birger 2001 41b
Ulvik, Gunnar 1995 63b
Ulvik, Gunnar 2011 2011 29b
Ulvik, Gustav 2006 125b
Ulvik, Hanne 2017 169
Ulvik, Sverre 1995 248b
Ulviksbakken, Arne 1995 31
Ulvund, John 2003 123b
Ulvund, Jon Birger 2012 154b
Undeland, Rebekka 2000 243b
Undeland, Rebekka 2004 66b
Undeland, Siv 2006 235b
Underdal, Arild 1993 228b
Underdal, Arild 2008 151b
Underdal, Geir Ove 2016 75b
Underdal, Gerd 2000 139b
Underdal, Hans Martin 2001 231
Underdal, Hans Martin 2002 141
Underdal, Ivar Bjarne 1993 23b, 68, 250b
Underdal, Ivar Bjarne 1994 148
Underdal, Ivar Bjarne 1996 234
Underdal, Ivar Bjarne 1997 119
Underdal, Ivar Bjarne 2000 257
Underdal, Ivar Bjarne 2006 119, 210 (208b)
Underdal, Leif Inge 1994 148
Underdal, Leif Inge 2006 214b
Underdal, Leif Inge 2011 135
Underdal, Magne 2006 152b
Underdal, Signe 2008 191
Underdal, Svein Roar 2006 152
Underdal, Øystein 2006 214
Underlid, Arne 2009 90b
Underlid, Arntor 2010 195
Underlid, Asbjørn 2001 196
Underlid, Tomas 1996 199b
Underset, Vidar 1993 218
Underset, Vidar 1995 151
Underset, Vidar 1999 219
Underset, Vidar 2002 139
Underset, Vidar 2003 69
Underset, Vidar 2007 67b
Undertun, Aud 2012 185
Undheim, Arild 2007 14b
Undheim, Arild 2008 69, 164, 183
Undset, Sigrid 1994 165
Unnesdal, Harald 2000 127
Urdal, Fridtjov 1993 36b, 108
Urdal, Fridtjov 1994 261b
Urdal, Fridtjov 1995 173
Urdal, Fridtjov 1997 259b
Urdal, Fridtjov 1998 241b
Urdal, Fridtjov 2002 16b, 253b, 238
Urdal, Fridtjov 2003 226b, 230
Urdal, Fridtjov 2004 243b
Urdal, Fridtjov 2006 81b, 183b
Urdal, Fridtjov 2007 157, 165
Urdal, Fridtjov 2008 16, 89
Urdal, Fridtjov 2015 238
Urdal, Fridtjov 2016 238
Urdal, Fridtjov 2017 156b
Ure, Ragnhild Eide 2008 136
Urheim, Magne 2003 45b
Urheim, Terje 2002 200
Urke, Henning André 2012 154b
Urke, Katrine 1999 118
Urnes, Geir 1999 79b
Urnes, Linn Therese 1999 79b
Urnes, Søren 1999 102
Urnes, Tormod 1998 77
Urnes, Torodd 2003 198
Urnes, Torodd 2005 140
Urnes, Torodd 2008 211
Urnes, Torodd 2009 214
Urnes, Torodd 2010 102b, 202
Urso, Antonio 2016 62
Urtegaard, Asta Sande 2005 165b
Urtegaard, Gunnar 1993 258
Urtegaard, Gunnar 2007 241
Urtegaard, Kari Sande 1996 260b
Ustad, Per Otto 1999 121
Ustad, Per Otto 2001 207
Utgård, Rolf 1993 91
Uthaug, Gro Ann 2002 199b
Uthaug, Jørleif 2002 198
Utheim, Iren Knutsen 2005 187b
Utheim, John 2009 224
Utheim, Karin 2014 32b
Utheim, Maria 2014 32b
Utheim, Olaug 1998 162b
Utkilen, Gro 2000 101
Utne, Eirik 2009 134b
Utnes, Anders 1999 106b
Utnes, Odd 1995 219b
Utnes, Torunn F. 2010 217
Utsi, Per A. 1996 228
Utvik, Bjørn Inge 2014 184b, 255b
Utvær, Hans 1999 133b
Utvær, Per Aslak 1999 24b
Utvær, Svein 2012 32
Utåker, Inge André 2015 27, 75
V
V
V
Vaage, Lars Amund 2012 179
Vaage, Mikkel 2001 174b
Vadheim, Jan Petter 2006 36
Vadheim, Jan Petter 2014 159
Vadøy, Johan 2000 184b
Vadøy, Johan 2017 51b
Vadøy, Karl 2000 184
Vadøy, Knut Arne 2000 184b
Vadøy, Knut Arne 2010 89b
Vadøy, Knut Arne 153b
Vagle, Bjørn 2004 59
Vagstad, Bjørn 1999 70
Vagstad, Bjørn 2003 14b
Vagstad, Geirfinn 2008 89
Vagstad, Magnar 2007 190b
Vahdat, Mahsa 2014 114b
Vahdat, Marjan 2014 114b
Vaksdal, Aage 2013 218
Vaksdal, Aage 2014 222b
Vaksdal, Ingun 1993 263b
Valaker, Ann-Elin 1993 106b
Valaker, Arnfinn 2003 202, 226
Valaker, Aslaug 2003 202
Valaker, Bjarne 1993 143
Valaker, Cecilie 2002 189b
Valaker, Gudrun 2013 76
Valaker, Håkon 1996 76
Valaker, Iris Loftheim 2002 240b
Valaker, Iris Loftheim 2007 37, 49, 231
Valaker, Ole Magnar 1996 46b
Valaker, Sondre 2008 69
Valaker, Trond 2012 10b
Valberg, Jan 1998 231
Valberg, Lukas 2009 166b
Valchizan, Adriana 2010 195b
Valdersnes, Arild 1993 211
Valeberg, Anna 1995 195b
Valeberg, Jermund 1995 195
Valebrokk, Kåre 2001 75
Valente, Marcelino Martin 2004 52
Valheim, Grete 2009 99b
Valheim, Guro 2002 240b
Valkvæ, Jon 1996 53
Valla, Gerd Liv 2004 201
Valland, Arvid 2005 97
Valle, Oda Helen 2009 63b
Valle, Ågot 2000 223
Vallestad, Dagfrid 2002 139
Vallestad, Egil 2000 142b
Vallestad, Einar 2011 32b
Vallestad, Frida 2009 17b
Vallestad, Heidi 2007 55b
Vallestad, Heidi 2008 33b
Vallestad, Helge 1998 42b
Vallestad, Jenny-Marie Svoen 2009 17b
Vallestad, Møyfrid N. 2011 230
Vallestad, Rebekka Sørsund 2009 17b
Vallestad, Ronja Årskaug 2017 78
Vallestad, Selma 2000 162b
Vallestad, Silje 2000 264
Vallestad, Silje 2008 43
Vallestad, Terje 1997 5, 28b
Vallestad, Terje Steinar 2017 204
Vallestad, Tore 1995 23
Vallestad, Trine Renate 2002 42b
Valsvik, Bjarne 2003 45b
Valsvik, Britt 2008 26b
Valsvik, Gustav 2009 103
Valsvik, Gustav 2013 254
Valsvik, Gustav 2014 80, 254
Valsvik, Gustav 2015 256
Valsvik, Gustav 2016 248
Valsvik, Gustav 2017 214
Valsvik, Olga 2010 84b
Valsvik, Sondre 2016 32b
Valvik, Arne 1998 47
Valvik, Arne 2006 99b
Valvik, Bjørg 2009 120b
Valvik, Bjørg Randi 2016 116b
