Søk etter personar som har vore omtalt i ei eller fleire av dei 24 bøkene i serien.
Utheva tal fortel i kva bok/bøker denne personen er omtalt.
Sidetal etterfulgt av "b" betyr at den aktuelle personen er avbilda på denne sida.

Skriv inn namn (Etternamn, Førenamn) :

Du kan også søke berre etter etternamn eller førenamn, men du må alltid bruke stor forbokstav.
Form submission

Eg bestiller følgjande bøker (hugs å skrive årstala for årboka/årbøkene du bestiller:)

Pris: 1993-2014* kr 98,- pr bok. 2015 kr 198,- pr bok. 2016 kr 498,- pr bok.

*2006-utgåva er utseld.

Portofritt ved kjøp av to bøker eller meir.

 

Førenamn:

Etternamn:

Adresse:

Postnummer:

Poststad:

E-post:

Telefon:

Eg bestiller følgjande bøker (skriv eitt årstal på kvar linje):