Valvik, Bjørn 1994 12
Valvik, Bjørn 1995 264
Valvik, Bjørn 2000 244
Valvik, Bjørn 2001 108, 248
Valvik, Bjørn 2009 248
Valvik, Bodil 2017 10b
Valvik, Cecilie 2008 188b
Valvik, Egil 1998 173b
Valvik, Frode 2005 137
Valvik, Frode 2007 203
Valvik, Frode 2011 174b
Valvik, gutebaby 2010 52b
Valvik, Ingar 2004 185
Valvik, Ingar 2011 20
Valvik, Knut 2002 117
Valvik, Liv Solfrid Lono 1998 29
Valvik, Pauline 2008 31b
Valvik, Svanhild 2009 120b
Valvik, Svanhild 2016 116b
Valvik, Svein Inge 1994 168
Valvik, Tore 2008 164b
Valås, Roger 2001 75
Vambeset, Jon 2016 77b
Vamråk, Andreas Bergeson 2005 25
Vamråk, Ansgar 2003 193
Vamråk, Ingebjørg 2005 17b
Vamråk, Ivar 2010 130b
Vanberg, Elling 1994 29
Vanberg, Elling 1995 195b, 264
Vanberg, Elling 2017 208
Vangberg, Dag 2011 171
Vangberg, Elling 2009 237
Vangberg, Jan Atle 1995 17b
Vangberg, Per 1995 7, 250b 95
Vangdal, Eivind 2003 189
Vange, Marta Sofie 1994 10
Vange, Marta Sofie 1999 90
Vange, Nils 2007 135
Vange, Synnøve 2012 219
Vange, Turid Haga 2002 159b
Vangen, Anders 1998 232b
Vangen, Anders 2000 223b
Vangen, Anders 2009 71
Vangen, Frida Haugsevje 2008 39b
Vangestad, Cathrine 2007 108b
Vangsnes, Barbara 1993 72b
Vangsnes, Beate 2012 102b
Vangsnes, Gunnar Johs. 1997 211
Vangsnes, Gunnar Johs. 2001 177
Vangsnes, Jenny 2002 128b
Vangsnes, Johannes 1996 35b
Vangsnes, Leiv 1993 72
Vangsnes, Leiv 1996 62
Vangsnes, Magne 1994 153
Vangsnes, Magne 2001 136
Vangsnes, Magne 2002 127
Vangsnes, Magne 2006 165
Vangsnes, Marit Hinna 1996 170
Vangsnes, Målfrid 1996 35
Vangsnes, Omar 2007 85b
Vangsnes, Reidar 1999 202
Vangsnes, Roar Werner 1996 157
Vangsnes, Roar Werner 1997 15
Vangsnes, Roar Werner 2011 62
Vangsnes, Roar Werner 2016 55
Vangsnes, Ronja 2006 90
Vangsnes, Vilhelm 1993 72
Vangsnes, Øystein 2008 229
Vangsnes, Øystein 2013 26
Vangsnes, Øystein A. 2010 216
Vanini, Luciano 2013 151
Varden, Arne 2001 27b
Varden, Arve 1995 145b
Varden, Arve 2001 153
Varden, Arve 2014 91
Varden, Arve 2015 168b, 173
Varden, Arve 2016 184
Varden, Arve 2017 17, 159
Varden, Toril 2009 11
Varlid, Ole 2002 192b
Varlid, Ove 1998 66
Varlid, Vebjørn 2007 241, 256
Varlid, Vebjørn 2008 189, 196b
Varlid, Vebjørn 2009 146b, 163b
Varlid, Vebjørn 2016 63b
Varlid, Vegard 2011 122b
Varpe, Ingfrid 2010 79b
Varpe, Jarle 1994 208
Varpe, Jarle 1995 58
Varpe, Jarle 1998 264
Varpe, Jarle 1999 242b
Varpe, Jarle 2001 218
Varpe, Jarle 2003 93, 144, 209
Varpe, Joyce 1996 63b
Varpe, Kjell Bjarte 1996 63b
Varpe, Marius 1994 103
Varpe, Reidun 1995 76b
Varpe, Trygve 2008 114
Vartdal, Harald 1993 223
Vartdal, Harald 1994 248b
Vartdal, Harald 1997 231
Varvin, Gunhild 2016 140b
Vasanthanm, Siva 1994 66b
Vassbotn, Lillian 2013 83
Vassbotn, Per 1999 22b
Vassbotten, Alex 1994 113
Vassbotten, Alex 1996 211
Vassbotten, Alex 2004 205b
Vassbotten, Alex 2009 36b
Vassbotten, Alex 2010 171b
Vassbotten, Alex 2012 12, 83b
Vassbotten, Alex 2016 31b
Vassbotten, Liv 2000 27b
Vassbotten, Liv 2009 78b
Vassbotten, Olaug 1996 18
Vassenden, Vidar 1998 231
Vassliås, Odd 1998 46b
Vassliås, Oddny 1998 5, 46b
Vassliås, Oddvar 2002 199b
Vassliås, Oddvar 2011 230
Vassliås, Oddvar 2013 228
Vassliås, Vidar 1995 124
Vasstein, Lill 2014 78b
Vassvik, Theodor 2002 171b
Vatlestad, Børge 2003 63
Vatlestad, Mads 2003 63
Vatnamo, Geir-Ståle 2000 147b
Vatne, Erlend 2001 214b
Vatne, Eva 1998 36b
Vatne, Harald 2011 141b
Vatne, Harald 2016 239
Vatne, Iren 2011 121, 141
Vatne, Karin 2008 228
Vatne, Olga 2011 141b
Vatne, Øystein 2011 159
Vatne, Øystein 2014 234b
Vatne, Øystein 2016 86b
Vatne, Åse Lena 2002 90b
Vatnøy, Helene 2016 147
Vatsø, Svein Arild 2009 77
Vatsø, Svein Arild 2010 170
Vatsø, Unn 1993 223b
Vatsø, Unn 2008 17b
Vaular, Lars 2013 127
Vaular, Lars 2014 116
Vaulen, Jarl 2011 106b
Vaulen, Thea Lambrechts 2016 115b
Veberg, Benedikte 2003 195b
Veberg, Jens 2001 191
Vebjørnsen, Knut 1994 153
Vebostad, Åge Jacob 2009 27
Vedel, Heidi-Merethe 1999 106
Vederhus, Benedikte 1997 113b
Vederhus, Håkon 2013 27b
Vederhus, Line Dybedahl 112b
Vederhus, Line Dybedal 2010 14b
Vederhus, Line Dybedal 2013 226
Vederhus, Thorleif 2005 43b
Vedum, Trygve Slagsvold 2013 11b
Vedum, Trygve Slagsvold 2014 65b
Vedvik, Aksel Hauge 2014 142b
Vedvik, Asle 2002 231b
Vedvik, Bente 2003 63
Vedvik, Bjarte 1996 13
Vedvik, Even S. 2015 82
Vedvik, Gudmund 1995 81b
Vedvik, Johnny 1995 81b
Vedvik, Jostein 2016 20b, 21b
Vedvik, Kari-Anne 2014 99
Vedvik, Kristi 2013 59b
Vedvik, Liv 2007 240b
Vedvik, Mari 1997 104b
Vedvik, Marius 2010 172
Vedvik, Marius 2012 74
Vedvik, Marius 2013 254
Vedvik, Marius 2014 70, 254
Vedvik, Marius 2015 256, 260b
Vedvik, Marius 2016 248
Vedvik, Marius 2017 215
Vedvik, Ragnar 1997 26b
Vedvik, Ragnar 2016 61b
Vedvik, Roger 1993 126b
Vedvik, Ronny 2006 22b
Vedvik, Ronny 2010 81b
Vedå, Bente 1998 28b
Vedå, Svanhild 2014 99
Vee, Jørgen O. 2011 227
Vee, Jørgen O. 2012 217
Vee, Jørgen O. 2013 230
Vee, Jørgen O. 2014 235
Vee, Jørgen O. 2015 241
Vee, Marit Larsen 2009 187b
Vee, Olav 2016 71
Vee, Svend Arne 1997 101b
Vee, Svend Arne 1999 142b
Vee, Svend Arne 2000 251
Vee, Svend Arne 2003 93, 249
Vee, Svend Arne 2007 244
Vee, Svend Arne 2009 233b, 234
Vee, Svend Arne 2010 17
Vee, Svend Arne 2015 235
Vee, Svend Arne 2016 186
Vefring, Frida Nessestrand 2012 154b
Vefring, Idun Nessestrand 2012 154b
Vefring, Lena 2015 60
Vefring, Linn Tennefoss 1999 63(64b)
Vefring, Margunn 2005 207b
Vefring, Nilla 1998 6, 108b
Vefring, Synne Nessestrand 2012 154b
Vegge, Øystein 2009 235
Vegge, Øystein 2010 217
Veien, Asle 1995 14b
Veien, Asle 2016 88b
Veien, Grete Vinsrygg 2005 207b
Veien, Rune 1995 161
Veien, Svein Tore 2000 53
Veien, Synnøve 1998 158b
Veien, Synnøve 2004 161
Veiesund, Kristina 2009 75b
Veiesund, Nancy 1997 206b
Veillet, Guillaume 2007 140
Vejle, Karen Bit 2011 167b
Velle, Magne 2017 209
Velle, Steinar 2005 101b
Velle, Steinar 2017 209
Velta, Rune 2012 40
Venes, Eskil Angelshaug 2016 126
Venes, Harald 1997 228
Venes, Helene Svedal 2008 205b
Venes, Renate Svedal 2008 205b
Vengen, Sigurd 1995 261
Vengen, Sigurd 1996 111
Vengen, Sigurd 1997 62b
Vengen, Sigurd 2004 245
Vengen, Sigurd 2005 10, 186b
Vengen, Sigurd 2010 158b
Vengen, Sigurd 2011 79
Venjum, Bjørg 1993 234b
Venjum, Simon 2008 15b
Vennerød, Maria Tryti 2003 62, 252b
Vennerød, Maria Tryti 2004 52b
Vennerød, Maria Tryti 2005 5, 82b
Vennerød, Maria Tryti 2007 236
Vennerød, Maria Tryti 2008 67
Vennerød, Maria Tryti 2011 231
Vennerød, Maria Tryti 2012 220
Venøy, Kjellaug 2013 223b
Venøy, Svein 2012 9
Venås, Sondre 2013 15b
Vereide, Arne Johan 1993 231
Vereide, Bård 2007 244b
Vereide, Bård Kjetil 2005 227b
Vereide, Edith 2006 204
Vereide, Edith 2017 104b
Vereide, Einar 1993 246b
Vereide, Einar 2013 72
Vereide, Einar 2017 61
Vereide, Hans-Petter 2001 121
Vereide, John Agnar 1999 189
Vereide, John Elling 1994 241b
Vereide, John Elling 1995 116b
Vereide, Jon Atle 2006 204
Vereide, Kristen 2004 27
Vereide, Kristen 2008 150
Vereide, Magnar 2013 41
Vereide, Mariann 1993 15b
Vereide, Oddlaug 1993 246b
Vereide, Per Rune 2001 197b
Vereide, Per Rune 2002 264
Vereide, Per Rune 2005 189b
Vereide, Per Rune 2011 146b
Vereide, Rune 1997 230
Vereide, Rune 2010 159b
Vereide, Rune 2014 69
Vereide, Sigmund 1998 24b
Vereide, Sigmund 2003 101b
Vereide, Sigmund 2011 116
Vereide, Steinar 2006 204b
Vereide, Steinar 104b
Vereide, Synnøve 2010 187b
Vereide, Torbjørn 1998 24b
Vereide, Torbjørn 2010 187b
Vereide, Torbjørn 2011 116, 216b
Vereide, Torbjørn 2012 206b
Vereide, Torbjørn 2013 210b
Vereide, Torbjørn 2014 214b
Vereide, Torbjørn 2015 220b
Vereide, Torbjørn 2016 225b
Vereide, Torbjørn 2017 197b
Vereide, Øystein 2014 109
Vereide, Øyvind 1998 24b
Verhaug, Liv 2008 17b
Verlo, Alva Johanne Heggdal 2013 194b
Verlo, Anne Solberg 1998 99b
Verlo, Astrid Marie 2001 145b
Verlo, Hauk Magne Heggdal 2013 194b
Verlo, Marit Solberg 2009 165
Verlo, Per Inge 2011 151
Verlo, Ragne Heggdal 2013 194b
Verlo, Ruth 2002 56b
Verlo, Unni 2001 145b
Verpalu, Andrus 2002 44
Vervik, Odd Bjarne 1994 186
Vesaas, Halldis Moren 1997 174
Vesaas, Halldis Moren 2001 40
Vesaas, Halldis Moren 2006 212
Vesaas, Tarjei 2006 212
Vestby, Stian 2017 74
Vesterheim, Jens 2015 238
Vesterås, Elin Blom 2016 80
Vestly, Anne Cath. 1995 73
Vestly, Anne Cath. 1997 63(64b)
Vestly, Anne Cath. 2003 65
Vestre, Arnstein 2015 125
Vestreim, Judith 2008 46b
Vestreim, Tarjei 2008 46
Vestrheim, Jens 2016 238
Vestrheim, Jens 2017 209
Vestrheim, Johannes 2008 41b
Vestrheim, Judith 1994 248b
Vestrheim, Judith 1997 86
Vestrheim, Margit 1997 41(42b)
Vetlejord, Gunnar 1998 35
Vetlesen, Berit 1998 153
Vetrhus, Bodvar 1995 16b
Vetrhus, Bodvar 1999 49b
Vetrhus, Bodvar 2003 47
Vetrhus, Lars 1993 100
Vetti, Atle 2002 138
Vetti, Bodil 2014 168
Vetti, Geir 2006 15b, 150
Vetti, Geir 2012 219b
Vetti, Jørgen 1996 189
Vetti, Tor 1998 134
Vetti, Øystein 2008 151
Vetvik, Oddveig 1996 114b
Vetvik, Rolv Petter 1994 93, 172, 227b
Vetvik, Rolv Petter 1998 7, 226b
Vetvik, Rolv Petter 1999 204, 205b
Vetvik, Rolv Petter 2000 27, 231
Vetvik, Rolv Petter 2003 5, 75
Veum, Arne 2014 224
Veum, Ernst 1993 168b
Veum, Ernst 1995 161, 245, 252b
Veum, Ernst 1997 187
Veum, Ernst 1998 75, 128, 256b
Veum, Ernst 2000 65, 146b, 161
Veum, Ernst 2001 143b
Veum, Ernst 2003 66b, 198, 209
Veum, Reidar 2007 130b
Veum, Velaug 1995 196b
Veum, Velaug 2012 19
Veum, Velaug 2013 90
Veum, Øystein 2015 190
Vevatne, Maren 2008 115
Vevle, Jonas 2016 79b
Vibe, Ditlef de 2012 27
Vibe, Niels Andreas 2009 224
Vick, Bettina 2017 184b
Victor, Vibha 1995 155b
Vidhammer, Gerd 2004 177
Vidme, Odd 1998 101
Vidme, Ragnar 2011 97b
Vidnes, Øystein 2016 238
Vie, Alice Hestad 2007 66b
Vie, Anders 2000 125
Vie, Bjørg 2005 35
Vie, Geir 1998 84b
Vie, Geir 1999 171
Vie, Hallgeir 1997 175(176b)
Vie, Johannes 1993 27b, 96b
Vie, Johannes 1994 257b
Vie, Johannes 1997 96
Vie, Johannes 2000 125, 183
Vie, Johannes 2001 150b
Vie, Johannes 2005 35b
Vie, Johannes 2008 85b
Vie, Leif 1999 68
Vie, Odd 1993 89b
Vie, Sissel 2004 65
Vie, Sissel Herstad 2010 6b
Vie, Stein Vidar 2008 44
Vie, Thomas 2009 152b
Vie, Tore 2015 182b
Vie, Turid 2002 232b
Vie, Vidar 1998 77
Vie, Vidar 2005 219
Vie, Vidar 2008 165b
Vie, Vidar 2016 261
Viestad, Andreas 2006 136
Vigdal, Erling 2003 215b
Vigdal, Erling 2007 181
Vigdal, Erling 2010 215b
Vigdal, Gudleik 2013 180
Vigdal, Hans O. 2000 146
Vigdal, Kjell 2000 45b
Vigdal, Klaus 2007 181
Vigdal, Klaus 2010 215b
Vigdal, Lars 1994 76
Vigdal, Leif Magne 180
Vigdal, Marta 2000 146
Vigdal, Morten 2000 158b
Vigdal, Odd Vidar 2016 155
Vigdal, Ragnar 2003 215
Vigdal, Ragnar 2007 181
Vigdal, Ragnar 2009 231
Vigdal, Ragnar 2010 215b
Vigdal, Reinert 2015 9b
Vigdal, Roger 1999 229b
Vigdal, Sigrun 1994 76
Vigdal, Susanne Norheim 2008 58b
Vigdal, Susanne Norheim 2012 52b
Vik, Audun 1999 105
Vik, Bjarte Enge 1999 59
Vik, Cato 2007 12b
Vik, Grethe 2009 90b
Vik, Hilde Eikenæs 2006 236
Vik, Hjørdis 2015 180b
Vik, Håkon 2003 234
Vik, Ivar 1995 235b
Vik, Jakob 2000 127
Vik, Jarle 1996 107b
Vik, Jens 1995 100
Vik, Jon Egil 2003 92b
Vik, Jørgen 2003 234
Vik, Magnhild 2014 138b
Vik, Morten 2004 35
Vik, Normann 2013 193
Vik, Ola A. 2000 225
Vik, Ottar 1994 256
Vik, Rolf 2014 138b
Vik, Rolv 1997 132
Vik, Tomas 2006 44, 205b
Vik, Torbjørn 2002 242
Vik, Vegard Jarle 2003 158b
Vik, Vibeke 2016 201
Vik, Øyvind 2001 48b
Vikane, Karin 2016 42
Vikane, Per 2004 57b
Vikanes, Roar 2005 49
Vikavoll, Espen 2012 163
Vikbakk, Lina 2005 57b
Vikdal, Bente 1994 190b
Vikdal, Einar 1997 187
Vike, Bjørn 2003 124
Vike, Bjørn 2012 154
Vike, Liv Kjellaug 2015 98b
Viken, Alvhild 1998 143b
Viken, Anders 1998 6, 143
Viken, Anders 2005 142
Viken, Andreas 2009 124b
Viken, Anne 2012 220
Viken, Anne 2013 228
Viken, Anne 232
Viken, Anne Bergitte 1993 230b
Viken, Annlaug 1997 6, 137(138b)
Viken, Arild 1995 182b
Viken, Arild 2010 86
Viken, Arne 1998 143b
Viken, Aud 1995 62b, 96b
Viken, Aud 1996 39, 56, 181
Viken, Aud 1997 5, 40b
Viken, Aud 1998 5, 75b, 42, 103
Viken, Aud 2000 5, 65b, 264
Viken, Aud 2001 121, 197
Viken, Aud 2004 243
Viken, Aud 2006 10b, 39b
Viken, Aud 2017 178
Viken, Audhild 1993 269
Viken, Audhild 1996 231
Viken, Audhild 1999 147
Viken, Audhild 2009 231
Viken, Eli 2003 202
Viken, Gunnhild 1996 215b
Viken, Hallstein 2014 161
Viken, Hallvard 1997 97
Viken, Hallvard 2003 202
Viken, Hallvard 2005 137
Viken, Hallvard 2010 156b
Viken, Hallvard 2011 82
Viken, Harald 2010 156b
Viken, Ingunn 2006 72
Viken, Ingunn Vikum 2008 33b
Viken, Jarle 2009 124b
Viken, Joar 2001 121
Viken, Kari 2002 31
Viken, Kari 2013 48
Viken, Martine 2004 24b
Viken, Martine 2009 122b, 123
Viken, Monica 2010 135b
Viken, Ole Kristian 2009 143
Viken, Rakel 1993 269
Viken, Turid Anita 2011 78
Vikene, Ingebjørg 2002 209
Vikersveen, Stein 2004 57b
Vikesland, Eilef Arne 2017 204b
Vikesland, Ingebjørg 2008 202b
Vikheim, Ane Malene 1994 189b
Vikheim, Marianne 1994 189
Vikheim, Marianne 1995 176
Vikheim, Nils 2002 253b
Viktun, Ragnvald 2015 241
Vikum , Borghild 1993 36
Vikum, Borghild 1993 163
Vikum, Hermann 1993 5, 36b, 163b
Vikum, Ragnvald 2000 162b
Vikøren, Bent 2004 264
Vikøren, Eli 2004 87b
Vikøren, Helene Johansen 2017 50b
Vikøren, Jan 2016 183b
Vikøren, Laila 1997 167b
Vildalen, Gunn Anita 2007 194b
Villanger, May 2009 182b
Villanger, Tore 2012 167
Vilnes, Hilde 2013 69
Vilnes, Oddmund 1998 184b
Vilnes, Ole Kistrup 2001 137
Vilnes, Walter 1996 120b
Vinda, Reidun 2001 162b
Vindenes, Kasper Stensaker 2012 167b
Vindfjell, Elias Kongsvik 2016 103b
Vindheim, Aslaug 1993 5, 25b, 30b
Vindheim, Aslaug 2002 62
Vindheim, Martine 2017 2017 63b
Vindheim, Martine 2017 63
Vindheim, Oddny 2017 63
Vindheim, Ola 1993 5, 25b, 30b
Vindheim, Ola 2002 62
Vindheim, Renate 2000 101
Vindheim, Rune 2016 260
Vingelven, Helga 1995 173
Vingen, Torbjørn 1994 254
Vingsnes, Trine 2011 140b
Vinje, Aasmund Olavsson 1998 204
Vinje, Halvor 1993 146
Vinje, Karen Marie 2003 193b
Vinjor, Nils Einar 1997 97
Vinjum, Erlend 1993 250
Vinjum, Johannes 1993 250
Vinsrygg, Alf Reidar 1995 224b
Vinsrygg, Anne Marta 1998 143
Vinsrygg, Eldbjørg 2000 149
Vinsrygg, Geir 2004 190
Vinsrygg, Jens 2017 117b
Vinsrygg, Karoline 1996 163
Vinsrygg, Kristin 1994 153
Vinsrygg, Leif 2000 149
Vinsrygg, Simon Haugen 2015 18b
Virgona, Philip 2007 7, 252b
Visnes, Arne Magnus 1995 229
Visnes, Kirstin 2005 174b
Visnes, Michael 2005 174
Visnes, Vibeke 2005 174b
Vistehagen, Marie 2010 162
Vistnes, Dag 1994 13b
Vittoz., Vincent 2009 186
Vold, Per 2012 218
Vold, Svein Inge 2015 72b
Vold, Svein L. 2011 227
Vold, Svein L. 2012 217
Vold, Svein L. 2013 230
Vold, Svein L. 2015 241
Vold, Svein L. 235
Voldsnes, Fanny 2001 29
Voldum, Andrea Voll 2016 125b
Voldum, Håkon Mo 2005 132b
Voll, Arne 2013 154
Voll, Jan Andre 2007 108b
Voll, Ken Ørjan 1993 222b
Voll, Kjell 2006 173
Voll, Lars Asle 1999 103
Voll, Sigrid 2001 191
Vollan, Per 2003 15
Volldal, Randi 1998 134b
Volle, Daniel 2007 135
Volle, Ingebjørn Johan 2003 21
Volle, Sverre 2008 226b
Volle, Sverre Martin 2012 216b
Vollevik, Arnfinn 1995 134b
Vollseth, Knut 2002 59b
Vollstad, Birger 2013 144b
Vollstad, Bjørn-Are 2014 192b
Vollstad, Elias 2014 160b
Volstad, Britt 1995 76b
Vonen, Anne Sølvi 1999 150b
Vonen, Leidulf 1996 33b
Vonen, Leidulf 2006 17(18b)
Vonen, Nikka 1998 229
Vonen, Nikka 2010 217
Vonen, Odd 1996 33
Vonen, Stein Torald 2010 195
Vonen, Stein Torald 2017 91
Vonheim, Bente Iren 2010 51
Vonheim, Jostein 2007 98
Vonheim, Jostein 2010 16
Vonheim, Oddvin 1997 105b
Vonheim, Torbjørn 2002 23
Vorland, Alfred 1998 168
Vorland, Alfred 2006 256
Vorland, Marit 1997 124b
Vormeland, Ingrid 1993 218
Vormeland, Øyvind 1993 218
Vorvik, Arve 1996 27
Voss, Camilla 1998 23
Voss, Camilla 2015 241b
Vrålstad, Torill 2008 158
Værge, Maria Louise Kowalski 1997 113b
Værholm, Johanna 2003 52b, 53
Værn, Rasmus 2007 128
Værn, Rasmus Gudbrand 2009 243
Værn, Silje Katrine 1999 79b
Værøy, Klara 1994 238
Værøyvik, Sissel 2014 233
Værøyvik, Sissel 2017 208
Vågane, Henny 1996 192b
Vågane, Vegard 2004 185
Vågane, Ørjan 1995 125, 183
Våge, Annbjørg 2003 232
Våge, Asbjørn 1994 174b
Våge, Guri 2003 124b
Våge, Kristoffer 1994 174
Våge, Lisbeth Helene 2011 229
Våge, Magnar 1996 117
Våge, Thea Magdeli 2003 41b
Våge, Torill 1996 117
Våge, Torstein 2000 120
Våge, Vigdis 1999 62b
Våge, Vivian 1998 7
Vågen, Atle 2006 88
Vågen, Harald 1994 61
Vågen, Jorunn 2013 9
Vågen, Kjell Arne 1994 61b
Vågen, Ove Inge 2005 219
Vågen, Ove Inge 2009 142b
Vågene, Petter 2000 168b
Vågene, Petter 2006 200
Vågene, Trudi 2008 182b
Vågene, Vivian 1998 258b
Vågnes, Øyvind 2016 238
Vårdal, Annfrid 2001 244b
Vårdal, Annfrid 2007 230b
Vårdal, Astrid 2008 219b
Vårdal, Eilif 2010 133
Vårdal, Jan Erik 2002 241b
Vårdal, Lars Normann 1995 48
Vårdal, Maritta 2000 188
Vårdal, Miriam 2000 80
Vårdal, Nils 2007 75
Vårdal, Reidar 2000 134b
Vårdal, Sigurd 2008 188b
Vårdal, Sigvald 2007 230
Vårdalsvatn, Hilde Svartemyr 2000 139b
Vårheim, Kjell 2010 19
Våtevik, Hege 2011 150
Våtevik, Wigdis 1994 213b
W
W
W
Waag, Ove Bjørn 2002 125
Waag, Susan 2002 125b
Waage, Astrid 1993 123b, 211
Waage, Astrid 1994 112b
Waage, Astrid 2002 129b
Waage, Astrid 2005 89b
Waage, Astrid 2009 50
Waage, Astrid 2015 231b
Waage, Helle Nybø 2006 51
Waage, Irene 2011 224b
Waage, Sølvi Songstad 2004 93b
Waage, Åse 1997 16b
Waagene, Finn 2002 210b
Wahlquist, Hege Bakken 2015 181b
Wahlquist, Hege Bakken 2016 248
Wahlquist, Raymond 2013 112b
Waissel, Philipp 1994 146
Walaker, Marte Døsen 2008 139b
Walaker, Oddlaug 2000 161b
Walaker, Ole Henrik Nitter 2016 97
Walaker, Ole Martin 1995 183
Walaker, Tor 2005 215
Walaker, Øystein 2001 17b
Waldahl, Jan 2002 6, 104
Waldemar, Jarle 2010 29b
Walker, Alan 2016 48
Walker, Alan 2017 106, 107
Wallander, Mika 2008 13b
Walmann, Michelle 2015 154b
Walnum, Haakon 2016 89
Walquist, Hege Bakken 2009 180
Walsh, Paul 2011 22b
Walstad, John 1995 35
Walston, Mike 2003 126
Walston, Møyfrid 2003 126b
Wam, Svend 1995 235
Wang, Aud Hauge 1994 21b
Wang, Lars 2003 112b
Wang, Mark 2000 74b
Wang, Mark 2004 161
Wang, Mark 2007 133
Wangen, Ansgar 2000 257b
Wangen, Eldbjørg 2000 257b
Wangen, Eldbjørg 2004 147
Wangen, Svein Idar 2010 130b
Wangensteen, Arve 2012 16b
Wangensteen, Ellen 2006 211
Wangensteen, Tom André 2012 108
Wangsgaard, Irene 2000 163
Wangsgaard, Tom 2000 163
Wanyama, Luke 2011 168
Waran, Mahes 1997 204b
Warberg, Thor 2008 228
Warberg, Thor 2013 228
Warhol, Karsten, 135b
Wartdal, Ivar 1998 153
Warvik, Ole Johnny 2005 207b
Washburn, Kurt Arve 2009 118b
Washburn, Kurt Arve 2011 113
Washburn, Kurt-Arve 2009 114, 237
Wassvik, Hans Arvid 2010 215b
Wathne, Davy 2015 203
Watle, Arne 1999 244
Watson, Emma 2017 94b
Watson, Paul 1994 43
Watten, Linda 2014 79b
Watts, Karen Southall 2002 203
Weber, Carl Maria von 2007 208
Wedvik, Irene 2008 228
Wefring, Atle 1993 154
Wefring, Henrik 2015 157b
Wefring, Henrik Mathiesen 2009 69b
Wehbe, Mohammed 2010 166
Weichert, Karen 2002 200
Weichert, Karen 2008 228
Weisser, Carl Philip 2016 123b
Welle, Svein 2006 177
Weltzien, Bendik 2001 141b
Weltzien, Gerd 2003 249
Weltzien, Synne 2001 141b
Wendelberg, Simen 2000 6, 197
Wendelbo, Olav 1993 47b
Wendelbo, Olav 1996 229
Wendelbo, Olav 1997 82
Wendelbo, Olav 2007 39
Wendelboe, Olav 2012 100
Wengshoel, Eli Beate 2004 34b
Wengshoel, Per Martin 2004 34
Wenjum, Anne Kjos 2005 248b
Wenjum, Olav Kjos 1998 145b
Wenjum, Olav Kjos 2004 260b
Wenjum, Olav KJos 2005 237
Wenjum, Olav Kjos 2007 241
Wenjum, Roger Kjos 2000 161
Wenjum, Sigrid Kjos 1993 266b
Wenjum, Sverre Kjos 2003 40
Wenjum, Sverre Kjos 2004 261
Wennevold, Hans Christian 2011 171
Werge-Olsen, Arne 2013 80b
Werge-Olsen, Arne 2015 78
Wergeland, Arne 1993 5, 87b
Wergeland, Bjørn 2002 170
Wergeland, Daniel 2010 149b
Wergeland, Hans 1995 253
Wergeland, Hans 2009 172, 230b
Wergeland, Hans 2010 214
Wergeland, Hans Harry 2008 170
Wergeland, Henrik 1999 223
Wergeland, Henrik 2002 5
Wergeland, Henrik 2004 86
Wergeland, Henrik 2008 114
Wergeland, Håvard 1993 87b
Wernerson, Roger 2004 146
Wesenberg, Ragnhild 1998 214b
Westby, Inger Lise 1994 208b
Westbye, Hans Jacob 2015 102
Westbye, Hans Jacob 2017 74
Westbye, Nora 2015 105b
Westbye, Tore 1998 60b
Westervik, Elsa 1996 121
Westervik, John 1996 121
Westvik, Eva 1996 215b
Westvik, Eva 2002 206b
Wetlesen, Berit 2009 99
Weum, Kjellfred 1993 105, 266b
Weum, Kjellfred 1995 176b
Weum, Kjellfred 2000 149
Weum, Kjellfred 2003 198
Weum, Kjellfred 2016 114b
Weyde, Birgitte Magnus 2003 23b
Whitehead, Grethe 2008 77b
Wiborg, Anja 2006 86b(84b)
Wiborg, Anna 2014 79b
Wiborg, Malin 2006 86b(84b)
Wiborg, Silje 2006 86b(84b)
Wiborg, Sven Rune 2006 86
Wichstrøm, Tommy 1997 129
Wicklund, Per 1997 46b
Wicks, Camilla 2005 204
Widerberg, Nico 2012 126
Widme, Ellen Juve 2011 86b
Widvey, Thorhild 2013 176b
Widvey, Thorild 2015 165
Wie, Gunn Ommedal 2004 229b
Wie, John Christian 2004 259b
Wie, Ruben 1995 194b
Wiehe, Mikael 1994 230
Wieldraaijer, Harold 2015 63b
Wiesmann, Natalie 2007 140
Wieth, Petra 2011 126b
Wifladt, Kim 2015 237
Wiger, Aud 1993 31, 60b, 80b
Wiger, Gaute 1996 221
Wiger, Otto 1998 129
Wiger, Øystein 2016 261
Wigum, Harald 2006 125
Wigum, Laila 1996 225b
Wigum, Mailin 1997 84b
Wiig, Andreas 2015 45
Wiig, Tom Bache 1994 237
Wiik, Liv 1996 192b
Wiik, Mona 1996 192b
Wiik, Ottar 1995 229, 242
Wiik, Ottar 1997 31
Wiik, Ottar 2005 124b
Wiik, Øystein 2000 145
Wik, Andreas 1996 159b
Wik, Anita 1993 15b
Wik, Erene Loe 2001 215b
Wik, Mary Ann 2012 23b
Wik, Randi 2010 26b
Wikborg, Mette 2011 92b
Wikborg, Rolf 2009 68
Wikborg, Rolf 2014 118
Wiken, Eivin 1997 178
Wiken, Rakel Maria 1999 259b
Wiken, Rakel Maria 2011 155
Wiken, Wenche 1996 81b
Wilbek, Ulrik 2012 102
Wilberg, Linn 2010 16b
Wilberg, Njål 2010 16b
Wilberg, Simen 2010 101
Wilhelm II, keisar 2013 121
Wilhelmina, dronning, (nederland) 2005 144
Wilhelmsen, Cecilie 1997 174
Wilhelmsen, Tommie 2006 239(240b)
Wilkinson, Mark 2015 143
William, prins 2004 139
Williams, Don 2000 159
Williams, Gwyn 1996 235
Williams, Robbie 2005 112
Williams, Robbie 2006 237
Williams, Robbie 2015 143
Williams, Wade 2015 137b
Williamson, Robert 1993 5, 242
Williamson, Robert 1994 5, 36
Willis, Solveig 2017 178
Willmann, Morten 1993 38
Willoch, Kåre 2008 172
Willumsen, Britt 1997 150b
Willumsen, Liv Helene 2010 217
Willumsen, Liv Helene 2017 208
Willumsen, Magnus 1993 166
Willumsen, Magnus 1997 150b
Willumsen, Magnus 2010 136b
Willumsen, Magnus 2011 83b
Willumsen, Magnus 2013 105b
Willy, Frank 2012 206b
Winge, Ranveig 1995 38
Winjum, Per 2013 24
Winjum, Ragnvald Terum 2009 224
Winkelhorst, Lieke 2013 194b
Winkelmann, Christoph 2003 125b
Winkelmann, Hans-Jørgen 2011 74
Winnerbäck, Lars 2012 113
Winters, Robbie 2004 102
Winther, Frode 2015 237
Winther, Per-Erik 2012 90
Wirkola, Odd 2017 148
Wish, Sissy 2008 146
Wisnes, Egil 1995 28b
With, Richard 1994 93
Wittgenstein, Ludwig 1995 117
Wittgenstein, Ludwig 2016 239
Wohlenberg, Michael 2002 155
Wold, Asbjørn 2002 18
Wold, Bjørn 1996 93
Wold, Evelyn 2008 87b
Wold, Evelyn 2015 165
Wold, Olaug 2014 68b
Wolff, Asbjørn 1993 137
Wolff, Gerd Marit 2000 41(42b)
Wolff, Laila Agledal 2016 166b
Wolff, Odd Erling 1995 63
Wolff, Rudi 2016 166b
Wolff, Steffen 2008 73
Wolff, Steffen 2009 101
Wolff, Steffen 2011 23b, 252
Wolff, Steffen 2015 9, 36b
Wolff, Steffen 2016 166b
Wolff, Tommy 2002 102
Wolff, Tommy 2016 46, 166b
Wolff. Odd Erling 1996 136
Wollebæk, Dag 1994 241b
Wollebæk,Tor 1996 218b
Wong, Yan 2008 127
Wood, Hannah 2006 136
Wosylus, Achim 2005 183
Wosylus, Klara 2005 183b
Woxen, Hege 2017 208
Wrigglesworth, Melanie 2006 46
Wrigt, Ian 2010 104
Wroldsen, Ernst 1993 102
Wyatt, Jonathan 2008 144
Wyatt, Jonathan 2013 121
Wyatt, Jonathan 2014 127
Wyslouch, Stash 2017 110
Wæhle, Trond 2013 40b
Wøien, Kjersti 2014 232
Wøien, Kjersti 2015 239
Wøien, Per 1994 206b
Wåge, Arild 1997 129
Wåge, Arild 2003 67, 75
Wåge, Erling 1993 100
Wåge, Erling 1994 87
Wåge, Erling 2001 167
Wåge, Erling 2002 116
Wåge, Erling 2007 256
Wåge, Erling 2009 233b
Wåge, Erling 2010 15b, 83b
Wåge, Erling 2017 201b
Wåge, Johan 2007 186
Wåge, Johan Einar 2008 31
Wåge, Vigdis 2010 112
Wågen, Reidun Korsbrekke 2009 99b
Wålengen, Sveinung 2016 238
Xavier, Marian Rui 2002 168
Y
Y
Y
Yates, Bill 2011 120
Ye, Julie Yuqing 2006 241
Yemane, Nahom Kidane 2016 100b
Yggeseth, Torbjørn 2004 30
Yggeseth, Torbjørn 2005 83
Yggeseth, Torbjørn 2006 35
Ylvén, Torbjørn 2010 81b
Ylvisaker, Christa 2000 260b
Ylvisaker, Magnhild 2007 120
Ylvisaker, Norvald 2007 120b
Ylvisaker, Oddvin 1994 187
Ylvisaker, Oddvin 1995 233
Ylvisaker, Oddvin 2004 121
Ylvisåker, Hans Harald 2017 54b
Ylvisåker, Hege 1994 260b
Ylvisåker, Hege 2015 163b
Ylvisåker, Knut Olav 2001 147
Ylvisåker, Kristin 1996 113
Ylvisåker, Lillian Lad 1997 228b
Ylvisåker, Norvald 2010 157
Ylvisåker, Tage 1994 260b
Ylvisåker, Vegar 2008 67
Yndesdal, Nils Erling 2016 97
Yndestad, Andrine 2013 177b
Yndestad, Arild 2013 177
Yndestad, Camilla 1994 21b
Yndestad, Christer 2002 250b, 35b
Yndestad, Elisabeth 1994 21b
Yndestad, Guro 1998 76b
Yndestad, Ingrid Rivedal 2007 66b
Yndestad, Karstein 1994 21b
Yndestad, Karstein 2014 45
Yndestad, Kristin Rivedal 2013 192
Yndestad, Leif 1996 156b
Yndestad, Marita 2003 67
Yndestad, Martin 1994 21b
Yndestad, Nandor 2013 177b
Yndestad, Nils 2011 192b
Yndestad, Nils Erling 2003 75
Yndestad, Nina 2005 183b
Yndestad, Oddleif 2005 183
Yndestad, Oddleiv 2010 147
Yndestad, Ottar 1994 109b
Yndestad, Sara 2013 177
Yndestad, Solfrid 1993 89b
Yndestad, Torkjell 1994 21
Ynnesdal, Kari Joranger 2000 139b
Ynnesdal, Karoline 2004 132b
Yohannes, Mizan Gi 1999 166b
Young, Jeffrey 2010 124b
Yousafzai, Malala 2014 193
Ypma, Frank 2012 18
Yri, Frank 2010 99b
Yri, Irvin 2015 88b
Yri, Lisbeth 2001 131b
Yri, Rasmus 1995 10b
Yri, Svein 2005 141
Ystanes, Tore 2011 107
Ystebø, John Birger 2000 235, 264
Ystebø, John Birger 2003 33
Ystebø, John Birger 2006 105
Ytre-Arne, Bjarte 1993 27b
Ytre-Eide, Aug. 1993 127b
Ytre-Hauge, Jorunn 2011 228
Ytre-Hauge, Reidar 2011 228
Ytre, Ola 2012 173b
Ytrebø, Liv Oddrun 2009 99b
Ytredal, Edvind 2007 115
Ytredal, Erling 2005 35
Ytredal, Frank 2003 249
Ytredal, Frank 2010 103
Ytredal, Ove 2000 175
Ytredal, Rune 1998 63b
Ytredal, Tore 2003 21
Ytredal, Tore 2015 24b
Ytredal, Werna 1995 183
Ytreeide, Olina 1993 113b
Ytrehorn, Elin 1995 234
Ytrehorn, Jon 2008 13b, 59b
Ytrehorn, Jon Olav 1994 41
Ytrehorn, Jon Olav 1995 234b
Ytrehorn, Jon Olav 1998 204
Ytrehorn, Jon Olav 2000 7, 127, 259b
Ytrehorn, Jon Olav 2002 247
Ytrehorn, Jon Olav 2003 253
Ytrehorn, Jon Olav 2006 33b
Ytrehorn, Ola Are 1993 109b
Ytrehorn, Rasmus 1995 150b
Ytrehus, Ingvald 2005 27
Ytrehus, Ingvald 2009 21b, 228b
Ytrehus, Ingvild 2017 66
Ytrehus, Per 1994 249
Ytrehus, Per 1995 21
Ytrehus, Per 2000 127
Ytrehus, Per 2002 27, 97
Ytrehus, Per 2015 185
Ytrehus, Randi 2000 183b
Ytrehus, Rolf 1995 137b
Ytrehus, Rolf 2000 183
Ytrehus, Sæmund 2003 171b
Ytreland, Steinar 1996 226
Ytrøy, Britt 2017 128b
Ytrøy, Jan 2017 128b
Ytrøy, Jorun Anita 2006 86b
Ytrøy, Svein 1995 236
Yttri, Aud Karin 2008 152b
Yttri, Eivind 1999 177b
Yttri, Gunnar 2003 47
Yttri, Gunnar 2008 228
Yttri, Gunvor 2007 142
Yttri, Inge 1995 183
Yttri, Inger Anne 2000 145b
Yttri, Inger Anne 2002 181b
Yttri, Ingrid Anne 2003 203b
Yttri, Martin 2015 106b
Yttri, Tor 2005 69
Yttri, Tor 2006 61
Yttri, Tor 2013 222b
Yttri, Tor 2016 33
Yufen, Wang 2015 88
Yung-Wook, Choi 2002 95b
Yusuf, Ibraham 2008 64b
Z
Z
Zachariassen, Tor 1997 172
Zadig, David 2004 39
Zadig, David 2013 191
Zaitseva, Olga 2013 25
Zajac, Lena 2015 42
Zalewski, Marek 2015 107b
Zandt, Steven Van 2014 191b
Zarghoon, Hoje M. Ibrahim 2007 236b
Zayani, Al 2000 5
Zayani, Hamid Rashi Al 2000 57b
Zdaniewigz, Janusz 1998 204b
Zehentbauer, Mathias 38b
Zerwekh, Trine K. 1997 168b
Zheng, Jin 2011 76
Ziener, Joachim 2003 91
Ziener, Rune 2013 165
Zivkovic, Sasa 1994 153
Zuliani, Sondre 2013 9b
Zur, Marek 2014 83         
Zwart, Brita Einemo 2002 196, 24
Zwart, Brita Einemo 2015 15b
Zwart, Dick Jan 1997 255
Zwart, Dick Jan 1999 33
Zwart, Dick Jan 2000 147b
Zwart, Dick Jan 2002 24b, 188, 161
Zwart, Harald 2001 188b
Æsøy, Asbjørn 2009 42
Æsøy, Berit 1998 94b
Æsøy, Berit 2000 235b
Æsøy, Kai André 1995 146b
Æsøy, Kristian 2000 235b
Æsøy, Lillian 1995 146b
Æsøy, Mathias Sørstrand 2009 42b
Æsøy, Tore Alf 2000 235
Ø
Ø
Ø
Øberg, Bernhard 2009 108b
Øberg, Bernhard 2011 2011 204
Øberg, Bernhard 2013 171b
Øberg, Bernhard 2014 163
Øberg, Bernhard 2015 189
Øberg, Clara 2005 137, 158
Øberg, Clara 2006 54, 55b, 256
Øberg, Clara 2008 27, 64, 165b, 221
Øberg, Clara 2009 172, 223
Øberg, Clara 2010 45b, 187, 207
Øberg, Clara 2011 62
Øberg, Clara 2014 135
Øberg, Clara 2015 86
Ødegaard, Alexander 2001 6, 179b
Ødegaard, Alexander 2004 7, 102, 211(212b), 214b, 245
Ødegaard, Alexander 2006 133
Ødegaard, Alexander 2013 16b
Ødegaard, Alexander 2015 167
Ødegaard, Eirik 2003 92
Ødegard, Ola 2014 15b
Ødegård, Anny 2013 223b
Ødegård, Arne 2017 154b
Ødegård, Inge 2001 260b
Ødegård, Ola 2000 199
Ødegård, Ola 2001 211
Ødegård, Ola 2003 233b
Ødegård, Ola 2005 198
Ødegård, Ola 2009 51
Ødegård, Stig Magne 2015 233
Ødegård, Stig Magne 2016 235
Ødegård, Svein 2003 154b
Ødelien, Sander 2005 157
Ødelien, Sander 2016 87
Ødelien, Tore 1998 14
Ødelien, Vidar 1994 257b
Ødelien, Vidar 1999 32, 51
Ødven, Anne Merete 2008 195b
Ødven, Birgitte 2005 147
Ødven, Harald 2002 223
Ødven, John Rune 2008 56b
Ødven, Knut 1995 236b
Ødven, Knut 2005 147
Øen, Anne-Britt 2011 148, 218b
Øen, Atle 1996 199b
Øen, Birte Kamille 2007 111b
Øen, Bjarne 1997 229b
Øen, Bjørn Morten 2016 28
Øen, Einar 2003 145
Øen, Eva Janikke 2009 99b
Øen, Frode 2009 201
Øen, Joachim 2015 36b
Øen, Leo 1998 72b
Øen, Signe Sande 2006 17(18b)
Øen, Sofie 2006 60
Øen, Terje Olav 2007 111
Øen, Tilde Magritt 2007 111b
Øen, Vivel Andrea 2007 111b
Øgar, Petter 1994 264
Øgar, Petter 1997 56
Øgar, Petter 1998 55, 197
Øgar, Petter 2000 77
Øgar, Petter 2001 121
Øgar, Petter 2002 51b, 65, 75
Øgar, Petter 2006 194
Øgar, Petter 2007 42b
Øgar, Petter 2008 139, 141b
Øgar, Petter 2010 103
Øgar, Sindre 2011 117b
Öhagen, Karin 2008 13b
Øhlckers, Jan 1996 29
Øhlckers, Jan 2008 184b, 209
Øhlckers, Jan 2009 213, 224
Øhlckers, Jan 2010 201
Øhlckers, Jan 2011 159, 209
Øhlckers, Jan 2012 60, 199
Øhlckers, Jan 2016 13
Öhrman, Angeline 2016 39b
Øi, Knut Fredrik 2017 38
Øiseth, Hildegunn 2013 145b
Økland, Arne Larsen 1993 201b
Økland, Ingunn 2005 222
Økland, Kjell Magnus 2016 239
Økland, Nils 2008 88
Økland, Rune 2008 44b
Økland, Trond 2007 241
Øksenberg, Terje 2011 106
Øksendal, Mona 2001 184b
Øksendal, Roar 2001 184b
Øksnes, Jan 1995 76b
Ølmheim, Jeanette 2015 237
Ølmheim, Jonas 2015 99b
Ølmheim, Jostein 2002 193b
Ølmheim, Roger 2007 227b
Ølmheim, Roger 2008 76b
Ølmheim, Rune 2015 139b
Ølmheim, Steinvor 2003 264
Ølmheim, Tommy 2015 175b
Ølmheim, Torstein 2001 109b
Ølnes, Edel 2001 105
Ølnes, Gudrun 2009 138b
Ølnes, Jakob 2001 105
Ølnes, Jakob 2013 16
Ølnes, Nils 2008 152b
Ølnes, Nils 2013 145b
Ølnes, Tove 1995 167b
Ørbeck, Terje 1999 22
Ørdal, Stina Langlo 2008 229
Ørdal, Stina Langlo 2011 230
Ørdal, Stina Langlo 2012 220
Ørdal, Stina Langlo 2017 208
Øren, Anfinn 2003 47
Øren, Anne Rachel 2015 173b
Øren, Arthur 2015 56
Øren, Arvid 2017 203b
Øren, Bjarne 1996 141
Øren, Bjarne 2001 264
Øren, Bodil 2007 23
Øren, Bodil Hovland 2013 86
Øren, Emma 2017 62b
Øren, Endre Vigdal 2017 62b
Øren, Erik 1993 49b
Øren, Geir 2006 66b
Øren, Grethe 2014 51b
Øren, Jan Roger 1993 211
Øren, Jan Roger 2004 204
Øren, Jarle 1997 6, 101b
Øren, Johan 1997 127
Øren, Johan 2000 107
Øren, Jonas Pedersen 2009 163
Øren, Jonas Pedersen 2009 61b
Øren, Lasse 2009 11
Øren, Marianne 2010 72
Øren, Marianne 2011 176b
Øren, Marianne 2017 92b
Øren, Marianne Stedje 2010 60
Øren, Marianne Stedje 2011 160
Øren, Ola 2006 239b
Øren, Olav Helge 2015 120
Øren, Ole Vidar 2010 29b
Øren, Olianne H. 2012 15b
Øren, Per A. 1998 240
Øren, Per A. 2001 264
Øren, Per A. 2005 179
Øren, Per A. 2015 45
Øren, Sander Boger 2017 62b
Øren, Sigmund 1999 226
Øren, Sofie 2006 185b
Øren, Solveig 1999 241b
Øren, Sonja 2000 85b
Øren, Sonja 2017 13b
Øren, Stein Kåre 2015 187
Øren, Tommy 1995 161, 241b
Øren, Tommy 2000 230b, 231
Øren, Tommy 2001 153b
Øren, Tommy 2002 217
Øren, Tommy 2003 102b, 167
Øren, Tommy 2004 214
Øren, Tommy 2005 256
Øren, Tommy 2009 186
Øren, Tommy 2010 155, 165, 179b
Øren, Tommy 2015 167
Øren, Vanja Thomassen 2017 62b
Ørjasæter, Øystein 2001 185b
Ørjasæter, Åse 1995 73
Ørjasæter, Åse 2011 68
Ørnahaug, Karoline 2014 81b
Ørnehaug, Rita 2005 108b
Ørnehaug, Rita 2006 217
Østbakken, Kjersti Misje 2017 162
Østby, Ane Persdotter 1994 163b
Østby, Ane Persdotter 1998 42b
Østby, Geir 1998 84
Østebø, Kjetil 2009 134
Østenstad, Anna 2003 225
Østenstad, Anna 2013 75
Østenstad, Oddvar 2005 237
Østenstad, Olav 2013 75
Østenstad, Ole John 2012 84, 135
Østenstad, Ole John 2013 89, 201
Østerbø, Arne 1995 135
Østerbø, Arne Olav 1997 69b
Østerbø, Arne Olav 2012 216b
Østerbø, Arne Olav 2015 240b
Østerbø, Astrid 2005 76b
Østerbø, Birgitte 2017 47b
Østerbø, Fredlaug Norevik 2008 89b
Østerbø, Geir Helge 1995 22b
Østerbø, Geir Helge 2006 16b
Østerbø, Geir Helge 2011 93b
Østerbø, Håkon 2006 60b
Østerbø, Inger Johanne 2006 60b
Østerbø, Monica 1996 225b
Østerbø, Oddvar 2013 195
Østerbø, Seinar 1996 180
Østerbø, Solveig 2007 88
Østerbø, Steinar 2004 219
Østerbø, Steinar 2012 111b
Østerbø, Øyvind 2004 218b
Østervold, Tore Harald 2008 10b
Østhus, Ole Dagfinn 2004 59
Østlund, Therese 2000 11b
Østmann, Peter 1998 7, 244b
Østrem, Runar Hjelle 2000 159b
Østvik, Andrè 2011 134b
Østvik, Øystein 2011 177
Østvik, Øystein 2013 49b
Øverebø, Stein